Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản bộ xây dựng pdf

GIÁO TRÌNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG BẢN pot

GIÁO TRÌNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN pot
... với dự án sản xuất, kinh III./ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH • Dự toán xây dựng công trình (Dự toán công trình) đƣợc xác định theo công trình xây dựng Dự toán công trình bao gồm dự toán xây dựng ... đƣợc trình thực dự án đƣợc tính 10% chi phí xây dựng II./ TỔNG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Tổng dự toán xây dựng công trình dự án (Tổng dự toán) toàn chi phí cần thiết dự tính để đầu tƣ xây dựng ... DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN CHƢƠNG 1: KHÁI NIỆM DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN CHƯƠNG 2: TIÊN LƯỢNG CHƢƠNG 3: DỰ TOÁN NHU CẦU VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, XE MÁY THI CÔNG CHƢƠNG 4: LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH...
 • 71
 • 494
 • 4

Giáo trình Dự toán xây dựng thực hành - Ks. Trần Chiến Thắng

Giáo trình Dự toán xây dựng thực hành - Ks. Trần Chiến Thắng
... 102 | dự toán xây dựng thực hành 2014.04 - Về tác giả: - - Trần Chiến Thắng, SN 1972 - KS Kinh tế Xây dựng, ĐH Xây dựng Hà nội - Sáng lập điều hành dutoan.com (từ 2001) - Giảng viên Dự toán & Kinh ... tế Xây dựng - Tác giả phần mềm tính dự toán dtPro Excellent! - Tác giả ứng dụng cho xây dựng Android iOS Tác giả số sách KTXD: Dự toán giá thành, dự toán thực hành … 103 | dự toán xây dựng thực ... Nói chung, dự toán nhà nước phức tạp dự toán thực tế nhiều | dự toán xây dựng thực hành 2014.04 Dự toán thực tế (với CĐT tư nhân nước ngoài) cần xong khối lượng xong, đơn giá đơn giá thực tế thị...
 • 7
 • 199
 • 3

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu bản về các phương pháp thi công xây dựng đường ôtô phần 1 ppt

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu cơ bản về các phương pháp thi công xây dựng đường ôtô phần 1 ppt
... cu n chi u): 1. 2 .1 (phng N i dung: 1. 2 .1. 1 nh ngha: T ch c thi cụng theo phng phỏp tu n t (P2TC2T2) l vi c chia n ủ ng thi cụng thnh nhi u ủo n cú kh i l ng x p x nhau, m t ủn v thi cụng ti n ... s d ng: 1. 1.2 .1 u ủi m: - Hon thnh s m cụng trỡnh t p trung ủ c l ng thi cụng l n; - n v thi cụng khụng ph i di chuy n nờn d t ch c ủi u ki n sinh ho t lm vi c cho cỏn b cụng nhõn; 1. 1.2.2 Nh ... cụng tỏc hon thi n; + t1,2,3,4: th i gian hon thnh t ng h ng m c cụng trỡnh; + t5: th i h n hon thnh cụng trỡnh; 1. 1 .1. 2 c ủi m: - Tuy n ủ c chia lm nhi u ủ i, m i ủ i ủ m nh n ủo n thi cụng v...
 • 10
 • 273
 • 1

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu bản về các phương pháp thi công xây dựng đường ôtô phần 2 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu cơ bản về các phương pháp thi công xây dựng đường ôtô phần 2 docx
... nhõn l c, cụng ngh thi cụng, ủi u ki n khớ h u th i ti t, m ch n ph i h p gi a cỏc phng phỏp t ch c thi cụng m t cỏch thớch h p 1.4 .2 Ph i h p gi a PPTC2DC v PPTC2TT: 1.4 .2. 1 Tr ng h p 1: Cỏc ... u qu , ti n ủ thi cụng yờu c u nhanh-g p, ph i TCTC theo PPSS, ch t ch c dõy chuy n thi cụng m t ủ ng Thồỡi gian T~T4 T3 T2 T1 O oaỷn oaỷn oaỷn oaỷn L (km, m) 1.4.3 .2 Tr ng h p 2: Mỏy múc nhõn ... hi u qu cao; + Khq = 0,3ữ0,7: nờn t ch c ph i h p PPTC2DC v i PPTC2 khỏc; + Khq < 0,3: nờn t ch c thi cụng theo PPTC2TT ho c PPTC2SS; H s t ch c: H s t ch c ny nh m ủỏnh giỏ m c ủ s d ng phng ti...
 • 10
 • 162
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu bản về các phương pháp thi công xây dựng đường ôtô phần 3 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu cơ bản về các phương pháp thi công xây dựng đường ôtô phần 3 doc
... Thi cơng c ng s ð i2 … 11 Thi cơng n n đư ng đo n ð i3 … Thi cơng n n đư ng đo n ð i4 … 11 Thi cơng n n đư ng đo n ð i3 … 7 Thi cơng n n đư ng đo n ð i4 … Thi cơng n n đư ng đo n ð i3 … Thi cơng ... m c cơng trình có tính ch t n; 1.5.4 Trình t l p TðTC theo sơ đ ngang: 1.5.4.1 Các s li u c n thi t: Căn c vào: - Th i m kh i cơng; - Th i h n thi cơng cho phép; - Hư ng thi cơng; - Phương pháp ... đ thi cơng m t cơng trình n n đư ng ðư ng ti n đ th c hi n có th đư c di n gi i biên ch t , đ i thi cơng tr c ti p ho c u tên t , đ i ghi biên ch l c lư ng thi cơng Ví d : Biên ch t đ i thi cơng...
 • 10
 • 192
 • 1

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu bản về các phương pháp thi công xây dựng đường ôtô phần 4 pdf

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu cơ bản về các phương pháp thi công xây dựng đường ôtô phần 4 pdf
... n 2: Trỡnh by nh ng nguyờn t c c b n thi t k t ch c thi cụng v thi t k k thu t thi cụng ủ ng ụtụ Cỏc phng phỏp t ch c thi cụng ủ ng ụtụ v thi t k t ch c thi cụng ủ ng ụtụ N i dung trỡnh by 50 ... CAO ĩ Tặ NHIN (m) 180.00 180.00 CAO ĩ THIT K (m) 11 40 0 0.00 ĩ DC THIT K ()-K.CAẽCH (m) KM1 H9 H6 TD1 H8 D2 H7 = 5108' 24' ' R = 47 0 T = 2 24. 9 P = 51.0 KM1 K = 41 9.5 Cụng trỡnh ủ ng ụtụ - B mụn ... 60 60 40 40 30 20 III IV V VI Vtt (km/h) i v i ủ ng cao t c: theo tiờu chu n TCVN 5729-97 Thi t k ủ ng cao t c i v i ủ ng ủụ th : theo TCXDVN 1 04- 2007- ng ủụ th - yờu c u thi t k Gi i thi u...
 • 10
 • 185
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu bản về các phương pháp thi công xây dựng đường ôtô phần 5 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu cơ bản về các phương pháp thi công xây dựng đường ôtô phần 5 pptx
... 50 0 50 0 ữ 650 650250 0 250 0 1 25 150 150 ữ 1 75 1 75 ữ 200 200 ữ 250 250 ữ 300 300 ữ 150 0 150 0 600 60 - 40 - - 60 ữ 75 75 ữ 10 100 ữ 600 5075 75 350 30 - 30 ữ 50 20 - 25 50 5075 ... (TCVN4 054 - 05) Độ dốc siêu độ Tốc tính toán km/h Khụng lm siờu cao 100 400 ữ 450 450 50 0 50 0 ữ 55 0 55 0 ữ 650 650 ữ 800 800 ữ 1000 1000 ữ 4000 4000 80 250 ữ 2 75 2 75 ữ 300 300 ữ 350 350 ữ 4 25 4 25 ... l i 0,7 Khụ s ch Bỡnh th ng 0 ,5 m, b n Khụng thu n l i 0, 25- 0,3 GK: tr ng l ng c a xe trờn tr c ch ủ ng V i xe con: GK = (0 ,5 -0 ,55 )G V i xe t i: GK = (0, 65 -0, 75) G G: T i tr ng ton xe TS Phan...
 • 10
 • 176
 • 0

Giáo trình tổng hợp những điều bàn khi sử dụng thương phiếu phần 1 potx

Giáo trình tổng hợp những điều cơ bàn khi sử dụng thương phiếu phần 1 potx
... C1 = 10 0.000.000 VND; n1 = 01/ 09 -> 16 /11 = 77 C2 = 15 0.000.000 VND; n2 = 01/ 09 -> 30 /11 = 91 C3 = 250.000.000 VND; n3 = 01/ 09 -> 31/ 12 = 12 2 Gọi V 01, V02, V03 giá trị ba thương phiếu Thương phiếu ... đổi thương phiếu Ví dụ: Một doanh nghiệp có ba thương phiếu sau: Thương phiếu 1: Mệnh giá 10 0.000.000 VND, ngày đáo hạn 16 /11 Thương phiếu 2: Mệnh giá 15 0.000.000 VND, ngày đáo hạn 30 /11 - Thương ... trung bình nhiều thương phiếu kỳ hạn thương phiếu tương đương có mệnh giá tổng mệnh giá thương phiếu Gọi X: thương phiếu tương đương có tổng mệnh giá tổng mệnh giá ba thương phiếu A, B, C :...
 • 5
 • 133
 • 0

Giáo trình tổng hợp những điều bàn khi sử dụng thương phiếu phần 2 pptx

Giáo trình tổng hợp những điều cơ bàn khi sử dụng thương phiếu phần 2 pptx
... đương V01’’ = V 02 ’  n2 = 3 ,24 năm = năm tháng 26 ngày 3.3.4.4.Thay nhiều thương phiếu thương phiếu Ví dụ: Một doanh nghiệp phải trả ba nợ thương phiếu với điều kiện sau: - Thương phiếu 1: Mệnh ... ta có: 3.3.4.3.Thay thương phiếu thương phiếu khác Đây trường hợp vận dụng kiến thức tương đương thương phiếu thực tiễn nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu Ví dụ: Một thương phiếu mệnh giá 100.000.000 ... hợp lý ba thương phiếu Thương phiếu tương đương với ba thương phiếu có mệnh giá C, giá V0 hạn n = Áp dụng khái niệm ngang giá ta có: V0 = V01 + V 02 + V03 Suy ra: C = C1(1+d)n-n1 + C2(1+d)n-n2...
 • 5
 • 120
 • 0

Giáo trình tổng hợp những điều bàn khi sử dụng thương phiếu phần 3 ppt

Giáo trình tổng hợp những điều cơ bàn khi sử dụng thương phiếu phần 3 ppt
... Bh: mệnh giá thương phiếu nhóm m1, m2, …, mh : thời hạn thương phiếu nhóm Dựa vào tương đương hai thương phiếu hai nhóm thương phiếu, xác định thương phiếu thay cho một nhóm thương phiếu khác So ... thức chiết khấu tổng giá trị hợp lý nhóm thương phiếu thứ tổng giá trị nhóm thương phiếu thứ hai Trong đó: A1, A2, …, Ak: mệnh giá thương phiếu nhóm n1, n2, …, nk : thời hạn thương phiếu nhóm B1, ... chiết khấu - Hiện giá thương phiếu: Trong đó: C : mệnh giá thương phiếu V0’’ : giá hợp thương phiếu theo lãi kép E’’ : tiền chiết khấu hợp lý theo lãi kép n : kỳ hạn thương phiếu d : lãi suất...
 • 5
 • 133
 • 0

Giáo trình tổng hợp những điều bàn khi sử dụng thương phiếu phần 4 pps

Giáo trình tổng hợp những điều cơ bàn khi sử dụng thương phiếu phần 4 pps
... mệnh giá thương phiếu 297.500.000 VND, xác định kỳ hạn thương phiếu thay Nếu kỳ phiếu thay đáo hạn vào ngày 30/06/2007, thương phiếu có mệnh giá Đ.S năm tháng 258. 843 .600 VND Một thương phiếu A ... kỳ hạn 45 ngày thay hai thương phiếu: - Thương phiếu 1: mệnh giá 100.000.000 VND, kỳ hạn 30 ngày - Thương phiếu 2: kỳ hạn 55 ngày Với lãi suất chiết khấu 10,8%, xác định mệnh giá thương phiếu ... Hãy cho biết thương phiếu đáo hạn Đ.S năm 10 tháng Một thương phiếu mệnh giá 250.000.000 VND, đáo hạn vào cuối năm 2006 Đầu năm 20 04, doanh nghiệp đem trao đổi thương phiếu lấy thương phiếu khác...
 • 5
 • 60
 • 0

Giáo trình tổng hợp những điều bàn khi sử dụng thương phiếu phần 5 pptx

Giáo trình tổng hợp những điều cơ bàn khi sử dụng thương phiếu phần 5 pptx
... thứ 5. 000.000 cho vay t = : giá trị tích luỹ vào cuối năm thứ 1.000.000 cho vay t = Ta lấy thời điểm so sánh t = Khi đó, phương trình giá trị là: Trong đó: , , , giá trị hoá 10.000.000, 5. 000.000, ... trị vào thời điểm t = 10.000.000 , 5. 000.000, 1.000.000, X Một cách tổng quát, ta có : Tổng giá trị tích luỹ hay hoá dòng tiền vào thời điểm so sánh Ví dụ: = Tổng giá trị tích luỹ hay hoá dòng ... phương trình giá trị sau : 10.000.000 = 3.000.000 x (1 + i)-3 + 6.000.000 x (1 + i)-6 + 8 .50 0.000 x (1 + i)-10 Để tìm i, ta dùng phương pháp nội suy Phương pháp nội suy : Giả sử ta có phương trình...
 • 5
 • 106
 • 0

Giáo trình tổng hợp những điều bàn khi sử dụng thương phiếu phần 6 potx

Giáo trình tổng hợp những điều cơ bàn khi sử dụng thương phiếu phần 6 potx
... tổng cấp số nhân với n số hạng; số hạng công bội (1+i) Vo = Ví dụ : Một người mua bàn ủi cách trả góp 12 kỳ vào cuối tháng số tiền triệu VND, lãi suất danh nghĩa i(12) = 9 ,6% Vậy người mua bàn ... = 9 ,6% /12 = 0,8% b Hệ từ công thức tính V0 chuỗi tiền tệ đều: - Tính kỳ khoản a: - Tính lãi suất i: Ta sử dụng bảng tài dùng công thức nội suy để tính i - Tính số kỳ khoản n: Trong trường hợp ... với kỳ vốn hoá lợi tức giới thiệu phần sau 4.2.2 Chuỗi tiền tệ phát sinh cuối kỳ Xét chuỗi tiền tệ gồm khoản tiền a phát sinh vào cuối kỳ suốt n kỳ Lãi suất áp dụng cho kỳ i Chuỗi tiền tệ gọi chuỗi...
 • 5
 • 81
 • 0

Giáo trình tổng hợp những điều bàn khi sử dụng thương phiếu phần 7 ppsx

Giáo trình tổng hợp những điều cơ bàn khi sử dụng thương phiếu phần 7 ppsx
... x = 2.000.000 - 612 .76 1 = 1.3 87. 239 Lãi suất áp dụng cho kỳ: i(12)/12 = Trường hợp 1: 9,6%/12 = 0,008 V0 = a1 x Trường hợp 2: 10,8%/12 = 0,009 V0 = a2 x => a1 = Lãi suất áp dụng cho kỳ: i(12)/12 ... x = 74 .290.295 VND b Hệ từ công thức tính Vn chuỗi tiền tệ - Tính kỳ khoản a: - Tính lãi suất i: Ta sử dụng bảng tài hay dùng công thức nội suy để tính i - Tính số kỳ khoản n: Trong trường hợp ... làm thời điểm so sánh, ta có: Vn = a + a(1+i) + a(1+i)2 + …+ a(1+i)n-2 + a(1+i)n-1 Vế phải dạng tổng cấp số nhân n số hạng với số hạng a, công bội (1+i) Ví dụ: Để thành lập số vốn, doanh nghiệp...
 • 5
 • 105
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình dự toán xây dựng cơ bản pdfgiáo trình dự toán xây dựng cơ bản nhà xuất bản xây dựnggiáo trình dự toán cơ bản của nxb xây dựngdownload giáo trình kế toán xây dựng cơ bảngiáo trình kế toán xây dựng cơ bảngiáo trình kế toán xây dựng công trìnhchương trình dự toán xây dựng miễn phígiáo trình kế toán xây dựngdownload giáo trình kế toán xây dựngtrường đại học xây dựng 2012 nxb xây dựng giáo trình an toàn xây dựnggiáo trình mô đun điện tử cơ bảngiáo trình kế toán tài sản cố địnhgiáo trình chăn nuôi thú y cơ bảngiáo trình nghiệp vụ lưu trữ cơ bảngiáo trình tin học văn phòng cơ bảnẢnh hưởng của thể chế đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Namsinh học thực vật, lá cây, thân cây, rễ câyTiểu luận Công nghệ thi công tầng hầm nhà cao tầng bằng phương pháp Top – DownKế hoạch kinh doanh khu vui chơi trẻ em Kool Kidz tại Thủ Đứcdự án trà sữa miteaĐề HSG lớp 9 2017 a hóa họcHƯỚNG dẫn CHẤM môn vật lý(a,b)Đề văn 9TinySun công ty chuyên cung cấp dịch vụ giữ trẻ dưới 16 tuổi tại nhàlý thuyết danh mục đầu tư hiện đạiĐồ án trung tâm tư vấn tâm lý LGBT COME OUTLý thuyết mạch điện 1,2lí thuyết +bài tập+ ví dụGiải pháp phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon TumGiải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch tỉnh Quảng BìnhNâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty chứng khoán việt nam astractCác giải pháp tái cơ cấu hoạt động tài chính của tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt namChuyen de he thuc viet LBHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương - Chi nhánh Phú TàiNghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam atractHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập