Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị RAPD trong chọn tạo giống dưa leo

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa bắc thơm 7 chịu mặn

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa bắc thơm 7 chịu mặn
... tựu chọn tạo giống lúa chịu mặn 42 1.5.1 Một số kết thành tựu chọn tạo lúa chịu mặn giới 42 1.5.2 Ứng dụng thị phân tử chọn tạo giống lúa chống chịu mặn 47 1.5.3 Một số kết thành tựu chọn tạo giống ... hành đề tài: Nghiên cứu ứng dụng thị phân tử chọn tạo giống lúa Bắc Thơm chịu mặn Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu ứng dụng phương pháp chọn giống thị phân tử lai trở lại ... 1.3.2.2 Nghiên cứu di truyền phân tử tính chống chịu mặn 21 1.3.3 Sự thể gen chống chịu mặn 22 1.4 Chỉ thị phân tử ứng dụng thị phân tử 24 1.4.1 Chỉ thị phân tử 24 1.4.2 Một số thị phân tử thường...
 • 252
 • 609
 • 2

Nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHỌN GIỐNG BẠCH ĐÀN " pdf

Nghiên cứu khoa học
... chưa tìm công trình nghiên cứu công bố ứng dụng thị phân tử chọn tạo giống bạch đàn kháng bệnh Việt Nam Tuy nhiên tiềm nghiên cứu ứng dụng thị phân tử chọn tạo giống bạch đàn kháng bệnh Việt ... tin ứng dụng thị SSR nghiên cứu chọn lọc Bạch đàn có tính chống chịu bệnh hạn chế Về ứng dụng thị phân tử chọn tạo giống Bạch đàn kháng bệnh: Tại Brazil, Junghans cộng (2003) sử dụng thị phân tử ... bệnh đốm lá, mở đầu cho việc nghiên cứu ứng dụng thị phân tử chọn tạo giống Bạch đàn trắng kháng bệnh III TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHỌN GIỐNG CÂY RỪNG TẠI VIỆT NAM Do đặc điểm...
 • 7
 • 214
 • 1

luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa bắc thơm 7 chịu mặn

luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa bắc thơm 7 chịu mặn
... trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu ứng dụng thị phân tử chọn tạo giống lúa Bắc Thơm chịu mặn Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu ứng dụng phương pháp chọn giống thị phân tử ... thành tựu chọn tạo lúa chịu mặn giới 42 1.5.2 Ứng dụng thị phân tử chọn tạo giống lúa chống chịu mặn 47 1.5.3 Một số kết thành tựu chọn tạo giống lúa chống chịu mặn Việt Nam 1.5.3.1 Sử dụng thị SSR ... TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ******* ĐỒNG THỊ KIM CÚC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHỌN TẠO GIỐNG LÚA BẮC THƠM CHỊU MẶN Chuyên ngành: Di truyền chọn...
 • 251
 • 527
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa bắc thơm 7 chịu mặn

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa bắc thơm 7 chịu mặn
... 21 .7 cd 22.0 cde 4. 17 5.14 6.08 3. 67 CV (%) 7. 88 9.54 2.38 1.41 LSD 0,05 3.2 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp chọn giống thị phân tử lai trở lại chọn tạo giống lúa Bắc Thơm7 chịu mặn 3.2.1 Kết nghiên ... 3 3 .7 5 5 .7 3 3.0 7 6.3 3 3.0 5 5 .7 3 3 .7 7 7. 0 3 .7 7 6.3 3 5 3 3 3.0 4.3 3.0 3 .7 1 .7 6.3 7 7 7 7 6.3 7. 0 5 .7 6.3 3.0 8.3 12 Khang dân 18 7 7.0 9 9.0 Pokkali (giống 13 1 1 .7 3 2.3 chống chịu) ... thành tựu chọn tạo giống lúa chịu mặn 1.5.1 Một số kết thành tựu chọn tạo lúa chịu mặn giới Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI), từ năm 1 977 - 1980 tiến hành chọn dòng lúa chống chịu mặn tốt IR42,...
 • 27
 • 353
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử phát hiện nguồn QTLs/gen chịu hạn trong tập đoàn các giống lúa

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử phát hiện nguồn QTLs/gen chịu hạn trong tập đoàn các giống lúa
... t o gi ng lúa ch u h n ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u ng d ng ch th phân t phát hi n ngu n QTLs/gen ch u h n t p ñoàn gi ng lúa. ” 1.2 M c ñích Xác ñ nh ñư c m t s dòng/gi ng lúa su t cao, ... 3.1.2 ð a ñi m nghiên c u 45 3.1.3 Th i gian nghiên c u 45 3.2 N i dung phương pháp nghiên c u 45 3.2.1 N i dung nghiên c u 45 3.2.2 Phương pháp nghiên c u 46 3.2.3 Phương pháp phân tích x lý ... m t phân ño n DNA Vì AFLP phát hi n r t nhi u locus nên r t có ích phân tích di truy n r t hi u qu phát hi n ña hình DNA th m chí th có quan h g n gũi M t h n ch c a phân tích AFLP có th s phát...
 • 117
 • 209
 • 0

LUẬN ÁN TIẾN SỸ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ DNA TRONG CHỌN TẠO GIỐNG LÚA THƠM KHÁNG BỆNH BẠC LÁ

LUẬN ÁN TIẾN SỸ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ DNA TRONG CHỌN TẠO GIỐNG LÚA THƠM KHÁNG BỆNH BẠC LÁ
... ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DƯƠNG XUÂN TÚ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ DNA TRONG CHỌN TẠO GIỐNG LÚA THƠM KHÁNG BỆNH BẠC LÁ CHUYÊN NGÀNH: DI TRUYỀN VÀ CHỌN ... cứu ứng dụng thị phân tử chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc Trên giới, đư có nhiều kết qu ng d ng thị phơn tử DNA thƠnh công chọn t o giống lúa kháng bệnh b c Việc sử d ng thị phơn tử hỗ trợ xác ... mẫu giống lúa từ nguồn INGER Kết qu nghiên c u nƠy đư đ ợc ng d ng để sử d ng nguồn gen kháng chọn t o giống lúa kháng bệnh b c Iran ng d ng thị phơn tử chọn giống lúa kháng bệnh b c đ ợc tiến...
 • 217
 • 156
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nông ngiệp Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử DNA trong chọn tạo giống lúa thơm kháng bệnh bạc lá

tóm tắt luận án tiến sĩ nông ngiệp Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử DNA trong chọn tạo giống lúa thơm kháng bệnh bạc lá
... tính kháng bệnh bệnh bạc cơy lúa công bố vƠ ngoƠi nước lƠ c s cho việc tiến hƠnh đề tƠi Nghiên cứu ứng dụng thị phân tử chọn tạo giống lúa thơm kháng bệnh bạc nguồn vật liệu cụ thể để chọn tạo ... gian chọn tạo Do vậy, nghiên cứu ứng dụng thị phơn tử DNA đồng th i chọn kiểu gen mùi th m vƠ kháng bệnh bạc để tạo giống lúa th m mới, kháng tốt với bệnh bạc đáp ứng yêu cầu cho sản xuất lúa ... giống lúa th m, chất lượng cao vƠ 12 mẫu giống lúa mang gen kháng bệnh bạc sử dụng lƠm bố mẹ cho tổ hợp lai định hướng chọn tạo giống lúa th m, kháng bệnh bạc tỉnh phía Bắc Chọn tạo 15 dòng lúa...
 • 15
 • 119
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử DNA để chọn lọc gen tms2 tạo ra các dòng TGMS mới

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử DNA để chọn lọc gen tms2 tạo ra các dòng TGMS mới
... xác cao mà còn xác định được trên một lượng lớn  vật liệu nghiên cứu Để đáp ứng được mục tiêu chọn giống chúng tôi  tiến hành đề tài:  Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử DNA chọn lọc gen tms2 để tạo ra các dòng TGMS mới 1.2.Mục đích và yêu cầu: ...        + Chỉ thị phân tửứng dụng 2.3. Tình hình nghiên cứuứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo lúa lai hai dòng ­ Tình hình nghiên cứuứng dụng trên thế giới  ­ Tình hình nghiên cứuứng dụng ở Việt Nam ... năng phối hợp cao ,tạo ra nhiều tổ hợp lai mới cho ưu thế  lai cao như TH3­3,Việt Lai 20,TH3­4,…   Bằng  việc sử dụng ADN marker (chỉ thị phân tử)  thời gian chọn tạo ra các dòng mới được rút  ngắn .Các chỉ thị liên kết chặt  với các tính trạng ...
 • 20
 • 904
 • 5

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử DNA để chọn lọc gen tms2 tạo ra cac dòng TGMS mới

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử DNA để chọn lọc gen tms2 tạo ra cac dòng TGMS mới
... tiến hành đề tài:  Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử DNA chọn lọc gen tms2 để tạo ra các  dòng TGMS mới 1.2.Mục đích và yêu cầu:  1.2.1.Mục đích: ­Xác định gen tms2 trong tập đoàn các dòng TGMS bằng  chỉ thị phân tử ... ­ Ưu điểm của hệ thống lúa lai hai dòng ­ Các phương pháp chọn tạo dòng mẹ lúa lai hai  dòng( EGMS)        + Phương pháp truyền thống         + Chỉ thị phân tửứng dụng 2.3. Tình hình nghiên cứuứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo lúa lai hai dòng ... năng phối hợp cao ,tạo ra nhiều tổ hợp lai mới cho ưu thế  lai cao như TH3­3,Việt Lai 20,TH3­4,…   Bằng  việc sử dụng ADN marker (chỉ thị phân tử)  thời gian chọn tạo ra các dòng mới được rút  ngắn.Các chỉ thị liên kết chặt  với các tính trạng ...
 • 20
 • 564
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử phát hiện gen quy định hàm lượng amylose ở lúa

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử phát hiện gen quy định hàm lượng amylose ở lúa
... gạo số giống lúa địa phương: nhiệt hoá hồ, độ bền gel, hàm lượng amylose 3.2.2.Sử dụng thị phân tử phát gen quy định hàm lượng amylose số giống địa phương 3.3 phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương ... nội nhũ hạt lúa Điều mở hướng nghiên cứu là: nghiên cứu tác động gene ba locus waxy, sbe1 sbe3 đến hàm lượng amylose nội nhũ gạo -Áp dụng phương pháp marker: Xác định giống có nguồn gene quý, tổ ... chọn lọc nhằm tạo giống có hàm lượng amylose trung bình, chất lượng cao TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Lang & Nguyễn Thị Dung Nghiên cứu gen hàm lượng amylose nhóm lúa ngắn ngày, mùi thơm đồng...
 • 11
 • 549
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử phát hiện gen quy định hàm lượng amylose ở lúa

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử phát hiện gen quy định hàm lượng amylose ở lúa
... gạo số giống lúa địa phương: nhiệt hoá hồ, độ bền gel, hàm lượng amylose 3.2.2.Sử dụng thị phân tử phát gen quy định hàm lượng amylose số giống địa phương 3.3 phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương ... nội nhũ hạt lúa Điều mở hướng nghiên cứu là: nghiên cứu tác động gene ba locus waxy, sbe1 sbe3 đến hàm lượng amylose nội nhũ gạo -Áp dụng phương pháp marker: Xác định giống có nguồn gene quý, tổ ... chọn lọc nhằm tạo giống có hàm lượng amylose trung bình, chất lượng cao TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Lang & Nguyễn Thị Dung Nghiên cứu gen hàm lượng amylose nhóm lúa ngắn ngày, mùi thơm đồng...
 • 12
 • 346
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử SSR đánh giá nguồn bố mẹ phục vụ chọn tạo giống bông lai f1

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử SSR đánh giá nguồn bố mẹ phục vụ chọn tạo giống bông lai f1
... dung nghiên c u - ðánh giá ngu n v t li u kh i ñ u b ng ch th hình thái - ðánh giá ngu n v t li u kh i ñ u b ng ch th phân t - T o t h p lai - ðánh giá, so sánh sơ b b m lai F1 3.3 Phương pháp nghiên ... ño tính tr ng lai F1 gi ng chu n 2.4 M t s ñ c ñi m c a gi ng lai F1 Gi ng lai F1 gi ng ñư c t o giao ph i gi a hai gi ng b m , mang ñư c nhi u ñ c tính t t c a b m ñ i th nh t, lai ñư c t o ... (ngu n g c gi ng bông) ði u ñó ñã ch ng minh r ng, ch th EST -SSR công c h u hi u ñ phân tích, ñánh giá ña hình S d ng ñ ng th i ch th RAPD, ISSR, SSR Hussein cs, 2006 [45] ñã ñánh giá 21 gi ng Lu...
 • 117
 • 584
 • 8

nghiên cứu ứng dụng chỉ số lille trong tiên lượng bệnh nhân xơ gan rượu

nghiên cứu ứng dụng chỉ số lille trong tiên lượng bệnh nhân xơ gan rượu
... (Lille) Do tiến hành nghiên cứu ứng dụng số Lille tiên lượng bệnh nhân gan rượu, nghiên cứu áp dụng cho đối tượng tổn thương gan rượu có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán có số Maddrey ứng dụng từ trước để ... hành nghiên cứu với hai mục tiêu: Đánh giá số Lille bệnh nhân gan rượu So sánh số Lille với số Maddrey bệnh nhân gan rượu 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Cơ sở sinh lý bệnh tổn thương gan rượu ... nhóm nghiên cứu sử dụng số để tính điểm cho bệnh gan nặng tỷ lệ tử vong bệnh nhân gan chờ 26 ghép gan Từ năm 2002 số MELD phát triển ứng dụng nhiều nước giới để phân loại bệnh nhân gan danh...
 • 102
 • 352
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử dna để chọn lọc gen tms2 tạo ra các dòng tgms mớicác nghiền cứu ứng dung chỉ thỉ dna vào vỉêc xác đỉnh loàiứng dụng kỹ thuật pcr trong chọn tạo giống cây trồngnghiên cứu nguồn vật liệu khởi ðầu cho chọn tạo giống dưa chuột cucumis sativus l ưu thế lai phục vụ chế biếnnghiên cứu ứng dụng phần mềm labview trong thí nghiệm động cơ đốt tronnghiên cứu ứng dụng công nghệ gps trong thành lập lưới khống chế thi công công trình thuỷ điệnnghiên cứu ứng dụng hai loài dương xỉ chọn lọc để xử lý ô nhiễm as trong đất tại vùng khai thác ti sn núi pháo ở hà thượng thí nghiệm 10nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật và vi tảo lam spirulina trong xử lý nước thải làng nghề bún phú đônghiên cứu ứng dụng phẫu thuật orringer trong điều trị ung thư thực quảnnghiên cứu ứng dụng phân loại barcelona trong ung thư biểu mô tếbào gan tại khoa tiêu hóa bệnh viện bạch mainghiên cứu ứng dụng mô hình toán trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông krông pô kônghiên cứu ứng dụng vật liệu mới trong sửa chữa hư hỏng mặt đường bê tông nhựa trên địa bàn thành phố đà nẵngiii nghiên cứu ứng dụng lọc tích cực trong trạm bù svcnghien cuu ung dung mot so bai tuyen chon vdv bong damột số nghiên cứu đánh giá nguồn gen phục vụ chọn tạo giốngGiáo án vnen toán 6 phần số học hay, lo gic, chi tiếtGiáo án vnen môn công nghệ 7 hay, lo gic, chi tiếtBÁO CÁO THỰC HÀNH CTXH CÁ NHÂN (TẠI TRUNG TÂM CTXH)Howto Read a Book Schoolof Information University of Michiganbáo cáo Quy trình xét duyệt người có công xây dựng, sửa chữa nhà ở; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; xét duyệt hộ nghèo, hộ thoát nghèo và xét duyệt hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định 1362013NĐCPDE CUONG ON TAP CAC CHUONG TOAN 8TẬP bài học môn hóa học lớp 9 TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN NH 2017 2018Minds on FIRE Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0KẾ HOẠCH ĐỘI TÌNH NGUYỆNGiáo trình pre toeic listening ms hoaGiáo trình pre toeic reading ms hoaẢnh hưởng của chất lượng dịch vụ và cảm nhận giá đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ trả sau mobigoldCác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với khu du lịch côn đảoLý thuyết bộ ba bất khả thi và sự lựa chọn cho việt namTác động của chính sách tài khóa đến tài khoản vãng lai tại việt nam giai đoạn 2000 2010Copy 2 the wizard of ozĐỀ THI THỬ THPT QG 2017 CHUYÊN KHTN lần 2 THPT HỒNG NGỰ 2 (ĐỒNG THÁP) lần 1 môn hóa họcThe meaning of gifts stories from turkeykỹ năng phỏng vấn trong tiếng anhNGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ BIẾN TÍNH Fe3O4 NANO DÙNG LÀM CHẤT MANG CURCUMIN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập