GIÁO TRÌNH tài CHÍNH QUỐC tế năm 2006 PHAN THỊ cúc

giáo trình tài chính quốc tế

giáo trình tài chính quốc tế
... khảo • N.V.Tiến, Giáo trình Tài quốc tế, NXB Thống kê, 2010 • Hồ Diệu, Nguyễn Văn Tiến (2001) Giáo trình Tài quốc tế Học viện Ngân hàng • N.V.Tiến, 2001, Tài quốc tế đại kinh tế mở”, tái lần ... cạnh tài chính- tiền tệ quốc tế • Hiểu phân tích sách kinh tế Chính Phủ áp dụng để tác động đến dòng lưu chuyển tài quốc tế • Đánh giá phân tích hoạt động kinh doanh đầu tư thị trường tài tác ... hệ tài quốc tế phát sinh từ lưu chuyển quốc tế hàng hóa, dịch vụ, tài sản yếu tố sản xuất vốn, lao động kỹ thuật • Các khía cạnh tiền tệ - tài quốc tế Nguyen Thi Hong Vinh Khía cạnh tiền tệ quốc...
 • 140
 • 930
 • 0

Giáo trình tài chính quốc tế GS TS vũ văn hóa, PGS TS lê văn hưng

Giáo trình tài chính quốc tế  GS TS vũ văn hóa, PGS TS lê văn hưng
... chỉnh lý giáo trình gồm có: GS. ,TS Văn Hoá, Chủ nhiệm Khoa Tài Ngân hàng, chịu trách nhiệm chỉnh lý Giáo trình trực tiếp biên soạn Chương 1; PGS. ,TS Văn Hưng, Phó Chủ nhiệm Khoa Tài Ngân ... trình cũ Trường tham khảo giáo trình Tài quốc tế Học viện Tài tài liệu có liên quan đến nghiệp vụ Tài quốc tế Chịu trách nhiệm biên soạn chỉnh lý giáo trình Tài Quốc tế nhà khoa học giảng viên ... tế 1.1 Sự hình thành phát triển Tài quốc tế 1.1.1 Điều kiện xuất tồn tài quốc tế 1.1.2 Khái niệm Tài quốc tế 1.1.3 Đặc điểm Tài quốc tế 1.2 Cấu thành Tài quốc tế 1.2.1 Theo nguồn hình thành 1.2.2...
 • 80
 • 632
 • 2

Giáo trình tài chính quốc tế

Giáo trình tài chính quốc tế
... quan hệ kinh tế quốc tế • Các chủ đề: tỷ giá, cán cân toán quốc tế, đầu tư quốc tế, thể chế, tổ chức, tập đoàn tài quốc tế Lý thuyết tài tiền tệ- Đặng Thị Việt Đức Khái niệm tài quốc tế Đặc điểm ... mại quốc tế – Đầu tư quốc tế Lý thuyết tài tiền tệ- Đặng Thị Việt Đức Khái niệm tài quốc tế • TCQT hoạt động tài diễn quốc gia Đó di chuyển dòng tiền quốc gia, gắn liền với quan hệ quốc tế chủ ... • • • Khái niệm tài quốc tế Ngoại hối thị trường ngoại hối Tỷ giá hối đoái Cán cân toán quốc tế Lý thuyết tài tiền tệ- Đặng Thị Việt Đức Khái niệm tài quốc tế • Cơ sở tài quốc tế – Sự phân công...
 • 41
 • 391
 • 0

Bài giảng Tài chính Quốc tế- Th.s Phan Thị Hằng Nga

Bài giảng Tài chính Quốc tế- Th.s Phan Thị Hằng Nga
... Thời kỳ CNTB: Thuế XNK tín dụng quốc tế tiếp tục tồn phát triển, hình thức quan hệ quốc tế xuất : đầu tư quốc tế trực tiếp gián tiếp, viện trợ, hợp tác quốc tế tài chính- tiền tệ 1 Sự hình thành ... quân 2 Khái niệm_đặc điểm TCQT 2.1 Khái niệm Tài quốc tế hoạt động tài diễn diện quốc tế Đó dòch chuyển luồng tiền vốn quốc gia gắn liền với quan hệ quốc tế kinh tế, văn hóa, xã hội, trò, quân ... cho phát triển kinh tế xã hội nước - Phân phối nguồn lực tài chính: vay nợ quốc tế, đầu tư quốc tế trực tiếp, tham gia vào thò trường vốn quốc tế 3 Vai trò TCQT 3.1 Khai thác nguồn lực nước phục...
 • 27
 • 73
 • 0

Thuyết trình tài chính quốc tế: Nghiên cứu hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam

Thuyết trình tài chính quốc tế: Nghiên cứu hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam
... đầu trực tiếp nước Việt Nam Hệ thống pháp luật đầu trực tiếp nước Đầu trực tiếp nước vào Việt Nam Đầu trực tiếp nước Việt Nam TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM Hoạt ... thức đầu trực tiếp nước Các hình Tổng quan đầu trực tiếp nước Khái niệm đầu trực tiếp nước ngoài: • Nhà đầu bỏ vốn đầu vào nước khác • Nhà đầu tham gia quản lý hoạt động đầu ... NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH  Tổng quan đầu trực tiếp nước Khái niệm, chất đặc điểm  Tình hình đầu trực tiếp nước đầu trực tiếp nước ngoài trò, lợi Nam Vaicủa Việt ch đầu trực tiếp nước ...
 • 24
 • 203
 • 0

Giáo trình tài chính tiền tệ 8: Tài chính quốc tế

Giáo trình tài chính tiền tệ 8: Tài chính quốc tế
... chuyển tiền nước • Nâng giá tiền tệ Nâng giá tiền tệ việc Nhà nước thức nâng thấp sức mua tiền tệ nước so với ngoại tệ Nâng giá tiền tệ có tác dụng ngược với phá giá tiền tệ v1.0 177 Bài 8: Tài quốc ... NHTW phải có dự trữ ngoại hối đủ lớn • Phá giá tiền tệ Phá giá tiền tệ việc Nhà nước thức hạ thấp sức mua tiền tệ nước so với ngoại tệ Phá giá tiền tệ có tác dụng khuyến khích xuất khẩu, hạn chế ... = USD Trên thực tế, hầu hết quốc gia sử dụng phương pháp yết tỷ giá trực tiếp, có Việt Nam Do đó, tỷ giá định nghĩa giá tính đồng nội v1.0 171 Bài 8: Tài quốc tế tệ đồng ngoại tệ Trong chương...
 • 20
 • 1,875
 • 0

Bài Thuyết trình Tài chính quốc tế

 Bài Thuyết trình Tài chính quốc tế
... việc phát hành trái phiếu quốc tế lần bước thăm dò hội nhập VN vào thị trường vốn quốc tế Điều cho 11 thấy chế quản lý dự trữ ngoại hối quốc gia nói riêng điều hành kinh tế vĩ mô nhiều bất cập - ... 622/2009/QĐ-NHNN) IV: Kết luận: Quá trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi sách TGHĐ phải liên tục hoàn thiện điều chỉnh thích ứng với môi trường nước quốc tế thường xuyên thay đổi Để góp ... tệ Chính phủ hiệu Những thay đổi sách chế quan nhà nước Thay biệ pháp hành chính, bắt buộc đơn vị kinh tế quốc doanh có ngoại tệ phải bán cho ngân hàng theo tỷ giá ấn định, biệ pháp kinh tế: ...
 • 16
 • 641
 • 11

Thuyết trình tài chính quốc tế

Thuyết trình tài chính quốc tế
... nhập Các sách thương mại phát triển kinh tế I Những khái niệm có liên quan  Mức độ mở cửa kinh tế  Thuế quan hàng rào thuế quan  Chính sách phủ  Chính sách tỷ giá  Đầu tư trực tiếp nước ... chí 2007-200 2008-2 2009-2 009 010 Ổn định kinh tế vĩ mô 51 70 112 Hiệu thị trường hàng hóa 72 70 67 Quy mô thị trường 32 40 38 Nguồn: Diễn đàn kinh tế giới II Thực trạng hoạt động xuất nhập 10 ... cán cân thương mại  Ảnh hưởng cán cân thương mại  Thâm hụt lớn cán cân thương mại vượt chuẩn quốc tế  Dự trữ ngoại hối thấp II Thực trạng hoạt động xuất nhập 10 năm qua ảnh hưởng đến cán cân...
 • 37
 • 405
 • 3

Giáo trình tài chính tiền tệ

Giáo trình tài chính tiền tệ
... nghĩa tiền tệ mà phải biết hiểu tượng tiền tệ II CÁC HÌNH THÁI TIỀN TỆ: Nghiên cứu lịch sử phát sinh phát triển tiền tệ cho thấy tiền tệ trải qua nhiều hình thái: hoá tệ, tín tệ bút tệ 1 Hoá tệ: ... mức cung tiền theo ý muốn chủ quan để thực sách tiền tệ Cân đối cung cầu tiền tệ Thị trường tiền tệ hướng điểm cân mức cung tiền tệ mức cầu tiền tệ Điều kiện cho cân thị trường tiền tệ là: MS ... hoá, tồn tiền tệ nên tồn tài Sự cần thiết khách quan tài Khi nghiên cứu tiền đề tài chính, thấy rằng: tồn Nhà nước tồn kinh tế hàng hoá - tiền tệ định tính tất yếu khách quan tồn tài Trong trình...
 • 190
 • 610
 • 1

Giáo trình tài chính tiền tệ

Giáo trình tài chính tiền tệ
... nghĩa tiền tệ mà phải biết hiểu tượng tiền tệ II CÁC HÌNH THÁI TIỀN TỆ: Nghiên cứu lịch sử phát sinh phát triển tiền tệ cho thấy tiền tệ trải qua nhiều hình thái: hoá tệ, tín tệ bút tệ 1 Hoá tệ: ... mức cung tiền theo ý muốn chủ quan để thực sách tiền tệ Cân đối cung cầu tiền tệ Thị trường tiền tệ hướng điểm cân mức cung tiền tệ mức cầu tiền tệ Điều kiện cho cân thị trường tiền tệ là: MS ... hoá, tồn tiền tệ nên tồn tài Sự cần thiết khách quan tài Khi nghiên cứu tiền đề tài chính, thấy rằng: tồn Nhà nước tồn kinh tế hàng hoá - tiền tệ định tính tất yếu khách quan tồn tài Trong trình...
 • 200
 • 372
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình tài chính quốc tế đại học ngoại thươnggiáo trình tài chính quốc tế lê khương ninhgiáo trình tài chính quốc tế nguyễn văn tiếngiáo trình tài chính quốc tế học viện ngân hànggiáo trình tài chính quốc tế nguyễn văn tiến pdfgiáo trình tài chính quốc tế pdfgiáo trình tài chính quốc tế của nguyễn văn tiếngiáo trình tài chính quốc tế ebookgiáo trình tài chính quốc tế trần ngọc thơgiáo trình tài chính quốc tế uehgiáo trình tài chính quốc tế nguyễn văn tiến ebookdownload giáo trình tài chính quốc tế trần ngọc thơdownload giáo trình tài chính quốc tế nguyễn văn tiếnts phan duy minh pgs ts đinh trọng thịnh 2012 giáo trình tài chính quốc tế nxb tài chínhts nguyễn văn tiến 2010 giáo trình tài chính quốc tế nhà xuất bản thống kêADVERBIAL CLAUSES OF TIMEDe HK2 anh 12DE THI THU THPTQG 2017DE THI THU TNQG 2DE THI THU TNQG 3Trực quan hóa trạng thái giao thông Hà Nội trên nền bản đồ số (LV thạc sĩ)So GDDT tinh dak lak lan 2 2017 co giaiChuyên đề : PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN ÔN THI THPTQG NĂM 2017DE KIEM TRA MOT TIET LAN 2 HOC KY II TIENG ANH 11de thi anh van 12KIEM TRA HOC KI 2 (1)KT HK2 3 thay baoOn tap e1 ky 2ON TAP HOC KY 2review 2nd termREVISION 2ND TERMkiem tra hoc ky 2 k12 2017de so 2ON THI TNPT 2017 80 09 ma deON THI TNPT 2017 81 09 ma deOn thi tot nghiep thpt mon tieng anh hay va kho (3)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập