enzyme protease

Nghiên cứu thu nhận phế phẩm enzyme protease từ ruột các pasa (pangasius bocourti)

Nghiên cứu thu nhận phế phẩm enzyme protease từ ruột các pasa (pangasius bocourti)
... lệ ruột/ dung mơi Hình Ảnh hưởng pH dung mơi đến q trình trích ly protease từ ruột cá đến q trình trích ly protease từ ruột cá Chúng tơi nhận thấy dịch trích ly enzyme thu có tổng hoạt tính protease ... thời gian trích ly đến hoạt trích ly protease từ ruột cá tính protease thu nhận từ ruột cá Khi tăng thời gian trích ly từ phút lên 10 phút khả khuếch tán enzyme protease vào dung mơi tăng Với thời ... hiệu suất thu hồi enzyme mức tinh chế phẩm giảm 3.4.Lựa chọn tác nhân kết tủa thích hợp Từ kết nghiên cứu thu chúng tơi nhận thấy tác nhân kết tủa protease sử dụng cho hiệu suất thu hồi enzyme cao...
 • 10
 • 569
 • 7

Nghiên cứu quy trình sản xuất enzyme protease từ vi sinh vậ

Nghiên cứu quy trình sản xuất enzyme protease từ vi sinh vậ
... LUẬN Từ kết tham khảo đề tài, tài liệu mang tính thiết thực, qua đề tài Nghiên cứu quy trình sản xuất protease từ vi sinh vật” em rút số kết luận sau: - - Biết quy trình sản xuất enzyme protease ... subtilizin… [11] Các Protease vi sinh vật ý nghiên cứu nhiều từ năm 1950, từ năm 1918- 1919 Waksman phát khả phân giải Protein Xạ khuẩn Trong 10 năm số công trình nghiên cứu Protease vi sinh vật tăng lên ... trường dinh dưỡng vi sinh vật để sản xuất vaccine, kháng sinh, … - Sản xuất keo động vật, chất giặt tổng hợp để giặt tẩy chất bẩn protein, sản xuất mỹ phẩm, … 1.3 Tổng quan vi sinh vật 1.3.1 Giới...
 • 34
 • 2,831
 • 58

Nguồn thu nhận enzyme protease - Ứng dụng

 Nguồn thu nhận enzyme protease - Ứng dụng
... thiệu Enzym Protease ……………4 Phần 2 :Nguồn Thu Nhận Enzym Protease ……….5 Phần 3 :Ứng dụng công nghiệp……………….12 I.Giới thiệu enzyme protease: 1.Giới thiệu chung enzyme protease: - Nhóm enzyme protease ... giảm mạnh tác dụng EDTA Ngoài ra, protease phân loại cách đơn giản thành ba nhóm: - Protease acid : pH 2-4 - Protease trung tính : pH 7-8 - Protease kiềm : pH 9-1 1 II .Nguồn thu enzym protease 1.Vi ... sản phẩm, phản ứng hệ hai pha lỏng Phương pháp thu nhận enzyme protease từ chủng nấm mốc Asp.oryzae Nuôi cấy Chế phẩm ezyme thô đem sử dụng Thu nhận phế phẩm enzyme thô Chế phẩm enzyme thô đem...
 • 15
 • 779
 • 20

Thử nghiệm khả năng ứng dụng Enzyme protease

Thử nghiệm khả năng ứng dụng Enzyme protease
... dụng nguồn Chitin dồi phế liệu tôm, thực đề tài: “ Thử nghiệm khả ứng dụng Enzyme protease nội tạng tôm sản xuất Chitin” 1.2 Mục đích nghiên cứu Mục đích chung đề tài là: Nghiên cứu khả ứng dụng ... hƣớng phản ứng thủy phân Enzyme Vì thế, nƣớc yếu tố điều chỉnh phản ứng thủy phân Enzyme, tăng cƣờng ức chế phản ứng Enzyme xúc tác 2.1.2.4 Ứng dụng Trong công nghiệp thực phẩm 10 - Enzyme protease ... cứu Thử nghiệm khả ứng dụng Enzyme protease từ nội tạng tôm sản xuất Chitin” đƣợc tiến hành phòng thí nghiệm Viện Sinh học nhiệt đới, thời gian từ tháng đến tháng 7/2007 với mục đích xem xét Enzyme...
 • 74
 • 461
 • 9

Nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme protease từ ruột cá basa

Nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme protease từ ruột cá basa
... suất thu hồi (%) Mức tinh (lần) Hình 10 Mức tinh hiệu suất thu hồi protease có dịch trích từ ruột Basa sử dụng tác nhân kết tủa khác KẾT LUẬN Dịch trích ly enzyme protease thu từ ruột basa ... thời gian trích ly đến hoạt trích ly protease từ ruột tính protease thu nhận từ ruột Khi tăng thời gian trích ly từ phút lên 10 phút khả khuếch tán enzyme protease vào dung mơi tăng Với thời ... lệ ruột/ dung mơi Hình Ảnh hưởng pH dung mơi đến q trình trích ly protease từ ruột đến q trình trích ly protease từ ruột Chúng tơi nhận thấy dịch trích ly enzyme thu có tổng hoạt tính protease...
 • 10
 • 418
 • 1

Thu nhận chế phẩm enzyme protease ruột cá basa

Thu nhận chế phẩm enzyme protease ruột cá basa
... học chế phẩm protease thu từ ruột basa thử ứng dụng chế phẩm để thủy phân protein cơng nghệ thực phẩm TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đỗ Văn Ninh, Một số tính chất enzyme protease nội tạng thu, ... suất thu hồi (%) Mức tinh (lần) Hình 10 Mức tinh hiệu suất thu hồi protease có dịch trích từ ruột Basa sử dụng tác nhân kết tủa khác KẾT LUẬN Dịch trích ly enzyme protease thu từ ruột basa ... tủa protease từ ruột Basa Nếu sử dụng isopropanol với tỷ lệ Vmẫu/Vdm 15/85 hiệu suất thu hồi enzyme 90,42% chế phẩm protease kiềm đạt mức tinh 1,65 lần Tuy nhiên, dịch trích ly enzyme protease...
 • 10
 • 270
 • 1

Nguồn thu nhận và ứng dụng enzyme protease

Nguồn thu nhận và ứng dụng enzyme protease
... A Khái quát enzyme protease i Khái quát enzyme ii Protease iii Nguồn cung cấp protease iv Ứng dụng protease 3 B Proteae có nguồn gốc thực vật i Papain ii Bromelin 11 C Protease nguồn gốc động ... kiềm .Protease acid(aspergilopepti-dase A) Protease acid Hai protease acid Protease acid Hai protease: protease acid protease kiềm Protease acid có tác dụng làm đông sữa Protease trung tính Protease ... anson/1gam Ứng dụng công nghiệp sản xuất bia, da protein thu ngân - Protease từ nấm sợi : Protease từ nấm sợi thu c protease acid, kiềm cảtrung tính Ứng dụng để sản xuất bia công nghiệp bánh kẹo thu c...
 • 47
 • 3,144
 • 28

Ứng dụng của enzyme protease trong sản xuất bia

Ứng dụng của enzyme protease trong sản xuất bia
... malt Chương ỨNG DỤNG CỦA ENZYME PROTEASE TRONG SẢN XUẤT BIA Houblon hóa I QUY TRÌNH SẢN XUẤT BIA Nguyên liệu Lắng làm lạnh Bã hoa Lên men Lên men phụ tàng trữ bia non Lọc bia Ổn định bia sau lọc ... ĐACM: Ứng dụng enzyme protease sản xuất bia GVHD: Hồ Thị Tuyết Mai Hình 1.22 Nồi nấu hoa bia Hình 1.23 Hệ thống máy làm lạnh SVTH: Lưu Thị Liên Trang 36 Lớp: 08s2 ĐACM: Ứng dụng enzyme protease sản ... ngày sản xuất Trang 48 Lớp: 08s2 ĐACM: Ứng dụng enzyme protease sản xuất bia GVHD: Hồ Thị Tuyết Mai Hình 1.39 Nguyên lý hoạt động máy in ngày sản xuất Nguyên lý hoạt động máy in ngày sản xuất...
 • 68
 • 2,418
 • 12

Sự phân bố, thu nhận và ứng dụng enzyme Protease

Sự phân bố, thu nhận và ứng dụng enzyme Protease
... nghệ 1: Sự phân bố, thu nhận ứng dụng enzyme Protease đạt kết sau: - Hiểu ý nghĩa,vai trò enzyme Protease sản xuất đời sống xã hội, đặc biệt tương lai công nghệ sinh học phát triển - Biết phân ... Công nghệ GVHD: Trần Thị Xô Chương 3: THU NHẬN VÀ LÀM SẠCH ENZYM PROTEASE TỪ VI SINH VẬT VÀ THỰC VẬT 3.1 Thu nhận làm enzyme Protease từ vi sinh vật Nguồn thu protease vi sinh vật chủ yếu vi khuẩn, ... nhiều enzyme khác nên protease vi sinh vật thường có tính đặc hiệu rộng rãi cho sản phẩm thu phân triệt để đa dạng Hình 1.2 Cấu trúc không gian enzyme Protease 1.2.2 Phân loại Protease Protease...
 • 43
 • 621
 • 1

Ứng dụng enzyme protease trong sản xuất bia

Ứng dụng enzyme protease trong sản xuất bia
... ĐACM: Ứng dụng enzyme protease sản xuất bia GVHD: Hồ Thị Tuyết Mai Chương I TỔNG QUAN VỀ ENZYME PROTEASE Tổng quan enzyme Protease [2] 1.1 Giới thiệu chung Protease enzyme xúc tác thủy ... ĐACM: Ứng dụng enzyme protease sản xuất bia GVHD: Hồ Thị Tuyết Mai Hình 1.22 Nồi nấu hoa bia Hình 1.23 Hệ thống máy làm lạnh SVTH: Lưu Thị Liên Trang 36 Lớp: 08s2 ĐACM: Ứng dụng enzyme protease sản ... ngày sản xuất Trang 48 Lớp: 08s2 ĐACM: Ứng dụng enzyme protease sản xuất bia GVHD: Hồ Thị Tuyết Mai Hình 1.39 Nguyên lý hoạt động máy in ngày sản xuất Nguyên lý hoạt động máy in ngày sản xuất...
 • 68
 • 840
 • 0

KHẢO SÁT HIỆU SUẤT THU NHẬN CHẾPHẨM ENZYME PROTEASE TỪCANH TRƯỜNG VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS VỚI CÁC LOẠI TÁC NHÂN TỦA KHÁC NHAU

KHẢO SÁT HIỆU SUẤT THU NHẬN CHẾPHẨM ENZYME PROTEASE TỪCANH TRƯỜNG VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS VỚI CÁC LOẠI TÁC NHÂN TỦA KHÁC NHAU
... t khác b i ch ph m protease THƯ VI N ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN M CL C KH O SÁT HI U SU T THU NH N CH PH M ENZYME PROTEASE T CANH TRƯ NG VI KHU N BACILLUS SUBTILIS V I CÁC LO I TÁC NHÂN T A KHÁC NHAU ... Kh o sát ho t protease c a ch ph m enzyme c t a b ng aceton : 2.5 Kh o sát ho t protease c a ch ph m enzyme c t a b ng 2.6 S so sánh ho t CPE protease t a b i tác nhân khác nhau: ... KH O SÁT HO T PROTEASE 2.1 ng chu n Tyrosin : 2.2 Kh o sát ho t protease canh trư ng vi khu n Bacillus subtilis: 2.3 Kh o sát ho t protease c a ch ph m enzyme...
 • 26
 • 353
 • 1

Các bước sản xuất enzyme Protease tái tổ hợp từ chủng Bacillus sp Việt Nam biết trên genbank có một số trình tự mã hóa cho protein của một số loài trong chi Bacillus.

Các bước sản xuất enzyme Protease tái tổ hợp từ chủng Bacillus sp Việt Nam biết trên genbank có một số trình tự mã hóa cho protein của một số loài trong chi Bacillus.
... Đình Khá Sau bước trình sản xuất enzyme Protease tái tổ hợp từ chủng Bacillus sp Việt Nam biết genbank số trình tự hóa cho protein số loài chi Bacillus (Tham khảo tổng hợp từ nguồn tài ... sánh trình tự gen với với trình tự gen hóa protein enzyme loài chi Bacillus trình tự gen công bố genbank - Xác định trình tự gen bảo thủ - Từ trình tự genebank thiết kế mồi để tổng hợp đoạn ... tham số đặc trưng để chọn loài cho hoạt tính enzyme Protease cao Bước 2: Xác định gen hóa cho protein enzyme Protease - Dựa vào đặc điểm phân loại để xem xét loài Bacillus ta chọn từ bước cách...
 • 18
 • 877
 • 5

Nhóm enzyme protease

Nhóm enzyme protease
... mại enzyme công nghiệp toàn giới đạt khoảng tỷ USD, chủ yếu enzyme thủy phân (75%), protease mô ̣t ba nhóm enzyme lớn sử dụng công nghiệp (60%) TỔNG QUAN VỀ PROTEASE 1.1 Giới thiệu chung Nhóm enzyme ... Hình 2: Cấu trúc không gian enzym protease (renin) 1.2 Phân loại protease Protease (peptidase) thuộc phân lớp lớp thứ (E.C.3.4) hệ thống phân loại nhóm enzyme; Protease phân chia thành hai loại: ... cách đơn giản thành ba nhóm: Protease acid: pH = – 4;  Protease trung tính: pH = – 8;  Protease kiềm: pH = – 11 1.3 Nguồn thu protease vi sinh vật Trong công nghiệp protease thu từ nhiều nguồn...
 • 39
 • 1,131
 • 6

KHẢO SÁT SỰ THỦY PHÂN PROTEIN TỪ ĐẬU NÀNH DƯỚI TÁC DỤNG ENZYME PROTEASE CỦA NẤM MỐC ASPERGILLUS ORYZAE

KHẢO SÁT SỰ THỦY PHÂN PROTEIN TỪ ĐẬU NÀNH DƯỚI TÁC DỤNG ENZYME PROTEASE CỦA NẤM MỐC ASPERGILLUS ORYZAE
... & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Tên đề tài: KHẢO SÁT SỰ THỦY PHÂN PROTEIN TỪ ĐẬU NÀNH DƯỚI TÁC DỤNG ENZYME PROTEASE CỦA NẤM MỐC ASPERGILLUS ORYZAE Giáo viên ... KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn đính kèm theo đây, với đề tài Khảo sát thủy phân protein từ đậu nành tác dụng enzyme protease nấm mốc Aspergillus oryzae sinh viên Lê Minh Sơn thực ... sản xuất, đề tài Khảo sát thủy phân protein từ đậu nành tác dụng enzyme protease nấm mốc Aspergillus oryzae tiến hành Phần nghiên cứu thí nghiệm tiến hành với nội dung: - Sử dụng kỹ thuật xử...
 • 53
 • 934
 • 0

Nghiên cứu quy trình sản xuất enzyme protease từ vi sinh vật

Nghiên cứu quy trình sản xuất enzyme protease từ vi sinh vật
... LUẬN Từ kết tham khảo đề tài, tài liệu mang tính thiết thực, qua đề tài Nghiên cứu quy trình sản xuất protease từ vi sinh vật em rút số kết luận sau: - - Biết quy trình sản xuất enzyme protease ... subtilizin… [11] Các Protease vi sinh vật ý nghiên cứu nhiều từ năm 1950, từ năm 1918- 1919 Waksman phát khả phân giải Protein Xạ khuẩn Trong 10 năm số công trình nghiên cứu Protease vi sinh vật tăng lên ... trường dinh dưỡng vi sinh vật để sản xuất vaccine, kháng sinh, … - Sản xuất keo động vật, chất giặt tổng hợp để giặt tẩ y chất bẩn protein, sản xuất mỹ phẩm, … 1.3 Tổng quan vi sinh vật 1.3.1 Giới...
 • 33
 • 908
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp enzyme proteasehoạt độ của enzyme proteasesản xuất enzyme protease từ vi sinh vậtứng dụng của enzyme protease trong y họcứng dụng của enzyme protease trong sản xuất biađặc điểm của enzyme proteasecông nghệ sản xuất enzyme proteasenguồn thu nhận enzyme proteasetính đặc hiệu của enzyme proteasetính chất của enzyme proteasetách chiết enzyme proteasephương pháp xác định hoạt tính enzyme proteasequy trình sản xuất enzyme protease từ vi sinh vậtcấu tạo của enzyme proteasekhao sat co dinh enzyme proteaseTừ vựng tổng hợp Tiếng Anh 12 ( thí điểm )Luyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 2)CHÌNH SÁCH của NHÀ nước đối với PHẬT GIÁO NAM TÔNG và đạo TIN LÀNH của ĐỒNG bào dân tộc TIỂU sốCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNĐiều khiển dựa trên đại số gia tử với phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộngĐánh giá kết quả điều trị gãy hở độ IIIA thân xương dài chi trên bằng kết hợp xương nẹp vít thì đầu (tt)CHƯƠNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HAYThực trạng của việc huy động và sử dụng nguồn vốn trong nước của nước ta hiện nay và kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nàyKỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG từ đám rối THẦN KINH CÁNH TAY TRÊN máy MRI 3TESLAChẩn đoán hình ảnh trong đột quỵ nãoTài liệu ôn tập THI tốt NGHIỆP hóa dược PHẠM THỊ THÙY LINHBản đồ địa chất thành phố hà nộiSÁCH SCAN Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng (Bùi Mạnh Hùng).SÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải).TUYEN TAP BO DE CHINH THUC 2017 THEO CHUYEN DEChuyên đề kết cấu nhà cao tầng pgs ts nguyễn văn hiệp, 123 trangtổng hợp cuâ hỏi bảo vệ đồ án xây dựng30001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng quả quýt bắc kạn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập