Tuyển tập trắc nghiệm bộ môn Ngũ quan Tai mũi họng, Mắt, Răng hàm mặt

TUYỂN tập TRẮC NGHIỆM môn NGỮ văn LUYỆN THI vào 10

TUYỂN tập TRẮC NGHIỆM môn NGỮ văn LUYỆN THI vào 10
... gái thành phần ? A Trạng ngữ B Chủ ngữ C Khởi ngữ D Tình thái Câu 15: Văn sau văn nghị luân? A Bàn đọc sách B Tiếng nói văn nghệ C Lặng lẽ Sa Pa D Chuẩn bị hành trang vào kỉ Cõu 16: Vit "Truyn ... Từ đồng nghĩa D Từ nhiều nghĩa 10 GV: Nguyn Thanh Tõm Câu 141: Nền Văn học Việt Nam đợc tạo thành từ văn nào? A Văn học dân gian B Văn học viết C Văn học dân gian văn học viết Câu 142: Trong dòng ... cỏch mng Cõu 19: Nguyn ỡnh Thi vit bn "Ting núi ca ngh" vo thi k no? A Thi k u cuc khỏng chin chng Phỏp B Thi k u cuc khỏng chin chng M C Thi k Bc xõy dng ch ngha xó hi D Thi k t nc hon ton thng...
 • 19
 • 128
 • 0

Tuyển tập :Trắc nghiệm khách quan vật lý 11

Tuyển tập :Trắc nghiệm khách quan vật lý 11
... hỏi trắc nghiệm Vật lớp 11 - Chơng trình nâng cao 21 Dòng điện chân không 3.34 Câu dới nói chân không vật không đúng? A Chân không vật môi trờng phân tử khí B Chân không vật môi trờng ... chuyển động từ vật sang vật khác không 1.14 Chọn: C Hớng dẫn: Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện dơng vật thiếu êlectron, vật nhiễm điện âm vật thừa êlectron, vật nhiễm điện âm vật nhận thêm ... tích vật dẫn phân bố bề mặt vật dẫn Phát biểu: Điện tích vật dẫn phân bố bề mặt vật dẫn không đúng, điện tích phân bố bề mặt vật dẫn vật hình cầu điện tích phân bố đều, vật khác điện tích đ ợc tập...
 • 114
 • 2,059
 • 87

Tuyển tập trắc nghiệm khách quan

Tuyển tập trắc nghiệm khách quan
... Hoa has a letter her friend A from B in C on D at Câu : Hoa is the age as her friends at Quang Trung school A different B young C same D about Câu : Students take part many activities...
 • 21
 • 183
 • 0

Tuyển tập trắc nghiệm thi Olimpic các môn khoa học MaxLenin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Tuyển tập trắc nghiệm thi Olimpic các môn khoa học MaxLenin, tư tưởng Hồ Chí Minh
... nói: Đảng viên trước, làng nước theo sau” câu 26 “Đảng lấy chủ nghóa Mác-Lênin tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tường kim nam cho hành động” câu nói Đảng ta khẳng đònh Đại hội Đảng toàn quốc ... tác phẩm Người? a Đạo đức cách mạng b Đường cách mệnh c Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghóa cá nhân d Ba mươi năm hoạt đông Đảng 25 Mở đầu tác` phẩm, Hồ Chí Minh viết “Nhân dân ta thường ... sản” ai? a Các Mác b Ph Ăng Ghen c Lê Nin d Các Mác Ph Ăng ghen 81 Phong trào sinh viên tốt Hội sinh viên TPHCM phát động có nội dung a Học tập tốt - rèn luyện tốt - đạo đức tốt b Học tập tốt -...
 • 7
 • 267
 • 1

Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( ôn tập) môn HOÁ

Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( ôn tập)  môn HOÁ
... 13 Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( Ôn tập) (I) h nhit núng chy ca Al2O3, tit kim nng lng (II) to cht lng dn in tt hn Al2O3 núng chy (III) ngn cn quỏ trỡnh oxi hoỏ nhụm khụng khớ A.(I) B.(II) v (III) ... 2,24 (l) H2 THPT Nguyễn Trãi Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( Ôn tập) C 7,8 g K, 6,5g Zn, 4,48 (l) H2 D 7,8 g K, 6,5 g Zn, 1 ,12 (l) H2 CU 110 Cho 1,5g hn hp Na v kim loi kim A tỏc dng vi H2O thu c 1 ,12 ... cỏc dung dch : X1 (HCl) X2 (KNO3) X3 (HNO3) X4 ( HCl, KNO3) X5 ( FeCl3) Dung dch hũa tan c Cu kim loi l : A X3, X4, X5 B X3 , X5 THPT Nguyễn Trãi 21 Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( Ôn tập) C X3, X4 D...
 • 24
 • 94
 • 0

TUYEN TAP TRAC NGHIEM LI THUYET Mon Hóa ( Luyện thi đại học 2016)

TUYEN TAP TRAC NGHIEM LI THUYET Mon Hóa ( Luyện thi đại học 2016)
... HCOOCH3 (2 ), CH3CH2COOH (3 ),CH3COOCH3 (4 ), CH3CH2CH2OH (5 ) A (3 ) > (1 ) > (4 ) > (5 ) > (2 ) B (1 ) > (3 ) > (4 ) > (5 ) > (2 ) C (3 ) > (1 ) > (5 ) > (4 ) > (2 ) D (3 ) > (5 ) > (1 ) > (2 ) > (4 ) Câu 101: Dãy gồm ... nitron (c); teflon (d); poli(metyl metacrylat) (e); poli(phenolfomanđehit) (f); capron (g) Dãy gồm polime điều chế phản ứng trùng hợp : A (b), (c), (d) B (c), (d), (e),(g) C (a), (b), (f) D (b), (d), ... (5 ) Amilozơ + H2O  Phản ứng giữ nguyên mạch polime A (1 ), (2 ), (3 ) B (1 ), (2 ), (3 ), (4 ) C (1 ), (2 ) ,(5 ) D (1 ) ,(2 ) ,(3 ) ,(4 ) ,(5 ) Câu 25: Cho polime sau: tơ nilon-6,6 (a); poli(ure-fomanđehit) (b);...
 • 17
 • 186
 • 4

Tuyển tập trắc nghiệm marketing căn bản .

Tuyển tập trắc nghiệm marketing căn bản .
.. . tin marketing, phận nghiên cứu marketing, phận phân tích thông tin marketing B Bộ phận thu thập thông tin marketing, phận nghiên cứu marketing, phận phân tích thông tin marketing phận thực marketing .. . thông Marketing Mix cho thị trường mục tiêu gọi là: a Marketing đại trà b Marketing mục tiêu c Marketing đa dạng hoá sản phẩm d Marketing phân biệt theo người tiêu dùng 15 Trong thông báo tuyển .. . tương đồng Môi trường Marketing doanh nghiệp định nghĩa là: a Một tập hợp nhân tố kiểm soát b Một tập hợp nhân tố kiểm soát c Một tập hợp nhân tố bên doanh nghiệp d Một tập hợp nhân tố kiểm soát...
 • 46
 • 15,645
 • 73

Bộ đề thi trắc nghiệm hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ

 Bộ đề thi trắc nghiệm hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ
... lưu thông tiền tệ điều kiện kinh tế thị trường Đáp án: 1- Vai trò lưu thông tiền tệ yêu cầu phải quản lưu thông tiền tệ: Khái niệm lưu thông tiền tệ: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh ... tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều có nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán quốc tế ... yếu đề thị trường 34 (cung cầu) định, kể mối quan hệ hàng hoá -tiền tệ Vì lưu thông tiền tệ phải quản dựa sở xác định mức cung cầu tiền tệ nhằm đảm bảo cân cung cầu tiền tệ Mức cung tiền tệ...
 • 61
 • 8,786
 • 123

Bài tập trắc nghiệm di truyền học quần thể

Bài tập trắc nghiệm di truyền học quần thể
... biết quần thể có tỷ lệ kiểu gen sau : Quần thể : 36% AA + 48% Aa + 16% aa ; Quần thể : 45% AA + 40% Aa + 15% aa Quần thể : 49% AA + 42% Aa + 9% aa ; Quần thể : 42,25% AA + 45,5% Aa + 12,5% aa Quần ... C.0.25AA:0.05Aa:0.25aa D.0.402AA:0.464Aa:0.134aa Bài tập di truyền học quần thể Chuyên đề luyện thi Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường Câu 38 : Một quần thể người trạng thái cân di truyền có tỷ lệ nhóm máu sau : Nhóm ... 0,25 D A = 0,45; a = 0,55 Câu 31 : Cho quần thể hệ xuất phát sau: P : 0,45AA : 0,40Aa : 0,15aa Nếu cho cá thể quần thể ngẫu phối sau hệ cấu trúc di truyền quần thể ? A 42,25% AA : 45,5% Aa : 9% aa...
 • 4
 • 7,363
 • 580

Tuyen tap trac nghiem 10 moi

Tuyen tap trac nghiem 10 moi
... mức không: A Wt = 4 .104 J; Wt = 22 .105 J; Wt = 104 .105 J B Wt = 8 .104 J; Wt = 44 .105 J; Wt = 104 .105 J C Wt = 8 .104 J; Wt = 22 .105 J; Wt = 52 .105 J D Wt = 8 .104 J; Wt = 22 .105 J; Wt = 104 .105 J b/ Nếu lấy trạm ... thẳng Cứ đợc 10m ngời lại nhìn đồng hồ đo khoảng thời gian Kết đo đợc ghi bảng sau: TT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 x(m) 8 10 10 12 12 12 14 14 t(s) A Vận tốc trung bình đoạn đờng 10m lần thứ 1,25m/s ... đoạn 1mm Suất Iâng kim loại là: a 8,95 .101 0Pa b 7,75 .101 0Pa c 9,25 .101 0Pa d 8,50 .101 0Pa Câu 296: Một trụ đờng kính 5cm làm nhôm có suất Iâng E = 7 .10 10Pa Thanh đặt thẳng đứng đế để chống đỡ...
 • 45
 • 195
 • 1

TRẮC NGHIỆM BỘ MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TRẮC NGHIỆM BỘ MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
... luật mẫu quan trọng thương mại giải tranh chấp thương mại điện tử điện tử b WTO từ năm 1998 xem xét tác động thương mại điện a Luật mẫu Thương mại điện tử Luật mẫu chữ ký điện tử tử đến hiệp định ... triển thương b Luật mẫu Thương mại điện tử Luật mẫu giao dịch điện tử mại điện tử cần phải điều chỉnh sách nào; c Luật mẫu Hợp đồng điện tử Luật mẫu chữ ký điện tử vấn đề phát sinh từ thương mại điện ... Luật thống giao dịch điện tử thông tin cho thương mại điện tử tối đa hoá lợi ích thương d Australia chậm trễ việc thiết lập hệ thống quy định mại điện tử pháp lý thương mại điện tử a OECD Trả lời:...
 • 16
 • 724
 • 2

Tuyển tập trắc nghiệm vật lý 11

Tuyển tập trắc nghiệm vật lý 11
... ảnh vật thật đúng? A Vật thật cho ảnh thật, chiều lớn vật B Vật thật cho ảnh thật, ngược chiều nhỏ vật C Vật thật cho ảnh ảo, chiều nhỏ vật D Vật thật cho ảnh thật, ngược chiều lớn hay nhỏ vật ... ảo, chiều lớn vật 9.72 nh thu từ thấu kính phân kì vật thật A nh thật lớn vật B nh ảo nhỏ vật C nh thật lớn nhỏ vật phụ thuộc vào khoảng cách từ vật đến thấu kính D nh thật lớn nhỏ vật phụ thuộc ... thật nhỏ vật C Vật thật xa quang tâm gương cầu lõm cho ảnh ảo D Vật thật khoảng từ O đến F gương cầu lõm cho ảnh ảo, chiều, lớn vật thật 9.26 Vật thật qua gương cầu lõm cho ảnh thật nhỏ vật phải...
 • 50
 • 2,224
 • 95

Tuyen tap trac nghiem quang hinh

Tuyen tap trac nghiem quang hinh
... sáng truyền từ mơi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang hơn, góc khúc xạ lớn góc tới B Khi tia sáng truyền từ mơi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang hơn, góc khúc xạ nhỏ góc ... (hay gương cầu) O quang tâm thấu kính (hay đỉnh gương) A điểm sáng nằm trục chính, A/ ảnh A Cho kết luận sau: I Linh kiện quang học đặt O thấu kính hội tụ, A/ ảnh ảo II Linh kiện quang học đặt O ... tia tới tia ló đối xứng qua mặt phân giác góc chiết quang góc lệch cực tiểu C Khi góc tới góc chiết quang nhỏ góc lệch tỉ lệ với góc chiết quang D Tia sáng đơn sắc sau khúc xạ mặt bên thứ xảy...
 • 46
 • 245
 • 0

Bài tập trắc nghiệm từ vựng, ngữ pháp 11

Bài tập trắc nghiệm từ vựng, ngữ pháp 11
... D stayed 10) The children were eager their parents A to see - B see -C seeing -D saw 11) I’d rather at home A to stay -B staying - C stayed - D stay 12) Peter is very funny ... yesterday A were wearing/ had met -B wore/ had met C wore/ was meeting -D were wearing/ met 11) As I the glass, it suddenly into two pieces A cut/ broke - B was cutting/ broke C cut/ ... wanted to avoid on security cameras A to see - B seeing - C to be seen - D being seen 11) Peter to go in for the exam A avoided - B let -C advised -D decided 12) I tried...
 • 8
 • 577
 • 12

Bài tập trắc nghiệm từ vựng, ngữ pháp 11 PHẦN 3

Bài tập trắc nghiệm từ vựng, ngữ pháp 11 PHẦN 3
... candle over, it a fire A will start - B started -C would start -D would have started 11) If you told us about the bad service, we would have eaten there A hadn’t -B don’t ... have 12) What would Tom if he the truth? A would know -B knows -C had known - D knew 13) If I you were sick I would have called sooner A knew -B had known -C know - D would ... to receive the same type of thing from them A change -B hand in -C exchange - D return 3) To make something look more attractive by putting things on it A adorn -B decorate C to be...
 • 5
 • 573
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: tuyen tap trac nghiem on thi hoc ki 2 mon hoa hoc nam 2014 2015bài tập trắc nghiệm công nghệ bảo quản rau quảbài tập trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp tiếng anhbài tập trắc nghiệm di truyền học quần thểbài tập trắc nghiệm nhập môn tài chính tiền tệbài tập trắc nghiệm về mệnh đề quan hệbài tập trắc nghiệm nhập môn tin họcbài tập trắc nghiệm về di truyền quần thểtuyển tập trắc nghiệm vật lýbài tập trắc nghiệm về đảo ngữ có đáp ánbài tập trắc nghiệm về đại từ quan hệbài tập trắc nghiệm câu đảo ngữtuyển tập trắc nghiệmbai tap trac nghiem ve dao ngu trong tieng anhbai tap trac nghiem cau dao ngu trong tieng anhNghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than Quảng Ninh của Keo Tai tượng (Acacia mangium) với Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorrhiza) tại vườn ươm (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý lao động tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh Nam Định (LV thạc sĩ)BCNT anh hậu D8 qlnl1Lữ trọng hòa d9 QLNL1 (1)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh (LV thạc sĩ)Đánh giá các yếu tố tác động đến việc triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan cấp tỉnh Trường hợp tỉnh Quảng NgãiNghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu Họ Cicadidae (HemipteraAuchenorrhyncha) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Phương trình vi phân đại số có trễ trong lý thuyết điều khiểnThuyết trình lịch sử truyền thông quốc tếPhân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trị (LV thạc sĩ)phòng trừ bệnh hại trên hồ tiêuXây dựng truyền thông cho sản phẩm sữa Vinamilk Probi của công ty cổ phần sữaVinamilkXây dựng truyền thông cổ động cho bia Sapporo năm 2017NỘI DUNG ôn THI TIẾNG ANH lớp 1Nghiên cứu giải pháp đa truy nhập phân chia theo mã trong truyền thông quang không dâyỨng dụng OFDMA và tìm hiểu về các chuẩn của WiMAXĐề tài ứng dụng MIB trong quản lý mạng MPLSXây dựng chương trình truyền thông cổ động cho sản phẩm sữa đậu nành Vinasoy của công ty sữa đậu nành Vinasoy việt namTHIẾT KẾ MẠCH BCD HIỆN THỊ LED ĐƠN
Đăng ký
Đăng nhập