KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ đề tết và mùa XUÂN lớp lá

Tài liệu Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết Mùa xuân - Khối ppt

Tài liệu Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết và Mùa xuân - Khối Lá ppt
... Th t mùa năm Các phong t c T t truy n th ng Vi t Nam - Mùa xuân - Mùa h - Mùa thu - Mùa ñông - ð c ñi m ñ c trưng c a t ng mùa - Ăn m c gi v sinh thân th ñ phù h p v i th i ti t t ng mùa - Trư ... d p, trang trí m i d p xuân v Th hi n ñư c v ñ p c a c i, hoa qu ,th i ti t mùa xuân M NG N I DUNG Cây c i v t mùa xuân Th i ti t mùa xuân - Các lo i hoa c , c i mùa xuân( hoa ñào, hoa mai, ... c l h i hoa xuân Khám phá khoa h c - Quan sát, trò chuy n v ñ c ñi m c a mùa xuân - Các phong t c T t c truy n Vi t Nam - Phân nhóm, x p th t mùa năm - Thí nghi m: xà lách c u v ng - Thí nghi...
 • 5
 • 1,419
 • 22

Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết mùa xuân

Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết và mùa xuân
... qu mùa xuân - Tr nh n bi t m i quan h gi a m i ngư i - Phân nhóm hoa mùa xuân theo s lư ng - Tìm hi u mùa xuân ñ n t nào? Trư c mùa xuân sau mùa xuân mùa gì? - Trò chuy n v không khí mùa xuân - ... Hoa mai - Xé dán nh ng cánh hoa mùa xuân - Hát múa: em v mùa xuân Nghe hát: Mùa xuân v b n em - ði ch y, bư c qua chư ng ng i v t Tu n 2: T t dương l ch - Bé tìm hi u v ngày t t dương l ch - Tìm ... v ngày t t mùa xuân - V , n n lo i cây, rau, hoa, qu mà tr thích.Tr bi t ñ c thơ, hát múa, k chuy n v t t mùa xuân Phát tri n tình c m xã h i: - Tr yêu quý lo i xanh, lo i hoa mùa xuân ,có ý...
 • 6
 • 6,312
 • 35

Tài liệu Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết Mùa xuân - Khối Chồi pdf

Tài liệu Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết và Mùa xuân - Khối Chồi pdf
... DUNG Các mùa năm Mùa xuân - M t năm có mùa theo th t : xuân, h , thu, ñông - Mùa xuân m ñ u năm m i; mùa ñông k t thúc m t năm - S khác gi a mùa v th i ti t, c nh v t, th c v t - So sánh mùa hai ... mi n Nam mi n B c - Ăn m c phù h p theo mùa - Gi gìn v sinh s c kh e mùa - Mùa xuân mùa ñ p nh t năm: có n ng m, có mưa phùn, nhi u lo i hoa n - Mùa xuân mùa b t ñ u năm m i mùa có nhi u ngày ... ngày l h i: ngày h i mùa, ngày l minh, ngày T t c truy n - Tín hi u báo xuân v : hoa ñào, hoa mai, nhi u chim én L H I MÙA XUÂN - L h i l n nh t mùa xuân ngày T t c truy n - Ngày T t th i gian...
 • 5
 • 2,792
 • 22

Tài liệu Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết Mùa xuân - Khối Mầm pdf

Tài liệu Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết và Mùa xuân - Khối Mầm pdf
... ti t mùa xuân Th t mùa năm - Các lo i hoa ngày T t - Các v t vào mùa xuân: bư m, chim én - Nh ng d u hi u báo hi u mùa xuân v : mưa xuân, gió, n ng m áp, khí h u m t - Mùa xuân - Mùa h - Mùa ... c nh mùa xuân - Trò chuy n v mùa năm - Nhuôm màu bánh m t ngày T t, k v ăn ngày T t - Phong t c T t Vi t Nam PHÁT TRI N TH M M T o hình - V , trang trí hoa mùa xuân, làm thi p chúc T t - Xé, ... ng khoái mùa xuân ñ n v i không khí m áp mát m 3.Phát tri n ngôn ng : Bi t s d ng m t s t ch ñ c ñi m n i b t c a mùa xuân c nh ñ p c a mùa xuân Bi t nói lên nh ng mà tr th y vào mùa Xuân, nói...
 • 4
 • 1,578
 • 31

Kế hoạch thực hiện chủ đề nước hiện tượng tự nhiên

Kế hoạch thực hiện chủ đề nước và hiện tượng tự nhiên
... bay 3-Kết thúc : Cô nhân sét tuyên dương Kế hoạch thực hiên chủ đề Quê hương đất nước Bác Hồ Kế hoạch thực tuần (từ ngày 28/4-16/5/2014) Kế hoach thực nhánh 1:Quê hương tươi đẹp Thời gian thực ... bay 3-Kết thúc :Cô nhận xét tiết học Thứ sáu ngày 18/4/2014 Tên hoạt động HĐTH:giáo viên chọn đề tài theo chủ đề nước tượng tự nhiên Mục đích yêu cầu 1-Kiến thức :trẻ tưởng tượng tượng tự nhiên ... chữ s x 3-Kết thúc : -Nhận sét tiết học -Hát hát theo chủ đề trẻ chơi Kế hoach thực chủ đề quê hương -đất nước- Bác Hồ Kế hoạnh thực tuần 3:Bác Hồ với cháu thiếu niên nhi đồng ời gian thực :Từ...
 • 24
 • 12,743
 • 11

kế hoạch thực hiẹn chủ đề mẹ những người thân yêu của bé

kế hoạch thực hiẹn chủ đề mẹ và những người thân yêu của bé
... ảnh chủ đề: Mẹ người thân yêu - Cung cấp kiến thức cho trẻ chủ đề I/ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 4: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ NHÁNH 1: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ Thời gian thực Tuần ... gia đình đồ dùng gia đình KẾ HOẠCH CÓ CHỦ ĐÍCH: CHỦ ĐỀ 4: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ Thời gian thực tuần : Từ 10/11 – 12/12/2014 Nhánh 1: Mẹ người thân yêu (1 tuần từ 10/11 – 14/11/2014) ... thẻ trẻ II/ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 4: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ NHÁNH 2: NGÀY HỘI CỦA CÔ 20/11 Thời gian thực Tuần từ 17/11 – 21/11/ 2014 ( Lớp: 24-36 tháng D2) Người thực : Nguyễn...
 • 31
 • 6,297
 • 6

Kế hoạch thực hiện chủ đề mẹ những người thân yêu của bé

Kế hoạch thực hiện chủ đề mẹ và những người thân yêu của bé
... Nhánh Nhánh1:1 :Bé B v mẹ mẹ( (22tuần tuần) ) -Trẻ -Trẻbiế biết tbé bélàlàai ?bé ai?bétêtênngì? gì ?Bé Bémấ mấyytuổ tuổi?i ?Bé Bé thích gì? thích gì? -Biế -Biết ttêtênncủ củaamẹ mẹ, ,Biế Biết tcô ... bỏ rác vào thùng rác  -Trang 4- CHUẨN BỊ HỌC LIỆU CHỦ ĐỀ: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ • Một số tranh ảnh người thân gia đình • Một số thơ , hát, câu đố có liên quan đến chủ đề • Một ... có hình ảnh chủ đề • Bút màu , đất nặn, hồ dán, giấy vẽ… • Một số hình ảnh trang trí xung quanh lớp • Album ảnh người thân yêu -Trang 5- MỞ CHỦ ĐỀ : MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ ♦ Trò chuyện...
 • 49
 • 2,754
 • 0

Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Bé mùa xuân

Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Bé và mùa xuân
... Dung: Mùa xuân tết dương lịch Khí hậu mùa xuân Đất trời vào xuân Ngày tết dương lịch mùa xuân Tết nguyên đán Ngày hội hoa xuân Ngày tết nguyên đán Chúc tết đầu năm III Mạng hoạt động: mùa xuân ... Mạng hoạt động: mùa xuân Mùa xuân tết dương lịch Mùa xuân đến từ nào? Truyện kể: Cô tiên mùa xuân Quyển lịch Bức tranh mùa xuân Hát múa ngày xuân Trồng mùa xuân (đi thăng băng ghế thể dục) ... thức: - Trẻ nhận biết: năm có mùa thay đổi: xuân, hạ , thu, đông Nhận biết thay đổi thời tiết, người mùa xuân đến - Trẻ hiểu ngày Tết dương lịch, tết âm lịch (Tết nguyên đán): hoạt động ngày tết -...
 • 4
 • 1,261
 • 10

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: ÀM QUEN CHỮ VIẾT CHỦ ĐIỂM: TẾT MÙA XUÂN. LỚP - ĐỀ TÀI: NHÓM CHỮ H – K pps

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: ÀM QUEN CHỮ VIẾT CHỦ ĐIỂM: TẾT VÀ MÙA XUÂN. LỚP LÁ - ĐỀ TÀI: NHÓM CHỮ H – K pps
... chữ h k Cô đọc chữ k ( gắn chữ k) Cả Trẻ trả lời lớp đọc tổ - nhóm cá nhân đọc - Chữ k giống h nh gì? - Các nhìn xem chữ h- k có giống khác nhau? - Cô đưa hai chữ h- k, chữ cho trẻ đọc chữ ... xuống, chữ lại bảng trẻ chưa biết, cô giới thiệu: - Đây chữ h - Đây chữ k - H m h c chữ h k Trẻ ghép Cô đọc chữ h ( gắn chữ h ) Cả Trẻ trả lời lớp đọc tổ - nhóm cá nhân đọc - Con có nhận xét chữ ... chữ h Trẻ chơi tìm chữ h với nhiều k ch cỡ khác nhau, tìm từ có chứa chữ h, tìm h nh ảnh, thức ăn, đồ dùng mà tên có mang chữ h - Trước chơi, phải phân loại chữ - từ - h nh ảnh để riêng vào h p...
 • 11
 • 843
 • 1

Kế hoạch thực hiện chương trình chủ đề tết mùa xuân

Kế hoạch thực hiện chương trình chủ đề tết và mùa xuân
... *HĐKPKH: Bé biết mùa xuân bánh chưng *HĐNT: QS hoa đào *HĐNT: QS bánh in - TCVĐ: bắt vịt cạn - TCVĐ: nhà *HĐC: Đóng, mở chủ đề *HĐC: Đóng, mở chủ - CMHTT đề - CMHTT BGH Giáo viên thực Trịnh Thị...
 • 2
 • 167
 • 0

Kế hoạch thực hiện chủ đề 1 lớp MG 5-6 tuổi nhóm trẻ 24-36 tháng trường MN Yên Đức

Kế hoạch thực hiện chủ đề 1 lớp MG 5-6 tuổi và nhóm trẻ 24-36 tháng trường MN Yên Đức
... YÊN ĐỨC -*** - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ I BÉ VÀ CÁC BẠN Nhóm trẻ 24-36 tháng Họ tên : Năm học: 2009-2 010 TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON Lớp ... trường - Biết yêu quý trường lớp ,giữ gìn đồ dùng đồ chơi vệ sinh trường lớp Kế hoạch hoạt động tuần Thời gian thực từ ngày 14 /9/2009 đến ngày 18 /9/2009 Nội dung Đón trẻ Hoạt động -Đón trẻ vào ... cô giáo bạn lớp -Trẻ biết sử dụng đồ dùng ,đồ chơi lớp -trẻ biết hoạt động lớp -biets yêu quý lớp, giữ gìn đồ dùng ,đồ chô vệ sinh trường lớp -Trẻ chơi đoàn kết,thân với bạn lớp 2 -Kế hoạch hoạt...
 • 24
 • 5,127
 • 11

Kế hoạch thực hiện chủ đề 1 lớp MG 5-6 tuổi nhóm trẻ 24-36 tháng trường MN Yên Đức

Kế hoạch thực hiện chủ đề 1 lớp MG 5-6 tuổi và nhóm trẻ 24-36 tháng trường MN Yên Đức
... YÊN ĐỨC -*** - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ I BÉ VÀ CÁC BẠN Nhóm trẻ 24-36 tháng Họ tên : Năm học: 2009-2 010 TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON Lớp ... trường - Biết yêu quý trường lớp ,giữ gìn đồ dùng đồ chơi vệ sinh trường lớp Kế hoạch hoạt động tuần Thời gian thực từ ngày 14 /9/2009 đến ngày 18 /9/2009 Nội dung Đón trẻ Hoạt động -Đón trẻ vào ... cô giáo bạn lớp -Trẻ biết sử dụng đồ dùng ,đồ chơi lớp -trẻ biết hoạt động lớp -biets yêu quý lớp, giữ gìn đồ dùng ,đồ chô vệ sinh trường lớp -Trẻ chơi đoàn kết,thân với bạn lớp 2 -Kế hoạch hoạt...
 • 22
 • 1,994
 • 4

Tài liệu KẾ HOẠCH THỰC HIỆN - CHỦ ĐỀ: NGÀY TÊT CỔ TRUYỀN doc

Tài liệu KẾ HOẠCH THỰC HIỆN - CHỦ ĐỀ: NGÀY TÊT CỔ TRUYỀN doc
... 2009 - Đặt câu hỏi thiên nhiên, loại hoa, không khí vui tươi ngày Tết đến với sinh hoạt hàng ngày bé KẾ HOẠCH THÁNG Ngày Tết cổ truyền Thực từ – 23/1 Tuần Thứ hai Thứ Thứ tư ba tuần Quả ngày ... … II - MẠNG HOẠT ĐỘNG 1- Hoạt động thể chất * Thể dục sáng - Tập với - Tập với hoa - VĐTN * VĐCB Soạn lớp M – tháng năm 2009 - Đi có mang vật đầu - Đi theo dường ngoằn ngoèo * HĐ kết hợp - Dạo ... gối, gấp cất chiếu - Hoạt động nhận thức - Nhận biết thiên nhiên quanh bé - Nhận biết gọi tên loại hoa, , khồn khí vui tươi ngày Tết - Nhận biết đặc điểm riêng ngày Tết cổ truyền - Nhận biết hoa,...
 • 10
 • 962
 • 3

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM HỌC ĐIỂM NHẤN CỦA SỞ

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM HỌC VÀ ĐIỂM NHẤN CỦA SỞ
... minh hoạ, hội thảo chuyên đề đổi mới, tổ chức thăm lớp dự rút kinh nghiệm nhằm không ngừng nâng cao hiệu đào tạo Thống kê phân loại kết học tập học sinh toàn khối để có kế hoạch phụ đạo bồi dưỡng ... tính khả thi kế hoạch. Tiến hành kiểm tra thường xuyên để theo dõi giúp đỡ, động viên, uốn nắn trình thực Theo dõi kiểm tra: -Nội dung : - Kiểm tra việc chấm điểm đánh giá GV làm học sinh qua ... cập nhật điểm, lưu giữ thông tin HS Tham gia với BGH làm đề kiểm tra, tổ chức coi chấm lần thi định kì khách quan, xác c Đối với cán quản lí: Tổ chức thực vận động phù hợp với tình hình thực tế...
 • 2
 • 91
 • 0

Kế hoạch thực hiện chủ đề ngày tết vui vẻ trong trường mầm non

Kế hoạch thực hiện chủ đề ngày tết vui vẻ trong trường mầm non
... dục) kết hợp với gia đình: ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ CHỦ ĐỀ: NGÀY TẾT VUI VẺ Thời gian: tuần từ ngày 28/01/2013 đến ngày 01/03/2013 NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 1.Về mục tiêu chủ đề: a/Các mục tiêu thực ... rác vào thùng rác  CHUẨN BỊ HỌC LIỆU: Chủ đề: Ngày tết vui vẻ  Một số hình ảnh hoa, qủa ngày Tết, số hoạt động ngày Tết  Bố trí, xếp góc phù hợp chủ đề  Hoa, quả, bánh mứt làm từ vật liệu ... dục) kết hợp với gia đình: Chủ đề nhánh: Thời gian thực tuần Từ ngày 25/02 đến ngày 01/03/2013 Giáo viên : Nhóm lớp: 24-36th Kế họach tuần: Bé chúc Tết ông bà Thời gian thực hiện: tuần từ ngày...
 • 48
 • 2,825
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch chủ đề tết và mùa xuân lớp lákế hoạch giảng dạy chủ đề tết và mùa xuânchủ đề tết và mùa xuân lớp lágiáo án chủ đề tết và mùa xuân lớp lágiao an chu de tet va mua xuan lop la kem theo chi sokế hoạch thực hiện chủ đề nước và các hiện tượng tự nhiên lứa tuổi mẫu giáo nhỡkế hoạch giảng dạy chủ đề bé và mùa xuântai lieu ke hoach giang day chu de tat va mua xuan khoi 24 36chủ đề tết và mùa xuân lớp chồichủ đề tết và mùa xuân lớp mầmchủ đề tết và mùa xuân lớp 4 tuổigiáo án chủ đề tết và mùa xuân lớp chồigiáo án chủ đề tết và mùa xuân lớp mầmbai tho chu de tet va mua xuan lop choikế hoạch thực hiện chủ đề trường tiểu họcNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm đến sinh trưởng phát triển của giống lúa Hương Chiêm tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên BáiNghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa lai mới tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên BáiTham luận công tác chủ nhiệm trung học cơ sởTHAM LUẬN ĐÁNH GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌCTham luận Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu kémCông tác xã hội nhóm trẻ khiếm thịLuan van giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần phát triển đô thị từ liêmgiảm nghèo bền vững tại tỉnh phú thọ đến năm 2020 tiểu luận cao họcThiết kế hệ thống chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ có ống chảy chuyền để phân tách hỗn hợpĐề thi mẫu tuyển dụng công chức môn anh văn năm 2017 ( phần trắc nghiệm, đọc hiểu, điền từ)Mẫu đề thi môn tiếng anh + tin học văn phòng ôn thi công chức ngạch cán sự và chuyên viênKỹ năng xử lý xung đột trong tổ chức của nhà lãnh đạo, quản lý tiểu luận cao họcBÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐỒNG THÁPPhân loại sản phẩmNghiên cứu ảnh hưởng liều lượng bón đạm và kaly dưới dạng phân viên nén đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai NK6326 tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyênNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện chi lăng tỉnh lạng sơnPD 6438 1969 (1999) A review of present methods for design of bolted flanges for pressure vessels32 de tieng viet lop 2 cuoi HK2(2011 2012)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Một số kinh nghiệm của kế toán trong công tác tiền lương và các khoản trích theo lương các khoản thu chi tại đơn vịSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 Một số giải pháp tích hợp liên môn có hiệu quả trong môn giáo dục công dân khối 9 ở trường Trung học cơ sở Thạnh lợi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập