đề thi lần 2 môn vật liệu điện

Đề thi HK 2 môn Vật lí khối 10 (thi thử lần 2)

Đề thi HK 2 môn Vật lí khối 10 (thi thử lần 2)
... hai pittong S va S2; lực tác dụng tương ứng F1 F2 ; quãng đường di chuyển hai pittong tương ứng d1 d2 Hệ thức sau A F1.S1= F2.S2 B F1.S2= F2.S1 C d1.S1= d2.S2 D d2.S1= d1.S2 Câu 34: Giả sử thời ... đạn xuyên qua khối lập phương này? Biết lực ma sát lực ma sát tác dụng lên đạn từ khối lập phương 5000N A 160m/s B 22 0m/s C 20 0m/s D 25 0m/s Câu 18: Một khí tưởng tích 10 lít 27 C áp suất 1atm, ... Trang 2/ 3 - Mã đề thi 1 32 Câu 27 : Một lượng khí tưởng xác định biến đổi theo chu trình hình vẽ bên Nếu chuyển đồ thị sang hệ trục tọa độ (p,V) đáp án mô tả tương đương: Câu 28 : Biểu thức động vật...
 • 3
 • 212
 • 0

Đề thi HK 2 môn Vật lý năm học 0809

Đề thi HK 2 môn Vật lý năm học 0809
... i iu ho theo thi gian D) l in ỏp trung bỡnh ca in ỏp tc thi mt chu k 23 8 14) Ht nhõn 92 U cú cu to gm A) 23 8 prụtụn v 92 ntron B) 92 prụtụn v 146 ntron C) 92 prụtụn v 23 8 ntron D) 23 8 prụtụn v ... Cho hai dao ng iu ho: x1 = A1cos (t+1); x2 = A2cos (t +2) Biờn dao ng tng hp ca chỳng t cc i (vi k = 0; 1; 2; ): A) - = k B) - = (2k+1) /2 C) - = 2k D) - = (2k+1) 7) S o vch quang ph (hay o sc) l: ... 07.ưưư~ 13.ư/ưư 19.ưư=ư 02. ;ưưư 08.;ưưư 14.ưư=ư 20 .ưưư~ 03.ưư=ư 09.ư/ưư 15.ư/ưư 21 .ưưư~ 04.;ưưư 10.ư/ưư 16.ưư=ư 22 .ưưư~ 05.ưư=ư 11.ưưư~ 17.ư/ưư 23 .ưư=ư 06.;ưưư 12. ưư=ư 18.ưưư~ 24 .ưư=ư 01.ưưư~ 07.ưư=ư...
 • 5
 • 223
 • 3

Đề thi2 môn vật lí 6-1

Đề thi kì 2 môn vật lí 6-1
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN: VẬT LÝ I TRẮC NGHIỆM:(4đ) A Chọn câu nhất: (2 ) c b b d B Chọn từ, cụm từ điền vào ô trống (1đ) Chất rắn, chất ... (1đ) 1.d a b 4.c II TƯ LUẬN (6đ) Tính điểm 300C= ( 32+ 30 x 1,8) = 86 (0 F) (0,5) 0 104 F = (104- 32) :1,8 = 40 (0 C) (0,5) Mô tả cấu tạo nhiệt kế (2 điểm, ý điểm) Nhiệt kế gồm ống quản dựng bầu gọi...
 • 2
 • 282
 • 0

Đề thi2 môn vật lí 6-2

Đề thi kì 2 môn vật lí 6-2
... phút 4: Nước đá nóng chảy – 7: Nước nóng lên (0 ,25 đ) c) – 1: Thể rắn – 4: Thể rắn, lỏng – 7: Thể lỏng thể (0 ,25 đ) (2 ) (0 ,25 đ) (0,5đ) Nhiệt độ (oC) (0 ,25 đ) (0,5đ) -4 Hết Thời gian (phút) ...
 • 2
 • 276
 • 0

đề thi trắc nghiệm môn vật liệu học

đề thi trắc nghiệm môn vật liệu học
... thực bước công nghệ a -Thi u kết b -Thi u kết + ủ c -Thi u kết + d -Thi u kết + + ram 483- Các gốm sở Fe2O3 thường sử dụng làm : a -Vật liệu từ bán dẫn b -Vật liệu cách điện c -Vật liệu cắt got d-Bột tạo ... bình chu kỳ mà vật liệu chưa bò phá hủy b-Ứng suất mà vật liệu chòu tải trọng theo chu kỳ c-Biên độ tối đa ứng suất chu kỳ mà vật liệu chòu với số chu kỳ d-Ứng suất tối đa mà vật liệu chòu tải ... hóa già 500-Hợp kim SAP loại vật liệu compozit Nói rõ vai trò vật liệu cốt là: a-TiC b-Al2O3 c-WC d-Al 501- Hợp kim SAP loại vật liệu compozit Nói rõ vai trò vật liệu là: a-Ni b-CuSn8 c-Al d-Co...
 • 41
 • 2,411
 • 3

tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn vật liệu học

tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn vật liệu học
... Fe+0,5% bt C Hóy cho bit sau ộp to hỡnh, phi thc hin cỏc bc cụng ngh no a -Thi u kt b -Thi u kt + c -Thi u kt + tụi d -Thi u kt + tụi + ram 483- Cỏc gm trờn c s Fe2O3 thng c s dng lm : a-Vt liu ... bt graphớt Hóy cho bit sau ộp to hỡnh, phi thc hin cỏc bc cụng ngh no : a -Thi u kt b -Thi u kt + c -Thi u kt + tụi d -Thi u kt + tụi + ram 496-Cn chn võùt liu kt cu vi yờu cu nh, chu c T=500 oC ... chc ca thi ỳc gm vựng:Ht to u trc (1), vựng tinh th hỡnh tr(2), vựng ht nh(3) Xp cỏc vựng theo th t t ngoi vo ca thi: a-(2) (3) (1) b-(1) (2) (3) c-(1) (3) (2) d-(3) (2) (1) 43-Th no l thi n tớch...
 • 36
 • 271
 • 0

ĐỀ THI LẦN 2 MÔN CHÍNH TRỊ

ĐỀ THI LẦN 2 MÔN CHÍNH TRỊ
... CAO THẮNG KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG BỘ MÔN LLCT – QS - TD ĐỀ THI LÂN MÔN CHÍNH TRỊ DANH CHO CÁC LỚP CĐN 20 08 (Thời gian làm 60 phút) TP.HCM, ngày tháng Năm 20 10 Câu 1: Phân tích mối quan hệ biện ... kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại” - Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh: + Chủ nhĩa Mác – Lênin + Các giá trị truyền thống tốt ... ỷ lại… Câu 2: Trình bày khái niệm phân tích nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? (5 đ) - Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm sâu sắc vấn đề cách mạng...
 • 6
 • 230
 • 0

đề thi hk 2 môn vật lý năm học 20132014

đề thi hk 2 môn vật lý năm học 20132014
... TNTL TL Tỉng 1 Sù në v× nhiƯt cđa chÊt r¾n láng khÝ 1 Sù nãng ch¶y vµ sù ®«ng ®Ỉc 2 Sù bay h¬i vµ sù ngng tơ Tỉng 2 10 ...
 • 2
 • 150
 • 0

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÓ ĐÁP ÁN
... KHOA XÂY DỰNG ĐỀ THI HỌC PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THI LẦN THỨ: LỚP: D12X HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014 - 2015 THỜI GIAN LÀM BÀI: 75 PHÚT Ghi chú: Sinh viên không sử dụng tài liệu MÃ ĐỀ THI: 04 Đề sử ... 20B 30D 40B 50B Đáp án sinh viên tự giải, sai sót Mong bạn đọc đóng góp ý kiến để lần sau hoàn thi n TRƯỜNG DDHXD MIỀN TRUNG KHOA XÂY DỰNG ĐỀ THI HỌC PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THI LẦN THỨ: LỚP: ... không xác định Câu 6: Độ ẩm vật liệu tạo thành môi trường nào? A Để vật liệu không khí tự nhiên B Để vật liệu bình chống ẩm C Ngâm vật liệu nước D Ngâm vật liệu nước tới no Đề sử dụng cho câu đến...
 • 15
 • 3,061
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 MÔN VẬT LÍ TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 MÔN VẬT LÍ TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
... thể xác định B 1,2m/s C 0,6m/s D 2, 4m/s - PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÍ Mã đề: 914 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... µH Câu 21 : Một lắc đơn có chiều dài l = 120 cm,dao động điều hoà với chu kì T Để chu kì lắc giảm 10 % chiều dài lắc phải A giảm 28 ,1 cm B giảm 22 ,8 cm C tăng 22 ,8 cm D tăng 28 ,1 cm Câu 22 : Khi ... π/ 10 (s), biên độ cm Tại vị trí vật có gia tốc a = 120 0 cm/s2 động vật A 32 mJ B 160 J C 320 J D 16 mJ Câu 40: Hiện tượng tán sắc xảy ra: A mặt phân cách môi trường rắn lỏng với chân không B...
 • 6
 • 290
 • 2

Tài liệu ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vậtđề 2 docx

Tài liệu ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 2 docx
... hạch Li H 2 He D 7,6657MeV 4 He Cho biết khối lượng nguyên tử Li =6,01512u, nguyên tử H =2, 01400u; nguyên tử He =4,0 026 0u; u = 931,5MeV/c2 A 2, 228 MeV B 22 ,28 MeV C 22 2,8 MeV D 22 ,28 J Câu 40: ... 1, 25 H đến H đến 125 12, H H Câu 21 : Tính số nguyên tử 1gam khí O2 ? (cho NA= 6, 022 .1 023 / mol; O=16) A 367.1 020 nguyên tử B 736.1 020 nguyên tử 20 C 637.10 nguyên tử D 376.1 020 nguyên tử Câu 22 : ... - HẾT -ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 10 ThS Trần Anh Trung D D C B C B A C B D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D B D B A A B B A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A D D A C A A C A B 31 32 33 34 35 36 37 38...
 • 4
 • 280
 • 0

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TỈNH NINH BÌNH 2012-2013 LẦN 2 môn vật

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TỈNH NINH BÌNH 2012-2013 LẦN 2 môn vật lý
... ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH (4 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT Kỳ thi thứ hai - Năm học 2 0 12 20 13 Môn: VẬT LÍ Ngày thi 18 / 12/ 2 0 12 (Thời gian 180 phút, không kể thời gian phát đề) (Hướng ... ảnh A’B’ (2, 0 điểm) d f 6d 1 ′ Khi d1 = 15 cm → d1 = d − f = d - = 10cm 1 0,5 ' d = l - d1 = 30 − 10 = 20 cm 0,5 d2 f2 60 d′ = = − ; 2, 6cm < d2 − f2 23 0,5 → A’B’ ảnh ảo cách L2 khoảng 2, 6 cm ... thấu kính L1: d f 6d1 24 d1 - 180 d2 f2 60 - 8d1 0,5 ' ′ d1 = 1 = = ; d = l - d1 = ; d 2 = (1) d1 − f1 d1 - d1 - d2 − f2 3d1 - 22 Khi vật AB ở trước thấu kính L2: ′ d1 = d1f -3d1 33d1 +...
 • 4
 • 1,330
 • 13

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 LẦN 2 MÔN VẬT LÍ - CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ (Mã đề thi 020) ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 LẦN 2 MÔN VẬT LÍ - CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ (Mã đề thi 020) ppt
... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D A B C D A B C D www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com ... 1,5cm C 2cm D 3cm - HẾT -PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN {PAPERDESCR} www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 6/7 - đề thi 020 www.DeThiThuDaiHoc.com Mã đề: 020 10 11 12 13 14 ... mạch: u = U√2cos100πt (V) Hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện thoả mãn: A U C ≤ U R2 + Z L 2Z L www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com B Uc ≤ U R2 + ZL R Trang 2/ 7 - đề thi 020 www.DeThiThuDaiHoc.com...
 • 7
 • 221
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: đề thi giữa kì môn vật liệu xây dựngcác đề thi trắc nghiệm môn vật liệu xây dựngđề thi cuối kì môn vật liệu xây dựngđề thi trắc nghiệm môn vật liệu xây dựngđề thi trắc nghiệm môn vật liệu kỹ thuậtđề thi trắc nghiệm môn vật liệu cơ khíđề cương ôn tập môn vật liệu điệnde thi trac nghiem mon vat lieu hocde thi hk 2 mon vat ly khoi 12đề thi hk 2 môn vật lý năm học 20132014đề thi học kì môn vật lý lớp 11 học kì 2đề trắc nghiệm môn vật liệu điện và cao ápđề cương môn vật liệu điện tử ppsxtài liệu đề thi kì 2 môn văn 8đề thi hk 2 môn toánFile Autocad Bộ bản vẽ Nhà thờ họPhương pháp: Nghiên cứu Khoa họctieu luan chiến dịch truyền thông hành động để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái40 BÀI TẬP TIẾNG ANH TÌM RA LỖI TRONG CÂU ( ERROR IDENTIFICATION) có đáp ánVai trò của SXVC và quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSXSÁCH SCAN Lập trình Matlab (Nguyễn Hoàng Hải Các TG)giáo án sunfuro hóa học 10TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈGiáo án điện tử Làm quen chữ cái B D Đ cho trẻ 5 tuổiKế hoạch chủ đề Bé và gia đình thân yêu của bé nhà trẻ 18 đến 24 thángGiáo án điện tử Làm quen chữ cái G Y trường Mẫu giáoKế hoạch chủ đề gia đình ngày nhà giáo Việt Nam trường Mẫu giáoKẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ Bản thân trường Mẫu giáoPHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN TRẺ 5 TUỔINÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020bài tập TIẾNG ANH VỀ PHÁT ÂM, DẤU NHẤN, TRỌNG ÂM MỚITương tác thuốc, bài giảng tổng quanPrescribing in Pregnancy, Fourth editionHarry Potter and the Half-Blood PrinceU.S. PASSPORT RENEWAL APPLICATION FOR ELIGIBLE INDIVIDUALS
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập