các phương pháp định danh và định lượng vi khuẩn Staphylococcus aureus

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG VI SINH VẬT ppsx

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG VI SINH VẬT ppsx
... LOGO CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG VI SINH VẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG VI SINH VẬT Là phương pháp để xác định số lượng vi sinh vật mẫu Hàm lượng vi sinh vật mẫu bao nhiêu?? CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ... ĐỊNH LƯỢNG LOGO VI SINH VẬT Phương pháp xác định khối lượng khô Phương pháp đo độ đục Phương pháp đếm trực tiếp Phương pháp đếm khuẩn lạc Phương pháp MPN Đơn vị định lượng Vi sinh vật Tế bào/ml MNP/g ... CFU/ml CFU/g PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KHÔ  Định lượng nồng độ tế bào nấm men  Được coi phương pháp tiêu chuẩn  Có thể chuyển đổi kết sang phương pháp khác cách dễ dàng PHƯƠNG PHÁP XÁC...
 • 39
 • 2,614
 • 22

Tiểu luận Các phương pháp định lượng vi sinh vật trong hệ sinh thái

Tiểu luận Các phương pháp định lượng vi sinh vật trong hệ sinh thái
... thái vì: Chỉ có khả phát định lợng vi sinh vật sống có khả nuôi cấy đợc mà không xác định đợc vi sinh vật sống khả nuôi cấy đợc CNSH 2006-2008 Tiểu luận Sinh thái Vi sinh vật Phạm Kiều Thúy Cần ... Tiểu luận Sinh thái Vi sinh vật Phạm Kiều Thúy Nguyên lý: Phơng pháp nhằm đếm số lợng tế bào vi sinh vật thể tích xác định dịch huyền phù nghiên cứu trực tiếp dới kính hiển vi dựa vào vi c ... hữu biển Xác định sinh khối định lợng ATP phụ thuộc vào nguyên tắc tất tế bào, kể động vật thực vật CNSH 2006-2008 19 Tiểu luận Sinh thái Vi sinh vật Phạm Kiều Thúy có chứa ATP giả định 1) ATP...
 • 32
 • 123
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG VI SINH THỰC PHẨM

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG VI SINH THỰC PHẨM
... 0,25a x 106 tế bào/ml II PHƯƠNG PHÁP ĐẾM KHUẨN LẠC - Dùng để xác định loại vi sinh vật sống mẫu - Độ nhạy cao, định lượng vi sinh vật mật độ thấp - Có thể định lượng vi sinh vật kích thước nhỏ, ... trường V PHƯƠNG PHÁP MPN (MOST PROBABLE NUMBER) - Đánh giá số lượng vi sinh vật theo số lượng vi sinh vật có xác suất lớn diện đơn vị thể tích mẫu - Là phương pháp định lượng dựa kết định tính ... n1V1F1 + ….+ niViFi N: Tổng KL; n: số đĩa cho nồng độ III PHƯƠNG PHÁP DÙNG MÀNG LỌC - Định lượng vi sinh vật có mật độ thấp - Định lượng thông qua số lượng khuẩn lạc theo phương pháp MPN - Kích...
 • 68
 • 520
 • 0

KINH TẾ HỌC ỨNG DỤNG II: KINH TẾ PHÁT TRIỂN CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

KINH TẾ HỌC ỨNG DỤNG II: KINH TẾ PHÁT TRIỂN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG
... chế” kinh tế học phát triển hiểu là: (A) (B) (C) (D) Chế độ trị Luật lệ chế thực thi Cơ cấu kinh tế Mô hình kinh tế Đề thi kinh tế học ứng dụng II Trang: 6/11 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright ... sinh MPP 042 12 Giả sử kinh tế, năm 1, trữ lượng vốn 6, nhập lượng lao động 3, sản lượng 12 Trong năm 2, trữ lượng vốn 7, nhập lượng lao động 4, sản lượng 16 (Giả định kinh tế này, chủ sở hữu vốn ... khả tiếp cận giáo dục y tế nhóm di dân tiềm Đề thi kinh tế học ứng dụng II Trang: 2/11 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thi tuyển sinh MPP 042 Với số ICOR kinh tế tốc độ tăng trưởng GDP...
 • 11
 • 243
 • 1

Sử dụng các phương pháp định lượng để xử lý nước thải

Sử dụng các phương pháp định lượng để xử lý nước thải
... Âu sử dụng nh phơng pháp chuẩn để xác định phenol dẫn xuất phenol Phơng pháp có độ nhạy cao, khoảng ppb S Dupeyron cộng tiến hành chiết pha rắn sử dụng phơng pháp sắc ký lỏng hiệu suất cao để ... hãng Merck Các chất chuẩn clophenol 2.2.2.4 Phơng pháp xử số liệu Các kết thu đợc trình thực nghiệm đợc xử theo quy luật thống kê Để đánh giá sai số, độ lặp giới hạn phát phơng pháp thông ... C18 để làm giàu trớc phép phân tích Các nhà nghiên cứu sử dụng kỹ thuật sắc ký khí kết hợp với khối phổ (GC-MS) để phân tích Giới hạn phát phơng pháp -10ng/l [5] Đĩa C18 đựơc Bao M.L cộng sử dụng...
 • 66
 • 351
 • 1

các phương pháp định lượng protein

các phương pháp định lượng protein
... ta áp dụng phương pháp thích hợp trục tiếp gián tiếp Seminar trình bày số phương pháp dùng để đònh lượng Protein, với số lưu ý sử dụng phương pháp cụ thể Các phương pháp đònh lượng protein GVHD: ... protein, acid amin thực phẩm Phương pháp Dumas: Dumas phương pháp đònh lượng để xác đònh lượng nito chất dựa phương pháp mô tả Jean- Baptiste Dumas 27 Các phương pháp đònh lượng protein 7.1 GVHD: TS ... phù 24 Các phương pháp đònh lượng protein GVHD: TS Trần Thò Bích Lam So với phương pháp so màu phương pháp đơn giản hơn, nhanh hơn, mẫu dùng lại thường ổn đònh hóa phần lớn Protein Phương pháp...
 • 34
 • 690
 • 4

Sơ lược về các phương pháp định lượng trong nghiên cứu thị trường

Sơ lược về các phương pháp định lượng trong nghiên cứu thị trường
... làm nghiên cứu thị trường lập bảng hỏi ngắn gọn, logic, có độ “phân giải” cao, hàm ý rõ ràng, “sắc nét” Ở đây, ta thấy có giao lưu phương pháp định tính định lượng nghiên cứu thị trường Cả hai phương ... định lượng này, nhà đại lý nhà đất hay bán xe xác định nhu cầu tiềm tàng lớp người tiêu dùng thị trường ngách họ Ví dụ nêu bao hàm bốn điểm quan trọng đáng nhấn mạnh lại Thứ nhất, phân tích định ... hai phương pháp dựa việc điều tra để lấy thông tin người tiêu dùng hay nhà phân phối Nhưng bảng hỏi phương pháp định lượng thường ngắn hơn, cụ thể hơn, tập trung vào yếu tố chứa đựng lượng thông...
 • 3
 • 345
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CÁC CHẤT CHUYỂN HOÁ THUỘC NHÓM NITROFURAN TRONG THỦY SẢN

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CÁC CHẤT CHUYỂN HOÁ THUỘC NHÓM NITROFURAN TRONG THỦY SẢN
... cht h nitrofuran thy sn 26 0,2 MA: 105212 KS2-1 KS2-1 Cỏc phng phỏp xỏc nh d lng hp cht h nitrofuran thy sn 27 d Nitrofurantoin Bng 9, lp li ca phng phỏp Mu Blank CNITROFURANTOIN_mu(*) CoNITROFURANT ... phỏp xỏc nh d lng hp cht h nitrofuran thy sn 14 Nitrofurazone hay SEM Nitrofurantoin AHD hay 2_NB_SEM 209 166 2_NB_AHD 249 134 192.2 104 Bng Phõn t cỏc cht h nitrofuran Nitrofuran M1 Metabolite ... tớch cú mt mu kim c tớnh theo cụng thc sau: Hm lng nitrofuran: X Nitrofuran = C0 ì m Hm lng cỏc metabolite tng ng: X Metabolite = X Nitrofuran ì Trong ú: M2 M1 - X: lng cht cn phõn tớch cú mu kim,...
 • 46
 • 1,974
 • 6

Các phương pháp định lượng các cấu tử hương của dịch nước nho sau lên men

Các phương pháp định lượng các cấu tử hương của dịch nước nho sau lên men
... nước nho sau Nhiệm vụ đồ án Các phương pháp đònh lượng cấu tử hương dòch nước nho sau lên men tìm hiểu phương pháp tách chiết đònh lượng cấu tử hương có hàm lượng khác dòch nho sau lên men Đồ ... đoạn 2.3.1.7 Ứng dụng định lượng cấu tử hương dòch nho sau lên men [47] Phương pháp SPME sử dụng rộng rãi đònh lượng cấu tử hương dòch nước nho sau lên men, cấu tử hương có hàm lượng cao 41 Đồ án ... GVHD: Tôn Nữ Minh Nguyệt Chương 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH NHO LÊN MEN VÀ CÁC CẤU TỬ HƯƠNG TRONG DỊCH NHO SAU LÊN MEN 1.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH NHO SAU LÊN MEN 1.1.1 Nho Lên men nước nho phần quy trình sản...
 • 84
 • 230
 • 0

bài tập các phương pháp định lượng trong quản lý

bài tập các phương pháp định lượng trong quản lý
... liệu may đến trình xuất hàng - Các số liệu báo cáo hàng ngày chất lượng tổng hợp chuyển cho Bộ phận kỹ thuật, Bộ phận Kế hoạch, lãnh đạo Bộ phận sản xuất để xử kòp thời đảm bảo theo yêu cầu ... kho Công ty - Kho nhập, kiểm tra số lương nguyên phụ liệu, bán thành phẩm, phận chất lượng kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu, bán thành phẩm theo qui đònh Công ty báo cáo cho phận kế hoạch ... liên quan lưu giữ rõ ràng, cẩn thận theo Thủ tục kiểm soát hồ sơ Tài liệu tham khảo: Sổ tay chất lượng Phụ lục: Trang: / ...
 • 4
 • 271
 • 1

slide các phương pháp định lượng

slide các phương pháp định lượng
... QUAN PHƯƠNG PHÁP G G N N ĐỊNH LƯỢNG Ơ Ợ Ư Ư H L P C Á C 05/31/15 Mục tiêu chương H Mô tả cách tiếp cận định lượng định ỊN Đ Hiểu ứng dụng phân tích định lượng KT P Nắm bước phân tích định lượng ... C Á Cphương án: (5) Chọn (4) Đánh giá phương án theo tiêu chuẩn xác định 05/31/15 Giả sử chọn PÁ PÁ gọi định Ra định phân tích định lượng Xác định vấn đề H ỊN Đ P Cấu trúc Á đề H Xác định phương ... Á C Phân tích định tính P Xác địnhG tiêu N NG chuẩn Ơ Ợ Ư Ư H L P Đánh giá 05/31/15 phương án Chọn phương án vấn Phân tích định lượng Phân tích vấn đề Các bước nghiên cứu định lượng Đầu vào không...
 • 10
 • 284
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp định lượng vi sinh vậtphương pháp định lượng vi khuẩn bdellovibriocác phương pháp định lượng nitrate và nitrite trong thực phẩmcác phương pháp định lượng trong quản lýbài tập các phương pháp định lượng trong quản lýcác phương pháp định lượng nitơ tổngcác phương pháp định lượng trong hóa họccác phương pháp định lượng hóa họctiểu luận các phương pháp định lượng trong quản lýgiáo trình các phương pháp định lượng trong kinh tếcác phương pháp định lượng trong kinh tếcác phương pháp định lượng vitamin ccac phuong phap dinh luonghóa học phân tích phần iii các phương pháp định lượng hóa họccác phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp các phương pháp định tính các phương pháp định lượngĐiều tra hiện trạng động,thực vật rừng ở vườn quốc gia chư mom ray,tỉnh kon tumNghiên cứu hiện trạng phân bố một số loài cây gỗ và lâm sản ngoài gỗ có giá trị tại vùng cát nội đồng xã hải dương, huyện hải lăng, tỉnh quảng trịiPhân tích hiệu quả hoạt động của mô hình văn phòng đăng ký đất đai một cấp so với mô hình hai cấp tại thành phố nha trang, tỉnh khánh hòaThực trạng quản lý, sử dụng và nhu cầu về nhà ở xã hội tại thành phố đà nẵngThực trạng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo tại tỉnh quảng trịNâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phú yênNÂNG CAO ĐỘNG lực làm VIỆC CHO cán bộ VIÊN CHỨC tại CHI NHÁNH điện lực sơn hòa, TỈNH PHÚ yênGIẢI PHÁP THU hút NHÓM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP sử DỤNG DỊCH vụ VIỄN THÔNG tại CHI NHÁNH THÔNG TIN DI ĐỘNG THỪA THIÊN HUẾNâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của ủy ban nhân dân thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huếNâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty cổ phần DINCONghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn khách sạn 2 sao của khách du lịch nội địa khi đến huếPHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU nước UỐNG TINH KHIẾT BẠCH mã của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn NHÀ nước một THÀNH VIÊN xây DỰNG và cấp nước THỪA THIÊN HUẾ’’Tạo động lực làm việc cho người lao động tại khu nghỉ dưỡng sun spa resortĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của HÀNH KHÁCH sử DỤNG DỊCH vụ XE BUÝT tại CÔNG TY cổ PHẦN XE KHÁCH THANH hóaĐánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tín dụng tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh thanh hóaGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ huy động vốn tại agribank chi nhánh thanh hóaHOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN của KIỂM TOÁN NHÀ nước KHU vực XIHoàn thiện công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội thị xã bỉm sơn, tỉnh thanh hóaHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU THUẾ các DOANH NGHIỆP vừa và NHỎ tại CHI cục THUẾ THÀNH PHỐ THANH HOÁHoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập