Cách sử dụng biện pháp ẩn dụ trong thơ Tố Hữu

Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp hoán dụ trong thơ tố hữu

Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp hoán dụ trong thơ tố hữu
... to vụ cựng to ln v quý bỏu ca thi nhõn T Hu trờn thi n hc Vit Nam Lch s Trong giao tip hng ngy, hoỏn d xut hin rt ph bin Trong ngụn ng ngh thut, hoỏn d l mt phng thc sỏng to ngh thut, l cỏch din ... cu hc cú hiu bit v c ch chuyn ngha hoỏn d v giỳp ngi hc nhn thc c rng: Trong thc t Nguyễn Ngọc Ly K32B Ngữ Văn Khoá luận tốt nghiệp khỏch quan, gia cỏc cp i tng cú bao nhiờu mi quan h gn gi, ... phn, vớ von, hụ ng Trong ú ụng nhn mnh: Hụ ng l bin phỏp ngh thut c bn lm cho th ụng hi hũa, nhp nhng, õm vang, ng vng [tr.306] Tỏc gi Nguyễn Ngọc Ly K32B Ngữ Văn 12 Khoá luận tốt nghiệp cú úng...
 • 76
 • 104
 • 0

BÁO CÁO "NGHIÊN CỨU VỀ CÁCH SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TU TỪ TRONG CÁC TIÊU ĐỀ QUẢNG CÁO HÀNH TRÌNH DU LỊCH BẰNG TIẾNG PHÁP " docx

BÁO CÁO
... hợp kết phân tích tần suất sử dụng biện pháp tu từ tiêu đề hành trình du lịch tiếng Pháp Tổng số tiêu đề hành trình du lịch tiếng Pháp : 50 tiêu đề PHƯƠNG TIỆN TU TỪ TẦN SUẤT (%) Ẩn dụ 31 62 ... ích cách sử dụng biên pháp tu từ tiêu đề hành trình du lịch để phục vụ trình học tập Và đó, qua bài báo cáo khoa học hy vọng giúp cho độc giả nói tiếng Pháp hiểu rõ tiêu đề hành trình du lịch tiếng ... liệu thu từ tiêu đề quảng cáo hành trình du lịch tiếng Pháp, mà chủ yếu vấn đề giúp độc giả dễ hiểu, nhận thấy nhờ việc sử dụng tinh tế biện pháp tu từ tiêu đề quảng cáo với lượng ngôn từ tối thiểu...
 • 7
 • 408
 • 1

nghiên cứu về cách sử dụng biện pháp tu từ trong các tiêu đề quảng cáo hành trình du lịch bằng tiếng pháp

nghiên cứu về cách sử dụng biện pháp tu từ trong các tiêu đề quảng cáo hành trình du lịch bằng tiếng pháp
... Thu thập, tổng hợp 50 tiêu đề quảng cáo hành trình du lịch tiếng Pháp - Phân tích cách sử dụng Biện pháp tu từ từ vựng – ngữ nghĩa tiêu đề quảng cáo hành trình du lịch tiếng Pháp - Phân loại theo ... 1.3 Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu ý nghĩa ngữ dụng biện pháp tu từ từ vựng – ngữ nghĩa tiêu đề hành trình du lịch tiếng Pháp 1.4 Phương pháp nghiên cứu Bài nghiên cứu thực phương pháp định tính ... ích cách sử dụng biên pháp tu từ tiêu đề hành trình du lịch để phục vụ trình học tập Và đó, qua bài báo cáo khoa học hy vọng giúp cho độc giả nói tiếng Pháp hiểu rõ tiêu đề hành trình du lịch tiếng...
 • 8
 • 341
 • 0

a study on similes used in the novel david copperfield by charles dickens = nghiên cứu việc sử dụng biện pháp tỉ dụ trong tiểu thuyết david copperfield của charles dickens

a study on similes used in the novel david copperfield by charles dickens = nghiên cứu việc sử dụng biện pháp tỉ dụ trong tiểu thuyết david copperfield của charles dickens
... information is being conveyed over and above the information contained in what has been said, the addressees have to infer what this additional information is on the basis of contextual information ... …25 PART A: INTRODUCTION Rationale of the study Figurative language is always an interesting and mysterious phenomenon in language in general and in literature in particular This special kind ... In the case of the novel David Copperfield, the context here is all the relevant features relating to the characters including their personalities, their verbal and non-verbal actions which are...
 • 50
 • 384
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp biện pháp ẩn dụ trong thơ phan thị thanh nhàn

Khoá luận tốt nghiệp biện pháp ẩn dụ trong thơ phan thị thanh nhàn
... hiệu biện pháp ẩn dụ thơ Phan Thị Thanh Nhàn không khắng định phong cách tài Phan Thị Thanh Nhàn mà giúp ích cho việc học tập giảng dạy sau thân Từ lí trên, lựa chọn đề tài: “j Biện pháp ẩn dụ thơ ... tâm tình Đặc biệt, biện pháp ẩn dụ giúp hiểu rõ phong cách thơ Phan Thị Thanh Nhàn Cùng thời với Phan Thanh Nhàn có nhà thơ Xuân Quỳnh Đen với Phan Thị Thanh Nhàn không gặp hồn thơ nữ tính giống ... đế nhận thấy hiệu biện pháp ấn dụ tu từ thơ Phan Thị Thanh Nhàn từ rút kết luận cần thiết Đối tượng phạm vi nghiên cún a Đối tượng: Biện pháp ấn dụ tu từ thơ Phan Thị Thanh Nhàn b Phạm vi nghiên...
 • 47
 • 452
 • 2

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu
... 30 2.2.2 Từ ngữ địa phương tập thơ Căn vào số liệu thống kê việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố Hữu ta đƣa nhận xét theo tập, giai đoạn thơ ông Ở tập thơ Từ Tố Hữu sử dụng số lƣợng từ địa phƣơng ... ngôn ngữ thơ sinh động, sáng tạo Một yếu tố làm nên nét riêng thơ Tố Hữu nhà thơ đƣa lớp từ ngữ địa phƣơng vào thơ sử dụng chúng có hiệu cao Có thể nói từ ngữ địa phƣơng thơ Tố Hữu đƣợc sử dụng ... xét, đánh giá hiệu việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố Hữu - Ngƣời viết bƣớc đầu tìm hiểu quan điểm nghệ thuật Tố Hữu việc sử dụng ngôn ngữ nói chung việc sử dụng từ ngữ địa phƣơng cụ thể ông nói...
 • 124
 • 3,334
 • 7

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu.pdf

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu.pdf
... 30 2.2.2 Từ ngữ địa phương tập thơ Căn vào số liệu thống kê việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố Hữu ta đƣa nhận xét theo tập, giai đoạn thơ ông Ở tập thơ Từ Tố Hữu sử dụng số lƣợng từ địa phƣơng ... ngôn ngữ thơ sinh động, sáng tạo Một yếu tố làm nên nét riêng thơ Tố Hữu nhà thơ đƣa lớp từ ngữ địa phƣơng vào thơ sử dụng chúng có hiệu cao Có thể nói từ ngữ địa phƣơng thơ Tố Hữu đƣợc sử dụng ... xét, đánh giá hiệu việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố Hữu - Ngƣời viết bƣớc đầu tìm hiểu quan điểm nghệ thuật Tố Hữu việc sử dụng ngôn ngữ nói chung việc sử dụng từ ngữ địa phƣơng cụ thể ông nói...
 • 124
 • 1,476
 • 1

Rèn luyện cách sử dụng biện pháp tu từ từ vựng ngữ nghĩa trong làm văn nghị luận văn học cho học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Rèn luyện cách sử dụng biện pháp tu từ từ vựng ngữ nghĩa trong làm văn nghị luận văn học cho học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRẦN THỊ NGÂN RÈN LUYỆN CÁCH SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TU TỪ TỪ VỰNG NGỮ NGHĨA TRONG LÀM VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHIỀNG SINH, THÀNH ... nghĩa làm văn nghị luận văn học nói riêng học sinh lớp 11 THPT Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, thấy nhìn chung em nắm yêu cầu văn cách sử dụng biện pháp tu từ từ vựng ngữ nghĩa làm văn ... văn học cho học sinh làm văn nghị luận 31 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN CÁCH SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TU TỪ TỪ VỰNG NGỮ NGHĨA TRONG LÀM VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG THPT CHIỀNG...
 • 71
 • 649
 • 0

khóa luận tốt nghiệp rèn luyện cách sử dụng biện pháp tu từ từ vựng ngữ nghĩa trong làm văn nghị luận văn học cho học sinh lớp 11 trường thpt chiềng sinh thành phố sơn la tỉnh sơn la

khóa luận tốt nghiệp rèn luyện cách sử dụng biện pháp tu từ từ vựng ngữ nghĩa trong làm văn nghị luận văn học cho học sinh lớp 11 trường thpt chiềng sinh thành phố sơn la tỉnh sơn la
... tế biện pháp tu từ từ vựng ngữ nghĩa nghị luận văn học học sinh lớp 11 trường THPT Chiềng Sinh để đưa giải pháp nhằm giúp em rèn luyện cách sử dung biện pháp tu từ từ vựng ngữ nghĩa nghị luận văn ... học cho học sinh làm văn nghị luận 31 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN CÁCH SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TU TỪ TỪ VỰNG NGỮ NGHĨA TRONG LÀM VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG THPT CHIỀNG SINH ... cách sử dụng biện pháp tu từ từ vưng ngữ nghĩa làm văn nghị luận văn học 1.3 Qua việc khảo sát thực tế trình độ, kĩ viết văn nghị luận nói chung cách sử dụng biện pháp tu từ từ vựng ngữ nghĩa làm...
 • 71
 • 519
 • 0

Sử dụng biện pháp so sánh trong dạy học thơ xuân diệu ở trường trung học phổ thông

Sử dụng biện pháp so sánh trong dạy học thơ xuân diệu ở trường trung học phổ thông
... văn Xuân Diệu, biện pháp dạy học thơ Xuân Diệu, song chưa có nghiên cứu vận dụng biện pháp dạy học so sánh dạy thơ Xuân Diệu trường phổ thông Hơn nữa, việc cảm nhận thơ Xuân Diệu học sinh nhà trường ... cứu Biện pháp so sánh dạy học thơ Xuân Diệu trường trung học phổ thông (lớp 11 bản) Giả thuyết khoa học Việc sử dụng biện pháp so sánh dạy học thơ Xuân Diệu lớp 11 nâng cao khả cảm nhận thơ Xuân ... sau: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận thực tiễn biện pháp so sánh dạy học văn trường trung học phổ thông Chƣơng 2: Sử dụng biện pháp so sánh dạy học thơ Xuân Diệu trường trung học phổ thông Chƣơng 3: Thực...
 • 18
 • 621
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng phương pháp inplipt editor trong quá trình thay đổi WindowsNT để tương thích chương trình đồ họa phần 9 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng phương pháp inplipt editor trong quá trình thay đổi WindowsNT để tương thích chương trình đồ họa phần 9 ppsx
... chưa hướng dẫn sử dụng Các bạn nhảy tới chương để xem phần lý thuyết Các bạn cho việc bố trí chương chưa hợp lý theo nhóm biên soạn để học xong phần đổ màu tới phần tập bạn mau chán nản với phần ... – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA 72 BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB : PHẦN LÝ THUYẾT - TỰ HỌC MACROMEDIA FLASH 5.0 BẰNG HÌNH ẢNH CHƯƠNG CHẾ ĐỘ BẮT DÍNH ( SNAP) Để xếp thành phần có vùng ... cung 90 0 và1800 cách xác Các tùy chọn Off, Strict, Normal Tolerant Nếu bạn tắt mục Recognize Shapes vẽ TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA 74 BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB : PHẦN...
 • 5
 • 178
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ tố hữu3 xây dựng biện pháp an toàn trong thuế điện tửxin chuyen gia cho biet cach su dung bien phap sinh hoc de tru sauẩn dụ ttong thơ tố hữuđặc điểm cấu tạo và chức năng ngữ pháp của đối trong thơ tố hữuem hãy làm một khổ thơ 4 chữ tả cảnh thiên nhiên trong đó sử dụng biên pháp tu từ ẩn dụan toàn trong quản lý và sử dụng biện pháp quản lý công việc thủ tục loại bỏ điều khiển sự tiếp xúccách sử dụng hàm cơ sở dữ liệu trong excelbiện pháp an toàn trong xây dựngcách sử dụng biến trong javascriptcách sử dụng biến giả trong eviewcách sử dụng biến static trong javabiện pháp an toàn trong thi công xây dựngcách sử dụng biến session trong phpde thuc hien nhiem vu cua trong trot can su dung bien phap giHiệu quả sản xuất khí biogas của công trình khí sinh học quy mô trung bình (200 250m3) ở trang trại chăn nuôi lợn tại bắc ninh góp phần vào giảm phát thải khí nhà kínhNghiên cứu đặc điểm đồng vị carbon, oxy, nitơ trong trầm tích chứa dầu khu vực đồng ho, quảng ninh bằng phương pháp đồng vị bềnMẫu hồ sơ năng lực công ty tư vấn, đào tạoTÌM HIỂU HIỆN TRẠNG tổ CHỨC QUẢN lý tài LIỆU điện tử tại THƢ VIỆN tạ QUANG bửu – đại học BÁCH KHOA hà nộiNghiên cứu về chất đánh dấu miễn dịch để chẩn đoán phân biệt u trung mạc màng phổi ác tính và ung thư màng phổi loại tế bào biểu mô tuyến.Nhận thức và thái độ của học sinh trung học phổ thông về biến đổi khí hậu nghiên cứu trường hợp học sinh trrường trung học phổ thông xuân đỉnh, bắc từ liêm, hà nộiNghiên cứu về lao phổimàng phổi ở trẻ mTự học cắt may cơ bản ×khóa học cắt may cơ bảnNghiên cứu về lao AFB (+) ở trẻ emCAPTURES DES MOUVEMENTS AUX PARTIES CACHÉESĐánh giá ảnh hưởng của bức xạ radon tới hoạt động nhân sinh ở huyện đồng văn, tỉnh hà giangBai 3 sap xep va trang tri nha bepTự nhiên xã hội lớp 2 : Loài vật sống ở đâu? ( bài 27)Hướng dẫn sử dụng Geo Slope 2007 full bài tập thực hànhSLIDE - Giáo trình phân tích cơ bản về chứng khoán (SAFC)SLIDE BÀI GIẢNG - Tối ưu (ThS. Trần Thị Thùy Nương)TÀI LIỆU - Toán kinh tế - HV Tài Chính (Bài giảng Bài tập Đề thi tham khảo)176735700 word form 7467Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại một số tỉnh, thành phố đông nam bộ (tóm tắt)Đồ án cung cấp điện cho nhá máy
Đăng ký
Đăng nhập