ThS31 113 khái niệm xác suất trong dạy học toán ở trường THPT

Khái niệm xác suất trong dạy - học toán trường THPT

Khái niệm xác suất trong dạy - học toán ở trường THPT
... sĩ : Khái niệm xác suất dạy - học tốn trường THPT -1 7- www.VNMATH.com Chương : Đặc trưng khoa học luận khái niệm xác suất Vũ Như Thư Hương - Nhưng ơng rõ điểm hạn chế cách xác định xác suất phương ... xác suất cách tổng qt), … Luận văn thạc sĩ : Khái niệm xác suất dạy - học tốn trường THPT -2 4- www.VNMATH.com Chương : Đặc trưng khoa học luận khái niệm xác suất Vũ Như Thư Hương Những khái niệm ... trình hình thành khái niệm xác suất theo trục thời gian vừa gắn liền với tiếp cận khái niệm xác suất quen thuộc Luận văn thạc sĩ : Khái niệm xác suất dạy - học tốn trường THPT -9 - www.VNMATH.com...
 • 130
 • 291
 • 0

Khái niệm xác suất trong dạy - học toán trường THPT.pdf

Khái niệm xác suất trong dạy - học toán ở trường THPT.pdf
... sĩ : Khái niệm xác suất dạy - học tốn trường THPT -1 7- www.VNMATH.com Chương : Đặc trưng khoa học luận khái niệm xác suất Vũ Như Thư Hương - Nhưng ơng rõ điểm hạn chế cách xác định xác suất phương ... xác suất cách tổng qt), … Luận văn thạc sĩ : Khái niệm xác suất dạy - học tốn trường THPT -2 4- www.VNMATH.com Chương : Đặc trưng khoa học luận khái niệm xác suất Vũ Như Thư Hương Những khái niệm ... thành giáo viên học sinh q trình dạy học khái niệm xác suất ? Nó thể cụ thể kiểu nhiệm vụ nào, kỹ thuật ? Luận văn thạc sĩ : Khái niệm xác suất dạy - học tốn trường THPT -5 - Phần mở đầu www.VNMATH.com...
 • 130
 • 233
 • 2

Khái niệm xác suất trong dạy học toán trường phổ thông

Khái niệm xác suất trong dạy học toán ở trường phổ thông
... KHÁI NIỆM XÁC SUẤT TRONG DẠY HỌC TOÁN TRƯỜNG PHỔ THÔNG I MỞ ĐẦU I.1.Lý chọn đề tài Lý thuyết xác suất ngày trở thành ngành toán học lớn, chiếm vị trí quan trọng ... trưng khoa học luận khái niệm xác suất ∗ Các cách định nghĩa xác suất Điều kiện để sử dụng định nghĩa ∗ Tìm hiểu ưu nhược điểm cách định nghĩa khái niệm xác suất góc độ toán học thực tế dạy học Từ ... học, … II.2.Các cách định nghĩa khái niệm xác suất: Từ tham khảo lịch sử nảy sinh phát triển khái niệm xác suất giáo trình Lý thuyết xác suất bậc đại học, khái niệm xác suất tiếp cận theo cách sau:...
 • 18
 • 977
 • 12

Khái niệm xác suất trong dạy học toán trung học phổ thông

Khái niệm xác suất trong dạy học toán ở trung học phổ thông
... cận khái niệm xác suất Nghiên cứu Henry [6] bàn việc dạy học xác suất bậc trung học từ quan điểm lịch sử, khoa học luận didactic đây, ơng gắn liền vấn đề khoa học luận xác suất với hình học ... lần khái niệm xác suất thức đưa vào dạy thí điểm trước tiến hành dạy đại trà (từ năm học 2006-2007) Vì chúng tơi quan tâm đến vấn đề định chọn nghiên cứu việc dạy khái niệm xác suất trung học phổ ... Khái niệm xác suất dạy - học tốn trường THPT -20- www.VNMATH.com Chương : Đặc trưng khoa học luận khái niệm xác suất Vũ Như Thư Hương điểm khó lý thuyết ngẫu nhiên Khi đó, xác suất tổng xác suất...
 • 130
 • 217
 • 0

Khái niệm xác suất trong dạy- học toán THPT

Khái niệm xác suất trong dạy- học toán ở THPT
... thành khái niệm xác suất theo trục thời gian vừa gắn liền với tiếp cận khái niệm xác suất quen thuộc Luận văn thạc sĩ : Khái niệm xác suất dạy - học tốn trường THPT -9- Chương : Đặc trưng khoa học ... thạc sĩ : Khái niệm xác suất dạy - học tốn trường THPT -20- Chương : Đặc trưng khoa học luận khái niệm xác suất Vũ Như Thư Hương điểm khó lý thuyết ngẫu nhiên Khi đó, xác suất tổng xác suất trường ... vậy, tần suất xem giá trị gần xác suất Trong khoa học thực nghiệm, người ta thường lấy tần suất làm xác suất Vì tần suất gọi xác suất thực nghiệm » (M1, tr.84) đây, khái niệm tần suất xem giá...
 • 130
 • 216
 • 0

khái niệm xác suất trong dạy học toán học trường phổ thông

khái niệm xác suất trong dạy học toán học ở trường phổ thông
... thành khái niệm xác suất theo trục thời gian vừa gắn liền với tiếp cận khái niệm xác suất quen thuộc Luận văn thạc sĩ : Khái niệm xác suất dạy - học tốn trường THPT -9- Chương : Đặc trưng khoa học ... thành giáo viên học sinh q trình dạy học khái niệm xác suất ? Nó thể cụ thể kiểu nhiệm vụ nào, kỹ thuật ? Luận văn thạc sĩ : Khái niệm xác suất dạy - học tốn trường THPT -5- Phần mở đầu Vũ Như Thư ... cận khái niệm xác suất Nghiên cứu Henry [6] bàn việc dạy học xác suất bậc trung học từ quan điểm lịch sử, khoa học luận didactic đây, ơng gắn liền vấn đề khoa học luận xác suất với hình học...
 • 130
 • 114
 • 0

Xác suất trong dạy học toán trường phổ thông

Xác suất trong dạy học toán ở trường phổ thông
... KHÁI NIỆM XÁC SUẤT TRONG DẠY HỌC TOÁN TRƯỜNG PHỔ THÔNG I MỞ ĐẦU I.1 Lý chọn đề tài Lý thuyết xác suất ngày trở thành ngành toán học lớn, chiếm vị trí quan trọng mặt ... nêu lên mối quan hệ tần suất xác suất: “Như vậy, tần suất xem giá trị gần xác suất Trong khoa học thực nghiệm, người ta thường lấy tần suất làm xác suất Vì tần suất gọi xác suất thực nghiệm”  Để ... quan hệ xác suất tần suất “tần suất xem giá trị gần xác suất , mối quan hệ thống kê xác suất dường không thiết lập lý thuyết II.3.2 Phần tập Trong phần em tìm hiểu kiểu nhiệm vụ toán xác suất SGK...
 • 17
 • 250
 • 1

khái niệm lũy thừa trong dạy học toán trường phổ thông

khái niệm lũy thừa trong dạy học toán ở trường phổ thông
... trình đưa vào khái niệm lũy thừa SGK phổ thơng, thấy ý nghĩa tiến trình, vai trò lũy thừa việc xây dựng khái niệm khác có thay đổi 1.1 Khái niệm lũy thừa giáo trình [A] Khái niệm lũy thừa với số ... khái niệm lũy thừa? Có thay đổi TCTH xây dựng xung quanh khái niệm lũy thừa qua thời kỳ? Có khác biệt tương đồng mối quan hệ thể chế với mở rộng khái niệm lũy thừa bậc đại học bậc trung học phổ ... [B] mở rộng khái niệm lũy thừa thơng qua bốn giai đoạn: lũy thừa với số mũ ngun lũy thừa với số mũ hữu tỷ lũy thừa với số mũ thực số e  lũy thừa với số mũ thực số a Cơ sở để định nghĩa lũy thừa...
 • 88
 • 420
 • 0

khái niệm lũy thừa trong dạy học toán trường phổ thông 1

khái niệm lũy thừa trong dạy học toán ở trường phổ thông 1
... mũ e Lũy thừa số e Hàm mũ số a Lũy thừa số a Hàm lũy thừa Căn bậc n 1. 1 .1 Giai đoạn xuất ngầm ẩn khái niệm lũy thừa với số mũ thực số e qua định nghĩa tính chất hàm mũ e Do khái niệm lũy thừa ... đến khái niệm lũy thừa, sai lầm mà học sinh gặp phải làm việc với đối tượng lũy thừa buổi đầu tiếp cận (lớp 6,7) qua thời gian sử dụng (lớp 12 ) 2.2 Khái niệm lũy thừa trường trung học sở 2.2 .1 Khái ... việc mở rộng khái niệm lũy thừa tương tự [C] Nghĩa việc mở rộng khái niệm lũy thừa sở cho việc định nghĩa hàm số mũ Ngồi ra, điểm [M] khái niệm lũy thừa sở để định nghĩa lơgarit Sau lơgarit sở để...
 • 95
 • 306
 • 0

nghiên cứu khái niệm sai lầm trong dạy học toán trường trung học phổ thông

nghiên cứu khái niệm sai lầm trong dạy học toán ở trường trung học phổ thông
... hết, nghiên cứu khái niệm sai lầm thông qua việc phân tích sai lầm học sinh nhìn từ góc độ lý thuyết học tập Nghiên cứu nhằm tìm hiểu quan niệm sai lầm, cách xử lý phát sai lầm phân loại sai lầm ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH - Nguyễn Thị Ngân Châu NGHIÊN CỨU KHÁI NIỆM SAI LẦM TRONG DẠY HỌC TOÁN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành ... Sau tìm hiểu khái niệm sai lầm, nghiên cứu thể chế dạy học toán Việt Nam liên quan đến khái niệm logarit Qua đó, biết khái niệm logarit hình thành phát triển chương trình toán phổ thông, quy tắc...
 • 99
 • 373
 • 3

Luận Văn thạc sĩ KHÁI NIỆM HÀM SỐ TRONG DẠY HỌC TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ LÀO Xayasith Sivone

Luận Văn thạc sĩ KHÁI NIỆM HÀM SỐ TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ LÀO Xayasith Sivone
... Nam Lào Khái niệm hàm số đưa Khái niệm hàm số đưa Tiến trình xuất vào theo hai giai đoạn: khái vào theo hai giai đoạn: khái niệm cận toán học khái niệm cận toán học khái niệm toán học niệm toán ... việc dạy khái niệm hàm số môi trƣờng tích hợp nhiều cách biểu diễn hàm số Nội dung luận văn phân tích xuất khái niệm hàm số cách biểu diễn hàm số chương trình SGK hành Một số kết luận luận văn ... Chƣơng KHÁI NIỆM HÀM SỐ TRONG SÁCH GIÁO KHOA TRUNG HỌC CƠ SỞ LÀO 2.1 Mở đầu Trong chương làm rõ khái niệm hàm số, hàm số bậc bậc hai SGK Lào Cả nước có SGK dùng chung cho bậc THCS Lào cải cách áp...
 • 82
 • 250
 • 0

KHÁI NIỆM DIỆN TÍCH TRONG DẠY - HỌC TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ

KHÁI NIỆM DIỆN TÍCH TRONG DẠY - HỌC TOÁN Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ
... - EF FG - AD.DG 2 1 = AB + CE - AB ( AB + CE ) - EF - AD (CD - CG ) 2 1 = AB + CE - AB( AB + CE ) - CE - AB( AB - CE ) 2 = CE = AB.BC + CE.EF - + Li gii 3, S HH - CT : Gi a l di mi cnh ca hỡnh ... DEMC : DEAB (g-g), suy EC CM EC - CM GM = = = ị EC = GM BE BE AB BE - AB CE Do ú, S AEG = EC 2 + Li gii 2, S HH - CT : S AEG = S ABCD + SCEFG - S ABE - S EFG - S AGD 1 AB.BE - EF FG - AD.DG 2 1 ... DIN TCH TRONG DY - HC TON TRUNG HC C S Chuyờn ngnh: Lý lun v phng phỏp dy hc mụn Toỏn Mó s: 60 14 10 LUN VN THC S GIO DC HC NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS Lấ TH HOI CHU Thnh ph H Chớ Minh - 2008...
 • 71
 • 180
 • 0

Sử dụng phương pháp graph trong dạy học toán trường thpt nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh

Sử dụng phương pháp graph trong dạy học toán ở trường thpt nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh
... thuyết graph dạy học Giải phẫu – Sinh lý ngƣời (2005) 1.4 Ứng dụng phƣơng pháp graph dạy học 1.4.1 Sử dụng phƣơng pháp graph dạy học Sử dụng phƣơng pháp graph dạy học hƣớng việc đổi phƣơng pháp dạy ... cách học tập hợp tác 2.1.2 Graph hoạt động Graph hoạt động graph mô tả trình tự hoạt động sƣ phạm theo lôgic hoạt động nhận thức nhằm tối ƣu hoá học Graph hoạt động graph mô tả phƣơng pháp dạy học, ... cho học sinh học tập tích cực, chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động Vậy quan điểm chung đổi PPDH môn toán trƣờng THPT tổ chức cho học sinh học tập hoạt động hoạt động, tự giác, tích cực, ...
 • 114
 • 1,002
 • 4

luận văn: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GRAPH TRONG DẠY HỌC TOÁN TRƯỜNG THPT NHẰM TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH pptx

luận văn: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GRAPH TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG THPT NHẰM TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH pptx
... “tĩnh” hoạt động dạy học graph nội dung” mô tả mặt động hoạt động graph hoạt động dạy học Nhƣ vậy, graph dạy học bao gồm: graph nội dung graph hoạt động (H 2.1) GRAPH DẠY HỌC GRAPH NỘI DUNG GRAPH ... tài: Sử dụng phƣơng pháp graph dạy học toán trƣờng THPT nhằm tích cực hoá hoạt động học tập học sinh , với mục tiêu vận dụng phƣơng pháp dạy học có nhiều tiềm phát huy lực nhận thức học sinh, ... (2005) 1.4 Ứng dụng phƣơng pháp graph dạy học 1.4.1 Sử dụng phƣơng pháp graph dạy học Sử dụng phƣơng pháp graph dạy học hƣớng việc đổi phƣơng pháp dạy học Graph có tác dụng mô hình hoá đối tƣợng...
 • 114
 • 607
 • 3

bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán trường thpt

bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường thpt
... qua dạy học Hình học 10 THPT) " Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sở lí luận phép vật biện chứng, từ đa số biện pháp để Bớc đầu vận dụng số quan điểm biện chứng t toán học dạy học vận dụng biện ... bớc đầu vận dụng số quan điểm biện chứng t toán học cho học sinh qua dạy học Hình học 10 THPT 2.1 Đặc điểm xây dựng chơng trình Hình học 10 THPT hành 2.2 Một số đa biện pháp thực 2.3 Một số biện ... cho học sinh thông qua dạy học thể qua dạy học Hình học 10 THPT nhằm góp phần nâng cao chất lợng dạy học Giả thuyết khoa học Trong trình dạy học Toán, ý Vận dụng số quan điểm biện chứng t toán học...
 • 94
 • 348
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: van dung phuong phap day hoc goi mo va giai quyet van de trong day hoc toan o truong thpttieu luan van dung phuong phap day hoc goi mo va giai quyet van de trong day hoc toan o truong thptluận văn sử dụng phương pháp graph trong dạy học toán ở trường thpt nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh pptvai trò của người thầy trong dạy học toán ở trường thpt hiện naymối quan hệ thể chế với giới hạn hữu hạn của hàm số trong dạy học toán ở trường thptbước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường phổ thôngbồi dưỡng năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học toán ở trường trung học cơ sởvận dụng cặp phạm trù nội dung hình thức trong dạy học toán ở trường phổ thông thể hiện qua dạy học giải bài tập toán luận văn tốt nghiệp đại họckhái niệm tích hợp trong dạy họctrò chơi trong dạy học toán ở tiểu họcmột số trò chơi trong dạy học toán ở tiểu họccac muc do phat hien giai quyet van de trong day hoc toan o tieu hocphương pháp trực quan trong dạy học toán ở tiểu họcrèn luyện cho học sinh khá giỏi kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến phương trình và bất phương trình có chứa tham số trong dạy học toán ở trung học phổ thôngphương pháp trực quan trong dạy học toán ở lớp 5 của trường tiểu học số 2 tịnh phongĐĂNG KÝ CAM KẾT Thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà GiangTuần 6 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhXây dựng website giới thiệu sản phẩm cho công ty HC computer – TP Hà GiangSKKN thuy 2011 2012 TVSKKNGây hứng thú và củng cố kiến thức trong giờ học tiếng anh bằng bài hát ngắn”GIÁO ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 CHỦ ĐỀ YÊU THIÊN NHIÊNluận văn thạc sĩ nấm nội cộng sinhTổ chức kế toán của Công Ty CP Kỹ Thuật Và Thiết Bị Ngành Nước.Hiệu quả tín dụng trung và dài hạn trong Ngân hàng TMCPĐỀ tài tìm hiểu ỨNG DỤNG mô HÌNH MIKE11 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG nước hạ lưu SÔNG ĐỒNG NAI đến năm 2020Bộ đề ôn THPT quốc gia ôn khối d và a1 có keys ( đáp án chi tiết)thiết kế cafe halloweenthiết kế casio bar cafethiết kế coffee foldsthiết kế metal bar clubThiết kế nội thất resort casablanca (thuyền và biển)Kiến trúc máy tínhluận văn khu trưng bày hải dương họcluận văn moto club câu lạc bộ mô tôNội thất cafe andalucia tây ban nha
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập