nguyên lý máy tập 1

Giải bài tập nguyên máy - chương 1

Giải bài tập nguyên lý máy - chương 1
... 13 ) Tính bậc tự xếp loại cấu máy tính : cộng (hình 1. 13a) nhân (hình 1. 13b) a) Xét hình 1. 13a: D E F a1 A a2 B E C x3 x2 B x1 C D F A Hình 1. 13.a x3 = x1 a + x a1 a1 + a Khi a1 = a2 x3 = E x1 ... hình 1. 10b Đây cấu loại Công thức cấu tạo cấu : = + 11 ) Tính bậc tự xếp loại cấu chuyển động theo quỹ đạo cho trước (hình 1. 11a) G G A B G D C E D Hình 1. 11a F C E B Hình 1. 11b F C A Hình 1. 11c ... O7 D O1 K O7 O1 C B Hình 1. 6b O3 Hình 1. 6c 8) Tính bậc tự xếp loại cấu máy nghiền (hình 1. 8a): O5 A O5 A B O3O1 O C B O3 B C A O5 B O3 C O1 Hình 1. 8a Hình 1. 8b Hình 1. 8c Bậc tự cấu Hình 1. 8a tính...
 • 7
 • 6,512
 • 345

Bài tập nguyên máy số 1 pdf

Bài tập nguyên lý máy số 1 pdf
... 13 ) Tính bậc tự xếp loại cấu máy tính : cộng (hình 1. 13a) nhân (hình 1. 13b) a) Xét hình 1. 13a: D E F a1 A a2 B E C x3 x2 B x1 C D F A Hình 1. 13.a x3 = x1 a + x a1 a1 + a Khi a1 = a2 x3 = E x1 ... hình 1. 10b Đây cấu loại Công thức cấu tạo cấu : = + 11 ) Tính bậc tự xếp loại cấu chuyển động theo quỹ đạo cho trước (hình 1. 11a) G G A B G D C E D Hình 1. 11a F C E B Hình 1. 11b F C A Hình 1. 11c ... hình 1. 12aa Đây cấu loại Công thức cấu tạo cấu : = + + O5 O3 O5 O3 O1 A O1 D B A D C C B Hình 1. 12a Hình 1. 12aa b) Xét hình 1. 12b: O7 B B A O7 C O3 A O3 D F E O5 F G D D E C G O5 Hỉnh 1. 12b F...
 • 7
 • 1,519
 • 34

Giáo trình Nguyên máy: Phần 1 - Bài giảng - Vương Thành Tiên , Trương Quang Trường

Giáo trình Nguyên lý máy: Phần 1 - Bài giảng - Vương Thành Tiên , Trương Quang Trường
... [δ] 1/ 5 – 1/ 150 - Máy nơng nghiệp 1/ 20 – 1/ 50 - Máy cắt kim loại 1/ 10 – 1/ 50 - Máy dệt 1/ 20 – 1/ 150 - Động tàu thuỷ 1/ 80 – 1/ 150 - Động đốt 1/ 100 – 1/ 200 - Máy phát điện chiều 1/ 200 – 1/ 300 - Máy ... P1.h1 - R 21. h 21 + Mcb + M1 = ( 3-8 ) ⇒ Mcb = - P1.h1 + R 21. h 21 - M1 N ếu lực cân Tổng mơmen lực điểm A là: ∑ m A = ⇔ P1.h1 + Pcb.hcb - R 21. h 21 + M1 = ( 3-9 ) ⇒ Pcb = (-P1.h1 + R 21. h 21 - M1 )/hcb Phản ... (2 -1 ) Các giá trị nên chọn TLX: Giáo trình Ngun Máy 16 Trường Đại học Nơng Lâm Tp HCM Khoa Cơ khí - Cơng nghệ 1: 1; 1: 10; 1: 100; 1: 1000; 1: 10.000 1: 2; 1: 20; 1: 200; 1: 2000; 1: 20.000 1: 5; 1: 50;...
 • 54
 • 575
 • 0

Bài giảng nguyên máy - Chương 1 potx

Bài giảng nguyên lý máy - Chương 1 potx
... hình 1. 12 làm giá, ta có cấu không gian (hình 1. 15) + Cơ cấu kín, ví dụ: hình 1. 13, hình 1. 14 + Cơ cấu hở, ví dụ : cấu tay máy hình 1. 15 Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu Bài giảng nguyên máy Bài BẬC ... khớp phải số nguyên dương, nên ta có nhóm At-xua sau: n … p5 … * Nhóm khâu khớp: 1 1 2 2 * Nhóm khâu khớp: 2 1 3 * Nhóm khâu khớp: Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 14 Bài giảng nguyên máy 3.2.2 Hạng ... khác, chuyển động khâu điều khiển kích hoạt riêng biệt Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 13 Bài giảng nguyên máy Bài XẾP LOẠI CƠ CẤU 3 .1 Nguyên tạo cấu Mọi cấu tạo thành cách nối khâu dẫn với chuỗi...
 • 13
 • 1,384
 • 29

Bài giảng nguyên máy - Chương 1 pptx

Bài giảng nguyên lý máy - Chương 1 pptx
... thành cấu phẳng (hình 1. 11) cấu không gian (hình 1. 12) B A 1 C Hình 1. 11 Bm Thiết kế máy -9 - TS Bùi Trọng Hiếu Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 1: Cấu tạo cấu O a) b) Hình 1. 12 1. 2 BẬC TỰ DO CỦA CƠ ... D, C , B ) - Khâu dẫn khâu 2 C B 1 F D 1 G A C B G A F D E E Hình 1. 18 Ta tách nhóm hình 1. 19 hình 1. 20: Bm Thiết kế máy - 18 - TS Bùi Trọng Hiếu Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 1: Cấu tạo cấu ... B A C I 1 I 1 J H B A H F J D D C E E C E G B A B A 1 H F B 1 Hình 1. 21 Bm Thiết kế máy - 19 - TS Bùi Trọng Hiếu Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 1: Cấu tạo cấu XẾP LOẠI NHÓM - Nhóm chứa khâu...
 • 19
 • 299
 • 3

Bài Giảng và phân tích lập luận Nguyên Máy phần 1 pdf

Bài Giảng và phân tích lập luận Nguyên Lý Máy phần 1 pdf
... không gian hở Bài giảng Nguyên máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo Lê Cung, Khoa S phạm Kỹ thuật z C B 3 E 4 A D F x Hình 1. 14 Hình 1. 13 z Hình 1. 15 2 y 1 y Hình 1. 16 x Hình 1. 18 Hình 1. 17 Cơ cấu ... 1) = Bài giảng Nguyên máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo Lê Cung, Khoa S phạm Kỹ thuật 11 Ví dụ ràng buộc thừa E i i i i A F B C D A Hình 1. 25 E C i i i i B D F Hình 1. 26 Xét hệ cho hình 1. 25: ... tiết máy độc lập hay số chi tiết máy ghép cứng lại với Bài giảng Nguyên máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo Lê Cung, Khoa S phạm Kỹ thuật Mỗi chi tiết máy phận hoàn chỉnh, tháo rời nhỏ đợc máy...
 • 21
 • 166
 • 2

Bài giảng: Nguyên máy - chương 1 doc

Bài giảng: Nguyên lý máy - chương 1 doc
... 1 Định nghĩa khái niệm Chi tiết máy khâu Chi tiết máy (part): máy hay cấu tháo rời thành nhiều phận khác nhau, phận tháo rời gọi chi tiết máy 1 Định nghĩa khái niệm Khâu (link): cấu máy, ... khớp: - khớp lọai chứa ràng buộc - khớp lọai chứa ràng buộc  tổng số ràng buộc cấu: R = 1p4 + 2p5 – R0 Ví dụ: Tính bậc tự cấu chêm hình vẽ §2 Bậc tự cấu - Cơ cấu tòan khớp lọai với n = 2, p5 = - ... bậc tự cấu - Btd thêm vào mà không làm ảnh hưởng đến chuyển động cấu gọi btd thừa, kí hiệu s - Trở lại cấu cam W = 3x3 – (2x3+ 1- 0 ) – = btd §2 Bậc tự cấu Tóm lại công thức tính btd - cấu không...
 • 28
 • 229
 • 3

BÀI GIẢNG NGUYÊN MÁY - CHƯƠNG 1 docx

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ MÁY - CHƯƠNG 1 docx
... Hoàng 15 Hệ số làm việc k= TS Phạm Huy Hoàng t lv 18 0 + q = t ck 18 0 - q 16 k= t lv 18 0 + q = t ck 18 0 - q Điều kiện quay toàn vòng khâu nối giá {l + l3 ³ l1 + l l - l £ l - l1 TS Phạm Huy Hoàng 17 ... đương: Cách thay thế: - Xác định khớp cao - Xác định tâm cong thành phần khớp cao - Đặt khớp lề tâm cong - Nối hai khớp lề lại khâu - Lọai bỏ khớp cao TS Phạm Huy Hoàng 14 IV Cơ cấu phẳng toàn ... thừa W = 3.n - ( p4 + p5 - rth ) - wth TS Phạm Huy Hoàng 12 n = 7; p4 = 4; p5 = 8; rth = 0; wth = W =1 Hãy vẽ lược đồ cấu tính bậc tự cho cấu sau: Lift platform TS Phạm Huy Hoàng 13 Hãy vẽ lược...
 • 21
 • 165
 • 0

Giáo trình Nguyên máy Chương 1

Giáo trình Nguyên lý máy Chương 1
... A B Khớp cao loại 1. 3.4 Lợc đồ khâu khớp - Lợc đồ khâu (thể đợc kích thớc động) khớp - Lợc đồ khớp - hình vẽ quy ớc đơn giản khớp động - Ví dụ: 1. 4 Chuỗi động phân loại 1. 4 .1 Chuỗi động - Nhiều ... phẳng? Nguyên tạo thành cấu, nhóm Atxua xếp loại? Bậc tự cấu, ràng buộc trùng, thừa, bậc tự thừa cấu? Xếp loại cấu phẳng? Thay khớp cao khớp thấp? Bài tập Tạ Ngọc Hải, Bài tập Nguyên máy Trần ... Trờng hợp có ràng buộc trùng Tính bậc tự cấu chêm W = 2.3 (2.3) = Thực tế cấu có W =1 W = 2.3 (2.3 -1) = r =1 bậc tự quay tơng đối A C đợc ràng buộc lần Y X Vậy: W = 3n- (2.P5 + P4 r) r số ràng...
 • 22
 • 155
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: CÂU hỏi TRỌNG tâm ôn tập TRƯỚC kì THI THPTQG 2017 MÔN VẬT LÝA National Interprofessional Competency FrameworkMở rộng môi trường định lýKẾ HOẠCH ĐỘI TÌNH NGUYỆNGiáo trình pre toeic listening ms hoaGiáo trình pre toeic reading ms hoaCâu hỏi trắc nghiệm khách quan môn toánAffective and instrumental commitment a special referece to self service technologies in domestic and foreign banksẢnh hưởng của chất lượng dịch vụ và cảm nhận giá đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ trả sau mobigoldCác nhân tố ảnh hưởng tới kết quả IPO của các doanh nghiệp trên TTCK việt namCác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với khu du lịch côn đảoDeterminants of water melon production at farm household level in tien giang proviceĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANGHorizontal technology spillover effects from foreign dirrect investment on labor producttivty in manufacturing industry in vietnamNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng nước giải khát không ga của khách hàng tại TPHCMTác động của chính sách tài khóa đến tài khoản vãng lai tại việt nam giai đoạn 2000 2010S1 the witches of pendleĐẠI CƯƠNG CẢNH GIÁC DƯỢCGiáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 9Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 11
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập