đề cương ôn tập học kỳ 2 lớp 9 môn văn

Đề cương ôn tập Học kỳ II lớp 9 môn Ngữ văn

Đề cương ôn tập Học kỳ II lớp 9 môn Ngữ văn
... gợi cảm B/ PHÂN MƠN TIẾNG VIỆT I/ KHỞI NGỮ: 1/ Khởi ngữ gì? Khởi ngữ thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài nói đến câu 2/ Ví dụ: Giàu, tơi giàu II/ CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP : thành ... Năm sáng tác 194 8 Thể thơ Thứ tự Tên thơ Tác giả Đồng chí Chính Hữu Huy Cận 195 8 chữ Đoàn thuyền đánh cá Con cò Chế Lan Viên 196 2 Tự Bếp lửa Bằng Việt 196 3 Bài thơ tiểu đội xe không kính Khúc ... vậy, tơi buồn III/ TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý: 1/ Nghĩa tường minh: phần thơng báo diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu 2/ Hàm ý: Là phần thơng báo khơng diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu suy từ từ ngữ IV/ LIÊN...
 • 3
 • 580
 • 3

DE CUONG ON TAP HOC KY 2 LOP 10

DE CUONG ON TAP HOC KY 2 LOP 10
... 1m/s2 Ly g = 10m/s2 Bi 20 : Mt lũ xo cú chiu di l1 = 21 cm treo vt m1 = 100 g v cú chiu di l2 = 23 cm treo vt m2 = 300g Tớnh cụng cn thit kộo lũ xo dón t 25 cm n 28 cm Ly g = 10m/s2 Bi 21 : Mt xe ụ ... mt lc l 20 N hp vi phng chuyn ng l 60 vt di mt on 20 (m) cụng ca lc cú giỏ tr l : A 20 N B 20 0N C 20 N D 20 0 N o Cõu 28 : Mt thc thộp 20 C cú di l 100 0 mm Thộp lm thc cú h s n di l = 12. 10 -6 K-1 ... B.3 .10- 1kgm/s C .10- 2kgm/s D.6 .10- 2kgm/s Mt tờn la v tr bt u ri b phúng giõy u tiờn ó pht mt lng khớ t 1300 kg vi tc 25 00m/s Lc y tờn la ti thi im ú l : A 3,5 .106 N B 3 ,25 .106 N C 3,15 .106 N D 32, 5 .106 N...
 • 16
 • 51
 • 0

De cuong on tap hoc ky 2 lop 10.2011

De cuong on tap hoc ky 2 lop 10.2011
... Câu 22 : Người ta thực công 20 0J để nén khí xilanh Khí truyền môi trường xung quanh nhiệt lượng 80J Hỏi nội khí tăng lên hay giảm bao nhiêu? A Giảm 120 J B Tăng 120 J C Giảm 28 0J D Tăng 28 0J Câu 23 ... Câu 13: Hệ thức sau không với phương trình trạng thái khí lí tưởng? p1V1 p2V2 = T1 T2 pT = const V pV = const p pV = const T A pV~T B C D Câu 14: Một lượng khí tích không đổi, Nhiệt độ T làm tăng ... J/kg.K 420 0 J/kg.K Hỏi nước nóng lên độ ? A 28 ,440C B 1,560C C 2, 840C D 15,60C Câu 27 : Hệ thức sau trình nung nóng khí bình kín bỏ qua nở nhiệt bình ? ∆U = A ∆U = ∆U = Q ∆U = Q + A A B C D Câu 28 :...
 • 5
 • 64
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 LỚP 10 HAY

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 LỚP 10 HAY
... sin 2 = 2sin α cosα 8) cos 2 = cos 2 − sin α = 2cos 2 − = − 2sin α sin 2 tan α 9) cos 2 + sin 2 = 10) tan 2 = = cos 2 − tan α cos 2 11) cot 2 = 12) tan 2 cot 2 = sin 2 − cos 2 + ... sau: a) x2 + y2 – 4x + 6y – = b) x2 + y2 + 4x - 6y – = c) x2 + y2 – 4x - 6y – 12 = d) x2 + y2 + 4x + 6y – 12 = 2 e) 2x + 2y – 4x + 8y – = f) x2 + y2 – 6x + 2y = 2 g) x + y – 6x + = h) x2 + y2 – 6y ... (x + 1 )2 + (y – 2) 2 = j) (x - 1 )2 + (y + 2) 2 = 2 k) (x + 3) + (y + 5) = l) (x - 3 )2 + (y – 5 )2 = m) x + (y – 2) 2 = n) (x + 1 )2 + y = 10 IV) Nâng cao: 1) Cho f(x) = (m-1)x2 – 4mx +3m + 10 a) Giải...
 • 12
 • 120
 • 0

đề cương ôn tập học kỳ 2 toán 9

đề cương ôn tập học kỳ 2 toán 9
... x2 thỏa: x 12 + x 22 = 2) x2 – 2( m + 1)x + m2 + 6m – = có hai nghiệm x1, x2 thỏa: x 12 + x 22 = 20 3) x2 – 3x – m2 + m + = có hai nghiệm x1, x2 thỏa: x13 + x23 = Bài 12: Cho phương trình: x2 – 2x ... sau: x2 – 2x – = có hai nghiệm x1; x2 (x1 < x2) tính đại lượng sau mà khơng giải phương trình 1) x 12 + x 22 2) + 3) + 4)+ 5) x13 – x23 Bài 11: Tìm m để phương trình sau: 1) x2 – 2mx + m2 – m – ... x2 – 2x – m2 – = b) Chứng tỏ phương trình ln có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với m c) Tìm m để phương trình có nghiệm x = – Tính nghiệm d) Tìm m để: c.1) x 12 + x 22 = 14 c .2) x1 = – 3x2 Bài 13:...
 • 4
 • 710
 • 13

Đề cương ôn tập học2 lớp 8 môn Tin

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 8 môn Tin
... to n if ( i mod 2) =1 then S:=S + i; if ( i mod 2) 0 then S:=S + i; Câu 12: Để tính tổng S=1 /2+ 1/4 + 1/6 + … +1/ n; em chọn đoạn lệnh: a for i:=1 to n b for i:=1 to n if ( i mod 2) =0 then S:=S ... c Không phương án d In vô hạn số 1, số dòng Câu 22 : Câu đoạn chương trình Pascal sau for i:=1 to 10 begin … End Sau thực đoạn chương trình trên, giá trò i a b 10 c 11 d Không xác đònh Câu 23 : ... Câu 24 : Hãy tìm hiểu đoạn chương trình sau Sau đoạn chương trình thực hiện, giá trò x bao nhiêu? X:=0; Tong:=0; While tong< =20 Begin Writeln(tong); Tong:=tong+1; End X:=tong; a 20 b 21 c Không...
 • 6
 • 3,326
 • 32

Đề cương ôn tập học kỳ II lớp 12 môn Toán

Đề cương ôn tập học kỳ II lớp 12 môn Toán
... Hiếu x ∫ x − 3x + 2dx −1 38 ∫ x − dx 39 2x ∫ x + 3x + 2dx Trang Đề cương ôn thi học kỳ II năm học 2009 – 2010 PHẦN III : ỨNG DỤNG Bài tập 1: Hãy tính thể tích củ vật thể sinh hình (H) (H) xoay quanh ... d: Trường THPT Lê Thế Hiếu Trang Đề cương ôn thi học kỳ II năm học 2009 – 2010 Bài toán 4: Xét vị trí tương đối hai mặt phẳng – đk để hai mặt phẳng song song, vuông góc Bài 24: Xét vị trí tương ... vuông góc M’ M xuống (P) Trường THPT Lê Thế Hiếu Trang Đề cương ôn thi học kỳ II năm học 2009 – 2010 u u r u r + Khi ∆ đường thẳng qua M có VTCP = [ n1 , n2 ] ’ ’ b Viết phương trình đường vuông...
 • 8
 • 239
 • 1

Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 9

Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 9
... Buicongluan.ltqb@gmail.com Đề cương ôn tập Toán học kỳ II a) x − x + = b) − x + x + = c) − x + 8x − = 20 20 + =9 e) (2 x + 1)( x − 1) = 2 x f) x − 13 x + 36 = x −1 x h) x − x + = i) − x + x + = g) x + x + = 100 100 2x ... GV Bùi Công Luân – Buicongluan.ltqb@gmail.com Đề cương ôn tập Toán học kỳ II b) Tìm m để (d) cắt (P) hai điểm c) Tìm m để (d1): y = 2x – cắt (d) (P) điểm d) Chứng minh (d2): y = - x + m2 cắt (P) ... người thứ làm nửa công việc, sau người thứ hai làm nốt công việc lại hoàn Biên soạn: GV Bùi Công Luân – Buicongluan.ltqb@gmail.com Đề cương ôn tập Toán học kỳ II thành toàn công việc ngày Hỏi...
 • 11
 • 134
 • 0

Đề cương ôn tập học kỳ 2 toán 9

Đề cương ôn tập học kỳ 2 toán 9
... x2 thỏa: x 12 + x 22 = 2) x2 – 2( m + 1)x + m2 + 6m – = có hai nghiệm x1, x2 thỏa: x 12 + x 22 = 20 3) x2 – 3x – m2 + m + = có hai nghiệm x1, x2 thỏa: x13 + x23 = Bài 12: Cho phương trình: x2 – 2x ... sau: x2 – 2x – = có hai nghiệm x1; x2 (x1 < x2) tính đại lượng sau mà khơng giải phương trình 1) x 12 + x 22 2) + 3) + 4)+ 5) x13 – x23 Bài 11: Tìm m để phương trình sau: 1) x2 – 2mx + m2 – m – ... GV: Võ Thị Thùy Hương Bài 9: Nếu phương trình bậc hai ẩn x sau: x2 – 2( 2m – 1)x – 4m = có hai nghiệm x1; x2 tính đại lượng sau: (x1 – x2 )2 ; x1 – x2 theo m mà khơng giải phương trình...
 • 6
 • 156
 • 0

Đề cương ôn tập học kỳ 29.

Đề cương ôn tập học kỳ 2 Lý 9.
... OF/ OA/ OA′ + OF / OA/ OA/ + 12 = ⇒ OA/ = 12cm Thay số ta có = / 12 OA OF / / / / A B OA AB.OA 1. 12 = ⇒ A/ B / = = = 2cm Vây khoảng cách ảnh 12cm, chiều cao ảnh 2cm AB OA OA Hay Bài : Đặt vật ... Tìm x ? ĐỀ1 MÔN Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian chép đề) Câu 1: (1,5đ) Thế tượng khúc xạ ánh sáng? Câu 2: (1,5đ) So sánh ảnh ảo vật tạo thấu kính hội tụ thấu kính phân kỳ Câu 3: (2 ) Tiêu ... mặc áo màu sáng, mùa đông nên mặc áo màu tối? GV : Đặng Thò Diệu Vật Lý9 12 PHỊNG GIÁO DỤC ĐĂK MIL TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ ĐỀ MÔN Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian chép đề) Câu 1: (1,5đ) Kính...
 • 16
 • 49
 • 0

DE CUONG ON TAP HOC KY 2 ( LY 9 )

DE CUONG ON TAP HOC KY 2 ( LY 9 )
... kính hội tụ Câu 12: Hãy trình bày cách xác định tiêu cự thấu kính hội tụ thí nghiệm? -Ap dụng tính:Một vật nhỏ AB cao 2cm đặt vuông góc với trục thấu kính hội tụ cách thấu kính 20 cm,cho ảnh thật ... kính? Câu 13: Vật ảo AB =5cm, đặt vuông góc với trục thấu kính hội tụ tiêu cự f =20 cm, sau thấu kính, cách thấu kính 20 cm Xác định vị trí, tính chất, độ cao ảnh vẽ ảnh Câu 14: Vật AB có dạng đoạn ... đoạn thẳng cao h=3cm vuông góc với trục thấu kính L,cách quang tâm thấu kính khoảng d=1,5f (B nằm trục chính), cho ảnh thật nằm tiêu điểm thấu kính a Thấu kính L thấu kính gì?vì sao? b Vẽ ảnh vật...
 • 2
 • 108
 • 0

Đề cương ôn tập học2 lớp 6 môn địa lý

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn địa lý
... nhiệt độ lần đo = 20 0+ 24 0+ 22 0 = 22 0C Số lần đo Bài 3: Tính nhiệt độ TB năm Cho bảng số liệu nhiệt độ tháng năm Hà Nội Tháng 10 11 12 Nhiệt độ 18 17 20 24 27 29 29 28 27 25 21 18 Hãy tính nhiệt ... = Tổng nhiệt độ 12 tháng = 18+17 +20 +24 +27 +29 +29 +28 +27 +25 +21 +18 12 12 = 23 ,60 C Baì 4: Dựa vào bảng lượng nước tối đa không khí , nhận xét mối quan hệ nhiệt độ khả chứa nước không khí ? Nhiệt độ ... tên đai khí áp vào hình vẽ sau [ 90 oBắc 60 oBắc 30oBắc 0o 30oNam 60 oNam 90oNam Bài 6: Điền tên đới khí hậu vào hình vẽ Cực Bắc 66 033’ 23 027 ’ 00 23 027 66 033’ Cực Nam 10 ...
 • 10
 • 1,329
 • 0

Đề cương ôn tập học2 lớp 6 môn địa lý

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn địa lý
... nhiệt độ lần đo = 20 0+ 24 0+ 22 0 = 22 0C Số lần đo Bài 3: Tính nhiệt độ TB năm Cho bảng số liệu nhiệt độ tháng năm Hà Nội Tháng 10 11 12 Nhiệt độ 18 17 20 24 27 29 29 28 27 25 21 18 Hãy tính nhiệt ... = Tổng nhiệt độ 12 tháng = 18+17 +20 +24 +27 +29 +29 +28 +27 +25 +21 +18 12 12 = 23 ,60 C Baì 4: Dựa vào bảng lượng nước tối đa không khí , nhận xét mối quan hệ nhiệt độ khả chứa nước không khí ? Nhiệt độ ... tên đai khí áp vào hình vẽ sau [ 90 oBắc 60 oBắc 30oBắc 0o 30oNam 60 oNam 90oNam Bài 6: Điền tên đới khí hậu vào hình vẽ Cực Bắc 66 033’ 23 027 ’ 00 23 027 66 033’ Cực Nam 10 ...
 • 10
 • 1,333
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập học kỳ 2 lớp 7đề cương ôn tập học kỳ 2 toán 9đề cương ôn tập học kỳ i lớp 9đề cương ôn tập học kì 2 lớp 12 môn địađề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 môn toánđáp án đề cương ôn tap học kì 2 lop 7 môn toanEnglish 4 unit 7 lesson1Văn bản hướng dẫn nghị định 07Đề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu chỉ số giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý Nhà nước về thương mạiĐề tài nghiên cứu Bê tông hạt mịn chất lượng caoĐề tài nghiên cứu khoa học Các giải pháp đồng bộ phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại các đô thị Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt bằng chứng tại các công ty Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú ThọĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học Ibi để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng NamĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong thành lập lưới khống chế thi công công trình thuỷ điệnĐề tài Nghiên cứu Khoa học Tách chiết collagen từ da cá tra bằng phương pháp hoá sinhĐề tài nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng và năng suất của giống chè TRI777 trong vụ Xuân năm 2012 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái NguyênĐề tài Nghiên cứu phần mềm PosterĐề tài Nghiên cứu và thiết kế máy chẻ tre công nghiệpĐề tài Phân tích kĩ thuật máy chụp X-Quang số (CR&&DR)Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tinĐề tài Phẫu thuật nội soi cắt lách trong điều trị nang láchĐề tài Phương pháp phân tích địa hóa dầu khíĐề tài Quản lý học viên của một trung tâm tin học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập