Báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế tại huyện Na Ri tỉnh Bắc Kạn Lớp Cao cấp lý luận chính trị

Nghiên cứu phương pháp quản rừng cộng đồng trong phát triển lâm nghiệp bền vững tại huyện Na tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu phương pháp quản lý rừng cộng đồng trong phát triển lâm nghiệp bền vững tại huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN QUỐC HUY NGHIÊN CỨU PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI HUYỆN NA RÌ - TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã ... tính bền vững phát triển rừng cộng đồng Bắc Kạn nói riêng nước nói chung Xuất phát từ vấn đề trên, định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu phương thức quản rừng cộng đồng phát triển lâm nghiệp bền vững ... đất rừng cộng đồng dân cư huyện Na - Phân tích chia sẻ lợi ích hình thức quản rừng cộng đồng huyện Na - Xác định xung đột sử dụng, quản hình thức quản rừng cộng đồng huyện Na Rì...
 • 104
 • 347
 • 3

Nghiên cứu khả năng phục hồi rừng trên đất sau canh tác nương rẫy tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu khả năng phục hồi rừng trên đất sau canh tác nương rẫy tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
... Phân loại đối tượng rừng đất rừng sau canh tác nương rẫy theo khả phục hồi thành rừng 65 4.3 Đề xuất giải pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng đất sau canh tác nương rẫy 67 Chƣơng ... điểm chủ yếu của đất sau canh tác nương rẫy tai khu vưc nghiên cưu ̣ ̣ ́ - Diện tích phân bố đất nương rẫy sau canh tác nương rẫy - Các đặc điểm đất sau canh tác nương rẫy (Đặc điểm địa hình, ... 4.1.2 Đặc điểm đất sau canh tác nương rẫy 40 4.1.3 Đặc điểm số trạng thái đất rừng khu vực nghiên cứu 42 4.2 Các tiêu chí phản ảnh khả phục hồi rừng đất sau canh tác nương rẫy ...
 • 88
 • 192
 • 0

nghiên cứu sinh khối và khả năng hấp thụ co2 của rừng vầu đắng (indosasa angustata mc. clure) thuần loài tại huyện na rì, tỉnh bắc kạn

nghiên cứu sinh khối và khả năng hấp thụ co2 của rừng vầu đắng (indosasa angustata mc. clure) thuần loài tại huyện na rì, tỉnh bắc kạn
... phần rừng vầu đắng loài huyện Na tỉnh Bắc Kạn - Xác định đặc điểm sinh khối lượng CO2 hấp thụ rừng vầu đắng loài huyện Na tỉnh Bắc Kạn - Phân tích mối quan hệ sinh khối, lượng CO2 hấp thụ rừng ... huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn - Nghiên cứu sinh khối trạng thái rừng vầu đắng loài huyện Na tỉnh Bắc Kạn - Nghiên cứu lượng cacbon tích luỹ trạng thái rừng vầu đắng loài huyện Na tỉnh Bắc Kạn ... mối quan hệ sinh khối tươi sinh khối khô, sinh khối mặt đất mặt đất theo cấp đất 1.2.2 .Nghiên cứu khả hấp thụ CO2 rừng Vấn đề nghiên cứu sinh khối khả hấp thụ CO2 rừng Việt Nam nghiên cứu muộn so...
 • 78
 • 208
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng và xây dựng mô hình tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm dong riềng tại huyện na rì, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu ứng dụng và xây dựng mô hình tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm dong riềng tại huyện na rì, tỉnh bắc kạn
... người tiêu dùng chấp nhận giá cao XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ MIẾN DONG TẠI HUYỆN NA RÌ 2.3.1 Xu hướng xây dựng hình tổ chức chế liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản ... thù sản phẩm Từ thực trạng nêu Viện nghiên cứu phát triển Nông thôn Miền núi xây dựng đề tài Nghiên cứu ứng dụng xây dựng hình tổ chức sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm Dong riềng huyện Na ... huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn chọn địa bàn xã: Côn Minh, Quang Phong, Hữu Thác thực II MỤC TIÊU Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu xây dựng hình tổ chức sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm dong riềng...
 • 30
 • 67
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống ngô lai tại huyện na rì, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống ngô lai tại huyện na rì, tỉnh bắc kạn
... Nghiên cứu khả sinh trưởng suất số giống ngô lai huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Mục đích đề tài Xác định giống ngô lai khả sinh trưởng tốt, suất cao phù hợp với điều kiện sinh thái huyện Na Rì, ... HỌC NÔNG LÂM PHẠM NGỌC THỊNH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số ngành: 60.62.01.10 LUẬN VĂN ... NK4300 trồng phổ biến huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm: xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn - Thời gian nghiên cứu: Vụ Thu Đông...
 • 90
 • 23
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cây men tại huyện na rì, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cây men tại huyện na rì, tỉnh bắc kạn
... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ THỊ THỬ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY MEN (MOSLA DIANTHERA) TẠI HUYỆN NA RÌ TỈNH BẮC KẠN CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ SỐ : 60 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC ... đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật canh tác men (Mosla dianthera) huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 4 Mục đích đề tài Xác định thời vụ gieo trồng, khoảng cách trồng công thức phân bón men thích ... vùng sâu Năm 2012, nhóm nghiên cứu Đặng Kim Vui cộng nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng suất men (Mosla dianthera) huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Ba thí nghiệm thời vụ...
 • 112
 • 140
 • 0

Nghiên Cứu Khả Năng Phục Hồi Rừng Trên Đất Sau Canh Tác Nương Rẫy Tại Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Nghiên Cứu Khả Năng Phục Hồi Rừng Trên Đất Sau Canh Tác Nương Rẫy Tại Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn
... thuật phục hồi rừng đất sau canh tác nương rẫy Đề xuất số giải pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng đất sau canh tác nương rẫy huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 3 Chương TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Trên ... Bắc Kạn canh tác nương rẫy theo kiểu canh tác nương rẫy tiến triển nương rẫy quay vòng, nương rẫy canh tác vài năm đến đất bạc màu bỏ hoang nương rẫy canh tác số năm sau bỏ hoá thời gian để đất ... tượng rừng đất rừng sau canh tác nương rẫy theo khả phục hồi thành rừng 19 2.3.5 Đề xuất giải pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng đất sau canh tác nương rẫy 19 2.4 Phương pháp nghiên...
 • 88
 • 60
 • 0

Đánh giá hiệu quả của công tác giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân tại huyện Na tỉnh Bắc Kạn

Đánh giá hiệu quả của công tác giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân tại huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn
... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN DUY THÚC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƢỜI DÂN TẠI HUYỆN NA RÌ TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Lâm học Mã số: 60.62.02.01 ... 34 3.2 Đánh giá tác động việc giao đất lâm nghiệp tới hiệu kinh tế 35 3.3 Đánh giá hiệu mặt xã hội công tác quy hoạch giao đất lâm nghiệp tham gia người dân 39 3.3.1 Đánh giá chung ... dụng đất lâm nghiệp, đánh giá thay đổi phương thức canh tác, hiệu sử dụng đất thay đổi kinh tế hộ gia đình sau quy hoạch giao đất lâm nghiệp Từ đưa đánh giá hiệu công tác giao đất lâm nghiệp tham...
 • 79
 • 182
 • 0

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy công tác giao đất lâm nghiệp tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy công tác giao đất lâm nghiệp tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
... Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp thúc đẩy công tác giao đất lâm nghiệp huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng ... sau giao đất lâm nghiệp giải pháp thúc đẩy công tác giao đất lâm nghiệp địa bàn huyện Na Rì 75 3.5.1 Những vấn đề tồn sau giao đất lâm nghiệp 75 3.5.2 Đề xuất số giải pháp thúc đẩy công ... luận văn: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp thúc đẩy công tác giao đất lâm nghiệp huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn thu thập, điều tra, khảo sát thực tế cách trung thực, đánh giá thực trạng địa...
 • 101
 • 73
 • 0

Nghi lễ cắt giải tiền duyên trong lên đồng của đạo mẫu ở Việt Nam ( Qua nghiên cứu thực tế tại Phủ Dày - Xã Kim Thái - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định )

Nghi lễ cắt giải tiền duyên trong lên đồng của đạo mẫu ở Việt Nam ( Qua nghiên cứu thực tế tại Phủ Dày - Xã Kim Thái - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định )
... Tổng quan Đạo Mẫu, nghi lễ lên đồng Phủ Dầy Chương 2: Nghi lễ cắt giải tiền duyên Đạo Mẫu Việt Nam (Qua khảo cứu thực tế Phủ Dầy – Kim Thái Huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định) Chương 3: Nghi lễ cắt ... chuyên biệt Nghi lễ cắt giải tiền duyên lên đồng Đạo Mẫu Việt Nam (Qua nghi n cứu thực tế Phủ Dầy – Kim Thái Huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định) Phương pháp nghi n cứu Phương pháp nghi n cứu sử dụng ... phương đến lễ phủ lăng Mẫu nhiều[48, tr 74] Chương 2: NGHI LỄ CẮT GIẢI TIỀN DUYÊN CỦA ĐẠO MẪU VIỆT NAM (QUA NGHI N CỨU THỰC TẾ TẠI PHỦ DẦY – XÃ KIM THÁI HUYỆN VỤ BẢN - TỈNH NAM ĐỊNH) 2.1 Giải thích...
 • 27
 • 1,136
 • 6

Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng

Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng
... đại học kinh tế quốc dân PHùNG VĂN THANH NHữNG NHÂN Tố TáC ĐộNG ĐếN LựA CHọN ĐấT ĐAI CủA CáC DOANH NGHIệP QUA NGHIÊN CứU THựC Tế TạI THàNH PHố HảI PHòNG Chuyờn ngnh : Qun tr Kinh doanh Mó s : ... nhiu loi hỡnh doanh nghip: doanh nghip nh nc, doanh nghip t nhõn, doanh nghip cú u t nc ngoi lm tng nhu cu t cho sn xut kinh doanh ca doanh nghip Ch tớnh t nm 2000 n nm 2010 s doanh nghip Thnh ... chõu Thỏi Bỡnh Dng CSHT C s h tng DN Doanh nghip DNCBSM D bỏo s bin i v ca doanh nghip ch bin DNFDI Doanh nghip cú u t nc ngoi DNNN Doanh nghip nh nc DNTN Doanh nghip t nhõn EU (European Union)...
 • 202
 • 145
 • 1

Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng

Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng
... đại học kinh tế quốc dân PHùNG VĂN THANH NHữNG NHÂN Tố TáC ĐộNG ĐếN LựA CHọN ĐấT ĐAI CủA CáC DOANH NGHIệP QUA NGHIÊN CứU THựC Tế TạI THàNH PHố HảI PHòNG Chuyờn ngnh : Qun tr Kinh doanh Mó s : ... nhiu loi hỡnh doanh nghip: doanh nghip nh nc, doanh nghip t nhõn, doanh nghip cú u t nc ngoi lm tng nhu cu t cho sn xut kinh doanh ca doanh nghip Ch tớnh t nm 2000 n nm 2010 s doanh nghip Thnh ... chõu Thỏi Bỡnh Dng CSHT C s h tng DN Doanh nghip DNCBSM D bỏo s bin i v ca doanh nghip ch bin DNFDI Doanh nghip cú u t nc ngoi DNNN Doanh nghip nh nc DNTN Doanh nghip t nhõn EU (European Union)...
 • 202
 • 145
 • 0

Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng Phùng Văn Thành.

Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng Phùng Văn Thành.
... công tác hành liên quan đến đất đai 3.3.2 Tác động việc sử dụng đất doanh nghiệp đến kinh tế xã hội Thành phố Hải Phòng 3.3.2.1 Tác động kinh tế Nhìn chung doanh thu từ doanh nghiệp hoạt động ... đến Nếu tình trạng vốn, tình hình nhân lực doanh nghiệp ảnh nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp 3.3.3 Đánh giá chung nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai doanh nghiệp địa bàn thành phố Hải Phòng ... tích nhiều đất ưu tiên cho nhà lao động làm việc doanh nghiệp thuê đất sản xuất địa bàn Hải Phòng 3.2 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn đất đai doanh nghiệp địa bàn thành phố Hải Phòng 3.2.1.3...
 • 12
 • 126
 • 0

Luận án tiến sỹ kinh doanh và quản lý: Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng

Luận án tiến sỹ kinh doanh và quản lý: Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng
... Thành phố Hải Phòng, tác giả lựa chọn chủ đề Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế thành phố Hải Phòng làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sỹ kinh tế Nghiên ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO i TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN i NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỰA CHỌN i ĐẤT ĐAI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP QUA i NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG i LUẬN ÁN TIẾN SỸ i KINH DOANH ... CHỌN i ĐẤT ĐAI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP QUA i NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG i LUẬN ÁN TIẾN SỸ i KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ i Bảng 2.1: Đóng góp nhóm lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ vào phát...
 • 209
 • 115
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nội dung và kết quả nghiên cứu thực tếđánh giá công tác lập qui hoạch kế hoạch sử dụng đất tỉnh bắc kạn giai đoạn 20052010 liên hệ thực tế tại huyện na rìchương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trịtài liệu ôn thi cao cấp lý luận chính trịđề thi cao cấp lý luận chính trịhọc cao cấp lý luận chính trị để làm gìnội dung chương trình cao cấp lý luận chính trịchương trình cao cấp lý luận chính trị hành chínhđề thi tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trịđối tượng học cao cấp lý luận chính trịđơn xin học lớp cao cấp lý luận chính trịhọc lớp cao cấp lý luận chính trịtiêu chuẩn học lớp cao cấp lý luận chính trịtiêu chuẩn để học cao cấp lý luận chính trịtiêu chuẩn học cao cấp lý luận chính trịBài tập pascal hay và cơ bảnTính chuẩn tắc của họ hàm phân hình một biến và bài toán duy nhất đối với đa thức vi phân (LA tiến sĩ )Lựa chọn statin trong điều trị rối loạn lipid máuSử dụng thuốc hạ đường huyết ở phụ nữ mắc đái tháo đường typ 1 và typ 2 mang thaiMột số thông tin về sử dụng colistin trong điều trịCác yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường trung cấp tây Nguyên45 câu TN luong giac 10 có đáp ánbài tập bị động lớp 8Bai 22 chieu doi do thien do chieu(1)Bài tập lớn Cung cấp điệnĐồ án chi tiết máy đề số 18: THIếT Kế Hệ THốNG DẫN ĐộNG BĂNG TảIPhơng án số: 24đồ án Đề số 14: Thiết kế hệ thống dẫn động thùng trộnPhương án : 19Giaos án family and friends 3 từ unit 6 đến 7đề thi toán tuổi thơ lớp 4 năm học 2017Quản lý hoạt động học tập của học sinh trường dự bị đại học dân tộc đáp ứng yêu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ cho miền núi (LA tiến sĩ)Thuy phan , OXH cacbohidrat – de1 – NCBồi dưỡng cho học sinh năng lực phán đoán và lập luận có căn cứ trong dạy học hình học ở trường trung học phổ thông (LA tiến sĩ)tn th11 hki chuong 2 dapanBảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (đề cơ bản)Cân bằng hóa học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập