Chuyen de 2 he tuan hoan

Chuyên đề 2: Bảng tuần hoàn

Chuyên đề 2: Bảng tuần hoàn
... nhóm A bảng tuần hoàn Tổng số điện tích hạt nhân nguyên tử X Y số khối nguyên tử natri Hiệu số điện tích hạt nhân chúng số điện tích hạt nhân nguyên tử nitơ Vị trí X, Y hệ thống tuần hoàn A X ... gam kim loại hoà tan hoàn nước thu 22,4 lít khí H2 ( đktc) Vật kim loại là: A 64Cu B 24Mg C 23Na D 39K Câu 27 X Y hai nguyên tố thuộc hai chu kỳ liên tiếp nhóm A bảng tuần hoàn, X có điện tích ... thuộc nhóm VIA bảng tuần hoàn có tỉ khối so với metan (CH 4) Công thức hoá học X là: ( Biết khối lượng nguyên tử S, Se, Te 32; 79; 128) A SO3 B SO2 C SeO3 D TeO2 Câu 32 Hoà tan hoàn toàn 0,31...
 • 4
 • 81
 • 0

Chuyên đề về hệ tuần hoàn

Chuyên đề về hệ tuần hoàn
... CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ TUẦN HOÀN  TUẦN HOÀN MÁU    HỆ MẠCH LỚN ĐM LỚN ĐM CHUN ĐM CƠ TM CƠ HỆ MẠCH NHỎ TIỂU ĐM MAO MẠCH TM SAU MAO MẠCH TUẦN HOÀN BẠCH HUYẾT: mao mạch bạch huyết, ... mạch có lỗ thủng Các mạch nhỏ Hệ mạch nhỏ: (1) Trình tự tiểu ĐM, tiểu ĐM tiền mao mạch, mao mạch, tiểu TM (2) Shunt tiểu ĐM-tiểu TM (3) Hệ cửa ĐM tiểu cầu thận (4) Hệ cửa TM gan CÁC MẠCH MÁU LỚN ... CỢ VỪA: ĐM trơn có khả co giãn tốt ĐM CHUN CỢ LỚN: nhiều chun CÁC TM Tiểu TM tiểu ĐM ĐM TM kèm HỆ MẠCH BẠCH HUYẾT MAO MẠCH BẠCH HUYẾT: đầu kín, thành mỏng, màng đáy đơn, có vi sợi collagen gắn...
 • 7
 • 178
 • 2

Chuyên đề 2: Hệ phương trình đại số (Lý thuyết và áp dụng)

Chuyên đề 2: Hệ phương trình đại số (Lý thuyết và áp dụng)
... trình hệ b Cách giải: • • Trừ vế với vế hai phương trình biến đổi dạng phương trình tích số Kết hợp phương trình tích số với phương trình hệ để suy nghiệm hệ Áp dụng: Ví dụ: Giải hệ phương trình ... hai ẩn: Hệ gồm phương trình bậc phương trình bậc hai hai ẩn: ⎧x + y = Ví dụ : Giải hệ: ⎨ 2 ⎩ x + y − xy = ( m = −1 ∨ m = −3 ) Cách giải: Giải phép Hệ phương trình đối xứng : Hệ phương trình đối ... phải nghiệm hệ hay không ? Bước 2: Với y ≠ ta đặt x = ty Thay vào hệ ta hệ chứa ẩn t,y Từ phương trình ta khử y để phương trình chứa t Bước 3: Giải phương trình tìm t suy x,y Đặt ẩn phụ Áp dụng:...
 • 4
 • 968
 • 25

Tài liệu Chuyên đề 2: Hệ phương trình đại số pptx

Tài liệu Chuyên đề 2: Hệ phương trình đại số pptx
... trình hệ b Cách giải: • • Trừ vế với vế hai phương trình biến đổi dạng phương trình tích số Kết hợp phương trình tích số với phương trình hệ để suy nghiệm hệ Áp dụng: Ví dụ: Giải hệ phương trình ... hai ẩn: Hệ gồm phương trình bậc phương trình bậc hai hai ẩn: ⎧x + y = Ví dụ : Giải hệ: ⎨ 2 ⎩ x + y − xy = ( m = −1 ∨ m = −3 ) Cách giải: Giải phép Hệ phương trình đối xứng : Hệ phương trình đối ... trò m hệ phương trình sau có nghiệm: ⎨ ⎪ x x + y y = − 3m ⎩ 10 Hệ phương trình đối xứng loại II: a.Đònh nghóa: Đó hệ chứa hai ẩn x,y mà ta thay đổi vai trò x,y cho phương trình nầy trở thành phương...
 • 4
 • 386
 • 6

Chuyên đề 2 hệ phương trình đại số

Chuyên đề 2  hệ phương trình đại số
... hai phương trình biến đổi dạng phương trình tích số Kết hợp phương trình tích số với phương trình hệ để suy nghiệm hệ  x   xy  Ví dụ 1: Giải hệ phương trình: 2  y   3yx  Ví dụ 2: Thầy ... phương trình bậc hai hai ẩn: Hệ gồm phương trình bậc phương trình bậc hai hai ẩn: Cách giải: Giải phép 2 x  y    Ví dụ: Giải hệ phương trình: 2  x  1   y     Hệ phương trình đối ... Giải hệ phương trình 2  xy x  y  10    Thầy tốn: 0968 64 65 97 Chun đề LTĐH Đặt ẩn phụ Ví dụ 1: (A -20 12)  x  x  x  22  y  y  y  Giải hệ phương trình 2 x  y  x  y   Ví dụ 2: ...
 • 6
 • 648
 • 62

BÀI TẬP HÓA HỌC HAY LỚP 10 Chuyên đề 1 : Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hoá Học pps

BÀI TẬP HÓA HỌC HAY LỚP 10 Chuyên đề 1 : Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hoá Học pps
... có phân lớp 4s Nguyên tử nguyên tố B có phân lớp 4p Nguy ên tố kim loại, nguyên tố phi kim ? B ài 10 : Vị trí nguyên tố sau bảng tuần hoàn ? Z= 11 ,17 , 29, 24, 28 ... ? Bài : Hợp chất khí với hidro nguyên tố R RH4 Oxit cao chiếm 53,33 % oxi khối lượng a, viết Công thức oxit cao ? b, Xác định R ? Bài : Nguyên tử nguyên tố A có phân lớp 4s Nguyên tử nguyên tố ... Ion ABx2- : A SiO32- B CO32- C SO32- D SiO42- Bài : Nguyên tố R phi kim thuộc chu kì bảng tuần hoàn Hợp chất khí R với hidro có công thức RH2 a, Xác định vị trí R b, R phản ứng đủ với 12 ,8 g phi...
 • 3
 • 4,970
 • 103

BÁO BÁO CHUYÊN ĐỀ 2 HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

BÁO BÁO CHUYÊN ĐỀ 2 HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX
... CNTT GVHD: ThS Nguyễn Văn Nguyên Thực hành chuyên đề 29 SVTH: Nguyễn Như Thạch Đại học Bách Khoa - Khoa CNTT Thực hành chuyên đề Buổi thực hành Thực hành Shell Linux Bài Giải phương trình bậc ax ... CNTT Thực hành chuyên đề Bài Giải phương trình bậc ax2 + bx + c = Code GVHD: ThS Nguyễn Văn Nguyên 31 SVTH: Nguyễn Như Thạch Đại học Bách Khoa - Khoa CNTT Thực hành chuyên đề Demo Bài Giải hệ phương ... - Khoa CNTT 25 ls –S Sắp xếp thư mục theo dung lượng max đến 26 nano filename Thực hành chuyên đề Dùng trình soạn thảo nano để soạn thảo filename 27 pwd Hiện tên thư mục làm việc 28 id Chỉ danh...
 • 37
 • 114
 • 2

Chuyên đề 2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ

Chuyên đề 2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ
... txy = t + x + y y x + 27 x 27 = z y + 27 y 27 = x z + 27 z 27 = Giỏo viờn : NGUYN èNH CNG T : 091 828 8 123 x2 = y 1+ x y2 = z 1+ y 2z2 = x + z2 25 CHUYấN H PHNG TRèNH I ... 22 - 2( xy + yz + zx) xy + yz + zx = -1 = 23 - 3 .2. (-1) + 3xyz xyz = -2 t=1 x, y, z l nghim ca phng trỡnh:t3 - 2t2 - t + = t = - t =2 Vy h cú cp nghim (1;-1 ;2) ; (-1;1 ;2) ; (1 ;2; -1); (-1 ;2; 1); ... (3) vi xyz ta cú xy + yz + zx = xyz T (2) v (4) xyz = 27 T (2) x2(y + z) + xyz = 27 x T (1), (5), (6) ta cú: x2(9 - x) + 27 - 27 x = x3 - 9x2 + 27 x - 27 = (x - 3)3 = x = y + z =6 Thay x =...
 • 13
 • 167
 • 0

CHUYÊN đề SINH lý TUẦN HOÀN

CHUYÊN đề SINH lý TUẦN HOÀN
... tăng tính thấm mao mạch, gây dãn mạch giảm huyết áp BỆNH VÀ SAI LỆCH VỀ TIM MẠCH 3.1 Sốc tuần hoàn Sốc tuần hoàn xảy dòng máu tới mô bị giảm hẳn Các chấn thương gây chảy máu làm giảm khối lượng ... hoạt động cấu trúc hệ hô hấp, tuần hoàn máu xảy thể người đó? Hướng dẫn: -Nhịp thở nhanh hơn, tăng thông khí  tăng thể tích phổi -Tim đập nhanh hơn, tăng tốc độ tuần hoàn máu  tăng thể tích tâm ... thể  huyết áp cao Câu Giải thích hệ tuần hoàn hở thích hợp cho ĐV có kích thước thể nhỏ hoạt động chậm? Vì ĐV CXS kích thước thể lớn cần phải có hệ tuần hoàn kín? Hướng dẫn - Những ĐV có kích...
 • 13
 • 190
 • 0

CHUYÊN đề điều HOÀ TUẦN HOÀN

CHUYÊN đề điều HOÀ TUẦN HOÀN
... gây giãn mạch 1.3 Điều hoà tuần hoàn tĩnh mạch - Điều hoà co: + Adrenalin làm co tĩnh mạch + Histamin làm co tĩnh mạch lớn + Nồng độ O2 máu giảm làm co tĩnh mạch nội tạng - Điều hoà dãn: nồng độ ... tăng tính thấm mao mạch, gây dãn mạch giảm huyết áp BỆNH VÀ SAI LỆCH VỀ TIM MẠCH 2.1 Sốc tuần hoàn Sốc tuần hoàn xảy dòng máu tới mô bị giảm hẳn Các chấn thương gây chảy máu làm giảm khối lượng ... hoạt động cấu trúc hệ hô hấp, tuần hoàn máu xảy thể người đó? Hướng dẫn: - Nhịp thở nhanh hơn, tăng thông khí  tăng thể tích phổi - Tim đập nhanh hơn, tăng tốc độ tuần hoàn máu  tăng thể tích tâm...
 • 10
 • 129
 • 0

Bài giảng sinh học động vật chương 5 2 hệ tuần hoàn

Bài giảng sinh học động vật  chương 5 2 hệ tuần hoàn
... HỆ TUẦN HOÀN I Sự tiến hóa hệ tuần hoàn II Các loại hệ tuần hoàn Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn kín III Hệ tuần hoàn người Tim Hệ mạch IV Hệ bach huyết Khái quát hệ tuần hoàn Tất thể ... ngoài, quan gọi hệ tuần hoàn  CO2 CO2 aa O2 CH aa CO2 O2 NH3 CH NH3 CO2 CO2 CHO CHO O2 aa aa NH3 CO2 CH CO2 CO2 NH3 NH3 CO2 aa NH3 NH3 CO2 NH3 O2 NH3 CHO CO2 aa Sự tiến hóa hệ tuần hoàn Trong trình ... loại, hệ tuần hoàn tiến hóa từ đơn giản đến phức tạp: Từ chưa có hệ tuần hoàn (động vật đơn bào)  có hệ tuần hoàn (động vật đa bào)  Từ hệ tuần hoàn hở (côn trùng…)  hệ tuần hoàn kín (động vật...
 • 61
 • 60
 • 2

CHUYÊN ĐỀ: GiẢI PHẪU HỆ TUẦN HOÀN VÀ CÁC CƠ QUAN TẠO MÁU pdf

CHUYÊN ĐỀ: GiẢI PHẪU HỆ TUẦN HOÀN VÀ CÁC CƠ QUAN TẠO MÁU pdf
... quan quan trọng như: hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, quan tạo máu … Trong hệ tuần hoàn mạch có vai trò quan trọng việc bơm máu đến quan thể, nuôi dưỡng tế bào Việc đảo đảm hệ thực tốt vai trò cần thiết, ... tâm nhĩ tâm thất không điều hòa, hai tâm thất hoạt động không nhịp điệu với B GiẢI PHẪU BỆNH MỘT SỐ CƠ QUAN TẠO MÁU VIÊM HẠCH LYMPHO Viêm hạch lympho đơn .Đại thể: Sưng đỏ, xung huyết, có cảm ... dòng máu vào quan tương ứng gây tượng lấp quản  Nếu huyết khối có nhiễm trùng gây mủ( bại huyết, huyết nhiễm mủ) gây tượng viêm thứ phát  Nếu nhiễm trùng dễ lây lan sang quan khác theo dòng máu...
 • 31
 • 847
 • 3

Giải bài 1,2,3,4 trang 60 SGK Sinh 8: Vận chuyển máu qua hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hoàn

Giải bài 1,2,3,4 trang 60 SGK Sinh 8: Vận chuyển máu qua hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hoàn
... toàn hệ mạch (kể hệ bạch huyết) lưu thông tốt Bài trước: Giải 1,2 trang 57 SGK Sinh 8: Tim mạch máu B Hướng dẫn giải tập SGK trang 60 Sinh Học lớp 8: Vận chuyển máu qua hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hoàn ... vệ sinh hệ tuần hoàn Bài 1: (trang 60 SGK Sinh 8) Lực đẩy chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục theo chiều hệ mạch tạo từ đâu ? Đáp án hướng dẫn giải 1: Máu vận chuyển qua hệ mạch nhờ sức đẩy tim ... tim hệ mạch Những người luyện tập dưỡng sinh hay khí công có tập xoa bóp da, trực tiếp giúp cho toàn hệ mạch (kể hệ bạch huyết) lưu thông tốt Bài tiếp: Giải 1,2,3,4 trang 67 SGK Sinh : Hô hấp quan...
 • 3
 • 140
 • 0

Bài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hoàn

Bài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hoàn
... phòng tránh tác nhân có hại cho hệ tim mạch? HS quan sát bảng 18 hoạt động thành phần cấu tạo tim (các ngăn- van tim) hệ mạch II Vệ sinh hệ tim mạch Cần bảo vệ hệ tim mạch tránh tác nhân có hại ... tục theo chiều hệ mạch tạo từ đâu? H Huyết áp mạch nhỏ mà máu vận chuyến qua tĩnh mạch tim nhờ tác động chủ yếu nào? + HĐ2: Tìm hiểu vệ sinh hệ tim mạch HS đọc thông tin H Nêu ... Cần rèn luyện hệ tim mạch - Cần rèn luyện tim mạch thường xuyên, đặn, vừa sức hình thức TDTT, xoa bóp - Có chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lí H Qua bảng 18 cho biết điều gì? H Các vận động viên...
 • 2
 • 8,525
 • 21

Bai 18. Van chuyen mau qua he mach. Ve sinh he tuan hoan

Bai 18. Van chuyen mau qua he mach. Ve sinh he tuan hoan
... vận chuyển nhờ: + Co bóp quanh thành mạch + Sức hút lồng ngực hít vào + Sức hút tâm nhĩ dãn + Van chiều Giáo án sinh Ngời soạn giảng dạy : GV : nguyễn văn lực Hoạt động Vệ sinh hệ tim mạch Mục tiêu: ... cuối Giáo án sinh Ngời soạn giảng dạy : GV : nguyễn văn lực vi Kiểm tra đánh giá Máu vận chuyển theo chiều động mạch đâu? Máu vận chuyển theo chiều tĩnh mạch đâu? Đặc biệt tĩnh mạch cheo nh nào? ... 3.Bài Giáo án sinh Ngời soạn giảng dạy : GV : nguyễn văn lực Hoạt động Sự vận chuyển máu qua hệ mạch Mục tiêu: HS hiểu trình bày đợc chế vận chuyển máu qua hệ mạch Hoạt động dạy -...
 • 4
 • 1,484
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề bảng hệ thống tuần hoànbai tap chuyen de bang he thong tuan hoanchuyên đề giải phẫu hệ tuần hoàn và các cơ quan tạo máuvận chuyển máu qua hệ mạch vệ sinh hệ tuần hoàniáo án sinh học 8 vận chuyển máu qua hệ mạch vệ sinh hệ tuần hoànbài 18 vận chuyển máu qua hệ mạch vệ sinh hệ tuần hoànvận chuyển máu qua hệ mạch vệ sinh hệ tuần hoàn thu vienvận chuyển máu qua hệ mạch vệ sinh hệ tuần hoàn 8vận chuyển máu qua hệ mạch vệ sinh hệ tuần hoàn lop 8vận chuyển máu qua hệ mạch vệ sinh hệ tuần hoàn sinh học 8vận chuyển máu qua hệ mạch vệ sinh hệ tuần hoàn bai giang dien tuvận chuyển máu qua hệ mạch vệ sinh hệ tuần hoàn thu vien bai giangvận chuyển máu qua hệ mạch vệ sinh hệ tuần hoàn thu vien bai giang dien tuvận chuyển máu qua hệ mạch vệ sinh hệ tuần hoàn violetbài 18 vận chuyển máu qua hệ mạch vệ sinh hệ tuần hoàn violetBC thanh tich ca nhan tam(2013 2014 nop)Tâm lý học phát triển Vũ Thị NhoChuyên đề Hệ thống bảo vệ so lệch thanh cáiTạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu tại Công ty Sản xuất-Dịch vụ &Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội (HAPRO) – Thực trạng và giải phápTập hợp chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông II – Thái NguyênTHÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT Ở KHU VỰC XÃ LIÊN HÒA, LẠC THỦY, HÒA BÌNHThay đổi cơ cấu Giải pháp kích thích có hiệu lực duy nhấtTHẾT KẾ HỆ THỐNG MỞ CỬA TỰ ĐỘNG BẰNG MÃThị trường dịch vụ điện thoại - Thực trạng và giải pháp hoạt động Marketing tại Công ty VMS - Mobi FoneThiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220 kV Xuân MaiThiết kế bộ điều khiển cho hệ thống mạ dây hàn điện tại công ty cổ phần que hàn Việt ĐứcThiết kế bộ điều khiển hiện đại ứng dụng trong công nghiệpThiết kế bộ điều khiển PID số trên nền vi điều khiển PICThiết kế công tắc tơ điện xoay chiều 3 phaThiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệpThiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất tôn Phú ThànhThiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn băng phương pháp trích ly bằng dung môi phenolThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí Hồng PhongThiết kế hệ thống quảng cáo trong vi điều khiển họ 8051THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUY TÌM ẢNH DỰA VÀO ĐẶC TRƯNG CẤP THẤP VÀ ĐẶC TRƯNG CẤP CAO
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập