giáo án lớp 3 tuần 29

Giáo án lớp 3 - Tuần 29

Giáo án lớp 3 - Tuần 29
... I- Mục tiêu: A- Tập đọc: 1- Rèn kĩ đọc thành tiếng: - Đọc từ ngữ: Đ - rốt- xi, C - rét- ti, Xtác- đi, Ga- r - nê, Nen- li, khuỷu tay, - Biết đọc câu cảm, câu cầu khiến 2- Rèn kĩ đọc- hiểu :- ... leo - HS viết bảng lớp núi, cầu lông - Lớp viết bảng - Gv nhận xét, cho điểm B- Bài mới: 1- Gtb 2- Hớng dẫn nghe - viết: a)Chuẩn bị: + GV đọc tả - 1HS đọc lại, lớp theo dõi SGK - Câu nói thày giáo ... - nhóm thi đọc - Mỗi hs phải leo đến cột cao - Đ - rốt- xi C - rét- ti leo nh khỉ - Vì cậu bị tật nguyền từ nhỏ( Gù lng) - bạn muốn vợt qua - Nen- li leo cách chật vật - Vì Nen- li lại xin thầy...
 • 20
 • 369
 • 2

giao án lop 3 tuan 29

giao án lop 3 tuan 29
... 138 ( ) ? - Lớp 3D trồng lớp 3A là: 40 – 28 = 12 ( ) c Lớp 3D trồng 3A - Lớp 3D trồng nhiều lớp ? 3B : - Lớp 3D trồng nhiều lớp 3B bao 28 – 25 = ( ) nhiêu ? Đáp số :3 Cây IV/Củng cố -Dặn dò :3- 4 ... nhất, a Lớp trồng nhiều ? lớp 3B trồng Lớp trồng ? - Lớp 3B, 3D, 3A, 3C - Hãy nêu tên lớp theo thứ tự số trồng từ đến nhiều - Lớp 3A lớp 3C trồng là: b Hai lớp 3A 3C trồng đợc tất bao 40 + 45 ... Lớp 3B có học sinh giỏi ? Lớp 3D có học sinh giỏi ? b Lớp 3C có nhiều lớp 3A học sinh giỏi ? - Vì em biết điều - Lớp 3B có 13 học sinh giỏi, lớp 3D có 15 học sinh giỏi - Lớp 3C có nhiều lớp 3A...
 • 26
 • 264
 • 0

Giáo án Lớp 3 tuần 29

Giáo án Lớp 3 tuần 29
... HS lờn bng gii bi, lp b sung 14657 468 23 12804 +36 412 +32 165 + 34 625 51069 78988 47 429 G V :HONG TH M 18 Trng tiu hc Vừ Th Sỏu - GV nhn xột ỏnh giỏ Bi 3: - Gi HS c bi toỏn - Hng dn HS phõn tớch ... phộp tớnh cng 45 732 + - Quan sỏt lờn bng nm v cỏch t 36 195 tớnh v tớnh cỏc s phm vi 100 000 - Yờu cu t t tớnh v tớnh kt qu ? - Mt HS thc hin : 45 732 - Mi mt em thc hin trờn bng +36 195 - Yờu cu ... HCN 135 cm2 72 cm2 160 cm2 175 cm2 15cm2 + 20cm2 = 35 cm2 Chu vi HCN 48 cm 36 cm 46 cm 64 cm 12cm2 x = Trng tiu hc Vừ Th Sỏu Giỏo ỏn Lp 20cm2 + 10cm2 + 15cm2 = 50cm2 - 40cm2 + 10cm2 = Bi 3: Mt...
 • 25
 • 278
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 29

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 29
... Anh chàng truyện có cao cờ khơng ? (Anh chàng đánh cờ kém, khơng thắng ván ) + Truyện đáng cười điểm ? (Anh chàng đánh ván thua ván dùng cách nói tránh để khỏi nhận thua ) c Bài tập : Gọi HS đọc ... 29 Giáo viên : Nguyễn Phi Tuấn Kế Hoạch Bài Học Trường tiểu học EaBá Lớp Củng cố , dặn dò : - u cầu HS chuẩn bị sau SINH HOẠT LỚP - u cầu lớp trưởng lên báo cáo tình hình học tập, lao động tuần ... 86781 68149 + 12 735 98884 18257 64 439 82696 + 52819 6546 5 936 5 Giúp HS yếu cách đặt tính cách tính Bài : (Giảm tải ) Bài : Hướng dẫn HS giải Giải : Độ dài đoạn đường AC : 235 0 - 35 0 = 2000 (m)...
 • 30
 • 230
 • 0

giáo án lớp 3 tuần 29

giáo án lớp 3 tuần 29
... dõi - Bài 3: ( Trang 1 53) - HS nêu - Hớng dẫn phân tích toán - HS nêu ? toán thuộc dạng toán nào? - HS làm, HS lên bảng chữa HS nhận xét - Yêu cầu làm vào - GV chấm, nhận xét, chốt toán giải hai ... 45 732 số - HS nghe 36 194 45 732 + 36 194 - Yêu cầu thhực phép cộng nháp - HS làm nháp, HS lên bảng thực - Gọi HS báo cáo kết - HS nêu kết Nêu cách tính - GV viết bảng: 45 732 - HS theo dõi + 36 194 ... Chuẩn bị sau _ 13 Năm học 2011- 2012 Nguyễn Thị Phơng Tiết 5: Toán ( Tăng) I Mục tiêu: Chủ nhiệm lớp 3D Ôn : diện tích - Rèn kĩ giải toán tính diện tích hình vuông, hình chữ...
 • 17
 • 174
 • 0

Giáo án lớp 3 tuần 29

Giáo án lớp 3 tuần 29
... thắng ván chơi không? + Truyện đáng cười điểm nào? *Hoạt động 2: Làm Bài tập 3: Gv cho Hs đọc yêu cầu - Gv yêu cầu Hs làm cá nhân Gv chia lớp thành nhóm cho em chơi trò tiếp sức - Gv dán tờ giấy ... đề - Gv yêu cầu Hs lớp làm cá nhân vào VBT - Gv dán băng giấy mời Hs thi điền nhanh Hs - Gv nhận xét, chốt lời giải đúng: a) Bác só – sáng – xung quanh – thò xã – – sút b) Lớp – điền kinh – tin ... Hs đọc đoạn trước lớp - Gv gọi Hs đọc tiếp nối đoạn trước lớp - Gv cho Hs giải thích từ: dân chủ, bồi bổ, bổn phận, khí huyết, lưu thông - Gv cho Hs đọc đoạn nhóm Gv yêu cầu lớp đọc đồng * Hoạt...
 • 12
 • 296
 • 0

Giáo án lớp 3-tuần 29 theo chuẩn, ngắn, dễ sửa.

Giáo án lớp 3-tuần 29 theo chuẩn, ngắn, dễ sửa.
... trước lớp - Giáo viên yêu cầu đại diện nhóm lên giới thiệu sản phẩm nhóm trước lớp, - Giáo viên cho lớp đánh giá, nhận xét xem nhóm làm tốt mặt cần rút kinh nghiệm  Hoạt động 2: Thảo luận - Giáo ... thắng ván cờ không ? - Anh ta chẳng thắng ván cờ + Anh ta nói kết ván cờ mình? - Anh ta nói tránh không ăn, đối thủ thắng xin hoà đối thủ không chịu - Giáo viên cho học sinh làm bài, tự tìm từ theo ... hồ ô đánh dấu - Bôi hồ vào mặt sau tờ giấy làm mặt đồng hồ dán vào vị trí đánh dấu ( H 11 ) b.Dán khung đồng hồ vào phần đế: - Bôi hồ vào mặt trước phần gấp lên ô tờ bìa làm khung đồng hồ dán vào...
 • 21
 • 268
 • 0

GIAO AN LOP 3 - TUAN 29 (CKTKN)

GIAO AN LOP 3 - TUAN 29 (CKTKN)
... hay - Lắng nghe nhiệm vụ tiết học - HS tự chọn nhân vật để tập kể lại câu chuyện (có thể lời Nen - li hay Đê rốt - xi, Cô - rét - ti, Ga - - nê ) - Một em kể mẫu lại toàn câu chuyện - Từng ... bài, - Cả lớp nhận xét bổ sung: nhảy xa - nhảy sào - sới vật - em nêu yêu cầu BT - HS làm vào - Một em đọc, em lên bảng thi viết nhanh tên bạn truyện - Cả lớp nhận xét, bình chọn bạn làm nhanh ... cố - dặn dò: - Gọi - HS nêu nội dung - Dặn dò HS nhà đọc - Cả lớp theo dõi - Lớp lắng nghe GV đọc mẫu - Nối tiếp đọc câu - Luyện đọc từ khó mục A - em đọc nối tiếp đoạn câu chuyện - Giải nghĩa...
 • 21
 • 316
 • 2

GIAO AN LOP 3 TUAN 29

GIAO AN LOP 3 TUAN 29
... viªn:LỮ VĂN PHÚC - HS quan s¸t - HS nªu ®Ị to¸n: T×m tỉng cđa sè 45 732 + 36 194 -> Thùc hiƯn phÐp céng 45 732 + 36 194 -> HS tÝnh vµ nªu kÕt qu¶ - HS nªu: ViÕt 45 732 råi viÕt 36 194 xng díi cho c¸c ... ph¶i sang tr¸i… - HS nªu nh SGK 45 732 + 36 194 81926 Vëy 45 732 + 36 194 = 81962 -> HS nªu quy t¾c -> nhiỊu HS nh¾c l¹i - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 18257 +644 93 52819 + 6546 18257 52819 + + 64 439 6546 ... d¹y häc: Ho¹t ®éng1: Quan s¸t nhËn xÐt - GV giíi thiƯu mét sè tranh tÜnh vËt vµ tranh kh¸c lo¹i ? + H·y nªu sù kh¸c gi÷a tranh tÜnh vËt vµ tranh kh¸c lo¹i + V× gäi lµ tranh tÜnh vËt ? Gi¸o viªn:LỮ...
 • 18
 • 179
 • 0

giáo án lớp 3 tuần 29

giáo án lớp 3 tuần 29
... cộng số - HS lên bảng làm, lớp làm vào 64827 86149 37 092 72468 + + + + 21957 12 735 35 864 6 829 7 9297 - u cầu HS nêu cách tính phép 85781 98884 7295 6 tính - HS nêu lớp theo dõi nhận xét b) Bài ... tính lớp làm vào 45. 732 - cộng bằng 6, viết + 36 .194 - cộng bằng 12, viết nhớ 81.926 - cộng 1bằng 8, thêm bằng viết - cộng bằng 11, viết nhớ - cộng 3bằng 7, thêm bằng 8, viết Vậy 45. 732 +36 .194=81.926 ... từ hai chấm Thứ năm ngày 25 tháng 03 năm 2010 TOÁN: LUYỆN TẬP A Mơc tiªu: - Biết tính diện tích hình vng B Ch̉n bị: - Hình vẽ BT3 C Ho¹t ®éng d¹y - häc: Hoạt động giáo viên Khởi động: Hát hát...
 • 26
 • 103
 • 0

Giao an lop 3-Tuan 29- da sua theo trang in

Giao an lop 3-Tuan 29- da sua theo trang in
... Quan sát nhận xét - Gv treo tranh tĩnh vật tranh khác loại: + Các tranh thuộc loại tranh gì? - Tranh vẽ đè tài lễ hội - Tranh vẽ phong cảnh - Tranh vẽ thiếu nhi vui chơi + Tranh thuộc loại tranh ... tĩnh - Tranh vẽ lọ, hoa, vật ? Vì sao? - Tranh vẽ lọ, hoa, tranh tĩnh vật.Vì tranh tĩnh vật vẽ đồ vật - Gv treo tranh tĩnh vật: lọ, hoa, dạng tĩnh + Trong tranh vẽ ? + Màu sắc tranh - Tranh vẽ ... động 1: - Dẫn HS thăm thiên khu vực gần trường - Cho HS theo nhóm - Đi theo nhóm đến địa điểm tham quan * Hoạt động 2: - Giao nhiệm vụ: Quan sát, vẽ ghi chép mơ tả cối vật mà em nhìn - Lắng nghe...
 • 43
 • 209
 • 0

Giao an lop 3 Tuan 29( CKTKN)

Giao an lop 3 Tuan 29( CKTKN)
... Hướng dẫn cách thực phép công 45 732 -Nghe giới thiệu *Hình thành phép cộng 45 732 + 36 194 -GV nêu toán: Tìm tổng hai số 45 732 -GV hỏi: Muốn tìm tổng hai số 45 732 + 36 194, làm nào? -GV: Dựa vào cách ... tích hình chữ nhật Chu vi hình chữ nhật 5cm 3cm x = 15(cm2) 10cm 4cm 10 x = 40(cm2) 32 cm 8cm 32 x = 256(cm2) (5 +3) x = 16 (cm) (10+4) x = 28 (cm) (32 +8) x = 80(cm) -GV nhận xét cho điểm HS Bài ... 45 732 + 36 194 -GV: Hãy nêu cách đặt tính thực -HS tính báo cáo kết -Bắt đầu cộng từ đâu đến đâu? -GV: Hãy nêu bước tính cộng45 732 + -HS nêu: Viết 45 732 xuống cho ca hàng thẳng cột với 45 732 *2...
 • 32
 • 329
 • 2

Giao An loP 3 tuan 29 CKTKN

Giao An loP 3 tuan 29 CKTKN
... + 64 439 5 936 5 82696 35 046 + 26 734 61780 * Bài 3: - HD HS làm 72468 + 6 829 7 9297 2475 + 6820 9295 - Làm vào tập - HS làm vào bảng phụ , HS lớp làm vào Bài giải Đoạn đường AC dài là: 235 0 – 35 0 ... Hướng dẫn cách thực phép cộng 45 732 + 36 194 a Hình thành phép cộng 45 732 + 36 194 * Giáo viên nêu tốn: Tìm tổng hai số: 45 732 + 36 194 H: Muốn tìm tổng hai số 45 732 + 36 194 phải làm ? - Dựa vào cách ... nghìn, hàng chục nghìn, phép cộng 45 732 + 36 194 SGK để có kết 45 732 sau:* cộng với 6, viết 36 194 * cộng 12, viết nhớ 81 926 * cộng 8, thêm 9, viết Vậy: 45 732 + 36 194 = 81926 * cộng 11, viết nhớ...
 • 20
 • 280
 • 1

Giao an lop 3-tuan 29 theo chuan, ngan, de sua.doc

Giao an lop 3-tuan 29 theo chuan, ngan, de sua.doc
... Học sinh đọc + Anh chàng truyện tự nhận người ? - Anh chàng truyện tự nhận + Anh ta có thắng ván cờ khơng ? người cao cờ + Anh ta nói kết ván cờ mình? - Anh ta chẳng thắng ván cờ - Anh ta nói tránh ... cộng, kẻ vạch ngang cộng từ phải sang trái  Hoạt động 2: Thực hành - HS làm • Bài : Tính 64827 86149 37092 72468 + + + - Cho HS tự làm 21957 12735 35864 + 6 829 86784 98884 7295 6 7 9297 - Nhận xét-sửa ... nghệ (hát, múa, độc tấu, kể chuyện, ngâm thơ, trình bày tranh ảnh, ) có liên quan đến chủ đề +Cử người dẫn chương trình +Phân cơng trang trí lớp IV- Tiến trình hoạt động + Người dẫn chương trình...
 • 26
 • 219
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập