Báo cáo thực tập tại công ty xây dựng lũng lô

báo cáo thực tập Tại Công ty Xây Dựng Lũng Lô.DOC

báo cáo thực tập Tại Công ty Xây Dựng Lũng Lô.DOC
... thc tt nghip ca cụng ty Xõy Dng Lng Lụ B T lnh cụng binh v ng y cụng ty v mi hot ng ca Cụng ty v trc phỏp lut v quyn v ngha v c giao * Cỏc phú giỏm c: Giỳp Giỏm c iu hnh cụng ty theo s phõn cụng ... cỏc phũng ban Cụng ty 2.1.2 K hoch húa NNL Hng nm, Cụng ty cú k hoch rừ rng v lao ng voo nm tip theo K hoch húa NNL ca Cụng ty gn bú cht ch vi k hoch SXKD Trờn c s SXKD, Cụng ty tớnh toỏn s lao ... nhim v ca cỏc b phn qun lý 2.2.1 Ban giỏm c cụng ty: gm giỏm c v cỏc phú giỏm c * Giỏm c cụng ty: i tỏ Nguyn Vn Hựng-l i din theo phỏp lut ca cụng ty L ngi iu hnh cao nht v chu trỏch nhim trc B...
 • 24
 • 3,152
 • 23

báo cáo thực tập tại CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ I

báo cáo thực tập tại CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ I
... trang thiết bị đ i phù hợp v i đ i h i kinh tế thị trờng, bớc c i thiện đ i sống cán công nhân viên Là DNNN, công ty xây dựng Sông đà I thuộc tổng công ty xây dựng Sông đà hoạt động v i đầy đủ t cách ... công ty sông đà I Giám đốc công ty Phó giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Thi công Kỹ thuật Kinh tế Công trình Trọng i m công ty Xí nghiệp Sông đà 1.04 Phòng Quản lý-kỹ thuật Xí nghiệp Sông đà ... Khi công ty trúng thầu công trình xây lắp, phòng kinh tế- kỹ thuật giao nhiệm vụ sản xuất thi công cho đ i công trình thông qua văn giao nhận khoán T i đơn vị xây dựng công trình triển khai công...
 • 15
 • 1,965
 • 4

Báo cáo thực tập tại công ty xây dựng số 9.doc

Báo cáo thực tập tại công ty xây dựng số 9.doc
... Vì có nhiều công trình mà công ty xây dựng số xây dựng em xin liệt kê số công trình tiêu biểu năm gần Và qua số công trình vừa liệt kê ta thấy công ty xây dựng số chủ yếu xây dựng công trình mang ... thất công trình * Xây dựng công nghiệp * Xây dựng móng hạ tầng * Xây dựng công trình chuyên ngành nước * Xây dựng chuyên đường * Xây dựng đê đập * Xây dựng đường dây trạm biến * Xây dựng công ... chuyển Công ty xây dựng số thuộc Tổng công ty xuất nhập xây dựng Việt Nam thành công ty cổ phần; Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103007318 ngày 8/4/2005; Báo cáo thực tập tổng hợp Vinaconex - Quyết định số...
 • 43
 • 3,208
 • 20

Báo cáo thực tập tại Công ty Xây Dựng số 4

Báo cáo thực tập tại Công ty Xây Dựng số 4
... số - Năm 1979 trực thuộc Tổng Công ty XD số - Năm 1992 sát nhập với Xí nghiệp XD số trực thuộc Bộ xây dựng - Năm 1995 Bộ có định nhập Công ty xây dựng số vào Tổng Công ty XD Hà nội, từ đến Công ... số thuộc Bộ Xây dựng thành Công ty xây dựng số Để tăng cờng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp Nhà Nớc có đủ mạnh cạnh tranh chế thị trờng, tháng 5/1995, Công ty xây dựng số đợc Bộ Xây dựng định trực ... công trình; - Trang trí nội ngoại thất công trình; + Thực xây dựng công trình gồm - Xây dựng công trình dân dụng công trình công nghiệp; - Nhận thầu san lấp mặt sử lý móng công trình; - Xây dựng...
 • 26
 • 2,273
 • 3

Báo cáo thực tập tại công ty xây dựng số 1

Báo cáo thực tập tại công ty xây dựng số 1
... 04/04 /19 97 số hiệu đăng ký 010 3-0 -1- 1 21 +Chứng hành nghề t vấn xây dựng số 19 1 Bộ xây dựng cấp ngày 23 /12 /19 99 số hiệu đăng ký 010 3- 01- 325 +Biểu tổng hợp vốn Nhà nớc Tổng công ty giao cho doanh nghiệp ... _Hiện Công ty xây dựng số với bề dày kinh nghiệm thực tế ,sở trờng tri thức đợc tích luỹ 40 năm qua công ty hàng đầu Bộ xây dựng Cơ cấu máy tổ chức công ty 2 .1- Chức nhiệm vụ công ty _Công ty xây ... số 14 1A/BXD_TCLĐ ngày 26/03 /19 93 Bộ trởng Xây dựng +Đăng ký kinh doanh số 10 8095 trọng tài kinh tế cấp ngày 17 /04 /19 93 +Chứng hành nghề xây dựng số 11 3/BXD Bộ xây dựng cấp ngày 04/04 /19 97 số hiệu...
 • 14
 • 691
 • 1

Báo cáo thực tập tại Công ty Xây dựng số 1

Báo cáo thực tập tại Công ty Xây dựng số 1
... đợc khấu trừ Phải thu nội 11 CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 13 8 13 9 14 1 14 2 14 4 15 1 15 2 15 3 15 4 15 5 15 6 15 7 15 9 16 1 Phải thu khác Dự phòng phải ... hình - TK 214 , 11 1, 11 2, 13 3, 333, 3 31, 214 , Sơ đồ hạch toán tổng quát tăng TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình mua sắm, xây dựng bàn giao, TK 11 1 ,11 2,3 41 TK 211 , 213 SD *** TK 13 32 TK 3 31 Nguyên ... thể cán công nhân viên doanh nghiệp Qua trình thực tập tổng hợp Công ty Xây dựng số 1, nhận thấy: - Trải qua 42 năm xây dựng phát triển, Công ty Xây dựng số khẳng định vị Tổng công ty Xây dựng Hà...
 • 21
 • 568
 • 2

Báo cáo thực tập tại công ty xây dựng số 9

Báo cáo thực tập tại công ty xây dựng số 9
... Vì có nhiều công trình mà công ty xây dựng số xây dựng em xin liệt kê số công trình tiêu biểu năm gần Và qua số công trình vừa liệt kê ta thấy công ty xây dựng số chủ yếu xây dựng công trình mang ... nước số 050A/BXD-TCLĐ Bộ xây dựng việc thành lập công ty xây dựng số trực thuộc Bộ Xây Dựng; Ngày 20/11/ 199 5 Bộ xây dựng định thành lập Doanh nghiệp Nhà nước số 99 1/BXD-TCLĐ việc thành lập Tông công ... trị Tổng công ty Xuất nhập xây dựng Việt Nam – Vinaconex việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I Công ty cổ phần xây dựng số 9; Trong suốt 30 năm qua Công ty cổ phần xây dựng số tham gia xây dựng hàng...
 • 36
 • 476
 • 0

Báo cáo thực tập tại Công ty xây dựng 492

Báo cáo thực tập tại Công ty xây dựng 492
... chức công tác kế toán Công ty Em hy vọng trình học tập, nghiên cứu thời gian thực tập lâu Công ty xây dựng 492 nhận đợc giúp đỡ Phòng kế toán Công ty với bảo thầy hớng dẫn thực tập, chuyên đề thực ... toán vốn đầu t xây dựng + Theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ điều động nội Công ty + Theo dõi công tác thu vốn công trình Công ty thi công Định kỳ thờng xuyên lập báo cáo kế toán, báo cáo tài chính, ... chức điều hành hoạt động sản xuất thi công Công ty cách thống với đội xây dựng Hiện Công ty thực chế độ khoán gọn cho đội xây dựng xây lắp sở hợp đồng Công ty với bên A Bộ phận tiên lợng phòng...
 • 15
 • 628
 • 2

Báo cáo thực tập tại CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC.

Báo cáo thực tập tại CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC.
... Lịch sử hình thành phát triển công ty Tiền thân công ty Xây dựng công trình hàn không- ACC xí nghiệp Khảo sát thiết kế xây dựng công trình Hàng không thuộc quân chủng không quân SV: Nguyn Th Tớnh ... Lp: QTNL 47 Công ty Xây dựng công trình hàng không ACC doanh nghiệp kinh tế quốc phòng nên thành phần lao động công ty đa dạng, lao động hợp đồng có sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức ... ngũ lao động Công ty xây dựng công trình hàng không doanh nghiệp xây lắp lao động chủ yếu nam, lao động nữ chiếm Lao động nữ chiếm khoảng 5,2% tổng số lao động, chủ yếu đảm nhận công việc văn...
 • 26
 • 747
 • 6

báo cáo thực tập TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ NỘI

báo cáo thực tập TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ NỘI
... Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ HÀ NỘI I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY A KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ HÀ NỘI Địa trụ sở chính: Số ... thành phố Nội Từ thành lập đến tháng 1/2000 công ty đơn vị thuộc sở xây dựng Nội Từ tháng 2/2000 công ty thành viên Tổng công ty ầu Tư Phát Triển nhà Nội( theo định số 78/1999 UBND thành ... phố Nội) Hiện công ty doanh nghiệp Nhà Nước hạng I Công ty có ngành kinh doanh là: − Xây dựng công trình nhà ở, công trình công cộng − Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp − Xây dựng...
 • 70
 • 6,632
 • 53

Báo cáo thực tập tại Công ty Xây dựng Công trình giao thông Việt - Lào

Báo cáo thực tập tại Công ty Xây dựng Công trình giao thông Việt - Lào
... ty Xây dựng Công trình giao thông Việt - Là thành viên Tổng công ty xây dựng công trình giao thông đơn vị hạch toán độc lập Công ty Xây dựng Công trình giao thông Việt - Lào tiền thân từ công trường ... công trình giao thông Từ thành tích tổng công ty xây dựng công trình giao thông thành lập Công ty Xây dựng Công trình giao thông Việt - Là doanh nghiệp Nhà nước Ngày 16/4/1996 Tổng công ty xây dựng ... tìm hiểu công tác kế toán "vốn tiền" Công ty xây dựng công trình giao thông Việt - Lào tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 33 33 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Do em chọn chuyên đề công tác...
 • 76
 • 363
 • 0

Báo cáo thực tập tại công ty xây dựng bưu điện

Báo cáo thực tập tại công ty xây dựng bưu điện
... Bu điện ký định số 1948/QĐ thành lập công ty xây dựng nhà Bu điện định số 1949/QĐ quy định nhiệm vụ Công ty xây dựng nhà Bu điện Công ty xây dựng nhà Bu điện đợc thành lập sở hợp đơn vị xây dựng ... Kiểm toán 43A Báo Cáo Thực Tập PHần II Đặc điểm tổ chức kế toán Công ty xây dựng bu điện I đặc điểm tổ chức kế toán công ty Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty Công ty Xây dựng bu điện có loại ... chức công tác kế toán Vật liệu Công ty xây dựng bu điện Đặc điểm quản lý Nguyên vật liệu Công ty xây dựng Bu Điện Công ty có quy mô không lớn hàng năm Công ty sản xuất sản phẩm nh: công trình xây...
 • 84
 • 359
 • 0

Báo cáo thực tập tai Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng

Báo cáo thực tập tai Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng
... CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 1.Quá trình hình thành phát triển Công ty xây dựng phát triển hạ tầng Công ty có chức năng, nhiệm vụ sau : 2.Chức năng, nhiệm vụ Công ty xây dựng phát triển ... kiện cho em bước vào thực tế sau Trên Báo cáo tổng hợp Công ty Xây dựng phát triển hạ tầng thời gian đầu thực tập em Em xin chân thành cảm ơn nhiệt tình cô, chú, anh chị Công ty, đặc biệt phòng ... tên) CHƯƠNGIV: NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG Ưu điểm : - Nhìn chung, Công ty xây dựng thực tốt kế hoạch thu mua VL, CCDC cung cấp cho...
 • 27
 • 387
 • 1

Báo cáo thực tập tại công ty xây dựng dân dụng Hà Nội

Báo cáo thực tập tại công ty xây dựng dân dụng Hà Nội
... việc xây dựng đáp ứng nhu cầu nhân dân Công ty Xây Dựng Dân Dụng- Nội đợc thành lập theo định sở 121 TCCQ/UB ngày 22-1-1972 Uỷ ban nhân dân thành phố Nội Là đơn vị xây lắp trực thuộc sở xây ... nghề kinh doanh công ty bao gồm: Xây dựng công trình công cộng_Mã số: 020105 Xây dựng công trình nhà ở_Mã số: 020106 Xây dựng công trình công nghiệp_Mã số: 020107 Xây dựng công trình kỹ thuật ... công ty nghành xây dựng xây dựng xây lắp , thi công tham gia đấu thầu công trình, chi phí phát sinh công ty xây dụng bao gồm nhiều loại Để đáp ứng đợc yêu cầu tập hợp chi phí sản xuất, công ty...
 • 46
 • 334
 • 0

Báo cáo thực tập tại công ty xây dựng phát triển hạ tầng tân thành

Báo cáo thực tập tại công ty xây dựng phát triển hạ tầng tân thành
... Báo cáo thực tập tổng hợp chơng I khái quát chung công ty xây dựng phát triển hạ tầng tân thành Khát quát trình hình thành phát triển công ty xây dựng phát triển hạ tầng Tân Thành Công ty xây ... cầu xây dựng hạ tầng sở tăng lên, thành viên sáng lập hợp tác xã định thành lập Công ty xây dựng phát triển hạ tầng Tân Thành với việc mở rộng ngành nghề kinh doanh Công ty Tân thành đợc thành ... liệu xây dựng Vận tải hàng hoá đờng Đào Tất Thắng - Lớp 620 Báo cáo thực tập tổng hợp 2.2 Đặc điểm hoạt động Công ty Công ty doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng Tuy nhiên công ty hoạt động lĩnh vực xây...
 • 17
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu báo cáo thực tập tại công ty xây dựngbáo cáo thực tập tại công ty xây dựng 492mẫu báo cáo thực tập tại công ty xây dựng viet nam housebáo cáo thực tập tại công ty xây dựng số 4tai mien phi mau bao cao thuc tap ve cong ty xay dungbao cao thuc tap tai cong ty xay lap dienbáo cáo thực tập tại công ty xây lắp điệnbài báo cáo thực tập về công ty xây dựngbáo cáo thực tập trong công ty xây dựngbáo cáo thực tập ở công ty xây dựngbáo cáo thực tập về công ty xây dựngbao cao thuc tap ve cong ty xay dung mai lambáo cáo thực tập về công ty xây dựng bưu điệnbao cao thuc tap cty co phan xay dung lung lo so 2báo cáo thực tập tại công ty tnhh thương mại xây dựng vận tải thăng longĐề cương Môn phân tích đánh giá tài nguyên nước mặtĐỀ CƯƠNG MÔN ĐỊA CHÍNH ĐẠI CƯƠNGnghiên cứu về biển sinh vật biển và cảm xúc của con người về biểnTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA TỔ TRƯỞNG TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNGTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG NAIPhát triền nguồn vật liệu đậu cô ve (Phaseolus vulgaris L.) phục vụ chương trình chọn tạo giống năng suất cao, chịu nóng và chống bệnh gỉ sắt (tt)Quá trình hình thành, phát triển cộng đồng người Việt ở Thái Lan (LA tiến sĩ)Thuyết minh đồ án tốt nghiệpPhát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng Giáo dục và Đào tạo các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (LA tiến sĩ)Điều tra cây thuốc và các bài thuốc của đồng bào dân tộc Thái, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, nhằm tạo bảo tồn tri thức bản địa và định hướng phát triển tài nguyên rừng bền vững (LA tiến sĩ)Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý (LA tiến sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (LA tiến sĩ)Quản trị tài chính nâng caoThu nhận và ứng dụng các chất có hoạt tính sinh họcXây dựng thủ tục rút gọn trong luật tố tụng hình sự Việt NamXu hƣớng truyền hình chuyên biệt dành cho giới trẻ tại Việt NamHệ thống thông tin quản lý giáo dục bậc tiểu họcMô hình quản lý trường trung học phổ thông chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diệnCHUONG 11 động cơ đốt trongLuyện siêu kĩ năng môn ngữ văn nghị luận xã hội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập