đề thi lần 2 môn vật liệu điện

Đề thi HK 2 môn Vật lí khối 10 (thi thử lần 2)

Đề thi HK 2 môn Vật lí khối 10 (thi thử lần 2)
... hai pittong S va S2; lực tác dụng tương ứng F1 F2 ; quãng đường di chuyển hai pittong tương ứng d1 d2 Hệ thức sau A F1.S1= F2.S2 B F1.S2= F2.S1 C d1.S1= d2.S2 D d2.S1= d1.S2 Câu 34: Giả sử thời ... đạn xuyên qua khối lập phương này? Biết lực ma sát lực ma sát tác dụng lên đạn từ khối lập phương 5000N A 160m/s B 22 0m/s C 20 0m/s D 25 0m/s Câu 18: Một khí tưởng tích 10 lít 27 C áp suất 1atm, ... Trang 2/ 3 - Mã đề thi 1 32 Câu 27 : Một lượng khí tưởng xác định biến đổi theo chu trình hình vẽ bên Nếu chuyển đồ thị sang hệ trục tọa độ (p,V) đáp án mô tả tương đương: Câu 28 : Biểu thức động vật...
 • 3
 • 98
 • 0

Đề thi HK 2 môn Vật lý năm học 0809

Đề thi HK 2 môn Vật lý năm học 0809
... i iu ho theo thi gian D) l in ỏp trung bỡnh ca in ỏp tc thi mt chu k 23 8 14) Ht nhõn 92 U cú cu to gm A) 23 8 prụtụn v 92 ntron B) 92 prụtụn v 146 ntron C) 92 prụtụn v 23 8 ntron D) 23 8 prụtụn v ... Cho hai dao ng iu ho: x1 = A1cos (t+1); x2 = A2cos (t +2) Biờn dao ng tng hp ca chỳng t cc i (vi k = 0; 1; 2; ): A) - = k B) - = (2k+1) /2 C) - = 2k D) - = (2k+1) 7) S o vch quang ph (hay o sc) l: ... 07.ưưư~ 13.ư/ưư 19.ưư=ư 02. ;ưưư 08.;ưưư 14.ưư=ư 20 .ưưư~ 03.ưư=ư 09.ư/ưư 15.ư/ưư 21 .ưưư~ 04.;ưưư 10.ư/ưư 16.ưư=ư 22 .ưưư~ 05.ưư=ư 11.ưưư~ 17.ư/ưư 23 .ưư=ư 06.;ưưư 12. ưư=ư 18.ưưư~ 24 .ưư=ư 01.ưưư~ 07.ưư=ư...
 • 5
 • 195
 • 3

Đề thi2 môn vật lí 6-1

Đề thi kì 2 môn vật lí 6-1
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN: VẬT LÝ I TRẮC NGHIỆM:(4đ) A Chọn câu nhất: (2 ) c b b d B Chọn từ, cụm từ điền vào ô trống (1đ) Chất rắn, chất ... (1đ) 1.d a b 4.c II TƯ LUẬN (6đ) Tính điểm 300C= ( 32+ 30 x 1,8) = 86 (0 F) (0,5) 0 104 F = (104- 32) :1,8 = 40 (0 C) (0,5) Mô tả cấu tạo nhiệt kế (2 điểm, ý điểm) Nhiệt kế gồm ống quản dựng bầu gọi...
 • 2
 • 195
 • 0

Đề thi2 môn vật lí 6-2

Đề thi kì 2 môn vật lí 6-2
... phút 4: Nước đá nóng chảy – 7: Nước nóng lên (0 ,25 đ) c) – 1: Thể rắn – 4: Thể rắn, lỏng – 7: Thể lỏng thể (0 ,25 đ) (2 ) (0 ,25 đ) (0,5đ) Nhiệt độ (oC) (0 ,25 đ) (0,5đ) -4 Hết Thời gian (phút) ...
 • 2
 • 192
 • 0

đề thi trắc nghiệm môn vật liệu học

đề thi trắc nghiệm môn vật liệu học
... thực bước công nghệ a -Thi u kết b -Thi u kết + ủ c -Thi u kết + d -Thi u kết + + ram 483- Các gốm sở Fe2O3 thường sử dụng làm : a -Vật liệu từ bán dẫn b -Vật liệu cách điện c -Vật liệu cắt got d-Bột tạo ... bình chu kỳ mà vật liệu chưa bò phá hủy b-Ứng suất mà vật liệu chòu tải trọng theo chu kỳ c-Biên độ tối đa ứng suất chu kỳ mà vật liệu chòu với số chu kỳ d-Ứng suất tối đa mà vật liệu chòu tải ... hóa già 500-Hợp kim SAP loại vật liệu compozit Nói rõ vai trò vật liệu cốt là: a-TiC b-Al2O3 c-WC d-Al 501- Hợp kim SAP loại vật liệu compozit Nói rõ vai trò vật liệu là: a-Ni b-CuSn8 c-Al d-Co...
 • 41
 • 1,752
 • 3

tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn vật liệu học

tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn vật liệu học
... Fe+0,5% bt C Hóy cho bit sau ộp to hỡnh, phi thc hin cỏc bc cụng ngh no a -Thi u kt b -Thi u kt + c -Thi u kt + tụi d -Thi u kt + tụi + ram 483- Cỏc gm trờn c s Fe2O3 thng c s dng lm : a-Vt liu ... bt graphớt Hóy cho bit sau ộp to hỡnh, phi thc hin cỏc bc cụng ngh no : a -Thi u kt b -Thi u kt + c -Thi u kt + tụi d -Thi u kt + tụi + ram 496-Cn chn võùt liu kt cu vi yờu cu nh, chu c T=500 oC ... chc ca thi ỳc gm vựng:Ht to u trc (1), vựng tinh th hỡnh tr(2), vựng ht nh(3) Xp cỏc vựng theo th t t ngoi vo ca thi: a-(2) (3) (1) b-(1) (2) (3) c-(1) (3) (2) d-(3) (2) (1) 43-Th no l thi n tớch...
 • 36
 • 237
 • 0

ĐỀ THI LẦN 2 MÔN CHÍNH TRỊ

ĐỀ THI LẦN 2 MÔN CHÍNH TRỊ
... CAO THẮNG KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG BỘ MÔN LLCT – QS - TD ĐỀ THI LÂN MÔN CHÍNH TRỊ DANH CHO CÁC LỚP CĐN 20 08 (Thời gian làm 60 phút) TP.HCM, ngày tháng Năm 20 10 Câu 1: Phân tích mối quan hệ biện ... kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại” - Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh: + Chủ nhĩa Mác – Lênin + Các giá trị truyền thống tốt ... ỷ lại… Câu 2: Trình bày khái niệm phân tích nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? (5 đ) - Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm sâu sắc vấn đề cách mạng...
 • 6
 • 142
 • 0

đề thi hk 2 môn vật lý năm học 20132014

đề thi hk 2 môn vật lý năm học 20132014
... TNTL TL Tỉng 1 Sù në v× nhiƯt cđa chÊt r¾n láng khÝ 1 Sù nãng ch¶y vµ sù ®«ng ®Ỉc 2 Sù bay h¬i vµ sù ngng tơ Tỉng 2 10 ...
 • 2
 • 77
 • 0

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÓ ĐÁP ÁN
... KHOA XÂY DỰNG ĐỀ THI HỌC PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THI LẦN THỨ: LỚP: D12X HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014 - 2015 THỜI GIAN LÀM BÀI: 75 PHÚT Ghi chú: Sinh viên không sử dụng tài liệu MÃ ĐỀ THI: 04 Đề sử ... 20B 30D 40B 50B Đáp án sinh viên tự giải, sai sót Mong bạn đọc đóng góp ý kiến để lần sau hoàn thi n TRƯỜNG DDHXD MIỀN TRUNG KHOA XÂY DỰNG ĐỀ THI HỌC PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THI LẦN THỨ: LỚP: ... không xác định Câu 6: Độ ẩm vật liệu tạo thành môi trường nào? A Để vật liệu không khí tự nhiên B Để vật liệu bình chống ẩm C Ngâm vật liệu nước D Ngâm vật liệu nước tới no Đề sử dụng cho câu đến...
 • 15
 • 2,186
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 MÔN VẬT LÍ TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 MÔN VẬT LÍ TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
... thể xác định B 1,2m/s C 0,6m/s D 2, 4m/s - PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÍ Mã đề: 914 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... µH Câu 21 : Một lắc đơn có chiều dài l = 120 cm,dao động điều hoà với chu kì T Để chu kì lắc giảm 10 % chiều dài lắc phải A giảm 28 ,1 cm B giảm 22 ,8 cm C tăng 22 ,8 cm D tăng 28 ,1 cm Câu 22 : Khi ... π/ 10 (s), biên độ cm Tại vị trí vật có gia tốc a = 120 0 cm/s2 động vật A 32 mJ B 160 J C 320 J D 16 mJ Câu 40: Hiện tượng tán sắc xảy ra: A mặt phân cách môi trường rắn lỏng với chân không B...
 • 6
 • 262
 • 2

Tài liệu ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vậtđề 2 docx

Tài liệu ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 2 docx
... hạch Li H 2 He D 7,6657MeV 4 He Cho biết khối lượng nguyên tử Li =6,01512u, nguyên tử H =2, 01400u; nguyên tử He =4,0 026 0u; u = 931,5MeV/c2 A 2, 228 MeV B 22 ,28 MeV C 22 2,8 MeV D 22 ,28 J Câu 40: ... 1, 25 H đến H đến 125 12, H H Câu 21 : Tính số nguyên tử 1gam khí O2 ? (cho NA= 6, 022 .1 023 / mol; O=16) A 367.1 020 nguyên tử B 736.1 020 nguyên tử 20 C 637.10 nguyên tử D 376.1 020 nguyên tử Câu 22 : ... - HẾT -ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 10 ThS Trần Anh Trung D D C B C B A C B D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D B D B A A B B A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A D D A C A A C A B 31 32 33 34 35 36 37 38...
 • 4
 • 247
 • 0

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TỈNH NINH BÌNH 2012-2013 LẦN 2 môn vật

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TỈNH NINH BÌNH 2012-2013 LẦN 2 môn vật lý
... ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH (4 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT Kỳ thi thứ hai - Năm học 2 0 12 20 13 Môn: VẬT LÍ Ngày thi 18 / 12/ 2 0 12 (Thời gian 180 phút, không kể thời gian phát đề) (Hướng ... ảnh A’B’ (2, 0 điểm) d f 6d 1 ′ Khi d1 = 15 cm → d1 = d − f = d - = 10cm 1 0,5 ' d = l - d1 = 30 − 10 = 20 cm 0,5 d2 f2 60 d′ = = − ; 2, 6cm < d2 − f2 23 0,5 → A’B’ ảnh ảo cách L2 khoảng 2, 6 cm ... thấu kính L1: d f 6d1 24 d1 - 180 d2 f2 60 - 8d1 0,5 ' ′ d1 = 1 = = ; d = l - d1 = ; d 2 = (1) d1 − f1 d1 - d1 - d2 − f2 3d1 - 22 Khi vật AB ở trước thấu kính L2: ′ d1 = d1f -3d1 33d1 +...
 • 4
 • 939
 • 11

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 LẦN 2 MÔN VẬT LÍ - CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ (Mã đề thi 020) ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 LẦN 2 MÔN VẬT LÍ - CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ (Mã đề thi 020) ppt
... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D A B C D A B C D www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com ... 1,5cm C 2cm D 3cm - HẾT -PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN {PAPERDESCR} www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 6/7 - đề thi 020 www.DeThiThuDaiHoc.com Mã đề: 020 10 11 12 13 14 ... mạch: u = U√2cos100πt (V) Hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện thoả mãn: A U C ≤ U R2 + Z L 2Z L www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com B Uc ≤ U R2 + ZL R Trang 2/ 7 - đề thi 020 www.DeThiThuDaiHoc.com...
 • 7
 • 191
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: Bộ 250 câu hỏi tin học ôn thi công chức 2016-2017 có đáp án đầy đủMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Trung.PDFMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần than Mông DươngMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Xây dựng và chuyển giao công nghệ Thủy LợiMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái ThịnhMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thanh toán thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh Bắc GiangMột số giải pháp nhằm nâng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Huy ThôngMột số giải pháp tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Vận tải & Thương mại Đức HùngMột số yếu tố liên quan ung thư dương vật và kết quả chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư dương vậtNâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam sở giao dịchNâng cao chất lượng cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Long BiênNâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Yên Lạc, Vĩnh PhúcNâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam, chi nhánh Hà TâyNâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Tây ĐôNâng cao chất lượng dịch vụ Moble Bankinh tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt nam - chi nhánh Đống ĐaNâng cao chất lượng hoạt động của phương thức thanh toán quốc tế tín dụng chứng từ tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Thăng LongNâng cao chất lượng nguồn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Thương Tín Chi nhánh Đống ĐaNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông Việt NamNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH SomotnetNâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập