Tác động của du lịch sinh thái đến cộng đồng địa phương tại khu bảo tồn biển vịnh nha trang pdf

Đánh giá sức tải du lịch sinh thái tại khu bảo tồn biển vịnh nha trang

Đánh giá sức tải du lịch sinh thái tại khu bảo tồn biển vịnh nha trang
... du lịch sinh thái khu bảo tồn vịnh Nha Trang .41 3.2 Đánh giá sức tải du lịch khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang 46 3.2.1 Đánh giá dựa thành phần số tự nhiên sinh thái 46 3.2.2 Đánh giá ... triển du lịch dựa tiêu chí sức tải du lịch sinh thái khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang Đối tượng khảo sát: - Hộ dân sống xung quanh khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang - Du khách đến vịnh Nha Trang ... vững khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ DU LỊCH SINH THÁI VÀ ĐÁNH GIÁ SỨC TẢI DU LỊCH 1.1 Cơ sở lý thuyết phát triển du lịch sinh thái 1.1.1 Khái niệm du lịch sinh thái...
 • 102
 • 160
 • 0

Những yếu tố tác động đến nghèo và giải pháp giảm nghèo đối với người dân sống trong khu bảo tồn Biển Vịnh Nha Trang

Những yếu tố tác động đến nghèo và giải pháp giảm nghèo đối với người dân sống trong khu bảo tồn Biển Vịnh Nha Trang
... Hình 3: Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang Nguồn: www.nhatrangbaympa.vnn.vn 2.2 Đặc điểm chung hộ dân khu bảo tồn biển Bích Đầm đảo nghèo đông dân số thứ hai khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang với 178 ... thuyết nghèo đưa mô hình nghiên cứu đề nghị - Tổng quan khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang - Phương pháp nghiên cứu xây dựng mô hình nghiên cứu yếu tố tác động đến nghèo - Một số giải pháp giảm nghèo ... nghèo nguyên nhân ảnh hưởng đến nghèo người dân sống KBTB vịnh Nha Trang - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến nghèo - Xác giải pháp giảm nghèo Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi cần tìm hiểu nghiên cứu yếu...
 • 83
 • 381
 • 2

Đánh giá giá trị giải trí du lịch của du khách trong nước đối với khu bảo tồn biển vịnh nha trang

Đánh giá giá trị giải trí du lịch của du khách trong nước đối với khu bảo tồn biển vịnh nha trang
... Nam, xong nay, giá trị giải trí du lịch khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang chưa đánh giá mức Việc đánh giá giá trị giải trí du lịch du khách du khách nước khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang không giúp ... điểm du lịch chi phí du lịch thấp xa địa điểm du lịch chi phí du lịch cao 3.4 Ước lượng giá trị giải trí du lịch du khách nước khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang: Để xác định giá trị cảnh quan du lịch ... nghiên cứu, giá trị giải trí khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang ước lượng thông qua lợi ích mặt kinh tế mà du khách nhận tới thăm vịnh Nha Trang (dưới dạng giá trị thặng dư tiêu dùng) Giá trị thặng...
 • 8
 • 255
 • 2

Tài liệu Đề tài "ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ GIẢI TRÍ DU LỊCH CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI KHU BẢO TỒN BIỂN VỊNH NHA TRANG" docx

Tài liệu Đề tài
... Việt Nam, xong nay, giá trị giải trí du lịch khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang chưa đánh giá mức Việc đánh giá giá trị giải trí du lịch du khách du khách nước khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang không ... điểm du lịch chi phí du lịch thấp xa địa điểm du lịch chi phí du lịch cao 3.4 Ước lượng giá trị giải trí du lịch du khách nước khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang: Để xác định giá trị cảnh quan du lịch ... nghiên cứu, giá trị giải trí khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang ước lượng thông qua lợi ích mặt kinh tế mà du khách nhận tới thăm vịnh Nha Trang (dưới dạng giá trị thặng dư tiêu dùng) Giá trị thặng...
 • 8
 • 294
 • 0

đánh giá giá trị du lịch của du kahchs trong nước đối với khu bảo tồn biển vịnh nha trang

đánh giá giá trị du lịch của du kahchs trong nước đối với khu bảo tồn biển vịnh nha trang
... giải trí du lịch du khách nước khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, đồng thời tìm mức sẵn lòng trả việc trì cảnh quan tái tạo tài nguyên môi trường vịnh Nha Trang Phương pháp chi phí du hành theo vùng ... giá trị giải trí du lịch Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) sử dụng để đánh giá mức sẵn lòng trả du khách cho việc bảo vệ cảnh quan TNMT vịnh LOGO Kết nghiên cứu: Tổng lợi ích giải trí du ... Khu bảo tồn vịnh Nha Trang đóng vai trò đặc biệt quan trọng hoạt động phát triển kinh tế tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt hoạt động du lịch Gây vấn đề môi trường cho vịnh: xả rác, hoạt động tàu du lịch ...
 • 29
 • 184
 • 0

Luận văn: Những yếu tố tác động đến nghèo và giải pháp giảm nghèo đối với người dân sống trong khu bảo tồn Biển Vịnh Nha Trang pptx

Luận văn: Những yếu tố tác động đến nghèo và giải pháp giảm nghèo đối với người dân sống trong khu bảo tồn Biển Vịnh Nha Trang pptx
... Hình 3: Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang Nguồn: www.nhatrangbaympa.vnn.vn 2.2 Đặc điểm chung hộ dân khu bảo tồn biển Bích Đầm đảo nghèo đông dân số thứ hai khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang với 178 ... nghèo nguyên nhân ảnh hưởng đến nghèo người dân sống KBTB vịnh Nha Trang - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến nghèo - Xác giải pháp giảm nghèo Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi cần tìm hiểu nghiên cứu yếu ... sở lý luận: giới thiệu lý thuyết nghèo đưa mô hình nghiên cứu đề nghị - Tổng quan khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang - Phương pháp nghiên cứu xây dựng mô hình nghiên cứu yếu tố tác động đến nghèo...
 • 84
 • 124
 • 0

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản xung quanh khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản xung quanh khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG - - NGÔ THỊ HIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN XUNG QUANH KHU BẢO TỒN BIỂN VỊNH NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA ... tế ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến ngư dân người nuôi trồng thuỷ sản; Đánh giá nhận thức ngư dân người nuôi trồng thủy sản biến đổi khí hậu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hoạt động khai thác nuôi ... khí hậu Những mục tiêu cụ thể nghiên cứu là: Xác định đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hoạt động khai thác nuôi trồng thủy sản xung quanh khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa; ...
 • 111
 • 367
 • 2

GIÁM SÁT SINH THÁI KHU BẢO TỒN BIỂN VỊNH NHA TRANG, KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

GIÁM SÁT SINH THÁI KHU BẢO TỒN BIỂN VỊNH NHA TRANG, KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
... DỰ ÁN THÍ ĐIỂM KHU BẢO TỒN BIỂN HÒN MUN GIÁM SÁT SINH THÁI KHU BẢO TỒN BIỂN VỊNH NHA TRANG,KHÁNH HÒA, VIỆT NAM Đánh giá lại 2002 - 2005 Thực TS Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn ... THIỆU Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thuộc vùng nam trung Việt Nam xây dựng thành Dự án thí điểm KBTB Việt Nam, có vai trò mô hình việc phát triển có hiệu mạng lưới gồm khu bảo tồn ... KBTB vịnh Nha Trang, 2002 – 2005 .44 9.4 Độ phong phú động vật không xương sống mặt cắt phụ, KBTB vịnh Nha Trang, 2002 – 2005 52 Giám sát sinh thái KBTB vịnh Nha...
 • 60
 • 67
 • 0

giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong khu bảo tồn biển vịnh nha trang

giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong khu bảo tồn biển vịnh nha trang
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐÀM HẢI VÂN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN TRONG KHU BẢO TỒN BIỂN VỊNH NHA TRANG ... trạng công tác quản khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang 51 3.3.1 Công tác đạo quản KBTB vịnh Nha Trang 51 3.3.2 Mô hình tổ chức quản khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang 52 3.3.3 ... xử vi phạm BV NLTS 2.1.3 Thực trạng công tác quản KBTB vịnh Nha Trang - Công tác đạo quản KBTB vịnh Nha Trang - Mô hình tổ chức quản KBTB vịnh Nha Trang (tổ chức máy Ban quản lý, ...
 • 92
 • 324
 • 2

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn .đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn .đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
... đến công tác bảo Xác định đánh giá tác động hoạt động du lịch đến công tác bảo tồn tồn VQG Tràm Chim nâng cao hiệu công tác bảo tồn Các giải pháp quản lý, hạn chế tác động DLST đến công tác bảo ... thức du khách ảnh hưởng hoạt động DLST Một phận lớn du khách có ý thức tác động hoạt động của họ gây Biểu đồ: Nhận thức KDL cường độ tác động hoạt động DLST đến đa dạng sinh học Công tác bảo tồn ... Đánh gia nguy tổn hại ĐDSH hoạt động DLST VQG Tràm Chim 58.3 60 50 40 30 31.6 36.7 26.7 20 10 Các hoạt động DLST có VQG Tràm Chim Hình 4.8: Hoạt động thu hút KDL đến với VQG Tràm Chim 21.7 Tác động...
 • 49
 • 391
 • 4

Chuyên đề tác động của du lịch sinh thái đến môi trường

Chuyên đề tác động của du lịch sinh thái đến môi trường
... 10157050 ∗ Lê Anh Đào 11157106  Nội dung Động vật Thực vật Nước Đất Các tác động khác đến môi trường Các tác động kinh tế, văn hóa – xã hội Ảnh hưởng dlst đến động vật 1 Tăng số lượng xác thối ... toàn phần tăng nhận thức cộng đồng du lịch sinh thái  -Lợi nhuận tài du lịch sinh thái phần sử dụng cho nghiên cứu khoa học DLST Lây lan dịch bệnh Ảnh hưởng dlst đến thực vật Cải thiện kiến thức ... hưởng dlst đến tài nguyên đất Nén chặt Xói mòn Đất Ô nhiễm Chất hữu giảm Ảnh hưởng khác đến môi trường Ô nhiễm không khí Động vật công người dân Can thiệp vào dòng chảy lượng hệ sinh thái Giảm...
 • 16
 • 475
 • 0

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia tràm chim, tỉnh đồng tháp

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia tràm chim, tỉnh đồng tháp
... giá ảnh hưởng hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Tràm Chim, Tỉnh Đồng Tháp Nội dung KLTN sinh viên phải thực yêu cầu sau đây:  Khảo sát trạng hoạt động ... ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƢỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM, TỈNH ĐỒNG THÁP Tác giả NGUYỄN VĂN TÝ Khóa luận ... động du lịch sinh thái VQG Tràm Chim  Đánh giá nguy tổn hại đa dạng sinh học hoạt động du lịch sinh thái Vườn Quốc Gia Tràm Chim  Đề xuất số giải pháp hạn chế tác động tiêu cực hoạt động DLST đến...
 • 106
 • 515
 • 2

ĐỀ CƯƠNG LUẬN văn THẠC sĩ NGHIÊN cứu đặc điểm SINH học và SINH THÁI LOÀI CHÒ CHỈ (PARASHOREA CHINENSIS) tại KHU bảo tồn THIÊN NHIÊN nà hẩu TỈNH yên bái

ĐỀ CƯƠNG LUẬN văn THẠC sĩ  NGHIÊN cứu đặc điểm SINH học và SINH THÁI LOÀI CHÒ CHỈ (PARASHOREA CHINENSIS) tại KHU bảo tồn THIÊN NHIÊN nà hẩu TỈNH yên bái
... tiêu nghiên cứu + Mục tiêu chung Nhằm xác định đặc điểm sinh học, sinh thái loài Chò Chỉ Khu bảo tồn thiên nhiên Hẩu, tỉnh Yên Bái làm sở đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển loài Khu bảo tồn ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐỨC TOÀN "NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ SINH THÁI LOÀI CHÒ CHỈ (PARASHOREA CHINENSIS) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NÀ HẨU TỈNH ... Khu bảo tồn thiên nhiên Hẩu, tỉnh Yên Bái 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái loài Chò Chỉ - Đặc điểm hình thái thân, cành - Đặc điểm hình thái tán cây, - Đặc điểm...
 • 34
 • 141
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và sinh thái loài chò chỉ (parashorea chinensis) tại khu bảo tồn thiên nhiên nà hẩu, tỉnh yên bái

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và sinh thái loài chò chỉ (parashorea chinensis) tại khu bảo tồn thiên nhiên nà hẩu, tỉnh yên bái
... loài Chò khu vực nghiên cứu 30 2.1.2 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái phân bố loài Chò Khu bảo tồn thiên nhiên H ẩ u 30 2.1.3 Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Chò Khu bảo tồn ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM _ > NGUYỄN ĐỨC TOÀN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ SINH THÁI LOÀI CHÒ CHỈ (PARASHOREA CHINENSIS) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NÀ HẨU - TỈNH YÊN BÁI ... nghiên cứu, phân bố loài khu bảo tồn biết đến Từ thực tiễn nêu trên, chọn đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái loài Chò Chỉ (Parashorea chinensis) Khu bảo tồn thiên nhiên Hẩu, tỉnh...
 • 120
 • 40
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia tràm chim tỉnh đồng tháptác dụng của du lịch sinh tháiảnh hưởng của du lịch sinh thái đến môi trườngnguyên tắc cơ bản của du lịch sinh tháiđề bài phân tích ảnh hưởng tích cực của du lịch và du lịch sinh thái đến tự nhiên môi trường và xã hội doctừ những yêu cầu trên đây của du lịch sinh thái ta rút ra những nguyên tắc cơ bản để phát triển du lịch sinh tháinguyên tắc của du lịch sinh tháitắc của du lịch sinh tháicác đặc điểm chính điều kiện và nguyên tắc của du lịch sinh tháicác nguyên tắc áp dụng của du lịch sinh tháiđặc trưng và nguyên tắc của du lịch sinh tháinguyên tắc phát triển du lịch sinh tháimục đích của du lịch sinh tháitài nguyên của du lịch sinh tháimục tiêu của du lịch sinh tháiBT phương trình vi phân BKHN lâm minhRF system design and simulation using gan workshop bangalore march2015giáo án mầm non......None linear time seies models in empirical financebusiness to business market researchglobal credit managementinvestment managementmarketing your service businessCông nghệ sản xuất bao bì lon nhôm 2 mảnh công ty Crown Sài Gònproject management for research and developmentrisk managementthe economics of bankingOPti,isation econometric and financial analysisPerformance meansurement in finance firms funds and managersProject financing asset based financial engineering 2ndReturn distributions in financeSurvival skils in financial servicesValuation for financial reporting 2ndMột số tình huống rủi ro thanh khoản trong kinh doanh ngân hàngEncyclopia of finance
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập