Dap an nguyen ly may thi HK2 12 13

Dap an nguyen ly may thi HK2 12 13

Dap an nguyen ly may thi HK2 12 13
... WXzO 9 bb98 89 89 W ,7 112` 7-, 02,d WXzO 6 5121 9 /4 e e e 27229722 912 a-1 5135 7 7291 8127 7, WXzO 89 / 2ec91 812 02 2` -13 d12 2c9181 `-1 91 7, 89 27 7,1 jl ij j f8 -0 m 0134 507 89 % $## &&$ ... KHVWXBYBDZBK;?@AB=CD =>?[LTM=ED=FGHD\TUF>L1] 0O -8 812- 8 812 1 8^ 7, 8 -72-972- 912 ^9]7 9 89 v wjxwl ykxyl WXzO k m q h ik p lk m m t u r s i lWXzO o g 0O _" n il 2e 8122 e802W12e 9122 e972 91 9 432 32 2e91 2e81 2e96 ... 9 -8 812- 8802 1 -891 -881 -89181 0O 9 98 - 02,71 8 -72-972- 912 - WXzO 89 / -91 812 13 712 -91 812 1- WXzO 89 7, )*+' 9;?@AB=CD=ED=FGH=IJBKDFLMNBOPBK=QRBKOCHKHSTUF>L1@...
 • 2
 • 157
 • 0

ĐỀ THIđáp án THIẾT kế TRANG PHỤC HK2 12 13

ĐỀ THI và đáp án THIẾT kế TRANG PHỤC HK2 12 13
... MÔN KỸ THUẬT DỆT MAY Đáp án Khoá : : THI T KẾ TRANG PHỤC -204103 CK10MAY Thời gian : Kỳ thi : CUỐI KỲ I *Sinh viên sử dụng tài liệu Năm học : 90 phút 2 012- 2 013 1) Thi t kế vẽ cấu trúc mẫu mềm ... bảng tính tọa độ điểm nhày size - Vẽ thân trước size vào đề thi - Nhảy size theo tỷ lệ 1/5 3) Căn vào đặc điểm thể học ảnh hưởng đến thi t kế rập, sinh viên hảy trình bày (3đ) 3.1) Tại pleats ... δ(cm) S-M M-L 1.5 0/75 1 1.5 1.5 1.5 0.75 1.5 1.5  Hình vẽ nhảy size 3) Căn vào đặc điểm thể học ảnh hưởng đến thi t kế rập, sinh viên hảy trình bày: 3.1) Tại pleats thân váy trước có độ rộng...
 • 6
 • 73
 • 0

BỘ ĐỀ THI-- ĐÁP ÁN NGUYÊN THỐNG KÊ

BỘ ĐỀ THI-- ĐÁP ÁN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
... C4 15  1    0,07 C10 210 14 0,38 0,07 HUỲNH BÁ HỌC 10/24 BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ Bài 22 Thống lương 400 cán GV trường Đại học A có số liệu sau: Lương (triệu đồng) 1,5 1,8 2,2 2,4 ... Với N tổng tần số N m = f/h HUỲNH BÁ HỌC 12/24 BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ BÀI TẬP: Bài 24 Thống sản lượng (tạ/ha) ND huyện Diên Khánh có thông số sau: 35 30 46 36 40 41 35 42 47 44 32 35 ... biểu đồ: NĂM 2001 NĂM 2002 NĂM 2003 Biểu đồ phản ánh số lượng cấu học sinh phổ thông HUỲNH BÁ HỌC 16/24 BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ Bài 30 Thống sản lượng Cà phê Việt Nam có thông số sau:...
 • 24
 • 2,938
 • 0

Thuyết minh đồ án nguyên máy

Thuyết minh đồ án nguyên lý máy
... mong bảo thầy môn Nguyên Máy – Chi Tiết Máy Thầy Cô giáo khoa để đồ án Em hoàn thiện Cuối Em xin chân thành cảm ơn quan tâm bảo Thầy Cô khoa môn Nguyên Máy – Chi Tiết Máy trường Đại Học ... tròn tâm O1 bán kính O1A thành 12 phần Vậy hoạ đồ vị trí vẽ hình Sinh viên : Hoàng văn Quyết – Lớp K35MA - Trường DHKTCN Đồ án Máy ép Máy Bộ môn : Chi Tiết Máy Nguyên PHẦN III HOẠ ĐỒ VẬN TỐC ... N N N N N N N N N N N.m - Trường DHKTCN 16 Đồ án Máy ép Máy Bộ môn : Chi Tiết Máy Nguyên PHẦN VII TÍNH TOÁN BÁNH ĐÀ Yêu cầu việc làm chuyển động máy: Như ta biết để nghiên cứu chuyển động...
 • 25
 • 1,417
 • 19

Đáp án nguyên II

Đáp án nguyên lý II
... đổi hàng hóa nguyên nhân khủng hoảng kinh tế c Phương tiện toán - Thực chức tiền dùng toán khoản công nợ, khoản phài nộp thuế vv - Trong điều kiện tiền thực chức phương tiện toán công thức số ... quốc gia hình thành quan hệ buôn bán nước, tiền tệ làm chức tiền tệ giới - Thực chức tiền làm nhiệm vụ: + Phương tiện lưu thông, mua bán hàng hóa; + Phương tiện toán, dự trữ quốc tế hoạt động ngoại ... tổng giá tổng giá trị * So sánh m’ p’: Về chất: Tỷ suất giá trị thặng dư (m’) phản ánh trình độ bóc lột nhà tư người công nhân Ngược lại tỷ suất lợi nhuận (p’) phản ánh mức doanh lợi với chi phí...
 • 29
 • 150
 • 2

de+ dap an vat ly ki I khoi 12

de+ dap an vat ly ki I khoi 12
... dòng i n chạy qua bình i n phân I ≈ 1,44 (A) 0,5 i m 0,5 i m i m i m Học sinh gi i cách khác đạt i m t i đa KI M TRA H ỌC K Ì I Vật lý – kh i 11 Số báo danh:………… B i 1: Một tụ i n phẳng ... hai i m M N M R3 N R1 Hình B i 3: Có bình i n phân chứa dung dịch mu i kim lo i, i n cực kim lo i Sau cho dòng i n chạy qua ta thấy kh i lượng catôt tăng gam H i catôt làm kim lo i dòng i n ... i m 0,5 i m 0,5 i m U1 I1 = R = 0,1 A Công suất R1: P1 = I1 R = 0,36 W 0,5 i m 0,5 i m Hiệu i n hai i m M N UMN = - ξ1 + I( r1 + R ) = ξ + I( r2 + R ) = 0,5 i m B i 3: Tóm tắt: t = 1giờ = 3600...
 • 6
 • 135
 • 1

De+Dap an Vat ly 9 thi ky II

De+Dap an Vat ly 9 thi ky II
... ảnh ? ***************** Đáp án - Thang điểm Phần I : trắc nghiệm khách quan : điểm I Điền từ thích hợp vào chỗ trống : điểm Câu :(1)chiều thay đổi theo thời gian (2)cho Nam châm quay trớc cuộn ... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Phần II: tự luận ( iờm) Câu 13 : Các phơng pháp nhận biết thấu kính hội tụ: (1,5 điểm) Quan sát hình dạng cấu tạo : thấy phần rìa mỏng phần Quan sát tia sáng : Chiếu chùm ... (5)hiện tợng tia sáng truyền từ môi trờng suốt sang môi trờng suốt khác bị gãy khúc mặt phân cách hai môi trờng Câu : (6)ảnh thật ngợc chiều vật II Chọn đáp án : điểm Câu 10 11 12 A B C D x x...
 • 3
 • 366
 • 0

De+Dap an Vat ly 8 thi ky II

De+Dap an Vat ly 8 thi ky II
... khối.6-năng lợng; truyền; chuyển hoá Phần C: ( điểm) ( điểm) p = A F ìS P ì 6000 ì t 180 0 = S= = = 180 0m = 1,8km t t F 6000 2.( điểm) - m = D.V = 10kg (0,5 điểm) Qi = mc(t2o t1o) = 3,36.106J (...
 • 2
 • 148
 • 0

ĐÁP ÁN MÔN - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2002 pot

ĐÁP ÁN MÔN LÝ - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2002 pot
... - M)c2 = (mU - mTh - m)c2 Từ định ngh a độ hụt khối: mU = 92mp + (234 - 92)mn - mU mU = 92mp + 142mn - mU Tơng tự: mTh = 90mp + 140mn - mTh; m = 2mp + 2mn - m E = mc2 + mThc 2- mU c2 = A + AThTh ... fg d + 40 d = d = f k = a d d = 80cm - Với d2 = thì: - Với d2 = -8 0cm thì: fk = a - d2 = 20cm fk = a - d2 = 20 - (-8 0) = 100cm 1/4 1/4 Câu 9: (1điểm) 1) Khi mắc ampe kế vào M N đoạn mạch ... 7,5 - 2,5 = 5cm nằm ph a âm trục toạ độ, thời điểm t = vật có: li độ: x = Asin = -5 cm vận tốc: v = Acos = A = 5cm = - /2 Do phơng trình dao động x = 5sin(20t - /2) (cm) Các thời điểm vật qua...
 • 4
 • 140
 • 0

ĐÁP ÁN MÔN - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2003 doc

ĐÁP ÁN MÔN LÝ - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2003 doc
... vân xạ N2 = 20 - = 11 1/4 Ta có L = (N1 - 1)i1 = (N2 - 1)i2 i2 = L/(N2 - 1) = 2,4/(11 - 1) = 0,24 cm = i 2a/ D = 0,24.1 0-2 ì 0,2.1 0-3 /1 = 0,48.1 0-6 m = 0,48 àm . 1/4 Câu 1) Theo đề ... ax + bx + C 2 với x = ; a = L C ; b = [(R+r) 2- 2L/C]C2 UC đạt cực đại Y đạt cực tiểu Tam thức bậc hai Y đạt cực tiểu x = -b/ 2a 2L (R + r ) (R + r ) = C 385 rad/s f = /2 61 Hz = LC ... âm: x = , v < x = = Asin v = Acos < = + Tại lúc truyền vận tốc cho vật (t = t1): x1 = l1 = cm , v1 = -1 4 cm/s x1 = Asin(t1 + ), v1 = Acos(t1 + ) (x1 /A) 2 + (v1 /A) 2 = 1/4 1/4 điểm 1/4...
 • 3
 • 142
 • 0

ĐÁP ÁN MÔN - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2004 pot

ĐÁP ÁN MÔN LÝ - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2004 pot
... điểm B A O d1 B A A1 d1 35cm 5cm O d = d1 + d2' = d1 - 40 B1 A2 B2 a) Tính f AB Do ảnh A1 B1 hứng đợc nên ảnh thật thấu kính thấu kính hội tụ 1 = + ' f d1 d1 1 = + ' f d2 d2 Khi có ảnh A1 B1 ta có ... cực đại phải th a mãn phơng trình sau: d d = (2 k + 1) = 2k + (1) (2) d2 + d1 = S1S2 = 10 Từ (1) (2) suy ra: d1 = 4,5 k - 5,5 k 4,5 Vì d1 10 nên k = - 5, - 4, , 0, 1, Có 10 điểm dao động ... 5)f Thay vào (4): = 40 f = - 20 cm (loại) f = 20 cm 10 k1 = 0,25 AB = cm d1 = f + = 25 cm k1 = - b) Tìm độ dịch chuyển thấu kính Theo trên, có d2 = 30 cm d2 = 60cm Khoảng cách từ AB đến...
 • 3
 • 156
 • 0

ĐÁP ÁN MÔN - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2006 potx

ĐÁP ÁN MÔN LÝ - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2006 potx
... k1 AB A1 B1 AB f - 20 - 20 k1 = G = = f G - d1 - 20 - (20 - d) d - 40 k" = d = a - d1 = 20 - k2 = vi k1 = A1 B1 AB v k = ú: A1 B1 AB 20 ( 20 - d ) d1f G 1200 - 40d = 20 + = , suy ra: d1 -f G 40 - ... (1,00 im) a) S to cỏc nh O G O AB A ' B' ; AB( d1 ) ( d1 ') A1 B1( d ) ( d ') A" B" 0,25 suy G = (d) ( d ') phúng i ca nh AB : k ' = AB f = f-d AB (1) 0,25 phúng i ca nh AB : AB AB A1 B1 = ... - d 40 - d f ( 40 - d ) f = f - d2 40f - df - 1200 + 40d k" = Vỡ < d < 20 cm, nờn d 40 , ú: k "= f ( 40 - d ) - 20 ì d - 40 40f - df - 1200 + 40d 20f 40f - df - 1200 + 40d (2) b) Vỡ A' B' l...
 • 5
 • 145
 • 0

ĐÁP ÁN MÔN - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2007 ppsx

ĐÁP ÁN MÔN LÝ - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2007 ppsx
... A C A A A D B C D C C C A D A A D B B D B B A C D A C D C B D B C B A B C C B A B B D B C D C D D A C C D A A B B C B C C A C A B D C B B A C D B C B D D C B A D A D B C C C B C A A C A C A A ... đề thi 346 593 135 217 689 847 D A C C C D B C C C D A A D C B B D B C B A D D C C A C B C B C D D B A A B B C A D B B B A B A C D A C C C A B B C A B B A B D A D C B A D D B B C D D C B C A C ... D A C C D A A B B C B C C A C A B D C B B A C D B C B D D C B A D A D B C C C B C A A C A C A A A B ...
 • 2
 • 137
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án nguyên lý máy chương 213đáp án nguyên lý máyđề thi và đáp án nguyên lý kế toánđáp án nguyên lý kế toánhướng dẫn thiết kế đồ án nguyên lý máyđáp án nguyên lý thống kê kinh tếđáp án môn lý đề thi đại học năm 2012đáp án môn lý kỳ thi đại học năm 2012đáp án môn lý kỳ thi đại học 2012do an nguyen ly may chuong 1đáp án môn lý đề thi đại học khối a 2012do an nguyen lý maybài tập và đáp án nguyên lý kế toánbài tập có đáp án nguyên lý kế toánđáp án môn lý kì thi đại học 2013lí luậnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (2)Đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh với công tác thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã hà anhTỔNG hợp KIẾN THỨC TOÁN THCSBáo cáo thực tập tại công ty TNHH tân kỷ ngyên tài liệu, ebook, giáo trìnhCác nhân tố tác động tới tăng trưởng xuất khẩu thuỷ sản của việt nam sang thị trường EU khi gia nhập WTO tài liệu, ebook, giáo trìnhĐánh giá hiệu quả kinh tế xã hội một số mô hình chuyển đổi từ đất trồng lúa sang kết hợp nuôi thuỷ sản nước ngọt ở cần thơ tài liệu, ebook, giáo trìnhĐề thi học sinh giỏi môn vật lý 9 tỉnh hải dương năm học 2016 2017 có đáp ánĐề thi học sinh giỏi môn sinh học 9 tỉnh hải dương năm học 2016 2017 có đáp ánBiện pháp tháo dầm I bao cheĐề thi học sinh giỏi môn lịch sử 9 tỉnh hải dương năm học 2016 2017 có đáp ánĐề thi học sinh giỏi môn địa 9 tỉnh hải dương năm học 2016 2017 có đáp ántóm tắt công thức và lý thuyết vật lý 11Bộ chia công suất quang ứng dụng cho hệ thống thông tin quang tới hộ gia đình FTTHCác dịch vụ trong mạng WCDMACông nghệ HSDPA và ứng dụng vào mạng di động viettelCông nghệ NG SDH và quy trình đo kiểm đầu cuối của hệ thống NG SDH tại VNPTCông nghệ OFDM và ứng dụng trong hệ thống thông tin di độngChuyển từ GSM lên WCDMA và vấn đề chuyển giao giữa hai hệ thốngDịch vụ IPTV và các chuẩn mã hóa trong IPTV
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập