câu hỏi ôn thi chứng chỉ tin học A

câu hỏi ôn thi chứng chỉ tin học A

câu hỏi ôn thi chứng chỉ tin học A
... ta dïng hµm: a) = Sum (A4 ; A6 ) ↵ b) = Sum( A4 + A5 + A6 ”) ↵ c) = Sum (A4 : A6 ) ↵ d) = Tong (A4 + A5 + A6 ) ↵ C©u 11: §Ĩ tÝnh trung b×nh céng c a c¸c gi¸ trÞ t¹i « A4 , A5 , A6 Excel ta dïng hµm: a) ... phím Escape (ESC) d Phím Delete, phím F3, phím cách Câu 6: Câu sai? Thao tác x a có đặc điểm sau: a X a tồn nội dung b.X a tồn định dạng c.X a đ a d.X a tồn cơng thức có ch a đ a Câu 7: Câu trả ... Off Câu 15: Trong Windows, muốn cài đặt máy in, ta thực hiện: a File/ Printer and Faxes, chọn mục Add a printer b Window/ Printer and Faxes, chọn mục Add a printer c Starts/ Settings/ Printer and...
 • 20
 • 139
 • 0

bộ câu hỏi ôn thi Chứng Chỉ A tin học

bộ câu hỏi ôn thi Chứng Chỉ A tin học
... Escape (ESC) d Phím Delete, phím F3, phím cách Câu 6: Câu sai? Thao tác x a ô có đặc điểm sau: a X a toàn nội dung ô b.X a toàn định dạng ô c.X a đ a ô d.X a toàn công thức có ch a đ a ô Câu ... Header and Footer c View - Header and Footer d Format - Header and Footer Câu 28: Trong Word, để soạn thảo công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ : a Microsoft Equation b Ogranization ... văn, ta thực : a Format - Drop Cap b Insert - Drop Cap c Edit - Drop Cap d View - Drop Cap Câu 32: Trong soạn thảo văn Word, muốn lưu hồ sơ với tên khác, ta thực a File - Save b File - Save As c...
 • 8
 • 107
 • 2

BỘ CÂU HỎI ÔN THI CHỨNG CHỈ THUẾ

BỘ CÂU HỎI ÔN THI CHỨNG CHỈ THUẾ
... Câu hỏi Anh/chị cho biết người nộp thuế TTĐB hoàn thuế nộp trường hợp nào? Câu hỏi Anh/chị cho biết quy định khấu trừ thuế TTĐB? Nêu 01 ví dụ Câu hỏi Giá tính thuế hàng hoá chịu thuế TTĐB không ... giải số tiền thuế nộp thừa nào? Câu Anh (Chị) cho biết người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành định hành thuế? Nêu biện pháp cưỡng chế thi hành định hành thuế mà quan quản lý Thuế áp dụng Câu Anh (Chị) ... xử lý nào? Câu Anh (Chị) cho biết nguyên tắc việc khai thuế tính thuế theo quy định Luật Quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành? Câu Anh (Chị) cho biết coi tiền thuế nộp thừa? Người nộp thuế có quyền...
 • 36
 • 303
 • 3

121 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm tin học đại cương - học viên nông nghiệp

121 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm tin học đại cương - học viên nông nghiệp
... cho môn Tin học đại cương trường ĐH Nông Nghiệp Đề thi 121 câu trắc nghiệm (4 đáp án) làm thời gian 120 phút Đề thi thật có số câu hỏi thời gian khoảng gần phút/1 câu - Là điểm duyệt lại ... thành giai đoạn khác biệt rõ ràng: thời đại nông nghiệp, thời đại công nghiệp, thời đại máy tính Internet, thời đại số c Thời đại số hay kỉ nguyên thông tin đánh dấu đời phát triển máy tính, Internet ... 121 câu hoi trâc nghiệ m kiện thức bân vệ Công Nghệ Thông Tin (IT) Ver 06.01.2014 (+ đáp án) Trần Huy Thắng, 2013 MỤC ĐÍCH Tài liệu là: - Là dạng đề thi cuối kì (+ đáp án) cho môn Tin học đại...
 • 27
 • 2,950
 • 6

tài liệu ôn tập thi chứng chỉ tin học A,

tài liệu ôn tập thi chứng chỉ tin học A,
... dụng tạo tập tin (chứa liệu) g ụ g ập ( ệ ) lưu tập tin cách tự động tậo tin nằm thư mục MY DOCUMENT, nhiên điều khơ khơng tốt liệ đ liệu t tạo từ nhiều hiề chương trình khác khó quản lý liệu F ... I GIỚI THI U VỀ TIN HỌC VÀ CÁC KHÁI NIỆM VỀ CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Ệ Ệ *** BIÊN SOẠN – TỔNG HỢP: NGƠ LÊ MẠNH HIẾU I Máy tính điện tử? II Hệ đếm đơn vị đo lường thơng tin 1 Dữ liệu thơng tin Những ... FOLDER: Thư mục nơi lưu giữ tập g p tin theo chủ đề theo ý người sử dụng Đây biện g g y pháp giúp ta quản lý tập tin, dễ dàng tìm kiếm chúng cần truy xuất Các tập tin có liên quan với xếp thư...
 • 241
 • 446
 • 1

800 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm hóa học lớp 12

800 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm hóa học lớp 12
... tăng dần E Tất câu không luôn Câu 12: 44 Một cation Mn+ có cấu hình electron lớp vỏ ngo i l 2p6 Vậy cấu hình electron lớp vỏ ngo i M l : B 3s2 C 3p1 A 3s1 D Cả A, B, C E Tất sai Câu 13: Phát biểu ... electron độc thân không? A H, Li, NaF B O C N D He, Ne E Tất sai Câu 10: Số phân lớp, số obitan v số electron tối đa lớp N l : A ; ; B ; ; 12 C ; ; 18 D ; 16 ; 32 E ; ; 16 Câu 11: Trong nguyên ... 35 E Kết khác Câu1 2: Biết hệ số nhiệt độ tốc độ phản ứng l 3, tăng nhiệt độ phản ứng từ 25oC đến 85oC tốc độ phản ứng hoá học tăng lên (lần): A 729 B 535 C 800 D 925 E Kết khác Câu 12b: Khi tăng...
 • 161
 • 2,083
 • 22

Đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ A

Đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ A
... gian bắt đầu Tuần lễ Quốc gia Bầu trời tối (National Dark Sky Week) Hoa Kỳ M  Giờ Trái đất 2009 từ 8:30-9:30 ngày 28 tháng 3, 2009 (giờ đ a phương) Hiện nay, có 82 quốc gia 2100 thành phố cam ... 20g30 đ a phương rung Quốc, quốc gia đối mặt với vấn đề lượng, h a hẹn tổ chức hoạt động bên lề hoành tráng Bắc Kinh tổ chức chương trình hoành tráng khởi động cho Giờ trái đất với tham gia lãnh ... t a nhà tiếng giới, tháp cao giới, biểu tượng kiến trúc nhân loại đầu chiến dịch này: khách sạn cao giới Dubai (UAE) Burj Dubai, t a tháp cao giới - t a tháp CN Toronto (Canada), Rome Quirinale,...
 • 4
 • 9,704
 • 217

2000 câu hỏi luyện thi chứng chỉ A, B

2000 câu hỏi luyện thi chứng chỉ A, B
... garden," the woman said a because b for c by d as soon as > a 156 The woman has hurt her back for too long a to bend b by bending c for bending d owing to you bend > b 157 A lot of passengers ... a me b check up c telling d fillings > c 32 These engines used being started by hand But now they are started by electricity a used b being c But now d are > b 33 This house is often broken ... d ringing > b 95 The shoes are Peter's a bus b blouse c both d brown > d 96 Your are new, Hung a shirt b blouse c trousers d hat > c 97 There are boys in our class a no b not c none...
 • 280
 • 1,964
 • 84

250 cau hoi on thi tốt nghiệp sinh học lớp 12

250 cau hoi on thi tốt nghiệp sinh học lớp 12
... của: a Sự tiến hóa hóa học b Sự tiến hóa sinh học c Hợp chất hữu d Vỏ Trái đất 152.Trong công nghệ sinh học, đối tượng thường sử dụng làm để sản xuất sản phẩm sinh học là: a Vi khuẩn b ... ngoại, sốc nhiệt, 5-brôm uraxin, etylmetal sunfonat,… b tác nhân lí hoc c tác nhân lí học, hóa học rối loạn trình sinh lí d rối loạn trình sinh lí, hóa sinh tế bào 180.Đột biến gen làm tăng số ... mặt song song: Vừa giữ lại biến dị có lợi cho người, vừa đào thải biến dị không có lợi cho người d Gồm mặt song song: Vừa tích lũy biến có lợi cho sinh vật, vừa đào thải biến lợi cho sinh...
 • 26
 • 556
 • 8

3500 câu hỏi luyện thi chứng chỉ anh văn b ( có đáp án )

3500 câu hỏi luyện thi chứng chỉ anh văn b ( có đáp án )
... rain b rough c wound d group b bamboo c damage d mamba b chemist c parachute d psychology b embroider c bark d bomb b jean c jam d just Find the mistakes On October 19, 1781, Cornwallis surrenders ... taken b broken c thrown d gone b 14 He lent me many picture-books, most of ……… I had read a whom b which c whose d who b 15 The best………about his new job is the extra money a thing b object ... a off b on c by d from a 21 When I picked up my pen, I found that the nib a broke b had broken c has broken d had been breaking b 22 What ………to see her at the stadium! a the surprise b surprise...
 • 501
 • 2,702
 • 32

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A 2009 - ĐH AN GIANG pptx

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A 2009 - ĐH AN GIANG pptx
... Trang trí slide m u thi t k Thi t l p hi u ng chuy n ti p slide (Slide Transition) tuỳ ý Thi t l p hi u ng chuy n ñ ng b t kỳ (Custom Animation) cho ñ i tư ng slide Lưu vào ñ a Z: v i ... n n i dung Paragraph: before: 2pt, after: 2pt − ð nh d ng Page Setup Top: 2cm, Bottom: 2cm, Left: 2cm, Right: 2cm − Hình chèn vào computer.jpg ñư c lưu ð thi g m có trang ñ a Z: Trang 2/4 Ph n ... c g i liên t nh có th i gian g i 10 phút 10 V bi u ñ hình bánh (Pie) th hi n t l % ti n ph i tr gi a hình th c g i 11 Trang trí b ng tính theo m u ð thi g m có trang Trang 4/4 ...
 • 4
 • 522
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: Phân tích các vai trò của thuế giá trị gia tăng với nền kinh tế ?Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)sách Ngục kon tum của cựu tù chính trị Lê Vă HiếnPhát biểu ky niem thanh lap truonggiải pháp nằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn du lịch và xây dựng nam thanhTạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Softech (LV thạc sĩ)Tiểu luận môn quản trị tài chính phân tích tài chính của công ty cổ phần thép pomina (POM)khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện qui trình phục vụ tại CINNAMON CATHEDRAL hà nộiMột số giải pháp nâng cao hoạt động marketing của khách sạn cầu am 1Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần sản xuất sông hồngHoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại cơ sở II – chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và sản xuất công nghiệp nhà máy tấm lợp thái nguyênĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần May Nam Định (LV thạc sĩ)ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975)Tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho đối tượng học sinh phổ thông trung họcTăng cường kiểm soát nguồn thu thuế GTGT từ các Doanh nghiệp trên địa bàn Hà nội17 câu hỏi và giải đáp môn kiến thức chung chọn lọc- ôn thi công chức 2017MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌCĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ TINH GỌN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTELQuản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệpTư tưởng chính trị hồ chí minh về nhân dân và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập