Đề học sinh giỏi hóa học 9 tham khảo (2)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (8)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (8)
... 0,25 đ ) Đề Phòng Giáo dục-đào tạo Huyện Yên Khánh Đề thi học sinh giỏi lớp môn : hoá học Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp môn Hoá - (Học sinh làm 150 không kể thời gian giao đề) Câu I: 1/ Chỉ ... môn : Vật Lý đáp án biểu chấm môn Hoá lớp Đề thi học sinh giỏi lớp môn : Hoá học Hoá học Đề Phòng Giáo dục-đào tạo Huyện Yên Khánh - (Học sinh làm 150 không kể thời gian giao đề ... tạo Huyện Yên Khánh ( 0,25 điểm ) ( 0,25 điểm ) Đề thi học sinh giỏi lớp môn : vật Lý Đề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý Đ1 - (Học sinh làm 150 không kể thời gian giao đề) Bài 1: Một cuộn...
 • 59
 • 285
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (7)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (7)
... ) ≤ 9bc Giải: Từ giả thiết ta có: 2b ≥ b + a > c ⇒ 4b − c > ⇒ (b − c).(4b − c) ≤ ⇒ 4b + c ≤ 5bc ⇒ ( 2b + c ) ≤ 9bc(1) Mà: (a + b + c)2 ≤ (2b + c)2 (2) Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi 10 Toán ... =z kết hợp với giả thiết ban đầu :x + y + z =1 ta được: x= y=z=  x + y = 1(1)  Bài 9:199 9  x − 199 9 y = 2000 y − 2000 x ( x + y + xy + 2001)(2)  Giải: Điều kiện: x,y ≥ Nhìn nhận phương ... đẳng thức tức là: 2 x − ≥ − 2x − ≥ ⇔  ⇔7≥x≥ 9 ≥ x − 5  Vậy nghiệm phương trình cho là: x ∈  ;7  2  Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán G/v: Trần Văn Đào – Trường THCS Hoàng Văn Thụ...
 • 20
 • 202
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (6)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (6)
... = 199 3, a2 = 199 3 199 3, a 199 4 = 199 3 199 3 199 4 số 199 3 đem chia cho 199 4 có 199 4 số d thuộc tập {1; 2; ; 199 3} theo nguyên lý Đirichlet có số hạng có số d Giả sử: = 199 3 199 3 (i số 199 3) ... n0, n0 + 9; n0 + 19; n0 + 29; n0 + 39; ; n0 + 99 ; n0 + 199 ; n0 + 899 (2) Có tổng chữ số lần lợt là: s; s + ; s + 26 Có số chia hết cho 27 (ĐPCM) * Chú ý: n + 899 n + 99 9 + 899 < n + 198 9 Các ... số d Giả sử: = 199 3 199 3 (i số 199 3) aj = 199 3 199 3 (j số 199 3) aj - aj 199 4 i < j 199 4 199 3 10 ni 199 3 199 3 j - i số 199 3 Phơng pháp 9: phơng pháp phản chứng Để CM A(n) p (hoặc...
 • 19
 • 230
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (5)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (5)
... Tính G = 43 0,32 + : 25 56 1 .98 + 2 .97 + 3 .96 + + 98 .1 1.2 + 2.3 + 3.4 + + 98 .99 http://kinhhoa.violet.vn Bài 4.8: 98 99 92 + + + + + 92 99 98 97 : 10 11 100 Tính H = 1 1 1 1 + ... Tính: B = 12 2 100 1.2 2.3 3.4 100.101 199 9 199 9 199 9 199 9 + + + + 1000 Bài 3.23: Tính: C = 1000 1000 1000 1000 + + + + 199 9 Bài 3.24: Tính: D = (2n 1) ... 50 55 500 Bài 4 .9: 2 4 + + 19 43 194 3 : 29 41 294 1 Tính I = 3 5 + + 19 43 194 3 29 41 294 1 Bài 4.10: 12 12 12 3 3+ + + 2 89 85 : 13 1 69 91 Tính K = 4 7 7+ + + 2 89 85 13 1 69 91 Bài 4.11: Tính...
 • 8
 • 208
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (4)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (4)
... 0,5 0,5 0,5 4,0 PGD KRÔNG PẮC TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2007 – 2008 Môn : Toán Lớp Thời gian làm 90 phút I/ Trắc nghiệm khách quan : Trong câu có lựa chọn A, B, C, ... Tương tự ta 0,5 0,5 2,0 A B M D E H 0,5 C N Trên cạnh DC lấy điểm E cho góc DAE = 15o suy góc NAE = 90 o ⇒ ∆DAE = ∆BAM ( g − c − g ) ⇒ AE = AM Xét tam giác EAN vuông A đường cao AH ta có : 1 1 1 + ... x − 4x = x − 4x 4x 0,5 A < ⇔ x − 4x < ⇔ x − 4x < ⇔ x − 4x − < ⇔ −1 < x < Kết hợp với điều kiện toán ta có : -1 < x < ≤ x < f(n) = n(n4 – 5n2 + 4) = n(n2 – 1)(n2 – 4) = n(n – 1)(n + 1)(n -2)(n...
 • 6
 • 181
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (3)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (3)
... phím = ta đợc : 0, 195 615 199 ; 0,447318 398 ; 0,672 491 028; 0,757778244; 0,761046838; 0,7608 898 19; 0,760 897 81; 0,760 897 404; 0,760 897 425; 0,760 897 424; 0,760 897 424; 0,760 897 424,0,760 897 424 Giải thích: ... 0,26 794 9 192 x'1= 0,886751345 x2= - 0,26 794 9 192 x'2= 0,20463 492 6 x3 = - x'3= - 0,333333333 x4= - 3,732050808 x'4= - 1,1277118 49 x5= 3,732050808 x'5= - 4,886751346 x6 = x'6= x7= 0,26 794 9 192 x'7= ... 3,732050808 x'5= - 4,886751346 x6 = x'6= x7= 0,26 794 9 192 x'7= 0,886751345 x1= - 0,26 794 9 192 x'8= 0,20463 492 6 Tính theo công thức truy hồi ta đợc: x1 = 3x x ; x2 = ; x3 = x0 x0 + 3x + x4...
 • 11
 • 199
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (1)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (1)
... tất 264 học sinh gồm lớp chọn dành cho học sinh lớp thường Nếu chuyển a học sinh lớp thường sang lớp chọn , lại tuyển thêm ngòai cho lớp chọn học sinh số học sinh lớp chọn 65% số học sinh lớp thường ... 12:Kh«ng dïng m¸y tÝnh vµ b¶ng sè h·y chøng tá 101 − 99 > 0,1 Gi¶i 101 − 99 = 101 + 99 V× < 101 + 99 < 100 ( Suy tõ bµi 10a ) ⇔ 101 + 99 > ⇔ 100 − 99 > 0,1 100 Bµi 22: a Chøng minh r»ng víi mäi n ... 33 + + 98 3 + 99 Hái A cã chia hÕt cho kh«ng? Híng dÈn: §Ỉt S=1+2+3+4+ +98 +99 Theo bµi ta cã A-S chia hÕt cho 6,trong ®ã S= 99 (99 + 1) = 6.33.25 ⇒ S M Do ®ã A M 6 Bµi4:(Thi häc sinh giái...
 • 37
 • 181
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (15)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (15)
... chứng minh a 199 6 b 199 6 a 199 5 b 199 5 > a 199 6 + b 199 6 a 199 5 + b 199 5 Phơng pháp 8: Dùng phép quy nạp toán học - Kiến thức : Để chứng minh bất đẳng thức với n n0 phơng pháp quy nạp toán học , ta tiến ... thức tổng quát chứa luỹ thừa số tự nhiên *) Bài tập : Cho a > b > CMR: a 199 6 b 199 6 a 199 5 b 199 5 > a 199 6 + b 199 6 a 199 5 + b 199 5 Giải : Để chứng minh bất đẳng thức , ta chứng minh bất đẳng thức trung ... 02/10/ 09 Ngày dạy : 06/10/ 09 Chủ đề A/Mục tiêu Học xong tiết HS cần phải đạt đợc : Kiến thức Giáo án Bồi d ỡng HSG môn Đại số Vì nghiệp giáo dục Năm học 20 09 - 2010 2008 - Học sinh biết...
 • 97
 • 208
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (14)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (14)
... tất 264 học sinh gồm lớp chọn dành cho học sinh lớp thường Nếu chuyển a học sinh lớp thường sang lớp chọn , lại tuyển thêm ngòai cho lớp chọn học sinh số học sinh lớp chọn 65% số học sinh lớp thường ... z 1560 = = = = = 130 12 12 ⇒ x = 650, y = 520, z = 390 Câu 5: Lớp 9A có 56 bạn, có 32 bạn nam Cơ giáo chủ nhiệm dự kiến chia lớp thành tổ học tập: - Mỗi tổ gồm có bạn nam, bạn nữ - Số bạn bạn ... chọn học sinh số học sinh lớp chọn 65% số học sinh lớp thường Hỏi lúc đầu số học sinh lớp thường bao nhiêu? HD: x số HS lớp thường ( ĐK…) ( x – a).65% = 264 – x + 2a ⇒ x = 213 Bài : Một cửa hàng...
 • 17
 • 166
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (13)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (13)
... 12:Kh«ng dïng m¸y tÝnh vµ b¶ng sè h·y chøng tá 101 − 99 > 0,1 Gi¶i 101 − 99 = 101 + 99 V× < 101 + 99 < 100 ( Suy tõ bµi 10a ) ⇔ 101 + 99 > ⇔ 100 − 99 > 0,1 100 Bµi13 : a Chøng minh r»ng víi mäi n ... + 33 + + 98 3 + 99 Hái A cã chia hÕt cho kh«ng? Híng dÈn: §Ỉt S=1+2+3+4+ +98 +99 Theo bµi ta cã A-S chia hÕt cho 6,trong ®ã S= 99 (99 + 1) = 6.33.25 ⇒ S  Do ®ã A 6 Bµi4:(Thi häc sinh giái ... : TÝnh a 2+ 1 b 2+ + + 3+ 3+ + + 4+ 4+ + + + + 100 + 99 n + n −1 víi n ≥ Gi¶i : a = 2+ + 3+ + 4+ + + 100 + 99 − + − + − + + 100 − 99 = 100 − = Tr Đặng Trung Thủy-Trường THCS Thị Trấn Thới...
 • 19
 • 177
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (11)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (11)
... y Xin chân thành cảm ơn ! Thứa-Lơng Tài, ngày 05 tháng 02 năm 20 09 Ths.Phạm Huy Tân - THPT Lơng Tài - ĐT: 0126.234.6 595 Ths Phạm Huy Tân Trờng THPT Lơng Tài 15 Bất đẳng thức cực trị hàm đa biến ... thức xảy x=y=z= Vậy minP = 15 Cách 2: P=x+ y+z+ 1 9 15 + + x+ y+z+ = 4( x + y + z ) + 3( x + y + z ) 2.6 = x y z x+ y+z x+ y+z 2 Chú ý: Học sinh dễ bị sai lầm tìm minP = ?! Bài tập áp dụng: ... cos( A B ) A+B+C= Nh điều kiện a2 + b2 + c2 +abc = đợc tham số hoá thành a = cosA, b= 2cosB, c= 2cosC với A+B+C= , A, B, C> Yêu cầu toán trở thành bất đẳng thức quen thuộc tam giác: P = cos...
 • 16
 • 173
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (10)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (10)
... a0 r (mod 3) (an 99 + an) + (an-1 99 + an-1) + + (a1 .9 + a1)+ a0 r (mod 3) (an 99 + an-1 99 + + a1 .9) + (an + an-1 + + a1+ a0) r (mod 3) Nhận xét: an 99 + an-1 99 + + a1 .9 (mod 3) Nên: (an ... 2201 19 + 1 196 9 + 692 20 chia hết cho 102 ? b) B = 1 890 193 0 + 194 5 197 5 + chia hết cho ? Bài 9: Cho n số tự nhiên Chứng minh rằng: Số M = 212n+1 + 172n+1 + 15 không chia hết cho 19 ? 69 220 1 19 =========================================================== ... Hoàng Văn Tài Bài dạy BD Đội tuyển toán tháng năm 2006 Ví dụ: Tìm số d phép chia số 199 32000 cho số ? Giải Ta có: 199 3 (mod 3) 199 32000 12000 (mod 3) (mod 3) Vậy: số 199 32000 chia cho...
 • 5
 • 182
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (9)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tham khảo (9)
... 1 199 1 + 2 199 1 + 3 199 1 + + 199 1 199 1 chia ht cho 11 Gii : Theo nh lớ Fermat thỡ a11 a (mod 11), ú a 199 1 a11 (mod 11) a (mod 11) Vy 1 199 1 + 2 199 1 + 3 199 1 + + 199 1 199 1 + + + + 199 1 199 1 .99 6 ... = 75(4 197 5 + 4 197 4 + 4 197 3 + + + 5) + 25 chia ht cho 4 197 6 Gii : A = 25.3(4 197 5 + 4 197 4 + 4 197 3 + + 42 + + 1) + 25 A = 25.(4 1) (4 197 5 + 4 197 4 + 4 197 3 + + 42 + + 1) + 25 197 6 197 6 197 6 A = ... 20 09 - 2010 Thut toỏn clit da vo hai mnh sau : 1) a = bq (a,b) = b 2) a = bq + r (r 0) (a,b) = (b,r) Vớ d : Tỡm (702,306) Ta cú : 702 = 306.2 + 90 (702,306) = 306 = 90 .3 + 36 (306 ,90 ) = 90 ...
 • 13
 • 175
 • 0

Đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9

Đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9
... Đề thi môn hoá Thời gian làm 150 phút Họ tên Câu 1: Cho luòng khí hiđrô (d) lần lợt qua ống mắc nối ... dùng hoá chất khác) nhận biết đợc kim loại nào? viết PTHH xãy Câu4: Trộn V1 lít duhng dịch A chứa 9, 125 gam HCl với V2 lít dung dịch B chứa 5,47g HCl ta đợc lít dung dịch C Tính nồng độ mol dung ... lọc lấy chất rắn X nớc lọc Y a, Tính khối lợng chất rắn X b, Tính nồng độ mol chất nớc lọc Y( giả thi t thể tích nớc lọc lít Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp C gồm MgCO3 muối bon nát kim...
 • 2
 • 3,034
 • 35

De thi hoc sinh gioi hoa lop 9

De thi hoc sinh gioi hoa lop 9
... Đề thi môn hoá Thời gian làm 150 phút Họ tên Câu 1: Cho luòng khí hiđrô (d) lần lợt qua ống mắc nối ... dùng hoá chất khác) nhận biết đợc kim loại nào? viết PTHH xãy Câu4: Trộn V1 lít duhng dịch A chứa 9, 125 gam HCl với V2 lít dung dịch B chứa 5,47g HCl ta đợc lít dung dịch C Tính nồng độ mol dung ... lọc lấy chất rắn X nớc lọc Y a, Tính khối lợng chất rắn X b, Tính nồng độ mol chất nớc lọc Y( giả thi t thể tích nớc lọc lít Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp C gồm MgCO3 muối bon nát kim...
 • 2
 • 1,293
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: đề thi chọn học sinh giỏi hóa lớp 9100 đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 cấp trườngđề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 cấp quậnđề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 tphcmđề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 hà nộiđề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 cấp huyệnđề thi học sinh giỏi hóa lớp 9đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 cấp tỉnhchuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa lớp 9tuyển tập đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 vòng tỉnhcác đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9đề thi học sinh giỏi hoá lớp 9 cấp huyệnde thi hoc sinh gioi hoa lop 9Mô phỏng hệ thống MIMO OFDM ứng dụng cho kênh truyền dưới nướcNghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt (v, s, t) đến độ nhấp nhô bề mặt khi gia công thép 45 bằng dao tiện thép gió sản xuất tại việt namNghiên cứu ảnh hưởng của hệ số a1 và mũ số a2 của hàm tuổi bền T=A1VA2 tới hàm chi phí gia công k khi tiệnNghiên cứu bản chất của quá trình phay cao tốc và ảnh hưởng của nó đến độ nhám bề mặt khi gia công trên trung tâm gia công cao tốc 5 trục UCP600Nghiên cứu bù tán sắc trong truyền dẫn thông tin quangNghiên cứu các dạng điều chế trong truyền dẫn quang DWDM tốc độ kênh 40 GBPSNghiên cứu các giải pháp lên LTE của mạng 3g tại việt namNghiên cứu cấu trúc và tính chất huỳnh quang của vật liệu nano ZNOER3+ ứng dụng trong việc phát ánh sáng màu đỏNghiên cứu công nghệ IPTV và phát triển truyền hình địa phương trên nền IPTVNghiên cứu công nghệ và ứng dụng 3GGPP LTENghiên cứu chất lượng trải nghiệm cho mạng IPTVNghiên cứu đề xuất phương án chuyển đổi địa chỉ IPV6 cho mạng internet việt namNghiên cứu hệ thống mạng cung cấp dịch vụ IPTVNghiên cứu hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóngNghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến độ chính xác gia công khi tiện cao tốc vật liệu SUS304 trên máy tiện CNCNghiên cứu kiến trúc và phát triển dịch vụ trên nền IMSNghiên cứu khả năng làm mát vùng mài bằng không khí từ máy nén khí có trộn dung dịch làm mátNghiên cứu lý thuyết wavelet và ứng dụng trong công nghệ xử lý ảnh kỹ thuật sốNghiên cứu mạng lõi EPC và giải pháp đảm bảo qos trong mạngKDCD_1_Case Study_1_Engine doesn_t start
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập