Hướng đi phát triển bền vững cho cây vải thiều huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

Hướng đi phát triển bền vững cho cây vải thiều huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

Hướng đi phát triển bền vững cho cây vải thiều huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang
... nghiên cứu đề tài: Hướng phát triển bền vững cho vải thiều huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Chương II: Tiêu chuẩn Viet Gap nói chung tiêu chuẩn Viet Gap áp dụng cho vải thiều huyện Lục Ngạn 2.1 Tiêu ... vải thiều Lục Ngạn cho huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang quan trọng có tính cấp thiết Trên sở năm 2004, UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt đề án: “Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc sản tỉnh Bắc Giang ... dụng tiêu chuẩn Viet Gap cho vải thiều sao? Những giải pháp nhằm phát triển bền vững, có hiệu kinh tế vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn Viet Gap huyện Lục Ngạn? Xuất phát từ vấn đề nêu tiến hành...
 • 32
 • 186
 • 0

Đánh giá thích hợp đất đai phục vụ phát triển vùng chuyên canh vải của huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

Đánh giá thích hợp đất đai phục vụ phát triển vùng chuyên canh vải của huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang
... nhân viên Phòng Tài nguyên & Môi trờng huyện Lục Ngạn, Trạm Khuyến nông huyện Lục Ngạn tạo điều kiện giúp đỡ thời gian khảo sát thực địa huyện để phục vụ cho việc thực đề tài tốt nghiệp Cuối ... Cụng on III Điều tra xác Phân hạng Quy hoạch Thực định số lợng, chất thích nghi sử dụng đất quy hoạch lợng đất (quỹ đất) đất đai sử dụng S 2.1: Cụng on nghiờn cu v t v s dng t iu tra xõy dng bn ... nhiu tnh ton quc nh: Bc Ninh, H Giang, Qung Tr, ng Nai, nhm phc v quy hoch chuyn i c cu cõy trng, nh ú ó to nhiu vựng chuyờn canh cõy trng cú hiu qu cao Bc Giang l tnh trung du nỳi bao gm huyn...
 • 117
 • 76
 • 0

Nghiên cứu quản lý môi trường cho phát triển bền vững tại thị trấn Lim huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu quản lý môi trường cho phát triển bền vững tại thị trấn Lim huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh
... THỊ TRẤN LIM - BẮC NINH 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN THỊ TRẤN LIM - HUYỆN TIÊN DU 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển thị trấn Lim Thị trấn Lim trung tâm kinh tế, trị, văn hoá xã hội huyện Tiên Du, ... tài nghiên cứu quản môi tr ờng cho phát triển bền vững thị trấn Lim huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh Các mục tiêu cụ thể là: - Đánh giá trạng, xu dự báo vấn đề môi tr ờng khu vực - Đ a quy hoạch môi ... tiễn cao Để thực nghiên cứu công nghệ xử n c thải mô hình quản phù hợp cho thị trấn Lim huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh, câu hỏi nghiên cứu cần giải luận văn là: - Hiện trạng môi tr ờng khu vực...
 • 115
 • 202
 • 0

Nghiên cứu quản lý môi trường cho phát triển bền vững tại thị trấn Lim huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu quản lý môi trường cho phát triển bền vững tại thị trấn Lim huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh
... H sinh hc hiu khớ H sinh hc x trit , th bốo, ti rung X ti ch kt hp x trung Ti rung Hỡnh 3.5 Dõy chuyn cụng ngh x nc thi - phng ỏn - X ti ch kt hp x trung Nc thi t khu v sinh, ... thit b x v tỏi s dng nc thi ụ th phự hp vi tng loi nc thi phc v nụng nghip - Nghiờn cu mụ hỡnh t chc qun x v tỏi s dng nc thi: + a mụ hỡnh t chc qun + Ch cỏc bc t chc qun hnh + ... CA LUN VN + Qui hoch x nc thi cho phỏt trin bn vng th trn Lim + La chn cỏc loi cụng ngh x phự hp vi tng loi nc thi da trờn nguyờn tc: cụng ngh n gin, r tin, d qun lý, hnh v tn dng ti a cỏc...
 • 25
 • 32
 • 0

Nhịp điệu phát triển dân số một số xã thuộc huyện lục nam tỉnh bắc giang và những ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế xã hội

Nhịp điệu phát triển dân số một số xã thuộc huyện lục nam  tỉnh bắc giang và những ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế  xã hội
... tài dân số phát triển dân số Bình Sơn, Trường Sơn thuộc huyện Lục Nam- tỉnh Bắc Giang ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hội 3.1.1 Địa điểm nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thuộc huyện Lục ... hội, góp phần thực công nghiệp hoá, đại hoá tỉnh nhà nên tiến hành nghiên cứu tìm hiểu nhịp điệu phát triển dân số số thuộc huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang ảnh hưởng đến phát triển kinh tế ... trường số xã, huyện Lục Nam 48 4.3.2 Tác động dân số đến phát triển kinh tế hội 49 4.3.3 Tác động dân số đến chất lượng sống nhân dân Bình Sơn, Trường Sơn nhân dân huyện...
 • 63
 • 174
 • 0

Phát triển sản xuất rau hàng hoá ở huyện lục nam, tỉnh bắc giang

Phát triển sản xuất rau hàng hoá ở huyện lục nam, tỉnh bắc giang
... PHÁT TRI N S N XU T RAU HÀNG HÓA 2.1 Cơ s lý lu n v phát tri n s n xu t rau hàng hóa 2.1.1 M t s khái ni m 2.1.2 S c n thi t phát tri n s n xu t rau hàng hóa 2.1.3 ð c ñi m c a s n xu t rau hàng ... n s n xu t rau hàng hóa th gi i nh hư ng ñ n phát tri n rau hàng hóa m t s nư c Vi t Nam 15 2.2.1 Phát tri n s n xu t rau hàng hóa m t s nư c th gi i 2.2.2 Phát tri n s n xu t rau hàng hóa m ... Vai trò phát tri n s n xu t rau hàng hóa 2.1.5 ði u ki n ñ phát tri n s n xu t rau hàng hóa 11 2.1.6 N i dung phát tri n s n xu t rau hàng hóa 12 2.1.7 Các nhân t 12 2.2 Cơ s th c ti n v phát tri...
 • 138
 • 86
 • 0

SO SÁNH PHƯƠNG ÁN TRỢ CẤP GẠO CHO HỘ NGHÈO TẠI HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG

SO SÁNH PHƯƠNG ÁN TRỢ CẤP GẠO CHO HỘ NGHÈO TẠI HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG
... hộ nghèo huyện Lục Ngàn 400 nghìn/tháng CHƯƠNG 3: SO SÁNH PHƯƠNG ÁN TRỢ CẤP GẠO CHO HỘ NGHÈO TẠI HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG Theo số liệu thu thập từ Chương 2, để thuận tiện cho việc so sánh ... lượng gạo Chính Phủ trợ cấp cho hộ nghèo 2.2/ Thu nhập bình quân hộ gia đình nghèo huyện Lục Ngạn tỉnh Nghệ An .8 CHƯƠNG 3: SO SÁNH PHƯƠNG ÁN TRỢ CẤP GẠO CHO HỘ NGHÈO TẠI HUYỆN LỤC NGẠN, ... cứu phương án trợ cấp gạo Nhà nước Bắc Giang tính hiệu phương án 2/ MỤC TIÊU - Nghiên cứu tính hiệu phương án trợ cấp gạo nhà nước Bắc Giang - Tìm hiểu phương án trợ cấp khác (trợ cấp qua giá trợ...
 • 12
 • 403
 • 2

Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang

Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang
... xó hi - Mng li giao thụng: + ng b cú: *Quc l, 100% ó tri nha, ú cú: 38km quc l 31, tuyn Bc Giang- Ch- Sn ng- ỡnh Lp Lng Sn, gp quc l 04; 30km quc l 279, tuyn ng M Lng Sn- Lc Ngn- Sn ng- H Long ... Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn iv 2. 1- c im t nhiờn, kinh t xó hi huyn lc ngn, tnh Bc Giang 35 2.1. 1- iu kin t nhiờn 35 2.1. 2- iu kin kinh t- xó hi 37 2.1. 3- Mt s thun li, khú ... http://www.lrc-tnu.edu.vn iii MC LC Trang PHN M U 1- Tớnh cp thit ca vic nghiờn cu ti 2- Mc tiờu nghiờn cu 2. 1- Mc tiờu chung 2.2 - Mc tiờu c th 3- i...
 • 146
 • 575
 • 4

Định hướng phát triển bền vững các khu công nghiệp huyện đức hòa (tỉnh long an) thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Định hướng phát triển bền vững các khu công nghiệp huyện đức hòa (tỉnh long an) thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa
... trin khu cụng nghip Vit Nam .31 1.4.3 S phỏt trin khu cụng nghip ụng Nam B .34 1.4.4 S phỏt trin khu cụng nghip Long An .35 Chng 2: THC TRNG PHT TRIN CC KHU CễNG NGHIP C HềA (LONG ... 37 Chng 2: THC TRNG PHT TRIN CC KHU CễNG NGHIP C HềA (LONG AN) 2.1 Khỏi quỏt v huyn c Hũa c Hũa nguyờn l tờn gi ca mt thụn 74 thụn ca tng Long Hng, huyn Tõn Long, ph Tõn Bỡnh, trn Phiờn An (Gia ... Cỏc nm qua Long An trung phỏt trin CN ch yu l cỏc huyn c Ho, Bn Lc trung nhiu khu CN ln bc nht c nc Mng li c s h tng phỏt trin nhanh v ng b cng l mt th mnh ca nn CN Long An Mt vi khu CN ln: c...
 • 141
 • 137
 • 0

Thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy tiến trình giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA của dự án phát triển cây ăn quả tại huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

Thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy tiến trình giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA của dự án phát triển cây ăn quả tại huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang
... c Giang (V n vay ODA) 64 4.1.1 M t vi nột v d ỏn Phỏt tri n cõy n qu t nh B c Giang 64 4.1.2 i t ng, ph m vi v cỏc ủi u ki n ủ c vay v n ODA 66 4.2 Th c tr ng ti n trỡnh gi i ngõn ngu n v n ODA ... cú lu t v ODA, Qu c h i ki m soỏt ch t ch Chớnh ph vi c cung c p ti tr ODA mang tớnh nhõn ủ o V ủi u ki n c a gi i ngõn ODA: M t ủ c ủi m n i b t c a ngu n v n ODA ủú l v n ủ gi i ngõn ODA Nú ủ ... Di n gi i v vay v n ODA ủ i v i ng i dõn n m vựng d ỏn c a t nh B c Giang 68 4.3 Cỏc xó c a huy n L c Ng n s d ng v n ODA qua t ng nm 74 4.4 T ng h p k t qu gi i ngõn v n ODA c a d ỏn phỏt tri...
 • 110
 • 243
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu giải pháp nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm vải thiều của huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu phát triển làng nghề mây tre đan tại huyện yên dũng tỉnh bắc giangxón đói giảm nghèo bền vững ở huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm bón đạm kết hợp dùng chất khử no3 đến chất lượng và năng suất của giống bắp cải ns cross trên nền đất huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu thành phần loài và khả năng tái sinh của các loài cây gỗ trong thảm thực vật tự nhiên và rừng trồng ở xã biển động huyện lục ngạn tỉnh bắc giangthực trạng hoạt động cho vay và kế toán cho vay tại nhnn amp ptnt huyện lục ngạn tỉnh bắc giangtài liệu tham khảo unep tudelft sổ tay hướng dẫn thiết kế hướng tới phát triển bền vững hướng đi thực tiễn cho các nước đang phát triển bản dự thảothực trạng và định hướng phát triển bền vững cho hoạt động xuất khẩu thủy sản việt namđánh giá giá trị kinh tế của vườn quốc gia xuân thủy tỉnh nam định nhằm hướng tới phát triển bền vữngphục hồi rừng gập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tái phát triển bền vữngthực trạng phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường tại tỉnh điện biên và đưa ra kiến nghị hướng tới phát triển bền vữngbảo đảm nguồn nguyên liệu chè giải pháp phát triển bền vững cho ngành chè nói chung và cho tct chè việt nam nói riêngphát triển bền vững cho một làng nghề truyền thốnggiải pháp về quy hoạch tổng thể hướng tới phát triển bền vữnghuong toi phat trien ben vungPhát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện duy tiên, tỉnh hà nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý nhà nước về đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc giaSlide kinh tế lượng, Khắc phục hiện tượng tự tương quanQuản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các nhóm, lớp mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà NộiQuản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo hướng tích hợp ở các trường tiểu học quận Tây Hồ, thành phố Hà NộiNghiên cứu phân tích dạng một số kim loại nặng trong cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu trên địa bàn tỉnh thái nnuyênNghiên cứu tỷ lệ nhiễm human papilloma virus, một số yếu tố liên quan và kết quả điều trị các tổn thương cổ tử cung ở phụ nữ thành phố cần thơ (tt)Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở Việt NamQuản lí hoạt động tự học của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Phúc Yên, tỉnh Vĩnh PhúcĐịnh nghĩa và lý thuyết về lãnh đạo nào là phù hợp nhất với những lãnh đạo doanh nghiệp việt nam ngày nayNhững tố chất và kỹ năng của ông chủ lý tưởng theo ý kiến của bạn làPhân biệt các khái niệm vè hành vi và phong cách lãnh đạoQuan điểm về ông chủ lý tưởng theo ý kiến của bạn là gìbáo cáo thực tập tốt nghiệp công ty CP sứ CosaniTinh ap luc song Phu luc DThế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết Đoàn LêTiểu thuyết Vũ Đình Giang từ góc nhìn hậu hiện đạiTư tưởng chính trị và xã hội của Albert EinsteinTư Tưởng nho giáo về đạo đức người quân tử với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nayHÃY để CON là CHÍNH MÌNH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập