DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

DAO ĐỘNG MẠCH LC SÓNG ĐIỆN TỪ 2014-2015.....

DAO ĐỘNG MẠCH LC VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 2014-2015.....
... C D LC LC LC LC Câu Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích cực đại tụ điện Q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I0 chu kỳ dao động điện từ mạch A T = q0I0 B T = q0/I0 C T = I0/q0 D T = LC Câu ... Tụ điện mạch dao động điện dung C = 1µF, ban đầu điện tích đến hiệu điện 100V, sau cho mạch thực dao động điện từ tắt dần Năng lượng mát mạch từ bắt đầu thực dao động đến dao động điện từ ... ten sử dụng mạch dao động LC lý tưởng để thu sóng điện từ, cuộn dây có L không đổi, tụ điện điện dung C thay đổi sóng điện từ tạo mạch dao động suất điện động cảm ứng xem sóng điện từ có biên...
 • 31
 • 739
 • 2

Dao động điện từ_sóng điện từ _02

Dao động điện từ_sóng điện từ _02
... điện từ làm lượng mạch dao động giảm dần, dao động điện từ mạch tắt dần Câu : So sánh dao động lắc lò xo dao động mạch LC mặt : đại lượng biến thiên, phương trình dao động riêng, tần số dao động ... Trường tónh điện từ trường trường hợp riêng trường điện từ Câu : Giải thích hình thành sóng điện từ điện tích điểm dao động điều hoà Từ phát biểu sóng điện từ Nêu tính chất sóng điện từ GIẢI THÍCH ... điện trường (giữa tụ điện) , tương đương dòng điện Dòng điện mạch dao động coi dòng điện khép kín dòng điện dẫn chạy dây dẫn dòng điện dòch chạy qua tụ điện ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Từ hai giả thuyết, Maxwell...
 • 24
 • 109
 • 0

Dao động cơ học sóng cơ học

Dao động cơ học và sóng cơ học
... kì dao động tăng lắc dao động nhanh B: Chu kì dao động giảm lắc dao động nhanh C: Chu kì dao động tăng lắc dao động chậm D: Chu kì dao động giảm lắc dao động chậm Bài 235: Ở nhiệt độ t1 lắc dao ... dao động với chu kì T1, nhiệt độ t2 > t1 lắc dao động với chu kì T2 Thì: A: Chu kì dao động tăng lắc dao động nhanh B: Chu kì dao động giảm lắc dao động nhanh C: Chu kì dao động tăng lắc dao động ... pha dao động tổng hợp pha với dao động thứ hai Kết luận sau ? A: Hai dao động có biên độ B: Hai dao động vng pha C: Biên độ dao động thứ hai lớn biên độ dao động thứ dao động ngược pha D: Hai dao...
 • 52
 • 423
 • 2

Kiểm tra dao động điều hòa sóng

Kiểm tra dao động điều hòa và sóng cơ
... t lí sóng âm, sóng siêu âm, sóng h âm u sóng B Dao ng âm ch có t n s mi n t 16Hz n 20kHz C Sóng siêu âm sóng âm mà tai ngư i không nghe th y c D Sóng âm sóng d c Câu 37 : Hai ngu n phát sóng ... l ng ho c ch t khí, sóng âm sóng ngang C Trong môi trư ng ch t r n, sóng âm sóng ngang ho c sóng ngang Trong môi trư ng ch t l ng ho c ch t khí, sóng âm sóng d c D Sóng âm sóng ngang Câu 49: Con ... kì dao ng c a l c s Gia t c tr ng trư ng m t trăng là: A m/s2 B 2,45 m/s2 C 4,9 m/s2 D 19,6 m/s2 Câu 48: Ch n câu úng; A Sóng âm sóng d c B Trong môi trương ch t r n, sóng âm sóng d c ho c sóng...
 • 9
 • 321
 • 4

Chương I II:Dao động cơ học sóng cơ học pdf

Chương I và II:Dao động cơ học và sóng cơ học pdf
... ;v i k số bụng sóng( nút sóng) (k -1) số bó sóng -Để có sóng dừng s i dây v i hai i m nút hai đầu dây chiều d i s i dây : l = k  v i k số bụng sóng( sóng) (k +1) số nút sóng II .Chương III ... f -Giữa n vân sáng (hoặc vân t i) liên tiếp n -1 khoảng vân x M OM  = k, vân sáng bậc k i i x T i M có vân t i khi: M = (2k + 1) , vân t i bậc k + i T i M có vân sáng khi: -Giao thoa v i ánh ... C ) -Hiệu i n hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm biến thiên đoạn mạch RLC đạt giá trị cực đ i ZL = R Z ZC C hiệu i n cực đ i U 2Z L R  (Z L  Z C ) U I N -Máy biến thế: = = U I N1 ULmax...
 • 4
 • 71
 • 0

Ứng dụng chuyển động tròn đều vào dao động điều hòa sóng cơ học

Ứng dụng chuyển động tròn đều vào dao động điều hòa và sóng cơ học
... DNG MI LIấN H GIA CHUYN NG TRềN U V DAO NG IU HềA III Tớnh thi gian i lng dao ng iu hũa bin thiờn v thi im i lng ú t giỏ tr xỏc nh III.1.1 Dao ng c Vớ d 1: Vt dao ng iu ho vi phng trỡnh x=4.cos(2t) ... D 6N/m Câu 25: Vật dao động theo phơng trình x= cos(10t-/2) cm Quãng đờng vật đợc khoảng thời gian từ thời điểm 1.1s đến 5.1s là: A 40cm B 20cm C 60cm D 80cm Câu 26: Vật dao động theo phơng trình ... v trớ x thi gian t0 hoc tớnh c quóng ng vt dao ng diu hũa i c thi gian t + Phng phỏp biu din dao ng iu hũa cú th ỏp dng i vi súng c hc, súng in t v dao ng iu t mch RLC vỡ cỏc i lng cú chung mt...
 • 19
 • 405
 • 19

Dao động cơ học Sóng cơ học

Dao động cơ học và Sóng cơ học
... kì dao động tăng lắc dao động nhanh B: Chu kì dao động giảm lắc dao động nhanh C: Chu kì dao động tăng lắc dao động chậm D: Chu kì dao động giảm lắc dao động chậm Bài 235: Ở nhiệt độ t1 lắc dao ... dao động với chu kì T1, nhiệt độ t2 > t1 lắc dao động với chu kì T2 Thì: A: Chu kì dao động tăng lắc dao động nhanh B: Chu kì dao động giảm lắc dao động nhanh C: Chu kì dao động tăng lắc dao động ... pha dao động tổng hợp pha với dao động thứ hai Kết luận sau ? A: Hai dao động có biên độ B: Hai dao động vng pha C: Biên độ dao động thứ hai lớn biên độ dao động thứ dao động ngược pha D: Hai dao...
 • 52
 • 21
 • 0

Dao động điện từ sóng điện từ ôn thi đại học

Dao động điện từ và sóng điện từ ôn thi đại học
... Lý 12 Dao Động Sóng Điện Từ Câu 11: Tìm kết luận mạch LC sóng điện từ A Dao động điện từ mạch LC máy phát dao động dao động tự với tần số f = 2π LC B Dao động điện từ mạch LC mạch chọn sóng ... khuếch đại dao động điện từ cao tần ( ) khuếch đại dao động điện từ cao tần từ Ăngten gởi đến + Mạch tách sóng ( ) tách dao động điện từ âm tần khỏi dao động điện từ cao tần + Mạch khuếch đại ( ... khuếch đại dao động điện từ âm tần từ mạch tách sóng gởi tới + Loa ( ) biến dao động điện thành dao động âm c Ứng dụng sóng điện từ Sóng vô tuyến điện sử dụng thông tin liên lạc Ở đài phát thanh, dao...
 • 20
 • 323
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2011 MÔN VẬT LÍ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ SÓNG ĐIỆN TỪ doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2011 MÔN VẬT LÍ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ doc
... nói dao động điện? A Dao động điện gọi dòng điện cao tần B Dao động điện dòng điện xoay chiều có tần số lớn C Dao động điện sinh mach dao động LC D Nếu mạch dao động LC có điện trở lớn dòng điện ... dụng sóng điện từ A Sóng điện từ sử dụng lĩnh vực truyền truyền hình B Sóng điện từ sử dụng vô tuyến định vị (rađa) C Sóng điện từ sử dụng thông tin vũ trụ dùng để liên lạc nước D Sóng điện từ ... chất sóng điện từ A Sóng điện từ truyền chân không B Khi truyền, sóng điện từ không mang theo lượng   C Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ E B vuông góc vuông góc với phương truyền sóng D Vận...
 • 6
 • 184
 • 0

Bài tập dao động điện từ sóng điện từ NXT - FIT ppsx

Bài tập dao động điện từ và sóng điện từ NXT - FIT ppsx
... Bài tập dao động điện từ sóng điện từ NXT - FIT Câu 11: Trong mạch dao động, điện tích tụ biến thiên theo quy luật q  2,5.10 6 cos(2.103 t )(C ) Viết biểu thức cường độ dòng điện tức ... khung dao động có cuộn dây L = 5H điện dung C = 5.1 0-6 F Hiệu điện cực đại tụ 10V Tính tần số, chu kỳ dao động riêng lượng điện từ khung dao động Câu 20: Khung dao động gồm cuộn cảm L tụ điện điện ... động thu sóng điện từ có bước sóng Câu 18: Một khung dao động có tụ điện C = 1/  F cuộn dây H = 1/  H Hiệu điện cực đại tụ 6V Tính tần số, chu kỳ dao động riêng lượng điện từ khung dao động Câu...
 • 2
 • 218
 • 0

CHƯƠNG IV : DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ. SÓNG ĐIỆN TỪ CÂU HỎI BÀI TẬP docx

CHƯƠNG IV : DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ. SÓNG ĐIỆN TỪ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP docx
... chất sóng điện từ khơng ? A Sóng điện từ sóng ngang B Sóng điện từ mang lượng C Sóng điện từ phản xạ, khúc xạ, giao thoa D Vận tốc sóng điện từ gần vận tốc ánh sáng 4.17 Hãy chọn câu A Điện từ ... sinh điện trường xốy D Điện từ trường có đường sức từ bao quanh đường sức điện Chủ đề 3: SĨNG ĐIỆN TỪ 4.15 Phát biểu sau tính chất sóng điện từ khơng ? A Sóng điện từ sóng ngang B Sóng điện từ ... số dao động điện tích 4.18 Sóng điện từ sau có khả xun qua tần điện li? A Sóng dài B Sóng trung D Sóng cực ngắn C Sóng ngắn 4.19 Sóng điện từ sau bị phản xạ mạnh tầng điện li ? A Sóng dài B Sóng...
 • 6
 • 229
 • 0

CHƯƠNG IV : DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ. SÓNG ĐIỆN TỪ CÂU HỎI BÀI TẬP pptx

CHƯƠNG IV : DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ. SÓNG ĐIỆN TỪ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP pptx
... sinh điện trường xoáy D Điện từ trường có đường sức từ bao quanh đường sức điện Chủ đề 3: SÓNG ĐIỆN TỪ 4.15 Phát biểu sau tính chất sóng điện từ không ? A Sóng điện từ sóng ngang B Sóng điện từ ... C Sóng điện từ phản xạ, khúc xạ, giao thoa D Sóng điện từ không truyền chân không 4.16 Phát biểu sau tính chất sóng điện từ không ? A Sóng điện từ sóng ngang B Sóng điện từ mang lượng C Sóng điện ... sóng điện từ dự vào: A Hiện tượng cộng hưởng điện mạch LC B Hiện tượng xạ sóng điện từ mạch dao động hở C Hiện tượng hấp thụ sóng điện từ môi trường D Hiện tượng giao thoa sóng điện từ 4.23 Sóng...
 • 4
 • 387
 • 4

Dao động điện từ sóng điện từ

Dao động điện từ và sóng điện từ
... bng chu kỡ dao ng riờng ca mch Cõu 11 S hỡnh thnh dao ng in t t mch dao ng l hin tng no sau õy ? A Hin tng cng hng in B Hin tng t hoỏ C Hin tng cm ng in t D Hin tng t cm Cõu 12 Mt mch dao ng in ... Trong mch dao ng lý tng, t in cú in dung C = F, in tớch ca t cú giỏ tr cc i l 8.10-5C Nng lng dao ng in t mch l: A 6.10-4J B 12,8.10-4J C 6,4.10-4J D 8.10-4J Cõu Dao ng in t mch l dao ng iu ... lng mt mỏt ca mch t bt u thc hin dao ng n dao ng in t tt hn l bao nhiờu ? A W = 10 kJ B W = mJ C W = k J D W = 10 mJ Cõu 10 Mt mch dao ng in t LC lý tng ang dao ng vi in tớch cc i trờn bn cc...
 • 15
 • 333
 • 1

Dao động điện từ sóng điện từ

Dao động điện từ và sóng điện từ
... chất sóng điện từ khơng ? A Sóng điện từ sóng ngang B Sóng điện từ mang lượng C Sóng điện từ phản xạ, khúc xạ, giao thoa D Vận tốc sóng điện từ gần vận tốc ánh sáng 4.17 Hãy chọn câu A Điện từ ... sinh điện trường xốy D Điện từ trường có đường sức từ bao quanh đường sức điện Chủ đề 3: SĨNG ĐIỆN TỪ 4.15 Phát biểu sau tính chất sóng điện từ khơng ? A Sóng điện từ sóng ngang B Sóng điện từ ... phát thu sóng điện từ dựa vào dao động mạch dao động LC B Mạch dao động LC phát di trì lu di sĩng điện từ mà khơng cần nguồn lượng bổ sung cho mạch C Ăngten phát sóng điện từ mạch dao động kín...
 • 6
 • 69
 • 0

các cách giải các dạng bài toán điện xoay chiều,thiết bị điện, dao động điện từ sóng điện từ

các cách giải các dạng bài toán điện xoay chiều,thiết bị điện, dao động điện từ và sóng điện từ
... trạng trên, số kinh nghiệm giảng dạy, chọn đề tài: “CÁC CÁCH GIẢI CÁC DẠNG BÀI TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU,THIẾT BỊ ĐIỆN, DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ” Hiện có nhiều sách tham khảo trình bày vấn đề ... đề :” CÁCH GIẢI CÁC DẠNG BÀI TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN” - Chuyên đề : Tóm tắt : “CÁCH GIẢI CÁC DẠNG BÀI TOÁN Chuyên ... thường lúng túng việc tìm cách giải dạng tập toán Xuất phát từ thực trạng trên, qua kinh nghiệm giảng dạy, chọn đề tài: “CÁCH GIẢI CÁC DẠNG BÀI TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN “ Đề tài nhằm giúp...
 • 22
 • 339
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: dao động điều hòa và sóng cơ có đáp ángiai nhanh bai tap vat ly phan dao dong dieu hoa va song bang may tinh 570 es plusbai tap dao dong dieu hoa va song cobai tap ve dao dong dieu hoa va song cobai tap tu luan chuong dao dong dien tu va song dien tubai tap tu luan chuiong dao dong dien tu song dien tukiem tra dao dong dien tu song dien tubài tập sóng điện từ dao dong dien tukhai thác sự tương tự giữa dao động điện và dao động cơ để giải nhanh các bài tập về mạch dao độngvẽ trang sau là phổ của dao động điện từ được thể hiện bằng độ dài sóng đơn vị độ dài thường dùng là micron 1 m 1 x 10 6 mvẽ trang sau là phổ của dao động điện từ được thể hiện bằng độ dài sóng đơn vò độ dài thường dùng là micron 1 m 1 x 10 6 mtổng số diện tích các khu cụm công nghiệp đến năm 2020 2030 dao động trong khoảng 1 800 ha tuỳ vào khả năng thu hút đầu tư và các điều kiện phát triển công nghiệp tại địa bàndao động điện từmạch dao động điện từnạp năng lượng mạch dao động điện từXây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (LV tiến sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)Phân tích chi tiết tác phẩm Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)Phân tích chi tiết tác phẩm Hai đứa trẻ (Thạch Lam)Phân tích chi tiết tác phẩm Rừng Xà Nu (Nguyễn Trung Thành)Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học phần di truyền học (Sinh học 12 Trung học phổ thông) (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình người sử dụng mở trong các hệ thống gợi ý thông tin theo nhu cầu (LV thạc sĩ)Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đông á chi nhánh nha trang (tt)Đánh giá thành tích đội ngũ giảng viên trường đại học phạm văn đồng (tt)Giải pháp mở rộng cho vay nông nghiệp nông thôn tại các chi nhánh NHNoPTNT duyên hải miền trung (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh dung quất (tt)Bài 20 mạch dao độngNghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến tính chất của đất dưới các quần xã rừng trồng ở xã phú đình, huyện định hóa, tỉnh thái nguyênHanbok Trang phục truyền thống của Hàn QuốcHoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí và doanh thu tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước phú yên (tt)Tìm hiểu thân phận người phụ nữ thông qua kiến trúc nhà truyền thống của Hàn QuốcQuản lý vốn cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội việt nam chi nhánh tỉnh thái nguyênNghiên cứu nhu cầu sử dụng và sự chấp nhận gạo tăng cường sắt, kẽm ở bà mẹ và trẻ nhỏ tại xã minh khai, huyện vũ thư, tỉnh thái bình năm 2016Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành và kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIVAIDS của người dân thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam năm 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập