Phương pháp suy luận và sáng tạo

Các Phương Pháp Suy Luận Sáng Tạo

Các Phương Pháp Suy Luận và Sáng Tạo
... phỏn ú s khụng c phộp thng tr nh l thng thy li suy ngh thụng thng Six thinking Hats c dựng ch yu l : - Kớch thớch suy ngh song song - Kớch thớch suy ngh ton din - Tỏch riờng cỏ tớnh (nh l bn ngó, ... c th v nú) Dựng cỏi nún i din cho dng thc cu suy ngh Nú cp n chiu hng suy ngh hn l tờn gi Mi nún cú mt mu (m mu ny ch i din cho nht dng thc nht cu suy ngh) Mi ngi u s tham gia gúp ý Tu theo kiu ... lõu nhng ụi lm khú khn cho li suy ngh kiu Tõy phng Chng hn nh chỳng ta a cõu: "Nh khụng nờn cú núc!" thụng thng thỡ iu ny khụng phi l ý kin hay Mc dự vy, ý ny dn n suy ngh v cỏc ngụi nh "m núc"...
 • 34
 • 557
 • 6

Các phương pháp suy luận sáng tạo

Các phương pháp suy luận và sáng tạo
... phỏn ú s khụng c phộp thng tr nh l thng thy li suy ngh thụng thng Six thinking Hats c dựng ch yu l : - Kớch thớch suy ngh song song - Kớch thớch suy ngh ton din - Tỏch riờng cỏ tớnh (nh l bn ngó, ... c th v nú) Dựng cỏi nún i din cho dng thc cu suy ngh Nú cp n chiu hng suy ngh hn l tờn gi Mi nún cú mt mu (m mu ny ch i din cho nht dng thc nht cu suy ngh) Mi ngi u s tham gia gúp ý Tu theo kiu ... Tuy nhiờn, mt chỳng cú th dựng lm c s cho nhng phỏt trin li ớch Cỏc Phng Phỏp Suy Lun v Sỏng To -5- Cỏc phng phỏp suy lun vo sỏng to Vừ Quang Nhõn & Trn Th V Bi III: Ni Rng Khỏi Nim Concept Fan...
 • 54
 • 1,647
 • 152

Các phương pháp suy luận sáng tạo

Các phương pháp suy luận và sáng tạo
... nh l thng thy li suy ngh thụng thng -8- Cỏc phng phỏp suy lun vo sỏng to Vừ Quang Nhõn & Trn Th V Six thinking Hats c dựng ch yu l : - Kớch thớch suy ngh song song - Kớch thớch suy ngh ton din ... c th v nú) Dựng cỏi nún i din cho dng thc cu suy ngh Nú cp n chiu hng suy ngh hn l tờn gi Mi nún cú mt mu (m mu ny ch i din cho nht dng thc nht cu suy ngh) Mi ngi u s tham gia gúp ý Tu theo kiu ... Phng phỏp ny kớch thớch suy ngh sỏng to Synectics nng ng hoỏ c hai bỏn cu i nóo trỏi v phi Nú cung ng mt trng thỏi suy ngh khụng b rng buc vo ý thc - 24 - Cỏc phng phỏp suy lun vo sỏng to Vừ...
 • 40
 • 250
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN SÁNG TẠO

CÁC PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN VÀ SÁNG TẠO
... Phng Phỏp Suy Lun v Sỏng To Bi IV: Kớch Hot Provocation (Tm dch Kớch Hot) Tng t nh phng phỏp Random Input, õy l mt k thut t khỏ quang trng Tỏc ng chớnh cu phng phỏp l a s suy ngh cỏc nn np suy ngh ... phỏn ú s khụng c phộp thng tr nh l thng thy li suy ngh thụng thng Six thinking Hats c dựng ch yu l : - Kớch thớch suy ngh song song - Kớch thớch suy ngh ton din - Tỏch riờng cỏ tớnh (nh l bn ngó, ... c th v nú) Dựng cỏi nún i din cho dng thc cu suy ngh Nú cp n chiu hng suy ngh hn l tờn gi Mi nún cú mt mu (m mu ny ch i din cho nht dng thc nht cu suy ngh) Mi ngi u s tham gia gúp ý Tu theo kiu...
 • 50
 • 246
 • 0

các phương pháp suy luạn sáng tạo

các phương pháp suy luạn và sáng tạo
... học cuả Việt Nam) Các Phương Pháp Suy Luận Sáng Tạo Bài VI: DOIT DOIT - Một Trình Tự Đơn Giản để Sáng Tạo Các kỹ thuật nêu chương truớc tập trung khiá cạnh đặc biệt cuả tư sáng tạo DOIT "gói ghém" ... khác cách tiếp cận vấn đề) Vì phương pháp nhiều lạ so với phương pháp dạy trường nên bạn cố gắng đọc, hiểu làm quen với cách xử dụng chúng Chắc chắn phương pháp đem lại nhiều ích lợi cho việc suy ... Đây phương pháp suất sắc dùng để phát triển nhiều giải đáp sáng tạo cho vấn đề Phương pháp hoạt động cách tập trung vấn đề, rút nhiều đáp án cho Các ý niệm/hình ảnh vấn đề trước hết nêu cách...
 • 150
 • 20
 • 0

Các phương pháp suy luận sáng tạo

Các phương pháp suy luận và sáng tạo
... Phỏp Suy Lun v Sỏng To Bi IV: Kớch Hot Provocation (Tm dch Kớch Hot) Tng t nh phng ph|p Random Input, }y l{ mt k thut t kh| quang trng T|c ng chớnh cu phng ph|p l{ a s suy ngh cỏc nn np suy ngh ... ph|n ú s khụng c phộp thng tr nh l{ thng thy li suy ngh thụng thng Six thinking Hats c dựng ch yu l{ : - Kớch thớch suy ngh song song - Kớch thớch suy ngh to{n din - T|ch riờng c| tớnh (nh l{ bn ... th v nú) Dựng c|i nún i din cho dng thc cu suy ngh Nú cp n chiu hng suy ngh hn l{ tờn gi Mi nún cú mt mu (m mu ny ch i din cho nht dng thc nht cu suy ngh) Mi ngi u s tham gia gúp ý Tu theo kiu...
 • 67
 • 62
 • 0

Các phương pháp suy luận vào sáng tạo ppt

Các phương pháp suy luận vào sáng tạo ppt
... ngi thụng thng cú th thy c õy l mt khuụn mu cho s suy ngh v nú cú th kt hp thnh li suy ngh nh hng (lateral thinking) Trong - - Cỏc phng phỏp suy lun vo sỏng to Vừ Quang Nhõn & Trn Th V phng phỏp ... phỏn ú s khụng c phộp thng tr nh l thng thy li suy ngh thụng thng Six thinking Hats c dựng ch yu l : - Kớch thớch suy ngh song song - Kớch thớch suy ngh ton din - Tỏch riờng cỏ tớnh (nh l bn ngó, ... c th v nú) Dựng cỏi nún i din cho dng thc cu suy ngh Nú cp n chiu hng suy ngh hn l tờn gi Mi nún cú mt mu (m mu ny ch i din cho nht dng thc nht cu suy ngh) Mi ngi u s tham gia gúp ý Tu theo kiu...
 • 41
 • 68
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm-phương pháp chứng minh sáng tạo bất đẳng bằng sử dụng các tính chất đại số hình học của tích phân

sáng kiến kinh nghiệm-phương pháp chứng minh và sáng tạo bất đẳng bằng sử dụng các tính chất đại số và hình học của tích phân
... rộng tính chất hình học tích phân từ không gian chiều lên chiều, sử dụng tích phân để chứng minh bất đẳng thức chứa số tổ hợp, nghiên cứu việc dùng tích phân để chứng minh bất đẳng thức bất đẳng ... tích phân giải dễ dàng dùng phương pháp khác gặp nhiều khó khăn Để thấy hiệu việc dùng tích phân để chứng minh bất đẳng thức, ví dụ sau sử dụng ứng dụng tích phân để tạo bất đẳng thức có sử dụng ... sử dụng tính chất đại số đơn giản tích phân để chứng minh số toán liên quan, sở đưa ví dụ áp dụng để sáng tạo bất đẳng thức, vấn đề lại đề cập đến việc thông qua ước lượng trực quan từ hình học...
 • 41
 • 465
 • 0

Phương pháp nghiên cứu sáng tạo mạch quang truyền dẫn định hướng Viba dùng IC giải đa hợp EPROM p10 potx

Phương pháp nghiên cứu và sáng tạo mạch quang truyền dẫn định hướng Viba dùng IC giải đa hợp EPROM p10 potx
... hoạt động mạch Mạch điện gồm có IC 4060 kết hợp với thạch anh 4MHz, điện trở R2,R3 tụ C8,C9 tạo thành mạch dao động cung cấp hai tín hiệu 500ms 1ms cho vi mạch lập trình để thực chức đếm, giải mã, ... nhấn S1 S2 dùng để điều chỉnh phút Ưu điểm mạch điện là: - Có linh kiện board mạch điện đơn giản thuận lợi việc kiểm tra có cố hư hỏng - Công suất tiêu thụ mạch giảm đáng kể dùng phương pháp quét ... tài Ưu điểm mạch là: - Mạch điện đơn giản (chỉ với IC số mạch) , dễ thực hiện, dễ kiểm tra linh kiện gặp cố - Vi mạch lập trình ứng dụng vào nhiều công việc khác cách lập trình cho vi mạch - Công...
 • 10
 • 156
 • 0

Phương pháp nghiên cứu sáng tạo mạch quang truyền dẫn định hướng Viba dùng IC giải đa hợp EPROM p9 pptx

Phương pháp nghiên cứu và sáng tạo mạch quang truyền dẫn định hướng Viba dùng IC giải đa hợp EPROM p9 pptx
... mềm Synario công ty Lattice cho phép lập trình vi mạch PLD đến 14.000 cổng, chương trình soạn thảo dạng sơ đồ mạch logic ngôn ngữ AHDL Gọi chương trình bẳng cách kích đúp vào biểu tượng ISP Synario, ... hình soạn thảo sơ đồ mạch logic Trên hình có chứa sơ đồ tên ”donghoso”.Bên phải hình có đề mục lệnh nhằm mục đích kiểm tra, đơn giản thiết lập sơ đồ logic vi mạch Ứng dụng vi mạch số lập trình Trang ... LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PLPL (AMD) APEEL (ICT) A+PLUS (Altera) iPLDS II (Intel) ERASIC (Exel) CUPL (Logical Dev) ABEL (Data I/O) ELDS (Pistohl) LOG /IC (Elan) PLDesigner (Minc) GVHD : TRẦN VĂN...
 • 10
 • 99
 • 0

Phương pháp nghiên cứu sáng tạo mạch quang truyền dẫn định hướng Viba dùng IC giải đa hợp EPROM p8 pot

Phương pháp nghiên cứu và sáng tạo mạch quang truyền dẫn định hướng Viba dùng IC giải đa hợp EPROM p8 pot
... TRỌNG 10 Họ vi mạch ERASIC(Erasable Programmable Application Specific IC) Họ vi mạch ERASIC giới thiệu công ty Exel Microeletronics có cấu trúc tương tự họ PML chế tạo công nghệ CMOS EEPROM khác ... tín hiệu ngỏ vào, cổng đệm ngỏ hay hàm logic FF, mạch đếm hay mạch tổ hợp Công ty Signetics phân loại macro sau: ngỏ vào macro ngỏ vào, macro ngỏ khối chức khác ghi hay mạch tổ hợp gọi macro ... vào cổng NAND sử dụng ngỏ vào tín hiệu hàm logic thực với cấu trúc cấp logic Vi mạch đại diện cho họ PML PLHS 501 có cấu tạo gồm 72 cổng NAND có 44 cổng NAND dùng để hỗ trợ cho macro ngỏ Vi mạch...
 • 10
 • 108
 • 0

Phương pháp nghiên cứu sáng tạo mạch quang truyền dẫn định hướng Viba dùng IC giải đa hợp EPROM p7 pptx

Phương pháp nghiên cứu và sáng tạo mạch quang truyền dẫn định hướng Viba dùng IC giải đa hợp EPROM p7 pptx
... TRẦN VĂN TRỌNG Vào/Clk Vào/ra Ngỏ vào Vào/ra Ngỏ vào Vào/ra Ngỏ vào Vào/ra Ngỏ vào Vào/ra Ngỏ vào Vào/ra Ngỏ vào Vào/ra Ngỏ vào Vào/ra Ngỏ vào Hình 3.10 Sơ đồ logic PEEL18CV8 Họ vi mạch EPLD (Erasable ... EP900 số cổng logic IC tăng gấp đôi số ngỏ vào Vi mạch EP1800 thực đồng thời chức khác nhau, xem vi mạch rời Những vi mạch số lập trình hướng đến mật độ tích hợp 1000 cổng logic chip gây ảnh hưởng ... biến Điều giúp cho vi mạch thực nhiều phương trình phức tạp Nhờ vào cấu tạo ngỏ cổng PLD nên ngỏ vào vi mạch có đặc tính giao tiếp chiều, điều làm tăng khả xử lý vi mạch tạo thuận lợi cho việc...
 • 10
 • 123
 • 0

Phương pháp nghiên cứu sáng tạo mạch quang truyền dẫn định hướng Viba dùng IC giải đa hợp EPROM p6 ppsx

Phương pháp nghiên cứu và sáng tạo mạch quang truyền dẫn định hướng Viba dùng IC giải đa hợp EPROM p6 ppsx
... liệu hàng cột ma trận LED từ EPROM đưa đến III KẾT LUẬN: Đề tài “THIẾT KẾ MẠCH QUANG BÁO DÙNG EPROM hoàn thành Đề tài trình bày nguyên tắc hoạt động mạch quang báo dùng EPROM, giới thiệu cách sử ... sơ đồ chân, sơ đồ nội bộ… IC số dùng mạch Đề tài đưa hai loại mạch Auto Reset, mạch dùng để xác đònh trạng thái hoạt động mạch (ngay vừa cấp điện); điều cần thiết dùng IC đếm, Flip-Flop… Cuối em ... hiệu điều khiển từ EPROM gởi đến Theo hình vẽ, tín hiệu điều khiển từ EPROM gởi đến mức logic thấp cho phép IC 74573 thứ (nằm phía trái cặp IC 74573, theo hình vẽ) hoạt động, cấm IC lại hoạt động...
 • 8
 • 110
 • 0

Phương pháp nghiên cứu sáng tạo mạch quang truyền dẫn định hướng Viba dùng IC giải đa hợp EPROM p5 ppt

Phương pháp nghiên cứu và sáng tạo mạch quang truyền dẫn định hướng Viba dùng IC giải đa hợp EPROM p5 ppt
... Ngoài ra, IC chuyên dùng giúp làm giảm giá thành mạch, giảm độ phức tạp mạch in giúp mạch dễ dàng đạt tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật… Phần sau đưa hai mạch chốt liệu sử dụng IC chuyên dùng Mạch chốt ... thiết kế mạch in (cho mạch điện đồ án này) Vì đồ án sử dụng IC 74573 để làm chốt liệu điều khiển màu (IC 74573 có sơ đồ chân phù hợp cho việc thiết kế mạch in IC 74241: ngõ vào ngõ IC nằm hai ... Nguyễn Phương Quang * Giải thích nguyên lý hoạt động mạch: Các đường liệu ngõ vào hai IC chốt mắc song song với nối đến ngõ IC 74138 (các IC quét cột) Chân điều khiển xuất liệu (CE) nối với mạch...
 • 10
 • 131
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp suy luận và sáng tạo pdfphương pháp suy luận sáng tạođược sự hướng dẫn và giảng dạy trực tiếp từ thầy với nhiều phương pháp thủ thuật hay sáng tạo nhóm xin được trình bày báo cáo về đề tài bài tập lớn của nhómphương pháp suy luậnphương pháp suy luận diễn dịchphương pháp suy diễn và quy nạpBƯỚC đầu NHẬN xét sự BIẾN đổi KHỚP cắn và CHỨC NĂNG NHAI ở BỆNH NHÂN cắt đoạn XƯƠNG hàm dưới đã được GHÉP XƯƠNGĐẶC điểm HÌNH ẢNH tổn THƯƠNG ở BỆNH NHÂN đột QUỴ não có hội CHỨNG CHUYỂN hóaĐÁNH GIÁ tác DỤNG GIẢM sốt của CAO THOÁI NHIỆT TRONG điều TRỊ sốt XUẤT HUYẾT DENGUE độ i và IINHẬN xét một số đặc điểm lâm SÀNG BỆNH NHÂN mất RĂNG hàm TRÊN TỪNG PHẦN TRONG kỹ THUẬT cấy GHÉP IMPLANT NHA KHOA có GHÉP XƯƠNGKẾT QUẢ gây mê mổ TIM dưới TUẦN HOÀN NGOÀI cơ THỂ TRONG bốn năm tại BỆNH VIỆN BẠCH MAIKIẾN THỨC, THÁI độ và THỰC HÀNH về làm mẹ AN TOÀN của các bà mẹ tại THỊ xã LAI CHÂU năm 2009NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và các yếu tố NGUY cơ của BỆNH NHỒI máu nãoHOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG THAM GIA PHÒNG, CHỐNG HIVAIDS Ở VIỆT NAMĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI CỦA NGƯỜI BỆNH CÓ CHẤN THƯƠNG VAI BẰNG MÁY GIA TỐC KẾMỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP CỦA NGƯỜI DÂN TẠI 2 XÃ THUỘC HUYỆN HÀM THUẬN BẮC TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2013Tạp chí nghiên cứu y học Volume 104 số 6 năm 2016TÁC DỤNG GIẢM ĐAU VÀ CẢI THIỆN CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG CỦA ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP VỚI XÔNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG CẤPGiải phương trình lyapunov bằng phương pháp luân phương ẩn (LV thạc sĩ)bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề nhiệt độ không khí và các dạng bài tập liên quan trong thi học sinh giỏibồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đấtbồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề kiến thức cơ bản và các dạng câu hỏi về địa hình việt nam trong bồi dưỡng học sinh giỏi quốc giabồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và hoàn lưu khí quyểnMỘT SỐ ĐA HÌNH GEN TP53 TRONG UNG THƯ TẾ BÀO GAN NGUYÊN PHÁTGIÁ TRỊTIÊN LƯỢNG CỦA NỒNG ĐỘ ESTRADIOL TẠI NGÀY TIÊM hCG VỚI HỘI CHỨNG QUÁ KÍCH BUỒNG TRỨNG SỚM TRONG THỤ TINH ỐNG NGHIỆMBáo cáo chuyên đề bất đẳng thức
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập