ThS37 071 mạng wimax và thử nghiệm ở việt nam

MẠNG WIMAX THỬ NGHIỆM VIỆT NAM

MẠNG WIMAX VÀ THỬ NGHIỆM Ở VIỆT NAM
... http://www.lrc-tnu.edu.v Mạng WiMAX thử nghiệm Việt Nam  – 11 GHz - - WiMAX : 3.5 GHz, 3.3 GHz, 5.8 GHz - WiMAX : 2.5 GHz, 2.3 GHz WiMAX WiMAX - - Trong WiMAX WiMAX WiMAX WiMAX 1.4 Cấu hình mạng 1.4.1 ... http://www.lrc-tnu.edu.v Mạng WiMAX thử nghiệm Việt Nam tới diện rộng khác tạo mạng đô thị Mạng WiMAX cố định xem xét mạng đô thị không dây WWAN (Wireless Wide Area Network) Mạng diện rộng mạng liệu bao ... http://www.lrc-tnu.edu.v Mạng WiMAX thử nghiệm Việt Nam – – ( – – (Switched Virtual Connec – 32 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.v Mạng WiMAX thử nghiệm Việt Nam – 2.1.2...
 • 134
 • 280
 • 0

luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin mạng wimax thử nghiệm việt nam

luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin mạng wimax và thử nghiệm ở việt nam
... NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - NGUYỄN THỊ THỦY MẠNG WIMAX VÀ THỬ NGHIỆM VIỆT NAM Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƯỜI ... http://www.lrc-tnu.edu.v Mạng WiMAX thử nghiệm Việt Nam WiMAX Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.v Mạng WiMAX thử nghiệm Việt Nam WiMAX WiMAX 1.2.4 Các mô hình ứng dụng WIMAX ... http://www.lrc-tnu.edu.v Mạng WiMAX thử nghiệm Việt Nam  – 11 GHz - - WiMAX : 3.5 GHz, 3.3 GHz, 5.8 GHz - WiMAX : 2.5 GHz, 2.3 GHz WiMAX WiMAX - - Trong WiMAX WiMAX WiMAX WiMAX 1.4 Cấu hình mạng 1.4.1...
 • 134
 • 363
 • 0

Thị trường chứng khoán sơ cấp thứ cấp Việt Nam

Thị trường chứng khoán sơ cấp và thứ cấp ở Việt Nam
... dựng thị trường chứng khoán an toàn, công khai có hiệu Phần - Câu 13 Những hoạt động NHTM TTCK Hoạt động NHTM thị trường chứng khoán xem xét thị trường cấp thị trường thứ cấp: 1.Trên thị trường ... lý thị trường OTC Quản lý thị trường OTC Cấp quản lý thị trường OTC tương tự quản lý hoạt động thị trường chứng khoán tập trung chia thành cấp * Cấp quản lý Nhà nước: quan quản lý thị trường chứng ... triệu $, thị trường tự lại có khoảng tỷ $ cổ phiếu mua bán, thị trường thức có khoảng 15000 nhà đầu tư, thị trường không thức có 200000 nhà đầu tư Như vậy, thị trường chứng khoán tự Việt Nam không...
 • 41
 • 1,484
 • 0

{Đồ án} tìm hiểu mạng wimax ứng dụng tại việt nam

{Đồ án} tìm hiểu mạng wimax và ứng dụng tại việt nam
... nhiều ứng dụng có triển vọng bổ sung cho mạng thông tin di động Mạng WiFi hay mạng LAN không dây chủ yếu phục vụ cho mạng cục LAN, WiMax phục vụ chủ yếu cho mạng đô thị MAN Mạng WiMax mạng đô ... 2.4 Kết luận Chương 3: TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG WIMAX TẠI VIỆT NAM 3.1 Tình hình triển khai WiMax Việt Nam 3.2 Mô hình thử nghiệm WiMax Viettel 3.2.1 Quy mô địa bàn thử nghiệm ... bao phủ Chuẩn mở nhiều ứng dụng tương lai 1.3.1.3 So sánh WLAN WiMax a) Phạm vi truyền dẫn Sự khác WLAN WiMax chúng thiết kế cho ứng dụng hoàn toàn khác WLAN công nghệ mạng vùng nội hạt LAN thiết...
 • 88
 • 186
 • 0

Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài một số nước vận dụng Việt Nam

Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng ở Việt Nam
... triển II Vấn đề thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc 2.1 Sự cần thiết phải thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc (FDI) Lịch sử phát triển đầu t trực tiếp nớc cho thấy thái độ nớc tiếp nhận đầu t từ thái độ ... kỹ thu t, chủ đầu t phải lại từ 10 đến 17 lần khoảng thời gian vài ba tháng 1.4 Các sách thu hút FDI Việt Nam thời gian qua Mục tiêu sách thu hút FDI Việt Nam thu hút vốn, công nghệ, kinh nghiệm ... 1996 đợc xem năm đỉnh cao thu hút đầu t trực tiếp nớc Việt Nam (cả số dự án, vốn đăng ký, nh qui mô dự án) Biểu đồ Từ năm 1997 đầu t trực tiếp nớc vào Việt Nam bắt đầu suy giảm,nhất năm 1998,...
 • 46
 • 197
 • 0

Xây dựng công cụ ước lượng chi phí phát triển phần mềm dựa trên CBR thử nghiệm Công ty Honda Việt Nam

Xây dựng công cụ ước lượng chi phí phát triển phần mềm dựa trên CBR và thử nghiệm ở Công ty Honda Việt Nam
... ước lượng dựa kinh nghiệm CBR (Case based reasoning) - Xây dựng công cụ ước lượng chi phí phát triển phần mềm sử dụng kiến thức tìm hiểu - Thực nghiệm đánh giá phương pháp ước lượng chi phí phát ... thống – Công ty Honda Vietnam 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: dự án phần mềm phát triển công ty Honda Vietnam từ năm 2006 đến - Phạm vi: toán ước lượng chi phí phát triển phần mềm phòng ... văn - Chương 2: Quy trình ước lượng chi phí phát triển phần mềm Nội dung chương: Mô tả chi tiết bước quy trình ước lượng chi phí phát triển phần mềm số phương pháp ước lượng thường sử dụng - Chương...
 • 4
 • 218
 • 2

Báo cáo " Xây dựng công cụ ước lượng chi phí phát triển phần mềm dựa trên CBR thử nghiệm Công ty Honda Việt Nam " docx

Báo cáo
... ước lượng dựa kinh nghiệm CBR (Case based reasoning) - Xây dựng công cụ ước lượng chi phí phát triển phần mềm sử dụng kiến thức tìm hiểu - Thực nghiệm đánh giá phương pháp ước lượng chi phí phát ... thống – Công ty Honda Vietnam 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: dự án phần mềm phát triển công ty Honda Vietnam từ năm 2006 đến - Phạm vi: toán ước lượng chi phí phát triển phần mềm phòng ... văn - Chương 2: Quy trình ước lượng chi phí phát triển phần mềm Nội dung chương: Mô tả chi tiết bước quy trình ước lượng chi phí phát triển phần mềm số phương pháp ước lượng thường sử dụng - Chương...
 • 4
 • 254
 • 3

Bóp méo thu nhập tỷ suất sinh lợi kì vọng – nghiên cứu thực nghiệm việt nam

Bóp méo thu nhập và tỷ suất sinh lợi kì vọng – nghiên cứu thực nghiệm ở việt nam
... mụ hỡnh M score d bỏo t sut sinh li tng lai ti Vit Nam Cỏc cụng ty khụng ỏnh u búp mộo thu nhp thu c t sut sinh li iu chnh cao hn so vi cỏc cụng ty b ỏnh du búp mộo thu nhp Chỳng tụi thc hin cỏc ... niờm yt Kh nng CTCP nm u c búp mộo ph thuc niờm yt, (2) vo u ói thu ch kh nng búp khụng ph thuc vo mộo ph thuc quy mụ cụng ty 19 chng khoỏn vo mc u Vit Nam ói thu v quy mụ cụng ty bng mụ hỡnh DeAngelo ... t sut sinh li tớnh ly ca tng chng khoỏn riờng r tr cho t sut sinh li ca tng danh mc m chng khoỏn ú thuc v ta s thu c t sut sinh li iu chnh theo quy mụ ca 35 tng chng khoỏn Lu ý, t sut sinh li...
 • 86
 • 745
 • 8

Xây dựng công cụ ước lượng chi phí phát triển phần mềm dựa trên CBR thử nghiệm Công ty Honda Việt Nam

Xây dựng công cụ ước lượng chi phí phát triển phần mềm dựa trên CBR và thử nghiệm ở Công ty Honda Việt Nam
... HỌC CÔNG NGHỆ LƢƠNG MINH HẢI XÂY DỰNG CÔNG CỤ ƢỚC LƢỢNG CHI PHÍ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM DỰA TRÊN CBR VÀ THỬ NGHIỆM CÔNG TY HONDA VIETNAM Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ... ước lượng dựa kinh nghiệm CBR (Case based reasoning) - Xây dựng công cụ ước lượng chi phí phát triển phần mềm sử dụng kiến thức tìm hiểu - Thực nghiệm đánh giá phương pháp ước lượng chi phí phát ... luận dựa kinh nghiệm Thuật toán tìm k người hàng xóm gần Phần mềm ước lượng chi phí phát triển phần mềm công ty Honda 4.3 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình - Quy trình ước lượng chi phí phát triển dự án phần...
 • 73
 • 303
 • 1

Thu hút FDI vào lĩnh vực GDĐH một số nước thuộc châu Á kinh nghiệm cho Việt Nam

Thu hút FDI vào lĩnh vực GDĐH ở một số nước thuộc châu Á và kinh nghiệm cho Việt Nam
... Tr.45 Tr.70 Trờng đại học kinh tế quốc dân O VN VINH THU HúT FDI VàO LĩNH VựC GIáO DụC ĐạI HọC MộT Số NƯớC CHÂU KINH NGHIệM CHO VIệT NAM Chuyên ngành: quản trị kinh doanh QUốC Tế Hà Nội ... tin u t Trờng đại học kinh tế quốc dân O VN VINH THU HúT FDI VàO LĩNH VựC GIáO DụC ĐạI HọC MộT Số NƯớC CHÂU KINH NGHIệM CHO VIệT NAM Chuyên ngành: quản trị kinh doanh QUốC Tế NGI ... th ỏp dng c cho Vit Nam vi CHNG THC TRNG THU HT FDI VO GDH VIT NAMGIAI ON 2000 - 2011 3.1 THC TRNG THU HT FDI VO GIO DC I HC VIT NAM GIAI ON 2000 - 2011 3.1.1 Ni dung hot ng thu hỳt FDI vo GDHVN...
 • 125
 • 124
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghĩ giàu làm giàu và trải nghiệm ở việt namcách mạng khoa học và công nghệ ở việt nammối quan hệ giữa độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá và tỷ suất sinh lợi bằng chứng thực nghiệm ở việt namkiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thu bhxh ở việt nammối quan hệ giữa độ nhạy cảm tỷ giá và tỷ suất sinh lợibằng chứng thực nghiệm ở việt namđánh giá và công nhận chất lượng đối với phòng thí nghiệm ở việt namtình hình sản xuất và tiêu thụ chè ở việt namtình hình sản xuất và tiêu thụ chè ở việt nam hiện naytên các nước và thủ đô ở đông nam átình hình sản xuất và tiêu thụ bia ở việt namvấn đề con người và giải phóng con người trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở việt namquá trình hình thành và tính chất bắt buộc của nghiệp vụ bh tnds của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba ở việt namcông trình thư mục ở việt namtiêu thụ chè ở việt namphòng thí nghiệm ở việt namĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH GIAO đất sản XUẤT lâm NGHIỆP CHO ĐỒNG bào dân tộc THIỂU số TRÊN địa bàn PHÍA tây NAM TỈNH QUẢNG BÌNHĐánh giá công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án “đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi qua huyện núi thành, tỉnh quảng namĐánh giá hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng sau khi áp dụng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của ban quản lý rừng phòng hộ đăkmi( huyện phước sơn, tỉnh quảng nam)Đánh giá khả năng thành thục và nghiên cứu sản xuất giống cá lăng chấm (hemibagrus guttatus lacépède, 1803) trong điều kiện nuôi tại quảng bìnhĐánh giá tác động của quá trình đô thị hoá đến việc quản lý và sử dụng đất tại thị trấn la hà, huyện tư nghĩa, tỉnh quảng ngãiĐánh giá tiềm năng LSNG để bảo tồn ,phát triển một số loài LSNG có giá trị ở xã ba, huyện đông giang, tỉnh quảng namĐánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện bình sơn tỉnh quảng ngãiĐiều tra, đánh giá hiệu quả kinh tế của các biện pháp kỹ thuật phòng trừ cỏ dại trong sản xuất lạc vụ hè thu năm 2015 trên địa bàn huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếĐo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên văn phòng tại công ty cổ phần chứng khoán phú hưngGIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY TNHH MTV QUẢN lý ĐƯỜNG sắt BÌNH TRỊ THIÊNGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH vụ THẺ THANH TOÁN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG TRỊGIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÔNG hà QUẢNG TRỊHiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn xây dựng miền trungHiệu quả kinh tế sản xuất cây thanh trà trên địa bàn huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huếHIỆU QUẢ KINH tế sản XUẤT lạc THEO mô HÌNH tưới TIÊU của các NÔNG hộ HUYỆN PHÙ cát TỈNH BÌNH ĐỊNHHoàn thiện chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH TM thái đông anhHoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ CBCC tại cục thuế tỉnh quảng trịHOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI vốn đầu tư xây DỰNG cơ bản từ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ nước tại KHO bạc NHÀ nước TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM TRA THUẾ đối với DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH tại cục THUẾ TỈNH THANH hóaHOÀN THIỆN CÔNG tác PHÂN cấp NGUỒN THU và THỰC HIỆN NHIỆM vụ CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập