Giáo trình kỹ thuật lạnh cơ sở và ứng dụng (trọn bộ) nguyễn đức lợi pdf

Giáo trình kỹ thuật điện tử BJT ứng dụng

Giáo trình kỹ thuật điện tử BJT và ứng dụng
... kháng vào BJT ngắn mạch ngõ h12: Hệ số hồi tiếp điện áp BJT hở mạch ngõ vào h21: Hệ số khuếch đại dòng điện BJT ngắn mạch ngõ h22: Dẫn nạp BJT hở mạch ngõ vào Phân cực cho BJT Phân cực cho BJT ... Chương BJT ứng dụng Nội dung Cấu tạo BJT  Các tham số BJT  Phân cực cho BJT  Mạch khuếch đại dùng BJT  Phương pháp ghép tầng khuếch đại  Mạch khuếch đại công suất  Cấu tạo BJT BJT (Bipolar ... dùng BJT Các cách mắc mạch BJT  E-C (Emitter Common)  Vào  B-C (Base Common)  Vào  B C, E chung vào E C, B chung vào C-C (Colector Common)  Vào B E, C chung vào Mô hình tín hiệu nhỏ BJT...
 • 79
 • 650
 • 0

Giáo trình kỹ thuật điện tử OPAMP ứng dụng

Giáo trình kỹ thuật điện tử OPAMP và ứng dụng
... i(-) : dòng vào OP-AMP ngõ vào không đảo đảo vid : điện áp vào hai ngõ vào không đảo đảo OPAMP +VS , -VS : nguồn DC cung cấp, thường +15V –15V Ri : điện trở vào A : độ lợi OPAMP Với OPAMP lý tưởng, ... +  iL  + Giả sử OPAMP lý tưởng:  vO  -  Áp dụng KVL:  R1 i1 vin: điện áp vào vo: điện áp RF: điện trở hồi tiếp R1: điện trở lấy tín hiệu       vin=vid+v1=v1 Áp dụng KCL cho nút N: ... tưởng, độ lợi bằg vô RO: điện trở OPAMP, lý tưởng OPAMP  Đặc trưng OPAMP lý tưởng:  Ri =∞  Ro =0  AOL =  Băng ∞ thông phẳng rộng vô  Ổn định nhiệt  Cân lý tưởng Ứng dụng Mạch khuếch đại không...
 • 16
 • 684
 • 0

Giáo trình kỹ thuật lạnh lạnh đông thực phẩm pdf

Giáo trình kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm pdf
... 1.3.6 Lạnh đông a/ Sản phẩm lạnh đông v sản phẩm lạnh đông nhanh Trong sản phẩm lạnh đông phần lớn nớc biến th nh đá v phân chia th nh th nh phần khác Để thực hiện, sản phẩm chịu trình lạnh đông ... sản phẩm kỵ ẩm v dùng l m lạnh đông Đá khô dùng nhiều công nghiệp thực phẩm Việt Nam đ sản xuất đợc đá khô dạng khối v dạng viên 1.3 Khái niệm kỹ thuật lạnh v lạnh đông thực phẩm Khái niệm lạnh ... coi l giới hạn lạnh Ngời ta phân biệt lạnh thờng, lạnh đông, lạnh đông thâm độ v lạnh tuyệt đối: - Lạnh thờng +180C > t0 > t0đóng băng - Lạnh đông t0đóng băng > t0 > -1000C - Lạnh thâm độ -1000C...
 • 139
 • 1,482
 • 9

Giáo trình kỹ thuật lanh lạnh động thực phẩm ppt

Giáo trình kỹ thuật lanh và lạnh động thực phẩm ppt
... sản phẩm kỵ ẩm v dùng l m lạnh đông Đá khô dùng nhiều công nghiệp thực phẩm Việt Nam đ sản xuất đợc đá khô dạng khối v dạng viên 1.3 Khái niệm kỹ thuật lạnh v lạnh đông thực phẩm Khái niệm lạnh ... bảo quản thực phẩm đạt chất lợng cao Ngời ta phân thực phẩm th nh hai nhóm lớn theo nguồn gốc nó: thực phẩm có nguồn gốc thực vật v thực phẩm có nguồn gốc động vật Loại thứ thuộc loại sản phẩm sống ... 1.3.6 Lạnh đông a/ Sản phẩm lạnh đông v sản phẩm lạnh đông nhanh Trong sản phẩm lạnh đông phần lớn nớc biến th nh đá v phân chia th nh th nh phần khác Để thực hiện, sản phẩm chịu trình lạnh đông...
 • 139
 • 319
 • 3

Giáo trình kỹ thuật lạnh lạnh đông thực phẩm part 10 ppt

Giáo trình kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm part 10 ppt
... - 138 5.3 Kỹ thuật lạnh đông v bảo quản đông thực phẩm 103 5.3.1 Các phơng pháp lạnh đông thực phẩm 103 5.3.2 Những biến đổi sản phẩm liên quan tới lạnh đông 103 5.3.3 Sự thay ... 107 5.3.4 Các biến đổi vật lý khác . 110 5.3.5 Thời gian lạnh đông 111 5.3.6 Những biến đổi thực phẩm đông lạnh trình trữ đông .112 5.4 Kỹ thuật tan giá thực phẩm đ lạnh đông ... thực phẩm 98 5.2 Kĩ thuật l m lạnh v bảo quản lạnh thực phẩm 100 5.2.1 Kĩ thuật l m lạnh 100 5.2.2 Kĩ thuật bảo quản lạnh thực phẩm 101 Tr ng ủ i h c Nụng nghi p Giỏo...
 • 13
 • 202
 • 1

Giáo trình kỹ thuật lạnh lạnh đông thực phẩm part 9 pot

Giáo trình kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm part 9 pot
... Chế biến lạnh đông loại thịt Thịt đợc l m lạnh đông buồng lạnh đông tuynen lạnh đông (1/2, 1/4 nguyên con); ngo i thịt đợc l m lạnh đông dạng khối, filê v miếng vụn Trong phòng lạnh đông thịt ... quản lạnh L m ấm Chế biến Nguyên liệu Lạnh đông Trữ đông Tan giá Khác với bảo quản lạnh (đờng chấm), l m lạnh đông thực phẩm, có biến đổi tế b o, m ng tế b o, th nh phần hoá học dịch b o sản phẩm ... đầu sản phẩm Trong thực tế l m tan chậm nhờ hệ thống điều ho nhiệt độ dùng h nh lang kho lạnh H nh lang thờng nhiệt độ +150C, rộng 3m 5.5 Quy trình thuật l m lạnh v lạnh đông số thực phẩm 5.5.1...
 • 14
 • 249
 • 0

Giáo trình kỹ thuật lạnh lạnh đông thực phẩm part 8 pdf

Giáo trình kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm part 8 pdf
... ph m - 102 5.3 Kỹ thuật lạnh đông v bảo quản đông thực phẩm 5.3.1 Các phơng pháp lạnh đông thực phẩm a/ Phơng pháp lạnh đông chậm Trong trình lạnh đông chậm, nhiệt độ không khí ... vừa hạ thấp nhiệt độ lạnh, lại l m tăng giá trị dinh dỡng v khả bảo quản sản phẩm 5.2 Kĩ thuật l m lạnh v bảo quản lạnh thực phẩm 5.2.1 Kĩ thuật l m lạnh Chế độ l m lạnh thực phẩm liên quan chặt ... số thực nghiêm đặc trng sản phẩm v độ ẩm + - Dẫn nhiệt sản phẩm không lạnh đông T0 = 273, 10C Phơng trình n y cần biết giá trị hai số thực nghiệm 5.3.5 Thời gian lạnh đông Biết thời gian lạnh đông...
 • 14
 • 220
 • 2

Giáo trình kỹ thuật lạnh lạnh đông thực phẩm part 7 doc

Giáo trình kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm part 7 doc
... tính 50 ữ 70 % Q4max Tr ng ủ i h c Nụng nghi p Giỏo trỡnh K thu t l nh v l nh ủụng th c ph m - 96 Chơng Kỹ thuật lạnh v lạnh đông thực phẩm 5.1 Cơ sở lý thuyết Trong trình bảo quản ... Chanh 13600 174 00 3100 4500 Dâu tây 4000 6400 12500 2400 Dâu rừng 70 0 70 00 14200 29000 50000 Cam 3000 3500 4000 70 00 1000 1600 Quả đ o 4000 70 0 170 0 Táo v lê 350 70 0 2000 5500 ... vậy, d n bay đủ diện tích để l m lạnh buồng, buồng bên cạnh lạnh ngừng hoạt động 4.5.2 Dòng nhiệt sản phẩm toả Q2 Dòng nhiệt sản phẩm toả xử lý lạnh (gia lạnh, kết đông ) tính theo: 1000 KW Q2 =...
 • 14
 • 186
 • 0

Giáo trình kỹ thuật lạnh lạnh đông thực phẩm part 6 docx

Giáo trình kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm part 6 docx
... phòng lạnh Vách ngăn phòng K - W/m2 0K Kết đông/ giá lạnh 0,23 Kết đông/ bảo quản lạnh 0, 26 Kết đông/ bảo quản đông 0,47 Bảo quản lạnh/ bảo quản đông 0,28 Giá lạnh/ bảo quản đông 0,33 Giá lạnh/ ... lý lạnh đông l l m lạnh đông sản phẩm (thịt, cá ) Sản phẩm ho n to n hoá cứng nớc sản phẩm đóng băng Nhiệt độ sản phẩm - 80 C v nhiệt độ bề mặt - 120 C đến - 180 C Trong kho lạnh có buồng gia lạnh ... quan lạnh có hai chế độ xử lý: xử lý lạnh v xử lý đông Xử lý lạnh l l m lạnh sản phẩm xuống tới nhiệt độ bảo quản lạnh yêu cầu Nhiệt độ bảo quản phải nhiệt độ đóng băng sản phẩm, có nghĩa l sản phẩm...
 • 14
 • 139
 • 0

Giáo trình kỹ thuật lạnh lạnh đông thực phẩm part 5 pdf

Giáo trình kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm part 5 pdf
... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 H Tĩnh Đồng Hới Quảng Trị Huế Đ Nẵng Quảng Ng i Quy Nhơn Plâycu Buôn Ma Thuật Tuy Ho Nha Trang ... 230C; độ ẩm 80 - 95% - Phòng đa (-120C), bảo quản lạnh (00C) bảo quản đông (- 150 C) Có thể dùng đa gia lạnh cho sản phẩm - Phòng kết đông (- 350 C) dùng kết đông sản phẩm bảo quản Kết đông pha đợc ... 22,8 15, 3 21,0 18 ,5 22,4 22,6 23,0 21 ,5 21,3 23,0 22,0 23,3 22,9 22 ,5 23,6 22,7 23,3 18,0 23,4 23 ,5 23,3 23,0 23 ,5 23,2 23,2 23,2 23 ,5 23 ,5 23,4 23,6 23 ,5 23,1 23,9 23,7 37,7 36,9 37,8 28,2 35, 6...
 • 14
 • 170
 • 0

Giáo trình kỹ thuật lạnh lạnh đông thực phẩm part 4 potx

Giáo trình kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm part 4 potx
... 329 ,4 4 94, 1 8,1 21 ,4 32,0 42 ,8 43 ,6 65 ,4 9,1 23,9 35,9 47 ,8 48 ,8 73,2 10,0 26,2 39 ,4 52,6 53,6 80 ,4 10,7 28,3 42 ,4 56 ,4 57,6 86 ,4 11,3 29,7 44 ,6 59 ,4 60,6 90,9 11,6 30,6 45 ,8 61,0 62,3 93 ,4 185,5 ... 549 ,4 658,7 823 ,4 62,1 163,9 245 ,8 327,7 3 34, 2 501,2 688,3 87,2 109,0 8 ,4 22,2 33 ,4 44, 5 44 ,6 66,8 89,1 97,6 122,1 9,3 24, 9 37,2 49 ,7 50,7 76,0 101,3 107,1 133,9 10,2 27,2 40 ,7 54, 4 56,3 84, 4 112,5 ... 135,7 142 ,0 213,0 2 84, 0 3 54, 9 44 6,3 33,1 87,1 130,7 1 74, 4 180,7 271,0 361 ,4 451,8 557,8 41 ,6 109,7 1 64, 7 219,6 225,9 338,9 45 1,9 5 64, 8 686,8 51,6 136,1 2 04, 0 272,0 278,5 41 7,7 557,0 696,3 835 ,4 63,1...
 • 14
 • 178
 • 0

Giáo trình kỹ thuật lạnh lạnh đông thực phẩm part 3 docx

Giáo trình kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm part 3 docx
... hút đến 30 0C Với R22 khoảng 250C 3. 1.2 Chu trình máy lạnh nén cấp a/ Chu trình cấp: (Hình 3. 2) trình b y sơ đồ đơn giản nguyên tắc chu trình máy lạnh cấp dùng cho môi chất NH3 v chu trình lạnh biểu ... 39 Năng suất l m lạnh: q0 = i1 i4 Tải nhiệt ngng: qk = i2 i3 Công nén máy nén: l = iđn = i2 i1 Năng suất riêng thể tích: q qv = v1 J/kg J/kg J/kg (3. 2) (3. 3) (3. 4) (3. 5) đây: v1 - thể tích ... hút máy Hệ số lạnh chu trình lý thuyết, đặc trng hiệu lợng q i i T = = (3. 6) iđn i2 i1 Khi biết thông số chu trình lý thuyết xác định thông số l m việc máy lạnh thực Năng suất lạnh máy nén V...
 • 14
 • 139
 • 1

Giáo trình kỹ thuật lạnh lạnh đông thực phẩm part 2 ppsx

Giáo trình kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm part 2 ppsx
... 17 Đ o Cam 0 -2 Quít 10ữ15 Chuối xanh 10 C chua Khoai tây 12 16 Rau loại 2 3 3ữ6 1.3.6 Lạnh đông a/ Sản phẩm lạnh đông v sản phẩm lạnh đông nhanh Trong sản phẩm lạnh đông phần lớn nớc biến ... nhân lạnh v độ lớn nhiệt NH3 R 12 R 22 R13 tiêu 0 0 0 35 35 35 350 Nhiệt độ sôi to (0C) -25 -25 -25 -80 Nhiệt độ ngng tụ ( C) +30 +30 +30 -30 Năng suất lạnh tác 1 125 11 92 121 ,4 139,3 165 ,2 185 1 02, 5 ... sinh lạnh từ +20 0C đến - 120 0C Tuỳ theo yêu cầu v o nhiệt độ lạnh, ngời ta dùng máy lạnh nén 1cấp, cấp v nhiều cấp 2. 1 .2 Chu trình l m việc máy lạnh nén cấp a/ Sự l m việc máy lạnh theo chu trình...
 • 14
 • 149
 • 0

Giáo trình kỹ thuật lạnh lạnh đông thực phẩm part 1 pot

Giáo trình kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm part 1 pot
... khí 210 C Thời gian tác dụng (h) nhân Phần trăm thể tích g/m NH3 1/ 2 0,5 ữ 0,6 312418 R 113 1, 0 4,8 ữ 5,2 373 ữ 404 CO2 29 ữ 30 532 ữ 550 1/ 2 ữ 1, 0 R 11 10,0 570 R22 18 ,0 ữ 22,6 640 ữ 810 R12 Chuột ... đối 300C (MPa) -15 0C (MPa) náy nén lợng (kJ/kg) (kJ/m3) Amôniắc 11 ,67 2,35 11 04,5 217 0,4 R22 12 ,0 3,0 16 1,7 2044,7 1, 06 R142 3,93 0,79 17 9,2 650,7 3,33 1. 2.2 Môi trờng truyền lạnh Chất mang nhiệt ... ẩm v dùng l m lạnh đông Đá khô dùng nhiều công nghiệp thực phẩm Việt Nam đ sản xuất đợc đá khô dạng khối v dạng viên 1. 3 Khái niệm kỹ thuật lạnh v lạnh đông thực phẩm Khái niệm lạnh l trạng thái...
 • 14
 • 192
 • 0

Những sở kỹ thuật của siêu âm ứng dụng của kỹ thuật siêu âm trên thiết bị thực tế.

 Những cơ sở kỹ thuật của siêu âm và ứng dụng của kỹ thuật siêu âm trên thiết bị thực tế.
... 2.1 Howry thiết bị ông nghiên cứu siêu âm phát kiến hai nhà bác học Igne Ender Hert việc ứng dụng sóng siêu âm để đo hoạt động tim vào năm 1954 Hình 2.2.Igne Ender Hert với thiết bị siêu âm SVTH: ... dò siêu âm chẩn đoán từ – 10 mW Cường độ I (W/cm2 mW/cm2 ): biểu thị lượng sóng âm đơn vị diện tích Trong y tế, siêu âm ứng dụng hai lĩnh vực chính: − Siêu âm chẩn đoán (tạo hình siêu âm) : sử dụng ... GlasgowScotland lần ứng dụng sóng siêu âm vào việc chẩn đoán sản phụ khoa thức khẳng định an toàn sóng siêu âm thai nhi Ngày 7/6/1958 công bố kết nghiên cứu Ứng Dụng Xung Siêu Âm Trong Khảo Sát...
 • 72
 • 718
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình kỹ thuật lạnh cơ sở pdfgiáo trình kỹ thuật chuyển mạch sốgiáo trình kỹ thuật lạnhgiáo trình kỹ thuật ghép kênh sốgiáo trình kỹ thuật thông tin sốgiáo trình kỹ thuật vo cơgiáo trình kỹ thuật truyền dẫn sốbài tập kỹ thuật lạnh cơ sởbài giảng kỹ thuật lạnh cơ sởgiáo trình kỹ thuật điện tử sốgiáo trình kỹ thuật lạnh ứng dụng nguyễn đức lợisách kỹ thuật lạnh cơ sởdownload kỹ thuật lạnh cơ sởkỹ thuật lạnh cơ sở nguyễn đức lợigiáo trình kỹ thuật đo cơ khíSáng kiến kinh nghiệm chi tiết trong tác phẩm tự sựSáng kiến kinh nghiệm giáo dục trẻ tự kỷ học hòa nhập tại lớp mẫu giáo bé c3 trường mầm non a tứ hiệp năm học 2013 2014Sáng kiến kinh nghiệm hướng tiếp cận bài học nhằm tạo hứng thú cho học sinh khi học môn ngữ văn bậc THPTSáng kiến kinh nghiệm lồng ghép nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trong các hoạt động cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non vĩnh quỳnhVận dụng tư tưởng hồ chí minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở hà nội hiện nay (tt)NGHIÊN cứu HÌNH THÁI và ĐÁNH GIÁ LIÊN tục PHÔI 3 và 5 NGÀY TUỔI của BỆNH NHÂN THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆMBDTX THCS 2016 2017 Module 30313233Đề cương ôn tập thi trắc nghiệm học kỳ 2 môn Lịch sử 12Ôn tập giữa HK II môn địa lí 12ÔN tập THI HK2 địa 12TỰ học IELTS TOPIC VOCABULARY BY NGOCBACHQuản lí hoạt động tự học của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông phúc yên, tỉnh vĩnh phúcẢnh hưởng của thể chế đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở việt nam185 dàn ý ielts writingđề ôn tốt nghiệp anh văn 2017 có đáp ánTorah Bible of JewishKhắc phục hiện tượng tự tương quan và thực hành ví dụ cụ thểQuản lý dạy học môn ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường Trung học Phổ thông huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc GiangQuản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các nhóm, lớp mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà NộiQuản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo hướng tích hợp ở các trường tiểu học quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập