ThS37 083 kỹ thuật mô phỏng nước particle based và ứng dụng trong thực tại ảo

Kỹ thuật phỏng nước Particle-based ứng dụng trong thực tại ảo

Kỹ thuật mô phỏng nước Particle-based và ứng dụng trong thực tại ảo
... mặt nước lưới đa giác Tóm tắt Báo cáo trình bày kỹ thuật particle – based, cho phép thực nước dựa vào việc tả chất lỏng sử dụng phần tử suốt không gian thời gian Kỹ thuật tạo hiệu ứng nước ... việc tạo hiệu ứng bề mặt, với bề mặt rộng lớn phương pháp tỏ ưu điểm vượt trội Nó thể tốt mặt nước với đầy đủ hiệu ứng sóng nước, giao thoa sóng nước, nước chảy, hiệu ứng in bóng nước phản chiếu ... khảo [1] Nguyễn Văn Huân (Chủ biên) – Vũ Đức Thái (2006), Kỹ thuật lập trình giới thực dựa Morfit, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội [2] Nguyễn Văn Huân - Phạm Việt Bình (2006), Xử lý hiệu ứng...
 • 5
 • 529
 • 16

Kỹ thuật lai phân tử, nguyên tắc ứng dụng trong kiểm tra động vật

Kỹ thuật lai phân tử, nguyên tắc và ứng dụng trong kiểm tra động vật
... trình bày kỹ thuật lai phân tử, nguyên tắc ứng dụng kiểm tra động vật chuyển gen • Các phương pháp lai phân tử có ý nghĩa việc kiểm tra động vật chuyển gen nên việc ứng dụng phương pháp sử dụng phổ ... đặt tên thể lai (hybrid) Nhóm SVTH : Nhóm - Lớp 43CNSH 1.Khái niệm lai phân tử => Việc lai phân tử mở rộng nhiều kỹ thuật khác dùng vào mục đích đa dạng với mục đích sử dụng lai DNA kỹ thuật so ... • • • • Lai chỗ Lai khuẩn lạc Lai NST Lai tế bào mô Nhóm SVTH : Nhóm - Lớp 43CNSH 3.1 Lai chỗ *Định nghĩa: + Lai chỗ kiểu lai phân tử trình tự cần tìm nằm tế bào hay mô + Lai chỗ sử dụng để định...
 • 39
 • 1,259
 • 0

Kỹ thuật truyền thông đa phương tiện ứng dụng trong giảng dạy trực tuyến

Kỹ thuật truyền thông đa phương tiện và ứng dụng trong giảng dạy trực tuyến
... thiệu truyền thông đa phương tiện, phân loại ứng dụng truyền thông đa phương tiện vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ truyền thông đa phương tiện Chƣơng II: Kỹ thuật truyền thông đa phƣơng tiện ... hợp với ứng dụng đa phương tiện Chúng ta tìm hiều nỗ lực mở rộng internet để hỗ trợ cho ứng dụng đa phương tiện 1.4.3 Các ứng dụng đa phƣơng tiện mạng : Hai đặc tính ứng dụng đa phương tiện mạng ... tiện Trong chương nghiên cứu số kỹ thuật truyền thông đa phương tiện H323, kỹ thuật lập trình Socket, công nghệ Silverlight Chƣơng III: Xây dựng ứng dụng Chương trình bày ứng dụng số kỹ thuật...
 • 82
 • 342
 • 3

Bước đầu nghiên cứu kỹ thuật đông lạnh tinh dịch ngựa ứng dụng trong thụ tinh nhân tạo tại trung tâm nghiên cứu phát triển chăn nuôi miền núi

Bước đầu nghiên cứu kỹ thuật đông lạnh tinh dịch ngựa và ứng dụng trong thụ tinh nhân tạo tại trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi
... Nng tinh trựng C (triu/ml) Nng tinh trựng l s tinh trựng cú mt n v ml th tớch tinh dch Nng tinh trựng l ch tiờu quan trng ỏnh giỏ cht lng tinh dch, l c s tớnh toỏn s liu tinh sn xut Nng tinh ... kh nng th tinh ca tinh trựng Khi bo tn tinh trựng, h thng acrosome d b phng lờn, ri u tinh trựng v lm tinh trựng mt kh nng th tinh, nht l mụi trng nhc trng (do ú mụi trng pha loóng tinh dch phi ... thi cũn ph thuc vo k thut khai thỏc tinh, tn xut ly tinh v v ly tinh Lng xut tinh ca nga dao ng 50 - 120ml/ln, trung bỡnh 75ml (ng ỡnh Hanh, 2002) [6] Trong tinh dch nga cú cha mt lng khỏ ln ht...
 • 90
 • 93
 • 0

Kỹ thuật phỏng quang - quang phổ vật lý Plasma ppt

Kỹ thuật mô phỏng quang - quang phổ và vật lý Plasma ppt
... fprintf('1-PbTe ') fprintf('2-Ge ') fprintf('3-CdTe ' ) fprintf('4-ZnSe ') fprintf('5-ZnS ') fprintf('6-Ta2O5 ') fprintf('7-YbF3 ') fprintf('8-YF3 ') fprintf('9-SiO2 ') fprintf('10-MgF2 ') fprintf('11-CaF2 ... buocsongmax:2000 Nhap vao buoc nhay:2 Danh sach cac chat co the mo phong: 1-PbTe 2-Ge 3-CdTe 4-ZnSe 5-ZnS 6-Ta2O5 7-YbF3 8-YF3 9-SiO2 10-MgF2 11-CaF2 12BaF2 Nhap vao chat Chat thu nhat:6 Chat thu hai:10 Chat ... % Cau a [nghiemx1,nghiemy1]=solve('2*x-3*y-1=0','5*x+4*y+6=0','x','y') % Cau b [nghiemx2,nghiemy2]=solve('4*(x^ 2-2 *x)3*(y^2-y) =-1 0','5*(x^ 2-2 *x )-2 *(y^2-y) =-1 ','x','y') % Cau c [nghiemx3,nghiemy3]=solve('1/x+8/y=17','7/x3/y=1','x','y')...
 • 58
 • 121
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật giải bài toán hàng đợi ứng dụng phỏng hệ thống giao dịch ngân hàng

Nghiên cứu một số kỹ thuật giải bài toán hàng đợi và ứng dụng mô phỏng hệ thống giao dịch ngân hàng
... Tr-ờng đại học công nghệ thông tin truyền thông Vũ NGọC Hà Nghiên cứu số kỹ thuật giải toán hàng đợi ứng dụng hệ thống giao dịch ngân hàng Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60 48 01 01 luận ... TON Mễ PHNG H THNG GIAO DCH NGN HNG Trong chng ny thit lp bi toỏn hng i khụng u tiờn, sau ú phõn tớch bi toỏn, gii bi toỏn bng lý thuyt hng i, to mụ hỡnh Petri Nets ca h thng giao dch ngõn hng ... cung ng dch v ti thi im ú Thi gian mt yờu cu n phi ch i ph thuc vo mt s yu t nh: S lng giao dch h thng, s kờnh giao dch cung ng dch v ti thi im ú v thi gian phc v cho mi yờu cu n 1.2.2 Mụ hỡnh húa...
 • 87
 • 202
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật PHỎNG DAO ĐỘNG của ĐỘNG cơ đốt TRONG XEM xét ẢNH HƯỞNG của nó lên độ êm dịu CHUYỂN ĐỘNG của ôtô

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật mô PHỎNG DAO ĐỘNG của ĐỘNG cơ đốt TRONG và XEM xét ẢNH HƯỞNG của nó lên độ êm dịu CHUYỂN ĐỘNG của ôtô
... vực Chính lý tác giả chọn đề tài “MÔ PHỎNG DAO ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG XEM XÉT ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ LÊN ĐỘ ÊM DỊU CHUYỂN ĐỘNG CỦA ÔTÔ DU LỊCH” làm đề tài thạc sỹ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Với ... thông số dao động động đến độ êm dịu chuyển động * Ảnh hưởng độ cứng Cdc Để khảo sát ảnh hưởng độ cứng đến Cdc vị trí lắp ráp ảnh hưởng đến độ ệm dịu chuyển động ô tô thông qua tiêu đánh giá độ lệch ... VỤ CỦA ĐỀ TÀI 3.1 Đối tượng nghiên cứu Dao động động – Dao động toán xe – xem xét xem xét ảnh hưởng đến độ êm dịu 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Nghiên cứu tiêu đánh giá độ êm dịu ôtô + Xây dựng mô...
 • 23
 • 153
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật HÌNH hóa hệ PHỨC hợp ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  mô HÌNH hóa hệ PHỨC hợp ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON
... Kết luận  Về mặt luận văn tiến hành tìm hiểu mạng nơron để giải toán hình hóa hệ phức hợp hình hóa dự báo chất lương hệ thống xử lý nước thải  Luận văn khái quát hóa kiến thức hệ phức hợp ... nghi phức hợp 2.3.3 Hệ thống phi tuyến 2.4 hình hóa hệ phức hợp .8 2.4.1 hình hóa 2.4.2 hình hóa hệ phức hợp Chương Tổng quan mạng nơron ... nghiên cứu với hy vọng bước đầu đưa ứng dụng mạng nơron nhân tạo vào hình hóa hệ phức hợp cụ thể toán hình hóa hệ thống xử lý nước thải ứng dụng mạng nơron 1.2 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN...
 • 36
 • 82
 • 0

THUẬT TOÁN PHỎNG MCMC THÍCH NGHI ỨNG DỤNG

THUẬT TOÁN MÔ PHỎNG MCMC THÍCH NGHI VÀ ỨNG DỤNG
... ergodic thuật toán, chủ yếu sử dụng báo [7] Đồng thời đưa so sánh thuật toán AM với thuật toán MCMC khác Ngoài chương đưa số ứng dụng thực tế thuật toán MCMC thích nghi 3.1 Thuật toán Metropolis ... MCMC thích nghi từ hai báo [6] [7] Đó thuật toán Metropolis du động ngẫu nhiên thích nghi ([6]) thuật toán Metropolis thích nghi ([7]) Chỉ tính hội tụ hai thuật toán chứng minh tính ergodic thuật ... MCMC thích nghi Mục đích luận văn trình bày phương pháp MCMC hai thuật toán MCMC thích nghi từ báo [6], [7] Đồng thời đưa so sánh thuật toán MCMC chứng minh chi tiết định lý báo đưa số ứng dụng thuật...
 • 70
 • 35
 • 0

THUẬT TOÁN PHỎNG MCMC THÍCH NGHI ỨNG DỤNG

THUẬT TOÁN MÔ PHỎNG MCMC THÍCH NGHI VÀ ỨNG DỤNG
... MCMC thích nghi từ hai báo [6] [7] Đó thuật toán Metropolis du động ngẫu nhiên thích nghi ([6]) thuật toán Metropolis thích nghi ([7]) Chỉ tính hội tụ hai thuật toán chứng minh tính ergodic thuật ... toán chứng minh tính ergodic thuật toán Metropolis thích nghi Sau thuật toán đưa so sánh thuật toán MCMC Đồng thời đưa số ứng dụng thực tế hình MCMC thích nghi Lời đầu tiên, xin chân thành ... MCMC thích nghi 3.1 Thuật toán Metropolis du động ngẫu nhiên thích nghi 3.1.1 tả thuật toán 3.1.2 Tính chất ergodic 3.1.3 So sánh thuật toán Metropolis...
 • 23
 • 46
 • 0

THUẬT TOÁN PHỎNG MCMC THÍCH NGHI ỨNG DỤNG

THUẬT TOÁN mô PHỎNG MCMC THÍCH NGHI và ỨNG DỤNG
... đ xu t thích nghi s cho m t d ng MCMC thích nghi M c đích c a lu n văn trình bày phương pháp MCMC b n hai thu t toán MCMC thích nghi t báo [6], [7] Đ ng th i đưa so sánh gi a thu t toán MCMC ch ... đ xu t thích nghi s cho m t d ng MCMC thích nghi Trong chương này, gi i thi u hai thu t toán MCMC thích nghi mà phân ph i đ xu t thích nghi phân ph i chu n tr ng thái hi n t i Đó "Thu t toán Metropolis ... thu t toán ch ng minh tính ergodic c a thu t toán Metropolis thích nghi Sau m i thu t toán đ u đưa s so sánh gi a thu t toán MCMC Đ ng th i đưa m t s ng d ng th c t c a hình MCMC thích nghi...
 • 70
 • 78
 • 0

KỸ THUẬT ĐỒNG BỘ TRONG MẠNG QUANG SDH ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ

KỸ THUẬT ĐỒNG BỘ TRONG MẠNG QUANG SDH VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: KỸ THUẬT ĐỒNG BỘ TRONG MẠNG QUANG SDH ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ Giáo viên hướng ... ĐẦU Mạng quang SDH đời kết hợp kỹ thuật ghép kênh đồng số SDH băng thông rộng sợi quang Mạng quang SDH tận dụng ưu điểm mềm dẻo kỹ thuật ghép kênh đồng số băng thông rộng sợi quang nên xem kỹ thuật ... SDH ứng dụng thực tế Nội dung đồ án chia làm chương: Chương 1: Kỹ thuật ghép kênh đồng SDH Chương 2: Mạng quang đồng SDH Chương 3: Đồng mạng quang SDH Chương 4: Giới thiệu thiết bị truyền dẫn quang...
 • 113
 • 564
 • 4

TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH ỨNG DỤNG

TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG
... 24 TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 3.2.1 Phiếu kết thi TOEIC trƣớc phân ngƣỡng Sv: Trần Thị Phượng – CT1002 25 TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO ... liệu gốc lượng thông tin thu sau nén thường nhỏ liệu gốc nhiều Sv: Trần Thị Phượng – CT1002 TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH ỨNG DỤNG CHƢƠNG 2: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ KỸ THUẬT ... TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Ảnh màu ảnh số cường độ điểm ảnh tổng hợp từ màu tùy theo loại mà có cách biểu diễn khác Ảnh đa mức xám ảnh có nhiều...
 • 41
 • 353
 • 1

Tài liệu Bài giảng kỹ thuật công nghệ _ Cảm biến ứng dụng doc

Tài liệu Bài giảng kỹ thuật công nghệ _ Cảm biến và ứng dụng doc
... hình 3.11 Cảm biến Động Hình 3.9 Ứng dụng cảm biến điện cảm hệ thống đo tốc độ động 76 Cảm biến Xy lanh Hình 3.10 Ứng dụng cảm biến điện dung để phát hộp sữa không đầy PLC Bơm Cảm biến Cảm biến Ốâng ... Hiệu ứng Seebeck pháy vào năm 1821 ứng dụng để chế tạo cảm biến nhiệt độ I.2 Các thông số đặc trưng cảm biến: a Độ nhạy cảm biến: Độ nhạy cảm biến giá trò m = m0 tỷ số biến thiên ngõ cửa cảm biến ... 5.11 Cảm biến biến áp vi sai Hình 5.12 Mạch điện ngõ đặc tuyến ngõ cảm biến biến áp vi sai b Ứng dụng cảm biến biến áp vi sai: Cảm biến biến áp vi sai dùng để đo dòch chuyển, đo độ dày vật liệu, ...
 • 47
 • 274
 • 2

LUẬN VĂN: TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH ỨNG DỤNG doc

LUẬN VĂN: TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG doc
... 24 TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 3.2.1 Phiếu kết thi TOEIC trƣớc phân ngƣỡng Sv: Trần Thị Phượng – CT1002 25 TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO ... liệu gốc lượng thông tin thu sau nén thường nhỏ liệu gốc nhiều Sv: Trần Thị Phượng – CT1002 TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH ỨNG DỤNG CHƢƠNG 2: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ KỸ THUẬT ... cho xử lý ảnh Nó gồm Sv: Trần Thị Phượng – CT1002 TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP kỹ thuật như: lọc độ tương phản, khử nhiễu, màu… Khôi phục ảnh nhằm...
 • 42
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số kỹ thuật mô phỏng nướcnghiên cứu một số kỹ thuật tạo hiệu ứng khói trong thực tại ảokỹ thuật đồng bộ trong mạng quang sdh và ứng dụng trong thực tếthực hiện mô phỏng thị giác nổi và ứng dụngnghiên cứu thuật toán đối sánh chuỗi lai và ứng dụng trong phát hiện đột nhập mạngcác loại phong cách lãnh đạo và ứng dụng trong kinh doanhtiểu luận kỹ thuật mô phỏng phương pháp phần tử hữu hạnkỹ thuật mô phỏng phương pháp phần tử hữu hạncác loại kỹ thuật mô phỏngchương 1 mở đầu chương 2 diode và ứng dụng chương 3 bjt và ứng dụng chương 4 opamp và ứng dụng chương 5 kỹ thuật xung cơ bản chương 6 kỹ thuật số cơ bảnphân tích và chứng minh sự khác biệt về mục tiêu nội dung phương pháp kỹ thuật mô hình tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp với trong các tổ chức phi lợi nhuậnmô phỏng nước trong thực tại ảokỹ thuật ofdm và ứng dụng trong wimaxkỹ thuật ofdm và ứng dụng trong wlancông cụ chủ đề hiển thị luận văn thuật toán khai phá luật dãy và ứng dụng thử nghiệm vào hệ thống quản lý khách hàng và tính hóa đơn nướcĐề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên đại học vinh lần 3 có lời giải chi tiếtTruyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam (LA tiến sĩ)đề thi tiếng anh khối 1 khối 2, khối 5 năm 20162017 theo thông tư 22tin học tre long an năm 2013Giáo án Vật lí 11 Chương trình chuẩnGiáo án vật lí 12 chương trình chuẩnGiáo án dạy đội tuyển casio vật líTóm tắt công thức vật lí 12chuong 2 gia tri thoi gian cua tien(1)Hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cơ sở xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp logistics Lấy ví dụ điển hình tại thành phố Hải Phòng (LA tiến sĩ)Tiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ caoTiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010Tìm hiểu hoạt động xây dựng và phát triển thƣơng hiệu bánh xèo Mƣời XiềmTÌM HIỂU MÁY TEMSTìm hiểu thành phần hợp chất thứ cấp trong cây lược vàng Callisia fragvan (Lindl). WoodTìm hiểu thực tế viêc thu phí nước thải hiện nayTín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt NamTình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà NộiTÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập