ThS37 090 logic mô tả và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu

logic tả ứng dụng trong sở dữ liệu

logic mô tả và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu
... nng mụ t th gii mc cao Trong nhng nm gn õy, ngi ta thng nhc ti logic mụ t (Description logic) nh l mt phng phỏp biu din tri thc hiu qu Trong nhng ng dng c th cú s dng logic mụ t, tri thc ca ng ... s d liu v logic mụ t Do vy, cỏc ni dung ca lun ny s c trỡnh by nh sau: Chng Logic mụ t: õy l chng gii thiu v nhng ni dung c bn ca logic mụ t nh khỏi lc v logic mụ t, cỏc ngụn ng ca logic mụ t, ... th hon thin tt hn ti -10- Chng LOGIC Mễ T 1.1 GII THIU Logic mụ t l thut ng mi nht h biu din tri thc (KR), trc cm t logic mụ t ph bin nh hin nay, ngi ta núi n logic mụ t di nhng cm t nh ngụn...
 • 84
 • 384
 • 2

Luận văn: Logic tả ứng dụng trong sở dữ liệu doc

Luận văn: Logic mô tả và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu doc
... nng mụ t th gii mc cao Trong nhng nm gn õy, ngi ta thng nhc ti logic mụ t (Description logic) nh l mt phng phỏp biu din tri thc hiu qu Trong nhng ng dng c th cú s dng logic mụ t, tri thc ca ng ... s d liu v logic mụ t Do vy, cỏc ni dung ca lun ny s c trỡnh by nh sau: Chng Logic mụ t: õy l chng gii thiu v nhng ni dung c bn ca logic mụ t nh khỏi lc v logic mụ t, cỏc ngụn ng ca logic mụ t, ... th hon thin tt hn ti -10- Chng LOGIC Mễ T 1.1 GII THIU Logic mụ t l thut ng mi nht h biu din tri thc (KR), trc cm t logic mụ t ph bin nh hin nay, ngi ta núi n logic mụ t di nhng cm t nh ngụn...
 • 84
 • 238
 • 0

Khai phá luật kết hợp mờ ứng dụng trong sở dữ liệu cước điện thoại

Khai phá luật kết hợp mờ và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu cước điện thoại
... II: LUẬT KẾT HỢP 27 2.1 Giới thiệu 27 2.2 Phát biểu toán khai phá luật kết hợp 29 2.2.1 Luật kết hợp .29 2.2.2 Phát biểu toán khai phá luật kết hợp 32 2.3 Luật ... phá liệu 44 3.2 Rời rạc hoá thuộc tính dựa vào tập mờ 45 3.3 Luật kết hợp mờ 48 3.4 Một số thuật toán khai phá luật kết hợp mờ .50 3.5 Thuật toán khai phá luật kết hợp mờ ... - Kho liệu OLAP - Khai phá liệu phát tri thức: phân lớp, phân cụm, kết hợp, phân tích mẫu, phân tích ngoại lai … - Ứng dụng khai phá liệu mở rộng: khai phá liệu dòng, khai phá text, khai phá web…...
 • 79
 • 96
 • 0

Phân tích trình tự trong tin sinh học ứng dụng trên sở dữ liệu genome tôm sú

Phân tích trình tự trong tin sinh học và ứng dụng trên cơ sở dữ liệu genome tôm sú
... mối quan hệ trình tự, gọi tắt phân tích trình tự Các toán phân tích trình tự là: tìm kiếm trình tự tƣơng đồng sở liệu; hàng trình tự; chuyển đổi trình tự Mục tiêu phân tích trình tự là: Xác định ... mục tài liệu tham khảo Chƣơng trình bày khái niệm tin sinh học, toán tin sinh học, sở liệu sinh học lớn giới số ứng dụng tin sinh học Chƣơng trình bày toán phân tích mối quan hệ trình tự thuật ... toán phân tích trình tự tin sinh học, phạm vi nghiên cứu thực nghiệm xây dựng sở liệu tích hợp công cụ BLAST tìm kiếm trình tự tƣơng đồng sở liệu trình tự gien tôm (bao gồm trình tự nucleôtít,...
 • 69
 • 360
 • 0

phát hiện luật kết hợp ứng dụng trong sở dữ liệu quản lý sinh viên

phát hiện luật kết hợp ứng dụng trong cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên
... Tổng quan sở liệu khai phá liệu Chương 2: Phát luật kết hợp Chương 3: Phát luật kết hợp sở liệu quản sinh viên Ngoài phần tổng hợp kiến thức khai phá liệu, thuật toán phát luật kết hợp, luận ... Thuật toán PARTITION 47 2.2.7 Sinh luật kết hợp từ tập mục phổ biến 48 Chƣơng ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN LUẬT KẾT HỢP KHAI PHÁ DỮ LIỆU QUẢN LÝ SINH VIÊN 52 3.1 Đặt vấn đề ... QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU Chương trình bày nét khái quát sở liệu, kho liệu số phương pháp khai phá liệu 1.1 Một số khái niệm sở liệu (CSDL) 1.1.1 sở liệu sở liệu (Database)...
 • 72
 • 157
 • 0

TỐI ƯU HOÁ TRUY VẤN PHÂN TÁN ỨNG DỤNG TRONG SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN ORACLE

TỐI ƯU HOÁ TRUY VẤN PHÂN TÁN ỨNG DỤNG TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN ORACLE
... hiệu PHẦN III: ỨNG DỤNG TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN ORACLE  III.1 sở liệu phân tán Oracle Trong viết này, tác giả giới thiệu hệ quản trị sở liệu Oracle XE (eXpress Edition), Oracle XE phiên ...  Tối ưu hoá truy vấn CSDL tập trung quan trọng, việc tối ưu hoá truy vấn CSDL phân tán quan trọng nhiều phân bố liệu nhiều nơi tổ chức Tối ưu hóa truy vấn việc xác định chiến lược thực truy vấn ... Trang Bài thu hoạch: sở liệu nâng cao GVHD: PGS.TS Đỗ Phúc PHẦN I : CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN - NGUYÊN LÝ CHUNG CỦA TỐI ƯU HOÁ TRUY VẤN  I.1 Khái niệm sở liệu phân tán Sự hợp công nghệ...
 • 50
 • 145
 • 0

Lý thuyết tập mờ ứng dụng trong phân lớp dữ liệu

Lý thuyết tập mờ và ứng dụng trong phân lớp dữ liệu
... BÊng thu nhêp bẳnh quƠn Ưu ngữới cừa tứng hở ngho 12 thĂng S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 30 (mực thu nhêp cừa tứng hở ữủc Ănh giĂ x/1000000) H H1 H2 ... cừa ngữới dƠn vã tứng mÔng iằn thoÔi thẳ trữợc hát phÊi thống kả giĂ cữợc sỷ dửng dch vử cừa mÔng iằn thoÔi nõi trản Kát quÊ iãu tra thu ữủc nhữ sau:(Lữu ỵ: GiĂ cữợc cừa tứng dch vử ữủc tẵnh ... mởt số tẵnh chĐt cừa quan hằ mớ 1.1 Têp mớ Lỵ thuyát têp hủp vốn ữủc xem l nãn tÊng cừa toĂn hồc Trong õ têp hủp l khĂi niằm cỡ bÊn khổng nh nghắa cỏn tữỡng quan cỡ bÊn l tữỡng quan liản thuởc...
 • 43
 • 417
 • 1

Phương pháp biểu diễn văn bản sử dụng tập mờ ứng dụng trong khai phá dữ liệu văn bản

Phương pháp biểu diễn văn bản sử dụng tập mờ và ứng dụng trong khai phá dữ liệu văn bản
... kho cha thụng tin khỏc [13] Khai phỏ d liu liờn quan ti quỏ trỡnh cht lc hay khai phỏ tri thc t nhng lng ln d liu Mt vớ d hay trc nờu l vic khai thỏc vng t ỏ v cỏt, khai phỏ d liu c vớ nh cụng ... chỳng ta tỡm hiu mt cỏch s lc cỏc thut ng v khỏi nim c bn c cp lun vón ny: Khai phỏ d liu v khai phỏ trớ thc c s d liu Khai phỏ d liu, hay data mining, c nh ngha nh l quỏ trỡnh phỏt hin cỏc tri ... Thut ng khai phỏ d liu(data mining) ỏm ch vic tỡm kim mt hp nh cú giỏ tr t mi s lng ln cỏc d liu thụ Cú nhiu thut ng hin dc dựng cng cú ngha iiig l vi t data milling nh knowledge milling (khai phỏ...
 • 73
 • 149
 • 0

Khai phá dữ liệu canh tác dữ liệu ứng dụng trong khai phá dữ liệu y khoa luận văn thạc sĩ

Khai phá dữ liệu có canh tác dữ liệu và ứng dụng trong khai phá dữ liệu y khoa luận văn thạc sĩ
... khái niệm khai phá liệu canh tác liệu - Các quy trình phương pháp khai phá liệu canh tác liệu - Ứng dụng canh tác liệu y khoa cụ thể bệnh nhân sốt xuất huyết Kỹ thuật khai phá liệu công ... vực liên quan) trình KPDL phương pháp khoa học giúp cho KPDL thành công Chương trình b y khai phá liệu canh tác liệu ứng dụng khai phá liệu y khoa Đ y phương pháp khai phá liệu sử dụng ... trên, tác giả chọn đề tài Khai phá liệu canh tác liệu ứng dụng khai phá liệu y khoa để nghiên cứu cho luận văn thạc 3/Mục đích ý nghĩa nghiên cứu - Giới thiệu phương pháp khai phá liệu có...
 • 81
 • 507
 • 3

phụ thuộc hàm xấp xỉ ứng dụng trong khai phá dữ liệu

phụ thuộc hàm xấp xỉ và ứng dụng trong khai phá dữ liệu
... khai phá phụ thuộc hàm xấp xỉ quan tâm nghiên cứu, hững thuật toán TANE - thuật toán tương đối hiệu khai phá phụ thuộc hàm xấp xỉ 7 CHƯƠNG 1: PHỤ THUỘC HÀM VÀ PHỤ THUỘC HÀM XẤP XỈ 1.1 Khai phá ... mục phụ lục MỞ ĐẦU Chương - Phụ thuộc hàm phụ thuộc hàm xấp xỉ 1.1 Khai phá liệu 1.1.1 Phát tri thức khai phá liệu 1.1.2 Các phương pháp khai phá liệu 1.2 Phụ thuộc ... 13 1.3 Phụ thuộc hàm xấp xỉ 14 1.3.1 Phụ thuộc hàm xấp xỉ loại 14 1.3.2 Phụ thuộc hàm xấp xỉ loại 16 1.3.3 Bao đóng xấp xỉ 20 1.3.4 Khoá xấp xỉ 21...
 • 50
 • 326
 • 1

Giải thuật mã hóa RSA ứng dụng trong mã hóa dữ liệu tạo chữ ký điện tử

Giải thuật mã hóa RSA và ứng dụng trong mã hóa dữ liệu và tạo chữ ký điện tử
... tích thuật toán hóa RSA trình gửi nhận văn Cài đặt hoạt động thuật toán RSA o Về phát triển triển khai ứng dụng Ứng dụng thuật toán hóa RSA vào ứng dụng hóa liệu gửi tiến hành giải liệu ... áp dụng nhiều ứng dụng • Các ứng dụng: - Ứng dụng rõ ràng mật hóa khóa công khai bảo mật: văn hóa khóa công khai người sử dụng giải với khóa bí mật người - Các thuật toán tạo chữ ... nhận, thuật toán triển khai ứng dụng java • Nhiệm vụ - Nghiên cứu trình thực hóa giải thuật toán hệ hóa khóa công khai - Cài đặt thuật toán RSA - Xây dựng ứng dụng hóa giả liệu thuật...
 • 58
 • 3,094
 • 7

LUẬN VĂN: PHỤ THUỘC HÀM XẤP XỈ ỨNG DỤNG TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU pptx

LUẬN VĂN: PHỤ THUỘC HÀM XẤP XỈ VÀ ỨNG DỤNG TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU pptx
... khai phá phụ thuộc hàm xấp xỉ quan tâm nghiên cứu, hững thuật toán TANE - thuật toán tương đối hiệu khai phá phụ thuộc hàm xấp xỉ 7 CHƯƠNG 1: PHỤ THUỘC HÀM VÀ PHỤ THUỘC HÀM XẤP XỈ 1.1 Khai phá ... mục phụ lục MỞ ĐẦU Chương - Phụ thuộc hàm phụ thuộc hàm xấp xỉ 1.1 Khai phá liệu 1.1.1 Phát tri thức khai phá liệu 1.1.2 Các phương pháp khai phá liệu 1.2 Phụ thuộc ... 13 1.3 Phụ thuộc hàm xấp xỉ 14 1.3.1 Phụ thuộc hàm xấp xỉ loại 14 1.3.2 Phụ thuộc hàm xấp xỉ loại 16 1.3.3 Bao đóng xấp xỉ 20 1.3.4 Khoá xấp xỉ 21...
 • 50
 • 178
 • 0

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khai phá dữ liệu canh tác dữ liệu ứng dụng trong khai phá dữ liệu y khoa

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khai phá dữ liệu có canh tác dữ liệu và ứng dụng trong khai phá dữ liệu y khoa
... khái niệm khai phá liệu canh tác liệu - Các quy trình phương pháp khai phá liệu canh tác liệu - Ứng dụng canh tác liệu y khoa cụ thể bệnh nhân sốt xuất huyết Kỹ thuật khai phá liệu công cụ ... vực liên quan) trình KPDL phương pháp khoa học giúp cho KPDL thành công Chương trình b y khai phá liệu canh tác liệu ứng dụng khai phá liệu y khoa Đ y phương pháp khai phá liệu sử dụng ... tính khai phá) Tóm lại khai phá liệu canh tác liệu hiệu suất khai phá liệu thông thường 2.1.5 Khả ứng dụng canh tác liệu khai phá liệu CTDL cần thiết cho tương lai [7] Nó tác động hiệu...
 • 81
 • 326
 • 0

Nghiên cứu thuật toán ẩn thông tin trên ảnh số bằng kỹ thuật hoán vị hệ số ứng dụng trong bảo mật dữ liệu

Nghiên cứu thuật toán ẩn thông tin trên ảnh số bằng kỹ thuật hoán vị hệ số và ứng dụng trong bảo mật dữ liệu
... ĐẠI HỌC CÔNG NGHÊ THÔNG TIN VÀ TRUYÊN THÔNG ̣ ̀ Nguyễn Thị Thanh Xuân NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ẨN THÔNG TIN TRÊN ẢNH SỐ BẰNG KỸ THUẬT HOÁN VỊ HỆ SỐ VÀ ỨNG DỤNG TRONG BẢO MẬT DỮ LIỆU Chuyên ngành: ... tên: "Nghiên cứu thuật toán ẩn thông tin ảnh số kỹ thuật hoán vị hệ số ứng dụng bảo mật liệu" Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Giấu tin ảnh chủ đề mẻ đƣợc quan tâm nhiều nay, đặc biệt ứng dụng mạng ... trình bày nhu cầu ứng dụng giấu tin ảnh số Trong kỹ thuật giấu tin, giấu tin ảnh số chiếm tỷ lệ lớn khả giấu thông tin lƣợng thông tin hình ảnh lớn khả ứng dụng cao Các kỹ thuật giấu tin đƣợc triển...
 • 70
 • 164
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng hệ cơ sở dữ liệuứng dụng của cơ sở dữ liệuứng dụng về cơ sở dữ liệuứng dụng của cơ sở dữ liệu đồ thịmột số ứng dụng của cơ sở dữ liệucác ứng dụng của cơ sở dữ liệuứng dụng của cơ sở dữ liệu suy diễnứng dụng của cơ sở dữ liệu trong thực tếmô tả công việc quản trị cơ sở dữ liệumột số tính chất của đa thức đối xứng và ứng dụng trong đại số9 mô phỏng và ứng dụng trong quản lý bưu chínhmo phong va ung dung trong quan ly buu chinhmột số tính chất của đa thức đối xứng và ứng dụng trong đại sốnghiên cứu các phần tử ngoại lai trong cơ sở dữ liệu và ứng dụngevms và ứng dụng trong quản lý dự án phần mềmCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG: NGHIÊN CỨUNghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý thành phần hữu cơ bằng công nghệ giá thể chuyển động PVA-GEL trong nước thải chế biến thủy sảnNghiên cứu mối tương quan giữa một số chỉ số trí tuệ với nếp vân tay và học lực của học sinh trường THPT Tiên Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái BìnhNghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phốNghiên cứu ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc xỉ than từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà VinhNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu tiềm năng vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chịu mặn để xử lý môi trường nền đáy tại Khu vực Âu Thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵnghệ thống cảm biến nhiệt độ ( đồ án hệ thống đo nhiệt độ phòng)Chapter 5 Counting Discrete Structures for Computer Science (CO1007)QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂNđề hsg tỉnh thcs (9)đề hsg tỉnh thcs (13)đề hsg tỉnh thcs (17)đề thi hsg tỉnh gdtx (1)đề thi hsg tỉnh gdtx (4)đề thi hsg tỉnh gdtx (5)đề thi hsg tỉnh gdtx (8)HSG tinh THCS 2015 2016 2Người ta kể chuyện đời xưa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập