Khảo sát ảnh hưởng của nitơ đến sự sinh trưởng và tích lũy astaxanthin ở vi tảo haematococcus pluvialis ở điều kiện bình nuôi

Khảo sát ảnh hưởng của Phytase lên sự ta8ngn trưởng hiệu quả sử dụng thức ăn của cá Basa pot

Khảo sát ảnh hưởng của Phytase lên sự ta8ngn trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá Basa pot
... THUẬT ăn ảnh hưởng đến thành phần sinh hóa sau thí nghiệm Vì chất lượng thức ăn ảnh hưởng đến thành phần sinh hóa sau thí nghiệm từ ảnh hưởng đến phẩm chất thòt cá, loại thức ăn đạt ... phosphorus calcium xương ăn thức ăn bổ sung phytase cao với nghiệm thức đối chứng nghiệm thức bổ sung DCP Kết chứng tỏ hiệu sử dụng khoáng chất tăng lên cách đáng kể tác dụng enzyme phytase Điều phù ... vitamin khoáng chất thí nghiệm Ngoài ra, việc bổ sung phytase với nồng độ khác vào nghiệm thức thí nghiệm nhằm khảo sát tác 157 động phytase lên tăng trưởng thí nghiệm Phytase sử dụng công ty...
 • 6
 • 315
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của LP20 đến sự sinh trưởng đáp ứng miễn dịch của tôm

Nghiên cứu ảnh hưởng của LP20 đến sự sinh trưởng và đáp ứng miễn dịch của tôm
... PHẨM LP20 Chế phẩm LP20 HOUSE WELLNESS FOODS CORPORATIONbổ sung vào thức ăn nuôi tôm tôm Thẻ chân trắng MỤC TIÊU Đánh giá ảnh hưởng PL20 đến tăng trưởng, hiệu sử dụng thức ăn đáp ứng miễn dịch ... 3.5 Hàm lượng DO (mg/l) nước theo thời gian nuôi nghiệm thức nuôi tôm Sú 16 3.1.2 Kết sinh trưởng tôm sú Bảng 3.1 Kết sinh trưởng tôm Sú nuôi nghiệm thức (Số liệu trình bày dạng giá trị trung bình ... sản phẩm đối chứng - Nếu dùng với hàm lượng 50ppm tương đương với sản phẩm đối chứng Sử dụng hàm lượng 100 & 500ppm cho hiệu tốt 28 Đáp ứng miễn dịch - Tỉ lệ thực bào tế bào máu tôm sú sau cho...
 • 42
 • 363
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ẢNH HƯỞNG CỦA GIBBERELLIN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA CÂY VỪNG TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ CAO VÀO VỤ HÈ TẠI ĐÀ NẴNG" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... đựng vừng làm cho trình sinh trưởng chậm, suất không cao [8] Trên sở đó, nghiên cứu thăm dò ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng gibberellin (GA3) đến sinh trưởng phát triển vừng điều kiện nhiệt ... hại nhiệt độ cao [3] Cây vừng (Seasamum indicum L.) loại có khả chịu nóng chịu hạn, sinh trưởng phát triển tốt nhiệt độ từ 25-300C [6], khu vực miền Trung, vào vụ nhiệt độ không khí thường cao, ... nhiệt độ cao vào vụ khu vực Đà Nẵng thông qua việc tăng khả chịu nóng, nhằm góp phần tìm biện pháp tăng hiệu trồng vừng vụ địa phương Phương pháp nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu giống vừng...
 • 6
 • 302
 • 1

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TÁC CHẤT xử LÝ SỤ LUÂN CHUYỀN NHIỆT Độ ĐÉN CHẤT LƯỢNG CHÔM CHÔM JAVA TRONG QUÁ TRÌNH

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TÁC CHẤT xử LÝ VÀ SỤ LUÂN CHUYỀN NHIỆT Độ ĐÉN CHẤT LƯỢNG CHÔM CHÔM JAVA TRONG QUÁ TRÌNH
... Luận văn đính kèm sau với tên đề tài “KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TÁC CHẤT XỬ LÝ VÀ SỤ LUÂN CHUYỂN NHIỆT ĐỘ ĐÉN CHẤT LƯỢNG CHÔM CHÔM JAVA TRONG QUÁ TRÌNH TÒN TRỮ*’ Nguyễn Trúc Linh thực báo ... 2: Khảo sát luân chuyển nhiệt độ tồn trữ đến biến đổi chất lượng trái chôm chôm 3.2.2.1 Mục đích Xác định thời gian tồn trữ trái chôm chôm Java qua việc luân chuyến nhiệt độ, tù’ đề xuất chế độ ... nghiên cứu ảnh hưởng tác chất xử (Sodium metabisulphite 0,1 -0,2%, xử lỷ đơn lẻ trạng thái kết họp với CaCl 0,03% xử riêng lẻ với tác động CciCỈ2 1%) biện pháp luân chuyên nhiệt độ (20°c...
 • 72
 • 189
 • 1

khảo sát ảnh hưởng của chế độ sử dụng đến năng suất chi phí nhiên liệu riêng của máy xúc

khảo sát ảnh hưởng của chế độ sử dụng đến năng suất và chi phí nhiên liệu riêng của máy xúc
... khảo sát ảnh hưởng chế ñộ sử dụng ñến suất chi phí nhiên liệu riêng máy xúc Với mong muốn kết nghiên cứu ñược sử dụng làm tài liệu giảng dạy, làm sở nghiên cứu, phân tích sâu rộng yếu tố ảnh ... DỰNG MÔ HÌNH KHẢO SÁT ðỘNG HỌC CỦA THIẾT BỊ CÔNG TÁC TRÊN MÁY XÚC THUỶ LỰC MỘT GẦU 3.1 ðặt vấn ñề Năng suất chi phí lượng riêng máy xúc phụ thuộc lớn vào tính kỹ thuật máy, ñiều kiện sử dụng trình ... bảo trì, sửa chữa thiết bị phụ trợ; Tn- Số ca làm việc máy năm; Ct- Chi phí thường xuyên khai thác máy (chi phí cho sửa chữa, không kể sửa chữa lớn), chi phí ñiện năng, nhiên liệu, vật liệu bôi...
 • 80
 • 137
 • 0

Khảo sát ảnh hưởng của thức ăn lên tăng trưởng cá lăng hầm (Mystus filamentus) giai đoạn từ 24 đến 99 ngày tuổi

 Khảo sát ảnh hưởng của thức ăn lên tăng trưởng cá lăng hầm (Mystus filamentus) giai đoạn từ 24 đến 99 ngày tuổi
... tài:” Khảo Sát nh Hưởng Thức Ăn Lên Sự Tăng Trưởng Lăng Hầm (Mystus filamentus Fang and Chaux, 1949) Giai Đoạn từ 24 đến 99 Ngày Tuổi tiến hành nhằm tìm hiểu tác động thức ăn lên tăng trưởng ... động thức ăn lên sức sống vàsự tăng trưởng lăng hầm giai đoạn 24 ngày tuổi lên 99 ngày tuổi (sau 2,5 tháng nuôi) điều kiện nuôi giai - Tìm hiểu khả tăng trưởng lăng hầm điều kiện nuôi giai ... 4.23 Hình 4 .24 Hình thái bên lăng hầm Giai thí nghòêm nuôi lăng hầm lăng hầm nghiệm thức I sau hai tuần nuôi lăng hầm nghiệm thức II sau hai tuần nuôi lăng hầm nghiệm thức III sau...
 • 76
 • 349
 • 0

Khảo sát ảnh hưởng của hệ dung môi, phương pháp nhiệt độ trích ly đến mật độ độ bền màu của anthocyanin từ bắp cải tím

Khảo sát ảnh hưởng của hệ dung môi, phương pháp và nhiệt độ trích ly đến mật độ và độ bền màu của anthocyanin từ bắp cải tím
... nguyên li u vào dung môi Nh v y mà kh trích ly t hi u qu cao ii Phương pháp trích ly Tùy thu c vào phương pháp trích ly mà hi u su t trích ly khác Trong phuơng pháp phương pháp trích ly m t o n ... a h dung môi phương pháp n kh trích ly M c ích thí nghi m: Kh o sát kh trích ly anthocyanin t b p c i tím c a h dung môi khác nhau, t ó tìm h dung môi có kh trích ly t i ưu nh t Kh o sát h dung ... 2: Kh o sát nh hư ng c a phương pháp s l n trích ly b n màu anthocyanin d ch trích nm t M c ích thí nghi m: Kh o sát nh hư ng c a phương pháp trích, s l n trích n hàm lư ng b n màu c a anthocyanin...
 • 65
 • 750
 • 15

khảo sát ảnh hưởng của thức ăn lên tăng trưởng của cá lăng hầm giai đoạn từ 24 đến 99 ngày tuổi

khảo sát ảnh hưởng của thức ăn lên tăng trưởng của cá lăng hầm giai đoạn từ 24 đến 99 ngày tuổi
... bên lăng hầm Giai thí nghòêm nuôi lăng hầm lăng hầm nghiệm thức I sau hai tuần nuôi lăng hầm nghiệm thức II sau hai tuần nuôi lăng hầm nghiệm thức III sau hai tuần nuôi lăng hầm ... động thức ăn lên sức sống vàsự tăng trưởng lăng hầm giai đoạn 24 ngày tuổi lên 99 ngày tuổi (sau 2,5 tháng nuôi) điều kiện nuôi giai - Tìm hiểu khả tăng trưởng lăng hầm điều kiện nuôi giai ... tài:” Khảo Sát nh Hưởng Thức Ăn Lên Sự Tăng Trưởng Lăng Hầm (Mystus filamentus Fang and Chaux, 1949) Giai Đoạn từ 24 đến 99 Ngày Tuổi tiến hành nhằm tìm hiểu tác động thức ăn lên tăng trưởng...
 • 76
 • 227
 • 0

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA pH, NỒNG ĐỘ NẤM MEN ENZYME PECTINASE ĐẾN CHẤT LƯỢNG RƯỢU VANG SƠRI

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA pH, NỒNG ĐỘ NẤM MEN VÀ ENZYME PECTINASE ĐẾN CHẤT LƯỢNG RƯỢU VANG SƠRI
... lên men rượu vang sơri - Xác định nồng độ nấm men thích hợp cho q trình lên men rượu vang sơri - Xác định nồng độ enzyme pectinase ảnh hưởng đến độ rượu thành phẩm Rượu vang sơri với chất lượng ... vang sơri + Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ nấm men đến q trình lên men rượu vang sơri + Nghiên cứu ảnh hưởng pectinase đến độ rượu thành phẩm CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU • Ngun liệu sơri Nấm men: ... cần đạt: nồng độ nấm men tối ưu cho q trình lên men rượu vang sơri CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng enzyme pectinase đến độ rượu thành phẩm enzyme...
 • 13
 • 694
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát ảnh hưởng của cu2 đến việc xác định sắtkhảo sát ảnh hưởng của al3 đến việc xác định sắtkhảo sát ảnh hưởng của silic đến việc xác định sắtkhảo sát ảnh hưởng của ph đến quá trình sinh trưởng và phát triển của nấm menthí nghiệm 2 khảo sát ảnh hưởng của ph đến hiệu suất đông tụthí nghiệm 1 khảo sát ảnh hưởng của bentonite đến khả năng làm trong của rượu vang xoàithí nghiệm 2 khảo sát ảnh hưởng của carrageenan đến khả năng làm trong của rượu vang xoàithí nghiệm 3 khảo sát ảnh hưởng của pectinase đến khả năng làm trong của rượu vang xoàikhảo sát ảnh hưởng của ph đến quá trình chiếtkết quả khảo sát ảnh hưởng của ph đến khả năng kết tủa hydroxit fe iii và cộng kết một số kim loại nặngnhững đặc điểm tâm lý của các dân tộc thiểu số ở khu vực tây bắc và ảnh hưởng của chúng đến sự ổn định và phát triển khu vựcđề tài khảo sát ảnh hường thành phần môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng và phát triển của nấm mèo auricularia auricularkết quả khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ chần thời gian chần và nồng độ cacl2 sử dụng trong nước chần đến chất lượng sản phẩmkết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ muối hàm lượng đường và lượng vi khuẩn lactic sử dụng đến chất lượng sản phẩmkhảo sát ảnh hưởng của thời gian đến sự tạo phứcQuản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục hành vi văn hóa cho học sinh của trường Trung học phổ thông Quang Trung, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (Lv thạc sĩ)Quản lý rủi ro trong cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Sử dụng công nghệ GIS để phân tích dữ liệu và dự báo sản lượng chè của tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)MỘT SỐ BÀI THƠ VĂN CÁCH MẠNG 1945 ĐẾN 1975Thiết kế cải tiến đầu đùn socola cho máy in thực phẩm 3dAnalogue filter designĐầu tư theo phương pháp tăng trưởngÁn phí, lệ phí tòa án thực trạng trên địa bàn tỉnh trà vinh (tt)MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH THÁI HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNcách viết cv xin việc cho kỹ sư cơ khíChế độ hôn sản trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014Thay đổi sinh kế của các hộ dân bị thu hồi đất sau tái định cư nghiên cứu tình huống dự án khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn, Bình ĐịnhKinh doanh quốc tế (bài giảng)Giáo án BD HSG địa lí 9Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở ba môi trườngTư tưởng triết học chính trịGiáo án lớp mầm chủ đề phương tiện giao thông đường thủy và hàng khôngBao cao ket qua doi moi sinh hoat to chuyen mon va su dung mang truong hoc ket noi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập