Du thao bo tieu chi thanh pho ben vung ve moi truong cho VN

slide thành phố Đà Nẵng về môi trường và sự phát triển bền vững

slide thành phố Đà Nẵng về môi trường và sự phát triển bền vững
... 48,5% năm 2006 49,4% năm 2007  Nâng cao mức sống dân cư: Sự phát triển lĩnh vực kinh tế trực tiếp nâng cao mức sống nhân dân thành phố nhiều lĩnh vực Năm GDP bình quân (triệu đồng/Người) 1990 ... Chuyển dịch cấu kinh tế: Trong 10 năm gần đây, cấu kinh tế thành phố có chuyển dịch theo hướng tích cực  Tỷ trọng GDP công nghiệp tăng từ năm 1990 - 2007 Năm...
 • 3
 • 450
 • 0

đảm bảo bền vững về môi trường để thực hiện chiến lược xóa đói giảm nghèo ở việt nam

đảm bảo bền vững về môi trường để thực hiện chiến lược xóa đói giảm nghèo ở việt nam
... môi trường có mối quan hệ hai chiều: cải thiện môi trường làm giảm đói nghèo giảm đói nghèo cải thiện môi trường Bởi cần phải phân tích mối liên hệ nghèo đói môi trường để xác định can thiệp môi ... lĩnh vực bảo tồn, WWF tin nghèo đói môi trường có liên quan đến vừa cải thiện sinh kế người nghèo, vừa bảo tồn môi trường 1.3 Nghèo đói môi trường Mặc dù Việt Nam đạt tiến lớn giảm đói nghèo, với ... chống đói nghèo: Đảm bảo bền vững môi trường số Chiến lược quốc gia bảo vệ môi trường, 20012010, xem phát triển bền vững làm xuất phát điểm quan trọng Mục tiêu chung Chiến lược quốc gia bảo vệ môi...
 • 40
 • 328
 • 0

XÂY DỰNG TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ TRÊN CƠ SỞ MÔI TRƯỜNG VÀ DÂN SỐ (TRƯỜNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

XÂY DỰNG TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ TRÊN CƠ SỞ MÔI TRƯỜNG VÀ DÂN SỐ (TRƯỜNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... nội dung tiêu chí đánh giá phát triển bền vững cho tiêu chí phát triển đô thị bền vững Thành phố Hồ Chí Minh Trên thực tế, tiêu chí phát triển đô thị bền vững Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhà ... môi trường dân số tồn trình phát triển đô thị bền vững Thành phố Hồ Chí Minh 28 2.5 Tiêu chí đánh giá phát triển bền vững đô thị Thành phố Hồ Chí Minh 35 2.5.1 Bộ tiêu chí PTBV Liên hợp ... dựng tiêu chí phát triển bền vững cho đô thị mối quan tâm hàng đầu Việt Nam Do đó, đề tài Xây dựng tiêu chí Phát triển Bền vững Đô thị sở môi trường dân số, trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp...
 • 104
 • 122
 • 0

Thái độ của người tiêu dùng thành phố long xuyên về hạt nêm aji – ngon

Thái độ của người tiêu dùng thành phố long xuyên về hạt nêm aji – ngon
... 0,2g Thái độ người tiêu dùng thành phố Long Xuyên hạt nêm Aji Ngon GVHD: THS CAO MINH TOÀN SVTH: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Carbonhydrat: 2,0g Hình 2.2: Các loại hạt nêm Aji- Ngon Thái độ người tiêu dùng ... giới hạn nên mẫu dự kiến cho nghiên cứu 60 người tiêu dùng hạt nêm thành phố Long Xuyên Thái độ người tiêu dùng thành phố Long Xuyên hạt nêm Aji Ngon 10 ... tính hành động thục chủ thể đối tượng theo hướng nhận thức Xu hướng hành vi Nhận biết Cảm tình 3.1 Mô hình ba thành phần thái độ Thái độ người tiêu dùng thành phố Long Xuyên hạt nêm Aji Ngon GVHD:...
 • 10
 • 793
 • 1

hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học

hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học
... Tình hình giáo viên sử dụng thiết bị việc giáo viên sử dụng thiết bị giáo dục giáo dục lên lớp theo quy lên lớp; định ? - Các biên bản việc giám sát giáo viên sử dụng thiết bị giáo dục lên lớp; ... triển khai thực phổ 154 tiểu học phổ cập giáo dục tiểu học; cập giáo dục tiểu học ? - Báo cáo sơ kết, tổng kết nhà trường - Hiệu quả việc rà soát ? phổ cập giáo dục tiểu học; - Văn bản điều chỉnh ... vật chất, phương tiện, thiết thiết bị giáo dục phục vụ hoạt động sở vật chất, phương tiện, thiết bị giáo bị giáo dục phục vụ hoạt động giáo giáo dục; dục phục vụ hoạt động giáo dục ?...
 • 40
 • 272
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị: Hiện trạng khai thác, sử dụng và quản lý phục vụ tiêu chí phát triển bền vững " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... nguyên nước đất miền đồng tỉnh Quảng Trị Bài báo đề cập đến vấn đề khai thác, sử dụng quản nước đất theo tiêu chí phát triển bền vững khuôn khổ dự án nêu Hiện trạng khai thác, sử dụng nước đất miền ... nhóm nghiên cứu tiến hành vấn, điều tra đối tượng khai thác, sử dụng quản nước bao gồm: 1000 phiếu điều tra dành cho hộ sử dụng nước đất N.T. Sơn nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên Công nghệ 25, Số 1S (2009) 95‐102 ... giếng khoan Các tồn khai thác nước đất Các tồn khai thác nước đất là: - Chưa xây dựng kế hoạch quy hoạch, phát triển khai thác sử dụng tổng hợp, quản bảo vệ nguồn nước nói chung nước đất nói...
 • 8
 • 323
 • 0

phát triển du lịch huyện củ chi theo hướng bền vững

phát triển du lịch huyện củ chi theo hướng bền vững
... lý luận thực tiễn phát triển du lịch bền vững Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch huyện Củ Chi Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển du lịch huyện Củ Chi theo hướng bền vững 11 CHƯƠNG 1: ... trạng phát triển du lịch huyện Tìm lợi hạn chế tổ chức phát triển du lịch huyện Củ Chi - Đề xuất giải pháp phát triển du lịch huyện Củ Chi theo hướng bền vững Giới hạn nghiên cứu - Về nội dung ... lịch bền vững tỉnh bạn “ Phát triển du lịch bền vững tỉnh Bình Định”, “ Phát triển du lịch tỉnh Hải Dương theo hướng bền vững ,… Ở Củ Chi có số đề tài nghiên cứu phát triển du lịch huyện “ Xây...
 • 131
 • 225
 • 0

Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch cảnh quan và bảo vệ môi trường cho hệ thống cây xanh đường phố thành phố Thanh Hóa

Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch cảnh quan và bảo vệ môi trường cho hệ thống cây xanh đường phố ở thành phố Thanh Hóa
... tra quy hoạch lại hệ thống xanh đường phố cho tp .Thanh Hóa Đề tài : Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch cảnh quan bảo vệ môi trường cho hệ thống xanh đường phố thành phố Thanh Hóa phân tích hệ thống ... bảo vệ môi trường xanh đường phố thành phố Thanh Hóa Đề xuất quy hoạch hệ thống xanh tuyến đường nghiên cứu thành phố Thanh Hóa 4.2 Đối tượng nghiên cứu Các loài xanh dược trồng tuyến đường thành ... thống xanh để tìm loài thích hợp với điều kiện khí hậu, tự nhiên thành phố Thanh Hóa, phù hợp với tiêu chuẩn trồng đường phố có khả bảo vệ môi trường để từ đề xuất quy hoạch đưa tp .Thanh Hóa trở thành...
 • 60
 • 671
 • 9

Gián án TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Gián án TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
... Chính phủ ban hành Nghị định Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam, thể phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển bền vững Đồng thời, toàn thể nhân loại, chiến lược phát triển bền ... làm đẹp môi trường sống Chính xuất phát từ mong muốn tầm nhìn phát triển bền vững nước nhà, di chúc ngày 15-5-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Tôi yêu cầu thi hài đốt đi, nói chữ "hỏa táng" Tôi ... tịch Hồ Chí Minh cố gắng đưa "Tết trồng cây" trở thành phong tục tốt đẹp nhân dân ta xuân về, tết đến Mỗi thăm địa phương, trường học, Chủ tịch Hồ Chí Minh ý nhắc nhở công tác vệ sinh môi trường...
 • 5
 • 407
 • 0

Những giải pháp cơ bản tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh niên phường cửa nam và đông vĩnh ở thành phố vinh, tỉnh nghệ an

Những giải pháp cơ bản tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh niên phường cửa nam và đông vĩnh ở thành phố vinh, tỉnh nghệ an
... bảo vệ môi trờng cho niên phờng Cửa Nam Đông Vĩnh Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Chơng 2: Một số phơng hớng giải pháp tăng cờng giáo dục ý 35 thức bảo vệ môi trờng cho niên phờng Cửa Nam Đông Vĩnh ... tiễn tăng cờng giáo dục ý thức bảo vệ môi trờng cho niên - Chơng 2: Một số phơng hớng giải pháp tăng cờng giáo dục ý 10 thức bảo vệ môi trờng cho niên phờng Cửa Nam Đông Vĩnh Thành phố Vinh, tỉnh ... tiễn công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trờng dới góc độ triết học tìm giải pháp tăng cờng giáo dục ý thức bảo vệ môi trờng cho niên phờng Cửa Nam Đông Vĩnh thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 3.2 Nhiệm...
 • 111
 • 2,114
 • 6

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tại thành phố vĩnh yên đến môi trường sông phan và đề xuất các giải pháp quản lý

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tại thành phố vĩnh yên đến môi trường sông phan và đề xuất các giải pháp quản lý
... sông Phan Vì việc lựa chọn thực Đề tài Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng trình đô thị hóa, công nghiệp hóa thành phố Vĩnh Yên đến sông Phan đề xuất giải pháp quản cần thiết II TỔNG QUAN 2.1 ... chất thải từ trình đô thị hoá công nghiệp hoá Thành phố Vĩnh Yên Tuy nhiên, thời gian qua chưa có nghiên cứu đánh giá tác động đến chất lượng môi trường nước sông Phan môi trường sông Phan Vì việc ... chuyển biến lớn trình đô thị hóa, đại hóa đưa Vĩnh Yên từ đô thị loại trở thành đô thị loại vào năm 2005 3.1.2 Chất lƣợng nƣớc sông Phan Trong năm qua, trình đô thị hoá công nghiệp hoá làm khối lượng...
 • 10
 • 557
 • 1

khảo sát hiện trạng quản lý chất thải rắn nơi công cộng tại thành phố đà lạt và đề xuất biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng

khảo sát hiện trạng quản lý chất thải rắn nơi công cộng tại thành phố đà lạt và đề xuất biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng
... biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản chất thải rắn công cộng đến năm 2015 1.3.4 Đề xuất xây dựng giải pháp quản lý, nâng cao ý thức Bảo Vệ Môi Trường cho cộng đồng dân cư thành phố Đà ... giá trạng công tác quản hữu chất thải rắn công cộng thành phố Đà Lạt rút ưu điểm, khuyết điểm tồn trình quản chất thải rắn công cộng ý thức bảo vệ môi trường cộng đồng dân cư Từ đó, đề xuất ... PHỐ ĐÀ LẠT VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO CỘNG ĐỒNG ”để tìm hiểu trạng thu gom, quản CTR công cộng, đồng thời đánh giá nhận thức người dân công tác quản CTR công...
 • 87
 • 789
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chỉ số bền vững về môi trườngphát triển bền vững về môi trườngđô thị bền vững về môi trườngđảm bảo bền vững về môi trườngnguyên tắc phát triển bền vững về môi trườngnội dung phát triển bền vững về môi trườngphát triển bền vững về môi trường ở việt namkhái niệm phát triển bền vững về môi trườngsự phát triển không bền vững về môi trườnggiải pháp phát triển bền vững về môi trườngphát triển đô thị bền vững về môi trườngquan điểm phát triển bền vững về môi trườngnguyên tắc bền vững về môi trườngnhóm giải pháp phát triển bền vững về môi trườngtiêu chí phát triển bền vữngĐỘ ĐO PHI COMPACT VÀ ÁNH XẠ CÔ ĐẶCNghiên cứu đặc điểm điện sinh lý tim và kết quả điều trị cơn rung nhĩ kịch phát bằng năng lượng sóng có tần số radio (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chi phí – hiệu quả trong điều trị suy thận mạn tính giai đoạn cuối bằng thận nhân tạo tại bệnh viện và lọc màng bụng ngoại trú (LA tiến sĩ)MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ ATS DÙNG PLC LOGOThực trạng, các yếu tố ảnh hưởng mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh Bắc Giang và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (20122013) (LA tiến sĩ)Nghiên cứu nồng độ erythropoietin, ferritin và transferrin huyết thanh ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối có chỉ định lọc máu chu kỳ (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị hẹp khúc nối bể thận niệu quản ở trẻ dưới 5 tuổi (LA tiến sĩ)Nghiên cứu kết quả điều trị của Peginterferon alpha2a kết hợp Ribavirin và xác định độ xơ hóa gan ở bệnh nhân viêm gan vi rút C mạn tính (LA tiến sĩ)Nghiên cứu lâm sàng và hình ảnh siêu âm Doppler động mạch cảnh ngoài sọ ở bệnh nhân nhồi máu não trên lều giai đoạn cấp có đái tháo đường (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ của nhà thuốc GPP với sự hài lòng của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH DỊ DẠNG NANG TUYẾN BÂM SINH Ở PHỔI TRẺ EM (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới thể chế đảng cầm quyền ở liên bang ngaTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng dân chủ xã hội đức, cơ cấu, phương thức hoạt động và các chính sách cơ bảnTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới một số vấn đề về quá trình hình thành, quan điểm và cương lĩnh lãnh đạo của đảng cầm quyền xã hội dân chủ thụy điển (SDP)Nghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng trên khối u thực nghiệm thuốc tiêm chứa Liposome doxorubicin. (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới công nghệ cầm quyền của đảng xã hội pháp và những bài học gợi mở cho đảng cộng sản việt namTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới sự hình thành và phát triển của đảng dân chủ và xã hội ở vương quốc đan mạchNghiên cứu nhiễm khuẩn vết mổ các phẫu thuật tiêu hóa tại khoa Ngoại, bệnh viện Bạch Mai (LA tiến sĩ)Lấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khươngđề cương luận văn thạc sĩ ứng dụng viễn thám và gis trong nc xói mòn đất tỉnh quảng trị
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập