nguyên lý máy tập 1

Giải bài tập nguyên máy - chương 1

Giải bài tập nguyên lý máy - chương 1
... 13 ) Tính bậc tự xếp loại cấu máy tính : cộng (hình 1. 13a) nhân (hình 1. 13b) a) Xét hình 1. 13a: D E F a1 A a2 B E C x3 x2 B x1 C D F A Hình 1. 13.a x3 = x1 a + x a1 a1 + a Khi a1 = a2 x3 = E x1 ... hình 1. 10b Đây cấu loại Công thức cấu tạo cấu : = + 11 ) Tính bậc tự xếp loại cấu chuyển động theo quỹ đạo cho trước (hình 1. 11a) G G A B G D C E D Hình 1. 11a F C E B Hình 1. 11b F C A Hình 1. 11c ... O7 D O1 K O7 O1 C B Hình 1. 6b O3 Hình 1. 6c 8) Tính bậc tự xếp loại cấu máy nghiền (hình 1. 8a): O5 A O5 A B O3O1 O C B O3 B C A O5 B O3 C O1 Hình 1. 8a Hình 1. 8b Hình 1. 8c Bậc tự cấu Hình 1. 8a tính...
 • 7
 • 4,975
 • 310

Bài tập nguyên máy số 1 pdf

Bài tập nguyên lý máy số 1 pdf
... 13 ) Tính bậc tự xếp loại cấu máy tính : cộng (hình 1. 13a) nhân (hình 1. 13b) a) Xét hình 1. 13a: D E F a1 A a2 B E C x3 x2 B x1 C D F A Hình 1. 13.a x3 = x1 a + x a1 a1 + a Khi a1 = a2 x3 = E x1 ... hình 1. 10b Đây cấu loại Công thức cấu tạo cấu : = + 11 ) Tính bậc tự xếp loại cấu chuyển động theo quỹ đạo cho trước (hình 1. 11a) G G A B G D C E D Hình 1. 11a F C E B Hình 1. 11b F C A Hình 1. 11c ... hình 1. 12aa Đây cấu loại Công thức cấu tạo cấu : = + + O5 O3 O5 O3 O1 A O1 D B A D C C B Hình 1. 12a Hình 1. 12aa b) Xét hình 1. 12b: O7 B B A O7 C O3 A O3 D F E O5 F G D D E C G O5 Hỉnh 1. 12b F...
 • 7
 • 1,053
 • 27

Giáo trình Nguyên máy: Phần 1 - Bài giảng - Vương Thành Tiên , Trương Quang Trường

Giáo trình Nguyên lý máy: Phần 1 - Bài giảng - Vương Thành Tiên , Trương Quang Trường
... [δ] 1/ 5 – 1/ 150 - Máy nơng nghiệp 1/ 20 – 1/ 50 - Máy cắt kim loại 1/ 10 – 1/ 50 - Máy dệt 1/ 20 – 1/ 150 - Động tàu thuỷ 1/ 80 – 1/ 150 - Động đốt 1/ 100 – 1/ 200 - Máy phát điện chiều 1/ 200 – 1/ 300 - Máy ... P1.h1 - R 21. h 21 + Mcb + M1 = ( 3-8 ) ⇒ Mcb = - P1.h1 + R 21. h 21 - M1 N ếu lực cân Tổng mơmen lực điểm A là: ∑ m A = ⇔ P1.h1 + Pcb.hcb - R 21. h 21 + M1 = ( 3-9 ) ⇒ Pcb = (-P1.h1 + R 21. h 21 - M1 )/hcb Phản ... (2 -1 ) Các giá trị nên chọn TLX: Giáo trình Ngun Máy 16 Trường Đại học Nơng Lâm Tp HCM Khoa Cơ khí - Cơng nghệ 1: 1; 1: 10; 1: 100; 1: 1000; 1: 10.000 1: 2; 1: 20; 1: 200; 1: 2000; 1: 20.000 1: 5; 1: 50;...
 • 54
 • 501
 • 0

Bài giảng nguyên máy - Chương 1 potx

Bài giảng nguyên lý máy - Chương 1 potx
... hình 1. 12 làm giá, ta có cấu không gian (hình 1. 15) + Cơ cấu kín, ví dụ: hình 1. 13, hình 1. 14 + Cơ cấu hở, ví dụ : cấu tay máy hình 1. 15 Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu Bài giảng nguyên máy Bài BẬC ... khớp phải số nguyên dương, nên ta có nhóm At-xua sau: n … p5 … * Nhóm khâu khớp: 1 1 2 2 * Nhóm khâu khớp: 2 1 3 * Nhóm khâu khớp: Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 14 Bài giảng nguyên máy 3.2.2 Hạng ... khác, chuyển động khâu điều khiển kích hoạt riêng biệt Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 13 Bài giảng nguyên máy Bài XẾP LOẠI CƠ CẤU 3 .1 Nguyên tạo cấu Mọi cấu tạo thành cách nối khâu dẫn với chuỗi...
 • 13
 • 1,040
 • 24

Bài giảng nguyên máy - Chương 1 pptx

Bài giảng nguyên lý máy - Chương 1 pptx
... thành cấu phẳng (hình 1. 11) cấu không gian (hình 1. 12) B A 1 C Hình 1. 11 Bm Thiết kế máy -9 - TS Bùi Trọng Hiếu Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 1: Cấu tạo cấu O a) b) Hình 1. 12 1. 2 BẬC TỰ DO CỦA CƠ ... D, C , B ) - Khâu dẫn khâu 2 C B 1 F D 1 G A C B G A F D E E Hình 1. 18 Ta tách nhóm hình 1. 19 hình 1. 20: Bm Thiết kế máy - 18 - TS Bùi Trọng Hiếu Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 1: Cấu tạo cấu ... B A C I 1 I 1 J H B A H F J D D C E E C E G B A B A 1 H F B 1 Hình 1. 21 Bm Thiết kế máy - 19 - TS Bùi Trọng Hiếu Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 1: Cấu tạo cấu XẾP LOẠI NHÓM - Nhóm chứa khâu...
 • 19
 • 223
 • 3

Bài Giảng và phân tích lập luận Nguyên Máy phần 1 pdf

Bài Giảng và phân tích lập luận Nguyên Lý Máy phần 1 pdf
... không gian hở Bài giảng Nguyên máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo Lê Cung, Khoa S phạm Kỹ thuật z C B 3 E 4 A D F x Hình 1. 14 Hình 1. 13 z Hình 1. 15 2 y 1 y Hình 1. 16 x Hình 1. 18 Hình 1. 17 Cơ cấu ... 1) = Bài giảng Nguyên máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo Lê Cung, Khoa S phạm Kỹ thuật 11 Ví dụ ràng buộc thừa E i i i i A F B C D A Hình 1. 25 E C i i i i B D F Hình 1. 26 Xét hệ cho hình 1. 25: ... tiết máy độc lập hay số chi tiết máy ghép cứng lại với Bài giảng Nguyên máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo Lê Cung, Khoa S phạm Kỹ thuật Mỗi chi tiết máy phận hoàn chỉnh, tháo rời nhỏ đợc máy...
 • 21
 • 141
 • 1

Bài giảng: Nguyên máy - chương 1 doc

Bài giảng: Nguyên lý máy - chương 1 doc
... 1 Định nghĩa khái niệm Chi tiết máy khâu Chi tiết máy (part): máy hay cấu tháo rời thành nhiều phận khác nhau, phận tháo rời gọi chi tiết máy 1 Định nghĩa khái niệm Khâu (link): cấu máy, ... khớp: - khớp lọai chứa ràng buộc - khớp lọai chứa ràng buộc  tổng số ràng buộc cấu: R = 1p4 + 2p5 – R0 Ví dụ: Tính bậc tự cấu chêm hình vẽ §2 Bậc tự cấu - Cơ cấu tòan khớp lọai với n = 2, p5 = - ... bậc tự cấu - Btd thêm vào mà không làm ảnh hưởng đến chuyển động cấu gọi btd thừa, kí hiệu s - Trở lại cấu cam W = 3x3 – (2x3+ 1- 0 ) – = btd §2 Bậc tự cấu Tóm lại công thức tính btd - cấu không...
 • 28
 • 143
 • 0

BÀI GIẢNG NGUYÊN MÁY - CHƯƠNG 1 docx

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ MÁY - CHƯƠNG 1 docx
... Hoàng 15 Hệ số làm việc k= TS Phạm Huy Hoàng t lv 18 0 + q = t ck 18 0 - q 16 k= t lv 18 0 + q = t ck 18 0 - q Điều kiện quay toàn vòng khâu nối giá {l + l3 ³ l1 + l l - l £ l - l1 TS Phạm Huy Hoàng 17 ... đương: Cách thay thế: - Xác định khớp cao - Xác định tâm cong thành phần khớp cao - Đặt khớp lề tâm cong - Nối hai khớp lề lại khâu - Lọai bỏ khớp cao TS Phạm Huy Hoàng 14 IV Cơ cấu phẳng toàn ... thừa W = 3.n - ( p4 + p5 - rth ) - wth TS Phạm Huy Hoàng 12 n = 7; p4 = 4; p5 = 8; rth = 0; wth = W =1 Hãy vẽ lược đồ cấu tính bậc tự cho cấu sau: Lift platform TS Phạm Huy Hoàng 13 Hãy vẽ lược...
 • 21
 • 140
 • 0

Giáo trình Nguyên máy Chương 1

Giáo trình Nguyên lý máy Chương 1
... A B Khớp cao loại 1. 3.4 Lợc đồ khâu khớp - Lợc đồ khâu (thể đợc kích thớc động) khớp - Lợc đồ khớp - hình vẽ quy ớc đơn giản khớp động - Ví dụ: 1. 4 Chuỗi động phân loại 1. 4 .1 Chuỗi động - Nhiều ... phẳng? Nguyên tạo thành cấu, nhóm Atxua xếp loại? Bậc tự cấu, ràng buộc trùng, thừa, bậc tự thừa cấu? Xếp loại cấu phẳng? Thay khớp cao khớp thấp? Bài tập Tạ Ngọc Hải, Bài tập Nguyên máy Trần ... Trờng hợp có ràng buộc trùng Tính bậc tự cấu chêm W = 2.3 (2.3) = Thực tế cấu có W =1 W = 2.3 (2.3 -1) = r =1 bậc tự quay tơng đối A C đợc ràng buộc lần Y X Vậy: W = 3n- (2.P5 + P4 r) r số ràng...
 • 22
 • 126
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Tính toán kiểm tra xe tải khi xe chở quá tảiXây dựng tài liệu kĩ thuật về thiết kế triển khai sản xuất sản phẩm áo khoác ngoài trong sản xuất may công nghiệp sản phẩm cụ thể là áo jacket 3 lớpQuá trình lắng trong xử lý nước cấpTCVN 32541989 AN TOÀN CHÁY – yêu cầu CHUNG fire safety general requirementsThiết kế hoàn chỉnh trạm xử lý nước cấp dùng cho một xí nghiệp công suất 50m3hĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP (CÓ ĐÁP ÁN)Đề Cương Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp (có đáp án)Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung ôn thi công chứcBộ đề thi tuyển công chức giáo viên trung học cơ sở (có đáp án chi tiết)Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại chi nhánh công ty xây dựng và phát triển hạ tầng Quảng NinhCustomer Behavior, Emotional Labour, and Employee’s Emotional Outcome in Hotel Industry in Thai Nguyen Province (2)Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên (2)Mức độ hài lòng của người lao động tại Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên (1)Phát triển công nghiệp làng nghề vùng đồng bằng Sông Hồng (1)Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông Việt Nam (2)CHỌN đội TUYỂN VÒNG 2 2016 2017 sơnĐề đáp án 9 2015 2016 (ngọc)22 8 2016Mối quan hệ giữa diễn ngôn đạo đức và diễn ngôn tình yêu tình dục trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn DữNâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tàu biển tại Nha Trang, Khánh HòaNghiên cứu sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập