Đề học sinh giỏi hóa học 9 tham khảo (2)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (8)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (8)
... 0,25 đ ) Đề Phòng Giáo dục-đào tạo Huyện Yên Khánh Đề thi học sinh giỏi lớp môn : hoá học Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp môn Hoá - (Học sinh làm 150 không kể thời gian giao đề) Câu I: 1/ Chỉ ... môn : Vật Lý đáp án biểu chấm môn Hoá lớp Đề thi học sinh giỏi lớp môn : Hoá học Hoá học Đề Phòng Giáo dục-đào tạo Huyện Yên Khánh - (Học sinh làm 150 không kể thời gian giao đề ... tạo Huyện Yên Khánh ( 0,25 điểm ) ( 0,25 điểm ) Đề thi học sinh giỏi lớp môn : vật Lý Đề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý Đ1 - (Học sinh làm 150 không kể thời gian giao đề) Bài 1: Một cuộn...
 • 59
 • 331
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (7)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (7)
... ) ≤ 9bc Giải: Từ giả thiết ta có: 2b ≥ b + a > c ⇒ 4b − c > ⇒ (b − c).(4b − c) ≤ ⇒ 4b + c ≤ 5bc ⇒ ( 2b + c ) ≤ 9bc(1) Mà: (a + b + c)2 ≤ (2b + c)2 (2) Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi 10 Toán ... =z kết hợp với giả thiết ban đầu :x + y + z =1 ta được: x= y=z=  x + y = 1(1)  Bài 9:199 9  x − 199 9 y = 2000 y − 2000 x ( x + y + xy + 2001)(2)  Giải: Điều kiện: x,y ≥ Nhìn nhận phương ... đẳng thức tức là: 2 x − ≥ − 2x − ≥ ⇔  ⇔7≥x≥ 9 ≥ x − 5  Vậy nghiệm phương trình cho là: x ∈  ;7  2  Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán G/v: Trần Văn Đào – Trường THCS Hoàng Văn Thụ...
 • 20
 • 239
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (6)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (6)
... = 199 3, a2 = 199 3 199 3, a 199 4 = 199 3 199 3 199 4 số 199 3 đem chia cho 199 4 có 199 4 số d thuộc tập {1; 2; ; 199 3} theo nguyên lý Đirichlet có số hạng có số d Giả sử: = 199 3 199 3 (i số 199 3) ... n0, n0 + 9; n0 + 19; n0 + 29; n0 + 39; ; n0 + 99 ; n0 + 199 ; n0 + 899 (2) Có tổng chữ số lần lợt là: s; s + ; s + 26 Có số chia hết cho 27 (ĐPCM) * Chú ý: n + 899 n + 99 9 + 899 < n + 198 9 Các ... số d Giả sử: = 199 3 199 3 (i số 199 3) aj = 199 3 199 3 (j số 199 3) aj - aj 199 4 i < j 199 4 199 3 10 ni 199 3 199 3 j - i số 199 3 Phơng pháp 9: phơng pháp phản chứng Để CM A(n) p (hoặc...
 • 19
 • 265
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (5)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (5)
... Tính G = 43 0,32 + : 25 56 1 .98 + 2 .97 + 3 .96 + + 98 .1 1.2 + 2.3 + 3.4 + + 98 .99 http://kinhhoa.violet.vn Bài 4.8: 98 99 92 + + + + + 92 99 98 97 : 10 11 100 Tính H = 1 1 1 1 + ... Tính: B = 12 2 100 1.2 2.3 3.4 100.101 199 9 199 9 199 9 199 9 + + + + 1000 Bài 3.23: Tính: C = 1000 1000 1000 1000 + + + + 199 9 Bài 3.24: Tính: D = (2n 1) ... 50 55 500 Bài 4 .9: 2 4 + + 19 43 194 3 : 29 41 294 1 Tính I = 3 5 + + 19 43 194 3 29 41 294 1 Bài 4.10: 12 12 12 3 3+ + + 2 89 85 : 13 1 69 91 Tính K = 4 7 7+ + + 2 89 85 13 1 69 91 Bài 4.11: Tính...
 • 8
 • 247
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (4)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (4)
... 0,5 0,5 0,5 4,0 PGD KRÔNG PẮC TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2007 – 2008 Môn : Toán Lớp Thời gian làm 90 phút I/ Trắc nghiệm khách quan : Trong câu có lựa chọn A, B, C, ... Tương tự ta 0,5 0,5 2,0 A B M D E H 0,5 C N Trên cạnh DC lấy điểm E cho góc DAE = 15o suy góc NAE = 90 o ⇒ ∆DAE = ∆BAM ( g − c − g ) ⇒ AE = AM Xét tam giác EAN vuông A đường cao AH ta có : 1 1 1 + ... x − 4x = x − 4x 4x 0,5 A < ⇔ x − 4x < ⇔ x − 4x < ⇔ x − 4x − < ⇔ −1 < x < Kết hợp với điều kiện toán ta có : -1 < x < ≤ x < f(n) = n(n4 – 5n2 + 4) = n(n2 – 1)(n2 – 4) = n(n – 1)(n + 1)(n -2)(n...
 • 6
 • 214
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (3)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (3)
... phím = ta đợc : 0, 195 615 199 ; 0,447318 398 ; 0,672 491 028; 0,757778244; 0,761046838; 0,7608 898 19; 0,760 897 81; 0,760 897 404; 0,760 897 425; 0,760 897 424; 0,760 897 424; 0,760 897 424,0,760 897 424 Giải thích: ... 0,26 794 9 192 x'1= 0,886751345 x2= - 0,26 794 9 192 x'2= 0,20463 492 6 x3 = - x'3= - 0,333333333 x4= - 3,732050808 x'4= - 1,1277118 49 x5= 3,732050808 x'5= - 4,886751346 x6 = x'6= x7= 0,26 794 9 192 x'7= ... 3,732050808 x'5= - 4,886751346 x6 = x'6= x7= 0,26 794 9 192 x'7= 0,886751345 x1= - 0,26 794 9 192 x'8= 0,20463 492 6 Tính theo công thức truy hồi ta đợc: x1 = 3x x ; x2 = ; x3 = x0 x0 + 3x + x4...
 • 11
 • 227
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (1)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (1)
... tất 264 học sinh gồm lớp chọn dành cho học sinh lớp thường Nếu chuyển a học sinh lớp thường sang lớp chọn , lại tuyển thêm ngòai cho lớp chọn học sinh số học sinh lớp chọn 65% số học sinh lớp thường ... 12:Kh«ng dïng m¸y tÝnh vµ b¶ng sè h·y chøng tá 101 − 99 > 0,1 Gi¶i 101 − 99 = 101 + 99 V× < 101 + 99 < 100 ( Suy tõ bµi 10a ) ⇔ 101 + 99 > ⇔ 100 − 99 > 0,1 100 Bµi 22: a Chøng minh r»ng víi mäi n ... 33 + + 98 3 + 99 Hái A cã chia hÕt cho kh«ng? Híng dÈn: §Ỉt S=1+2+3+4+ +98 +99 Theo bµi ta cã A-S chia hÕt cho 6,trong ®ã S= 99 (99 + 1) = 6.33.25 ⇒ S M Do ®ã A M 6 Bµi4:(Thi häc sinh giái...
 • 37
 • 208
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (15)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (15)
... chứng minh a 199 6 b 199 6 a 199 5 b 199 5 > a 199 6 + b 199 6 a 199 5 + b 199 5 Phơng pháp 8: Dùng phép quy nạp toán học - Kiến thức : Để chứng minh bất đẳng thức với n n0 phơng pháp quy nạp toán học , ta tiến ... thức tổng quát chứa luỹ thừa số tự nhiên *) Bài tập : Cho a > b > CMR: a 199 6 b 199 6 a 199 5 b 199 5 > a 199 6 + b 199 6 a 199 5 + b 199 5 Giải : Để chứng minh bất đẳng thức , ta chứng minh bất đẳng thức trung ... 02/10/ 09 Ngày dạy : 06/10/ 09 Chủ đề A/Mục tiêu Học xong tiết HS cần phải đạt đợc : Kiến thức Giáo án Bồi d ỡng HSG môn Đại số Vì nghiệp giáo dục Năm học 20 09 - 2010 2008 - Học sinh biết...
 • 97
 • 239
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (14)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (14)
... tất 264 học sinh gồm lớp chọn dành cho học sinh lớp thường Nếu chuyển a học sinh lớp thường sang lớp chọn , lại tuyển thêm ngòai cho lớp chọn học sinh số học sinh lớp chọn 65% số học sinh lớp thường ... z 1560 = = = = = 130 12 12 ⇒ x = 650, y = 520, z = 390 Câu 5: Lớp 9A có 56 bạn, có 32 bạn nam Cơ giáo chủ nhiệm dự kiến chia lớp thành tổ học tập: - Mỗi tổ gồm có bạn nam, bạn nữ - Số bạn bạn ... chọn học sinh số học sinh lớp chọn 65% số học sinh lớp thường Hỏi lúc đầu số học sinh lớp thường bao nhiêu? HD: x số HS lớp thường ( ĐK…) ( x – a).65% = 264 – x + 2a ⇒ x = 213 Bài : Một cửa hàng...
 • 17
 • 196
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (13)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (13)
... 12:Kh«ng dïng m¸y tÝnh vµ b¶ng sè h·y chøng tá 101 − 99 > 0,1 Gi¶i 101 − 99 = 101 + 99 V× < 101 + 99 < 100 ( Suy tõ bµi 10a ) ⇔ 101 + 99 > ⇔ 100 − 99 > 0,1 100 Bµi13 : a Chøng minh r»ng víi mäi n ... + 33 + + 98 3 + 99 Hái A cã chia hÕt cho kh«ng? Híng dÈn: §Ỉt S=1+2+3+4+ +98 +99 Theo bµi ta cã A-S chia hÕt cho 6,trong ®ã S= 99 (99 + 1) = 6.33.25 ⇒ S  Do ®ã A 6 Bµi4:(Thi häc sinh giái ... : TÝnh a 2+ 1 b 2+ + + 3+ 3+ + + 4+ 4+ + + + + 100 + 99 n + n −1 víi n ≥ Gi¶i : a = 2+ + 3+ + 4+ + + 100 + 99 − + − + − + + 100 − 99 = 100 − = Tr Đặng Trung Thủy-Trường THCS Thị Trấn Thới...
 • 19
 • 205
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (11)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (11)
... y Xin chân thành cảm ơn ! Thứa-Lơng Tài, ngày 05 tháng 02 năm 20 09 Ths.Phạm Huy Tân - THPT Lơng Tài - ĐT: 0126.234.6 595 Ths Phạm Huy Tân Trờng THPT Lơng Tài 15 Bất đẳng thức cực trị hàm đa biến ... thức xảy x=y=z= Vậy minP = 15 Cách 2: P=x+ y+z+ 1 9 15 + + x+ y+z+ = 4( x + y + z ) + 3( x + y + z ) 2.6 = x y z x+ y+z x+ y+z 2 Chú ý: Học sinh dễ bị sai lầm tìm minP = ?! Bài tập áp dụng: ... cos( A B ) A+B+C= Nh điều kiện a2 + b2 + c2 +abc = đợc tham số hoá thành a = cosA, b= 2cosB, c= 2cosC với A+B+C= , A, B, C> Yêu cầu toán trở thành bất đẳng thức quen thuộc tam giác: P = cos...
 • 16
 • 219
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (10)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (10)
... a0 r (mod 3) (an 99 + an) + (an-1 99 + an-1) + + (a1 .9 + a1)+ a0 r (mod 3) (an 99 + an-1 99 + + a1 .9) + (an + an-1 + + a1+ a0) r (mod 3) Nhận xét: an 99 + an-1 99 + + a1 .9 (mod 3) Nên: (an ... 2201 19 + 1 196 9 + 692 20 chia hết cho 102 ? b) B = 1 890 193 0 + 194 5 197 5 + chia hết cho ? Bài 9: Cho n số tự nhiên Chứng minh rằng: Số M = 212n+1 + 172n+1 + 15 không chia hết cho 19 ? 69 220 1 19 =========================================================== ... Hoàng Văn Tài Bài dạy BD Đội tuyển toán tháng năm 2006 Ví dụ: Tìm số d phép chia số 199 32000 cho số ? Giải Ta có: 199 3 (mod 3) 199 32000 12000 (mod 3) (mod 3) Vậy: số 199 32000 chia cho...
 • 5
 • 209
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (9)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (9)
... 1 199 1 + 2 199 1 + 3 199 1 + + 199 1 199 1 chia ht cho 11 Gii : Theo nh lớ Fermat thỡ a11 a (mod 11), ú a 199 1 a11 (mod 11) a (mod 11) Vy 1 199 1 + 2 199 1 + 3 199 1 + + 199 1 199 1 + + + + 199 1 199 1 .99 6 ... = 75(4 197 5 + 4 197 4 + 4 197 3 + + + 5) + 25 chia ht cho 4 197 6 Gii : A = 25.3(4 197 5 + 4 197 4 + 4 197 3 + + 42 + + 1) + 25 A = 25.(4 1) (4 197 5 + 4 197 4 + 4 197 3 + + 42 + + 1) + 25 197 6 197 6 197 6 A = ... 20 09 - 2010 Thut toỏn clit da vo hai mnh sau : 1) a = bq (a,b) = b 2) a = bq + r (r 0) (a,b) = (b,r) Vớ d : Tỡm (702,306) Ta cú : 702 = 306.2 + 90 (702,306) = 306 = 90 .3 + 36 (306 ,90 ) = 90 ...
 • 13
 • 209
 • 0

Đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9

Đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9
... Đề thi môn hoá Thời gian làm 150 phút Họ tên Câu 1: Cho luòng khí hiđrô (d) lần lợt qua ống mắc nối ... dùng hoá chất khác) nhận biết đợc kim loại nào? viết PTHH xãy Câu4: Trộn V1 lít duhng dịch A chứa 9, 125 gam HCl với V2 lít dung dịch B chứa 5,47g HCl ta đợc lít dung dịch C Tính nồng độ mol dung ... lọc lấy chất rắn X nớc lọc Y a, Tính khối lợng chất rắn X b, Tính nồng độ mol chất nớc lọc Y( giả thi t thể tích nớc lọc lít Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp C gồm MgCO3 muối bon nát kim...
 • 2
 • 3,271
 • 39

De thi hoc sinh gioi hoa lop 9

De thi hoc sinh gioi hoa lop 9
... Đề thi môn hoá Thời gian làm 150 phút Họ tên Câu 1: Cho luòng khí hiđrô (d) lần lợt qua ống mắc nối ... dùng hoá chất khác) nhận biết đợc kim loại nào? viết PTHH xãy Câu4: Trộn V1 lít duhng dịch A chứa 9, 125 gam HCl với V2 lít dung dịch B chứa 5,47g HCl ta đợc lít dung dịch C Tính nồng độ mol dung ... lọc lấy chất rắn X nớc lọc Y a, Tính khối lợng chất rắn X b, Tính nồng độ mol chất nớc lọc Y( giả thi t thể tích nớc lọc lít Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp C gồm MgCO3 muối bon nát kim...
 • 2
 • 1,355
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: đề thi chọn học sinh giỏi hóa lớp 9100 đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 cấp trườngđề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 cấp quậnđề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 tphcmđề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 hà nộiđề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 cấp huyệnđề thi học sinh giỏi hóa lớp 9đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 cấp tỉnhchuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa lớp 9tuyển tập đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 vòng tỉnhcác đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9đề thi học sinh giỏi hoá lớp 9 cấp huyệnde thi hoc sinh gioi hoa lop 9CD một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trường đại học kinh tế đại học huế từ 2016 2020CD một số giải pháp trong công tác đốc thu nợ BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếCD phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng theo hướng bền vữngCD thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại phòng giao dịch nam đông hà chi nhánh ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển quảng trịCD VIEC LAM PNN PHUCCD2 thực trạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh nghệ anCD2 các giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tại NHNoPTNT TX hương thủycd2 giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng nông nghiệpPTNT thành phố thanh hóaCD2 hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng cầu thanh hoáCD2 phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thị xã quảng trịCD2 thực trạng công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện bố trạch, tỉnh quảng bìnhCD2 thực trạng và giải pháp phát triển bền vững, giảm nghèo tại 32 xã vùng bãi ngang, cồn bãi của tỉnh quảng bìnhCD3 NÂNG CAO NĂNG lực TIẾP cận THỊ TRƯỜNG đối với các sản PHẨM THỦ CÔNG mỹ NGHỆ, PHÁT TRIỂN các LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ở hà TĨNHHoàn thiện công tác quản lý chất lượng giáo dục đại học ở trường đại học kinh tế đại học huếHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY TNHH TM DV SX đức THỊNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NHÂN sự tại CÔNG TY cổ PHẦN THUỐC sát TRÙNG VIỆT NAMHoàn thiện quản lý tài chính tại trường đại học luật đại học huếKhảo sát nhu cầu thị trường về các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm của nghề truyền thống ở tỉnh hà tĩnhCHUYỂN DỊCH cơ cấu LAO ĐỘNG TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN đại HOÁ TRÊN địa bàn HUYỆN BA tơ, TỈNH QUẢNG NGÃIĐánh giá chất lượng cuộc sống bệnh nhân ung thư trực tràng được phẫu thuật cắt trước thấp nội soi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập