nguyên lý máy tập 1

Giải bài tập nguyên máy - chương 1

Giải bài tập nguyên lý máy - chương 1
... 13 ) Tính bậc tự xếp loại cấu máy tính : cộng (hình 1. 13a) nhân (hình 1. 13b) a) Xét hình 1. 13a: D E F a1 A a2 B E C x3 x2 B x1 C D F A Hình 1. 13.a x3 = x1 a + x a1 a1 + a Khi a1 = a2 x3 = E x1 ... hình 1. 10b Đây cấu loại Công thức cấu tạo cấu : = + 11 ) Tính bậc tự xếp loại cấu chuyển động theo quỹ đạo cho trước (hình 1. 11a) G G A B G D C E D Hình 1. 11a F C E B Hình 1. 11b F C A Hình 1. 11c ... O7 D O1 K O7 O1 C B Hình 1. 6b O3 Hình 1. 6c 8) Tính bậc tự xếp loại cấu máy nghiền (hình 1. 8a): O5 A O5 A B O3O1 O C B O3 B C A O5 B O3 C O1 Hình 1. 8a Hình 1. 8b Hình 1. 8c Bậc tự cấu Hình 1. 8a tính...
 • 7
 • 5,371
 • 326

Bài tập nguyên máy số 1 pdf

Bài tập nguyên lý máy số 1 pdf
... 13 ) Tính bậc tự xếp loại cấu máy tính : cộng (hình 1. 13a) nhân (hình 1. 13b) a) Xét hình 1. 13a: D E F a1 A a2 B E C x3 x2 B x1 C D F A Hình 1. 13.a x3 = x1 a + x a1 a1 + a Khi a1 = a2 x3 = E x1 ... hình 1. 10b Đây cấu loại Công thức cấu tạo cấu : = + 11 ) Tính bậc tự xếp loại cấu chuyển động theo quỹ đạo cho trước (hình 1. 11a) G G A B G D C E D Hình 1. 11a F C E B Hình 1. 11b F C A Hình 1. 11c ... hình 1. 12aa Đây cấu loại Công thức cấu tạo cấu : = + + O5 O3 O5 O3 O1 A O1 D B A D C C B Hình 1. 12a Hình 1. 12aa b) Xét hình 1. 12b: O7 B B A O7 C O3 A O3 D F E O5 F G D D E C G O5 Hỉnh 1. 12b F...
 • 7
 • 1,173
 • 29

Giáo trình Nguyên máy: Phần 1 - Bài giảng - Vương Thành Tiên , Trương Quang Trường

Giáo trình Nguyên lý máy: Phần 1 - Bài giảng - Vương Thành Tiên , Trương Quang Trường
... [δ] 1/ 5 – 1/ 150 - Máy nơng nghiệp 1/ 20 – 1/ 50 - Máy cắt kim loại 1/ 10 – 1/ 50 - Máy dệt 1/ 20 – 1/ 150 - Động tàu thuỷ 1/ 80 – 1/ 150 - Động đốt 1/ 100 – 1/ 200 - Máy phát điện chiều 1/ 200 – 1/ 300 - Máy ... P1.h1 - R 21. h 21 + Mcb + M1 = ( 3-8 ) ⇒ Mcb = - P1.h1 + R 21. h 21 - M1 N ếu lực cân Tổng mơmen lực điểm A là: ∑ m A = ⇔ P1.h1 + Pcb.hcb - R 21. h 21 + M1 = ( 3-9 ) ⇒ Pcb = (-P1.h1 + R 21. h 21 - M1 )/hcb Phản ... (2 -1 ) Các giá trị nên chọn TLX: Giáo trình Ngun Máy 16 Trường Đại học Nơng Lâm Tp HCM Khoa Cơ khí - Cơng nghệ 1: 1; 1: 10; 1: 100; 1: 1000; 1: 10.000 1: 2; 1: 20; 1: 200; 1: 2000; 1: 20.000 1: 5; 1: 50;...
 • 54
 • 515
 • 0

Bài giảng nguyên máy - Chương 1 potx

Bài giảng nguyên lý máy - Chương 1 potx
... hình 1. 12 làm giá, ta có cấu không gian (hình 1. 15) + Cơ cấu kín, ví dụ: hình 1. 13, hình 1. 14 + Cơ cấu hở, ví dụ : cấu tay máy hình 1. 15 Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu Bài giảng nguyên máy Bài BẬC ... khớp phải số nguyên dương, nên ta có nhóm At-xua sau: n … p5 … * Nhóm khâu khớp: 1 1 2 2 * Nhóm khâu khớp: 2 1 3 * Nhóm khâu khớp: Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 14 Bài giảng nguyên máy 3.2.2 Hạng ... khác, chuyển động khâu điều khiển kích hoạt riêng biệt Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 13 Bài giảng nguyên máy Bài XẾP LOẠI CƠ CẤU 3 .1 Nguyên tạo cấu Mọi cấu tạo thành cách nối khâu dẫn với chuỗi...
 • 13
 • 1,130
 • 25

Bài giảng nguyên máy - Chương 1 pptx

Bài giảng nguyên lý máy - Chương 1 pptx
... thành cấu phẳng (hình 1. 11) cấu không gian (hình 1. 12) B A 1 C Hình 1. 11 Bm Thiết kế máy -9 - TS Bùi Trọng Hiếu Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 1: Cấu tạo cấu O a) b) Hình 1. 12 1. 2 BẬC TỰ DO CỦA CƠ ... D, C , B ) - Khâu dẫn khâu 2 C B 1 F D 1 G A C B G A F D E E Hình 1. 18 Ta tách nhóm hình 1. 19 hình 1. 20: Bm Thiết kế máy - 18 - TS Bùi Trọng Hiếu Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 1: Cấu tạo cấu ... B A C I 1 I 1 J H B A H F J D D C E E C E G B A B A 1 H F B 1 Hình 1. 21 Bm Thiết kế máy - 19 - TS Bùi Trọng Hiếu Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 1: Cấu tạo cấu XẾP LOẠI NHÓM - Nhóm chứa khâu...
 • 19
 • 238
 • 3

Bài Giảng và phân tích lập luận Nguyên Máy phần 1 pdf

Bài Giảng và phân tích lập luận Nguyên Lý Máy phần 1 pdf
... không gian hở Bài giảng Nguyên máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo Lê Cung, Khoa S phạm Kỹ thuật z C B 3 E 4 A D F x Hình 1. 14 Hình 1. 13 z Hình 1. 15 2 y 1 y Hình 1. 16 x Hình 1. 18 Hình 1. 17 Cơ cấu ... 1) = Bài giảng Nguyên máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo Lê Cung, Khoa S phạm Kỹ thuật 11 Ví dụ ràng buộc thừa E i i i i A F B C D A Hình 1. 25 E C i i i i B D F Hình 1. 26 Xét hệ cho hình 1. 25: ... tiết máy độc lập hay số chi tiết máy ghép cứng lại với Bài giảng Nguyên máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo Lê Cung, Khoa S phạm Kỹ thuật Mỗi chi tiết máy phận hoàn chỉnh, tháo rời nhỏ đợc máy...
 • 21
 • 145
 • 1

Bài giảng: Nguyên máy - chương 1 doc

Bài giảng: Nguyên lý máy - chương 1 doc
... 1 Định nghĩa khái niệm Chi tiết máy khâu Chi tiết máy (part): máy hay cấu tháo rời thành nhiều phận khác nhau, phận tháo rời gọi chi tiết máy 1 Định nghĩa khái niệm Khâu (link): cấu máy, ... khớp: - khớp lọai chứa ràng buộc - khớp lọai chứa ràng buộc  tổng số ràng buộc cấu: R = 1p4 + 2p5 – R0 Ví dụ: Tính bậc tự cấu chêm hình vẽ §2 Bậc tự cấu - Cơ cấu tòan khớp lọai với n = 2, p5 = - ... bậc tự cấu - Btd thêm vào mà không làm ảnh hưởng đến chuyển động cấu gọi btd thừa, kí hiệu s - Trở lại cấu cam W = 3x3 – (2x3+ 1- 0 ) – = btd §2 Bậc tự cấu Tóm lại công thức tính btd - cấu không...
 • 28
 • 149
 • 0

BÀI GIẢNG NGUYÊN MÁY - CHƯƠNG 1 docx

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ MÁY - CHƯƠNG 1 docx
... Hoàng 15 Hệ số làm việc k= TS Phạm Huy Hoàng t lv 18 0 + q = t ck 18 0 - q 16 k= t lv 18 0 + q = t ck 18 0 - q Điều kiện quay toàn vòng khâu nối giá {l + l3 ³ l1 + l l - l £ l - l1 TS Phạm Huy Hoàng 17 ... đương: Cách thay thế: - Xác định khớp cao - Xác định tâm cong thành phần khớp cao - Đặt khớp lề tâm cong - Nối hai khớp lề lại khâu - Lọai bỏ khớp cao TS Phạm Huy Hoàng 14 IV Cơ cấu phẳng toàn ... thừa W = 3.n - ( p4 + p5 - rth ) - wth TS Phạm Huy Hoàng 12 n = 7; p4 = 4; p5 = 8; rth = 0; wth = W =1 Hãy vẽ lược đồ cấu tính bậc tự cho cấu sau: Lift platform TS Phạm Huy Hoàng 13 Hãy vẽ lược...
 • 21
 • 145
 • 0

Giáo trình Nguyên máy Chương 1

Giáo trình Nguyên lý máy Chương 1
... A B Khớp cao loại 1. 3.4 Lợc đồ khâu khớp - Lợc đồ khâu (thể đợc kích thớc động) khớp - Lợc đồ khớp - hình vẽ quy ớc đơn giản khớp động - Ví dụ: 1. 4 Chuỗi động phân loại 1. 4 .1 Chuỗi động - Nhiều ... phẳng? Nguyên tạo thành cấu, nhóm Atxua xếp loại? Bậc tự cấu, ràng buộc trùng, thừa, bậc tự thừa cấu? Xếp loại cấu phẳng? Thay khớp cao khớp thấp? Bài tập Tạ Ngọc Hải, Bài tập Nguyên máy Trần ... Trờng hợp có ràng buộc trùng Tính bậc tự cấu chêm W = 2.3 (2.3) = Thực tế cấu có W =1 W = 2.3 (2.3 -1) = r =1 bậc tự quay tơng đối A C đợc ràng buộc lần Y X Vậy: W = 3n- (2.P5 + P4 r) r số ràng...
 • 22
 • 136
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Một số giải pháp nâng cao năng suất dịch vụ nhà hàng tại Công ty TNHH Thương mại du lịch Toàn ThắngMột số giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chi nhánh nam Hà NộiMột số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Cao su Sao VàngMột số giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược cho công ty TNHH Thương mại Quốc tế Biển BạcMột số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp SeicoMột số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch số 2 Hà NộiMở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh huyện Lục NgạnMở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Chi nhánh Hà NộiMở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc NinhNghiên cứu các dịch vụ bán buôn bán lẻ của một số nước và khả năng vận dụng vào Việt NaPhát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020Phát triển môi trường phục vụ du lịch tại Thành phố Đà Lạt đến năm 2015Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Hà NộiGiải pháp tổ chức và điều khiển lưu lượng mạng thông tin truyền thông vùng Tây NguyênMột giải pháp phòng ngừa xâm nhập trên mạng xã hội trực tuyếnMột số giải pháp góp phần phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đếnCTK nganh thuy loi tong hopPHÂN LOẠI GIỚI TÍNH NGƯỜI DÙNG MẠNG XÃ HỘI DỰA VÀO TIN NHẮN VĂN BẢN VÀ WORD2VECKHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG KINH DOANH THỰC PHẨM CHỨC NĂNG130 test bank for introduction to management accounting 16th edition
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập