tổng hợp hữu cơ và hoá dầu

TÀI LIỆU ôn THI TỔNG hợp hữu hóa dầu

TÀI LIỆU ôn THI TỔNG hợp hữu cơ và hóa dầu
... đồ khí hóa than công nghệ Texaco Nhiệt độ phản ứng cao đồi hỏi vật liệu lớp lóp đắt tiền Công nghệ Bayer Hoechst USI Chemicals (pha khí)  Sản xuất Vinyl Acetate Quá trình tiến hành thi t bị ... phân tách pha xảy thi t bị lắng Pha nước chứa vinyl acetate đưa vào tháp chưng tách vinyl acetate khỏi nước Pha hữu chứa nước đưa vào tháp tách nước khỏi vinyl acetate Sản phẩm đáy thi t bị tách ... cầu cần thi t Khí Axetylen sau sấy từ đỉnh tháp (2) kết hợp với dòng Axetylen tuần hoàn với dòng khí HCl đưa vào thi t bị trộn Trong trìn sử dụng lượng HCl dư 10% - Tại tháp phản ứng: Hỗn hợp khí...
 • 51
 • 189
 • 1

tổng hợp hữu hóa dầu acid acrylic

tổng hợp hữu cơ và hóa dầu acid acrylic
... để chuyển hóa đường thành axit acrylic  Ba nhà sản xuất lớn giới lĩnh vực sản xuất hóa chất, sản phẩm nông hóa enzym công nghiệp liên kết với để thương mại hóa trình sản xuất axit acrylic theo ... ụng c axit Acrylic c M ỹ Este acrylate 3% 2% 3% Polyme Superabsorbent 4% Chất t ẩy rửa 21% Chất phân tán 67% Xử lý nước Linh tinh 2.Lịch Sử • Các axit acrylic tạo vào năm 1843 Do nhà hóa học Đức ... ty Hoa Kỳ  Nhu cầu Mỹ cho axit acrylic gia tăng với tốc độ 4-5 phần trăm năm 4 Thị trường nước 4.1.Tình hình tiêu th ụ chung  Hiện ứng dụng acid acrylic trùng hợp để tạo polyme siêu hấp thụ...
 • 18
 • 217
 • 0

đề cương chi tiết học phần tổng hợp hữu hóa dầu

đề cương chi tiết học phần tổng hợp hữu cơ và hóa dầu
... trình 3.3 Hóa học công nghệ trình dehydro hóa 3.4 Hóa học công nghệ trình hydro hóa Chương Tổng hợp sở oxit cacbon 4.1 Tổng hợp từ oxit cacbon 4.2 Quá trình tổng hợp Oxo 4.3 Tổng hợp axit cacboxylic ... viên tự học: Tuần Nội dung Chương 1: Nguyên liệu cho trình tổng hợp hữu hóa dầu 2,3 Chương 2: Các trình alkyl hóa 4,5 Chương 3: Các trình dehydro hóa hydro hóa 6,7 Chương 4: Tổng hợp sở oxit ... nội dung học phần: Các nội dung học phần: phương pháp sản xuất nguyên liệu quan trọng công nghiệp tổng hợp hữu hóa dầu từ nguồn nguyên liệu dầu mỏ, khí thiên nhiên than đá Trọng tâm môn học bao...
 • 5
 • 105
 • 0

bài giảng công nghệ tổng hợp hữu hóa dầu ethylbenzene nitrobenzene

bài giảng công nghệ tổng hợp hữu cơ và hóa dầu  ethylbenzene  nitrobenzene
... nhân alkyl hóa: - Olefin - Alkyl halogen - Alcohol, ether ETHYLBENZENE ỨNG DỤNG - Nguyên liệu để sản xuất styrene - Dung môi ngành công nghiệp sơn (< 1%) - Tổng hợp acetophenone, diethylbenzene, ... ÷ 2.5 - 41-43 % ethylbenzene (bp 136oC) - 38-40 % benzene (bp 80.1oC) - 12-14 % diethylbenzene (bp 183-184oC) - 2-3 % triethylbenzenes (1,2,4-tri -ethylbenzene 218oC; 1,3,5-tri -ethylbenzene 216oC) ... chuyển nhóm alkyl đồng thời - Độ chuyển hóa lần 25-30% PHA LỎNG XÚC TÁC RẮN CÔNG NGHỆ ALKAR UOP ALKYL HÓA: - C2H4 / C6H6 = 0.15-0.2 - Thiết bị đoạn nhiệt - Dòng vào 120-150oC, dòng 170-180oC, 3.5...
 • 43
 • 117
 • 0

bài giảng công nghệ tổng hợp hữu hóa dầu maleic anhydride

bài giảng công nghệ tổng hợp hữu cơ và hóa dầu  maleic anhydride
... BENZENE 10 Hacol / Scientific Design technology  Anhydride maleic từ thiết bị dehydrat hóa ngưng tụ kết hợp với dòng anhydride maleic lỏng, đưa vào tháp chưng chân không (20-25 đĩa, 20 kPa, 25 ... polyester resins UPR Anhydride maleic chất trung gian quan trọng sản xuất hóa chất nông nghiệp phụ gia dầu bôi trơn Nguyên liệu sản xuất chất làm nhân tạo 3 • • • • ỨNG DỤNG Maleic anhydride làm ligand ... hồi 50% MA lỏng Pha khí vào tháp hấp thụ nước: anhydride maleic lại chuyển hóa thành acid maleic Khí lại đem đốt để tránh thải benzene sót lại môi trường Dung dịch acid maleic sau cô đặc tách...
 • 17
 • 127
 • 1

bài giảng công nghệ tổng hợp hữu hóa dầu vinyl acetate

bài giảng công nghệ tổng hợp hữu cơ và hóa dầu  vinyl acetate
... OC(O)CH3 n 90 ỨNG DỤNG - Polyvinylacetate - Polyalcol - Polyvinylbutylrate - Sợi acrylic …  công nghiệp chất dẻo  sợi tổng hợp  keo dán  … Production of vinyl acetate monomer VAM From acetylene ... routes 108  CARBONYLATION OF METHYL ACETATE Nguyên liệu đầu: khí tổng hợp Sản xuất methanol, methyl acetate, acetic anhydride kết hợp sản xuất ethyliden diacetate CO + H2 CH2=CH-OCOCH3 + H2O ... nước - Pha hữu chứa VA đưa vào tháp tách nước khỏi VA  sản phẩm đáy VA thô khan  VA thô đưa vào tháp tách sản phẩm nhẹ (methylacetate, acetaldehyde) (25 đĩa), tách sản phẩm nặng (ethylacetate)...
 • 24
 • 99
 • 0

bài giảng công nghệ tổng hợp hữu hóa dầu vinyl chloride

bài giảng công nghệ tổng hợp hữu cơ và hóa dầu  vinyl chloride
... Đặc tính hoá học nguy hiểm: • Nguy cơ: hỗn hợp chứa kim loại hợp kim hình thành cấu tử nguy hiểm Cu(C≡CH)2 • Có thể phản ứng mạnh với tác nhân oxi hóa, tạo vinyl chloride polyperoxide dễ nổ tiếp ... DỤNG  Polyvinylchloride (PVC) (99%) • Sử dụng nội thất: đồ gia dụng, phận ô tô • Vật liệu lót bên thiết bị hóa học thay cho loại thép không rỉ hợp kim đắt tiền • Làm ống dẫn chất hóa học  VC ... Hơi HgCl2 FROM ACETYLENE 13 0.7 – 0.8 MPa Vinyl chloride 1,1-Dichloroethane Acetaldehyde Tách khí hòa tan pha hữu VC, C2H2, H2O CH3CHO CH3CHCl2 Vinyl chloride 0.4 – 0.5 MPa 14 Cracking 1,2-dichloroethane...
 • 22
 • 98
 • 0

Tài liệu Tổng hợp hữu điện hóa pdf

Tài liệu Tổng hợp hữu cơ điện hóa pdf
... oxy hóa kh có th th c hi n - Nhi u tác nhân oxy hóa hay kh dùng t ng h p HC b n thân c s/x = pp i n hóa : Na, K, Zn, Cl2, Cr2O72-, S2O82-, … - N u xét riêng cơng o n p oxyhóa–kh ē tác nhân oxyhóa–kh ... hóa theo ch ECE ( i n hóa hóa h c– i n hóa) có m t proton c a radical – cation trung gian -e + + -H + Ar(NH) Ar(NH) Ar(NH) Ar(NH)N 2 Ar(NH)N -e + Ar(NH)N II Các trình điện cực i n phân ch t hữu ... Hydro hóa liên kết bội cách chuyển trực tiếp điện tử đến liên kết bội hay gián tiếp pp điện xúc tác - Pp điện xúc tác: khử thoát hidro (mt axit: catod Pt, Pd hoạt hóa; mt kiềm : Ni), sau hidro hóa...
 • 66
 • 505
 • 4

GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP HỮU HÓA DẦU part 10 doc

GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP HỮU CƠ – HÓA DẦU part 10 doc
... Thuật Hà Nội, 2002 10 Phan Minh Tân Tổng hợp hữu hóa dầu I, II Nhà xuất Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2002 11 Trần Hữu Hải, Nguyễn Quang Khuyến Giáo trình thực hành hóa hữu chuyên ngành ... (1R)-cis-3-(2,2-diClovinyl) 2,2- dimetylxiClopropancacboxylat + (S) α, (1S)-cis, 32-36% III(R) α (1R) trans -+(S), (1S)-trans 21 25% cặp đồng phân IV (S) α, (1R) trans -+ (R) α (1S) trans Thuộc ... lân hữu có độ độc 217 cấp tính cao (thuộc nhóm độc I) hợp chất bị cấm sử dụng Việt Nam Chlorpyrifos Tên gọi khác: lorsban, dursban, sanpyriphos Tên hóa học: 0,0-dietyl– O 3,5,6 triclo –...
 • 23
 • 274
 • 1

GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP HỮU HÓA DẦU part 9 ppt

GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP HỮU CƠ – HÓA DẦU part 9 ppt
... phenol dẫn xuất clo) tổng hợp trình halogen hóa 9. 2 Một số công nghệ tổng hợp thuốc trừ sâu 9. 2.1 Halogen hóa hợp chất chứa oxy nitơ Hyđrohalogen hóa rượu Là trình nhóm –OH nguyên tử clo hay brom, ... diễn hình 8 .9 Hình 8.8 Dây chuyền công nghệ sản xuất kem đánh 202 CHƯƠNG 9: TỔNG HỢP THUỐC TRỪ SÂU 9. 1 Giới thiệu Thuốc bảo vệ thực vật hợp chất độc có nguồn gốc tự nhiên tổng hợp hóa học, dùng ... Hỗn hợp khí tạo thành tinh chế khỏi dimetyl ete axit đậm đặc, trung hòa, sấy ngưng tụ Đối với trình tổng hợp clometan, phương pháp hiệu kinh tế clo hóa metan Clo hóa rượu - andehyt xeton Trong trình...
 • 23
 • 278
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Xác định độ sụt của bê tôngCác xác định lượng nước tiêu chuẩn của xi măngThành phần hạt của đáGiải bài tập vật liệu xây dựngbộ đề thi học kì 2 môn tiếng anh 10Tính toán sức chịu tải của cọc khoan nhồi bằng PlaxsisHệ thống phân phối sản phẩm điện dân dụng của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAPSáng kiến kinh nghiệm lớp 6 013Sáng kiến kinh nghiệm lớp 6 015Sáng kiến kinh nghiệm lớp 6 016Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bao bì tại công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Á ĐôngHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thủy Sản Hải AnhKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần thương mại và xây dựng Phú ThànhThực tế về công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH Nguyễn Hồng HảiCác quy định thiết kế cầu trên QL1Cơ chế phối hợp giữa nhà nước và các thiết chế xã hội trong hệ thống kiểm soát xã hội đối với tội phạm và thực tiễn ở việt nam luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpĐề xuất mô hình chế định tài sản cho bộ luật dân sự việt nam tương lai luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpHoàn thiện các quy định của bộ luật hình sự việt nam về bảo vệ quyền phụ nữ trên cơ sở tiếp thu pháp luật quốc tế luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpNghiên cứu bổ sung nguyên tắc tranh tụng trong bộ luật tố tụng dân sự luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpThực trạng pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước ở việt nam hiện nay và một số kiến nghị luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập