Đề học sinh giỏi hóa học 9 tham khảo (2)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (8)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (8)
... 0,25 đ ) Đề Phòng Giáo dục-đào tạo Huyện Yên Khánh Đề thi học sinh giỏi lớp môn : hoá học Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp môn Hoá - (Học sinh làm 150 không kể thời gian giao đề) Câu I: 1/ Chỉ ... môn : Vật Lý đáp án biểu chấm môn Hoá lớp Đề thi học sinh giỏi lớp môn : Hoá học Hoá học Đề Phòng Giáo dục-đào tạo Huyện Yên Khánh - (Học sinh làm 150 không kể thời gian giao đề ... tạo Huyện Yên Khánh ( 0,25 điểm ) ( 0,25 điểm ) Đề thi học sinh giỏi lớp môn : vật Lý Đề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý Đ1 - (Học sinh làm 150 không kể thời gian giao đề) Bài 1: Một cuộn...
 • 59
 • 156
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (7)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (7)
... ) ≤ 9bc Giải: Từ giả thiết ta có: 2b ≥ b + a > c ⇒ 4b − c > ⇒ (b − c).(4b − c) ≤ ⇒ 4b + c ≤ 5bc ⇒ ( 2b + c ) ≤ 9bc(1) Mà: (a + b + c)2 ≤ (2b + c)2 (2) Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi 10 Toán ... =z kết hợp với giả thiết ban đầu :x + y + z =1 ta được: x= y=z=  x + y = 1(1)  Bài 9:199 9  x − 199 9 y = 2000 y − 2000 x ( x + y + xy + 2001)(2)  Giải: Điều kiện: x,y ≥ Nhìn nhận phương ... đẳng thức tức là: 2 x − ≥ − 2x − ≥ ⇔  ⇔7≥x≥ 9 ≥ x − 5  Vậy nghiệm phương trình cho là: x ∈  ;7  2  Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán G/v: Trần Văn Đào – Trường THCS Hoàng Văn Thụ...
 • 20
 • 102
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (6)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (6)
... = 199 3, a2 = 199 3 199 3, a 199 4 = 199 3 199 3 199 4 số 199 3 đem chia cho 199 4 có 199 4 số d thuộc tập {1; 2; ; 199 3} theo nguyên lý Đirichlet có số hạng có số d Giả sử: = 199 3 199 3 (i số 199 3) ... n0, n0 + 9; n0 + 19; n0 + 29; n0 + 39; ; n0 + 99 ; n0 + 199 ; n0 + 899 (2) Có tổng chữ số lần lợt là: s; s + ; s + 26 Có số chia hết cho 27 (ĐPCM) * Chú ý: n + 899 n + 99 9 + 899 < n + 198 9 Các ... số d Giả sử: = 199 3 199 3 (i số 199 3) aj = 199 3 199 3 (j số 199 3) aj - aj 199 4 i < j 199 4 199 3 10 ni 199 3 199 3 j - i số 199 3 Phơng pháp 9: phơng pháp phản chứng Để CM A(n) p (hoặc...
 • 19
 • 125
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (5)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (5)
... Tính G = 43 0,32 + : 25 56 1 .98 + 2 .97 + 3 .96 + + 98 .1 1.2 + 2.3 + 3.4 + + 98 .99 http://kinhhoa.violet.vn Bài 4.8: 98 99 92 + + + + + 92 99 98 97 : 10 11 100 Tính H = 1 1 1 1 + ... Tính: B = 12 2 100 1.2 2.3 3.4 100.101 199 9 199 9 199 9 199 9 + + + + 1000 Bài 3.23: Tính: C = 1000 1000 1000 1000 + + + + 199 9 Bài 3.24: Tính: D = (2n 1) ... 50 55 500 Bài 4 .9: 2 4 + + 19 43 194 3 : 29 41 294 1 Tính I = 3 5 + + 19 43 194 3 29 41 294 1 Bài 4.10: 12 12 12 3 3+ + + 2 89 85 : 13 1 69 91 Tính K = 4 7 7+ + + 2 89 85 13 1 69 91 Bài 4.11: Tính...
 • 8
 • 110
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (4)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (4)
... 0,5 0,5 0,5 4,0 PGD KRÔNG PẮC TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2007 – 2008 Môn : Toán Lớp Thời gian làm 90 phút I/ Trắc nghiệm khách quan : Trong câu có lựa chọn A, B, C, ... Tương tự ta 0,5 0,5 2,0 A B M D E H 0,5 C N Trên cạnh DC lấy điểm E cho góc DAE = 15o suy góc NAE = 90 o ⇒ ∆DAE = ∆BAM ( g − c − g ) ⇒ AE = AM Xét tam giác EAN vuông A đường cao AH ta có : 1 1 1 + ... x − 4x = x − 4x 4x 0,5 A < ⇔ x − 4x < ⇔ x − 4x < ⇔ x − 4x − < ⇔ −1 < x < Kết hợp với điều kiện toán ta có : -1 < x < ≤ x < f(n) = n(n4 – 5n2 + 4) = n(n2 – 1)(n2 – 4) = n(n – 1)(n + 1)(n -2)(n...
 • 6
 • 92
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (3)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (3)
... phím = ta đợc : 0, 195 615 199 ; 0,447318 398 ; 0,672 491 028; 0,757778244; 0,761046838; 0,7608 898 19; 0,760 897 81; 0,760 897 404; 0,760 897 425; 0,760 897 424; 0,760 897 424; 0,760 897 424,0,760 897 424 Giải thích: ... 0,26 794 9 192 x'1= 0,886751345 x2= - 0,26 794 9 192 x'2= 0,20463 492 6 x3 = - x'3= - 0,333333333 x4= - 3,732050808 x'4= - 1,1277118 49 x5= 3,732050808 x'5= - 4,886751346 x6 = x'6= x7= 0,26 794 9 192 x'7= ... 3,732050808 x'5= - 4,886751346 x6 = x'6= x7= 0,26 794 9 192 x'7= 0,886751345 x1= - 0,26 794 9 192 x'8= 0,20463 492 6 Tính theo công thức truy hồi ta đợc: x1 = 3x x ; x2 = ; x3 = x0 x0 + 3x + x4...
 • 11
 • 104
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (1)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (1)
... tất 264 học sinh gồm lớp chọn dành cho học sinh lớp thường Nếu chuyển a học sinh lớp thường sang lớp chọn , lại tuyển thêm ngòai cho lớp chọn học sinh số học sinh lớp chọn 65% số học sinh lớp thường ... 12:Kh«ng dïng m¸y tÝnh vµ b¶ng sè h·y chøng tá 101 − 99 > 0,1 Gi¶i 101 − 99 = 101 + 99 V× < 101 + 99 < 100 ( Suy tõ bµi 10a ) ⇔ 101 + 99 > ⇔ 100 − 99 > 0,1 100 Bµi 22: a Chøng minh r»ng víi mäi n ... 33 + + 98 3 + 99 Hái A cã chia hÕt cho kh«ng? Híng dÈn: §Ỉt S=1+2+3+4+ +98 +99 Theo bµi ta cã A-S chia hÕt cho 6,trong ®ã S= 99 (99 + 1) = 6.33.25 ⇒ S M Do ®ã A M 6 Bµi4:(Thi häc sinh giái...
 • 37
 • 96
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (15)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (15)
... chứng minh a 199 6 b 199 6 a 199 5 b 199 5 > a 199 6 + b 199 6 a 199 5 + b 199 5 Phơng pháp 8: Dùng phép quy nạp toán học - Kiến thức : Để chứng minh bất đẳng thức với n n0 phơng pháp quy nạp toán học , ta tiến ... thức tổng quát chứa luỹ thừa số tự nhiên *) Bài tập : Cho a > b > CMR: a 199 6 b 199 6 a 199 5 b 199 5 > a 199 6 + b 199 6 a 199 5 + b 199 5 Giải : Để chứng minh bất đẳng thức , ta chứng minh bất đẳng thức trung ... 02/10/ 09 Ngày dạy : 06/10/ 09 Chủ đề A/Mục tiêu Học xong tiết HS cần phải đạt đợc : Kiến thức Giáo án Bồi d ỡng HSG môn Đại số Vì nghiệp giáo dục Năm học 20 09 - 2010 2008 - Học sinh biết...
 • 97
 • 116
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (14)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (14)
... tất 264 học sinh gồm lớp chọn dành cho học sinh lớp thường Nếu chuyển a học sinh lớp thường sang lớp chọn , lại tuyển thêm ngòai cho lớp chọn học sinh số học sinh lớp chọn 65% số học sinh lớp thường ... z 1560 = = = = = 130 12 12 ⇒ x = 650, y = 520, z = 390 Câu 5: Lớp 9A có 56 bạn, có 32 bạn nam Cơ giáo chủ nhiệm dự kiến chia lớp thành tổ học tập: - Mỗi tổ gồm có bạn nam, bạn nữ - Số bạn bạn ... chọn học sinh số học sinh lớp chọn 65% số học sinh lớp thường Hỏi lúc đầu số học sinh lớp thường bao nhiêu? HD: x số HS lớp thường ( ĐK…) ( x – a).65% = 264 – x + 2a ⇒ x = 213 Bài : Một cửa hàng...
 • 17
 • 86
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (13)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (13)
... 12:Kh«ng dïng m¸y tÝnh vµ b¶ng sè h·y chøng tá 101 − 99 > 0,1 Gi¶i 101 − 99 = 101 + 99 V× < 101 + 99 < 100 ( Suy tõ bµi 10a ) ⇔ 101 + 99 > ⇔ 100 − 99 > 0,1 100 Bµi13 : a Chøng minh r»ng víi mäi n ... + 33 + + 98 3 + 99 Hái A cã chia hÕt cho kh«ng? Híng dÈn: §Ỉt S=1+2+3+4+ +98 +99 Theo bµi ta cã A-S chia hÕt cho 6,trong ®ã S= 99 (99 + 1) = 6.33.25 ⇒ S  Do ®ã A 6 Bµi4:(Thi häc sinh giái ... : TÝnh a 2+ 1 b 2+ + + 3+ 3+ + + 4+ 4+ + + + + 100 + 99 n + n −1 víi n ≥ Gi¶i : a = 2+ + 3+ + 4+ + + 100 + 99 − + − + − + + 100 − 99 = 100 − = Tr Đặng Trung Thủy-Trường THCS Thị Trấn Thới...
 • 19
 • 93
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (11)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (11)
... y Xin chân thành cảm ơn ! Thứa-Lơng Tài, ngày 05 tháng 02 năm 20 09 Ths.Phạm Huy Tân - THPT Lơng Tài - ĐT: 0126.234.6 595 Ths Phạm Huy Tân Trờng THPT Lơng Tài 15 Bất đẳng thức cực trị hàm đa biến ... thức xảy x=y=z= Vậy minP = 15 Cách 2: P=x+ y+z+ 1 9 15 + + x+ y+z+ = 4( x + y + z ) + 3( x + y + z ) 2.6 = x y z x+ y+z x+ y+z 2 Chú ý: Học sinh dễ bị sai lầm tìm minP = ?! Bài tập áp dụng: ... cos( A B ) A+B+C= Nh điều kiện a2 + b2 + c2 +abc = đợc tham số hoá thành a = cosA, b= 2cosB, c= 2cosC với A+B+C= , A, B, C> Yêu cầu toán trở thành bất đẳng thức quen thuộc tam giác: P = cos...
 • 16
 • 73
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (10)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (10)
... a0 r (mod 3) (an 99 + an) + (an-1 99 + an-1) + + (a1 .9 + a1)+ a0 r (mod 3) (an 99 + an-1 99 + + a1 .9) + (an + an-1 + + a1+ a0) r (mod 3) Nhận xét: an 99 + an-1 99 + + a1 .9 (mod 3) Nên: (an ... 2201 19 + 1 196 9 + 692 20 chia hết cho 102 ? b) B = 1 890 193 0 + 194 5 197 5 + chia hết cho ? Bài 9: Cho n số tự nhiên Chứng minh rằng: Số M = 212n+1 + 172n+1 + 15 không chia hết cho 19 ? 69 220 1 19 =========================================================== ... Hoàng Văn Tài Bài dạy BD Đội tuyển toán tháng năm 2006 Ví dụ: Tìm số d phép chia số 199 32000 cho số ? Giải Ta có: 199 3 (mod 3) 199 32000 12000 (mod 3) (mod 3) Vậy: số 199 32000 chia cho...
 • 5
 • 88
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (9)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (9)
... 1 199 1 + 2 199 1 + 3 199 1 + + 199 1 199 1 chia ht cho 11 Gii : Theo nh lớ Fermat thỡ a11 a (mod 11), ú a 199 1 a11 (mod 11) a (mod 11) Vy 1 199 1 + 2 199 1 + 3 199 1 + + 199 1 199 1 + + + + 199 1 199 1 .99 6 ... = 75(4 197 5 + 4 197 4 + 4 197 3 + + + 5) + 25 chia ht cho 4 197 6 Gii : A = 25.3(4 197 5 + 4 197 4 + 4 197 3 + + 42 + + 1) + 25 A = 25.(4 1) (4 197 5 + 4 197 4 + 4 197 3 + + 42 + + 1) + 25 197 6 197 6 197 6 A = ... 20 09 - 2010 Thut toỏn clit da vo hai mnh sau : 1) a = bq (a,b) = b 2) a = bq + r (r 0) (a,b) = (b,r) Vớ d : Tỡm (702,306) Ta cú : 702 = 306.2 + 90 (702,306) = 306 = 90 .3 + 36 (306 ,90 ) = 90 ...
 • 13
 • 82
 • 0

Đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9

Đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9
... Đề thi môn hoá Thời gian làm 150 phút Họ tên Câu 1: Cho luòng khí hiđrô (d) lần lợt qua ống mắc nối ... dùng hoá chất khác) nhận biết đợc kim loại nào? viết PTHH xãy Câu4: Trộn V1 lít duhng dịch A chứa 9, 125 gam HCl với V2 lít dung dịch B chứa 5,47g HCl ta đợc lít dung dịch C Tính nồng độ mol dung ... lọc lấy chất rắn X nớc lọc Y a, Tính khối lợng chất rắn X b, Tính nồng độ mol chất nớc lọc Y( giả thi t thể tích nớc lọc lít Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp C gồm MgCO3 muối bon nát kim...
 • 2
 • 2,676
 • 33

De thi hoc sinh gioi hoa lop 9

De thi hoc sinh gioi hoa lop 9
... Đề thi môn hoá Thời gian làm 150 phút Họ tên Câu 1: Cho luòng khí hiđrô (d) lần lợt qua ống mắc nối ... dùng hoá chất khác) nhận biết đợc kim loại nào? viết PTHH xãy Câu4: Trộn V1 lít duhng dịch A chứa 9, 125 gam HCl với V2 lít dung dịch B chứa 5,47g HCl ta đợc lít dung dịch C Tính nồng độ mol dung ... lọc lấy chất rắn X nớc lọc Y a, Tính khối lợng chất rắn X b, Tính nồng độ mol chất nớc lọc Y( giả thi t thể tích nớc lọc lít Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp C gồm MgCO3 muối bon nát kim...
 • 2
 • 1,161
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: TRẢ lời bài THI EM yêu LỊCH sử xứ THANH lớp 8c bài đạt GIẢI TỈNH trường trung học cơ sở vua xứ thanh thần xứ nghệEM yêu LỊCH sử xứ THANH bài dự THI đạt GIẢI NHẤT TOÀN THÀNH PHỐSLIDE BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI CMVN CHƯƠNG 3: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ MỸ 19451975SLIDE BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI CMVN CHƯƠNG 4: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁSLIDE BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI CMVN CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊSLIDE BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI CMVN CHƯƠNG 8: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNGBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN ĐƯỜNG LỐI CMVNGIÁO TRÌNH TÔN GIÁO HỌCbài số 2, báo cáo thực tập tốt nghiệp công nghệ hóa PHÒNG TỔNG hợp hữu cơ VIỆN hóa học các hợp CHẤT THIÊN NHIÊN VIỆN hàn lâm KHOA học và CÔNG NGHỆ VIỆT NAMĐảm bảo tiền vay và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay tại chi nhánh NHNoPTNT phố môi, quảng tâm, tp thanh hóaSẼ có THIÊN THẦN THAY ANH yêu EMthiên thần mắt tím5786 cô nhi viện angle vô danh truyenclub comBÁO cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017One two three (very first reading)The magic ring (very first reading)The deep dark woods (very first reading)The queen makes a scene (very first reading)The monster diner (very first reading)ngân hàng đề sinh học 11
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập