chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số

Anh (chị) cho rằng trong thiên truyện của Nguyễn Thi quả đã 1 dòng sông truyền thống liên tục chảy từ những lớp người đi trước: tổ tiên, ông cha, cho đến lớp người đi sau: chị em Chiến v - văn mẫu

Anh (chị) có cho rằng trong thiên truyện của Nguyễn Thi quả đã có 1 dòng sông truyền thống liên tục chảy từ những lớp người đi trước: tổ tiên, ông cha, cho đến lớp người đi sau: chị em Chiến v - văn mẫu
... hệ Những khúc sông gia đình nối tiếp chảy, chảy hoài, chảy máu chảy người Rồi sông gia đình lại chảy biển trăm sông khác Nguyễn Thi buộc ta phải liên tưởng đến biển đến đại dương bao ... Biển biển cách mạng nước mênh mông, rộng lớn v nh cữu Còn đại dương đại dương cách mạng quốc gia bị xâm lược giới Cũng dòng chảy máu thể lưu thông tim, dòng chảy sông cách mạng khơi nguồn trì tim ... rạng ngời niềm hy v ng Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " viết " cách đặt đề " khác viết trên: nhung dua gia dinh cua nguyen thi dong song truyen thong tac pham nhung dua gia dinh anh chi phan tich...
 • 2
 • 783
 • 4

Anh (chị) cho rằng trong thiên truyện của Nguyễn Thi quả đã 1 dòng sông truyền thống liên tục chảy từ những lớp người đi trước: tổ tiên, ông cha, cho đến lớp người đi sau: chị em Chiến và Việt

Anh (chị) có cho rằng trong thiên truyện của Nguyễn Thi quả đã có 1 dòng sông truyền thống liên tục chảy từ những lớp người đi trước: tổ tiên, ông cha, cho đến lớp người đi sau: chị em Chiến và Việt
... giặc thể nói, khúc sông Chiến- Việt khúc sông nhận lưu lượng nhiều hơn, chảy mạnh xa khúc sông trước khúc sông hy vọng gia đình truyền thống bao hệ Những khúc sông gia đình nối tiếp chảy, chảy ... trời mày, đất mày, khu rừng tao” Quả thật, khúc sông Chiến- Việt chảy xa đại diện cho sức trẻ tiến công Trong mẹ Việt mang nỗi đau chồng chưa thể cầm súng để trà thù chiến Việt lại cầm ... chảy hoài, chảy máu chảy người Rồi sông gia đình lại chảy biển trăm sông khác Nguyễn Thi buộc ta phải liên tưởng đến biển đến đại dương bao la rộng lớn Biển biển cách mạng nước mênh mông, rộng...
 • 2
 • 59
 • 0

Chia số 5 chữ số cho số 1 chữ số

Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số
... tính: 19 0 91 x 13 080 x 15 0 91 x Đặt tính tính: 19 0 91 13080 x x 76 36 78 46 x 15 0 91 75 45 37648 : = ? Thứ tư, ngày tháng năm 2009 Toán Chia số năm chữ số cho số chữ số 37648 : = ? 37648 16 ... 51 6 45) : Nhúm : 3 050 7 + 27878 : Nhúm : ( 454 05 82 21) : Kt qu a) 69 218 26736 : 69 218 60306 8 912 3 050 7 + 27878 : 9292 3 050 7 + 39799 b) ( 352 81 + 51 6 45) : 86926 : 43463 ( 454 05 82 21) : 3 718 4 : 9296 Với ... tháng năm 2009 Toán Chia số năm chữ số cho số chữ số Hc sinh thc hin bng Bi 1: Tính: 84848 04 212 12 08 04 08 24693 06 82 31 09 03 23436 24 7 812 03 06 Bi Tóm tắt: 36 55 0 kg ? kg Gii S kg...
 • 17
 • 276
 • 1

Chia số 5 chữ số cho số một chữ số

Chia số có 5 chữ số cho số có một chữ số
... lại : 3 655 0 – 7310 = 29240 (kg) Đáp số : 29240 kg Bµi Tính giá trị biểu thức 69218 – 26736 : ( 352 81 + 51 6 45) : 3 050 7 + 27878 : ( 454 05 – 8221) : Kết a) 69218 – 26736 : 69218 60306 8912 3 050 7 + 27878 ... ngày 15 tháng năm 2009 bảng Bài 1: TÝnh: 84848 04 21212 08 04 08 24693 06 8231 09 03 23436 24 7812 03 06 Bài Tãm t¾t: 36 55 0 kg ? kg Giải Số kg xi măng cửa hàng bán là; 3 655 0kg : = 7310 ( kg) Số ... tư ngày 15 tháng năm 2009 Toán: §Æt tÝnh råi tÝnh: 19 091 x 13 080 x 15 091 x Thứ tư ngày 15 tháng năm 2009 §Æt tÝnh råi tÝnh: 19 091 13080 x x 76 36 78 46 x 15 091 75 45 Thứ tư ngày 15 tháng...
 • 9
 • 184
 • 0

Chia số 5 chữ số cho số một chữ số-utrang

Chia số có 5 chữ số cho số có một chữ số-utrang
... lại : 3 655 0 – 7310 = 29240 (kg) Đáp số : 29240 kg Bµi Tính giá trị biểu thức 69218 – 26736 : ( 352 81 + 51 6 45) : 3 050 7 + 27878 : ( 454 05 – 8221) : Kết a) 69218 – 26736 : 69218 60306 8912 3 050 7 + 27878 ... ngày 15 tháng năm 2009 bảng Bài 1: TÝnh: 84848 04 21212 08 04 08 24693 06 8231 09 03 23436 24 7812 03 06 Bài Tãm t¾t: 36 55 0 kg ? kg Giải Số kg xi măng cửa hàng bán là; 3 655 0kg : = 7310 ( kg) Số ... tư ngày 15 tháng năm 2009 Toán: §Æt tÝnh råi tÝnh: 19 091 x 13 080 x 15 091 x Thứ tư ngày 15 tháng năm 2009 §Æt tÝnh råi tÝnh: 19 091 13080 x x 76 36 78 46 x 15 091 75 45 Thứ tư ngày 15 tháng...
 • 9
 • 174
 • 0

CHIA SỐ 5 CHỮ SỐ CHO SỐ 1 CHỮ SỐ.

CHIA SỐ CÓ 5 CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ.
... CŨ 1/ Đặt tính tính: 217 18 x 18 0 61 x Toán: CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Ví dụ: 37648 : = ? * 37 chia 9,viết Đặt tính nhân 36;37 trừ 36 37 37 648 * Hạ 6,được 16 ;16 chia 4,viết 16 ... 16 ,16 trừ 16 08 * Hạ 4,4 chia 1, viết 1 nhân 4;4 trừ * Hạ 8; chia 2,viết 2 nhân 8;8 trừ Vậy 37648: = 9 412 Toán: CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Bài 1: Tính 84848 24693 23436 Toán: CHIA ... bán: 3 655 0 : =7 310 (kg) ?kg Số kg xi măng lại là: 3 655 0 – 7 310 = 29240(kg) Đáp số: 29240 kg Toán: CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Bài 3: Tính giá trị biểu thức: a/69 218 – 26736 : 3 050 7...
 • 9
 • 362
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập phép chia số 5 chữ số cho số một chữ số pot

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập phép chia số có 5 chữ số cho số có một chữ số pot
... 2/Thực hành: *Bài 1: - BT yêu cầu gì? - Tính theo mẫu - Gọi HS làm bảng - Lớp làm nháp 12760 18 752 257 04 07 638 0 07 6 250 07 51 40 16 - Chữa bài, nhận xét 15 04 *Bài 3: 02 *Bài 2: HS thực tương ... cho biết gì? - BT hỏi gì? - Gọi HS làm bảng Tóm tắt - 27280 kg thóc, thóc nếp 1/4 số thóc Thóc nếp : 27280 kg : 1/4 số thóc - Tính số thóc loại Lớp làm Thóc nếp : ?kg Bài giải Thóc tẻ : ... Thóc tẻ : ? kg Số thóc nếp l : 27280 : = 6820( kg) Số thóc tẻ l : - Chấm nhận xét 27280 – 6820 = 20460( kg) Đáp s : Thóc nếp: *Bài 4: - BT yêu cầu gì? 6820 kg - Em nhẩm ntn? Thóc t : - Gọi HS nêu...
 • 4
 • 331
 • 0

bài giảng toán 3 chương 4 bài 12 chia số 5 chữ số cho số 1 chữ số

bài giảng toán 3 chương 4 bài 12 chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số
... 10 12 13 14 15 16 10 17 11 18 19 20 21 22 23 24 25 Toán CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Bài : Số ? Số chia 15 7 25 33 272 Số chia Th­¬ng Sè d­ 5 2 41 chọn bạn trả lời 7 10 11 12 13 14 ... Số dư bé số chia Toán CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Toán CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Bài 1: Tính : 14 73 1 1 65 15 5 51 2 03 08 252 9 12 632 3 09 15 14 7 29 : = 736 4 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Toán CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Bài : Số ? Số chia Số chia 15 7 25 33 272 Th­¬ng Sè d­ 5 2 41 8 31 8 Toán CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ...
 • 14
 • 148
 • 0

Toan lop 3: Chia số 5 chữ số cho số một chữ số

Toan lop 3: Chia số có 5 chữ số cho số có một chữ số
... năm 2013 Toán Chia số năm chữ số cho số chữ số Bài 2: Tóm tắt Cửa hàng : 3 655 0kg xi măng Đã bán : 1 /5 số xi măng Cửa hàng lại :…….kg xi măng? Bài giải: Số xi măng bán là: 3 655 0 : = 7310(kg) ... 3 655 0 – 7310 = 29240(kg) Đáp số: 29240 kg xi măng Thứ năm ngày 10 tháng năm 2013 Toán Chia số năm chữ số cho số chữ số Bài Tính giá trị biểu thức Nhóm : 69218 – 26736 : Nhóm : ( 352 81 + 51 6 45) ... năm 2013 Toán Chia số năm chữ số cho số chữ số 37648 : = ? 37648 16 9412 04 08 * 3 7chia 9, viết 9 nhân 36; 37 trừ 36 *Hạ 6, 16; 16 chia 4, viết 4 nhân 16; 16 trừ 16 *Hạ 4; chia ®îc 1, viết...
 • 18
 • 265
 • 0

Luyện tập - Chia một số 5 chữ số cho số 1 chữ số

Luyện tập - Chia một số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số
... tính: a) 15 2 73 : b )18 842 : c)36083 : Bài 3: Một kho chứa 27280kg thóc gồm thóc nếp thóc tẻ, số thóc nếp 1/ 4 số thóc kho Hỏi loại thóc ki-lô-gam? Bài 4: Tính nhẩm: 12 000 : = ? Nhẩm: 12 nghìn ... thóc ki-lô-gam? Bài 4: Tính nhẩm: 12 000 : = ? Nhẩm: 12 nghìn : = nghìn Vậy: 12 000 : = 2000 15 0 00 : = 24000 : = 56 000 : = ...
 • 4
 • 108
 • 0

chia so co 5 chu so cho so co 1 chu so

chia so co 5 chu so cho so co 1 chu so
... SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Bài 3: Tính giá trò biểu thức: a) 69 218 – 26736 : = 69 218 - 8 912 = 60306 3 050 7 + 27876 : = 3 050 7 + 9292 = b) 39799 ( 352 81 + 51 6 45) : = 86926 : = 43463 ( 454 05 – 82 21) : ... 37 trừ 36 •Hạ 6, 16 ; 16 chia 4, •viết 4 nhân 16 ; 16 trừ 16 * Hạ 4; chia 1, viết 1 nhân 4; trừ * Hạ 8; chia 2, viết •2 nhân 8; trừ 37648 : = 9 412 Bài: CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ ... tắt: 36 55 0kg ? kg CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Bài giải: Số kg xi măng cửa hàng bán là: 36 55 0 : = 7 310 (kg) Số xi măng lại là: 3 655 0 – 7 310 = 29240(kg) Đáp số: 29240 kg CHIA SỐ...
 • 13
 • 42
 • 0

Chia số 5 chữ số cho số 1 chữ số.

Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số.
... 3 050 7 + 9292 = 212 15 ( 352 81 + 51 6 45) : = 86926 : = 43463 ( 454 05 – 82 21) : = 3 718 4 : = 9296 Thứ tư ngày 20 tháng năm 2 011 Toán: Chia số năm chữ số cho số chữ số + Làm tập – trang 16 3 Cho ... tháng năm 2 011 Toán: Chia số năm chữ số cho số chữ số Một cửa hàng 36 55 0kg xi măng, bán Tóm tắt: ? kg số xi măng Hỏi cửa hàng lại ki-lô-gam xi măng? ? kg 36 55 0kg Bài giải: Số ki-lô-gam ... ngày 20 tháng năm 2 011 Toán: Đặt tính tính: (1) 3224 : 7380 : (2) Thứ tư ngày 20 tháng năm 2 011 Toán: Chia số năm chữ số cho số chữ số 37648 : = ? 37648 37 16 9 412 04 + 37 chia 9, viết 9 nhân...
 • 6
 • 833
 • 2

chia số 5 chữ số cho số 1 chữ số

chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số
... CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ B 37648 : - Đặt tính tính - Trao đổi thống nhóm đôi 37648 16 412 04 08 • 37 chia 9, viết 9 nhân 36 ; 37 trừ 36 • Hạ 6, 16 ; 16 chia 4, viết ... ; 37 trừ 36 • Hạ 6, 16 ; 16 chia 4, viết 4 nhân 16 ; 16 trừ 16 • Hạ ; chia 1, viết 1 nhân ; trừ • Hạ ; chia 2, viết 2 nhân 8, trừ 02 398 47 51 10 Hết ...
 • 6
 • 57
 • 0

Nhân chia số 5 chữ số

Nhân chia số có 5 chữ số
... hình vuông là: 6x = 36( cm2) Đáp số: 36( cm2) Toán( Tăng) ôn : chia số năm chữ số cho số chữ số A-Mục tiêu: -Củng cố phép chia số năm chữ số cho số chữ số -Rèn KN tính giải toán cho ... số a? -Đọc -Đọc số tia số? -Số 100 000 -Tìm số chữ số? -Hai số liền nhau 50 00 đơn vị -Tìm quy luật tia số b? -Đọc -Đọc tia số b? -Yêu cầu HS tự làm -Đọc số *Bài 2: BT yêu cầu gì? -HS đọc số ... lại -Tìm số lớn -So sánh số -HS tìm số nêu KQ a) Số lớn là: 58 90 b )Số lớn là: 77888 -xếp số theo thứ tự từ bé đến lớn -So sánh số -Lớp làm nháp-Nêu KQ 698 25; 779 25; 997 25; 100000 -xếp số theo...
 • 14
 • 283
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: TIỂU LUẬN tìm HIỂU tư TƯỞNG của LÊ NIN về mối QUAN hệ GIỮA KINH tế và CHIẾN TRANH TRONG tác PHẨM HẢI CẢNG LỮ THUẬN THẤT THỦTIỂU LUẬN CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc TRONG tác PHẨM bản án CHẾ độ THỰC dân PHÁP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINHCông tác xã hội với nhóm trẻ em khuyết tật, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp can thiệp ở tỉnh quảng trịHoàn thiện những qui định pháp luật việt nam về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênHợp đồng cầm cố chứng khoán đã niêm yết ở các ngân hàng thương mại việt namHợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo pháp luật việt namPháp luật về doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểmQuy định của pháp luật việt nam về tỉ lệ đảm bảo an toàn của ngân hàng thương mại trong nướcViệt nam trung quốc với triển vọng giải quyết tranh chấp ở biển đôngTIỂU LUẬN - CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHKẾT QUẢ KINH DOANH và THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING của CÔNG TY MINH QUÂNtài liệu ôn thi trung họcKhóa luận tốt nghiệp Phát triển hoạt động quảng cáo Google cho công ty VMMS“Đảng bộ huyện lương sơn (hòa bình) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2005 đến năm 2014”Đảng bộ quận hoàng mai (hà nội) lãnh đạo công tác thanh niên từ năm 2004 đến năm 2014Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàuBài giảng tài liệu môn công pháp quốc tế LÃNH THỔ và BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG LUẬT QUỐC tếĐạo đức phật giáo đối với văn hóa đạo đức người dân quận long biên, hà nộiGiáo dục đạo đức cho học sinh THPT ở tỉnh hải dương hiện nayLý thuyết phân quyền giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền việt nam hiện nay