Giáo trình marketing nông nghiệp pdf

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 10 TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP pot

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 10 TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP pot
... vĩ mô ảnh hởng máy hoạt động Marketing l m cho to n doanh nghiệp có định hớng tiếp thị đại Tổ chức máy hoạt động Marketing Các doanh nghiệp phải tổ chức đợc cấu máy hoạt động Marketing phù hợp ... tiêu hoạt động doanh nghiệp Tổ chức phận Marketing l m để hỗ trợ tốt cho việc đạt tới mục tiêu Marketing doanh nghiệp Có cách tổ chức phận Marketing chủ yếu 2.1 Tổ chức theo chức Hình thức tổ chức ... hoạt động Marketing doanh nghiệp? Nội dung chủ yếu tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động Marketing doanh nghiệp? Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Giỏo trỡnh Marketing Nụng nghi p 307 Marketing nông...
 • 18
 • 144
 • 0

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 9 MARKETING MỘT SỐ HÀNG HÓA NÔNG SANRCHUR YẾU CỦA VIỆT NAM docx

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 9 MARKETING MỘT SỐ HÀNG HÓA NÔNG SANRCHUR YẾU CỦA VIỆT NAM docx
... H N i Giỏo trỡnh Marketing Nụng nghi p 271 Marketing nông nghiệp 272 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 199 0 199 1 199 2 Giá nớc 199 3 199 4 199 5 Giá xuất 199 6 199 7 199 8 199 9 2000 2001 Giá Thế ... N i Giỏo trỡnh Marketing Nụng nghi p 2 59 Marketing nông nghiệp 260 3000 Giá danh nghĩa Giá thực tế 2500 V N D /kg 2000 1500 1000 500 199 1 199 2 199 3 199 4 199 5 199 6 199 7 199 8 199 9 2000 Nguồn: Đặng ... 199 6 199 7 199 8 Kim ngạch XK rau 199 9 2000 2001 Tỷ trọng XK nông lâm sản Hình 9. 9 Kim ngạch xuất rau v tỷ trọng xuất nông sản Việt Nam 199 6 - 2001 Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Giỏo trỡnh Marketing...
 • 47
 • 127
 • 0

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 8 MARKETING XUẤT KHẨU NÔNG SẢN ppsx

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 8 MARKETING XUẤT KHẨU NÔNG SẢN ppsx
... nhuận ngời sản xuất v ngời trung gian Không thể kiểm soát việc tiêu thụ sản phẩm nớc ngo i Xuất gián tiếp có bốn khả lựa chọn: - Xuất qua h ng xuất nớc - Xuất thông qua đại lý xuất - Xuất thông ... giá sản phẩm xuất Quyết định giá sản phẩm xuất l vấn đề phức tạp Về lý thuyết phơng thức định giá đợc trình b y chơng Chiến lợc giá nông sản h ng hoá đợc vận dụng với h ng nông sản xuất - Để ... theo đuổi chiến lợc xuất nông sản? Bạn hiểu môi trờng Marketing xuất khẩu? Các phơng thức xâm nhập thị trờng xuất nông sản? Cho ví dụ minh hoạ Nêu v phân tích định Marketing Mix xuất Cho ví dụ minh...
 • 27
 • 386
 • 2

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 7 MARKETING DỊCH VỤ TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG NGHIỆP ppt

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 7 MARKETING DỊCH VỤ TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG NGHIỆP ppt
... động dịch vụ sản xuất nông nghiệp - Dịch vụ thuỷ lợi - Dịch vụ bảo vệ đồng ruộng - Dịch vụ điện - Dịch vụ thú ý - Dịch vụ giống trồng v vật nuôi - Dịch vụ chế biến nông sản - Dịch vụ l m đất - Dịch ... dịch vụ - Dịch vụ phi thơng mại - Dịch vụ t nhân - 2.5 Dịch vụ thơng mại Dịch vụ công cộng Hoạt động dịch vụ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phân loại nh sau Theo trình sản xuất kinh doanh doanh ... - Dịch vụ sau trình sản xuất (bảo quản, chế biến, tiêu thụ) Theo tính chất kinh tế kỹ thuật: - Dịch vụ t i - Dịch vụ thơng mại - Dịch vụ kỹ thuật Theo mục tiêu hoạt động dịch vụ: - Dịch vụ kinh...
 • 22
 • 169
 • 0

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 6 CHIẾN LƯỢC HỖ TRỢ MARKETING KINH DOANH NÔNG NGHIỆP ppt

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 6 CHIẾN LƯỢC HỖ TRỢ MARKETING KINH DOANH NÔNG NGHIỆP ppt
... nông nghiệp v ngời tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp đồng thời nhằm hỗ trợ Marketing kinh doanh nông nghiệp Vai trò chiến lợc hỗ trợ Marketing kinh doanh nông nghiệp - Đối với hoạt động hỗ trợ doanh ... dung chiến lợc hỗ trợ maketing kinh doanh nông nghiệp? Các hình thức hoạt động hỗ trợ Marketing kinh doanh nông nghiệp doanh nghiệp Nội dung chủ yếu hình thức? Vì Maketing kinh doanh nông nghiệp ... phẩm nông nghiệp Nhờ kích thích tiêu thụ mở rộng thị trờng nh sản xuất Nội dung chiến lợc hỗ trợ Marketing kinh doanh nông nghiệp Quá trình xúc tiến tác động hỗ trợ hoạt động Marketing doanh nghiệp...
 • 31
 • 254
 • 1

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 5 CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI NÔNG SẢN HÀNG HÓA docx

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 5 CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI NÔNG SẢN HÀNG HÓA docx
... đạt th nh công 2.1.2 Kênh phân phối sản phẩm nông nghiệp Các kênh phân phối sản phẩm nông nghiệp đợc hình th nh có khác ng nh khác Do sản phẩm nông nghiệp đợc sản xuất phân tán lại gắn liền với ... sản xuất v cung cấp giống nông nghiệp Nh nớc - Các kênh phân phối sản phẩm nông nghiệp tiêu dùng Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Giỏo trỡnh Marketing Nụng nghi p 144 Marketing nông nghiệp 1 45 ... quyền Sản xuất - bán lẻ Sản xuất - bán buôn Dịch vụ - bảo trợ Sơ đồ 5. 3 Hệ thống kênh phân phối dọc - Hệ thống sở hữu l hình thức kênh phân phối dọc, nh sản xuất l m chủ sở hữu to n sản xuất v phân...
 • 28
 • 435
 • 5

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 4 CHIẾN LƯỢC GIÁ CẢ NÔNG SẢN HÀNG HÓA TRONG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP pptx

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 4 CHIẾN LƯỢC GIÁ CẢ NÔNG SẢN HÀNG HÓA TRONG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP pptx
... vấn đề vừa l chất giá cả, vừa l nguyên tắc đồng thời l sở để xác định giá hoạt động kinh doanh nông nghiệp Vai trò giá hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nông nghiệp Giá sản phẩm h ng hoá ... tiêu thụ x Giá bán Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí Trong trình sản xuất kinh doanh giá thể đầu v o v đầu trình sản xuất kinh doanh Giá yếu tố đầu v o l phận cấu th nh nên giá sản phẩm đầu Giá l cầu ... động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nông nghiệp chỗ: Trong biến số hệ thống Marketing Mix có giá tạo kết v hiệu trình sản xuất kinh doanh biến khác tạo chi phí Doanh thu = Khối lợng sản phẩm...
 • 35
 • 232
 • 2

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 3 CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP ppsx

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 3 CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP ppsx
... Marketing nông nghiệp - Sản phẩm cung cấp cho thị trờng - Giảm chi phí sản phẩm để có thêm khách h ng - Sản phẩm l kết hợp sản phẩm với - Sản phẩm bị hạ cấp 2.2 Sản phẩm cung cấp thêm chức - 95 Sản phẩm ... Các định Marketing chiến lợc sản phẩm hàng hoá kinh doanh nông nghiệp Quyết định lợi ích sản phẩm Lợi ích sản phẩm l mong đợi khách h ng sản phẩm h ng hoá, l giá trị kinh doanh m doanh nghiệp l ... nông nghiệp 97 Soạn thảo chiến lợc Marketing cho sản phẩm mới: - Sau đ lựa chọn đợc phơng án sản phẩm thức, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lợc Marketing cho sản phẩm - Chiến lợc Marketing cho sản...
 • 33
 • 304
 • 4

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 2 THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN HÀNG HÓA VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG MARKETING KINH DOANH NÔNG NGHIỆP potx

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 2 THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN HÀNG HÓA VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG MARKETING KINH DOANH NÔNG NGHIỆP potx
... nghiệp nông nghiệp Thị trờng doanh nghiệp nông nghiệp l tổ chức, nhóm sản xuất tham gia v o hoạt động thị trờng trao đổi t liệu sản xuất dùng sản xuất nông nghiệp Tham gia v o thị trờng doanh nghiệp ... sau: - Những ngời mua sản phẩm nông nghiệp l m t liệu sản xuất dùng sản phẩm nông nghiệp v sản xuất sản phẩm nông nghiệp đảm bảo cho tái sản xuất ng nh nông nghiệp v cho thị trờng tiêu dùng - Những ... v o tâm lý v định nh sản xuấtvv Vì vậy, định sản xuất sản phẩm n o đó, sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp khó dự đoán đợc lợng cung sản phẩm đa thị trờng sở sản xuất - Cung nông sản h ng hoá...
 • 43
 • 234
 • 0

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MARKETING , ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG CỦA MARKETING NÔNG NGHIỆP doc

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MARKETING , ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG CỦA MARKETING NÔNG NGHIỆP doc
... 12 7 12 7 12 8 13 0 13 0 13 1 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 5 13 5 13 6 13 9 13 9 13 9 14 0 14 8 14 8 14 9 15 0 15 2 15 2 15 3 15 3 15 4 16 0 16 2 Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Giỏo trỡnh Marketing Nụng nghi p vi vii Marketing ... phẩm Chức Marketing Marketing nông nghiệp chức Marketing nói chung, bao gồm: - Chức trao đổi - Chức phân phối - Chức yểm trợ Tuy nhiên, đặc điểm cung cầu sản phẩm h ng hoá nông nghiệp nên Marketing ... trỡnh Marketing Nụng nghi p xi Marketing nông nghiệp Chơng I Các khái niệm Marketing, đặc điểm chức Marketing nông nghiệp I Hiểu biết chung Marketing Vai trò Marketing hoạt động kinh doanh 1. 1 Vai...
 • 34
 • 534
 • 6

Giáo trình marketing nông nghiệp phần 2

Giáo trình marketing nông nghiệp phần 2
... dịch vụ sản xuất nông nghiệp, điều kiện công nghiệp Trng i hc Nụng nghip H Ni Giỏo trỡnh Marketing Nụng nghip 21 2 Marketing nông nghiệp 21 3 hoá - đại hoá nông nghiệp, nông thôn Những vấn đề ... 37,70 21 ,67 20 ,00 _ Dịch vụ tín dụng _ 10 ,26 20 ,00 25 ,00 Dịch vụ chế biến 0,40 2, 02 6,60 _ 10 Dịch vụ tiêu thụ 10,30 12, 60 13 ,20 _ 11 Dịch vụ bảo vệ đồng ruộng 95 ,20 93,60 100,00 100,00 12 Định ... vào trình trao đổi Nh xét theo quan điểm trình dịch vụ khách hàng góp phần nâng cao hiệu trình trao đổi Trng i hc Nụng nghip H Ni Giỏo trỡnh Marketing Nụng nghip 20 1 Marketing nông nghiệp 20 2...
 • 145
 • 78
 • 0

Giáo trình Robot Công nghiệp pdf

Giáo trình Robot Công nghiệp pdf
... khí kết cấu robot Điều khiển robot Ứng dụng robot Tài liệu tham khảo: Modernling and control robotic Robotic control Robot hệ thống công nghệ robot hoá Kỹ thuật robot Robot công nghiệp Các lĩnh ... học máy Công nghệ thông tin Chương 1: Các vấn đề robot (3 tiết) 1.1 Các khái niệm phân loại robot: 1.1.1 Robot robotic: Theo tiêu chuẩn AFNOR pháp: Robot cấu chuyển đổi tự động chương trình hoá, ... chương trình, tái lập trình để hoàn thành chức vận động điều khiển trình sản xuất Trong môn học sâu nghiên cứu robot công nghiệp khía cạnh phân tích lựa chọn sử dụng, khai thác… 1.2 Các cấu trúc robot...
 • 244
 • 414
 • 0

giáo trình marketing công nghiệp

giáo trình marketing công nghiệp
... 04/01/2011 Nội dung    Chương Chiến lược marketing công nghiệp Chương Chính sách sản phẩm marketing công nghiệp Chương Chính sách phân phối marketing công nghiệp Marketing B2B/ GV: TS Nguyễn Thị Hoàng ... dung    Chương Chính sách giá marketing công nghiệp Chương Truyền thông marketing marketing công nghiệp Chương Quản trị mối quan hệ với khách hàng công nghiệp Marketing B2B/ GV: TS Nguyễn Thị ... 04/01/2011 Chương 1- Tổng quan marketing B2B Nội dung • Định nghĩa khách hàng công nghiệp • Bản chất đặc trưng marketing công nghiệp • Các loại hình marketing công nghiệp Marketing B2B/ GV: TS Nguyễn...
 • 136
 • 256
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tieu luan vai trò của truyền thông đại chúng với giáo dục giới tính tuổi vị thành niên ở nước ta hiện nayĐề cương chi tiết học phần Vật liệu điện, điện tử (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Chuyên đề thực tế (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương đường lốiTổng hợp ngữ pháp tiếng anh ENGLISH GRAMMARIcon sinh vật dễ thương cho bài giảngĐề cương chi tiết học phần Thực tập kĩ thuật đo (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Truyền động điện tự động (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Phát triển năng lực thông tin cho sinh viên học viện an ninh nhân dânPhát triển văn hóa đọc cho sinh viên trường cao đẳng vĩnh phúcSự kế thừa và luận giải mới của phan bội châu về các tư tưởng nho giáo trong tác phẩm khổng học đăngSự kế thừa và luận giải mới của phan bội châu về các tư tưởng nho giáo trong tác phẩm khổng học đăng ttĐề cương chi tiết học phần Điện tử công suất (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Cơ sở điều khiển tự động (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Mạch điện (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn học kì 1 mới nhất (600 trang)Phân tích tình hình tín dụng tín chấp cá nhân tại hội sở ngân hàng việt nam thịnh vượng VPBANKHiệu quả của công tác kiểm tra và quản lý thu thuế tại chi cục thuế quận bình thạnh TP HCMSử dụng thông tin đồ họa trên báo in việt namNghiên cứu các nhân tố chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên ngành quản trị du lịch lữ hành, khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống bậc đại học chính quy trường đại học công ng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập