Xúc tác quang hoá tio2 cho bảo vệ môi trường

BÁO CÁO KHOA HỌC " XÚC TÁC QUANG HÓA TIO2 “MICRO NANO COMPOSIT” MANG TRÊN VẬT LIỆU NANO CARBON CÓ CẤU TRÚC " ppt

BÁO CÁO KHOA HỌC
... xúc tác quang hóa hoàn toàn mới, sở tổ hợp vật liệu kích thươc micro nanomet, mang lên vật liệu cấu trúc Hoạt tính quang hóa xúc tác mạnh hoạt động ổn định thời gian dài Đặc biệt, hệ xúc tác ... cho loại xúc tác dùng MWNT CNF vật liệu cấu trúc “micro nano composit 1” “micro nano composit 2” với tỷ lệ thành phần theo khối lượng sau: - Xúc tác “Micro nano composit 1”: TiO2( TM) /TiO2 sol-gel/MWNT ... thành xúc tác tăng lên nhiều Với lí trên, nghiên cứu hướng đến việc tổng hợp loại xúc tác quang hóa dạng composit TiO2 nano cacbon: cacbon nano ống đa lớp MWNT cacbon nano sợi CNF mang vật liệu có...
 • 9
 • 240
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU XÚC TÁC QUANG HÓA TiO2 TỪ SA KHOÁNG ILMENITE. PHẦN III: ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH QUANG HOÁ XÚC TÁC CỦA TiO2 TRONG PHẢN ỨNG QUANG PHÂN HUỶ AXÍT ORANGE " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Văn Lượng, Nghiên cứu điều chế vật liệu xúc tác quang hóa TiO2 từ sa khống ilmenite Phần I: Ảnh hưởng nồng độ Ti(IV) dung dịch thuỷ phân đến tính chất bề mặt TiO2 , Tạp chí Phát Triển Khoa Học ... suất phân hủy AO10 sau 180 phút chiếu UV q trình quang hố xúc tác thực với mẫu TiO2 Hình cho thấy rằng, số mẫu TiO2 nghiên cứu, mẫu T650 có hoạt tính quang hố tốt độ phân huỷ AO10 sau 180 phút phản ... Lượng, Nghiên cứu điều chế vật liệu xúc tác quang hóa TiO2 từ sa khống ilmenite Phần II: Ảnh Trang 30 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 9, SỐ -2006 hưởng nhiệt độ nung đến tính chất bề mặt TiO2, Tạp...
 • 7
 • 263
 • 0

bài thuyết trình về xúc tác quang hóa tio2

bài thuyết trình về xúc tác quang hóa tio2
... cực tím nhìn thấy XÚC TÁC QUANG HÓA TiO2 I SƠ LƯỢC VỀ XÚC TÁC QUANG TiO2  Xúc tác quang nano TiO2: - Xúc tác quang TiO2 kích thước nano - Xúc tác quang TiO2 vật liệu nano (composit): ... V PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP XÚC TÁC QUANG TIO2 VI ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA XÚC TÁC QUANG TIO2 XÚC TÁC QUANG HÓA TiO2 I SƠ LƯỢC VỀ XÚC TÁC QUANG TiO2 -TiO2 là một chất bán dẫn, tồn ... TÁC QUANG HÓA TiO2  Nôôi Dung I SƠ LƯỢC VỀ XÚC TÁC QUANG TIO2 II CẤU TRÚC, PHÂN LOẠI XÚC TÁC QUANG TIO2 III ỨNG DỤNG CỦA TIO2 IV CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA XÚC TÁC QUANG TIO2 V...
 • 24
 • 385
 • 3

Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng xúc tác quang hóa tio2 SBA 15 có cấu trúc nano được chế tạo theo phương pháp gián tiếp

Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng xúc tác quang hóa tio2 SBA 15 có cấu trúc nano được chế tạo theo phương pháp gián tiếp
... ng ho t tính quang hóa r t y u, thư ng r t g p nên ñư c ñ c p nghiên c u ng d ng 1.1.2 Quá trình quang xúc tác TiO2 c u trúc nano a Tính ch t quang xúc tác c a TiO2 c u trúc nano b ... công v t li u nano t h p TiO2/ SBA1 5 theo phương pháp gián ti p S n ph m TiO2/ SBA- 15 t ng h p h y xanh metylen tăng theo hàm lư ng TiO2 ñ t c c ñ i t i t l h t TiO2 nano phân tán pha n n SBA- 15 ... nano t h p TiO2/ SBA- 15 theo phương pháp M c tiêu nghiên c u - Ch t o ñư c v t li u xúc tác quang nano t h p TiO2/ SBA- 15 t ng h p gián ti p b ng cách ñun h i lưu alkoxide titan v i SBA- 15 sau ñã...
 • 13
 • 644
 • 1

nghiên cứu xử lí một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng xúc tác quang hoá tio2 có cấu trúc nano

nghiên cứu xử lí một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng xúc tác quang hoá tio2 có cấu trúc nano
... chọn đề tài Nghiên cứu xử số hợp chất hữu ô nhiễm xúc tác quang hoá TiO2 cấu trúc nano Mục đích nghiên cứu - Tổng hợp vật liệu TiO dạng nano phương pháp thủy nhiệt và nghiên cứu ... lệ tuyến tính với tốc độ quá trình quang hóa 1.3 Một số nghiên cứu ứng dụng vật liệu xúc tác quang hóa TiO2 1.3.1 Xử lý không khí ô nhiễm Các hạt TiO2 có thể được tập hợp các sợi ... đại quang bán dẫn TiO phù hợp cho việc chế tạo các linh kiện thông tin quang các cửa sổ quang học với các tổn hao nhỏ 1.4 Tình hình nghiên cứu ứng dụng xúc tác quang hóa TiO cấu trúc...
 • 93
 • 433
 • 0

Luận văn công nghệ hóa nghiên cứu chất xúc tác quang hóa TiO2

Luận văn công nghệ hóa nghiên cứu chất xúc tác quang hóa TiO2
... dung dịch dư Xử lý nhiệt xúc tác (sấy, nung) Hoạt hóa xúc tác 1.3 NGUYÊN LÝ QUÁ TRÌNH QUANG XÚC TÁC CỦA TiO 1.3.1 Tính chất xúc tác quang hóa TiO2: [3] TiO2 chất bán dẫn cảm quang, hấp thụ xạ điện ... khó lọc để thu hồi xúc tác Trước tình hình đó, việc nghiên cứu chất xúc tác quang hóa TiO chuyển sang hướng phủ TiO2 lên chất xốp nhiều phương pháp khác Trong luận văn này, chất xốp khảo sát Al ... người ta phan biệt chất mang hay chất trợ xúc tác Ví dụ, chất mang làm tăng hoạt tính xúc tác chúng có vai trò chất trợ xúc tác Chất mang thân hoạt tính xúc tác Tuy nhiên, điều kiện chất mang tham...
 • 48
 • 1,134
 • 7

xúc tác quang hóa TIO2

xúc tác quang hóa TIO2
... CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG 12 TiO2 có nhiều ứng dụng quan trọng nhiều lĩnh vực  Hiện tượng quang xúc tác được ứng dụng: + Làm chất xúc tác (xúc tác quang hóa) + Làm pin quang điện phân bán dẫn ... p ( dẫn lỗ trống dương) 1.1.2 Xúc tác quang TiO2 Xúc tác quang hóa xúc tác kích hoạt nhân tố ánh sáng thích hợp giúp phản ứng xảy VD: CH3CHO + 5/2 O2 TiO2 hυ 2CO2 + 2H2O ( hυ = 0.0001mmol/(l.h.cm2) ... 0.0001mmol/(l.h.cm2) Hình 1: Cơ chế hoạt động của TiO2 với formaldehyde  TiO2 dùng làm xúc tác quang dị thể thỏa đk sau: - Có hoạt tính quang hóa - Có lượng vùng cấm thích hợp để hấp thụ ánh...
 • 24
 • 482
 • 0

xúc tác quang hóa tio2

xúc tác quang hóa tio2
... cực tím nhìn thấy XÚC TÁC QUANG HÓA TiO2 I SƠ LƯỢC VỀ XÚC TÁC QUANG TiO2  Xúc tác quang nano TiO2: - Xúc tác quang TiO2 kích thước nano - Xúc tác quang TiO2 vật liệu nano (composit): ... V PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP XÚC TÁC QUANG TIO2 VI ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA XÚC TÁC QUANG TIO2 XÚC TÁC QUANG HÓA TiO2 I SƠ LƯỢC VỀ XÚC TÁC QUANG TiO2 -TiO2 là một chất bán dẫn, tồn ... TÁC QUANG HÓA TiO2  Nội Dung I SƠ LƯỢC VỀ XÚC TÁC QUANG TIO2 II CẤU TRÚC, PHÂN LOẠI XÚC TÁC QUANG TIO2 III ỨNG DỤNG CỦA TIO2 IV CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA XÚC TÁC QUANG TIO2 V...
 • 24
 • 240
 • 0

Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng xúc tác quang hóa tio2 có cấu trúc nano

Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng xúc tác quang hóa tio2 có cấu trúc nano
... cao Xuất phát từ định chọn đề tài Nghiên cứu xử số hợp chất hữu ô nhiễm xúc tác quang hoá TiO2 cấu trúc nano Mục đích nghiên cứu - Tổng hợp vật liệu TiO dạng nano phương pháp ... lệ tuyến tính với tốc độ quá trình quang hóa 1.3 Một số nghiên cứu ứng dụng vật liệu xúc tác quang hóa TiO2 1.3.1 Xử không khí ô nhiễm Các hạt TiO2 có thể được tập hợp các sợi ... dương TiO2 (h+) 2,80 3,20 19 Bảng 1.3 so sánh số tốc độ phản ứng •OH và O3 số hợp chất hữu môi trường nước [26] Bảng 1.3 Hằng số tốc độ phản ứng •OH O3 số hợp chất hữu môi trường nước Hợp chất...
 • 88
 • 200
 • 1

Nghiên cứu khả năng xử lý COD của nước ô nhiễm bằng hệ xúc tác quang hóa tio2

Nghiên cứu khả năng xử lý COD của nước ô nhiễm bằng hệ xúc tác quang hóa tio2
... TiO2 M , trình quang hóa xúc tác TiO2 “ có trình ụ ” ứ ẵ ủ ụ ứ UV-A nên N ứ Phân m T O2 , “ Nghiên cứu khả xử hệ xúc tác quang hóa TiO2 T c âu nước ô nhiễm ủ , ứ T O2 ủ POP COD T ủ ứ , P ... , baz , ò ủ TiO2 dùng trình quang xúc tác xúc tác TiO2 hai N TiO2 TiO2 TiO2 T Q T -T), TiO2 Merck (Ti-M), TiO2 M M950) C ứ TiO2 KF T - 9500C T -M500 500 MKF), TiO2 Merck UV, V quang T- T O2 ... kê COD ứ4 L gam TiO2 Merck/250 ẫ (1,5 gam TiO2 Merck/250 ứ N , TiO2 COD KHP 0,5 T -M T ứ ủ ẫ 3.2 quang hóa xúc tác TiO2 ò 3.3 ẢNH HƢỞNG CỦA HÀM LƢ NG CHẤT XÖC TÁC TiO2 T , ủ ứ ủ ủ ứ KHP COD...
 • 60
 • 113
 • 0

Nghiên cứu khả năng xử lý hơi HCHO bằng hệ xúc tác quang hóa tio2

Nghiên cứu khả năng xử lý hơi HCHO bằng hệ xúc tác quang hóa tio2
... có xúc tác xạ UV, hiệu suất chuyển hóa HCHO hoạt tính quang xúc tác TiO2 3.2.1 Khả xử HCHO hệ gián đoạn có xúc tác TiO2 Để đánh giá khả chuyển hóa HCHO hệ gián đoạn tiến hành thí nghiệm với ... KHẢ NĂNG XỬ LÝ HCHO TRÊN HỆ GIÁN ĐOẠN 32 3.2.1 Khả xử HCHO hệ gián đoạn có xúc tác TiO2 33 iii Mục lục 3.2.2 Khảo sát ảnh hưởng khối lượng chất xúc tác đến trình chuyển hóa HCHO ... thực khảo sát hệ gián đoạn Trong hệ gián đoạn, formaldehyde đưa vào hệ thống xử giữ cố định hệ, nồng độ HCHO xác định sau Phần 3.2 trình bày rõ kết khảo sát hệ 3.2 KHẢ NĂNG XỬ LÝ HCHO TRÊN HỆ...
 • 48
 • 146
 • 0

Nghiên cứu khả năng xử lý NH3 bằng hệ xúc tác quang hóa tio2

Nghiên cứu khả năng xử lý NH3 bằng hệ xúc tác quang hóa tio2
... 16 1.3.3 C sở thuy t v trình quang xúc tác TiO2 16 iii Muc luc 1.3.3.1 Nguyên trình quang hóa xúc tác TiO2 16 C cy ut nh hưởng đ n qu tr nh quang x c t c TiO2 20 C cy ... nghi n cứu kh o s t c c y u t nh hưởng đ n ho t tính chuy n hóa NH3 h x c t c quang tr n c sở TiO2 Nghiên cứu s dụng TiO2 t s nguồn kh c v c c h TiO2 bi n tính đ x l NH3 Kh n ng s dụng TiO2 tr ... tính quang hóa ch t b n dẫn l TiO2 Tuy nhi n, ho t tính quang x c t c TiO2 l i c c th nh ph n pha, tính ch t b mặt, kích thư c h t TiO2 1.3.3.2 C c y u t nh hưởng đ n qu tr nh quang xúc tác TiO2...
 • 65
 • 71
 • 0

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao kỹ thuật canh tác nương rẫy gắn với bảo vệ môi trường cho cộng đồng người tái xã quang minh, huyện mộc châu, tỉnh sơn la

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao kỹ thuật canh tác nương rẫy gắn với bảo vệ môi trường cho cộng đồng người tái xã quang minh, huyện mộc châu, tỉnh sơn la
... NÔNG LÂM  ềt Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao kỹ thuật canh tác nương rẫy gắn với bảo vệ môi trường cho cộng đồng người Thái Qung Minh, huyện n v n n d n n v nt u nn ... ẢM Đ oàn t àn đề tà “ Nghiên cứu đề xuất giải pháp nh m nâng cao kỹ thuật canh tác nương rẫy g n với bảo vệ môi trường cho cộng đồng người Thái Qung Minh huyện Mộc Châu t nh Sơn a Tôi x n ... 3.3.3.3 Đề xuất giải pháp để nâng cao kiến thức canh tác nương rẫy bảo vệ môi trường sinh thái bền vững cho cộng đồng người Thái Quang minh Hu yện Mộc châu T nh sơn la 34 ơn p áp n Đ t ự n cứu...
 • 58
 • 48
 • 0

Xúc tác quang hóa TiO2

Xúc tác quang hóa TiO2
... kết tủa TiO2 vô định hình Trong dạng thù hình TiO2 dạng anatase thể hoạt tính quang xúc tác cao dạng lại II Tính xúc tác quang hóa TiO2 dạng anatase Định nghĩa Xúc tác quang hóa xúc tác kích ... lượng tử trình quang xúc tác TiO2 Cơ chế xúc tác quang TiO2 dạng Anatase: - Khi xúc tác hoạt hóa ánh sang thích hợp  xảy chuyển điện tử từ vùng hóa trị lên vùng dẫn - Tại vùng hóa trị có hình ... tính quang hóa Có lượng vùng cấm thích hợp để hấp thụ ánh sang cực tím nhìn thấy Điểm khác: - Phản ứng xúc tác dị thể truyền thống: xúc tác hoạt hóa nhiệt, giai đoạn Phản ứng xúc tác quang hóa: xúc...
 • 13
 • 209
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ HƠI HCHO BẰNG HỆ XÚC TÁC QUANG HÓA TiO2

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ HƠI HCHO BẰNG HỆ XÚC TÁC QUANG HÓA TiO2
... có xúc tác xạ UV, hiệu suất chuyển hóa HCHO hoạt tính quang xúc tác TiO2 3.2.1 Khả xử HCHO hệ gián đoạn có xúc tác TiO2 Để đánh giá khả chuyển hóa HCHO hệ gián đoạn tiến hành thí nghiệm với ... KHẢ NĂNG XỬ LÝ HCHO TRÊN HỆ GIÁN ĐOẠN 32 3.2.1 Khả xử HCHO hệ gián đoạn có xúc tác TiO2 33 iii Mục lục 3.2.2 Khảo sát ảnh hưởng khối lượng chất xúc tác đến trình chuyển hóa HCHO ... Trong nghiên cứu này, thiết kế mô hình thí nghiệm phương pháp quang xúc tác TiO2/ UV, từ đánh giá khả xử formaldehyde vật liệu xúc tác TiO tác dụng tia UV Khả chuyển hóa HCHO hệ liên tục với xúc...
 • 49
 • 291
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xúc tác quang hóa tio2hóa học và bảo vệ môi trườnghàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trườngtrung tâm an toàn hóa chất và bảo vệ môi trườngtác dụng của luật thuế bảo vệ môi trườnghợp tác quốc tế trong việc bảo vệ môi trườngcong nghiep hoa hien dai hoa gan với bao ve moi truongngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trườngnguyên tắc phòng ngừa trong luật bảo vệ môi trườngngân sách nhà nước chi cho bảo vệ môi trườngcông tác tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trườngsu dung bien phap hoa hoc de bao ve moi truonghinh anh minh hoa thieu nhi bao ve moi truongngân sách chi cho bảo vệ môi trườngrừng phòng hộ là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước bảo vệ đất chống xói mòn chống sa mạc hóa hạn chế thiên tai điều hòa khí hậu bảo vệ môi trườngTrọn bộ File Autocad thiết kế nhà 9x16mNghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng-sốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụng (full text)Đánh giá nguồn vật liệu bố mẹ và chọn tạo giống lúa lai thơm hệ hai dòngBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS34Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt)Giới thiệu sắc phong thần hưng đạo vương trần quốc tuấn của vua thiệu trịGiải pháp nâng cao chất lượng công trình tại ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố trà vinh (tt)Nghiên cứu động lực học dọc liên hợp máy kéo bốn bánh và rơ moóc một trục khi vận chuyển gỗ trên đường lâm nghiệpNghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng sốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụngPhương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn tư tưởng hồ chí minh theo định hướng phát triển năng lực ở các trường đại học, cao đẳng hiện nayTính tương tác của diễn ngôn báo chí qua một số báo điện tử phổ biến hiện nayHE SINH THAI PGS TS nguyễn hoàng tríđáp án bài tập phổ hữu cơ IR NMRCHƯƠNG 11 tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAMNGHIÊN cứu sơ bộ về DỊCH tễ học tại 3 TĨNH THÀNH PHÍA NAM TP hồ CHÍ MINH, TIỀN GIANG, KIÊN GIANGtách, xác định và làm giàu chì bằng vật liệu đá ông biến tínhQuy trình kỹ thuật sản xuất rau an toànTRỒNG VÀ CHĂM SÓC RAU HỮU CƠXU HƯỚNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CÓ CHỨNG NHẬN TRONG CHUỖI LIÊN KẾT SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ: LÚA, ĐIỀU, TIÊU, BƯỞI DA XANH VÀ TÔMThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập