Bài tập, câu hỏi thảo luận kế toán quản trị

giải bài tập thảo luận kế toán quản trị, đại học thương mại

giải bài tập thảo luận kế toán quản trị, đại học thương mại
... phẩm: A,B,C tổng sản phẩm tiêu thụ 300000 sản phẩm loại - Thuê thêm cửa hàng đại lí: 160tr/ năm - Tăng cường chi phí quảng cáo: 140tr/ năm - Giá giữ nguyên - Lợi nhuận dự kiến tỷ Đơn vị : 1000 ... trường doanh nghiệp định giảm giá 10% sp A; 5% sp B C - Thuê thêm cửa hàng đại lí: 160tr/ năm - Tăng cường chi phí quảng cáo lên: 150tr/ năm - Lợi nhuận dự kiến tỷ Đơn vị : 1000đ Chỉ tiêu Sản ... 6,667 10,833 15,417 Giá thành sản phẩm(6)=(1)+(5) 89,167 79,833 67,917 Chi phí tặng quà khuyến mại/ đv sp (7)= (6)*10% 8,9167 7,9833 6,7917 CP/1 đvsp (8)=(6)+(7) 98,0837 87,8163 74,7087 5.268.978...
 • 11
 • 2,448
 • 43

bài thảo luận kế toán quản trị _ nhóm 1 ca 2 potx

bài thảo luận kế toán quản trị _ nhóm 1 ca 2 potx
... 60*GT )x20% = 20 *20 0 + 60* (13 0 +17 0) + [20 *20 0 + 60* (13 0 +17 0)] = 22 .000 + 22 .000 *20 % = 26 .400 (ph) = 440(g) ⇒Số lượng CN = 440 /20 = 22 (CN) PT : KL = 20 *LT + 40*GT + 80*BK = 20 *20 0 + 40 *13 0 +80 *17 0 ... * Tuần 1: PT cũ: CPSXC = 10 .000*LT + 20 .000*GT = 10 .000 *20 0 + 20 .000* (13 0 +17 0) = 8.000.000 PT mới: CPSXC = 10 .000*LT + 15 .000*GT + 25 .000*BK = 10 .000 *20 0 + 15 .000 *13 0 + 25 .000 *17 0 = 8 .20 0.000 ... 8 .20 0.000 * Tuần 2: PT cũ: CPSXC = 10 .000*LT + 20 .000*GT = 10 .000 *25 0 +20 .000* (15 0 +20 0) = 9.500.000 PT mới: CPSXC = 10 .000*LT + 15 .000*GT + 25 .000*BK = 10 .000 *25 0 + 15 .000 *15 0 + 25 .000 *20 0 = 9.750.000...
 • 95
 • 797
 • 14

Bài thảo luận kế toán quản trị

Bài thảo luận kế toán quản trị
... thiết kế hệ thống KTQT họ => Đúng 13 Nhu cầu thông tin KTQT khác tùy vào cấp bậc tổ chức => Đúng 14 Chức kiểm soát quản lý KTQT cung cấp thông tin kết nhà quản lý => Đúng 15 Thông tin kế toán ... doanh nghiệp  Đúng Kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin kinh tế cho người tổ chức  Đúng Các chức thông tin KTQT là: kiểm soát điều hành, tính giá thành sản phẩm, kiểm soát quản lý báo cáo cho ... 1 Các báo cáo hướng tới tương lai không đặc tính hệ thống kế toán tài có tính chủ quan  Sai Số hiệu báo cáo kế toán tài có tính chủ quan  Sai Tất tổ chức có mục tiêu lợi nhuận  Sai...
 • 33
 • 138
 • 2

Slide phân tích sự khác biệt về mục tiêu, nội dung, phương pháp kỹ thuật, mô hình tổ chức giữa xây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp với trong các tổ chức phi lợi nhuận TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN kế TOÁN QUẢN TRỊ

Slide phân tích sự khác biệt về mục tiêu, nội dung, phương pháp kỹ thuật, mô hình tổ chức giữa xây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp với trong các tổ chức phi lợi nhuận TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN kế TOÁN QUẢN TRỊ
... cao với doanh nghiệp Nhóm Sự khác MÔ HÌNH tổ chức KTQT doanh nghiệp tổ chức phi lợi nhuận hình tổ chức KTQT DN hình thứ hình chuyên môn hóa theo phận hoạt động sản xuất kinh doanh hình ... Nhóm MÔ HÌNH TỔ CHỨC KTQT TRONG CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN Ở tổ chức phi lợi nhuận kế toán quản trị tổ chức theo phận, cấp quản trị Tuy nhiên, không tập trung phân loại loại chi phí để xác định kết ... tiêu tổ chức Nhóm Sự khác NỘI DUNG tổ chức KTQT doanh nghiệp tổ chức phi lợi nhuận Khác biệt Doanh nghiệp Thu thập thông tin để xây dựng kế hoạch kinh doanh (Chi phí – Vốn – Lợi nhuận) sát với...
 • 20
 • 614
 • 3

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ pdf

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ pdf
... Bộ phận kế toán cần bổ sung thông tin (số liệu) để giúp nhà quản trị lập phương án kinh doanh Theo bạn, chọn mục tiêu, kế toán nên tư vấn cho nhà quản trị theo đuổi mục tiêu nào? Kế toán công ... doanh) thay đổi hợp lý vài tiêu Bạn có ý kiến vấn đề Trong trường hợp đó, cần có thêm thông tin gì? (trình bày phương án kinh doanh khác nhau) Đề tài 2: Các phương pháp xác định chi phí doanh nghiệp...
 • 2
 • 861
 • 6

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị SV

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị SV
... nghiệp Kế toán quản trị là: a Kế toán chi tiết kế toán tài để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm b Một phận kế toán tài phục vụ cho quản trị doanh nghiệp *c Một phận kế toán độc lập với kế toán ... cấp chủ yếu bởi: a Kế toán tài *b Kế toán quản trị c hai câu d Hai câu sai 16.Báo cáo KTQT thường lập vào thời điểm: a Khi kết thúc niên độ kế toán b Khi kết thúc quí c Khi quan quản lý chức yêu ... nghiệp c Cùng thể trách nhiệm câp quản lý doanh nghiệp *d Các câu 11 Kế toán quản trị xây dựng chuẩn hóa: a Trong sách kế toán chung Nhà nước b Trong sách kế toán ngành nghề c Theo nhu cầu kiểm...
 • 22
 • 12,558
 • 141

Thảo luận kế toán quản trị

Thảo luận kế toán quản trị
... Bộ phận kế toán cần bổ sung thông tin (số liệu) để giúp nhà quản trị lập phương án kinh doanh Theo bạn, chọn mục tiêu, kế toán nên tư vấn cho nhà quản trị theo đuổi mục tiêu nào? Kế toán công ... Tổ chức áp dụng xác định chi phí doanh nghiệp cụ thể? Đề tài 4: Nhóm 10-11-12-13 Thông tin kế toán quản trị cho việc định dài hạn Các phương pháp sử dụng lựa chọn dự án đầu tư dài hạn Liên hệ vận ... phân tích thông tin ngắn hạn để tư vấn cho nhà quản trị đưa định sản xuất kinh doanh hợp lý Đề tài 2: Nhóm 4-5-6 Công ty Thắng Lợi trình bàn bạc để đưa kế hoạch chiến lược cho hoạt động công ty thời...
 • 4
 • 736
 • 7

BÀI TẬP ĐIỀU KIỆN MÔN HỌC: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ docx

BÀI TẬP ĐIỀU KIỆN MÔN HỌC: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ docx
... báo cáo KTQT do: a Bộ tài qui định b Chủ tịch hội đồng quản trị qui định c Nhà quản trị doanh nghiệp qui định d Nhân viên kế toán quản trị qui định Báo cáo KTQT phải đảm bảo cung cấp thông tin ... ngày 31/06 5.050.000đ - Tiền mua hàng toán 40% tháng, 20% tháng kế tiếp, số lại toán hết vào tháng Yêu cầu: Lập dự toán chi phí mua hàng lịch toán tiền mua hàng Bài 21: Công ty H có tài liệu năm ... x 10) sp Yêu cầu: Lập dự toán chi phí SXC năm 2004, chi tiết cho quí Bài 22: Bảng cân đối kế toán công ty cổ phần thương mại vào ngày 31/3/200N sau: Bảng cân đối kế toán 31/3/200N (đơn vị:triệu...
 • 10
 • 243
 • 1

báo cáo thảo luận kế toán quản trị

báo cáo thảo luận kế toán quản trị
... phương án TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kế toán quản trị- Bộ môn Kế toán quản trị trường Đại học Thương Mại Bài tập Kế toán quản trị- Bộ môn Kế toán quản trị trường Đại học Thương Mại ... việc định Ra định chức nhà quản trị Qúa trình định quản trị lựa chọn từ phương án,trong phương án lại bao gồm nhiều thông tin kế toán khác nhau,nhưng thông tin kế toán sở để đưa định.Đặc điểm ... hàng - Khấu hao thiết bị cửa hàng - Chi phí quảng cáo phận - Chi phí khác Định phí chung phân bổ - Lương nhân viên quản lý - Khấu hao TSCĐ - Chi phí quảng cáo chung - Chi phí khác Tổng cộng 2.400...
 • 26
 • 141
 • 0

bài tập có đáp án môn kế toán quản trị

bài tập có đáp án môn kế toán quản trị
... Bảng danh sách cán công ty Stt Tên cb Nga Tuấn Hải Bằng Thảo Chức vụ Giám đốc P giám đốc Kế toán trưởng CB kỹ thuật Văn thư Hệ số lương 6,64 5,98 5,65 2,37 1,71 Ngoài hệ sô phụ cấp: phụ ... 540.000đ Số công nhân 10 người hưởng 50.000đ/ ngày.( người làm 26 công/ tháng), 23 người hưởng 75.000đ/ ngày( người làm 25 công/ tháng) Cố gang lam nhanh nhé, ngày ...
 • 2
 • 155
 • 0

Tổng hợp bài tập và đáp án môn kế toán quản trị

Tổng hợp bài tập và đáp án môn kế toán quản trị
... Tháng 12 17.500 Cộng thực thu 26.850 28.900 44.750 Lập dự toán toán tiền mua hàng cho quý IV Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Trị giá hàng mua 8.000 12.000 10.000 DỰ KIẾN THU TIỀN Tháng 8.000 Tháng ... 7.410 650 2.380 6.000 6.030 4.800 19.860 GIẢI Dự toán tiêu thụ Sản lượng tiêu thụ Giá bán Doanh thu Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Cộng thực thu Tháng Tháng 1.200 1.340 5 6.000 6.700 DỰ KIẾN THU TIỀN ... 72.100 Chi phí hoạt động  Tháng 11 = 21.900 + 20.000 + 18.000 = 59.900  Tháng 12 = 21.900 + 20.000 + 19.000 = 60.900 Lập dự toán bảng cân đối kế toán vào cuối tháng 12 Tháng 12 TÀI SẢN Tiền 191.400...
 • 19
 • 273
 • 1

Thảo luận kế toán quản trị: xác định chi phí sản xuất công ty CP Xi măng đỉnh cao

Thảo luận kế toán quản trị: xác định chi phí sản xuất công ty CP Xi măng đỉnh cao
... điểm Chi phí kế toán cao Các bước để nhà quản trị đưa định phức tạp, đòi hỏi phải có quản lý chặt chẽ II.Áp dụng xác định chi phí sản xuất công ty CP Xi măng đỉnh cao 2.1.Giới thiệu công ty - ... giá chi phí sản xuất dở dang, tổng chi phí sản xuất tập hợp theo ĐĐH chưa hoàn thành chi phí sản xuất dở dang ĐĐH c Kế toán xác định chi phí theo công việc Tài khoản sử dụng: * Tài khoản chi phí ... chi phí chủ yếu đơn đặt hàng (hệ thống xác định chi phí sản xuất theo công việc), theo phân xưởng nơi sản xuất (hệ thống xác định chi phí sản xuất theo trình sản xuất) Với đối tượng tập hợp chi...
 • 39
 • 44
 • 0

Bài tiểu luận - Kế toán quản trị

Bài tiểu luận - Kế toán quản trị
... hình kết hợp Tổ chức kết hợp kế toán tài với kế toán quản trị theo phần hành kế toán: Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành, kế toán bán hàng, Kế toán viên theo dõi phần hành kế toán thực kế toán ... nên theo mô hình kết hợp kế toán quản trị kế toán tài hệ thống kế toán phù hợp, mô hình cho phép kế thừa nội dung kế toán tài tồn biểu cụ thể hệ thống kế toán hành Thực chất kế toán tài KTQT nghiên ... Sương - Lớp B17.KDN2 Bài tiểu luận - Kế toán quản trị DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ VĂn Nhàn, Bài giảng Kế Toán Quản Trị , Đại học Duy Tân, 2010 Thông tư 53/2006/TT/BTC SVTH: Võ Thị Thu Sương -...
 • 7
 • 329
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị 2câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị chi phícâu hỏi đúng sai kế toán quản trịcâu hỏi lý thuyết kế toán quản trịcâu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trịbài tập và lời giải môn kế toán quản trịbài tập có lời giải môn kế toán quản trịcâu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị co dap anbài tập có đáp án môn kế toán quản trịcâu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị 1bài tập kèm lời giải môn kế toán quản trịđề tài thảo luận kế toán quản trịbài tập và đáp án môn kế toán quản trịthảo luận kế toán quản trị đại học thương mạilý thuyết,bài tập hóa 12 ôn thi tốt nghiệpĐánh giá sự ảnh hưởng lợi ích thương hiệu xi măng holcim đến sự thỏa mãn thương hiệu của các cửa hàng bán lẻ trong thị trường xi măng TPHCMỨng dụng các mô hình định giá quyền chọc vào việc phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán việt namXây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất tại thành phố hồ chí minhThe impact of bank service quality on customer loyalty a study of banks in ho chi minh citybài tập ôn tập cấu kiện có lời giảimergemin (1) tieng trung du lichHỆ PHƯƠNG TRÌNH HÀM PHƯƠNG PHÁP LẶP CẤP HAI VÀ KHAI TRIỂN TIỆM CẬNHIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN Ở TỈNH BẾN TREHIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHHIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN TỈNH BẠC LIÊUHIỆN TƯỢNG ĐA THANH VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC CÓ LIÊN QUAN TRONG TIẾNG VIỆT (LẬP LUẬN, TIỀN GIẢ ĐỊNH)HIỆN TƯỢNG SONG ĐỀ TRONG CHÂN DUNG MỘT NGHỆ SĨ TRẺ CỦA JAMES JOYCEHÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI MỚI TRONG VĂN HỌC HIỆN THỰC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1945-1975 QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN XUÔI TIÊU BIỂUHOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI ĐĂKLĂK 1986-2010HIỆN TƯỢNG ĐỒNG ÂM TRONG TIẾNG VIỆT ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠIKHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY TẠO RỄ IN VITRO CỦA CÂY ĐƯƠNG QUY NHẬT BẢN (Angelica acutiloba Kitagawa)KHẢO SÁT NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGHỀ LIÊN QUAN ĐẾN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠIKhảo sát sơ bộ khả năng sinh tổng hợp chitinase của một số chủng nấm sợiKHẢO SÁT SỰ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA STAPHYLOCOCCUS AUREUS VÀ CÁC CHỦNG STAPHYLOCOCCUS SPP. TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập