Báo cáo BTL môn Lập trình mạng: Chia sẻ file qua mạng Lan

BÁO CÁO BTL MÔN LẬP TRÌNH .NET 1 (XD PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG BÁN LẺ TRONG CỬA HÀNG MUA BÁN ĐTDĐ)

BÁO CÁO BTL MÔN LẬP TRÌNH .NET 1 (XD PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG BÁN LẺ TRONG CỬA HÀNG MUA BÁN ĐTDĐ)
... mềm quản hệ thống bán lẻ cửa hàng mua bán ĐTDĐ”, xây dựng ngôn ngữ lập trình C# hệ quản trị sở liệu MySql Do lần đề tài lần tiếp xúc xây dựng phần mềm quản hệ thống bán lẻ cửa hàng mua bán ... tài 16 : Xd Phần Mềm Quản Hệ Thống Bán Lẻ Trong Cửa Hàng Mua Bán ĐTDĐ Hình vẽ 16 : Form hóa đơn nhập b.Hóa đơn bán Page 24 Nhóm 7- Tin kinh tế k57 Đề tài 16 : Xd Phần Mềm Quản Hệ Thống Bán Lẻ ... tài 16 : Xd Phần Mềm Quản Hệ Thống Bán Lẻ Trong Cửa Hàng Mua Bán ĐTDĐ Hình – Biểu đồ BLD định nghĩa chức 5 (Thống kê) Page 10 Nhóm 7- Tin kinh tế k57 Đề tài 16 : Xd Phần Mềm Quản Hệ Thống Bán...
 • 34
 • 221
 • 0

báo cáo đồ án lập trình mạng đề tài tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây và xây dựng ứng dụng calculator trên google app engine

báo cáo đồ án lập trình mạng đề tài  tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây và xây dựng ứng dụng calculator trên google app engine
... 34 Đồ án tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây Google Hiện có nhiều hệ thống triển khai công nghệ điện toán đám mây Đi đầu Google 34 Đồng thời, đồ án xây dựng thành công chương trình máy ... 06T1 Lớp 08T2 Nhóm 76 Tìm hiểu điện toán đám mây Google App Engine xây dựng ứng dụng Calculator 34 Trang: : TỔNG KẾT Những kết đạt Đồ án tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây Google Hiện có nhiều ... 76 Tìm hiểu điện toán đám mây Google App Engine xây dựng ứng dụng Calculator 12 Trang: • Hoàng Kiều Hưng Dương Văn Thạch Lớp 06T1 Lớp 08T2 Nhóm 76 Tìm hiểu điện toán đám mây Google App Engine xây...
 • 49
 • 488
 • 4

Báo cáo Tiểu luận: LẬP TRÌNH MẠNG NGƯỜI SẢN XUẤT NGƯỜI TIÊU THỤ

Báo cáo Tiểu luận: LẬP TRÌNH MẠNG NGƯỜI SẢN XUẤT NGƯỜI TIÊU THỤ
... thiết toán, trạm sản xuất PS sản xuất sản phẩm nếu: NP – NC’ < N trạm tiêu thụ CS tiêu thụ sản phẩm nếu: NP’ – NC > với: NP: số lượng sản phẩm sản xuất trạm PS Tiểu luận môn Lập trình mạng nâng cao ... 30 Tiểu luận môn Lập trình mạng nâng cao MỤC LỤC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Báo cáo Tiểu luận: LẬP TRÌNH MẠNG .1 Đề tài: Bài toán: NGƯỜI SẢN XUẤT - NGƯỜI TIÊU ... nâng cao NC: số lượng sản phẩm tiêu thụ trạm CS NC’: công tơ kiện tiêu thụ đặt trạm sản xuất PS NP’: công tơ kiện sản xuất đặt trạm tiêu thụ CS Ta gọi Pi sản xuất thứ i Ci tiêu thụ thứ i Ta thấy...
 • 31
 • 323
 • 0

Viết chương trình cài đặt thuật toán sắp xếp theo kiểu đóng dấu (BÁO CÁO TIỂU LUẬN LẬP TRÌNH MẠNG NÂNG CAO)

Viết chương trình cài đặt thuật toán sắp xếp theo kiểu đóng dấu (BÁO CÁO TIỂU LUẬN LẬP TRÌNH MẠNG NÂNG CAO)
... cáo trình bày theo yêu cầu Đề tài số 03 Viết chương trình cài đặt thuật toán xếp theo kiểu đóng dấu danh mục “Đề tài tiểu luận tập môn Lập trình mạng nâng cao” PGS TS Lê Văn Sơn, bao gồm: Chương ... gian để nhận token mạng lớn - 17 -  Tiểu luận Lập trình mạng nâng cao CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐA SERVER & CHƯƠNG TRÌNH CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN SẮP XẾP THEO KIỂU ĐÓNG DẤU 5.1 THUẬT TOÁN LAMPORT DỰA ... 11 4.1.1.5.Các giải thuật loại trừ tương hỗ sở đóng dấu 13 CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐA SERVER & CHƯƠNG TRÌNH CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN SẮP XẾP THEO KIỂU ĐÓNG DẤU 18 5.1 THUẬT TOÁN LAMPORT DỰA TRÊN...
 • 28
 • 363
 • 2

báo cáo tiểu luận lập trình mạng áp dụng thuật toán le lann đảm bảo gắn bó

báo cáo tiểu luận lập trình mạng áp dụng thuật toán le lann đảm bảo gắn bó
... giải pháp gắn yếu CSDL  Một số thuật toán khác giải vấn đề gắn CSDL Thuật toán đảm bảo găn bo yếu nhờ dấu  Thuật toán đảm bảo găn bo yếu nhờ bô tuần hoan  Xây dựng giải pháp gắn yếu ... bay giải pháp đông liêu băng thuật toán Xây dựng mô hình mô phong Giải thuật LeLann để lập trình cho hệ phân tán gắn yếu  Gắn thông tin hệ phân tán Giải thuật LeLann để lập trình cho hệ ... tìm vòng Ring Chú ý: giải thuật xác định môt va môt đô ưu tiên cao mang Giải thuật LeLann để lập trình cho hệ phân tán gắn yếu (tt)  Ví du : Áp dụng giải thuật LeLann để đông liệu cho Routers...
 • 17
 • 308
 • 0

báo cáo tiểu luận lập trình mạng áp dụng thuật toán mullery đảm bảo gắn bó dữ liệu trong các csdl phân tán

báo cáo tiểu luận lập trình mạng áp dụng thuật toán mullery đảm bảo gắn bó dữ liệu trong các csdl phân tán
... động 01/31/15 www.blc.edu.vn LOGO Giải thuật quản lý nhiều Ưu điểm kỹ thuật đánh dấu điều khiển là: Gắn Đảm bảo tính gắn thông tin Nếu kết hợp với kỹ thuật hàng đợi thông điệp ta tránh tượng ... LOGO Quản lý nhiều  Đảm bảo tính gắn thông tin, toàn vẹn liệu tránh bế tắc Trong giai đoạn 3, thao tác lưu liệu trạng thái có đủ Nếu nằm vào trạng thái 2, tác tử phải cố gắng kết thúc công ... dung Giải thuật quản lý nhiều Đánh giá số lượng, trạng thái, thông điệp 01/31/15 Quản lý nhiều ứng dụng Kết luận www.blc.edu.vn LOGO Quản lý nhiều  Cập nhật thông tin môi trường phân tán  Vấn...
 • 20
 • 249
 • 0

báo cáo tiểu luận lập trình mạng chương trình cho phép đưa một trạm đã khắc phục sự cố vào lại mạng và đồng nhất dữ liệu

báo cáo tiểu luận lập trình mạng chương trình cho phép đưa một trạm đã khắc phục sự cố vào lại mạng và đồng nhất dữ liệu
... CÓ SỰ CỐ Để tự tham gia lại công việc mạng sau cố, trạm i phải gởi yêu cầu vào lại cho trạm số trạm lại, ví dụ j chẳng hạn đặt vào trạng thái lắng nghe đường truyền hàng đợi TBTT Trạm j gởi cho ... PHƯƠNG ÁN CÓ SỰ CỐ - Khi trạm lại đưa vào mạng sau khắc phục cố, cần phải kiến tạo lại trạng thái hành yêu cầu Để đảm bảo điều đó, phát thông điệp vao_lai (xin vào lại) để trả lời, trạm gởi thời ... Xét có xảy cố trạm mạng Để đưa trạm bị cố khắc phục xong vào mạng, lúc ta phải định lại cấu hình vòng tròn ảo Sau đó, tiến trình cần phải khởi động lại S[i], miễn trạm j=suc[i] không phép đọc biến...
 • 40
 • 123
 • 0

báo cáo tiểu luận lập trình mạng hệ thống đa server thể hiện giá trị đồng hồ lôgic và khả năng phát nhận thông điệp

báo cáo tiểu luận lập trình mạng hệ thống đa server thể hiện giá trị đồng hồ lôgic và khả năng phát nhận thông điệp
... chương trình tính toán giá trị đồng hồ logic server  Xây dựng hệ thống server thể khả phát nhận thông điệp  Xây dựng chương trình tính toán giá trị đồng hồ cho server phát giá trị cho server nhận ...  Giá trị đồng hồ logic theo thuật toán Lamport cho server phát server nhận Phát/ nhận thông điệp server Mỗi thông điệp phát bao gồm:  Giá trị đồng hồ lôgic server phát  Nội dung thông điệp ... Tổng quan hệ phân tán - Đồng hóa thời gian hệ phân tán - Thuật toán Lamport - Cài đặt hệ thống đa server thể giá trị đồng hồ lôgic khả phát nhận thông điệp TỔNG QUAN VỀ HỆ PHÂN TÁN - Hệ phân tán...
 • 22
 • 211
 • 0

báo cáo tiểu luận lập trình mạng lập trình cho phép người dự thi lựa chọn đề thi từ xa

báo cáo tiểu luận lập trình mạng lập trình cho phép người dự thi lựa chọn đề thi từ xa
... Lựa chọn đề thi từ xa Mô tả toán Phân tích toán Demo chương trình Mô tả toán Lựa chọn đề thi từ xa  Ở đơn vị đào tạo từ xa, sau kết thúc khoá học, đơn vị lập danh sách cho học viên dự thi, ... tới cho học viên để truy cập vào hệ thống dự thi  Ngày thi, học viên sau vào hệ thống qua tài khoản lựa chọn đề thi cho Mô tả toán Lựa chọn đề thi từ xa  Các máy khách có nhu cầu gửi cho ... ký đề thi  Tại máy chủ sẵn có ngân hàng đề thi, đồng ý yêu cầu khách thực chọn đề thi cách ngẫu nhiên từ ngân hàng đề đóng gói đề thi chuyển cho khách để tiến hành trình thi Phân tích toán “Lựa...
 • 8
 • 97
 • 0

báo cáo tiểu luận lập trình mạng mô phỏng quá trình hoạt động của 3 loại thông điệp cơ bản req rel và acq

báo cáo tiểu luận lập trình mạng mô phỏng quá trình hoạt động của 3 loại thông điệp cơ bản req rel và acq
... T nhận giá trị REQ, REL, ACQ • • • REQ: thông điệp yêu cầu đến trạm REL : thông điệp giải phóng ACQ: thông điệp phản hồi GT Loại trừ tương hỗ • Mỗi trạm quản lý hàng đợi thông điệp xếp theo quan ... tương hỗ Trạm1 Trạm 2 Trạm3 REQ, 2,1 REQ, 2,2 REQ, 2,2 3 REQ, 2,1 ACQ, 4 ,3 ACQ, 6 ,3 7 8 9 ACQ, 6,2 Đoạn găng trạm ACQ, 9,1 10 10 10 REL, 10,1 REL, 10,1 H1 H2 Đoạn găng trạm H3 Java Kỹ thuật RMI Java Kỹ ... trạm gửi thông điệp REQ không thông điệp REL GT Loại trừ tương hỗ • Trạm i quyền vào đoạn găng thông điệp REQ đến trước theo nghĩa quan hệ tất thông điệp khác hàng đợi GT Loại trừ...
 • 15
 • 266
 • 0

báo cáo tiểu luận lập trình mạng nâng cao lập trình bằng các phương pháp phân tán để điều khiển bãi đổ xe

báo cáo tiểu luận lập trình mạng nâng cao lập trình bằng các phương pháp phân tán để điều khiển bãi đổ xe
... chung (bãi xe) cho thao tác t i c ng (xe vào /xe ra) • Đ đ m b o g n bó d li u tốn qu n lý bãi đ xe s d ng thu t tốn Lamport đ cài đ t III L P TRÌNH B NG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁN Đ ĐI U KHI N BÃI Đ XE ... thơng báo đ n t t c tr m có ý đ nh liên l c v i III L P TRÌNH B NG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁN Đ ĐI U KHI N BÃI Đ XE III.3 CÀI Đ T CHƯƠNG TRÌNH III.3.1 Phân tích tốn Các ràng bu c chương trình : + Các ... BÁO CÁO TI U LU N L P TRÌNH M NG Đ TÀI : L P TRÌNH B NG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁN Đ ĐI U KHI N BÃI Đ XE Giáo viên hư ng d n : PGS.TS Lê Văn Sơn Ngư...
 • 35
 • 235
 • 0

báo cáo tiểu luận lập trình mạng nâng cao viết chương trình cài đặt thuật toán phân bố tải của mạng ip trong quá trình định tuyến các gói thông tin

báo cáo tiểu luận lập trình mạng nâng cao viết chương trình cài đặt thuật toán phân bố tải của mạng ip trong quá trình định tuyến các gói thông tin
... đến hệ thông qua trung gian của một tiến trình gọi là bộ phân phối  tải.   BÀI TOÁN QUẢN LÝ TẢI  Mô tả toán   Xây dựng một bộ phân phối tải tổng quát   Xây dựng các Client yêu cầu tài nguyên (Dịch vụ)   Quản lý tình trạng tải của hệ thống bằng monitoring ... Những vấn đề cơ bản của việc điều khiển tải Các Phương pháp điều khiển tải • Điều khiển tải tổng quát (tĩnh) • Điều khiển tải phân tán (thích nghi, động) Những vấn đề cơ bản của việc điều khiển tải 3.1 Điều ... giá trị ngưỡng N nào đó. Giá trị N sẽ được xác định trước, căn cứ  vào  khả năng tài nguyên  và các thông số hiện hành của mạng.    Về mặt tổ chức, các yêu cầu về sử dụng tài nguyên được gởi  đến hệ thông qua trung gian của một tiến trình gọi là bộ phân phối ...
 • 11
 • 294
 • 0

báo cáo tiểu luận lập trình mạng phân tán đảm bảo gắn bó dữ liệu khi cập nhật trong các cơ sở dữ liệu tập trung tại các ngân hàng

báo cáo tiểu luận lập trình mạng phân tán đảm bảo gắn bó dữ liệu khi cập nhật trong các cơ sở dữ liệu tập trung tại các ngân hàng
... port()); Các luồng I/O System.out.println(in.readDouble()); Sự trao đổi Server Client socket java Bài toán: ĐẢM BẢO GẮN BÓ DỮ LIỆU KHI CẬP NHẬT TRONG CÁC CSDL TẬP TRUNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG BẰNG ... NỘI DUNG   Giới thiệu RMI, Socket Java lập trình phân tán Bài toán đảm bảo gắn liệu cập nhật CSDL tập trung ngân hàng ngôn ngữ Java TÌM HIỂU CƠ CHẾ RMI JAVA  Java RMI (Remote Method Invoke): ... client Client Client n Kết nối qua socket KẾT LUẬN Qua thời gian tìm hiểu LẬP TRÌNH PHÂN TÁN đề tài đạt kết sau:  Tìm hiểu toán  Tìm hiểu lập trình phân tán JAVA (RMI, SOCKET) XIN CHÂN THÀNH CẢM...
 • 13
 • 360
 • 0

báo cáo tiểu luận lập trình mạng phòng tránh bế tắc trong cung cấp tài nguyên

báo cáo tiểu luận lập trình mạng phòng tránh bế tắc trong cung cấp tài nguyên
... cầu dề tài  Tên đề tài 11:  SỬ DỤNG MỘT TRONG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÃ BIẾT ĐỂ LẬP TRÌNH PHÒNG TRÁNH BẾ TẮC TRONG CUNG CẤP TÀI NGUYÊN THUỘC HỆ PHÂN TÁN  CHỌN PHƯƠNG PHÁP THÍCH HỢP  GIẢ LẬP CÁC ... CHƯƠNG TRÌNH CHO PHÉP TRAO ĐỔI THÔNG ĐIỆP VỀ TRẠNG THÁI CUNG CẤP TÀI NGUYÊN GIỮA CÁC SERVER Nội dung Bế tắc phương pháp phòng tránh Mô hình lập trình phân tán Triển khai chương trình Kết luận Bế tắc ... pháp phòng tránh Bế tắc hay gọi khoá tương hỗ kẹt chéo lẫn có tính chất sống tiến trình Bế tắc diễn hai tiến trình sử dụng tài nguyên lại phát yêu cầu nhu cầu sử dụng tài nguyên mà tiến trình...
 • 20
 • 430
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo môn lập trình mạngbáo cáo kỹ thuật lập trìnhtài liệu môn lập trình mạng máy tínhbài tập lớn môn lập trình mạngbài tập môn lập trình mạngđề thi môn lập trình mạngbài giảng môn lập trình mạngmột số đề tài môn lập trình mạngđề tài môn lập trình mạngbáo cáo đề tài lập trình webbáo cáo đồ án lập trình androidgiáo trình môn lập trình mạngcode môn lập trình mạngtài liệu môn lập trình mạngbáo cáo thực tập lập trìnhSLIDE MÔN JAVA CHƯƠNG 2 CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN TRONG JAVALevel 1 b1 speaking newMẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG ĐIỆN TỬTuyển tập đề thi ôn luyện môn ToánBài toán cân bằng véctơ trên tập trù mật (LV thạc sĩ)Dạy học xác suất thống kê với sự hỗ trợ của một số mô hình tƣơng tác động trên phần mềm Fathom (LV thạc sĩ)Lí giải về Số phận Thuyết Đa vũ trụ Lượng tửSử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn Giáo dục công dân ở các trường Trung học phổ thông huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Thủy vân thuận nghịch trên ảnh số và một số ứng dụng trong y tếStudents satisfaction on service quality provided by the colleges of thai nguyen university a proposed formation programGiải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng tại ngân hàng techcombank chi nhánh quảng ninhPhương pháp lưới giải bài toán song điều hòa trong miền tròn và ứng dụngXác định độ dài khoảng trong mô hình dự báo chuỗi thời gian mờNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại thị xã đông triều, tỉnh quảng ninhNghiên cứu phân tích cấu trúc và hình thái tinh thể celecoxib trong các điều kiện kết tinh khác nhauNghiên cứu, so sánh và đánh giá độ an toàn của hệ mật mã rabin và RSAĐịnh lượng đồng thời paracetamol, chlorpheniramine maleate và phenylephrine hydrochloride trong thuốc decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phâMạng MAN-E và dịch vụHoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc ninhThuật toán nén tệp thực thi BDC và ứng dụng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập