Bài giảng môn cơ học về phần động học

bài giảng môn học lý thuyết

bài giảng môn cơ học lý thuyết
... trình môn học Môn học Học Thuyết Phần TĨNH HỌC Phần ĐỘNG HỌC Phần ĐỘNG LỰC HỌC Kiểm tra học kỳ (20%) Thi cuối học kỳ (80%) Design By haughtycool Giảng viên Nguyễn Duy Khương Bài giảng Học ... biệt NỘI DUNG Bài toán giàn Bài toán lật Design By haughtycool Giảng viên Nguyễn Duy Khương Bài giảng Học Thuyết - Tuần 3/14/2011 Copyright By Focebk.com CHƯƠNG Các toán đặc biệt Bài toán giàn ... biệt Bài toán lật Design By haughtycool Giảng viên Nguyễn Duy Khương Bài giảng Học Thuyết - Tuần 3/14/2011 Copyright By Focebk.com CHƯƠNG Ma sát NỘI DUNG Các lực ma sát tính chất chúng Bài...
 • 96
 • 211
 • 0

Giáo trình bài giảng môn học lý thuyết đại học đà lạt

Giáo trình bài giảng môn cơ học lý thuyết đại học đà lạt
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT GIÁO TRÌNH CƠ HỌC ĐOÀN TRỌNG THỨ 2002 học -2- MỤC LỤC MỤC LỤC Phần I: TỐN BỔ SUNG GIẢI TÍCH ... Khoa Vật học -4- Chương V CƠ HỌC CHẤT LƯU 69 5.1 Đại cương học chất lưu 69 5.2 Tĩnh học chất lưu 69 5.2.1 Áp suất 69 5.2.2 Cơng thức tĩnh học chất ... Thứ r Div A ≡∇ A , Khoa Vật học - 13 - r i r j r k r ∂ ∂ ∂ ∇×A = ∂x ∂y ∂z Ax Ay Az Đoàn Trọng Thứ (16) Khoa Vật học - 14 - PHẦN II: CƠ HỌC CHƯƠNG I:ĐỘNG HỌC 1.1 Khái niệm Trong chương...
 • 127
 • 189
 • 0

Bài giảng môn học đất

Bài giảng môn cơ học đất
... Bài giảng Học Đất Chƣơng TÍNH CHẤT CƠ LÝ VÀ CƠ HỌC CỦA ĐẤT Nội dung chính: xét cấu tạo đất, kết cấu đất, tính chất vật lý đất, tính chất trạng thái vật lý đất, phân loại đất Qúa trình ... Trang 28 Bài giảng Học Đất Chƣơng DỰ BÁO ĐỘ LÚN CỦA NỀN ĐẤT Khái niệm Độ lún đất biến dạng theo phƣơng thẳng đứng Dự báo đô lún đất xác định độ lún điểm đất Trong học công trình có toán: Bài toán ... thẳng đứng mặt đất, lực tập trung tác dụng nằm ngang mặt đất lực tập trung đặt mặt đất 2.3.2.1 Lực tập trung tác dụng thẳng đứng mặt đất Trang 16 Bài giảng Học Đất Xét điểm M đất đƣợc xác định...
 • 97
 • 146
 • 1

Bài giảng môn học kết cấu

Bài giảng môn cơ học kết cấu
... Bớc 2: Phân tích cấu tạo kết cấu Coi đất cứng Tấm cứng AB nối với đất liên kết Giáo viên Đồng Minh Khánh Tổ môn sở KT - sở CN Bài giảng học kết cấu Hệ Cao Đẳng ( A B liên kết ) không đồng ... Khánh Tổ môn sở KT - sở CN Bài giảng học kết cấu a, A Hệ Cao Đẳng C B E D Ta thấy : Hệ gồm : cứng ( D = 1), liên kết nối đất Bậc tự kết cấu là: n = 3.1 - = - < Hệ thừa liên kết A E C ... A kết không nằm đờng thẳng tạo thành kết cấu bất biến hình 2, Phân tích cấu tạo kết cấu Gồm hai bớc: Bớc 1: Tính bậc tự kết cấu n > : Kết cấu biến hình n : tiến hành phân tích cấu tạo kết cấu...
 • 70
 • 35
 • 0

Bài giảng môn sở lý thuyết hoá học - phần 1 - Nhiệt động học pptx

Bài giảng môn cơ sở lý thuyết hoá học - phần 1 - Nhiệt động học pptx
... s khớ t ng, tựy theo ủn v c a P v V m cú gớa tr khỏc nhau: - N u P (atm), V(dm3=l) - N u P (Pa=N/m2), V(m3) R = 0,082 atm.l.K -1 .mol1 R = 8, 314 J.K -1 .mol -1 1atm = 1, 013 10 5 Pa= 1, 013 10 5N/m2= ... pdV = P(V V1 ) U = U2-U1 = W + Q U2 - U1 = Qp-P(V2-V1) hay Qp = (U2+PV2) (U1+PV1) Nguy n Ng c Th nh, i h c Bỏch khoa H N i Email: ngocthinhbk@yahoo.com ăĐ Bi gi ng mụn C s thuy t Húa h ... cỏc ch t (kJ.mol -1 ) nh sau: C2H4(k): +52,30 C2H6(k): -8 4,68 Gi i: Ta cú: H 298 0 = H 298, s (C2H6(k)) - [ H 298, s (C2H4(k)) + H 298, s (H2(k))] =-8 4,6 8-5 2,3 0-0 = -1 36,98kJ.mol -1 2 H qu : Hi...
 • 11
 • 131
 • 0

slide bài giảng môn hóa học 9 bài giảng về cấu tạo phân tử hợp chất hữu

slide bài giảng môn hóa học 9 bài giảng về cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
... Bài 35 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu Bài 35 Tiết 44 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu I- Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu Hóa trị liên kết nguyên tử - Trong hợp chất hữu cơ, cacbon có hóa ... nguyên tử H H Bài 35 Tiết 44 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu I- Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu Hóa trị liên kết nguyên tử - Trong hợp chất hữu cơ, cacbon có hóa trị IV, hidro có hóa trị ... H Bài 35 Tiết 44 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu I- Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu Hóa trị liên kết nguyên tử - Trong hợp chất hữu cơ, cacbon có hóa trị IV, hidro có hóa trị I, oxi có hóa...
 • 22
 • 389
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG II KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG Phần A pptx

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG II KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG Phần A pptx
... thống triết học thống: Samkhia, Mimansa, Nyaya, Veisesika,Yoga, Vedanta ♦ hệ thống không thống: (bị coi tà giáo không th a nhận Brahman, atman uy quyền Kinh Vê a) : Lokayata, Đạo Jaina, Phật giáo - ... đi, kinh Vê a ghi lại tiếng Phạn (Sanskrit) có thêm phần bình luận, khái quát phát triển tư tưởng triết học in thành nhiều sách khác nhau: - Samhita: gồm kinh Vê a - Brahmana Aryanika: sâu giải ... truyền miệng sau ghi lại tiếng Phạn Vê a gồm tập chính: - Rig-Veda (130 0-1 000TCN) gồm 1028 khúc hát nhằm ca tụng cầu nguyện công đức thần thánh - Sama-Veda, 1549 ca chầu hành lễ - Yajur-Veda, nghi...
 • 30
 • 519
 • 6

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG II KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG Phần B pot

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG II KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG Phần B pot
... Dng-m dựng ch cỏc mt cú cỏc thuc tớnh i lp, nh: sỏng ti, núng lnh, nh nng, cng-mm, mnh-yu, ch ng -b ng, ch o ph thuc Chng hn, tri-t, mt tri-mt trng (Dng lch-m lch), sỏng - < /b> ti, ngy-ờm, sng-cht ... l thi k B ch gia ch t, B ch gia tranh minh 2) c im trit hc Trung Hoa c i - < /b> Nhn mnh tinh thn nhõn vn, bn nhiu ngi, cũn trit hc t nhiờn thỡ ớt c bn n - < /b> t bn n tõm linh, siờu t nhiờn - < /b> Chỳ trng ... chớnh, ch trng ly c thu phc lũng ngi, phn i vic cai tr bng bo lc ễng phõn bit vng chớnh (cai tr bng nhõn ngha) vi b chớnh (cai tr bng bo lc) Mnh t núi: Ly sc mnh thu phc ngi, khụng ch lũng ngi...
 • 50
 • 404
 • 7

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG II KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG Phần C docx

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG II KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG Phần C docx
... C LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG TRIẾT H C VIỆT NAM I Điều kiện hình thành, phát triển đ c điểm lịch sử tư tưởng triết h c Việt Nam Điều kiện hình thành phát triển lịch sử tư tưởng triết h c Việt Nam - Do ... Hồ Chí Minh với vi c vận dụng sáng tạo phát triển triết h c M c- Lênin điều kiện c ch mạng Việt Nam - Sự bế t c tư tưởng đường lối c ch mạng Việt Nam trư c Hồ Chí Minh tìm đường c u nư c C c hệ ... phong phú kh c phong trào trị-xã hội, t c phẩm văn h c, nghệ thuật, kho tàng ca dao, t c ngữ II Những nội dung lịch sử tư tưởng triết h c Việt Nam Tư tưởng trị-xã hội - Chủ nghĩa yêu nư c Việt Nam...
 • 25
 • 292
 • 2

Bài giảng môn sở lý thuyết hoá học - Phần 1 - Cấu tạo chất ppsx

Bài giảng môn cơ sở lý thuyết hoá học - Phần 1 - Cấu tạo chất ppsx
... thuy t Hoỏ h c n=2 -> l =1 => m = -1 => ms= +1/ 2 v ms = -1 /2 => ng v i AO 2py cú nhi u nh t 2e n=2 -> l =1 => m=0 => ms= +1/ 2 v ms = -1 /2 => ng v i AO 2pz cú nhi u nh t 2e n=2 -> l =1= > m= +1 => ms= +1/ 2 ... ms= +1/ 2 v ms = -1 /2 cú t i 2e l =1 => m = -1 => ms= +1/ 2 v ms = -1 /2 cú t i 2e m=0 => ms= +1/ 2 v ms = -1 /2 cú t i 2e m= +1 => ms= +1/ 2 v ms = -1 /2 cú t i 2e V y l p L (n=2) cú nhi u nh t l 8e=2n2 Nguyờn ... t 10 0 VD: n =1 ( m c nng l ng K) -> l =0, m=0 => - Bi gi ng mụn C s thuy t Hoỏ h c l =0 ,1; m=0, 200=1AO m =1 => m = -1 => Ô => 210 =1AO Ô Ô n =2, l =1 => m=0 Ô n =2, l =0 => Ê n=2 (m c L) 211 =1AO...
 • 40
 • 160
 • 0

Bài giảng môn sở lý thuyết hoá học - Chương 2 - Nguyên lý II của nhiệt động học chiều và giới hạn tự diễn biến của quá trình pptx

Bài giảng môn cơ sở lý thuyết hoá học - Chương 2 - Nguyên lý II của nhiệt động học chiều và giới hạn tự diễn biến của quá trình pptx
... T2 T1 Sp II Nguyên III nhiệt động học Nhận xét: dạng tinh thể ho n hảo chất nguyên chất OK ứng với trạng thái vĩ mô có trạng thái vi mô ==> OK Nguyên III (tiên đề Nernst) Entropi chất nguyên ... cô lập, trình tự diễn biến theo chiều tăng xác suất nhiệt động - 4 .Biến thiên entropi số trình a Biến thiên entropi trình biến đổi trạng thái chất nguyên chất Trong suốt trình n y T=const ... SO2(k) + 1 /2 O2(k) > SO3(k) có n ==> S S C(gr) + O2(k) > CO2(k) có n ằ   `  ` !  III H m nhiệt động Tiêu chuẩn để xét chiều trình - Hệ cô lập: S > tiêu chuẩn tự diễn...
 • 11
 • 326
 • 0

bài giảng môn sinh học 12 bài giảng về điều hòa hoạt động của gen

bài giảng môn sinh học 12 bài giảng về điều hòa hoạt động của gen
... BÀI ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN NỘI DUNG BÀI HỌC I – KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN Khái niệm Các cấp độ điều hòa hoạt đông gen II – ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN SINH VẬT NHÂN ... thiết ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN I Khái quát điều hòa hoạt động gen 1.Khái niệm 2.Các mức độ điều hòa hoạt động gen Các mức độ điều hòa hoạt động gen - Điều hòa phiên mã - Điều hòa dịch mã - Điều ... dịch mã - Điều hòa sau dịch mã * Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa chủ yếu phiên mã ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN I Khái quát điều hòa hoạt động gen II – ĐiỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN SINH VẬT NHÂN SƠ...
 • 33
 • 949
 • 0

bài giảng môn sinh học 11 bài giảng về sinh sản vô tính ở động vật

bài giảng môn sinh học 11 bài giảng về sinh sản vô tính ở động vật
... TIẾT 46 – BÀI 44: SINH SẢN VÔ TÍNH ĐỘNG VẬT II Các hình thức sinh sản tính động vật TIẾT 46 – BÀI 44: SINH SẢN VÔ TÍNH ĐỘNG VẬT II Các hình thức sinh sản tính động vật Trinh sinh Được ... mẹ TIẾT 46 – BÀI 44: SINH SẢN VÔ TÍNH ĐỘNG VẬT II Các hình thức sinh sản tính động vật TIẾT 46 – BÀI 44: SINH SẢN VÔ TÍNH ĐỘNG VẬT II Các hình thức sinh sản tính động vật Cá thể tạo ... TIẾT 46 – BÀI 44: SINH SẢN VÔ TÍNH ĐỘNG VẬT Sinh sản tính động vật Khái Khái niệm niệm Các Các hình hình thức thức Ứng Ứng dụng dụng TIẾT 46 – BÀI 44: SINH SẢN VÔ TÍNH ĐỘNG VẬT Sinh sản Lá...
 • 42
 • 1,633
 • 0

slide bài giảng môn sinh học 11 bài giảng về sinh trưởng và phát triển ở động vật

slide bài giảng môn sinh học 11 bài giảng về sinh trưởng và phát triển ở động vật
... B - SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT Tiết 38 - 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT I KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT II PHÁT TRIỂN KHÔNG QUA BIẾN THÁI III PHÁT TRIỂN ... KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT Khái niệm sinh trưởng: I KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT Khái niệm sinh trưởng: Gà nở: Nặng khoảng 30g, cao 5cm Gà trưởng thành nặng ... với - Sinh trưởng tạo tiền đề cho phát triển, sinh trưởng thành phần phát triển ngược lại, phát triển thúc đẩy sinh trưởng I KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT Khái niệm sinh trưởng: ...
 • 41
 • 2,009
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn cơ học lý thuyếtbài giảng môn cơ học kết cấubài giảng môn tin học cơ sởbài giảng môn cơ sở lý thuyết hóa họcbài giảng môn y học cơ sởbài giảng môn dịch học bảo vệ thực vậtbài giảng môn y học cổ truyềnbáo cáo khoa học tìm hiểu phần mềm violet và ứng dụng của nó trong việc xây dựng một số bài giảng môn tin học 11thiet ke bai giang mon sinh hoc 12 co banbài giảng môn sinh họcbài giảng môn cơ khíbài giảng môn tin họcbài giảng môn cơ sở lập trìnhbài giảng môn triết họcbài giảng môn sinh học tế bàoỔn định tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt namĐánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi bị Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác kiểm tra thuế trên địa bàn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý định mức kinh tế kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước (LV thạc sĩ)ứng dụng công nghệ áp suất cao, tia cực tím trong công nghệ thực phẩmbáo cáo thực tập tại trạm biến áp 110kv đồn phóĐánh giá việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ)Skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT cho giáo viên mầm nonThực trạng thị trường xe máy việt namVấn đề nhận đường trong truyện ngắn đôi mắt của nam caobộ ba tác phẩm “phẩm tiết, kiếm sắc, vàng lửa” của nguyễn huy thiệp một cái nhìn mới về nhân vật lịch sử và sự kiện lịch sửnhững tìm tòi đổi mới trong văn học của nhà văn nguyễn minh châu sau năm 1975Nhận diện và miêu tả “cái tôi” trữ tình trong thơ tố hữu qua năm tập thơ từ ấy, việt bắc, gió lộng, ra trận, máu và hoaVận dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát huy năng lực của học sinh trong bài dạy đây thôn vĩ dạNghiên cứu tác động của xâm nhập mặn và khả năng thích ứng trong nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông cửu long (tt)Nghiên cứu tác động của xâm nhập mặn và khả năng thích ứng trong nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông cửu longSáng kiến kinh nghiệm chi tiết trong tác phẩm tự sựSáng kiến kinh nghiệm giáo dục trẻ tự kỷ học hòa nhập tại lớp mẫu giáo bé c3 trường mầm non a tứ hiệp năm học 2013 2014Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hứng thú học văn qua hoạt động ngoại khóaSáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy đọc – hiểu tác phẩm sử thi trong chương trình ngữ văn 10
Đăng ký
Đăng nhập