Xác định hệ số biến động của phương trình black scholes

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHÍ ĐỘNG MẶT DƯỚI CỦA TẤM CHE NẮNG CÓ LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... lượng hệ số khí động mặt CLP A cho độ rỗng  = 5% hướng gió  = 0o 45o Kết luận Bài báo trình bày phương pháp tính toán số dựa phương trình Bernoulli mở rộng để xác định hệ số khí động mặt che nắng ... Cpl(j,t) - hệ số khí động điểm j thời gian t mặt mặt dưới; Fj - diện tích hiệu dụng điểm j; N - số điểm đo áp lực F - diện tích mặt Hình thể thay đổi theo thời gian hệ số khí động mặt mặt (CUP ... toán hệ số khí động mặt Tương tự A độ rỗng  = 10%, kết tính toán phù hợp với kết thí nghiệm hướng gió  = 0o (kết đây) 0.3 (a) Hệ số khí động trung bình C pl ' (b) Độ lệch chuẩn hệ số khí động...
 • 8
 • 276
 • 0

Xác định hệ số phát thải của một số chất ô nhiễm không khí do đốt củi

Xác định hệ số phát thải của một số chất ô nhiễm không khí do đốt củi
... bi ca ci xoi l nh nht, ca B l ln nht S chờnh lch ny cú th nhng nguyờn nhõn sau: + Do khỏc v thnh phn mi loi ci + Do tc chỏy: tc chỏy ca B l 1,7kg/h, ln hn so vi loi ci c thớ nghim õy M tc chỏy ... mụi trng khụng khớ Mc dự mi ngun t cú quy mụ khụng ln nhng s lng nhiu v xen k gia cỏc ngun dõn c Do ú, chỳng nh hng trc tip n sc khe ngi v cht lng cuc sng xỏc nh mc tỏc hi m cỏc cht ụ nhim ny ... s cht ụ nhim khụng khớ cho cỏc loi ci ang s dng ph bin ngun dõn sinh hin CHNG I ễ NHIM KHễNG KH DO T CI Vn s dng ngun nhiờn liu ci Ci l mt loi nhiờn liu c s dng rng rói un nu v sinh hot ca ngi...
 • 52
 • 1,192
 • 6

bài giảng thí nghiệm ô tô - Đại học chính quy - Chương 4 thí nghiệm xác định hệ số tác động giữa ô tô và môi trường

bài giảng thí nghiệm ô tô - Đại học chính quy - Chương 4 thí nghiệm xác định hệ số tác động giữa ô tô và môi trường
... Hình 4. 1 Xác định hệ số cản lăn phương pháp dung ô kéo ô đằng sau Ô kéo; Ô đem thử nghiệm; Lực kế Chương 4: Thí nghiệm xác định hệ số tác động ô môi trường Hệ số cản lăn xác địnhnhư ... sinh tác động ô môi trường Các hệ số hệ số cản lăn, hệ số cản không khí hệ số bám Chúng ta tìm hiểu phương pháp xác định hệ số nói Chương 4: Thí nghiệm xác định hệ số tác động ô môi trường ... Chương 4: Thí nghiệm xác định hệ số tác động ô môi trường Nội dung chương 4. 1 Mục đích thí nghiệm 4. 2 Xác định hệ số cản lăn 4. 2.1 Thí nghiệm đường 4. 2.2 Thí nghiệm phòng thí nghiệm 4. 3 Xác...
 • 52
 • 399
 • 3

XÁC ĐỊNH hệ số hấp PHỤ của THAN HOẠT TÍNH đối với CROM

XÁC ĐỊNH hệ số hấp PHỤ của THAN HOẠT TÍNH đối với CROM
... 0.25 (N) Xác định lượng Cr6+ bị hấp phụ: Giả sử: m0là lượng Cr6+ có ban đầu (lượng Cr6+ có mẫu trắng - mg) x lượng Cr6+ bị than hoạt tính hấp phụ (mg) p lượng Cr6+ dư lại sau bị hấp phụ (mg) ... thấy : = 110.14=>dung tích hấp phụ tối đa than hoạt tính là:b=0.0091 = -8,75 => a= -12.55 Phương trình đẳng nhiệt Freundlich Hay: log = log C + logK Bảng 3: Bảng số liệu tính toán: Mẫu m(g) x(mg) ... Lượng Cr6+ bị hấp phụ là: x = m0 –m (mg) Tính m0: Lượng Cr6+ ban đầu có 20ml dung dịch K2Cr2O7 (0.25N) là: m0 = Đ*N0*V0 = *0.25*20 = 43.33 (mg) Tính m: Lượng Cr6+ dư lại sau bị hấp phụ (1,2,3,4,5)...
 • 6
 • 336
 • 8

Báo cáo thực hành xác định hệ số hô hấp của thực vật

Báo cáo thực hành xác định hệ số hô hấp của thực vật
... loài thực vật (đậu xanh lúa) sau rút kết luận So sánh hệ số hấp? Sau làm thí nghiệm xong tính kết thấy: Hệ số hấp hạt đậu < Hệ số hấp hạt lúa Hay 0.222(2)...
 • 4
 • 171
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính ổn địnhsố mũ lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính ổn định và số mũ lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính
... lý thuyt n nh Lyapunov tt nh lờn trng hp ngu nhiờn Ta bit rng, hai phng phỏp c bn ca lý thuyt n nh Lyapunov tt nh l phng phỏp hm Lyapunov v phng phỏp s m Lyapunov i vi phng phỏp hm Lyapunov, cun ... trỡnh vi phõn" ca Khasminskii ó cp khỏ ton din v chi tit nhng kt qu thu c vic nghiờn cu bi toỏn n nh ca phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn núi chung v phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn Itụ núi riờng i vi ... 1966, s m trung tõm ca phng trỡnh vi phõn tt nh ln u tiờn c gii thiu bi Vinograd lm ỏnh giỏ chn trờn ca s m Lyapunov ln nht Tng t nh i vi s m trung tõm ca Vinograd, Millionshchikov (1983) nh...
 • 24
 • 208
 • 0

Nghiên cứu tính ổn địnhsố mũ Lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính

Nghiên cứu tính ổn định và số mũ Lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính
... Chương trình bày kết nghiên cứu tính chất số trung tâm số bổ trợ phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính Sự trùng số Lyapunov số trung tâm phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến ... lý thuyết số Lyapunov phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô mở, cần nghiên cứu phát triển Với lý chọn "nghiên cứu tính ổn định số Lyapunov phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính" làm ... nhiên Itô tuyến tính 36 Số Lyapunov số trung tâm phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính 3.1 46 Các định nghĩa số phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính...
 • 89
 • 424
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " PHƯƠNG PHÁP CHUẨN NĂNG LƯỢNG VỚI CHÍNH QUY HOÁ CỦA BIẾN PHÂN TOÀN PHẦN CHO BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TRONG PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Bài toán elliptic ngược xác định hệ số a = a( x) phương pháp quy hoá, sử dụng chuẩn lượng với phạt biến phân toàn phần tìm nghiệm toán tối ưu J (a ) + ρ ∫ | ∇a |, a ∈ Aad Ω (P) với ρ > tham số ... h L∞ ( Ω ) , ∀h ∈ L∞ (Ω) (4) Hàm mục tiêu lồi quy hoá Phương pháp tiêu chuẩn để xác định a từ đo đạc z ∈ H (Ω) nghiệm U (a ) phương pháp bình phương tối thiểu (xem, [2]), nghĩa tìm a nghiệm ... số quy hoá Aad = A I TV (Ω) Ở TV (Ω) không gian Banach hàm có biến phân toàn phần bị chặn (xem, [1, 5]) Theo Định lý 1, J (a) lồi nên hàm mục tiêu toán (P) lồi Sự tồn nghiệm tối ưu Trong phần...
 • 7
 • 258
 • 0

Phân tích các phương pháp xác định hệ số khuyếch tán ẩm và hệ số thoát ẩm bề mặt của gỗ

 Phân tích các phương pháp xác định hệ số khuyếch tán ẩm và hệ số thoát ẩm bề mặt của gỗ
... Mật độ ẩm Toa độ theo chiều khuyếch tán ẩm Hình Gradient ẩm theo chiều dày gỗ (theo chiều khuyếch tán ẩm) Đại lượng đo lượng ẩm gỗ phương trình Fick biểu diễn vài hệ đơn vò khác Phổ biến hệ đơn ... Độ ẩm gỗ W: lượng ẩm gỗ x 100 /lượng gỗ khô kiệt Mật độ ẩm gỗ C: lượng ẩm/ đơn vò thể tích gỗ Tùy thuộc vào hệ đơn vò chọn cho biểu diễn lượng ẩm gỗ mà D có đơn vò (g/cm.s) hay Dc(cm2/s) hệ đơn ... lượng riêng gỗ( g/cm3) Việc xác đònh hệ số khuyếch tán ẩm theo phương pháp ổn đònh cho thấy phép tính toán học đơn giản Qua trường ẩm theo hướng khuyếch tán ẩm tốc độ dòch chuyển ẩm F theo dõi...
 • 6
 • 505
 • 1

Báo cáo " PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG THEO ĐƠN GIÁ ĐIỀU CHỈNH " potx

Báo cáo
... khoa học công nghệ xây dựng Số 14/12-2012 89 KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG - Pn: L h s iu chnh giỏ (tng hoc gim) c xỏc nh phự hp vi giỏ toỏn tng ng khong thi gian n v c xỏc nh theo cụng thc: ... thc hin giỏ hp ng X l biu th t l phn tm ng theo tha thun hp ng bi: L h s biu th t l (t trng) ca yu t chi phớ (i) c iu chnh theo tha thun hp ng v c xỏc nh theo cụng thc bi = Ti x(1 a) T (4) ú: Ti ... tớnh theo chi phớ ca tng yu t c iu chnh (Ti) trờn tng chi phớ ca cỏc yu t c iu chnh giỏ hp ng (T), ch khụng phi tớnh trờn giỏ d toỏn (GXD) hoc giỏ hp ng (GH) Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Số...
 • 7
 • 952
 • 6

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9148:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT ĐÁ CHỨA NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TỪ CÁC LỖ KHOAN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9148:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT ĐÁ CHỨA NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TỪ CÁC LỖ KHOAN
... tầng chứa nước, hệ số thấm xác định theo công thức B.2 Xác định hệ số thấm, hệ số dẫn áp dẫn mực nước theo tài liệu hồi phục mực nước sau hút nước hút thử B.2.1 Phương pháp xác định phương pháp ... bình đất đá chứa nước; H chiều dày tầng chứa nước trước hút nước; S0 độ hạ thấp mực nước lỗ khoan sau khoảng thời gian cho trước kể từ bắt đầu hút nước; µ độ nhả nước đất đá; Hệ số thấm, hệ số ... tầng chứa nước (quan hệ thủy lực nước đất nước mặt, dòng chứa nước) , quan hệ lưu lượng độ hạ thấp mực nước 2.2.2.1 Hút nước thí nghiệm đơn Hút nước lỗ khoan quan sát 2.2.2.2 Hút nước thí nghiệm...
 • 39
 • 475
 • 1

Tính toán xác định hệ số động của dầm cầu dưới tác động của tải di động

Tính toán xác định hệ số động của dầm cầu dưới tác động của tải di động
... lai thdi diem / Chuyen dich luyel ddi cua vai, ky hieu la x = xft) - x„ ~x(t) Tinh todn xdc dinh he so dong ciia dam can didri tdc dong ciia tdi di dong 2.Chuy^n dich tuong ddi ciia vat so vdi n^n, ... so sdnh didi hudng khdi luc/ng tdi den he sc)'dong luc hoc ddm can giila tdi co khoi lur/ng vd tdi khong cd khdi luong Tinh todn xdc dinh he sddpng ctia ddm cdu dum tdc dong cua tai di don;^ ... todn xdc dinh he so dong ctia dam can du&i tdc dong cua tdi di dong 13 2.2.Xac djnh he sd dong lire hoc cua d a m cau vdi tai hang sd di dong Di xac dinh he sd dong luc hoc cua dam cau vdi tai...
 • 51
 • 144
 • 0

Phương pháp xác định hệ số chiết khấu WACC trong các giai đoạn tăng trưởng của doanh nghiệp - thẩm định giá trị CICP tập đoàn gỗ kỹ nghệ Trường Thành - TTF

Phương pháp xác định hệ số chiết khấu WACC trong các giai đoạn tăng trưởng của doanh nghiệp - thẩm định giá trị CICP tập đoàn gỗ kỹ nghệ Trường Thành - TTF
... L doanh - S - S - S - Mua bán s - Mua bán th - Mua bán phân bón; ùng, ph ành ch ì; - àng hóa; - V - Kinh doanh b - Xây d - Xây d - Ho 3.1.2 lo ình k ên d ng c nh tranh c a công ty G ã hình thành ... (WACC) c tính b ng công th c sau: WACC = *Re + [5] *Rd *(1 – T) - E giá tr - D giá tr - V t - Re chi phí s - Rd chi phí s 2.2.2 WACC chi phí s ình quân gia quy T thu ng v nh thành ph n h s WACC ... có ch - Doanh nghi lo ình doanh nghi ch t ài s ình, doanh nghi ài s ngh tài c có ch doanh nghi - Doanh nghi doanh nghi p có ch trách nhi ph doanh nghi ên doanh doanh nghi không ti ýl Ngh -CP [4]...
 • 84
 • 174
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác định hệ số cấp nhiệt của dòng chảy phía vỏxác định hệ số khuếch đại của transistorxác định hệ số biến thiênbài 8 xác định hệ số đàn hồi của lò xotính toán xác định hệ số truyền nhiệt của kết cấu bao chehệ số tương quan của phương trình hồi quyphương pháp xác định khoảng phân ly nghiệm của phương trìnhbai tap ve xac dinh cơ sơ và chiều của không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhấtvận động ổn định của nước dưới đất trong các lớp đất đá không đồng nhất đáy cách nước nằm ngang 6 4 1 xác định hệ số thấm trung bình khi nước thấm song song với mặt lớpphương pháp xác định tần số dao động riêngphương pháp xác định hệ số ma sát trượtphương pháp xác định hệ số ma sátphương pháp xác định nhanh số lượng đồng phânphương pháp xác định hệ số ma sát trượt dùng mặt phẳng nghiêngdap an phuong phap xac dinh he so ma sat truotQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAMSlide bài giảng lập trình C++ FPT Software, Ngày 2 Bài 1 (Object Class)Slide bài giảng lập trình C++ FPT Software, Ngày 2 bài 2 (Pointers Address)Bai đac điem ngoai hinh, toc do sinh truong f1DE CUONG GIỮA KII ANH 8Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chuyển hành khách của doanh nghiệp tư nhân VL Vương Phú (LV thạc sĩ))KHẢO sát KHẢ NĂNG hấp PHỤ CHỌN lọc CO2 và CH4 của vật LIỆU MOF 199Xác định các nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự nhàn rỗi của công nhân trên công trường xây dựng (LV thạc sĩ))DIary of a wimpy kid old schoolPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ của người dân thành phố Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Tổ chức kế toán tiêu thụ sản phẩm, xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng60 Đề thi Học Sinh Giỏi Cấp Huyện môn toán các tỉnh lớp 6Nghiên cứu cải tiến quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn huyện Tân Phước Tiền Giang (LV thạc sĩ))Ứng dụng công nghệ trộn xi măng dưới sâu và các phương pháp thí nghiệm xác định tính chất của nó trong điều kiện đất yếu khu vực Duyên hải Trà Vinh (LV thạc sĩ))Xây dựng mô hình nhân tố chính đánh giá tình trạng năng suất lao động thấp trong các dự án xây dựng (LV thạc sĩ))Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của người dân vào Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp (LV thạc sĩ))đề thi thử tiếng anh tốt nghiệp thptKỹ thuật lưu lượng MPLS và ứng dụng trong mạng VNPTMạng hội tụ băng rộng và phương án triển khai ở Việt NamMô hình hóa và đặc tả hình thức các giao diện thành phần có chứa chất lượng dịch vụ và tính tương tranh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập