CHUYÊN ĐỀ 7. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Chuyên đề 7: Lượng tử ánh sáng

Chuyên đề 7: Lượng tử ánh sáng
... Câu 30: Nếu ánh sáng kích thích ánh sáng màu lam ánh sáng huỳnh quang khơng thể ánh sáng ? A ánh sáng đỏ B ánh sáng lục BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 29 LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG - ĐT: ... thích thuyết lượng tử ánh sáng Thuyết lượng tử ánh sáng - Giả thuyết Plăng Lượng lượng mà lần ngun tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hồn tồn xác định hf; f tần số ánh sáng bị hấp thụ ... sắc ánh sáng Câu 46 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sai? A Ánh sáng tạo thành hạt gọi phơtơn B Năng lượng phơtơn ánh sáng nhau, khơng phụ thuộc tần số ánh sáng...
 • 39
 • 197
 • 1

Ôn thi đại học môn Vật lý: Chuyên đề 7 - Lượng tử ánh sáng

Ôn thi đại học môn Vật lý: Chuyên đề 7 - Lượng tử ánh sáng
... 30: Nếu ánh sáng kích thích ánh sáng màu lam ánh sáng huỳnh quang khơng thể ánh sáng ? A ánh sáng đỏ B ánh sáng lục BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 29 LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG - ĐT: 01689.996.1 87 ... ÁNH SÁNG ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM .31 ĐÁP ÁN: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG ĐHCĐ 20 0 7- 2012 38 BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG - ĐT: 01689.996.1 87 Diễn ... LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 10 LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG - ĐT: 01689.996.1 87 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com A lượng tối thi u để ion hố ngun tử kim loại B lượng tối thi u để bứt ngun tử...
 • 39
 • 335
 • 1

CẤU TRÚC TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 7 LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

CẤU TRÚC TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 7 LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
... CẤU TRÚC TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 7: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN I KIẾN THỨC CHUNG: TÓM TẮT CÔNG THỨC II: ... LỌC LỰA – MÀU SẮC ÁNH SÁNG - LAZE I KIẾN THỨC CHUNG: TÓM TẮT CÔNG THỨC II CÁC DẠNG BÀI TẬP: III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 4: ÔN TẬP LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG ... ĐIỆN, TỪ TRƯỜNG ĐỀU BÀI TOÁN 6: SỰ TẠO THÀNH TIA X (TÌM BƯỚC SÓNG NHỎ NHẤT TIA RONGHEN) III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 2: MẪU NGUYÊN TỬ BO QUANG PHỔ NGUYÊN TỬ HYDRO I KIẾN...
 • 2
 • 86
 • 0

tổ chức cho học sinh tự lực tham gia vào giải quyết vấn đề nhằm phát triển duy khi giảng dạy chương 7 lượng tử ánh sáng, vật lý 12 nâng cao

tổ chức cho học sinh tự lực tham gia vào giải quyết vấn đề nhằm phát triển tư duy khi giảng dạy chương 7 lượng tử ánh sáng, vật lý 12 nâng cao
... tổ chức cho HS tự lực tham gia vào giải vấn đề nhằm phát triển giảng dạy VL THPT GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Vận dụng luận dạy học đại tổ chức cho HS tự lực tham gia vào giải vấn đề nhằm phát triển ... nhằm phát triển giảng dạy VL THPT  Nghiên cứu tổ chức cho HS tự lực tham gia vào GQVĐ nhằm phát triển giảng dạy chương Lượng tử ánh sáng, VL 12 NC thiết kế số học chương Bài 43 Hiện ng ... 22 2.3.4 Các biện pháp phát triển 25 2.3.5 Vai trò việc phát triển trình dạy học vật 27 Chương TỔ CHỨC CHO HỌC SINH TỰ LỰC THAM GIA VÀO GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ...
 • 82
 • 17
 • 0

CHỦ ĐỀ 21 LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG. HỆ THỨC ANHXTANH potx

CHỦ ĐỀ 21 LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG. HỆ THỨC ANHXTANH potx
... 944 688 Vật Lý 12 Lượng Tử Ánh Sáng CHỦ ĐỀ 23 HẤP THỤ VÀ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG SƠ LƯỢC VỀ LAZE A TĨM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN I HẤP THỤ VÀ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG Hấp thụ ánh sáng: Hấp thụ ánh sáng tượng mơi ... K ngun tử phát photon có bước sóng λ31 Biểu thức xác định λ31 34 GV : Nguyễn Xn Trị - 0937 944 688 Vật Lý 12 Lượng Tử Ánh Sáng A 31 = 32 21 21 − 32 B 31 = 32 − 21 C 31 = 32 + 21 D 31 ... với lượng trạng thái dừng GV : Nguyễn Xn Trị - 0937 944 688 32 Vật Lý 12 Lượng Tử Ánh Sáng Câu 4: Nội dung tiên đề xạ hấp thụ lượng ngun tử thể câu sau đây? A Ngun tử phát photon lần xạ ánh sáng...
 • 22
 • 254
 • 0

ĐỀ KT LUONG TU ANH SANG

ĐỀ KT LUONG TU ANH SANG
... chuyển động B êlectron chuyển động theo quỹ đạo có bán kính xác định C êlectron dao động xung quanh nút mạng D prôton chuyển động theo quỹ đạo có bán kính xác định Câu 22: Cho ba chất A1, A2,...
 • 2
 • 66
 • 0

đề kt lượng tử ánh sáng

đề kt lượng tử ánh sáng
... điện: A Bằng lượng phôton chiếu tới B Lớn lượng phôton chiếu tới C Tỉ lệ với cường độ ánh sáng chiếu tới D Nhỏ lượng phôton chiếu tới Câu 13: Chọn phát biểu sai mẫu nguyên tử Bo? A Tiên đề xạ hay ... nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có lượng Em chuyển sang trạng thái dừng có lượng En (Với En < Em) nguyên tử phát phôton có lượng: ε = hfmn = Em - En B Nếu nguyên tử trạng thái dừng có lượng ... phôton có lượng hiệu Em - En chuyển lên trạng thái dừng Em C Tiên đề trạng thái dừng: Nguyên tử tồn trạng thái có lượng xác định gọi trạng thái dừng Trong trạng thái dừng nguyên tử xạ lượng D...
 • 2
 • 82
 • 0

Chương 7 : Lượng tử Ánh sáng ( VL 12 _LTĐH)

Chương 7 : Lượng tử Ánh sáng ( VL 12 _LTĐH)
... thuyết lượng tử lượng Plăng: (1 900) Năng lượng mà lần nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định hf ; f tần số ánh sáng bị hấp thụ hay phát ra, h số Lượng lượng nói lượng ... lượng tử lượng : h = 6,625.10-34J.s gọi số Plăng b) Thuyết lượng tử ánh sáng hay thuyết Photon (Anhxtanh -1905) : dùng để giải thích tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính hạt Ánh sáng thành ... tượng có số chất hấp thụ ánh sáng có bước sóng (năng lượng ánh sáng) để phát ánh sáng có bước sóng (năng lượng ánh sáng) khác có bước sóng lớn bước sóng hấp thụ ban đầu ( phát kíchthích hay phát...
 • 9
 • 60
 • 0

ÁP DỤNG một số PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC KHOA học NHẰM PHÁT TRIỂN DUY học SINH KHI GIẢNG dạy CHƯƠNG 7 LƯỢNG tử ÁNH SÁNG, vật lý 12 NC

ÁP DỤNG một số PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC KHOA học NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY học SINH KHI GIẢNG dạy CHƯƠNG 7 LƯỢNG tử ÁNH SÁNG, vật lý 12 NC
... chất lượng dạy học Vật lí trường phổ thông, em định chọn đề tài nghiên cứu: Áp dụng số phương pháp nhận thức khoa học nhằm phát triển học sinh giảng dạy chương VII Lượng tử ánh sáng, Vật 12 ... 12 NC Mục đích đề tài Nghiên cứu việc áp dụng số phương pháp nhận thức khoa học nhằm phát triển HS giảng dạy chương Lượng tử ánh sáng, vật 12 nâng cao Giả thuyết khoa học Vận dụng luận ... học Vật Phương pháp thực nghiệm (PPTN) dạy học vật phương pháp dạy học vận dụng PPTN trình sáng tạo khoa học dạy học vật lí Thực chất phương pháp dạy học chỗ GV tổ chức đạo hoạt động học...
 • 104
 • 87
 • 0

phát huy tính tích cực học tập của học sinh khi áp dụng phương pháp thực nghiệm giảng dạy chương 7. lượng tử ánh sáng, vật lý 12nc

phát huy tính tích cực học tập của học sinh khi áp dụng phương pháp thực nghiệm giảng dạy chương 7. lượng tử ánh sáng, vật lý 12nc
... tài: Phát huy tính tích cực học tập HS áp dụng PPTN giảng dạy chương Lượng tử ánh sáng, VL 12 NC” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu việc phát huy tính tích cực học tập HS áp dụng PPTN giảng dạy chương ... chuẩn bị cần thiết để áp dụng PPTN 43 Chương PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ 3.1 Phương pháp tích cực hóa 44 3.1.1 Tích cực hóa hoạt động nhận ... Thạch Thị Thanh Nhàn Chương PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ 3.1 Phương pháp tích cực hóa 3.1.1 Tích cực hóa hoạt động nhận thức HS Tích cực hóa hoạt động nhận...
 • 97
 • 33
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lượng tử ánh sánglường tử ánh sángtài liệu lượng tử ánh sángthuyết lượng tử ánh sánggiáo trình lượng tử ánh sángphương pháp giải nhanh lượng tử ánh sángKẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠMNhật kí thực tập sư phạmMỘT số kỹ THUẬT độc đáo GIẢI bài tập PEPTITCẩm nang cho cán bộ y tế về viêm gan BĐồ án sản xuất etanolTÀI LIỆU THAM KHẢO lợi ÍCH CỦA NÔNG dân TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN đại HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN ở TỈNH bắc NINH HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO HIỂU ĐỊNH HƯỚNG để THỰC HIỆN tốt ĐỊNH HƯỚNG XÃ hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI KỲ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA XÃ hộiTÀI LIỆU THAM KHẢO TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN cầu HÓA đến CHỦ QUYỀN QUỐC GIA dân tộc TRONG QUAN hệ QUỐC tế VÀ NHỮNG vấn đề đặt RA đối với VIỆT NAM HIỆN NAYKhái quát về luật quốc tếGiải quyết tranh chấp quốc tếLuật biên giới quốc gia VNCông ước về những quyền kinh tế xã hội văn hóa trong luật quốc tếBài tập công pháp quốc tế quốc tịchBài tập nhóm môn Công pháp quốc tế về hiệp hội các quốc gia đông nam áGiáo trình tổng quan luật biển 3Hiến chương Liên hợp quốc 1945BAI 1: Bảng tính là gì? Tin học khối THCS lớp 7Hướng dẫn ôn thi sĩ quan máy tàuTHIẾT kế máy KIỂM TRA DUNG LƯỢNG PIN LITHIUM – IONBAI 5: Định dạng trang tính
Đăng ký
Đăng nhập