NGHIÊN cứu một số BIỆN PHÁP kỹ THUẬT PHÙ hợp CHO sản XUẤT HOA LILY tại LẠNG sơn

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phù hợp cho sản xuất hoa lily tại lạng sơn

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phù hợp cho sản xuất hoa lily tại lạng sơn
... Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật phù hợp cho sản xuất hoa Lily Lạng Sơn" làm sở khoa học thực tiễn cho việc mở rộng sản xuất hoa Lily địa phương Mục đích - Lựa chọn giống hoa lily có suất, chất ... trọt 1.6 Tình hình sản xuất nghiên cứu hoa Lily Việt Nam 1.6.1 Tình hình sản xuất hoa Lily Việt Nam * Tình hình sản xuất hoa Lily nước So sánh với chủng loại hoa khác sản xuất hoa Lily nước ta chiếm ... sản xuất Bên cạnh đầu tư nhà nước, công ty tư nhân đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất hoa Kỹ thuật sản xuất hoa nói chung, hoa Lily nói riêng trình độ cao, sản xuất...
 • 110
 • 127
 • 0

ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG sử DỤNG PHÂN bón và NGHIÊN cứu một số BIỆN PHÁP kỹ THUẬT bón PHÂN CHO sản XUẤT RAU cải NGỌT AN TOÀN tại HOẰNG hóa THANH hóa

ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG sử DỤNG PHÂN bón và NGHIÊN cứu một số BIỆN PHÁP kỹ THUẬT bón PHÂN CHO sản XUẤT RAU cải NGỌT AN TOÀN tại HOẰNG hóa THANH hóa
... t rau tr ng ñi m ñ c bi t vùng rau an toàn Ho ng H p, Ho ng Hóa Thanh Hóa Xu t phát t th c t th c hi n ñ tài “ði u tra th c tr ng s d ng phân bón nghiên c u m t s bi n pháp k thu t bón phân cho ... n Ho ng Hóa Thanh Hóa 39 B ng 3.2 Ch ng lo i, giá c phân bón hi n ñang lưu thông ñ a bàn huy n Ho ng Hóa, Thanh Hóa 40 B ng 3.3 Tình hình s d ng, lo i phân bón cách bón rau t i ñ ... ng Hóa, Thanh Hóa 43 B ng 3.4 Hi n tr ng s d ng phân bón cho m t s lo i rau tr ng t i huy n Ho ng Hóa 44 B ng 3.5 nh hư ng c a li u lư ng bón phân ñ m th i ñi m k t thúc bón phân...
 • 97
 • 64
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật có hiệu quả sản xuất nguyên liệu chè an toàn cho vùng tân cương thành phố thái nguyên

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật có hiệu quả sản xuất nguyên liệu chè an toàn cho vùng tân cương  thành phố thái nguyên
... canh nương chè đ t o nguyên li u chè an toàn u ki n Tân Cương - Xác đ nh đư c hi u qu c a m t s bi n pháp k thu t thâm canh s n xu t nguyên li u chè an toàn t i xã Tân Cương, Thái Nguyên - Góp ... "Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t hi u qu s n xu t nguyên li u chè an toàn cho vùng Tân Cương - thành ph Thái Nguyên" M c tiêu c a đ tài - Xác đ nh đư c h th ng gi i pháp k thu t thâm canh ... Cương, Thái Nguyên 42 3.1.4 Tình hình s d ng phân bón cho chè 3.1.5 K thu t canh tác chè Tân Cương 43 Tân Cương .46 3.2 K t qu nghiên c u v bi n pháp k thu t s n xu t chè an toàn 54 3.2.1...
 • 106
 • 322
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cho giống cà chua tn386 tại thái nguyên

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cho giống cà chua tn386 tại thái nguyên
... toàn giống chua Thái Nguyên Là sở lý luận khoa học cho kỹ thuật canh tác giống chua Thái Nguyên 3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp với chua Thái ... tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật canh tác cho giống chua TN386 Thái Nguyên Mục đích yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích Xác định số biện pháp kỹ thuật canh tác chủ yếu ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ THÚY NGUYÊN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC CHO GIỐNG CÀ CHUA TN386 TẠI THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Số hóa...
 • 103
 • 160
 • 0

đánh giá đặc điểm nông sinh học của tập đoàn hoa hiên và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống vô tính cây hoa hiên tại gia lâm – hà nội

đánh giá đặc điểm nông sinh học của tập đoàn hoa hiên và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống vô tính cây hoa hiên tại gia lâm – hà nội
... với đề tài nhân giống hoa hiên tiến hành thực đề tài: Đánh giá đặc điểm nông sinh học tập đoàn hoa hiên nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhân giống tính hoa hiên Gia Lâm Nội Mục đích ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRỊNH THỊ HẰNG ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA TẬP ĐOÀN HOA HIÊN VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG ... Đặc điểm nông sinh học số giống, mẫu giống hoa hiên 37 3.1.1 Đặc điểm nhiễm sắc thể hoa hiên 37 3.1.2 Một số đặc điểm sinh trưởng giống, mẫu giống hoa hiên 41 3.1.3 Đặc điểm hoa số giống, mẫu giống...
 • 97
 • 183
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tăng hiệu quả sản xuất đậu tương vụ đông tại huyện mỹ đức, hà nội

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tăng hiệu quả sản xuất đậu tương vụ đông tại huyện mỹ đức, hà nội
... hình sản xuất đậu tương vụ đông huyện Mỹ Đức 18 1.2.3.4 Tình hình sản xuất đậu tương vụ đông Mỹ Thành 20 1.3 Một số kết nghiên cứu đậu tương giới Việt Nam 21 1.3.1 Một số kết nghiên cứu ... -* NGUYỄN BÍCH HẠNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TĂNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT ĐẬU TƯƠNG VỤ ĐÔNG TẠI HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC ... trọng nghiên cứu phát triển đậu tương Các kết nghiên cứu giống biện pháp kỹ thuật cho đậu tương giới nước phong phú Tuy nhiên, nghiên cứu giống biện pháp kỹ thuật cho giống vụ đông huyện Mỹ Đức, Hà...
 • 134
 • 19
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh cho giống lúa lai việt lai 50 tại vùng đồng bằng bắc bộ

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh cho giống lúa lai việt lai 50 tại vùng đồng bằng bắc bộ
... 2.1 Khái ni m lúa lai Lúa lai ( Hybryd Rice ) danh t g i t t c a lúa ưu th lai Lúa ưu th lai gi ng lúa ng d ng hi u ng ưu th lai ñ i F1 Lúa lai khác lúa thư ng ch h t gi ng lúa lai ch s d ng ... v y k t qu nghiên c u c a ñ tài góp ph n xây d ng m t quy trình k thu t thâm canh su t lúa lai lúa thu n nói chung cho gi ng Vi t lai 50 t i vùng ð ng b ng B c b nói riêng K t qu nghiên c u c ... Vi t lai 50 gi ng lúa lai dòng Vi n nghiên c u lúa - Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i lai t o t t h p 135S/R50 Các dòng b m ñư c ch n t o s n xu t t i Vi t Nam Vi t lai 50 gi ng lúa lai ng n...
 • 108
 • 535
 • 2

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lạc xuân tại huyện hoằng hoá thanh hoá

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lạc xuân tại huyện hoằng hoá thanh hoá
... (t l 1:3:2) ủ n tiêu sinh trởng gi ng lạc L14 v xuõn 2007-2009 63 3.14 nh h ng c a li u l ng phõn bún NPK (t l 1:3:2) ủ n chi u cao thõn chớnh v s cnh gi ng lạc L14 v xuõn 2007-2009 64 Tr ng i ... phỏp k thu t nh m nõng cao nng su t l c xuõn t i huy n Ho ng Húa - Thanh Húa M c ủớch - yờu c u 2.1 M c ủớch - Xỏc ủ nh y u t h n ch nng su t l c, b gi ng l c cú nng su t cao, th i v gieo tr ng ... vựng ủ t cỏt ven bi n Ho ng Húa -Thanh Húa Cỏc k t qu nghiờn c u l c s khoa h c gúp ph n hon thi n quy trỡnh thõm canh l c cú nng su t cao t i huy n Ho ng Húa -Thanh Húa 3.2 í ngha th c ti n -...
 • 122
 • 314
 • 5

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lạc tại huyện tân yên bắc giang

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lạc tại huyện tân yên bắc giang
... bi n pháp k thu t nh m nâng cao su t l c t i Tân yên - B c Giang 3.4 Phương pháp nghiên c u 3.4.1 Phương pháp ñi u tra - Phương pháp ñi u tra có s tham gia c a nông dân (PRA), s d ng phương pháp ... d n c a PGS TS ðoàn Th Thanh Nhàn ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t góp ph n nâng cao su t l c t i huy n Tân Yên - B c Giang ’ 1.2 M c ñích yêu c u c a ñ tài 1.2.1 ... 3.3 N i dung nghiên c u - ði u tra th c tr ng s n xu t l c c a huy n Tân Yên - B c Giang - Nghiên c u xác ñinh m t s gi ng l c m i, tri n v ng ñi u ki n v thu v xuân ñ t Tân Yên - B c Giang Trư...
 • 137
 • 207
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa j02 và đs1 tại phú lương - thái nguyên

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa j02 và đs1 tại phú lương - thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN MINH KHÔI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH GIỐNG LÚA J02 ĐS1 TẠI PHÚ LƢƠNG - THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: ... tượng nghiên cứu Gồm giống lúa: J02, ĐS1 giống lúa KD18 làm đối chứng Giống lúa J02 giống lúa ĐS1 thuộc loài phụ Japonica có nguồn gốc Nhật Bản loại hình canh tác lúa nƣớc Giống Khang dân 18 giống ... phải có nghiên cứu thử nghiệm ban đầu để làm mô hình khuyến cáo mở rộng Xuất phát từ tình hình thực đề tài: “ Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa JO2 ĐS1 Phú Lƣơng Thái Nguyên. ”...
 • 137
 • 493
 • 2

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây cà phê vối (coffea canephora pierre) giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại đắk lắk

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây cà phê vối (coffea canephora pierre) giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại đắk lắk
... NGUYỄN VĂN MINH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÀ PHÊ VỐI (Coffea Canephora Pierre) GIAI ĐOẠN KINH DOANH TRÊN ĐẤT BAZAN TẠI ĐẮK LẮK Chuyên ngành : Khoa học trồng Mã số : 62.62.01.10 ... Nghiên cứu liều lượng bón đạm kali cho phê vối giai đoạn kinh doanh đất bazan 41 2.2.2 Nghiên cứu cách bón (số lần tỉ lệ) đạm, lân kali cho phê vối giai đoạn kinh doanh đất bazan ... tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật bón phân cho phê vối (Coffea canephora Pierre) giai đoạn kinh doanh đất bazan Đắk Lắk làm luận án Tiến sĩ 2 Mục tiêu đề tài - Xác định liều lượng bón...
 • 209
 • 397
 • 1

Đề tài : Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh phú yên

Đề tài : Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh phú yên
... dựng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên - Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển + Chọn loài trồng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển + Ảnh hưởng biện ... - Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật khoanh nuôi xúc tiến tái sinh khoanh nuôi xúc tiến tái sinh trồng bổ sung rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển + Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật khoanh nuôi xúc ... Phương pháp nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển …………………… …….…………… 40 2.2.5 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật khoanh nuôi xúc tiến tái sinh khoanh nuôi xúc tiến tái sinh...
 • 202
 • 433
 • 2

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên (tóm tắt + toàn văn)

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên (tóm tắt + toàn văn)
... khoanh nuôi xúc tiến tái sinh khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển 3.3.1 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 3.3.1.1 ... 1.3 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật khoanh nuôi xúc tiến tái sinh khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển - Biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh ... ven biển tỉnh Phú Yên nói riêng 3.2 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên 3.2.1 Chọn loài trồng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển 3.2.1.1...
 • 27
 • 146
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng vải tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng vải tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang
... Để góp phần nâng cao suất, chất lượng hiệu sản xuất Vải thời gian tới, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nâng cao suất, chất lượng vải huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang việc ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THỊ NHUNG “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƢỢNG VẢI TẠI HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Trồng ... dung nghiên cứu - Đánh giá thực trạng sản xuất yếu tố hạn chế suất, chất lượng vải Yên Dũng - Áp dụng số biện pháp kỹ thuật nâng cao suất, chất lượng vải Yên Dũng 3.4 Phƣơng Pháp nghiên cứu 3.4.1...
 • 107
 • 162
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với chuối tây nuôi cấy mô tại Bắc Kạn

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với chuối tây nuôi cấy mô tại Bắc Kạn
... áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào trồng chăm sóc chuối tây nuôi cấy vào sản xuất vấn đề cần thiết, đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật chuối tây nuôi cấy Bắc Kạn vừa có sở khoa học ... dung nghiên cứu Nghiên cứu số biện pháp canh tác chuối tây nuôi cấy xã Nông Thượng thị xã Bắc Kạn Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng địa hình đến sinh trưởng, phát triển chuối nuôi cấy - ... gian nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu: Giống chuối tây nuôi cấy 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu: Các thí nghiệm bố trí xã Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 2.1.3 Thời gian nghiên cứu: ...
 • 68
 • 257
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây c phê vối coffea canephora pierre giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại đắk lắknghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển hoa cúc tại thành phố thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chuối tiêu hồng tại phú thọnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng keo lá liềm acacia crassicarpa trên vùng đất cát ven biển tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất giống bưởi chí đám tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất phẩm chất một số giống hoa phong lan hồ điệp nhập nộiluận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng hoa lan hoàng thảo lai dendrobium hybridnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho giống đậu tương triển vọng e085 10 trong vụ đông năm 2011 tại thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống cây diệp hạ châunghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần xác định cơ cấu cây trồng hợp lý trên vùng đất phèn tại chủ chí bạc liêugiong cay tru va nghien cuu mot so bien phap ky thuat canh tac cay ho tieu vung tay nguyennghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và ra hoa của cây lan hồ điệp phalaenopsis tại thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuụât sản xuất chuối tiêu hồng bằng cây nuôi cấy mô vùng đồng bằng sông hồngnghiên cứu 1 số biện pháp kỹ thuật cho giống đậu tương có triển vọngnghiên cứu 1 số biện pháp kỹ thuật cho giống đậu tương triển vọng e08510 trong vụ đông năm 2011 tai thái nguyênĐồ án thiết kế tay máy 3 bậc tự do tài liệu ebook giáo trìnhNâng cao chất lượng hoạt động và phòng, chống tiêu cực trong lĩnh vực Đăng kiểmXây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh Kon Tum đến năm 2020TẠI SAO CẦN PHẢI XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỌC TẬP? PHẢI XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP DỰA TRÊN GIÁ TRỊ CỐT LÕI? LẤY VÍ DỤ VỀ HAI CÔNG TY TIÊU BIỂU ĐỂ CHỨNG MINHNghiên cứu xây dựng danh lục và hiện trạng sử dụng các loài thực vật có tác dụng chữa bệnh tiểu đường ở vùng đệm vườn quốc gia tam đảo, khu vực xã ngọc thanhCác biện pháp bảo quản tươi nguyên liệu thủy sảnNGHIÊN cứu THIẾT kế máy BAY sử DỤNG HIỆU ỨNG mặt đấtPhân tích môi trường kinh doanh quốc tế hồng kông trên cơ sở đó lựa chọn ngành sản phẩm và phương thức kinh doanh tại đâyGiáo dục môi trườngTiếng việt tập 1Tiếng việt t1 (giáo trình đào tạo giáo viên mầm non)Thiết kế thiết bị sấy đường kiểu thùng quay năng suất nhập liệu 4000 kghXÂY DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý KHO HÀNGChuyên Đề Chế Độ Công Vụ Và Quản Lý Cán Bộ, Công Chức80 tình huống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hình sự, dân sự, đất đai, môi trường, phòng chống tệ nạn xã hộiBước đầu nghiên cứu sự sinh trưởng của loài diệp hạ Châu(PHYLLANTHUS AMARUS l ) trồng trong điều kiện ánh sáng khác nhau tại phường xuân hoà, thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúcBảo quản xoài sau thu hoạchLV THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP MÔN TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH VĨNH PHÚCLV THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: BIỆN PHÁP DẠY HỌC HỌC SINH LỚP 1 CÓ KHÓ KHĂN VỀ ĐỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂNQuản lý công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở các trường mầm non trên địa bàn thành phố việt trì, tỉnh phú thọ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập