Giáo trình cơ khí đại cương dùng trong đào tạo cử nhân kỹ thuật hoàng tùng, nguyễn ngọc thành pdf

Giáo Trình Khí Đại Cương Phần 1

Giáo Trình Cơ Khí Đại Cương Phần 1
... Cấp xác 10 11 12 >3 ữ >6 ữ 10 > 10 18 > 18 ữ 30 > 30 ữ 50 > 50 ữ 80 > 80 ữ 12 0 > 12 0 ữ 18 0 >18 0 ữ 250 10 14 25 40 60 10 0 12 18 30 48 75 12 0 15 22 36 58 90 15 0 11 18 27 43 70 11 0 18 0 13 21 33 52 ... 43 70 11 0 18 0 13 21 33 52 84 13 0 210 11 16 25 39 62 10 0 16 0 250 13 19 30 46 74 12 0 19 0 300 15 22 35 54 87 14 0 220 350 18 25 40 63 10 0 16 0 250 400 20 29 46 72 11 5 18 5 290 460 D (d) - Kích thớc ... (TCVN 2 511 - 78) Cấp độ nhám 10 11 12 13 14 Trị số nhám (àm) Ra Rz 2,5 -1, 25 1, 25-0,63 0,63-0,32 0,32-0 ,16 0 ,16 -0,08 0,08-0,04 0,04-0,02 - 320 - 16 0 16 0 - 80 80 - 40 40 - 20 20 - 10 0 ,1 - 0,05...
 • 94
 • 1,238
 • 7

Giáo Trình Khí Đại Cương Phần 2

Giáo Trình Cơ Khí Đại Cương Phần 2
... số Z Z1; n1 Tỷ số truyền: i = Z n2 = Z n1 M Z1; Z2 - số bánh n1; n2 - số vòng quay bánh đà nẵng - 20 02 X M X Z1; n1 X X Z2; n2 Z2; n2 101 giáo trình: khí đại cơng Truyền động trục vít-bánh vít: ... nẵng - 20 02 103 giáo trình: khí đại cơng D1, D2 - đờng kính puli tơng ứng với vị trí dây đai Bánh côn ma sát lăn (c): i= D1 n (1 ) = n2 D2 n1 D1 I D1, D2 - đờng kính bánh côn vị trí lăn n2 D2 II ... nẵng - 20 02 100 giáo trình: khí đại cơng Ví dụ: T 620 A: T - tiện; số - kiểu vạn năng; số 20 - chiều cao tâm máy 20 0 mm tơng ứng với đờng kính lớn gia công máy 400 mm, chữ A cải tiến từ máy T 620 Theo...
 • 30
 • 734
 • 11

Giáo trình khí đại cương - P1

Giáo trình cơ khí đại cương - P1
... 2511 - 78) Cấp độ nhám 10 11 12 13 14 Trị số nhám (àm) Ra Rz 2, 5-1 ,25 1,2 5-0 ,63 0,6 3-0 ,32 0,3 2-0 ,16 0,1 6-0 ,08 0,0 8-0 ,04 0,0 4-0 ,02 - 320 - 160 160 - 80 80 - 40 40 - 20 20 - 10 0,1 - 0,05 0,05 - 0,025 ... chất lý lớp bề mặt đà nẵng - 2002 1- Mặt bị phá huỷ 2- Lớp cứng nguội 3- Kim loại h- Chiều sâu kim loại HB- Độ cứng giáo trình: khí đại cơng 1.3 Khái niệm độ xác gia công khí 1.3.1 Khái niệm độ xác ... hạn lớn - Dmin, dmin: kích thớc giới hạn nhỏ - ES = Dmax - D, es = dmax - d : sai lệch - EI = Dmin - D, ei = dmin - d : sai lệch dới - ITl = Dmax - Dmin = D = ES - EI : khoảng dung sai lỗ - ITt...
 • 94
 • 592
 • 4

Giáo trình khí đại cương - P2

Giáo trình cơ khí đại cương - P2
... năng, mức độ tự động hoá, độ xác cải tiến máy đà nẵng - 2002 100 giáo trình: khí đại cơng Ví dụ: T620A: T - tiện; số - kiểu vạn năng; số 20 - chiều cao tâm máy 200 mm tơng ứng với đờng kính lớn ... truyền: i = Z n2 = Z n1 M Z1; Z2 - số bánh n1; n2 - số vòng quay bánh đà nẵng - 2002 X M X Z1; n1 X X Z2; n2 Z2; n2 101 giáo trình: khí đại cơng Truyền động trục vít-bánh vít: Đó dạng truyền chuyển ... quay nII chênh lệch cấu thích hợp để thực thay đổi lợng chạy dao S máy tiện đà nẵng - 2002 X Za n2 Zb A B C D Đ E H.6.8 cấu Nooctong II 104 giáo trình: khí đại cơng cấu đảo chiều Trong...
 • 30
 • 494
 • 4

Tài liệu Giáo trình khí đại cương pdf

Tài liệu Giáo trình cơ khí đại cương pdf
... GIÁO TRÌNH: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ 1.1 CÁC KHÁI NIỆM VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 1.1.1 SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CƠ KHÍ Kỹ thuật khí môn học giới ... lường, thực hợp đồng v.v GIÁO TRÌNH: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG 1.1.3 QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT: Quá trình sản xuất trình tác động trực tiếp người thông qua công cụ sản xuất nhằm biến đổi tài nguyên thiên nhiên ... thuật máy bánh răng, trục cơ, bi v.v GIÁO TRÌNH: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG c/ Phôi: gọi bán thành phẩm danh từ kỹ thuật quy ước để vật phẩm tạo từ trình sản xuất chuyển sang trình sản xuất khác Ví dụ:...
 • 31
 • 4,706
 • 59

Tài liệu Giáo trình khí đại cương P1 doc

Tài liệu Giáo trình cơ khí đại cương P1 doc
... 2 giáo trình: khí đại cơng 1.1.2 Quá trình thiết kế Là trình khởi thảo, tính toán, thiết kế dạng sản phẩm thể vẽ kỹ thuật, thuyết minh, tính toán, công trình v.v Đó trình tích luỹ ... phải tiếp tục khử ôxy đà nẵng - 2002 41 giáo trình: khí đại cơng Tinh luyện khí: Nấu chảy 1/3 mẽ liệu cho hợp kim phụ phần lại mẽ liệu vào lò Khuấy thổi khí clo (hoặc N2) vào kim loại lỏng, khoảng ... Xơng khuôn Lòng khuôn Lõi Rãnh thoát khí Hòm khuôn dới Hệ thống rót Đậu (hoặc đậu ngót) 27 giáo trình: khí đại cơng 3.2.3 loại vật liệu làm khuôn làm lõi Vật liệu làm khuôn, lõi chủ yếu cát, đất...
 • 94
 • 492
 • 2

Tài liệu Giáo trình khí đại cương P2 pptx

Tài liệu Giáo trình cơ khí đại cương P2 pptx
... sau 98 giáo trình: khí đại cơng b/ Vật liệu chế tạo dao cắt gọt: Để cắt gọt đợc hiệu quả, vật liệu làm dụng cụ cắt gọt phải đạt yêu cầu sau: Độ cứng phần lỡi cắt phải cao nhiều so với vật liệu ... WCTiC5Co10, WCTiC15Co6 thích hợp cắt vật liệu dẻo Ngoài ngời ta dùng vật liệu gốm, kim cơng để chế tạo dao cắt gọt đà nẵng - 2002 99 giáo trình: khí đại cơng 6.2 Máy cắt kim loại Máy công cụ loại ... quay nII chênh lệch cấu thích hợp để thực thay đổi lợng chạy dao S máy tiện đà nẵng - 2002 X Za n2 Zb A B C D Đ E H.6.8 cấu Nooctong II 104 giáo trình: khí đại cơng cấu đảo chiều Trong...
 • 30
 • 301
 • 1

Giáo trình khí đại cương

Giáo trình cơ khí đại cương
... thời: trình bảo quản trình sản xuất, kho, vận chuyển nh làm bôi trơn dầu mỡ, chất chống gỉ, paraphin, bao gói, đóng hộp v.v đà nẵng - 2002 giáo trình: khí đại cơng 1.1.2 Quá trình thiết kế Là trình ... quay nII chênh lệch cấu thích hợp để thực thay đổi lợng chạy dao S máy tiện đà nẵng - 2002 X Za n2 Zb A B C D Đ E H.6.8 cấu Nooctong II 104 giáo trình: khí đại cơng cấu đảo chiều Trong ... gốm, kim cơng để chế tạo dao cắt gọt đà nẵng - 2002 99 giáo trình: khí đại cơng 6.2 Máy cắt kim loại Máy công cụ loại thiết bị dùng để gia công cắt gọt kim loại thông dụng nhà máy phân xởng khí để...
 • 124
 • 353
 • 7

Tài liệu Giáo trình khí đại cương P1 ppt

Tài liệu Giáo trình cơ khí đại cương P1 ppt
... 2 giáo trình: khí đại cơng 1.1.2 Quá trình thiết kế Là trình khởi thảo, tính toán, thiết kế dạng sản phẩm thể vẽ kỹ thuật, thuyết minh, tính toán, công trình v.v Đó trình tích luỹ ... phải tiếp tục khử ôxy đà nẵng - 2002 41 giáo trình: khí đại cơng Tinh luyện khí: Nấu chảy 1/3 mẽ liệu cho hợp kim phụ phần lại mẽ liệu vào lò Khuấy thổi khí clo (hoặc N2) vào kim loại lỏng, khoảng ... Xơng khuôn Lòng khuôn Lõi Rãnh thoát khí Hòm khuôn dới Hệ thống rót Đậu (hoặc đậu ngót) 27 giáo trình: khí đại cơng 3.2.3 loại vật liệu làm khuôn làm lõi Vật liệu làm khuôn, lõi chủ yếu cát, đất...
 • 94
 • 255
 • 0

Tài liệu Giáo trình khí đại cương P2 ppt

Tài liệu Giáo trình cơ khí đại cương P2 ppt
... sau 98 giáo trình: khí đại cơng b/ Vật liệu chế tạo dao cắt gọt: Để cắt gọt đợc hiệu quả, vật liệu làm dụng cụ cắt gọt phải đạt yêu cầu sau: Độ cứng phần lỡi cắt phải cao nhiều so với vật liệu ... WCTiC5Co10, WCTiC15Co6 thích hợp cắt vật liệu dẻo Ngoài ngời ta dùng vật liệu gốm, kim cơng để chế tạo dao cắt gọt đà nẵng - 2002 99 giáo trình: khí đại cơng 6.2 Máy cắt kim loại Máy công cụ loại ... quay nII chênh lệch cấu thích hợp để thực thay đổi lợng chạy dao S máy tiện đà nẵng - 2002 X Za n2 Zb A B C D Đ E H.6.8 cấu Nooctong II 104 giáo trình: khí đại cơng cấu đảo chiều Trong...
 • 30
 • 278
 • 0

Giáo trình khí đại cương hàn cắt kim loại

Giáo trình cơ khí đại cương  hàn cắt kim loại
... Welding Khí Dòng điện Điện Khí Hàn áp lực + khí Hàn rèn Hàn khí Hàn điểm Hàn đƣờng Hàn điện trở Hàn điện xỉ Hàn đinh Hàn hồ quang tay MIG/MAG TIG Hàn hồ quang tự động dƣới lớp thuốc Hàn Plasma ... học Hàn Điện trở Năng lƣợng Điện Hàn Khí Nhiệt nhôm Hàn Vảy Hàn nổ Hồ quang Hàn Ma sát Hàn Siêu âm Chùm tia điện tử * Không sử dụng khí hay thuốc hàn bảo vệ +) Căn theo dạng lượng sử dụng Hàn ... CHƢƠNG 6: HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI I KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI Vị trí hàn Nung nóng Khái niệm Hàn phƣơng pháp công nghệ nối chi tiết kim loại lại với cách nung nóng chỗ nối đến trạng thái hàn (chảy...
 • 28
 • 296
 • 3

GIÁO TRÌNH: KHÍ ĐẠI CƯƠNG pot

GIÁO TRÌNH: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG pot
... NIỆM VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG CƠ KHÍ GIÁO TRÌNH: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG 1.3.1 KHÁI NIỆM VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG Độ xác gia công chi tiết máy đặc tính quan trọng ngành khí nhằm đáp ứng yều cầu máy móc ... độ thẳng, độ đảo v.v - Dưỡng: dùng kiểm tra kích thước hình dáng GIÁO TRÌNH: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG VẬT LIỆU DÙNG TRONG CƠ KHÍ 2.1 TÍNH CHẤT CHUNG CỦA KIM LOẠI VÀ HỢP KIM Kim loại hợp kim sử ... hàn chống ăn mòn khí cao Chúng sử dụng thay cho nhôm nguyên chất kỹ thuật có yêu cầu cao tính GIÁO TRÌNH: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG 16 - Hệ Al-Mg: có tính hàn tốt, khả chống ăn mòn khí cao, giới hạn...
 • 30
 • 318
 • 2

Giáo trình khí đại cương - ĐH Đà Nẵng phần 1 doc

Giáo trình Cơ khí đại cương - ĐH Đà Nẵng phần 1 doc
... 2 511 - 78) Cấp độ nhám 10 11 12 13 14 Trị số nhám (àm) Ra Rz 2, 5 -1 ,25 1, 2 5-0 ,63 0,6 3-0 ,32 0,3 2-0 ,16 0 ,1 6-0 ,08 0,0 8-0 ,04 0,0 4-0 ,02 - 320 - 16 0 16 0 - 80 80 - 40 40 - 20 20 - 10 0 ,1 - 0,05 0,05 - ... (IT- àm) D (d) Cấp xác 10 11 12 >3 ữ >6 ữ 10 > 10 18 > 18 ữ 30 > 30 ữ 50 > 50 ữ 80 > 80 ữ 12 0 > 12 0 ữ 18 0 >18 0 ữ 250 10 14 25 40 60 10 0 12 18 30 48 75 12 0 15 22 36 58 90 15 0 11 18 27 43 70 11 0 ... 43 70 11 0 18 0 13 21 33 52 84 13 0 210 11 16 25 39 62 10 0 16 0 250 13 19 30 46 74 12 0 19 0 300 15 22 35 54 87 14 0 220 350 18 25 40 63 10 0 16 0 250 400 20 29 46 72 11 5 18 5 290 460 D (d) - Kích thớc...
 • 13
 • 173
 • 0

Giáo trình khí đại cương - ĐH Đà Nẵng phần 2 pptx

Giáo trình Cơ khí đại cương - ĐH Đà Nẵng phần 2 pptx
... CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 Mác thép VN CT31 CT33 CT34 CT38 CT 42 CT51 CT61 k (kG/mm2) 31 32 42 34ữ44 38ữ49 42 54 50ữ64 60 đà nẵng - 20 02 0 ,2 (kG/mm2) 20 21 24 26 30 (%) 20 31 29 23 21 17 12 16 giáo ... uốn Ví dụ: GX 2 1-4 0 có k = 21 kG/mm2; u = 40 kG/mm2 Hiện thờng dùng mác gang xám GX 1 2- 2 8, GX 1 5-3 2 để chế tạo võ hộp số, nắp che, GX 2 8-4 8 để đúc bánh đà, thân máy GX 3 6-5 6, GX 4 0-6 0 để chế tạo ... Chúng có ký hiệu nh gang cầu có mác sau: GZ 3 3-8 , GZ 4 5-6 , GZ 6 0-3 dùng để chế tạo chi tiết phức tạp thành mỏng đà nẵng - 20 02 20 giáo trình: khí đại cơng 2. 4 Kim loại hợp kim màu Sắt hợp kim (thép...
 • 13
 • 300
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập