Bài giải chuyên hùng vương phú thọ lân 3 2016

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên hùng vương, phú thọ lần 1

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên hùng vương, phú thọ lần 1
... + 4b = 1, 15.2 n este = 13 ,2 = 0 ,15 88 →H= Câu 16 Chọn đáp án D Theo SGK lớp 11 Câu 17 Chọn đáp án A 0 ,15 = 75% 0,2 →Chọn C 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com ... SGK lớp 11 chất thỏa mãn : CH2=CH-CH2Cl , CH3-CH2=CH-CH2Cl →ChọnA 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 12 Chọn đáp án A Chú ý : H3PO4 điện ly theo nấc 1. Do muối ... : a Ta :   NO2 : b a + b = 0,685 → 30a + 46b = 31, 35 a = 0, 01 → b = 0,675 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com  FeS : x   Fe3O : y FeS − 15 e →...
 • 21
 • 589
 • 2

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên hùng vương, phú thọ lần 2

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên hùng vương, phú thọ lần 2
... 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O (b) Na2S + 2HCl → 2NaCl +H2S (c) Fe + H2SO4→ FeSO4 + H2 (d)10 FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3+ 8H2O (e) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 (g) 3Cu ... dịch Ba(OH )2, H2S, nước brom Sai.Vì Ba(OH )2 D H2S, O2, nước brom Sai.Vì H2S thể tính khử : SO2 + H S → 3S ↓ +2 H 2O →Chọn A Câu 8: Chọn đáp án D 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website ... H − CH3 + 2Br2 → HO − C H − CH (Br )2 + 2HBr 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com C H NH + 3Br2 → ( Br ) C H NH ↓ +3HBr C H 5OH + 3Br2 → ( Br ) C H 2OH ↓ +3HBr...
 • 23
 • 365
 • 0

Đề thi thử lý chuyên Hùng Vương Phú Thọ Lần 2-2015

Đề thi thử lý chuyên Hùng Vương Phú Thọ Lần 2-2015
... bán rã T dùng nguồn phóng xạ lần đầu Để bệnh nhân chiếu xạ với lượng tia  lần đầu lần thứ cần chiếu xạ thời gian là: A 19 phút giây B 48 phút C 22 phút 38 giây D 40 phút Câu 45: Đặt điện áp 220 ... kJ; điểm nóng chảy thép TC= 15350C Thời gian tối thi u để tan chảy hết thép là: A 4h 26phút 57 giây B 17704,5 phút C 4h 55phút 4,5 giây D 3h 30phút 47 giây Câu 18: Một lắc đơn gồm vật nhỏ có khối ... quang điện tượng quang điện : A Đều làm bứt electron khỏi khối chất bị chiếu sáng B Đều xảy với chất bán dẫn C Đều có điều kiện xảy lượng photon chiếu tới phải đủ lớn D Đều xảy với chất kim loại Câu...
 • 6
 • 123
 • 0

đề tuyển sinh vào 10 môn toán chuyên hùng vương phú thọ năm 2015 2016

đề tuyển sinh vào 10 môn toán chuyên hùng vương phú thọ năm 2015 2016
... H v tờn thớ sinh: Sụ bao danh: Thớ sinh khụng c s dng ti liu Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm S GIO DC V OTO PH TH CHNH THC K THI TUYN SINH VO LP 10 TRUNG HC PH THễNG ... = 6x + x x x + 10 = x = x + x = thoa man iờu kiờn (*) Võy phng trinh co nghiờm x = b) (1,0 iờm) 2 x + xy 10 y = x + xy x + y y = (1) 2 2 x + y = 10 (2) x + y = 10 T phng trinh (1) ... CHNH THC K THI TUYN SINH VO LP 10 TRUNG HC PH THễNG CHUYấN HNG VNG NM HC 2015- 2016 HNG DN CHM MễN: TON (Dnh cho thớ sinh thi vo lp chuyờn Toỏn) (Hng dn chõm gm 05 trang) I Mt s chỳ ý chm bi...
 • 7
 • 356
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 CHUYÊN HÙNG VƯƠNG PHÚ THỌ NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi: Toán

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 CHUYÊN HÙNG VƯƠNG PHÚ THỌ NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi: Toán
... M,song song với (P) cắt (d) Câu 9.b (1.0 điểm) Chứng minh với n  N * ta có: n 2C22nc  4C2 n  6C2 n   2nC22n  -HẾT Trung tâm gia sư VIP – hotline: 0989189380 n n ... http://baigiangtoanhoc.com Tuyển tập đề thi thử đại học Câu 7.a (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng chúa cạnh AB AC 2x-3y-1=0, x+y-3=0 Viết phương ... (1,0 điểm) Trong hệ tọa độ Oxyz,cho điểm M (2, 2,-4),đường thẳng (d): x 1 y  z    , mặt phẳng (P):x+3y+2z-10=0.Viết phương trình đường thẳng (  ) qua 2 M,song song với (P) cắt (d) Câu 9.b (1.0...
 • 2
 • 954
 • 8

Đề Thi Thử ĐH Môn LÝ Lần I - THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ [2009 - 2010] potx

Đề Thi Thử ĐH Môn LÝ Lần I - THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ [2009 - 2010] potx
... hai đầu đoạn C R L mạch i n áp xoay chiều, thấy i n áp tức th i A B M N hai i m A, N lệch pha so v i cường độ dòng i n Trang 2/6 - đề thi 132 mạch π/3 i n áp hiệu dụng hai i m N, B lần ... n i tiếp Cuộn dây cảm G i U0R, U0L, U0C hiệu i n cực đ i hai đầu i n trở, hai đầu cuộn dây hai đầu tụ i n Biết U0L = 2U0R = 2U0C Kết luận độ lệch pha dòng i n hiệu i n đúng: A u chậm pha i ... sóng kết hợp ph i thoã mãn i u kiện: Dao động hai sóng ph i có chu kì T i i m mà hai sóng gặp độ lệch pha hai dao động chúng ph i đ i lượng không đ i theo th i gian C Trong tượng giao thoa sóng,...
 • 6
 • 188
 • 1

KÌ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP12–LẦN II Môn thi: HÓA HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ potx

KÌ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP12–LẦN II Môn thi: HÓA HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ potx
... là: A h= (b-a)/a B h= (b- 2a)/ 2a C h= (b-a) /2a D H= (2b-a)/a Trang 6/22 - Mã đề thi 132 Câu 17: Có chất sau: HCOONH4; CH3CHO; phenol; glixerol; CH2=CH-CHO; axit HCOOH; axit CH3COOH Số chất có ... 3, nhóm IIA B 20, chu 4, nhóm IIA C 56, chu 6, nhóm IIA D 38, chu 5, nhóm IIA Trang 9/22 - Mã đề thi 132  Br2 (1:1)  Câu 27: Cho sơ đồ Buta-1,3 - ien  X 400 C  CuO,t     ... Cu2+ > NO 3- > ICu2+ > I- B Cu2+ > I- > NO 3- C NO 3- > D NO3 - > I- > Cu2+ Câu 59: Có dung dịch không màu, đựng cốc nhãn: AlCl3; NH4NO3; KNO3; ZnCl2; (NH4)2SO4; K2SO4 Trang 21/22 - Mã đề thi 132...
 • 22
 • 186
 • 0

Đề KSCL lần 2 môn ngữ văn 12- Chuyên Hùng Vương phú thọ

Đề KSCL lần 2 môn ngữ văn 12- Chuyên Hùng Vương phú thọ
... Đỗ Nhật Nam - theo Dân trí ngày 01/5 /20 15) Câu Xác định phương thức biểu đạt đoạn thơ trên? (0 ,25 điểm) Câu Chỉ hai biện pháp nghệ thuật chủ yếu đoạn thơ (0 ,25 điểm) Câu Những câu thơ trước có ... trước tình cảm cậu bé.(0,5 điểm) Phần II Làm văn (7,0 điểm) Câu (3,0 điểm) “Người người muốn thay đổi giới, không muốn thay đổi mình” (Lev Tolstoi) Viết văn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ anh/chị ... Ầm ầm núi tuyết chảy tan Nháo nhào tiếng kêu than Quáng quàng bàn tay víu Nát vụn nhà Tan hoang đền đài Đất mang bao phận người Nằm xuống mà khôn nguôi sợ hãi Có em bé đường học Cặp sách vai mơ...
 • 3
 • 166
 • 0

đề thi thử môn vật lí lần 2 2015-Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - môn vật lý

đề thi thử môn vật lí lần 2 2015-Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - môn vật lý
... 1C 11B 21 A 31D 41A 2A 12B 22 D 32C 42B 3C 13D 23 D 33A 43A 4A 14B 24 C 34D 44A 5A 15D 25 B 35C 45B 6A 16C 26 C 36D 46C 7A 17C 27 B 37D 47B 8B 18B 28 C 38B 48C Trần Văn Hậu - THPT U Minh Thượng - tranvanhauspli25gvkg@gmail.com ... nguồn phóng xạ lần đầu Để bệnh nhân chiếu xạ với lượng tia γ lần đầu lần thứ cần chiếu xạ thời gian là: A 19 phút giây B 48 phút C 22 phút 38 giây D 40 phút Câu 45 Đặt điện áp 22 0 V – 50Hz hai ... vuông góc với Trần Văn Hậu - THPT U Minh Thượng - tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - - Nhận word hóa tài liệu C Luôn biến thi n pha D Luôn biến thi n vuông pha 21 0 Câu 23 Hạt nhân 84 Po phóng...
 • 5
 • 1,102
 • 3

Đề thi chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) 06-07

Đề thi chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) 06-07
... hớng dẫn chấm Môn Hoá học đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên hùng vơng năm học 2006 - 2007 - Câu 1: ( 2,00 đ ) 1) Tìm chất thích hợp ứng với chữ hoàn thi n phơng trình hoá học ... + CO2 0,25 KCl + AgNO3 AgCl + KNO3 0,25 Câu 2: ( 2,00 đ ) a)Từ etilen, chất vô cơ, xúc tác cần thi t viết phơng trình hoá học (ghi rõ điều kiện) điều chế chất: axit axetic etyl axetat b) Cho ... hoá học Fe + H2SO4 FeSO4 + H2 mol m/56 m/56 Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2 mol m/65 m/65 Trờng hợp axit thi u cân vị trí thăng lợng H2 thoát nh Trờng hợp axit đủ d: cân bị lệc cốc chứa Zn lợng H2 thoát...
 • 4
 • 755
 • 9

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ
... Câu 19: Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp Đó nonapeptit có công thức là: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg Khi thuỷ phân không hoàn toàn, số tripeptit có chứa phenylamin (Phe) là: A B ... Biết phản ứng xảy hoàn toàn Công thức ancol A C2H5OH CH3-CH(OH)-CH3 B C2H5OH CH3-CH2-CH2-OH C CH3OH C2H5OH D C3H7OH C4H9OH Trang 2/6 - đề thi 132 Câu 22: Cho hợp chất hữu đơn chức mạch hở X Khi ... NaOH→  → 400 C Câu 27: Cho sơ đồ Buta-1,3 - ien X  Y   → Z  T T chất sau ? A CH3CH(CHO)CH(CHO)CH3 B OHC-CH=CHCHO C HOOC-CH=CH-COOH D NH4OOC-CH=CH-COONH4 Câu 28: Hỗn hợp X có C2H5OH,...
 • 6
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trung học phổ thông chuyên hùng vương phú thọđề thi vào 10 chuyên hùng vương phú thọ môn anh 20112012đề kiểm tra 1 tiết trường chuyên hùng vương phu thotrường trung học phổ thông chuyên hùng vương phú thọgiáo viên nguyễn minh tuấn – tổ hóa – trường thpt chuyên hùng vương – phú thọ nội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namđề thi chuyên hùng vương phú thọ 0607đề thi vào lớp 10 chuyên hùng vương phú thọbộ đề thi môn hóa thầy trần minh tuấn chuyên hùng vuong phú thọđề thi tuyển sinh vào 10 môn ngữ văn chuyên hùng vương phú thọđề thi chuyên văn vào lớp 10 chuyên hùng vương phú thọde thi chuyen anh chuyen hung vuong phu tho 2013đề thi chuyen toán lớp 10 trường chuyên hùng vương phú thọđề thi vào 10 chuyên anh hùng vương phú thọ 20112012đề thi chuyên anh hùng vương phú thọthực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên tại trường đại học hùng vương phú thọHoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết các vụ án hành chínhNGHIÊN cứu THIẾT kế các MẠCH lọc TƯƠNG tựApplication of hydro-mathematical models for flood forecast and inundation warning of Tra Khuc-Ve River basinsBẢN SẮC MỸ THUẬT THĂNG LONG QUA CÁC NGÔI CHÙA HÀ NỘIHoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dụcHoạt động truyền thông Marketing của Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà NộiHọc mạng nơron theo mô hình SOM và ứng dụng trong bài toán quản lý khách hàng vay vốn ngân hàngHợp đồng mua bán nhà ở trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt NamNâng cao dung lượng hệ thống CDMA bằng phương pháp điều khiển mù trong dàn anten thích nghiNăng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm dệt may Việt NamNăng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếKhôi phục lại các thời kỳ khô hạn dựa trên vòng sinh trưởng của cây Pơ-mu khu vực tỉnh Kon Tum, Việt NamNghiên cứu áp dụng đồng quản lý trong sử dụng bền vững tài nguyên nước tại khu vực hồ thủy điện Sơn LaNghiên cứu đặc tính nước thải từ khai thác chế biến quặng phóng xạ và khả năng sử dụng vật liệu khoáng để xử lýNghiên cứu đánh giá hiện trạng, ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa lên các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học của Hồ Tây, thành phố Hà NộiNghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliqueciens CP16.04Bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh doanh nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú ThọĐánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch bền vững tỉnh Phú Thọ.Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá khả năng tự làm sạch của nước song, ứng dụng cho sông Nhuệ đoạn chảy qua thành phố Hà NộiPhân tích và đánh giá xu hướng ô nhiễm của một số kim loại nặng trong trầm tích lõi tại vùng ven biển Quảng Ninh và Huế
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập