So sánh truyện thơ Tày và truyện thơ Thái

tóm tắt luận án tiến sĩ các biểu thức chiếu vật có từ “trăng”, “hoa”, “gió” trong truyện kiều (so sánh với ca dao thơ mới)

tóm tắt luận án tiến sĩ các biểu thức chiếu vật có từ “trăng”, “hoa”, “gió” trong truyện kiều (so sánh với ca dao và thơ mới)
... đạt (so sánh với ca dao và Thơ Mới); Chương - Ca c biểu thức chiếu vật từ “trăng”, “hoa”, “gió” Truyện Kiều bình diện ca i biểu đạt và giá trị sử dụng (so sánh với ca dao và Thơ Mới) ... CÓ TỪ “TRĂNG", “HOA”, GIÓ” TRONG TRUYỆN KIỀU TRÊN BÌNH DIỆN CA I BIỂU ĐẠT (SO SÁNH VỚI CA DAO VÀ THƠ MỚI) 2.1 CA C BIỂU THỨC CHIẾU VẬT CÓ TỪ “TRĂNG", “HOA”, GIÓ” TRONG TRUYỆN KIỀU ... mùa,…) 2.1.1.3 Biểu thức chiếu vật từ “trăng”, “hoa”, “gió” Truyện Kiều cấu tạo danh từ Ngữ liệu cho thấy, 105/273 (38.46%) BTCV từ “trăng”, “hoa”, “gió” Truyện Kiều cấu tạo...
 • 24
 • 65
 • 0

So sánh truyền thuyết lễ hội Hai Bà Trưng ở Mê Linh Phú Thọ

So sánh truyền thuyết và lễ hội Hai Bà Trưng ở Mê Linh và Phú Thọ
... chuỗi truyền thuyết khởi nghĩa Hai Trưng Linh Phúc Thọ 33 2.1.2 Phân loại truyền thuyết khởi nghĩa Hai Trưng Linh Phúc Thọ 36 2.2 Những điểm tƣơng đồng chuỗi truyền thuyết ... ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG LỄ HỘI HAI BÀ TRƢNG LINH VÀ PHÚC THỌ 70 3.1 Thống kê lễ hội Hai Trƣng tƣớng lĩnh địa bàn huyện Linh Phúc Thọ 70 3.2 Những điểm tƣơng đồng lễ hội ... VÀ KHÁC BIỆT TRONG CHUỖI TRUYỀN THUYẾT VỀ CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƢNG LINH VÀ PHÚC THỌ 33 2.1 Thống kê phân loại chuỗi truyền thuyết khởi nghĩa Hai Trƣng Linh Phúc Thọ...
 • 137
 • 466
 • 0

So sánh truyện thơ dân tộc Thái truyện thơ dân tộc H'Mông (Trên cứ liệu hai tác phẩm Tiễn dặn người yêu Tiếng hát làm dâu

So sánh truyện thơ dân tộc Thái và truyện thơ dân tộc H'Mông (Trên cứ liệu hai tác phẩm Tiễn dặn người yêu và Tiếng hát làm dâu
... Thái dân tộc H’Mông 8 - So sánh để tương đồng truyện thơ dân tộc Thái dân tộc H’Mông liệu hai tác phẩm tiêu biểu Tiễn dặn người yêu Tiếng hát làm dâu Lý giải nguyên nhân - So sánh để khác biệt truyện ... dân tộc học 9 Dự kiến đóng góp: Chọn đề tài So sánh truyện thơ dân tộc Thái truyện thơ dân tộc H’Mông (trên liệu hai tác phẩm Tiễn dặn người yêu Tiếng hát làm dâu) , muốn góp phần nhỏ việc: - Phát ... Truyện thơ dân tộc Thái truyện thơ dân tộc H’Mông với hai tác phẩm tiêu biểu Tiễn dặn người yêu Tiếng hát làm dâu 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Kho tàng truyện thơ dân tộc Thái dân tộc H’Mông đường khám...
 • 105
 • 94
 • 1

SO SÁNH TRUYỀN THUYẾT lễ hội HAI bà TRƯNG ở mê LINH PHÚC THỌ

SO SÁNH TRUYỀN THUYẾT và lễ hội HAI bà TRƯNG ở mê LINH và PHÚC THỌ
... hai huyện Linh Phúc Thọ (Thành phố Hà Nội) Riêng phần lễ hội tập trung chủ yếu lễ hội Hai Trưng hai làng Hạ Lôi – Linh Hát Môn – Phúc Thọ Bởi hai làng tiêu biểu việc thờ tự tổ chức lễ ... biệt truyền thuyết lễ hội Hai Trưng địa phương tiêu biểu có thờ tự Hai vấn đề mới, chưa có khai thác Đó ý tưởng để lựa chọn đề tài luận văn Thạc sĩ So sánh truyền thuyết lễ hội Hai Trưng ... Trưng Linh Phúc Thọ 33 Chương 2: NHỮNG TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG CHUỖI TRUYỀN THUYẾT VỀ CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƯNG LINH VÀ PHÚC THỌ 2.1 Thống kê phân loại chuỗi truyền thuyết khởi...
 • 128
 • 54
 • 0

Nghiên cứu so sánh truyện Kông Chuy Pát Chuy của Hàn Quốc truyện Tấm Cám của Việt Nam pdf

Nghiên cứu so sánh truyện Kông Chuy Pát Chuy của Hàn Quốc và truyện Tấm Cám của Việt Nam pdf
... đề truyện để phân tích, so sánh, làm sáng tỏ mối quan hệ ảnh hưởng đặc trưng thể loại truyện Kông Chuy Pát Chuy Hàn Quốc truyện Tấm Cám Việt Nam II So sánh Kông Chuy Pát Chuy Tấm Cám Cốt truyện ... viết, giới nghiên cứu chủ yếu tiến hành nghiên cứu so sánh loại hình Tấm Cám với truyện nhiều dân tộc thiểu số nước so sánh với truyện quốc gia khu vực Đông Nam Á Khi so sánh Tấm Cám với truyện nước, ... Nga, Trung Quốc, Nhật Bản rải rác nhiều quốc gia khu vực Đông Nam Á Ở Hàn Quốc truyện Kông Chuy Pát Chuy( 2) Việt Nam Tấm Cám( 3), với nhiều công trình nghiên cứu kiểu truyện Việt Nam, theo...
 • 5
 • 199
 • 2

Nghiên cứu so sánh truyện Kông Chuy Pát Chuy của Hàn Quốc truyện Tấm Cám của Việt Nam pptx

Nghiên cứu so sánh truyện Kông Chuy Pát Chuy của Hàn Quốc và truyện Tấm Cám của Việt Nam pptx
... sánh hai truyện Kông Chuy Pát Chuy Hàn Quốc Tấm Cám Việt Nam, rút kết luận sau: Thứ nhất, so sánh nhân vật, truyện Kông Chuy Pát Chuy Hàn Quốc so với nhân vật Kông Chuy nhân vật người di ghẻ Quan ... Trung Quốc, loại hình truyện Cinderella truyền sang Việt Nam, Đông Nam Á, Ấn Độ, Hàn Quốc Nhật Bản, v.v… Kông Chuy Pát Chuy Hàn Quốc Tấm Cám Việt Nam thoát thai từ Trung Quốc với quan niệm người ... thôn Việt Nam, có quan hệ ảnh hưởng với truyện Xợp Han Trung Quốc Thứ ba, so sánh cấu trúc, truyện Kông Chuy Pát Chuy Hàn Quốc kết hợp phát triển mâu thuẫn người mẹ kế Kông Chuy, loại hình truyện...
 • 6
 • 97
 • 0

Nghiên cứu so sánh truyện Kông Chuy Pát Chuy của Hàn Quốc truyện Tấm Cám của Việt Nam doc

Nghiên cứu so sánh truyện Kông Chuy Pát Chuy của Hàn Quốc và truyện Tấm Cám của Việt Nam doc
... chứng cho mối quan hệ ảnh hưởng Trung Quốc Việt Nam Về cấu trúc Có thể tóm tắt cấu trúc hai chuy n Kông Chuy Pát Chuy Tấm Cám sau: * Kông Chuy Pát Chuy (1) Kông Chuy sống với mẹ kế: nỗi khổ (2) Mẹ ... suốt từ đầu đến cuối truyện Tấm Cám Vai trò người mẹ kế truyện Tấm Cám mờ nhạt Kông Chuy Pát Chuy, truyện Tấm Cám xếp vào phạm trù thuyết thoại mẹ kế Hơn nữa, truyện kết thúc hành vi trừng ác thuyết ... Về không gian, truyện Hàn Quốc Việt Nam có điểm chung lấy bối cảnh nông thôn làm Trong truyện Kông Chuy Pát Chuy, vật gây khó khăn cho Kông Chuy cuốc gỗ để cuốc nương, chum...
 • 5
 • 111
 • 0

Nghiên cứu so sánh truyện Kông Chuy Pát Chuy của Hàn Quốc truyện Tấm Cám của Việt Nam docx

Nghiên cứu so sánh truyện Kông Chuy Pát Chuy của Hàn Quốc và truyện Tấm Cám của Việt Nam docx
... đầu Cám biết ăn thịt Sau phần so sánh hai truyện Kông Chuy Pát Chuy Hàn Quốc Tấm Cám Việt Nam Nhân vật Hệ thống nhân vật truyện Hàn Quốc Kông Chuy, Pát Chuy, người mẹ kế, Quan huyện, bà lão hàng ... người mẹ ghẻ Pát Chuy (Hàn Quốc) , người mẹ ghẻ Cám (Việt Nam) Nhưng điểm khác là: Kông Chuy Pát Chuy, người mẹ ghẻ thủ phạm bên cạnh Pát chuy (là thủ phạm phụ) ngược lại, Tấm Cám, Cám thủ phạm ... nhân vật chính), truyện Hàn Quốc Quan huyện, truyện Việt Nam Thái tử Về vị trí xã hội, đối tượng kết hôn Tấm Cám (Thái tử) có vị trí xã hội cao đối tượng kết hôn Kông Chuy Pát Chuy (Quan huyện)...
 • 5
 • 94
 • 0

Nghiên cứu so sánh truyện Kông Chuy Pát Chuy của Hàn Quốc truyện Tấm Cám của Việt Nam pot

Nghiên cứu so sánh truyện Kông Chuy Pát Chuy của Hàn Quốc và truyện Tấm Cám của Việt Nam pot
... đề truyện để phân tích, so sánh, làm sáng tỏ mối quan hệ ảnh hưởng đặc trưng thể loại truyện Kông Chuy Pát Chuy Hàn Quốc truyện Tấm Cám Việt Nam II So sánh Kông Chuy Pát Chuy Tấm Cám Cốt truyện ... viết, giới nghiên cứu chủ yếu tiến hành nghiên cứu so sánh loại hình Tấm Cám với truyện nhiều dân tộc thiểu số nước so sánh với truyện quốc gia khu vực Đông Nam Á Khi so sánh Tấm Cám với truyện nước, ... Nga, Trung Quốc, Nhật Bản rải rác nhiều quốc gia khu vực Đông Nam Á Ở Hàn Quốc truyện Kông Chuy Pát Chuy( 2) Việt Nam Tấm Cám( 3), với nhiều công trình nghiên cứu kiểu truyện Việt Nam, theo...
 • 5
 • 73
 • 0

Nghiên cứu so sánh truyện Kông Chuy Pát Chuy của Hàn Quốc truyện Tấm Cám của Việt Nam pps

Nghiên cứu so sánh truyện Kông Chuy Pát Chuy của Hàn Quốc và truyện Tấm Cám của Việt Nam pps
... đầu Cám biết ăn thịt Sau phần so sánh hai truyện Kông Chuy Pát Chuy Hàn Quốc Tấm Cám Việt Nam Nhân vật Hệ thống nhân vật truyện Hàn Quốc Kông Chuy, Pát Chuy, người mẹ kế, Quan huyện, bà lão hàng ... người mẹ ghẻ Pát Chuy (Hàn Quốc) , người mẹ ghẻ Cám (Việt Nam) Nhưng điểm khác là: Kông Chuy Pát Chuy, người mẹ ghẻ thủ phạm bên cạnh Pát chuy (là thủ phạm phụ) ngược lại, Tấm Cám, Cám thủ phạm ... nhân vật chính), truyện Hàn Quốc Quan huyện, truyện Việt Nam Thái tử Về vị trí xã hội, đối tượng kết hôn Tấm Cám (Thái tử) có vị trí xã hội cao đối tượng kết hôn Kông Chuy Pát Chuy (Quan huyện)...
 • 5
 • 86
 • 0

so sánh sự sinh trưởng năng suấ t của 6 giống dưa leo (cucumis sativus l.) vụ thu đông tại trại thực nghiệm nông nghiệp, trường đại học cần thơ , 2007

so sánh sự sinh trưởng và năng suấ t của 6 giống dưa leo (cucumis sativus l.) vụ thu đông tại trại thực nghiệm nông nghiệp, trường đại học cần thơ , 2007
... 34-47 47 -64 7,3 7 b 0 ,6 7 b 2,7 4 1 0,4 1 a 2, 26 a 0,9 3 6, 94 b 1 ,6 2 ab 1 ,6 2 7,4 1 b 1 ,6 2 ab 0,4 4 7,8 5 b 2 ,6 a 1, 96 6,9 2 b 2,0 ab 1,0 0 ** * ns 12 ,6 2 4 0,5 3 8 2,8 4 Nhữ số ng mộcộcó chữsố t t theo sau giố ... kính trái củ giố không khác biệqua phân t ch thố k , ng a ng t ng biế thiên t n 2,4 -2 ,6 cm Kích thư c trái (cm) 10 7,8 a 7,7 a 6, 9 b 6, 9 b 6, 7 b 6, 6 b 2,4 2,4 2,5 2 ,6 2,5 2,5 2,9 b 2,9 b 2,7 bc ... hợ trồ ởv Thu đ m t t, nh, p ng ông, t TP Cầ i n Thơ Thí nghiệ đợ bố theo khố hoàn toàn ngẫ nhiên gồ nghiệ thứ m ưc trí i u m m c giố dư leo baby: TN 20 4, TN 20 5, TN 2 0 6, TN 35 9, TN 368 , TN...
 • 78
 • 225
 • 1

so sánh sự tăng trưởng năng suất của 6 giống dưa leo (cucumis sativusl.) tại trại thực nghiệm nông nghiệp trường đại học cần thơ thu đông 2007

so sánh sự tăng trưởng và năng suất của 6 giống dưa leo (cucumis sativusl.) tại trại thực nghiệm nông nghiệp trường đại học cần thơ thu đông 2007
... 5Tàing dưa học tập vàsativus L.).cứu Học liệu ĐH Cần Thơ @ gi liệu leo (Cucumis nghiên Lu n văn t t nghi p i h c Khoa Nông Nghi p SHƯD Trư ng iH cC n Thơ NGUY N THANH TÙNG 20 06 So sánh s tăng trư ... Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 0,9 Tr hoa 50% 0,78 a ng kính g c (cm) 0,8 0,7 0,77 a 0, 76 a 0,75 a 0 ,68 a K t thúc thu ho ch 0 ,69 a 0 ,68 b 0 ,66 ab 0,75 a 0,71 a 0 ,67 ab 0 ,62 ... D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C C N THƠ -oOo- TRƯƠNG TH KIM QUYÊN SO SÁNH S TĂNG TRƯ NG VÀ NĂNG SU T C A GI NG DƯA LEO (Cucumis sativus L.) T I TR I TH C NGHI M NÔNG NGHI P TRƯ NG I H C C N THƠ THU...
 • 71
 • 167
 • 0

so sánh sự tăng trưởng năng suất của 7 giống dưa leo trồng trên giá thể mụn xơ dừa, tưới nhỏ giọt trong nhà lưới,tại thành phố cần thơ, vụ thu đông 2005

so sánh sự tăng trưởng và năng suất của 7 giống dưa leo trồng trên giá thể mụn xơ dừa, tưới nhỏ giọt trong nhà lưới,tại thành phố cần thơ, vụ thu đông 2005
... tăng trưởng suất giống dưa leo (Cucumis sativus L.) trồng giá thể mụn dừa, tưới nhỏ giọt nhà lưới, thành phố Cần Thơ, vụ Thu Đông 2005. ” chọn giống dưa leo suất cao, phẩm chất tốt, sinh trưởng ... 2006 So sánh tăng trưởng suất giống dưa leo (Cucumis sativus L.) trồng giá thể mụn dừa, tưới nhỏ giọt nhà lưới, thành phố Cần Thơ, vụ Thu Đông 2005. ”Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Trồng ... tưới nhỏ giọt Giá thể trồng mụn dừa sạch, mật độ trồng 28.333 cây/ha Kết thí nghiệm cho thấy giống dưa leo sinh trưởng tốt giá thể mụn dừa với dung dịch dinh dưỡng Trong đó, giống dưa leo...
 • 81
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong dạy học môn giáo dục chính trị ở trường trung cấp việt anh tỉnh nghệ ankết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong dạy học môn giáo dục chính trị ở trường trung cấp việt anhphương pháp nêu vấn đề trong quá trình giảng dạy môn giao dục công dân ở bậc trung học phổ thôngvận dụng phuong pháp nêu vấn đề vào dạy hcoj một số bài thở trữ tình ở lớp 11 trường trung học phổ thôngsự vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong việc giảng dạy môn anh vănvận dụng nguyên tắc dạy học nêu vấn đề trong dạy học phần lịch sử việt nam từ 1858 đến 1918 lớp 11 thptphương pháp giải quyết vấn đề trong dạy họcvận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương phương pháp toạ độ trong không gian cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh cao bằngvan dung phuong phap day hoc goi mo va giai quyet van de trong day hoc toan o truong thpttieu luan van dung phuong phap day hoc goi mo va giai quyet van de trong day hoc toan o truong thptvận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn gdcd phần công dân với các vấn đề chính trị xã hội ở trường thptde tai van dung phuong phap thao luan nhom trong day hoc phan the gioi quan phuong phap luanvận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nguyên hàm – tích phân lớp 12 trung học phổ thôngphương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học kinh tế chính trịphuong phap dat va giai quyet van de trong day hoc sinh hoc 9Kĩ năng giao tiếp trong thời đại toàn cầu hóaĐánh giá tình hình sử dụng nước sinh hoạt và các bệnh lý liên quan đến ô nhiễm nước tại các hộ gia đìnhMột số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty dệt may hà nộiFundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap002Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap005Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap010Đề kiểm tra học kỳ 2 hóa 10 đề chính thứcĐề kiểm tra học kỳ 2 hóa 10Đề kiểm tra học kỳ 2 hóa 11, có đáp ánĐề kiểm tra học kỳ 2 hóa 11, đề chính thức có đáp án150 câu trắc nghiệm chọn câu đồng nghĩa tiếng AnhÔn thi hóa 10 kỳ 2trắc nghiệm tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học hóa học 10Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap012Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap015Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap016Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap01839 câu bài tập ôn thi hs trung bình hóa học 10Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh thái nguyên trên nền tảng androidThiết kế và điều khiển hệ thống ổn định nhiệt độ cho lò ấp trứng loại nhỏ
Đăng ký
Đăng nhập