ThS37 013 nghiên cứu các thuật toán tạo bóng trong đồ hoạ ba chiều tương tác thời gian thực

Nghiên cứu các thuật toán tạo bóng trong đồ hoạ ba chiều tương tác thời gian thực

Nghiên cứu các thuật toán tạo bóng trong đồ hoạ ba chiều tương tác thời gian thực
... trình đồ họa ba chiều mang tính tương tác, thời gian thực Từ phần luận TP văn nói thuật toán tạo bóng, xin hiểu thuật toán tạo bóng giả TN Các thuật toán tạo bóng (giả) đồ họa ba chiều nghiên cứu ... thử nghiệm thuật toán tạo bóng phổ biến hiệu cao đồ họa ba chiều thời gian thực nay, bao gồm : o Thuật toán tạo bóng phẳng Planar Shadow o Thuật toán tạo bóng Shadow Volume o Thuật toán Projective ... xây dựng thuật toán tạo -7- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN TIN HỌC KHÓA 99 bóng mà tập trung vào nghiên cứu thuật toán tạo bóng hệ thống mang tính thời gian thực Trong hệ thống thời gian thực, phải...
 • 70
 • 295
 • 3

NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN TẠO BÓNG TRONG ĐỒ HỌA BA CHIỀU TƯƠNG TÁC THỜI GIAN THỰC

NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN TẠO BÓNG TRONG ĐỒ HỌA BA CHIỀU TƯƠNG TÁC THỜI GIAN THỰC
... trình đồ họa ba chiều mang tính tương tác, thời gian thực Từ phần luận TP văn nói thuật toán tạo bóng, xin hiểu thuật toán tạo bóng giả TN Các thuật toán tạo bóng (giả) đồ họa ba chiều nghiên cứu ... thử nghiệm thuật toán tạo bóng phổ biến hiệu cao đồ họa ba chiều thời gian thực nay, bao gồm : o Thuật toán tạo bóng phẳng Planar Shadow o Thuật toán tạo bóng Shadow Volume o Thuật toán Projective ... dụng thuật toán tạo bóng giả, thuật toán độ xác 100% nhiên chúng cho bóng chấp nhận thị giác người Độ phức tạp chi phí tính toán thuật toán thấp nhiều so với M thuật toán tạo bóng thực thuật toán...
 • 70
 • 231
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu các thuật toán tạo bóng trong đồ hoạ ba chiều tương tác thời gian thực docx

Luận văn:Nghiên cứu các thuật toán tạo bóng trong đồ hoạ ba chiều tương tác thời gian thực docx
... hiểu thuật toán tạo bóng giả TN Các thuật toán tạo bóng (giả) đồ họa ba chiều nghiên cứu từ năm 80 kỷ trước Có thể kể thành tựu lớn việc K H nghiên cứu bóng thời gian này, : -Ð H Thuật toán tạo bóng ... nghiệm thuật toán tạo bóng phổ biến hiệu cao đồ họa ba chiều thời gian thực nay, bao gồm : o Thuật toán tạo bóng phẳng Planar Shadow o Thuật toán tạo bóng Shadow Volume o Thuật toán Projective ... cho thuật toán tạo bóng để giới hạn vùng bóng Đây H phần tùy chọn mô tả kỹ thuật đồ họa ba chiều bỏ qua K biết -Ð H Phần – Các thuật toán tạo bóng : Giới thiệu thuật toán tạo bóng nghiên cứu luận...
 • 70
 • 160
 • 0

Nghiên cứu các thuật toán lập lịch trong điện toán đám mây

Nghiên cứu các thuật toán lập lịch trong điện toán đám mây
... nguyên Lập lịch nhiệm vụ điện toán đám mây dựa thuật toán GA cải tiến Phần nghiên cứu thuật toán lập lịch GA cải tiến, phương pháp lập lịch Min-Min MaxMin sát nhập thuật toán GA tiêu chuẩn Các kỹ thuật ... nhiệm vụ cho máy thực tính toán nhiệm vụ thời gian thực thi nhỏ 10 CHƯƠNG III NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THUẬT TOÁN LẬP LỊCH Thuật toán lập lịch nhiệm vụ dựa Cân tải Điện toán đám mây Tải máy ảo xét đến thể ... công cộng Đám mây lai Đám mây riêng Đám mây riêng Doanh nghiệp Hình Các loại đám mây Các mô hình dịch vụ điện toán đám mây Cơ sở hạ tầng đám mây đóng vai trò dịch vụ (IaaS) Các khả cung cấp đến khách...
 • 24
 • 376
 • 0

NGHIÊN cứu các THUẬT TOÁN điều KHIỂN TRONG ANTEN THÍCH NGHI

NGHIÊN cứu các THUẬT TOÁN điều KHIỂN TRONG ANTEN THÍCH NGHI
... khắc phục anten thích nghi 35 CHƯƠNG NGHI N CỨU CÁC THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI TRONG ANTEN THÍCH NGHI Trong chương đồ án đưa kết luận quan trọng việc định dạng búp sóng thích nghi tạo giản ... giàn anten cần có thuật toán điều khiển trọng số thay đổi thích nghi theo biến đổi môi trường tín hiệu Có nhiều thuật toán nghi n cứu đưa đồ án tập trung nghi n cứu thuật toán sử dụng phổ biến anten ... số vấn đề kỹ thuật mạng thông tin di động tế bào Chương 2: Tổng quan anten thông minh Chương 3: Nghi n cứu thuật toán điều khiển thích nghi Chương 4: Mô thuật toán điều khiển thích nghi Em xin...
 • 89
 • 135
 • 0

Nghiên cứu các thuật toán nhận dạng cảm xúc khuôn mặt trên ảnh 2d

Nghiên cứu các thuật toán nhận dạng cảm xúc khuôn mặt trên ảnh 2d
... Trang 10 Cảm xúc ách thức vấn đề nhận dạng cảm xúc khuôn mặt Xác định cảm xúc khuôn mặt toán khó người cảm xúc bản, nhiều cảm xúc đa dạng khác Hơn nhận dạng cảm xúc dựa đặc điểm khuôn mặt nên ... ứng dụng nhận dạng cảm xúc thời gian thực Mô hình tổng quan Ảnh đầu vào Phát khuôn mặt Ảnh ứng viên khuôn mặt Tiền xử lý ảnh Ảnh tiền xử lý Nhận dạng cảm xúc Hình 1: Mô hình nhận dạng cảm xúc Trang ... hiểu cảm xúc Cách tốt để người biểu thị Trang cảm xúc qua khuôn mặt Bài toàn nhận dạng cảm xúc khuôn mặt bắt đầu nghiên cứu từ năm 1970 kết đạt đến nhiều hạn chế Ứng dụng nhận dạng cảm xúc sống...
 • 43
 • 924
 • 18

Nghiên cứu các thuật toán phân lớp dữ liệu dựa trên cây quyết định

Nghiên cứu các thuật toán phân lớp dữ liệu dựa trên cây quyết định
... - 2- Nghiên cứu thuật toán phân lớp liệu dựa định Chương TỔNG QUAN VỀ PHÂN LỚP DỮ LIỆU DỰA TRÊN CÂY QUYẾT ĐỊNH 1.1 Tổng quan phân lớp liệu data mining 1.1.1 Phân lớp liệu Ngày phân lớp liệu (classification) ... trình phân lớp liệu - (b2) Phân lớp liệu Trong mô hình phân lớp, thuật toán phân lớp giữ vai trò trung tâm, định tới thành công mô hình phân lớp Do chìa khóa vấn đề phân lớp liệu tìm thuật toán phân ... Partition(Sk) } Hình - Mã giả thuật toán phân lớp liệu dựa định Khóa luận tốt nghiệp – Nguyễn Thị Thùy Linh – K46CA - 14- Nghiên cứu thuật toán phân lớp liệu dựa định Các thuật toán phân lớp C4.5 (Quinlan,...
 • 67
 • 782
 • 3

nghiên cứu các thuật toán mờ để giảm nhiễu tiếng vang trong miền phổ nhằm nâng cao chất lượng tiếng nói

nghiên cứu các thuật toán mờ để giảm nhiễu tiếng vang trong miền phổ nhằm nâng cao chất lượng tiếng nói
... hiệu thuật tóan so sánh khỏang cách nguồnmicrophone khác Bài báo chia làm ba phần, đề cập đến hai thuật toán phương pháp đánh giá chất lượng thuật toán kết đánh giá đạt Thuật toán trừ phổ 2.1 Thuật ... phương pháp nâng cao chất lượng tiếng nói : phép đo tỉ số tín hiệu nhiễu tiếng vang; gồm phép đo dựa hệ số tuyến tính khoảng cách Log Likehook Ratio (LLR), Itakura Saito (IS), khoảng cách phổ (CEP) ... thực chương trình matlab ta thấy: Cả hai thuật toán cải thiện chất lượng tín hiệu bị nhiễu tiếng vang Phép đánh giá chất lượng tín hiệu sau xử lý giảm tiếng vang dựa PESQ WSS có độ tin cậy tương...
 • 6
 • 172
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN NÉN DỮ LIỆU THUẬT TOÁN LZW

NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN NÉN DỮ LIỆU THUẬT TOÁN LZW
... bày số thuật toán nén thông dụng Giúp có nhìn tổng quát nén liệu Đồng thời trình bày thuật toán LZ78 LZW Có thể nói thuật toán tiêu biểu hệ thống mã họ LZ, tiền đề cho thuật toán nén liệu tốt ... pháp mã hóa LZW Thuật toán chuyển giao thuật toán LZ78 Như biết thuật toán LZ78, việc lưu trữ ký tự theo sau đoạn thường gây lãng phí nhớ nên hiệu nén chưa cao Thuật toán LZW quản lý cách loại ... loại bỏ chuỗi S theo sau Thuật toán LZW khắc phục lãng phí nhớ mà thuật toán trước không tận dụng hết Đồng thời khắc phục cứng nhắc thuật toán nén, góp phần làm thuật toán nén trở nên mềm dẻo hơn,...
 • 5
 • 672
 • 9

Nghiên cứu các thuật toán lý thuyết đồ thị và ứng dụng dạy tin học chuyên THPT

Nghiên cứu các thuật toán lý thuyết đồ thị và ứng dụng dạy tin học chuyên THPT
... tiêu nghiên cứu Mục đích đề tài là: Nghiên cứu thuyết đồ thị số thuật toán ứng dụng đồ thị việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học trường THPT - Nắm khái niệm thuyết đồ thị - Xây dụng số thuật ... thuật toán đồ thị - Ứng dụng số thuật toán đồ thị giải số toán liên quan đến đồ thị - Nhận dạng số toán Tin học sử dụng phương pháp đồ thị Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu thuyết ... dung nghiên cứu tổng quan thuyết đồ thị: Các định nghĩa, loại đồ thị, bậc đồ thị, đường chu trình đồ thị, đồ thị con, đồ thị phận tính liên thông đồ thị, phương pháp biểu diễn đồ thị, đồ thị...
 • 26
 • 397
 • 2

Nghiên cứu các thuật toánhóa khóa công khai và ứng dụng trong chữ ký điện tử

Nghiên cứu các thuật toán mã hóa khóa công khai và ứng dụng trong chữ ký điện tử
... hóa công khai thuật toán thiết kế cho khóa hóa khác so với khóa giải khóa giải hóa tính toán từ khóa hóa Khóa hóa gọi khóa công khai (public key), khóa giải gọi khóa riêng (private ... KHÓA CÔNG KHAI 1.1 Khái niệm hóa khóa công khai 1.1.1 Mật hóa khóa đối xứng 1.1.2 Mật hóa khóa công khai 1.2 Các thuật toán mật hóa khóa công khai ... hóa khóa công khai, khóa cá nhân phải giữ bí mật khóa công khai phổ biến công khai Trong khóa, dùng để hóa khóa lại dùng để giải Điều quan trọng hệ thống tìm khóa bí mật biết khóa công khai...
 • 65
 • 382
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các thuật toán mã hóa khóa công khai và ứng dụng trong chữ ký điện tửthuật toán tô màu trong đồ họathuật toán tô màu trong đồ họa máy tínhcac giao thuc cho cac ung dung tuong tac thoi gian thuccác giao thức cho ứng dụng tương tác thời gian thựccác số liệu từ nghiên cứu sẽ được xử lý bằng các thuật toán thông kê trong y học với phần mềm pasw statistics 18 0 spss statistics 18 0các thuật toán tìm kiếm trong trí tuệ nhân tạonghiên cứu kỹ thuật gây tạo trầm hương trên thân cây dó trầmtổng quan tình hình nghiên cứu về kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mạicác thuật toán thích nghi trong việc tạo dạng böp sóngcác thuật toán tạo tia mù khácthuật toán tạo bóng phẳng planar shadowcác thuật toán tìm kiếm trên đồ thịcác thuật toán sắp xếp trong cấu trúc dữ liệucác thuật toán giấu tin trong ảnh240 writing topics with sample LIKE TEST PREPCác khái niệm Cơ sở hạ tầngThực trạng giao thông đường bộBài tập giải tích 1 có đáp ánVỀ mối QUAN hệ hợp tác GIỮA giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh và các tổ CHỨC, đoàn THỂ TRONG VIỆC GIÁO dục đạo đức PHÁP LUẬT CHO học SINH THPTtài liệu bài giảng hayTiêu chuẩn Châu Âu EC7: Kết cấu nền móng phần 1.1: Quy định chung (Eurocode7 BS EN1997 1 e 2004 Geotechnicl desgn part 1.1: General rules)Tiểu luận quan điểm của đảng về phát triển kinh tế hàng hoá thị trường định hướng XHCNTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 4: Bể chúa, ống dẫn (Eurocode8 BS EN1998 4 e 2006 Design of structure for earthquake resistance part 4:Silos, tanks and pipelines)Tiểu luận triết học mác lêninTiểu luận trong điều kiện hiện nay của nước ta, muốn tăng thu nhập quốc dân thì phải làm gìTiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.1: Quy định chung (Eurocode9 BS EN1999 1 1 e 2007 general structural rules Design of aluminum structures part 1.1: General structural rules)Tiểu luận biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng HCM (4)Tiểu luận phân tích quan điểm của mark con người cải tạo hoành cảnh đến đâu thì cải tạo bản thân đến đóTiểu luận biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng HCM (16)Tiểu luận luận chứng giá trị tư tưởng về tự do của hêgenTiểu luận luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và sự vận dụng quy luật đó vào điều kiện ở VNTiểu luận mâu thuẫn giữa sản xuất tiêu dùng hàng hoá liên hệ thực tế ở việt namTiểu luận mối quan hệ giữa triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình xây dựng CNXH ở nước taTiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 2: Yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế, lựa chọn vật liệu (Eurocode5 BS EN1996 2 e 2006 Design of masonry structures part 2: Desgin consideratins, selection of materials and execution of masonry)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập