Truyền thông giữa các chip bằng công nghệ không dây băng siêu rộng (ultra wideband)

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ không dây có định hướng vào hệ thống khai thác sử dụng mã vạch tại các trung tâm chia chọn bưu chính

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ không dây có định hướng vào hệ thống khai thác sử dụng mã vạch tại các trung tâm chia chọn bưu chính
... CÔNG NGHỆ Tên đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ không dây định hướng vào hệ thống khai thác sử dụng vạch trung tâm chia chọn bưu số: 58-11-KHKT-RD Ngày 22/2/2011, Tổng Công ty Bưu ... đồng Khoa học công nghệ số 59/HĐ-KHCN việc thực đề tài Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ không dây định hướng vào hệ thống khai thác sử dụng vạch trung tâm chia chọn bưu chính số 58-11-KHKTRD ... sau: - Phân tích, đánh giá công tác khai thác - chia chọn bưu gửi sử dụng vạch Tổng Công ty Bưu Việt Nam - Tóm tắt, đánh giá công nghệ phát sóng không dây định hướng trang thiết bị kỹ thuật...
 • 7
 • 699
 • 2

Bài giảng Truyền thông giữa các tiến trình (Inter-process communication)

Bài giảng Truyền thông giữa các tiến trình (Inter-process communication)
... nhiều thông điệp gởi đến cổng –  Các tiến trình sử dụng hay nhiều cổng để nhận thông điệp 156.254.12.35:875 Address + port API & IP: truyền thông tiến trình •  Các vấn đề cần quan tâm truyền thông ... trừu tượng theo tiến trình liên kết đến socket có quan hệ đến cổng –  Gán cổng cục đến tiến trình –  Tiến trình trao đổi với socket – liên quan đến cổng –  Các tiến trình truy xuất thông điệp từ ... thông tiến trình –  Độ tin cậy (Reliability) •  Các hệ thống tin cậy không nên làm hư thông điệp gói bị hay bị hủy –  Tính thứ tự (Ordering) •  Thông điệp phân phối theo thứ tự gởi Truyền thông tiến...
 • 18
 • 487
 • 2

truyền thông giữa các tiến trình

truyền thông giữa các tiến trình
... c v thông ñi p non-blocking • B n g i m t email r i làm chuy n khác ch tr l i 156.254.12.35:875 Address + port API & IP: truy n thông gi a ti n trình Truy n thông gi a ti n trình ports • Các ... n m t c ng – Gán m t c ng c c b ñ n m t ti n trình – Ti n trình trao ñ i v i socket – liên quan ñ n m t c ng – Các ti n trình ch có th truy xu t thông ñi p t c ng liên k t ñ n socket c a chúng ... timeout t t khó Thông ñi p nh n ñư c ñư c lưu tr hàng ñ i liên k t v i socket Ngư i nh n ki m tra socket liên k t ñ nh n thông ñi p Các thông ñi p nh n ñư c có th ñ n t kh p nơi Truy n thông UDP ◦...
 • 3
 • 203
 • 0

Thực hành hệ điều hành 2 tín hiệu và truyền thông giữa các quy trình

Thực hành hệ điều hành 2 tín hiệu và truyền thông giữa các quy trình
... 22 899 ready PID 22 900 ready PID 22 901 ready PID 22 9 02 ready PID 22 903 ready PID 22 903 caught PID 22 9 02 caught PID 22 901 caught PID 22 900 caught PID 22 899 caught 22 903 is dead 22 901 is dead 22 9 02 ... - pid = 22 879 group leader = 22 878 Son - pid = 22 879 group leader = 22 879 can I get here? father pid = 22 878 father pid = 22 878 22 878 caught SIGINT Father - pid = 22 878 group leader = 22 878 Process ... PID 22 901 caught PID 22 900 caught PID 22 899 caught 22 903 is dead 22 901 is dead 22 9 02 is dead 22 899 is dead 22 900 is dead one one one one one execvp and Signal handlers Since the process image...
 • 11
 • 38
 • 0

Tác vụ và truyền thông giữa các tác vụ

Tác vụ và truyền thông giữa các tác vụ
... Tác vụ truyền thông tác vụ • Mã nguồn chứa chức tác vụ • Một ngăn xếp để chứa ngữ cảnh tác vụ • Một hộp thư (mail box) (tùy chọn) để phục vụ cho việc truyền thông với tác vụ khác Chú ... nhiều tác vụ từ hàm chung Như nói, điều làm cho tác vụ tách biệt khác biệt với tác vụ khác ngăn xếp Thực tế lập trình hướng đối tượng kiểu cổ điển Ta nghĩ hàm tác vụ việc định nghĩa class tác vụ ... trị đối số Cấu trúc thông thường tác vụ Một tác vụ khởi động với vài khởi tạo (có thể bao gồm khởi tạo đối số data) Sau đó, thông thường, tác vụ vào vòng lặp không giới hạn Tại vài điểm vòng lặp,...
 • 7
 • 74
 • 0

KHẢ NĂNG GIÁM sát từ XA mực nước SÔNG hồ BẰNG THIẾT bị đo NGUYÊN lý PHAO và CÔNG NGHỆ KHÔNG dây TRONG QUAN TRẮC NGHIỆP vụ, dự báo THỦY văn và CẢNH báo lũ lụt

KHẢ NĂNG GIÁM sát từ XA mực nước SÔNG hồ BẰNG THIẾT bị đo NGUYÊN lý PHAO và CÔNG NGHỆ KHÔNG dây TRONG QUAN TRẮC NGHIỆP vụ, dự báo THỦY văn và CẢNH báo lũ lụt
... TB đo Thiết bị đặt giếng PC Thiết bị đặt trạm TT điều khiển HN Hình 1: Sơ đồ khối chức Datalogger VH-024L Hệ thống thiết bị triển khai địa điểm khác kết nối với công nghệ không dây Thiết bị đo ... với công nghệ không dây, tạo tiện lợi cho người sử dụng, tính kỹ thuật dự kiến phù hợp đặc thù nhiều vùng khí hậu nước ta Các thiết bị VH-024LE, VH-12E Hình 2, lắp đặt giếng đo mực nước, thiết ... lớn mực nước thay đổi, đặc biệt ý đến tính đồng trục cao thiết bị Phần giải mã thay đổi mực nước công nghệ quang điện Encoder với số xung lớn 1200 để đảm bảo tính xác phép đo Chệnh lệch mực nước...
 • 6
 • 228
 • 2

Nghiên cứu về công nghệ không dây wimax và các ứng dụng

Nghiên cứu về công nghệ không dây wimax và các ứng dụng
... tài: Nghiên Nghiên cứu công nghệ WiMAX ứng dụng Đetài: tài:liệu Nghiêncứu cứucông côngnghệ ngh WiMAX WiMAXvà ng ứngdụng dụng CơĐe sở CNTT Công nghệ thông tin THUẬT NGỮ ANH VIỆT DANH SÁCH CÁC ... EDGE WA N Đe Đe tài: tài: Nghiên Nghiên cứu cứu công công nghệ nghệ WiMAX WiMAX ứng ứng dụng dụng CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VÊ CÔNG NGHỆ KHÔNG DÂY BĂNG (proposed)RỘNG (GSM) dụng modem kết nối 28,8Kbps, ... tài: tài: Nghiên Nghiên cứu cứu công công nghệ nghệ WiMAX WiMAX ứng ứng dụng dụng f Begin \ \Jr :ializ3*icnJ £ h 1.2.1 Co PKM Mục đích phần cung cấp cho người đọc hiếu cách tổng...
 • 50
 • 41
 • 0

Nghiên cứu về công nghệ không dây wimax và các ứng dụng của công nghệ này

Nghiên cứu về công nghệ không dây wimax và các ứng dụng của công nghệ này
... khảo nghiên cứu công nghệ này, công nghệ tắt đón đầu Việt Nam Để tìm hiểu công nghệ mẻ đầy tiềm năng, em thực đề tài Nghiên cứu công nghệ không dây WiMax ứng dụng công nghệ này I Tổng quan công ... không dây công nghệ WiMAX Với mục tiêu qua trình thử nghiệm đánh giá ưu nhược điểm công nghệ có kết để so sánh với công nghệ khác ADSL, SHDSL, WiFi… Công ty VTC Công ty hàng đầu chuyên nghiên cứu ... Secure-Sublayer 6/ Mạng không dây băng rộng di động Mobile Wimax WiMAX di động (Mobile WiMAX) giải pháp không dây băng rộng cho phép phủ sóng mạng băng rộng không dây cố định nhờ công nghệ truy nhập vô...
 • 34
 • 52
 • 1

Nghiên cứu công nghệ không dây Wimax

Nghiên cứu công nghệ không dây Wimax
... khai công nghệ không dễ Công nghệ không dây WPAN, WLAN, WMAN, WWAN Công nghệ không dây băng rộng công nghệ sử dụng sóng radio để truyền tải liệu thay sử dụng cáp công nghệ Công nghệ không dây ... vi đề tài Công nghệ Wimax công nghệ có nhiều vấn đề cần nghiên cứu Đề tài Nghiên cứu công nghệ Wimax không tập trung vào nghiên cứu chuyên sâu CHƯƠNG GIỚI THIỆU vấn đề mà nghiên cứu Wimax với ... nghiên cứu công nghệ Wimax: vấn đề kĩ thuật khả triển khai công nghệ Wimax Đề tài nghiên cứu theo trình tự sau đây: Đầu tiên tìm hiểu tổng quan công nghệ băng rộng nói chung công nghệ không dây...
 • 102
 • 188
 • 0

Tìm hiểu công nghệ không dây wimax và ứng dụng

Tìm hiểu công nghệ không dây wimax và ứng dụng
... khai công nghệ Wimax 1.2 Phạm vi đề tài Hồ Sỹ Thùy Lớp 45K_CNTT Tìm hiểu công nghệ không dây Wimax ứng dụng Công nghệ Wimax công nghệ có nhiều vấn đề cần nghiên cứu Đề tài Tìm hiểu công nghệ không ... khai công nghệ không dễ c Công nghệ không dây WPAN, WLAN, WMAN, WWAN Công nghệ không dây băng rộng công nghệ sử dụng sóng radio để truyền tải liệu thay sử dụng cáp nh công nghệ Công nghệ không dây ... với hoàn cảnh nớc ta Để tìm hiểu công nghệ mẻ đầy tiềm năng, em thực đề tài Tìm hiểu công nghệ không dây Wimax ứng dụng Do thời gian có hạn, công nghệ Wimax lại công nghệ mới, phức tạp, kiến...
 • 80
 • 251
 • 0

Tài liệu Giá trị của công nghệ không dây docx

Tài liệu Giá trị của công nghệ không dây docx
... dụng công nghệ không dây ngành điện Nhìn phía trước Bước mở đường vào công nghệ không dây đơn giản xem xét phép đo “cần có” mà thực công nghệ hữu tuyến tốn lại khả thi kinh tế với công nghệ không ... quay Hai công nghệ không dây Hai công nghệ không dây sẵn có để nhà sản xuất điện chọn điểm-điểm mắt lưới tự tổ chức Công nghệ thứ hai đáp ứng tiêu chuẩn WirelessHART, thiết lập công nghệ mạng ... pin lên tới 10 năm nhờ sử dụng chế độ công suất thấp Mạng không dây Công nghệ không dây ảnh hưởng tới hoạt động nhà máy điện theo hai hướng chính: Mạng không dây dùng cho nhà máy áp dụng cho mục...
 • 6
 • 230
 • 0

Tài liệu Tương lai của công nghệ không dây trong tiếp thị pdf

Tài liệu Tương lai của công nghệ không dây trong tiếp thị pdf
... to l n vi c s d ng internet, cho nhà ti p th n m b t c tương lai c a m i th , b tc âu, vào b t c th i i m nào, n n công nghi p không dây s t p trung vào vi c phân b gia tăng băng thông r ng ... internet thông qua thi t b không dây L p ngư i s d ng tr l p ngư i s d ng internet truy n th ng: nhóm t 18 - 34 tu i chi m 37%, nhóm t 35 - 49 tu i ch có 18% s d ng internet không dây Các y u t a d ng ... r ng công vi c c a công ty xây d ng băng thông r ng cho di ng khách hàng doanh nghi p có th s d ng b t c thi t b cho b t c công vi c Stephenson nói r ng iPhone m t trò chơi mang n thay công nghi...
 • 6
 • 124
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mô hình truyền thông giữa các cá nhânmô hình truyền thông giữa các cá nhân trong giao tiếpsơ đồ quá trình truyền thông giữa các cá nhânquá trình truyền thông giữa các cá nhân trong giao tiếpcơ sở truyền thông giữa các plctruyền thông giữa các bộ thích ứng mạngcác công nghệ không dây truy cập internet hiện naycông nghệ không dâycác kiểu tấn công mạng không dâycông nghệ không dây wimaxxu hướng công nghệ không dâycông nghệ không dây miracastcông nghệ không dây bluetoothcác cách tấn công mạng không dâycông nghệ không dây bluetoothHoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhKhả năng chịu lực tại vùng neo của cấu kiện bê tông ứng lực trước căng sauKhống chế bề rộng vết nứt của dầm bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kếNghiên cứu ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng Trường hợp thị trường điện thoại di động tại Đà NẵngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầNghiên cứu điều khiển cánh tay Robot thiếu dẫn động hai bậc tự do - PendubotNghiên cứu giải pháp gia cường dầm liên hợp thép bê tông bằng thanh căng ứng suất trướNghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu và quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức có tỉ số nén cao sử dụng biogaNghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.PDFNghiên cứu quá trình đốt sinh khối từ trấu làm nhiên liệu đốt qui mô công nghiệpNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Bình ĐịnNghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND quận Ngũ Hành SơNghiên cứu sự phân bố của một số chủng nấm mốc gây hại tại Đại Nội Huế và Thánh địa Mỹ Sơn, Quảng NamNghiên cứu thiết kế, chế tạo máy lạnh EjectorNghiên cứu tính truyền nhiệt ổn định qua vách trụ có biên dạng bất kNghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà NẵngNghiên cứu ứng dụng quy trình thi công bê tông cốt thép ứng suất trước cho công trình dân dụng và công nghiệNghiên cứu và chế tạo mô hình Robot song songPhân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà N
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập