Nấm học giáo trình môn học cao ngọc điệp, nguyễn văn thành pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC Mã đề 234 NĂM HỌC 2010- 2011TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC Mã đề 234 NĂM HỌC 2010- 2011TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ pdf
... - Hết - - Trang 22 TRƯỜNG PTTH NGUYỄN VĂN CỪ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 -2011 MÔN SINH HỌC Đáp án : đề 234 B A D C C 14 A 17 B 22 B 25 C 30 B 33 C 38 D 41 A ... dinh dưỡng hệ sinh thái tự nhiên với hệ sinh thái nhân tạo hệ sinh thái tự nhiên có: A tháp sinh thái có hình đáy hẹp B tất thức ăn cho sinh vật cung cấp bên hệ sinh thái C tháp sinh thái có hình ... trường sống xác định bao gồm nhân tố môi trường vô sinh , tảo lục, vi sinh vật phân huỷ A hệ sinh thái B quần thể sinh vật vật C quần xã sinh D nhóm sinh vật khác loài Câu 55: Các bệnh biến đổi số...
 • 26
 • 215
 • 0

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH THỪA THIÊN -HUẾ NĂM HỌC 2006- 2007 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Môn : VĂN - Lớp 12 pdf

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH THỪA THIÊN -HUẾ NĂM HỌC 2006- 2007 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Môn : VĂN - Lớp 12 pdf
... SỞ GD& ĐT THỪA THI N HUẾ TRƯỜNG THPT THUẬN AN THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI Năm học 2006 - 2007 MÔN: NGỮ VĂN ( Khối 12) Đ : Nhà văn Nga M.Gorki, thư gửi nhà đạo diễn Xtanixlapxki năm 1 912 có viết: ... M.Gorki -HẾT - Trang SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO AN GIANG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH Khóa ngày 20/10/2 012 ooOoo Môn thi : NGỮ VĂN Thời gian : 180 phút (không ... SINH GIỎI LỚP 12 - KHÓA NGÀY 20/10/2 012 NĂM HỌC 2 012 - 2013 A YÊU CẦU CHUNG Về kiến thức : có kiến thức vững tác phẩm văn học ; có vốn kiến thức vấn đề xã hội nêu đề Về kỹ : trình...
 • 6
 • 308
 • 0

Giáo trình Quy hoạch đô thị - KTS. Tô Văn Hùng.pdf

Giáo trình Quy hoạch đô thị - KTS. Tô Văn Hùng.pdf
... 2.2.Theo quy mä: - Loải nh:400 2.3.Theo cå cáúu sn xút: - Khu cäng nghiãûp liãn håüp - Khu cäng nghiãûp âa ngnh - Khu cäng ... % Âáút åí thnh phäú 3 0-4 0 4 0-5 0 Âáút cäng trçnh cäng cäüng 1 0-1 5 1 5-2 0 Âáút cáy xanh v TTTD 8-1 2 1 0-1 5 1 0-1 5 1 5-2 0 Âáút âỉåìng v qung trỉåìng Chè tiãu âäúi våïi âáút åí: - Máût âäü diãûn têch ... Så âäư bäú trê sán bay: - Âỉåìng bay, cáút cạnh - Âỉåìng phủ - Âỉåìng - Sn âäù - Ga hng khäng - Nh âãø mạy bay u cáưu vãư bäú trê cạc sán bay quy hoảch täøng thãø âä thë: - Cạc sán bay cáưn âỉåüc...
 • 28
 • 2,385
 • 16

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỆN - PGS TS ĐẶNG VĂN ĐÀO pdf

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỆN - PGS TS ĐẶNG VĂN ĐÀO pdf
... 10 -2 2 I := a -S 104 '" (lO).(I04 )-( -S). (-2 2) =O,i39A 69 22 (69).104 (-2 2).( 22) -2 2 69 Ib 104 10 =fc-.,,2.2C .,5O;t= 22 22 20 104 (69).(-S )-( -2 2).(l0) _-D,OUI7A (69).10 4-( -2 2).( 22) Simpo PDF ... VI + U z + U + U u, " E, '> + = R.I - E + RzI + Ez u, -> ...
 • 178
 • 2,456
 • 29

giáo trình điện tử công suất 1 - nguyễn văn nhờ

giáo trình điện tử công suất 1 - nguyễn văn nhờ
... 0.68 10 4.7 47 0 .1 33 10 0.22 15 15 0.47 15 25 50 ≤ 400V R[ Ω ] P[W] C[ µ F] 1. 5 10 10 0 2.2 R[ Ω ] 82 47 22 22 15 12 1- 21 Điện tử công suất ≤ 500V P[W] C[ µ F] 0 .1 15 0.22 30 0.33 60 0.68 10 0 1. 5 ... (đặc trưng) 0. 018 11 0nC Điện tử công suất IRF 510 IRF540 APT10M25BNR IRF740 MTM15N40E APT5025BN APT1001RBNR 10 0V 10 0V 10 0V 400V 400V 500V 10 00V 5.6A 28A 75A 10 A 15 A 23A 11 A 0.54 Ω 0.077 Ω 0.025 ... 0 .12 Cho nguồn u = 20 + ∞ 20 ∑ n sin (10 0 nπt )[V ] cung cấp tải RLE nối tiếp với n =1 R=20 Ω , L=250mH E=36V Xác đònh công suất trung bình phần tử tải 0-9 Điện tử công suất 0 -1 0 Điện tử công suất...
 • 262
 • 910
 • 9

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH VIỆT NAM

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH VIỆT NAM
... khách du lịch đặc biệt khách nước - Du lịch cù lao An bình - tỉnh Vĩnh long - Du lịch biển Vũng tàu - Du lịch rừng quốc gia Bạch Mã - Tỉnh Thừa thiên - Huế Du lịch nghiên cứu : Là loại hình du lịch ... nghệ thuật, công trình kỷ niệm danh nhân kiện lịch sử - Điểm du lịch địa đạo Củ chi ( TPHCM ) - Điểm du lịch đình Bình thủy ( tỉnh Cần thơ ) - Điểm du lịch đền Côn sơn ( tỉnh Hải dương ) - Khu lưu ... CÁC ĐIỂM THAM QUAN DU LỊCH Ở T.P HỒ CHÍ MINH : Các nhà bảo tàng tiêu biểu: a BẢO TÀNG LỊCH SỬ VIỆT NAM TẠI TP HỒ CHÍ MINH: số Nguyễn Bỉnh Khiêm - QI Nội dung trưng bày Bảo tàng lịch sử Việt Nam...
 • 88
 • 3,096
 • 76

Giáo trình môn học kỹ thuật robot - Bùi Như Cao - Trường đh công nghiệp

Giáo trình môn học kỹ thuật robot - Bùi Như Cao - Trường đh công nghiệp
... loại Robot hai mảng : Các loại robot công nghiệp (cánh tay máy) loại robot di động (mobile robot) Mỗi loại có ứng dụng đặc tính khác Ngoài ra, loại Chương 1: Tổng quan Robot công nghiệp robot công ... 1: Tổng quan Robot công nghiệp tài liệu này, trình bày kiến thức chủ yếu loại Robot công nghiệp, tức cánh tay máy Các toán cân lực, phương trình động học động lực học tảng để bạn học viên tiếp ... 1.3.2 Các thành phần của Robot công nghiệp Sơ đồ tổng quan cấu thành Robot công nghiệp chuyên dùng : Cảm biến Chương 1: Tổng quan Robot công nghiệp a Cánh tay Robot (Robot Arm ): Là phận khí...
 • 108
 • 626
 • 7

Tài liệu GIÁO TRÌNH MÔN NẤM HỌC docx

Tài liệu GIÁO TRÌNH MÔN NẤM HỌC docx
... họ hay lớp ngành Giáo trình NẤM HỌC soạn tương đối chi tiết để sinh viên Đại học học viên Cao học ngành học liên quan tham khảo thông tin cần thiết đến ngành học Chúng mong giáo trình đóng góp ... viên học tập tốt môn Lý thuyết NẤM HỌC, Giáo trình soạn theo thứ tự phân loại ngành NẤM có ví dụ cụ thể loài nấm tiêu biểu ngành phụ (hay lớp) mô tả tương đối đầy đủ đặc điểm sinh học nhóm nấm ... nhiên, bào tử nấm, tế bào nấm đoạn sợi nấm phát triển thành hệ sợi nấm có hình dạng định gọi khuẩn lạc nấm (Hình 1.2) Giáo trình Nấm học: Biên soạn PGs Ts Nguyễn văn Bá Hình 1.1 Sợi nấm cấu tạo...
 • 112
 • 400
 • 6

Giáo trình môn học kết cấu nhà cao tầng - Trường đại học Duy Tân - Th.s Phạm Phú Anh Duy pdf

Giáo trình môn học kết cấu nhà cao tầng - Trường đại học Duy Tân - Th.s Phạm Phú Anh Duy pdf
... 3HWURQDV7KiS , ,, 0DOD\VLD   7KiS 6HDU &KLFDJR ,OOLQRLV   7KiS -LQ 0DR 7KQJ +L 7UXQJ 4XF   7KiS 7jL &KtQK +QJ {QJ 7UXQJ 4XF  ...
 • 126
 • 783
 • 15

GIÁO TRÌNH Môn NẤM HỌC ppt

GIÁO TRÌNH Môn NẤM HỌC ppt
... họ hay lớp ngành Giáo trình NẤM HỌC soạn tương đối chi tiết để sinh viên Đại học học viên Cao học ngành học liên quan tham khảo thông tin cần thiết đến ngành học Chúng mong giáo trình đóng góp ... viên học tập tốt môn Lý thuyết NẤM HỌC, Giáo trình soạn theo thứ tự phân loại ngành NẤM có ví dụ cụ thể loài nấm tiêu biểu ngành phụ (hay lớp) mô tả tương đối đầy đủ đặc điểm sinh học nhóm nấm ... nhiên, bào tử nấm, tế bào nấm đoạn sợi nấm phát triển thành hệ sợi nấm có hình dạng định gọi khuẩn lạc nấm (Hình 1.2) Giáo trình Nấm học: Biên soạn PGs Ts Nguyễn văn Bá Hình 1.1 Sợi nấm cấu tạo...
 • 112
 • 419
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình môn quảng cáo và khuyến mãigiáo trình môn quảng cáo và chiêu thịgiáo trình môn toán cao cấp 2giáo trình môn toán cao cấp 1giáo trình quản trị nhân lực ths nguyễn vân điềm và pgs ts nguyễn ngọc quângiáo trình quản trị nguồn nhân lực nguyễn vân điềmgiáo trình ngân hàng thương mại của nguyễn văn tiếngiáo trình quản lý chất thải rắn nguyễn văn phướcgiáo trình quản trị tài chính của nguyễn văn thuậngiáo trình thuật toán và giải thuật nguyễn văn linhgiáo trình tài chính quốc tế của nguyễn văn tiếngiáo trình chi tiết máy của thầy nguyễn văn yến1 giáo trình kỹ thuật chuyển mạch số nguyễn văn điềm nxb hà nội 2005giáo trình trang bị điện ô tô nguyễn văn chấtgiáo trình môn nấm họccong thuc vat ly 12 co ban 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Văn Miếu, Phú Thọ năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Bắc Ninh năm học 2016 2017Cách làm bài văn thuyết minh hayPhân tích khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Sang Thu của Hữu ThỉnhPhân tích khổ thơ đầu trong bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU NHÀ Ở THU TÂMQUẬN 9, CÔNG SUẤT 500m3ngày đêmBai 5 tong hop hai dao dong dieu hoa cung phuong cung tan so phuong phap gian do frenenBình giảng hai khổ thơ đầu trong bài Sang thu của Hữu ThỉnhĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Phú Thọ năm học 2016 2017Tóm tắt Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn DữVăn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về đức tính trung thựcluan van thac si thú yProject Unit : Inventions _ tiếng anh thí điểm 10ngân hàng đề thi trắc nghiệm lịch sử 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánHọc thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nayKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập