cấu tạo tế bào vi khuẩn

Cấu tạo tế bào vi khuẩn

Cấu tạo tế bào vi khuẩn
... (khoảng 10 nm) + Chức thành tế bào: - Giữ cho tế bào có hình dạng ổn định - Bảo vệ tế bào vi khuẩn: Giúp tế bào vi khuẩn đề kháng với lực tác động từ bên ngoài,ví dụ: Vi khuẩn Gram dương chịu áp ... thành bên tế bào thể hình tròn hay hình bầu dục gọi bào tử hay nội bào tử Vì tế bào sinh bào tử loại bào tử có chức sinh sôi nảy nở nấm Nha bào hình thức sống tiềm sinh vi khuẩn, giúp cho vi khuẩn ... dưỡng tế bào - Pili giới tính (Pili F): vi khuẩn có từ – pili Vi khuẩn có pili giới tính gọi vi khuẩn đực (F+) Pili giới tính tham gia vào tiếp hợp vi khuẩn, tiếp hợp thể cố định đầu Pili vào tế bào...
 • 17
 • 11,167
 • 7

Bài giảng hệ hình dạng cấu tạo tế bào vi khuẩn

Bài giảng hệ hình dạng cấu tạo tế bào vi khuẩn
... Christian Gram: Vi khuẩn Gram dương Vi khuẩn Gram âm HÌNH DẠNG HÌNH DẠ DẠNG NG HÌNH DẠNG CẤU TẠO: Vách tb vk  Sườn peptidoglycan = NAG – NAM nhánh nhá nh tetrapeptid cầu nối pentapeptid CẤU TẠO: Vách ... pneumoniae CẤU TẠO: Màng tb vk    Cấu trúc khảm khảm:: phospholipid phospholipid,, protein Hoạt động tích cực Thấm chọn lọc CẤU TẠO: Bào tương   Gel protein carbohydrat lipid ion vô CẤU TẠO: Ribô ... 50S S + 30 30S S RNA, protein CẤU TẠO: Vùng nhân    Chứa DNA, RNA, protein Nhiễm sắc thể Plasmid CẤU TẠO: Tiên mao (flagella, lông lông))  Cơ quan di động CẤU TẠO: Tua (fimbriae, pili pili))...
 • 26
 • 122
 • 0

Bài giảng hình thái cấu tạo tế bào vi khuẩn

Bài giảng hình thái cấu tạo tế bào vi khuẩn
... * hình xoắn: nhóm xoắn khuẩn Cách xếp đặc biệt vi khuẩn chúng phân chia mà không tách rời Các tế bào tiền hạt phân chia cách nhân đôi III THÀNH PHẦN CẤU TẠO TẾ BÀO VI KHUẨN Về mặt cấu trúc, tế ... KHUẨN Về mặt cấu trúc, tế bào vi khuẩn gồm thành phần sau : - Vỏ tế bào, gồm có vách tế bào (thành, wall), màng tế bào Nhiều vi khuẩn có lớp S (nhớt, slime) bên ngòai vỏ - Tế bào chất chứa ribô thể, ... sườn giống tất loài vi khuẩn, nhánh bên cầu nối chéo thay đổi khác loài Vi khuẩn hình dạng riêng chúng tùy theo loài tùy theo cấu trúc vách tế bào chúng III.1.2.VÁCH TẾ BÀO VI KHUẨN GRAM DƯƠNG...
 • 4
 • 347
 • 3

HÌNH THỂ VÀ CẤU TẠO TẾ BÀO VI KHUẨN

HÌNH THỂ VÀ CẤU TẠO TẾ BÀO VI KHUẨN
... vận động vi khuẩn e.độc lực xâm nhập thể người 21 Nha bào vi khuẩn: a tạo tất vi khuẩn b tạo vi khuẩn gram (+) c tạo vi khuẩn gram (-) d tạo Clostridia e tạo vi khuẩn thiếu thức ăn 22 Vi khuẩn trạng ... Bacilli vi khuẩn : a.hiếu khí ,hình que, tạo nha bào b.kỵ khí, hình que, tạo nha bào c hiếu khí, hình cong, tạo nha bào d kỵ khí, hình que, không tạo nha bào e hiếu khí ,hình que, không tạo nha bào ... hay nhiều nha bào tế bào vi khuẩn e chọn lựa 24 Kháng nguyên thân O vi khuẩn gram (-) xuất phát từ: a lông vi khuẩn b vỏ vi khuẩn c màng nguyên tương d.vách vỏ vi khuẩn e vách vi khuẩn 25 Nguyên...
 • 4
 • 149
 • 0

Cấu trúc tế bào vi khuẩn

Cấu trúc tế bào vi khuẩn
... động vật) Khuẩn mao vi khuẩn E.coli Có loại khuẩn mao đặt biệt gọi Khuẩn mao giới (Sex pili, Sex pilus-số nhiều) gặp số vi khuẩn với số lượng có 1-10/ vi khuẩn Nó có cấu tạo giống khuẩn mao , ... cặp base nitơ Thể nhân phận chứa đựng thông tin di truyền vi khuẩn * Thể nhân tế bào vi khuẩn Escherichia coli Ngoài NST, tế bào nhiều vi khuẩn gặp ADN NST Đó ADN xoắn kép có dạng vòng khép kín, ... quanh tế bào (chu mao, peritricha) Có loại tiên mao mọc tế bào trường hợp vi khuẩn Selenomonas ruminantium Các loại tiên mao vi khuẩn Kiểu xếp tiên mao liên quan đến hình thức di động vi khuẩn...
 • 21
 • 1,429
 • 7

Cấu trúc tế bào vi khuẩn

Cấu trúc tế bào vi khuẩn
... Thành tế bào vi khuẩn Gram dương Thành tế bào vi khuẩn Gram âm 2- Màng sinh chất: Màng sinh chất hay Màng tế bào chất (Cytoplasmic membrane, CM) vi khuẩn tương tự sinh vật khác Chúng cấu tạo ... động vật) Khuẩn mao vi khuẩn E.coli Có loại khuẩn mao đặt biệt gọi Khuẩn mao giới (Sex pili, Sex pilus-số nhiều) gặp số vi khuẩn với số lượng có 1-10/ vi khuẩn Nó có cấu tạo giống khuẩn mao , ... cặp base nitơ Thể nhân phận chứa đựng thông tin di truyền vi khuẩn * Thể nhân tế bào vi khuẩn Escherichia coli Ngoài NST, tế bào nhiều vi khuẩn gặp ADN NST Đó ADN xoắn kép có dạng vòng khép kín,...
 • 18
 • 712
 • 2

Lược sử nghiên cứu Vi sinh vật học Cấu trúc tế bào vi khuẩn

Lược sử nghiên cứu Vi sinh vật học Cấu trúc tế bào vi khuẩn
... vi sinh vật 1858- Virchov tuyên bố tế bào sinh từ tế bào 1861- Pasteur chứng minh vi sinh vật không tự phát sinh theo thuyết tự sinh 1867- Lister công bố công trình nghiên cứu phẫu thuật vô khuẩn ... (receptors) khuẩn mao giới bắt đầu chu trình phát triển chúng Những đặc điểm chung Vi Sinh Vật 1 -Vi sinh vật thuộc giới sinh vật nào? Vi sinh vật nhóm phân loại sinh giới mà bao gồm tất sinh vật có ... nấm lớn coi vi sinh vật Như vi sinh vật mặt hai giới Động vật Thực vật Người ta ước tính số 1,5 triệu loài sinh vật có khoảng 200 000 loài vi sinh vật (100 000 loài động vật nguyên sinh tảo, 90...
 • 18
 • 383
 • 0

Cấu trúc tế bào vi khuẩn

Cấu trúc tế bào vi khuẩn
... amin Thành tế bào vi khuẩn Gram dương Thành tế bào vi khuẩn Gram âm 2- Màng sinh chất: Màng sinh chất hay Màng tế bào chất (Cytoplasmic membrane, CM) vi khuẩn tương tự sinh vật khác Chúng cấu tạo ... người động vật .Khuẩn mao vi khuẩn E.coli) Có loại khuẩn mao đặt biệt gọi Khuẩn mao giới (Sex pili, Sex pilus-số nhiều) gặp số vi khuẩn với số lượng có 1-10/ vi khuẩn Nó có cấu tạo giống khuẩn mao ... cặp base nitơ Thể nhân phận chứa đựng thông tin di truyền vi khuẩn * Thể nhân tế bào vi khuẩn Escherichia coli Ngoài NST, tế bào nhiều vi khuẩn gặp ADN NST Đó ADN xoắn kép có dạng vòng khép kín,...
 • 16
 • 883
 • 6

Tìm hiểu cấu trúc tế bào vi khuẩn pot

Tìm hiểu cấu trúc tế bào vi khuẩn pot
... tiền tế bào, chẳng hạn virus) Những sinh vật đơn bào vi khuẩn, thể gồm tế bào Các sinh vật đa bào cấu tạo từ nhiều tế bào, ví dụ người gồm khoảng 1014 tế bào Do đó, tìm hiểu cấu trúc tế bào vi c ... sống! M ỤC L Ụ C CẤU TRÚC TẾ BÀO VI KHUẨN gồm: Thành tế bào Màng sinh chất Tế bào chất Thể nhân Bao nhầy Tiên mao khuẩn mao Khuẩn mao khuẩn mao giới THÀNH T Ế BÀO  Thành tế bào (cell wall) giúp ...  Thành tế bào vi khuẩn Gram dương  Thành tế bào vi khuẩn Gram âm MÀNG SINH CHẤT Màng sinh chất hay Màng tế bào chất (Cytoplasmic membrane, CM) vi khuẩn tương tự sinh vật khác Chúng cấu tạo...
 • 28
 • 326
 • 0

Vi sinh vật - Cầu trúc tế bào Vi khuẩn docx

Vi sinh vật - Cầu trúc tế bào Vi khuẩn docx
... phần: -N-Acetylglucosamin ( N-Acetylglucosamine, NAG) -Acid N-Acetylmuramic (N-Acetylmuramic acid, NAM) -Tetrapeptid chứa D- L- acid amin Vi sinh vat Vi sinh vat Thành tế bào vi khuẩn Gram dương Vi ... hình tiếng Vi t) Ribosom vi khuẩn Vi sinh vat So sánh Ribosom Vi khuẩn Sinh vật nhân thật (Eukaryotic ribosome) Trong tế bào chất vi khuẩn gặp chất dự trữ hạt glycogen, hạt PHB (Poly-ß-hydroxybutyrat), ... vi khuẩn Gram dương Vi sinh vat Thành tế bào vi khuẩn Gram âm 2- Màng sinh chất: Màng sinh chất hay Màng tế bào chất (Cytoplasmic membrane, CM) vi khuẩn tương tự sinh vật khác Chúng cấu tạo lớp...
 • 22
 • 176
 • 0

Cấu trúc tế bào vi khuẩn – Phần 1 doc

Cấu trúc tế bào vi khuẩn – Phần 1 doc
... Sinh vi n điền thích theo hướng dẫn giáo vi n Cấu trúc đầu đuôi phospholipid Tế bào chất : Tế bào chất (TBC-Cytoplasm) phần vật chất dạng keo nằm bên màng sinh chất, chứa tới 80% nước Trong tế bào ... cặp base nitơ Thể nhân phận chứa đựng thông tin di truyền vi khuẩn * Thể nhân tế bào vi khuẩn Escherichia coli Ngoài NST, tế bào nhiều vi khuẩn gặp ADN NST Đó ADN xoắn kép có dạng vòng khép kín, ... cao tốc Cấu trúc ribosom vi khuẩn so với ribosom 80S sinh vật nhân thật (nấm, thực vật, động vật) trình bày bảng sau (Giáo vi n giảng để sinh vi n thích vào hình tiếng Vi t) Ribosom vi khuẩn So...
 • 11
 • 222
 • 0

Cấu trúc tế bào vi khuẩn – Phần 2 ppt

Cấu trúc tế bào vi khuẩn – Phần 2 ppt
... (đường kính 2- 2,5nm), số lượng khoảng 25 0-300 sợi/ vi khuẩn Kết cấu khuẩn mao giản đơn nhiều so với tiên mao Chúng có tác dụng giúp vi khuẩn bám vào giá thể ( nhiều vi khuẩn gây bệnh dùng khuẩn mao ... chi Bdellovibrio hay vi khuẩn tả Vibrio cholera Tiên mao khuẩn mao vi khuẩn Tiên mao VK Gram dương Tiên mao VK Gram âm Tiên mao vi khuẩn G + Tiên mao vi khuẩn G - Các tiểu phần (subunit) flagellin ... động vật) Khuẩn mao vi khuẩn E.coli Có loại khuẩn mao đặt biệt gọi Khuẩn mao giới (Sex pili, Sex pilus-số nhiều) gặp số vi khuẩn với số lượng có 1-10/ vi khuẩn Nó có cấu tạo giống khuẩn mao ,...
 • 12
 • 173
 • 0

cấu trúc tế bào vi khuẩn

cấu trúc tế bào vi khuẩn
... Thành tế bào vi khuẩn Gram dương Thành tế bào vi khuẩn Gram âm 2- Màng sinh chất: Màng sinh chất hay Màng tế bào chất (Cytoplasmic membrane, CM) vi khuẩn tương tự sinh vật khác Chúng cấu tạo ... người động vật) Khuẩn mao vi khuẩn E.coli Có loại khuẩn mao đặt biệt gọi Khuẩn mao giới (Sex pili, Sex pilussố nhiều) gặp số vi khuẩn với số lượng có 1-10/ vi khuẩn Nó có cấu tạo giống khuẩn mao , ... cặp base nitơ Thể nhân phận chứa đựng thông tin di truyền vi khuẩn * Thể nhân tế bào vi khuẩn Escherichia coli Ngoài NST, tế bào nhiều vi khuẩn gặp ADN NST Đó ADN xoắn kép có dạng vòng khép kín,...
 • 16
 • 171
 • 0

CẤU tạo và CHỨC NĂNG của tế bào VI KHUẨN

CẤU tạo và CHỨC NĂNG của tế bào VI KHUẨN
... thước vi khuẩn khoảng 1- 10µm - Kích thước tế bào vi khuẩn = 1/10 TB nhân thực CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CÁC THÀNH PHẦN CỦA TẾ BÀO VI KHUẨN II.1 .Cấu tạo, chức thành TBVK ( cấu trúc bắt buộc) II.1.1 .Cấu ... dày lóp peptidoglucan mà vi khuẩn chia làm loại gồm: vi khuẩn Gram dương vi khuẩn gram âm Sơ đồ cấu tạo thành TB vi khuẩn G+ vi khuẩn G* Cấu tạo thành TB vi khuẩn G+ - Vi khuẩn G+ có lớp peptidoglucan ... I.2.Kích thước CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CÁC THÀNH PHẦN CỦA TẾ BÀO VI KHUẨN II.1 .Cấu tạo, chức thành TBVK ( cấu trúc bắt buộc) .7 II.2.Màng sinh chất( cấu trúc bắt buộc) 11...
 • 29
 • 1,726
 • 2

Tài liệu Hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật nhân nguyên thủy pdf

Tài liệu Hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật nhân nguyên thủy pdf
... (Ricketsia) VI Clamydia (Chlamydia) I VI KHUẨN Hình dạng - kích thước Cấu tạo tế bào vi khuẩn Sinh sản vi khuẩn Vai trò vi khuẩn Hình dạng kích thước - Các dạng chủ yếu: HÌNH CẦU HÌNH PHẨY HÌNH QUE HÌNH ... CHƯƠNG I: HÌNH THÁI VÀ CẤU TẠO TẾ BÀO CÁC VI SINH VẬT NHÂN NGUYÊN THỦY (PROKARYOTES) I Vi khuẩn (Bacteria) II Xạ khuẩn (Actinomycetes) III Vi khuẩn lam (Cyanobacteria) IV ... dưỡng vào tb tham gia vào trình hình thành bào tử c Nguyên sinh chất nhân - Thể nhân - Ribosom - Mesosom - Các vật thể khác: hạt poliphotphat, hạt polisaccharit d Bào tử hình thành bào tử Được hình...
 • 66
 • 699
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: cấu tạo tế bào vi khuẩn lamcấu tạo tế bào vi khuẩn gram âmcáu tạo tế bào vi khuẩncấu tạo tế bào vi khuẩn  phương pháp nghiên cứu hình thái kích thước và cấu tạo tế bào vi khuẩncấu tạo tế bào vi sinh vậtcấu trúc tế bào vi khuẩn gram âmcấu trúc tế bào vi khuẩn e colihình thái và cấu tạo tế bào vi sinh vậtbài 3 cấu trúc tế bào vi khuẩncấu tạo tế bào vi sinh vật nhân nguyên thuỷ prokaryotecấu tạo của tế bào vi khuẩncấu tạo thành tế bào vi khuẩn gram dươngcấu tạo vách tế bào vi khuẩncấu tạo vách tế bào vi khuẩn gram dươngsự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch kéo theo đó là lĩnh vực quản trị khách sạn ngày càng hút nhân lựcMạch điều khiển quạt làm mát 4Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG Pipe (LV thạc sĩ)Hiệu ứng từ nhiệt của hợp kim NiMnSn, La(Fe,Co)(Si,B), Fe(Co,Gd,Dy)Zr chế tạo bằng phương pháp nguội nhan (LA tiến sĩ)PHRASAL VERBS Studying with JoyceMạch điều khiển quạt làm mát 3Useful book about stress testing in the banking systemHoàn thiện công tác quản lý đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm của một số trạng thái thảm thực vật thứ sinh ở xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số phương pháp tổng hợp pregnan và một số dẫn xuất của chúng từ 9a hydroxy androstendion (LV thạc sĩ)Tất tần tật KIẾN THỨC từ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 11 kèm bộ đề LUYỆN tậpHệ thống công thức vật lý 10Tài liệu ôn thi phần công vụ công chứcĐóng góp của lê lợi trong khởi nghĩa lam sơn 1418 – 1427Hình tượng người phụ nữ trong ỷ thiên đồ long ký của kim dungQuách xuân kỳ người cộng sản trung kiên và cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của nhân dân bố trạch qua nhật ký của ông (1947 1949)Vai trò hoàng kế viêm trong lịch sử việt nam cận đạiPhương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm (tt)Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập