Bài giảng cơ lý thuyết về động học

Bài giảng thuyết chương 1 các khái niệm bản và hệ tiên đề tĩnh học

Bài giảng cơ lý thuyết  chương 1 các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
... Of HCM City 14 /93 MỞ ĐẦU ĐẶT BÀI TOÁN TĨNH HỌC 1. 4 Bài toán tĩnh học Bài toán tĩnh học đặt thiết lập điều kiện cân vật rắn chịu tác dụng hệ lực CÁC KHÁI NIỆM BỔ SUNG VỀ LỰC 09/03/2 016 Ngô Văn ... Chương 1 MỞ ĐẦU ĐẶT BÀI TOÁN TĨNH HỌC 1. 1 Đối tượng nghiên cứu 1. 2 Sự cân vật rắn 1. 3 Lực 1. 4 Bài toán tĩnh học 09/03/2 016 Ngô Văn Cường- Industrial University Of HCM City 2/93 MỞ ĐẦU ĐẶT BÀI ... HCM City 16 /93 2 .1 CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ HỆ LỰC 2 .1 CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ HỆ LỰC Hệ lực tương đương: Hai hệ lực gọi tương đương với học hai hệ lực gây kết học vật Ký hiệu: 09/03/2 016     F1 , F2 ,...
 • 93
 • 178
 • 0

BÀI GIẢNG CỎ THUYẾT (GV : Nguyễn Duy Khương , ĐH BÁCH KHOA TPHCM )

BÀI GIẢNG CỎ LÝ THUYẾT (GV : Nguyễn Duy Khương , ĐH BÁCH KHOA TPHCM )
... ( 0, 0,1 ) rB  (0.1 5, 0. 1,1 )     F1  ( 0, 0, 80 0) F2  (25 0,1 6 6, 0)   M  ( 0, 40 0,3 0 0) Vector chính:        FR   Fi  F1  F2  (25 0,1 6 6, 80 0) Vector moment chính:  ... 0,1 ) F2  ( 0, 1, 0)    r2  ( 1,1 , 1) r1  ( 0, 0, 0)        M O ( F1 )  r1  F1  ( 0, 0, 0)       M O ( F2 )  r2  F2  ( 1, 0, 1)        M O ( F3 )  ... F3  ( 1,1 , 1)   F3  ( 1, 0, 1)   r3  ( 0,1 , 1)     M  ( 1, 0, 1) M  ( 1, 1, 0)   Vector lực R   Fi  ( 1, 1, 0)       Vector moment M O   M O ( Fi )   M...
 • 96
 • 2,563
 • 104

Bài giảng Vật lý-Chương 1: Động học pot

Bài giảng Vật lý-Chương 1: Động học pot
... Chuyển động vật rắn Phương trình chuyển động quay vật rắn 3.3.1 Chuyển động vật rắn a.Chuyển động tịnh tiến Chuyển động tịnh tiến vật rắn chuyển động cho đoạn thẳng ẽ vật rắn song song với Khi vật ... chuyển động phương diện động lực học Do mà động lượng đặc trưng cho chuyển động phương diện động lực học Khi hai vật va chạm đàn hồi với kết va chạm thể động lượng vật Vậy động lượng đặc trưng cho ... trường lực Cơ phần lượng ứng với chuyển động học toàn vật Trong trường lực thế, vật bao gồm động tương ứng vật Khi chất điểm có khối lượng m chuyển động từ vị trí (1) sang vị trí (2) trường...
 • 72
 • 201
 • 0

Bài giảng NGUYÊN II nhiệt động học

Bài giảng NGUYÊN lý II nhiệt động học
... “thế”, hàm trạng thái gọi “thế nhiệt động học đẳng nhiệt đẳng áp”, thường gọi tắc “ đẳng nhiệt đẳng áp” “ đẳng áp” kí hiệu G Người ta gọi hàm tên : Thế nhiệt động học Gip hay lượng tự Một số tính ... Do tác động hai yếu tố, cân thiết lập ứng với tỷ lệ nồng độ tấc chất nhiệt độ khảo sát 2.3/ Trong phản ứng hóa học a Trong phản ứng hóa học ∆S = ∑Ssản phẩm - ∑Stác chất ... Cv = const; ∆S = ∫ dT = T T1 T2 ∫ Cpd ln T T1 Nếu khoảng nhiệt độ T1 T2 mà Cv = const thì: ∆S = Cpln T2 T1 3/ Chiều giới hạn trình hóa học a/ Năng lượng tự Gibbs (G) Đối với trình xảy điều kiện...
 • 3
 • 71
 • 0

BÀI GIẢNG THUYẾT

BÀI GIẢNG cơ lý THUYẾT
... biên soạn: Khoa khí 40 3.3 Định luật ma sát lăn Giáo viên biên soạn: Khoa khí 41 Mms ≥ Q.R BÀI TẬP: 1- Giáo viên biên soạn: Khoa khí 42 2- Giáo viên biên soạn: Khoa khí 43 CHƯƠNG ... mơmen lực thuộc hệ lực tâm O - Định biến thiên mơmen chính: Định lý: Biến thiên mơmen hệ lực tâm lấy mơmen thay đổi từ O đến O’ Giáo viên biên soạn: Khoa khí 16 mơmen vectơ đặt O lấy điểm ... lực tác dụng lên cân Ta có: Giáo viên biên soạn: Khoa khí 23 Thí dụ 2: Giáo viên biên soạn: Khoa khí 24 Giáo viên biên soạn: Khoa khí 25     Thí dụ 3:Cho hệ gồm lực P1 , P2 , P3...
 • 157
 • 144
 • 0

Bài giảng thuyết chương 2 cân bằng của hệ lực không gian

Bài giảng cơ lý thuyết  chương 2 cân bằng của hệ lực không gian
... University Of Industry 17/77 Chương 2 Điều kiện cân hệ lực không gian 2. 1 Định 2. 2 Các phương trình cân hệ lực không gian 2. 3 Phương trình cân vài hệ lực đặc biệt 09/03 /20 16 Ngô Văn Cường- HCM ... University Of Industry 18/77 Chương 2 Điều kiện cân hệ lực không gian 2. 1 Định Điều kiện cần đủ để hệ lực không gian cân véctơ mômen hệ lực điểm đồng thời không 09/03 /20 16 Ngô Văn Cường- HCM City ... Industry 22 /77 Chương 2. 3 Phương trình cân vài hệ lực đặc biệt  Rx    Hệ lực đồng quy:  R y  R   z 09/03 /20 16 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 23 /77 Chương 2. 3 Phương trình cân...
 • 77
 • 218
 • 0

Bài giảng thuyết chương 4 ma sát

Bài giảng cơ lý thuyết  chương 4 ma sát
... Phân loại ma sát  Dựa vào trạng thái học vật ta phân loại ma sát thành: ma sát tĩnh ma sát động 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 11/51 Chương Ma sát tĩnh: ma sát xuất ... gọi ngẫu lực ma sát xoay 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 9/51 Chương Cường độ thành phần lực ma sát: lực ma sát trượt, ngẫu lực ma sát lăn, ngẫu lực ma sát xoay phụ ...  Ma sát động: ma sát xuất vật chuyển động tương 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 12/51 Chương  Dựa vào tính chất bề mặt tiếp xúc ta có: ma sát khô ma sát nhớt  Ma sát...
 • 51
 • 162
 • 0

Bài giảng thuyết chương 5 trọng tâm của vật rắn liên kết

Bài giảng cơ lý thuyết  chương 5 trọng tâm của vật rắn có liên kết
... Of Industry 9/34 Chương 3.CÁC ĐỊNH LÝ VỀ TRỌNG TÂM CỦA VẬT RẮN ĐỒNG CHẤT 3.1 Định 1: Nếu vật rắn đồng chất tâm (trục, mặt phẳng) đối xứng trọng tâm nằm tâm (trên trục, mặt phẳng) đối xứng ... P M2  P2 Điểm C (có vị trí cố định vật) gọi trọng tâm vật rắn 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 7/34 Chương Công thức xác định tọa độ trọng tâm vật rắn:  rC    Pk ... Industry 27/34 Chương 4.TRỌNG TÂM CỦA MỘT SỐ VẬT RẮN ĐỒNG CHẤT  Trọng tâm đồng chất điểm A C a 09/03/2016 B a Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 28/34 Chương Trọng tâm hình bình...
 • 50
 • 292
 • 0

Bài giảng thuyết chương 3 trường hợp riêng hệ lực phẳng

Bài giảng cơ lý thuyết  chương 3 trường hợp riêng  hệ lực phẳng
... Chương Hợp lực hệ lực phân bố phẳng Xét đoạn dầm AB dài l, chịu tác dụng hệ lực phân bố song song chiều với cường độ phân bố q(x): r Hệ lực song song có hợp lực, ký hiệu Q r Sau ta xác định hợp ... 09/ 03/ 2016 A Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry r Q B 11/81 Chương 3 Cân hệ lực phẳng 3. 1 Các phương trình cân hệ lực phẳng Từ điều kiện cân hệ lực không gian ta có phương trình cân hệ ... r dụng lực G, M , RA , T , P , lực   nằm mặt phẳng thẳng đứng tức mặt phẳng hình vẽ (hệ lực phẳng ) 09/ 03/ 2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 26/81 Ví dụ 3. 2 Chọn hệ toạ độ...
 • 81
 • 160
 • 0

Bài giảng 4 thuyết về hành vi người tiêu dùng

Bài giảng 4 Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng
... thuyết lựa chọn người tiêu dùng  Những yếu tố định loại hàng lượng hàng mà người tiêu dùng muốn mua?  Những yếu tố làm người tiêu dùng thay đổi hành vi tiêu dùng họ?  Hình thành thuyết ... Sự lựa chọn người tiêu dùng Đường giá - tiêu dùng & đường cầu Đường thu nhập – tiêu dùng & đường Engel Vận dụng thuyết lựa chọn người tiêu dùng bước tìm hiểu hành vi người tiêu dùng: Bước ... thích người tiêu dùng loại hàng hóa có giỏ hàng SỞ THÍCH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Nước trái Người tiêu dùng thích loại nước hơn? Nước có gas SỞ THÍCH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Nước trái Còn người tiêu dùng...
 • 77
 • 157
 • 0

Bài giảng các thuyết tâm về dạy học đại học

Bài giảng các lý thuyết tâm lý về dạy học đại học
... triển gần Dạy học phát triển: -Dạy học sau phát triển - Dạy học song hành với phát triển - Dạy học tác động vào vùng phát triển gần, kéo theo phát triển Dy hc tng tỏc Đặt họat động học tập hoàn ... t Dạy học thông báo ởng DH chủ yếu tác động vào giác quan trí nhớ HV Khai thác giác quan, trí nhớ t tái tạo v sỏng to Quan hệ Ngời dạy ngời học Chủ thể - đối tợng Thuyết gestalt mô hình dạy học ... trớ tu lí thuyết tâm học liên tUởng Xuất xứ Triết học cảm Anh, Thế kỉ 17 Đại biểu: Th Hobbes, G.Locke c trng MT NDDH cung cấp thông tin cho ngời học dới dạng ngôn ngữ Cơ chế học: sử dụng...
 • 52
 • 4,558
 • 14

Bài tập học thuyết phần động học

Bài tập cơ học lý thuyết phần động học
... Hình Hình Bài 6: c u tay quay trư t hình v Kho ng cách OA = AB = 60 cm; MB = l/3; ϕ = πt (t- tính b ng s) ... Hãy xác nh v n t c gia t c v t B t i th i i m t = 2s áp s : vB= 1,365 cm/s ; aB = 0,473 cm/s2 Bài 13: c u nâng chuy n ng t tr ng thái tĩnh s = Bánh A nh n c m t gia t c rad góc h ng s ε o = ... t c góc c a ĩa b Gia t c toàn ph n chi ti t i mB rad rad mm ; ε = 1.75 ; aB = 1168,3 s s s Bài 15: c u hình v v t chuy n ng theo qui lu t x = +70t2 (x:m;t:s) , R2 = 50 cm, r2 = 30 cm, R3...
 • 13
 • 214
 • 0

Bài tập thuyết động lực học

Bài tập cơ lý thuyết động lực học
... lực pháp tuyến B, phụ thuộc vào φ cam đặt vào cần đẩy Trục quay AD mang hai cầu nhỏ khối lượng m, vận tốc góc trục ω = const (như hình vẽ) Khoảng cách từ cầu đến trục quay l Xác định áp lực động ... 6 cấu cam hình vẽ Cam đĩa tròn có bánh kính R = 7,6 cm, độ lệch tâm e = 2,5 cm, quay với vận tốc ... vận tốc góc trục ω = const (như hình vẽ) Khoảng cách từ cầu đến trục quay l Xác định áp lực động lực hai ổ trục A B ...
 • 2
 • 269
 • 1

THUYÊT về ĐỘNG lực học cấu

lý THUYÊT về ĐỘNG lực học cơ cấu
... thường xuyên động lực học khác * Phương trình chuyển nhỏ công lực cấu có chu kỳ động máy .quay cản Ac tốc độ máy động học chu kỳ động giảm dần ⇒ chết máy lực học ω12 ( ϕ ) + Nếu công lực Trả lời: ... xác định động học chu kỳ động thích ký hiệu có - Đkiện để có chuyển động lực học Cho thí dụ minh mặt phương bình ổn: họa cấu có chu trình + Nếu công lực kỳ động học chu kỳ Trả lời: phát động Ad ... định vị trí ccấu thời ko tương ứng với cho gđoạn cđộng toàn khâu cảu ccấu chuyển vị trí ban đầu VD: cho ccấu tay quay trượt OAB, ccấu tay quay chuyển động có chu kỳ động học φ = 2π Động đốt A chu...
 • 4
 • 134
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giai bai tap co ly thuyet phan dong hocbài giảng cơ lý thuyết tĩnh họcbai tap co ly thuyet phan dong luc hocbai tap co ly thuyet phan dong luc hoc cua dao van dungbai tap co ly thuyet phan dong luc hoc khoa cong trinhbài giảng cơ lý thuyếtlý thuyết về động họcslide bài giảng cơ lý thuyếtbài giảng cơ lý thuyết pptbài giảng cơ lý thuyết 1bài giảng cơ lý thuyết 2bài giảng cơ lý thuyết trương tích thiệnbài tập cơ lý thuyết phần tĩnh họcbai tap co li thuyet phan dong hocbài giảng cơ lí thuyết chương tĩnh họcGiải quyết việc phá sản theo pháp luật hiện hành (thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp), luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpThủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài luật doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng thời gian qua, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐánh giá việc quản lý chất lượng đào tạo của các trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương (LA tiến sĩ)Beginning ethical hacking with python (2017)Đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lợn lai giữa nái f1(landrace x yorkshire) phối với đực 402 và PIDU nuôi tại thị xã phú thọ tài liệu, ebook, giáo trìnhĐánh giá quản lý chất lượng nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thanh trì, hà nội tài liệu, ebook, giáo trìnhLean python learn just enough python to build useful tools 1st edition (2016)Tài hiệu hướng dẫn codeigniterNghiên cứu thuật toán điều khiển thích nghi luồng tham chiếu để nâng cao tốc độ cho các hệ xử lý song song chuyên dụng (LA tiến sĩ)Tiểu luận khảo sát việc sử dụng ngôn từ trên chuyên mục phóng sự báo lao độngNghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (La tiến sĩ)THIẾT BỊ SẤY CHÂN KHÔNGBước đầu tìm hiểu lời thoại trong văn xuôi Vi HồngNghiên cứu đặc điểm một số gen điều hoà sinh tổng hợp anthocyanin liên quan đến tính chịu hạn của cây ngô nếp địa phương (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mô hình kiểm soát tăng huyết áp ở người cao tuổi thị xã Hưng Yên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virus H5N1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật (LA tiến sĩ)BCTT: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VCSNghiên cứu đặc điểm dịch tễ, ứng dụng kit chẩn đoán bệnh tiên mao trùng do Trypanosoma evansi gây ra ở trâu, bò một số tỉnh miền núi phía Bắc và đề xuất biện pháp phòng trị (LA tiến sĩ)Nâng cao khả năng giao tiếp cho các nhà quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Cơ sở cho các chương trình đào tạo. (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập