10 bài học đàm PHÁN LƯƠNG BỔNG với NHÀ TUYỂN DỤNG

Tài liệu 10 bài học đàm phán lương bổng với nhà tuyển dụng pdf

Tài liệu 10 bài học đàm phán lương bổng với nhà tuyển dụng pdf
... vào kiện để từ định mức lương mong muốn Đừng người nói chuyện tiền nong Nếu đem chuyện lương bổng nói trước nhà tuyển dụng đề cập đến, đàm phán tính chân thật Còn nhà tuyển dụng không màng đề cập ... lời đề nghị với khả kinh nghiệm tôi" Đừng nói dối nhà tuyển dụng mức lương thật bạn Nếu nói dối chuyện hỏng bét nhà tuyển dụng có cách kiểm tra thu nhập bạn họ muốn Cho nhà tuyển dụng biết bạn ... nhà tuyển dụng hội để trả lương cao cho bạn Điều chứng tỏ bạn người cao tay Nhà tuyển dụng muốn có bạn, chưa có bạn hội để bạn yêu cầu mức lương cao 10 Nếu bạn thực muốn công việc Nhưng nhà tuyển...
 • 5
 • 225
 • 0

Tài liệu Đàm phán việc làm với nhà tuyển dụng pptx

Tài liệu Đàm phán việc làm với nhà tuyển dụng pptx
... lương việc làm với nhà tuyển dụng, bạn đàm phán, mà phản ứng cách thụ động vấn Bạn không cần chuẩn bị nội dung yêu cầu đàm phán, mà cần luyện nói trước theo tình xảy để nâng cao kỹ đối đáp làm ... tế, nhà tuyển dụng nhận thức rõ điều này, họ thường sẵn sàng chi trả tương xứng với khả người xin việc Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, nhà tuyển dụng muốn sử dụng bạn với tiền công thấp so với ... Trong khía cạnh này, coi việc đàm phán việc làm giống việc mặc mua bán thông thường Với tư cách người bán hàng, bạn nên đặt giá trước Hướng đàm phán vào vấn đề công việc, đừng để lạc đề sang...
 • 4
 • 221
 • 0

ĐÀM PHÁN VIỆC làm với NHÀ TUYỂN DỤNG

ĐÀM PHÁN VIỆC làm với NHÀ TUYỂN DỤNG
... thường hay quên Một văn xác nhận có giá trị khẳng định cam kết ngăn ngừa hiểu lầm sau bạn nhà tuyển dụng ...
 • 2
 • 155
 • 0

10 lời khuyên cho việc đàm phán lương bổng

10 lời khuyên cho việc đàm phán lương bổng
... hiểu thêm công việc yêu cầu công việc Đến nắm rõ công việc nói đến mức lương muốn Đừng dựa vào mức lương cũ để định mức lương Hai công việc hai nơi khác nhau, vậy, không nên để mức lương cũ tác ... muốn chọn công ty cho hướng Đừng nhận lời đề nghị Hầu hết công ty có mức lương khác có vài mức lương cá biệt họ trả Một việc nhỏ người ý tạo cho nhà tuyển dụng hội để trả lương cao cho bạn Điều chứng ... hỏng hình ảnh mắt họ Cho nhà tuyển dụng biết bạn nhận lời đề nghị từ công ty cạnh tranh khác Có thể coi biện pháp đòn bẩy Cho họ biết thật muốn làm việc cho họ, vừa nhận lời đề nghị nghiêm túc...
 • 4
 • 268
 • 0

Một chuyên gia đàm phán lương bổng?

 Một chuyên gia đàm phán lương bổng?
... nắm rõ mức lương thưởng mà muốn đưa - Tôi tránh đưa câu trả lời trực tiếp với câu hỏi “bạn muốn mức lương bao nhiêu?” thời gian đầu buổi vấn - Khi nhà tuyển dụng đề cập đến vấn đề lương buổi ... điểm: Bạn thực chuyên gia vấn đề bạn chắn nhận bạn muốn 51-58 điểm: Bạn có chuẩn bị cần “đánh bóng” khả giao tiếp thân 45-50 điểm: Bạn trình học hỏi thu nạp kiến thức “làm để có mức lương muốn” ... ước mức lương đưa lại thấp mong đợi từ chối lời đề nghị - Nếu nhà tuyển dụng đưa lời đề nghị không ưng ý, thử thương lương trước từ chối không nhận - Nếu việc thương lượng nhiều thời gian mà...
 • 5
 • 255
 • 1

4 nguyên tắc khi đàm phán lương bổng

4 nguyên tắc khi đàm phán lương bổng
... mức lương phù hợp với công việc này.” Đặc biệt, đừng đả động lương vấn tiến xa bạn biết khả thành công cao Đừng tỏ khi m tốn đưa mức lương mong muốn Nếu nhà tuyển dụng yêu cầu bạn đưa mức lương ... yêu cầu bạn đưa số xác mức lương mong muốn bạn Đừng trả lời mà yêu cầu thêm thời gian để suy nghĩ Hoặc bạn nói “Có lẽ trước bàn lương bổng tôi, muốn biết chút mức lương công ty dành cho vị trí ... đưa mức lương mong muốn, bạn đừng đưa mức thấp Như thế, họ nghi ngờ lực làm việc bạn Hãy đưa mức lương tương đối sau chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy bạn người phù hợp với vị trí công việc ...
 • 2
 • 253
 • 1

Bí mật và nghệ thuật đàm phán lương bổng!

Bí mật và nghệ thuật đàm phán lương bổng!
... Sau cùng, nghệ thuật đàm phán lương thưởng, bạn nên hiểu lúc yêu cầu mức lương cao chót vót đúng, mà thay vào mức lương bạn cảm thấy hài lòng Hãy bắt đầu với việc làm phép tính mức lương bình ... đề tế nhị mật 3: Khi sếp nói với bạn công ty trả lương nhiều cho bạn vào lúc này, tài vấn đề N ếu bạn đề nghị tăng lương sếp bạn nói tài công ty eo hẹp hỏi ông ta công ty bạn tăng lương theo ... đặt mức lương lý tưởng cho vị trí quyền lợi bạn mong muốn có N ếu bạn trọng vào mục đích đề thay chiến thắng đàm phán lương thưởng, bạn dễ dàng biết nên chấp nhận với thỏa thuận đạt quan trọng...
 • 3
 • 237
 • 0

Bí mật và nghệ thuật đàm phán lương bổng

Bí mật và nghệ thuật đàm phán lương bổng
... Sau cùng, nghệ thuật đàm phán lương thưởng, bạn nên hiểu lúc yêu cầu mức lương cao chót vót đúng, mà thay vào mức lương bạn cảm thấy hài lòng Hãy bắt đầu với việc làm phép tính mức lương bình ... đề tế nhị mật 3: Khi sếp nói với bạn công ty trả lương nhiều cho bạn vào lúc này, tài vấn đề N ếu bạn đề nghị tăng lương sếp bạn nói tài công ty eo hẹp hỏi ông ta công ty bạn tăng lương theo ... đặt mức lương lý tưởng cho vị trí quyền lợi bạn mong muốn có N ếu bạn trọng vào mục đích đề thay chiến thắng đàm phán lương thưởng, bạn dễ dàng biết nên chấp nhận với thỏa thuận đạt quan trọng...
 • 3
 • 259
 • 1

Bốn nguyên tắc khi đàm phán lương bổng

Bốn nguyên tắc khi đàm phán lương bổng
... tự bạn đàm phán lương với nhà tuyển dụng Bạn nâng mức lương lên cao mức nhà tuyển dụng trả cho bạn (nhưng đừng nhiều nhé) Nếu nhà tuyển dụng đồng ý với mức này, Nếu không, bạn hạ mức lương mong ... bàn lương bổng tôi, muốn biết chút mức lương công ty dành cho vị trí này.” Trong trường hợp, đừng đưa số cụ thể Thay vào nói: “Tôi muốn tìm hiểu thêm công việc với Quý công ty trước định mức lương ... việc này.” Đặc biệt, đừng đả động lương vấn tiến xa bạn biết khả thành công cao Đừng tỏ khi m tốn đưa mức lương mong muốn Nếu nhà tuyển dụng yêu cầu bạn đưa mức lương mong muốn, bạn đừng đưa mức...
 • 4
 • 220
 • 0

Tài liệu 6 bước đàm phán lương với nhà tuyển dụng pdf

Tài liệu 6 bước đàm phán lương với nhà tuyển dụng pdf
... họ Nhà tuyển dụng cho bạn lực lại ưa nói khoác Tốt thể thật tốt, sau nói thật mức lương bạn, nói với họ mức lương không xứng đáng mà bạn muốn Không chấp nhận kiểu “đại khái” Cho dù nhà tuyển dụng ... mức lương rõ ràng cố định, bạn đàm phán thêm phương diện khác tiền thưởng, hội đào tạo, công tác nước ngoài, kỳ nghỉ, chế độ đãi ngộ Biết điểm dừng Trong suốt đàm phán, để ý thái độ nhà tuyển dụng ... mức lương chung thị trường, sau dựa vào kinh nghiệm, học vấn, lực thân để đưa mức lương hợp lý Trì hoãn nói chuyện tiền lương lâu tốt Đưa mức lương cao sớm, bạn chưa thể hết lực cho nhà tuyển dụng...
 • 5
 • 293
 • 0

Một “chuyên gia” đàm phán lương bổng? pptx

Một “chuyên gia” đàm phán lương bổng? pptx
... dụng viết yêu cầu lương đồng ý trước định nhận công việc - Tôi cảm thấy có khả thương lượng không khía cạnh lương mà tiền trợ cấp, tiền thưởng ngày phép - Việc thương lượng mức lương giống mua ... viên - Nếu mời làm công việc mà mơ ước mức lương đưa lại thấp mong đợi từ chối lời đề nghị - Nếu nhà tuyển dụng đưa lời đề nghị không ưng ý, thử thương lương trước từ chối không nhận - Nếu việc ... 45-50 điểm: Bạn trình học hỏi thu nạp kiến thức “làm để có mức lương muốn” Dưới 45 điểm: Bạn không thành công thương lượng mức lương mà bạn có khả hội việc làm bạn không bắt đầu tìm hiểu từ ...
 • 3
 • 256
 • 0

Đàm phán lương bổng: Có dễ? pot

Đàm phán lương bổng: Có dễ? pot
... lực mà cô Nhưng sau lần đó, Hương thấm thía thêm kinh nghiệm xin việc Kinh nghiệm Hương nhiều học mà chuyên gia đưa cho việc đàm phán lương bổng: đừng dựa vào mức lương cũ để định mức lương Hai ... tư vấn xem mức lương tương ứng với vị trí công việc Và điều quan trọng: Bạn phải nhìn khách quan lực bạn phù hợp với mức lương Nếu nhà tuyển dụng đặt câu hỏi bạn muốn mức lương tốt bạn ... đáng có, bạn cần phải chuẩn bị tâm lý thật kĩ để bước vào đàm phán lương bổng Một buổi nói chuyện thẳng thắn cần thiết điều thiết yếu lý lẽ mình, bạn phải thuyết phục sếp bạn thấy bạn hoàn toàn có...
 • 3
 • 173
 • 0

Trở thành "chuyên gia" đàm phán lương bổng? potx

Trở thành
... kinh nghiệm việc đàm phán lương bổng "giắt lưng" số bí nằm lòng để tránh mắc phải sai lầm đáng tiếc Đó không dựa vào mức lương cũ để định mức lương tránh nói dối nhà tuyển dụng mức lương chắn chuyện ... vấn đề xem mức lương có đáp ứng nhu cầu ăn, không? Đâu mức lương phù hợp với lực kinh nghiệm bạn? Mức lương tạo cho bạn có cảm giác thiên đường? Từ đó, dịnh mức lương bạn đưa để đàm phàn với nhà ... vấn xem mức lương tương ứng với vị trí công việc Và điều quan trọng bạn phải có nhìn khách quan lực bạn có phù hợp với mức lương hay không? Nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng cho buổi đàm phán lương bổng...
 • 3
 • 255
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 10 lời khuyên cho việc đàm phán lương bổngđàm phán lương bổng6 bước đàm phán lương với nhà tuyển dụngbài học đàm phánbốn nguyên tắc khi đàm phán lương bổngbài toán đàm phán tương tranh với các mặt hàng có quan hệ ràng buộc lỉm nhauda phan luong voi nha tuyen dung một trong những bài học quan trọng nhất đối với nhà lãnh đạo là phải hiểu được lòng dânmột trong những bài học quan trọng nhất đối với nhà lãnh đạo là phải hiểu được lòng dânthỏa thuận mức lương với nhà tuyển dụngcông ty cổ phần lương thực đà nẵng tuyen dungcách thỏa thuận lương với nhà tuyển dụngđể đạt được mức lương cao khi phỏng vấn với nhà tuyển dụngsai lầm nào của bạn đã nói với nhà tuyển dụngcó nên thừa nhận điểm yếu với nhà tuyển dụnggrade 9 and 10đề cương trắc nghiệm toán 11CHỦ đề men đen lý thuyết bài tập thực hànhchuong 1 mot so khai niemChuong 2 dac diem sinh hoc cua caChuong 4 dinh duong va thuc an cho DVTS (1)Chuong 6 1 ky thuat nuôi cáChuong 7 quan ly suc khoe ca nuoiCN3710 c3 quan ly chat luong nuocBài tập lớn đạo đức máy tính: Phân tích thực trạng tại Việt Nam và trên thế giới, nêu ví dụ cụ thể có liên quan đến đề tài tại trường Đại học Mỏ Địa chất đổi với các kiểu vi phạm bản quyền ( đối với ngành CNPM) trong tường học.RE EXAMINING PUSH PULL FACTORS IN INTERNATIONAL STUDENT FLOWS BETWEEN VIETNAM AND TAIWANTHÀNH QUẢ đào tạo SAU đại học GIAI đoạn 1996 – 2005 TRÊN các PHƯƠNG DIỆN QUI mô – CHẤT LƯỢNG – QUẢN líTHIẾT kế và CHẾ tạo máy PHÂN TÍCH đa KÊNH GHÉP máy TÍNH QUA CỔNG USBXÂY DỰNG mô HÌNH vật THỂ BA CHIỀU, vẽ HÌNH CHIẾU THỨ BA và HÌNH cắt TRONG vẽ kỹ THUẬTĐồ án môn Xây dựng Công trình Ngầm và Mỏ: Xây dựng Giếng ĐứngẢnh hưởng của giá trị cảm nhận đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh nghiên cứu trường hợp các phòng khám tư nhân tại thành phố quảng ngãiBÀI TẬP LÍ 12 CHƯƠNG I DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀGiải pháp hoàn thiện về công tác tuyển dụng tại công ty hotdeal chi nhánh thành phố hồ chí minh đến năm 2020Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu hàng tiêu dùng lâu bền, trường hợp thương hiệu rinnai tại thị trường việt nam đến năm 2020Giải pháp nâng cao lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu way cổ phần dệt may đầu tư thương mại thành công thông qua ứng dụng marketing trực tuyến
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập