CÁC bài tập HAY về kỹ THUẬT ĐÁNH GIÁ

Tuyển tập các bài tập hay về Sắt có lời giải

Tuyển tập các bài tập hay về Sắt có lời giải
... 2FeCl3 + H2O Nhật Tú Trang 3/6 – Bài tập TN Fe 0,025 0,05 6,25.10-3 0,0375 => Tổng số mol HCl p/ứ = 0,0875 mol => V = 0,0875 l = 87,5 ml Cách kh ác : ( Cách giải bạn Huỳnh Anh Tú )Quy đổi thành ... Ta : mmuoi = 188x + 6x.242 = 41 = > x = 0,025 mol => a = 80.0,025 + 23.0,05 = 13,6 gam Bài viết dành tặng cho người bạn thân Chúc bạn kì thi ĐH tới đạt kết tốt Đây viết biên soạn sưu tập ... = 0,13 mol => a = 0,13.127 = 16,51 gam Nhật Tú Trang 4/6 – Bài tập TN Fe Câu 13: 13,92 gam X ( MgO x mol ; FeO y mol Fe2O3 z mol ) Ta : nO (oxit ) = ½ nH+ = ½ 0,52 = 0,26 mol => x + y +3z =...
 • 6
 • 182
 • 8

cac bai tap hay ve oxit sat

cac bai tap hay ve oxit sat
... 9,85gam kt ta Mt khỏc hũa tan tũan b m gam bt st oxit trờn bng dd HCl d ri cụ cn thỡ thu c 16,25gam mui khan m cú giỏ tr l bao nhiờu gam? V cụng thc oxit (FexOy) A, 8gam; Fe2O3 B 15,1gam, FeO C 16gam; ... d ri cụ cn thỡ thu c 12,7 gam mui khan Cụng thc st oxit (FexOy)? A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D FexOy Cõu 11: Dựng CO d kh hũan tũan m gam bt st oxit (FexOy), dn tũan b lng khớ sinh i tht chm qua lớt ... khỏc hũa tan tũan b m gam bt st oxit bng dung dch HCl d ri cụ cn thỡ thu c 16,25 gam mui khan m cú gớa tr l? A gam B 15,1gam C 16gam D 11,6gam Cõu 12: Hn hp X gm Fe v oxit st cú lng 2,6gam Cho khớ...
 • 5
 • 673
 • 31

Gián án Các bài tập hay về mảng 1 chiều

Gián án Các bài tập hay về mảng 1 chiều
... n nguyên tố tơng đơng với n 11 / Tìm số nhỏ 10 000 ớc nguyên tố khác 3,7 ,11 13 / Đọc tất sô gần nguyên tố lớn nhỏ N (n ...
 • 9
 • 3,027
 • 166

Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật 1

Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật 1
... n2 B1 A1 e1 S1 f1 C1 g1 C2 S2 B2 A2 g2 e2 Đề 4 f2 m1 n1 q1 a1 b1 c1 m2 q2 c2 a2 n2 b2 g1 f1 e1 B1 S1 A1 C1 f2 C2 S2 e2 g2 B2 A2 Đề 5 B1 e1 A1 S1 g1 C1 f1 C2 B2 S2 A2 f2 e2 g2 m1 n1 q1 a1 b1 c1 ... g1 f1 e1 B1 S1 A1 C1 e2 C2 f2 S2 B2 g2 A2 a1 b1 n1 q1 c1 m1 c2 a2 b2 m2 q2 n2 Đề 2 B1 e1 A1 S1 g1 C1 f1 C2 S2 B2 A2 g2 f2 e2 a1 n1 b1 q1 c1 m1 c2 a2 b2 m2 n2 Đề 3 q2 a1 n1 b1 c1 q1 m1 c2 ... Đề 6 m1 n1 q1 a1 b1 c1 q2 m2 c2 a2 n2 e1 b2 f1 g1 B1 S1 A1 C1 f2 C2 e2 g2 B2 A2 Đề 7 S2 m1 n1 q1 a1 b1 c1 q2 c2 m2 n2 a2 b2 B1 A1 e1 S1 f1 C1 g1 C2 S2 B2 A2 f2 e2 g2 Đề 8 a1 b1 n1 c1 m1 q1 c2...
 • 22
 • 1,530
 • 2

nghiên cứu các bài tập bổ trợ kỹ thuật chạy đà – giậm nhảy trong nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho học sinh nam lớp 11

nghiên cứu các bài tập bổ trợ kỹ thuật chạy đà – giậm nhảy trong nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho học sinh nam lớp 11
... nghiờn cu (thc nghim): Hc sinh nam lp 11A 1, 11A2 Trng THPT Bỏn Cụng Trn Vn Thi Tnh C Mau c luyn vi h thng bi c xỏc nh t nhim v - i tng i chng: Hc sinh nam lp 11A 3, 11A4 Trng THPT Bỏn Cụng Trn ... b tr k thut chy gim nhy nhy cao nm nghiờng, chỳng tụi tin hnh thc nghim trờn nhúm i tng c qui c sau: Nhúm thc nghim: Gm cỏc em hc sinh nam lp 11A1, lp 11A2, nhy cao cỏc em hc theo chng trỡnh ... nhy cao kiu nm nghiờng cho hc sinh THPT ban u v sau thc nghim gm cỏc test sau: Luaọn vaờn toỏt nghieọp Chy 30m xut phỏt cao (giõy) Bt xa bc khụng (cm) Bt cao cú (cm) Thnh tớch nhy cao kiu...
 • 7
 • 718
 • 1

NGHIÊN CỨU CÁC BÀI TẬP BỔ TRỢ KỸ THUẬT CHÂN TRONG BƠI ẾCH CHO SINH VIÊN KHOA THỦY SẢN HỌC KỲ I NĂM 2013 - 2014

NGHIÊN CỨU CÁC BÀI TẬP BỔ TRỢ KỸ THUẬT CHÂN TRONG BƠI ẾCH CHO SINH VIÊN KHOA THỦY SẢN HỌC KỲ I NĂM 2013 - 2014
... CHI PH I HIỆU QUẢ CÁC B I TẬP BỔ TRỢ CHÂN TRONG B I ẾCH CHO SINH VIÊN KHOA THỦY SẢN CỦA TRƯỜNG ĐHCT NĂM HỌC 2013 2014: 1.1 Mục tiêu yêu cầu môn học phân ph i tập cho sinh viên khoa Thủy Sản ... dựng tập bổ trợ kỹ thuật chân b i ếch cho sinh viên Khoa Thủy Sản học kỳ I năm( 2013 2014 ), trường Đ i học Cần Thơ Nhiệm vụ 2: Đánh giá, thực trạng sử dụng tập bổ trợ kỹ thuật chân b i ếch cho ... Đ I HỌC CẦN THƠ BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT -  - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đ I HỌC Tên đề t i: NGHIÊN CỨU CÁC B I TẬP BỔ TRỢ KỸ THUẬT CHÂN TRONG B I ẾCH CHO SINH VIÊN KHOA THỦY SẢN” HỌC KỲ I NĂM...
 • 60
 • 174
 • 0

bài giảng tương tác người máy - phần iii cài đặt và đánh giá giao tiếp người dùng trình bày về hỗ trợ cài đặt giao tiếp nd và các kỹ thuật đánh giá tương tác người máy

bài giảng tương tác người máy - phần iii cài đặt và đánh giá giao tiếp người dùng trình bày về hỗ trợ cài đặt giao tiếp nd và các kỹ thuật đánh giá tương tác người máy
... Ba Phần III: Cài đặt đánh giá giao tiếp người dùng Chương VIII: Hỗ trợ cài đặt giao tiếp ND Chương IX: Các kỹ thuật đánh giá tương tác người máy Project HUT, Falt of IT © Dept of SE, August-2002 ... Chương Các kỹ thuật đánh giá Nội dung 9.1 Khái niệm vai trò đánh giá thiết kế tương tác người máy 9.2 Các kiểu đánh giá 9.3 Đánh giá thiết kế 9.4 Đánh giá cài đặt 9.5 Lựa chọn phương pháp đánh giá ... 9.2 Các kiểu đánh giá i) Đánh giá PTN ii) Đánh giá thực nghiệm iii) Đánh giá giai đoạn TK iv) Đánh giá giai đoạn cài đặt 9.2.1 Đánh giá PTN - Nơi tiến hành: PTN - Dùng giai đoạn TK - Người TK thực...
 • 92
 • 220
 • 0

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Đánh giá các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật của hệ thống truyền tải điện lạnh và siêu dẫn

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Đánh giá các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật của hệ thống truyền tải điện lạnh và siêu dẫn
... thường Qua đánh giá hiệu kinh tế kỹ thuật đường dây hệ thống điện Bố cục luận văn: Tên đề tài: Đánh giá tiêu kinh tế kỹ thuật hệ thống truyền tải điện lạnh siêu dẫn. ” Bố cục luận văn gồm phần ... 1: Tổng quan truyền tải điện lạnh siêu dẫn Chương 2: Các thông số đường dây truyền tải điện lạnh siêu dẫn Chương 3: Các đặc tính kinh tế kỹ thuật đường dây truyền tải điện lạnh siêu dẫn Chương ... chung hệ thống truyền tải điện lạnh siêu dẫn Xem xét đánh giá thông số số vật liệu siêu dẫn thông dụng Đưa số phương án truyền tải đường dây điện lạnh siêu dẫn, so sánh với phương án truyền tải...
 • 96
 • 184
 • 0

Tuyển tập các bài toán hay về mặt phẳng tọa độ và tọa độ không gian

Tuyển tập các bài toán hay về mặt phẳng tọa độ và tọa độ không gian
... 15 = 5 a 15 BÀI Câu 1: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (α) : 2x – y + z – = Viết phương trình mặt phẳng (P) qua giao tuyến (α) mặt phẳng (xOy) (P) tạo với mặt phẳng 125 tọa độ tứ diện tích ... không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz cho mặt phẳng (P) mặt cầu (S): (P): 2x + 2y + z − m − 3m = ; (S) : (x − 1)2 + (y + 1)2 + (z − 1)2 = Tìm m để (P) tiếp xúc (S) Với m tìm xác đònh tọa độ ...  MN = 2 2 Vậy, phương trình mặt cầu (S): (x − 2) + (y − 1) + (z − 2) = Tọa độ trung điểm I MN: I(2; 1; 2), bán kính R = BÀI Câu 1: Trong không gian Oxyz có mặt phẳng (P): 3x + 12y – 3z – = 0,...
 • 23
 • 282
 • 1

BÀI TẬP NHÓM MÔN KỸ THUẬT SỐ CÁC HỌ CỔNG LOGIC

BÀI TẬP NHÓM MÔN KỸ THUẬT SỐ CÁC HỌ CỔNG LOGIC
... khảo 23 I Họ DDL DDL (Diode Diode Logic) họ cổng logic diode bán dẫn tạo thành Hình 3-1a,b sơ đồ cổng AND, OR lối vào họ DDL Hình 3-1 Mạch điện cổng AND OR họ DDL Bảng trạng thái ... hệ số ghép tải cổng tăng lên Bằng cách tương tự, ta thiết lập cổng NOR cổng liên hợp phức tạp Vì tải cổng điện trở nên hệ số ghép tải (đặc biệt N H) bị hạn chế, mặt khác trễ truyền lan họ cổng ... điện cổng truyền dẫn phụ thuộc mạnh vào tần số công tác giá trị tải Vì sử dụng công nghệ CMOS nên tần số công tác cổng giới hạn MHz Họ CMOS có cổng D để hở cổng ba trạng thái họ TTL VI Họ ECL...
 • 23
 • 641
 • 1

MỘT số bài tập bồi DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG lực vẽ kỹ THUẬT CHO GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ PHỔ THÔNG

MỘT số bài tập bồi DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG lực vẽ kỹ THUẬT CHO GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ PHỔ THÔNG
... nghiên cứu nhằm nâng cao chuyên môn đáp ứng nhu cầu người học Và qua số tập đa phương án giúp giáo viên công nghệ nâng cao lực tự học, tự nghiên cứu phần vẽ kỹ thuật môn Công nghệ phổ thông TÀI LIỆU ... nói chưa đạt yêu cầu Giáo viên cần học thật để có khả đọc tài liệu nước ngoài, giao tiếp với người nước Một số tập nhằm nâng cao lực vẽ kỹ thuật cho giáo viên phổ thông Thông qua nội dung vấn ... tác giả đưa số tập khó có tính đa phương án phần Vẽ kỹ thuật nhằm bồi dưỡng lực tự học, tự nghiên cứu giáo viên công nghệ Ví dụ: Cho hai hình chiếu (hình chiếu đứng hình chiếu cạnh) vẽ hình chiếu...
 • 10
 • 61
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập lớn vẽ kỹ thuật 1các bài tập hay về sóng ánh sángbài tập lớn vẽ kỹ thuật xây dựngbài tập lớn vẽ kỹ thuật cơ khícác bài tập hay về con lắc lò xocác bài tập hay về số phứccác bài tập hay về hàm sốcác bài tập hay về sóng điện từcác bài tập hay về sóng dừngcác bài tập hay về sóng âmbài tập lớn vẽ kỹ thuật 2các bài tập hay về sóng cơgiai các bài tap trong mon ky thuat truyen so lieunghiên cứu các bài tập bổ trợ kỹ thuật chạy đà – giậm nhảy trong nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho học sinh nam lớp 11các bài toán hay về hình học không gianVận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn đạt giải nhất huyện Bạo lực học đường một vấn nạn nóng đang được xã hội quan tâmChương trình chi tiết Hội nghị Đảng viên cuối nămGIÁO TRÌNH ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG môi TRƯỜNGThuyết minh bài giảng ELEARNING Dấu hiệu chi hết cho 2 và cho 5Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn đạt giải nhất huyện về Tác hại của bạo lức học đườngPhát triển các mô hình quản lý trạm cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn tỉnh hưng yênQuản lý ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh phú thọChấn thương ngực kínGãy cổ và thân xương đùiLuật số 402013QH13 tiếng AnhVô khuẩn, tiệt khuẩnGãy xương hởHội chứng chảy máu trong chấn thương bụng kínKhám thần kinh ngoại biênThực trạng quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệpKhám chấn thương ngựcKhám hậu môn, trực tràng và tầng sinh mônGiải pháp nâng cao sản lượng lúa ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu longQUẢN lý CHẤT LƯỢNG DÒNG SÔNGBai giang quản lý tài nguyên và môi trường
Đăng ký
Đăng nhập