Ebook một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông phần 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC
... điểm tâm lý học nhận thức, gii quyt cú vai trũ c bit quan trng vic phỏt trin t v nhn thc ca ngi T ch bt u xut hin tỡnh cú (Rubinstein) Vì theo quan điểm dạy học giải vấn đề, trình dạy học đợc tổ ... c thc hin ton lp, bao gm nhng hot ng chớnh sau: 18 Gii thiu ch chung ca gi hc: thụng thng GV thc hin vic gii thiu ch , nhim v chung cng nh nhng ch dn cn thit, thụng qua thuyt trỡnh, m thoi hay ... t dy hc ly GV lm trung tõm ca quỏ trỡnh dy hc sang dy hc nh hng vo ngi hc (dy hc nh hng HS), phỏt huy tớnh tớch cc, t lc, sỏng to ca HS l quan im lý lun dy hc cú tớnh nh hng chung cho vic i mi...
 • 67
 • 1,141
 • 9

MỘT số vấn đề CHUNG về đổi mới PHƯƠNG PHÁP dạy học TRƯỜNG TRUNG học

MỘT số vấn đề CHUNG về đổi mới PHƯƠNG PHÁP dạy học ở TRƯỜNG TRUNG học
... 1.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 11 1.2.1 Những vấn đề chung văn hoá học tập 11 1.2.2 Các vấn đề phƣơng pháp dạy học ... phƣơng pháp dạy học 47 1.6.3 Mô hình thành tố phƣơng pháp dạy học 48 1.6.4 Quan điểm dạy học – phƣơng pháp dạy học kỹ thuật dạy học 50 1.7 VẤN ĐỀ ĐỔI M ỚI PHƢƠNG PHÁP D ẠY HỌC TRƢỜNG ... MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Để xác định phƣơng hƣớng biện pháp đổi PPDH trƣớc hết cần nhận biết đánh giá vấn đề chung có liên quan nhƣ vấn đề PPDH cản trở...
 • 126
 • 242
 • 0

Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học trường THPT

Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT
... niệm đổi phương pháp dạy học 81 Một số định hướng từ khoa học giáo dục 83 Một số biện pháp đổi phương pháp dạy học 86 Vấn đề quản lý giáo dục đổi phương pháp dạy học 96 Phần Một số quan ... hình thành tố phương pháp dạy học 71 Mô hình quan điểm dạy học - phương pháp dạy học – kỹ thuậtcdạy học .74 Mô hình tổng hợp 78 Vấn đề đổi phương pháp dạy học trường THPT ... 1.2 Một số vấn đề thực trạng dạy học trường THPT 19 1.2.1 Những vấn đề chung văn hoá học tập 19 1.2.2 Các vấn đề phương pháp dạy học .21 1.3 Những quan điểm đạo đổi giáo dục THPT...
 • 187
 • 332
 • 0

Một số nhận thức cơ bản về đổi mới phương pháp dạy học vật lý (Phần 2) ppt

Một số nhận thức cơ bản về đổi mới phương pháp dạy học vật lý (Phần 2) ppt
... phương pháp, hình thức tổ chức dạy học + Về phương pháp dạy học, giáo viên cần vận dụng phương pháp dạy học có cách linh hoạt, đồng thời bước vận dụng phương pháp dạy học đại PPDH hợp tác (PPDH tham ... trình giáo dục, dạy học chỉnh thể thống liên quan chỗt chẽ với ĐỔI MỚI CÁC YẾU TỐ CỦA QUÁ TRÌNH DẠY HỌC VẬT LÍ Các yếu tố dạy Cách dạy học cũ Cách dạy học học Của giáo - Của học sinh Mục tiêu ... áp dụng hình thức tổ chức dạy học cách linh hoạt, phối hợp dạy học cá nhân dạy học theo nhóm nhỏ, theo lớp; phối hợp dạy học lớp (thực vật) nhà trường trường (cơ sở sản xuất vật phương) - Định...
 • 7
 • 287
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỔI MỚI PPDH ĐỊA LÍ trường THCSTHEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỔI MỚI PPDH ĐỊA LÍ ở trường THCSTHEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
... học địa  Mô hình lực theo OECD: chia lực thành nhóm là: Năng lực chung lực chuyên môn Năng lực chung  • Năng lực tự học • Năng lực giải vấn đề Năng lực sáng tạo • Năng lực tự quản Năng ... 2.5 Định hướng đổi PPDH theo hướng phát triển lực 2.5.1 Mục đích việc đổi PPDH theo hướng phát triển lực Phát triển lực tư cho người học  Nâng cao khả vận dụng tri thức giải vấn đề thực tiễn, ... 1 đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực Yêu 1.1 Xu đổi PPDH theo định hướng phát triển lực  Chuyển từ định hướng nội dung dạy học sang chương trình định hướng lực  Chuyển...
 • 35
 • 312
 • 1

Một số nhận thức cơ bản về đổi mới phương pháp dạy học vật lý (Phần 1) pdf

Một số nhận thức cơ bản về đổi mới phương pháp dạy học vật lý (Phần 1) pdf
... - Hình thức tổ chức dạy học đơn điệu Dạy theo lớp chủ yếu Các hình thức dạy học cá nhân, nhóm, trời chưa thực hiện, thực chưa có hiệu - sở vật chất phục vụ dạy học phương tiện dạy học thiếu ... thực trình dạy học - Giúp giáo viên có phương hướng hành động thích hợp để cải tiến, đổi phương pháp dạy học (dạy nào) Đồng thời giúp người dạy khơi gợi phát huy khả tự học người học - Làm chủ ... nên thay đổi nhận thức giáo viên đổi PPDH Ngoài việc nâng cao nhận thức trình độ lí luận dạy học cho giáo viên, chương trình bồi dưỡng thường xuyên tăng cường lực thực thi phương pháp dạy học tiên...
 • 6
 • 236
 • 0

skkn một số kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học phân số lớp 4

skkn một số kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học phân số ở lớp 4
... biệt chương trình Toán lớp V/ Điểm kết nhiên cứu: Với đề tài: “ Một số kinh nghiệm việc đổi phương pháp dạy học phân số lớp 4 cho thấy thay đổi mặt nhận thức cách tư toán học học sinh mà giúp cho ... sinh học tin học Hỏi số học sinh học tin học Tiếng Anh phần tổng số học sinh lớp? Số học sinh học tin học Tiếng Anh chiếm số phần là: + = ( số học sinh lớp) 12 Có gần 10 em làm kết ( em lấy tử số ... cộng phân số, giới thiệu quy tắc nhân phân số với phân số, nhân phân số với số tự nhiên ( trường hợp đơn giản, mẫu số tích không hai chữ số) , giới thiệu quy tắc chia hai phân số, chia phân số cho...
 • 17
 • 396
 • 0

một số kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học phân số lớp 4

một số kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học phân số ở lớp 4
... biệt chương trình Toán lớp V/ Điểm kết nhiên cứu: Với đề tài: “ Một số kinh nghiệm việc đổi phương pháp dạy học phân số lớp 4 cho thấy thay đổi mặt nhận thức cách tư toán học học sinh mà giúp cho ... sinh học tin học Hỏi số học sinh học tin học Tiếng Anh phần tổng số học sinh lớp? Số học sinh học tin học Tiếng Anh chiếm số phần là: + = ( số học sinh lớp) 12 Có gần 10 em làm kết ( em lấy tử số ... cộng phân số, giới thiệu quy tắc nhân phân số với phân số, nhân phân số với số tự nhiên ( trường hợp đơn giản, mẫu số tích không hai chữ số) , giới thiệu quy tắc chia hai phân số, chia phân số cho...
 • 17
 • 416
 • 1

Đổi mới kiểm tra đánh giá chương trình tin học 12 theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học phổ thông

Đổi mới kiểm tra đánh giá chương trình tin học 12 theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học phổ thông
... nghệ thông tin Phơng pháp dạy học Giáo viên Học sinh Kiểm tra đánh giá Phơng pháp kiểm tra đánh giá Trung học phổ thông Sách giáo khoa Giáo dục trung học phổ thông Giáo dục phổ thông Phổ thông ... việc dạy học trình dạy học 2.2 Căn kiểm tra đánh giá Tin học 12 Khi tiến hành kiểm tra, đánh giá cần vào yếu tố sau đây: 2.2.1 Chơng trình giáo dục phổ thông môn Tin học 12 Chơng trình giáo dục phổ ... tiễn đổi chơng trình, nội dung giáo dục phổ thông, đổi phơng pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá - Làm rõ mục tiêu, hình thức, thời điểm kiểm tra đánh giá - Làm rõ kiểm tra đánh giá, đánh giá theo...
 • 91
 • 448
 • 1

ĐỀ TÀI : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CẤP THCS ppt

ĐỀ TÀI : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CẤP THCS ppt
... hình thức dạy học Dạy cách tự học cho HS Quan điểm đổi PPDH THCS Chú ý tới đặc trưng nội dung phương pháp môn học VẬN DỤNG CÁC PPDH THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI 3.1 Phương pháp gợi mở – vấn đáp ... lập sáng tạo học tập 2.1 Đặc trưng PPDH tích cực • Dạy học thông qua tổ chức hoạt động HS • Dạy học trọng rèn luyện phương pháp tự học • Tăng cường học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác ... độ nhiều khác HS học không kết mà điều quan trọng trình PH & GQVĐ 3.3 Phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ • • • • • • • • • Quy trình thực Bước 1: Làm việc chung lớp: Nêu vấn đề, xác định nhiệm...
 • 36
 • 407
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CẤP THCS-Nguyễn Hồng Tâm THCS Gáo Giồng

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CẤP THCS-Nguyễn Hồng Tâm THCS Gáo Giồng
... hướng dẫn sử dụng thiết bị, đồ dùng học tập; tổ chức có hiệu thực hành; hướng dẫn HS có thói quen vận dụng kiến thức học vào giải vấn đề thực tiễn; Sử dụng phương pháp hình thức tổ chức DH cách hợp ... Cùng nội dung học tập, với mục đích nhau, GV sử dụng nhiều dạng câu hỏi với nhiều hình thức hỏi khác Bên cạnh câu hỏi cần chuẩn bị câu hỏi phụ Sự thành công phương pháp gợi mở vấn đáp phụ thuộc ... TRèNH GII QUYT VN Vấn đề I) Nhận biết vấn đề Phân tích tỡnh Nhn bit, trình bày cn gii quyt II) Tìm cỏc phng ỏn giải So sánh với nhiệm vụ giải Tìm cách giải H thống hoá, xếp phương án giải...
 • 52
 • 422
 • 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CẤP THCS

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CẤP THCS
... hình thức dạy học Dạy cách tự học cho HS Quan điểm đổi PPDH THCS Chú ý tới đặc trưng nội dung phương pháp mơn học 26 C/ Một số PPDH tích cực cần phát triển 27 I Phương pháp gợi mở - vấn đáp ... 2 Nội dung tập huấn - Tổng quan đổi PPDH cấp THCS - Định hướng đổi PPDH - Mối quan hệ học tích cực dạy học tích cực - Phương pháp dạy học tích cực - Một số PPDH tích cực : chất, quy trình, ... học viên cần: - Hiểu vai trò việc đổi PPDH q trình dạy học - Hiểu định hướng đổi PPDH, vấn đề dạy học tích cực - Nắm số PPDH theo định hướng đổi - Tìm hiểu số PPDH tích cực: chất, quy trình,...
 • 85
 • 465
 • 2

một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học toán 5

một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học toán 5
... với đổi diễn hàng ngày II- Lí do: Dựa vào số sở thực tiễn trên, chọn chuyên đề : “ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN 5 nhằm gây hiệu học toán, giúp em học sinh có cách học mới, ... hướng đổi phương pháp dạy học 1- Học cá nhân 2- Học theo nhóm 3- Học theo lớp 4- Trò chơi học tập 5- Hoạt động thực hành lớp học 6- Hoạt động ngoại khóa Toán * Một số phương pháp thường sử dụng dạy ... chức thi Toán + Nên tổ chức nhóm học sinh ham thích học Toán, nhóm học sinh giỏi Toán hay nhóm học sinh cần có giúp đỡ thêm Toán II Một số phương pháp thường sử dụng dạy học Toán Phương pháp trực...
 • 18
 • 266
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số định hướng của việc đổi mới phương pháp dạy học vật lý thpt hiện naymột số vấn đề chung về việc lựa chọn sản phẩm và thị trường xuất khẩuchuyên đề ii một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy họcmột số vấn đề chung về thực nghiệm biện pháp quản lý nguồn lực thông tin tại thư viện trường đại học sư phạm tp hcmluận văn về đổi mới phương pháp dạy họcchuyên đề về đổi mới phương pháp dạy họcđề tàinhững sáng kiến kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên bộ môn sinhtài liệu về đổi mới phương pháp dạy họclý luận về đổi mới phương pháp dạy họcđánh giá về đổi mới phương pháp dạy họcvăn bản chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy họctham luân của giáo viên tiêu học về đỏi mơi phương pháp dạy họcskkn biện pháp quản lý của hiệu trưởng về đổi mới phương pháp dạy học tại trường thcs phan bội châu krông buk đăk lăk nhằm nâng cao chất lượng giáo dụcban tham luan ve doi moi phuong phap day hocnhững yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy họcBài thuyết trình thép15 đề thi thử tốt nghiệp lý 12The impact of transformational leadership on employee engagement in banking sector at ho chi minh city of vietnamPhân tích các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP á châu khu vực thành phố hồ chí minhMột số giải pháp để tăng cường khả năng kiểm soát chi phí sản xuất trong hệ thống kế toán chi phí tại công ty cổ phần thiết bị điệnlý thuyết,bài tập hóa 12 ôn thi tốt nghiệpThiết kế máy điện không đồng bộ roto lồng sốc, trục nằm ngangĐánh giá sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp qua chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh TP hồ chí minhXây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất tại thành phố hồ chí minhẢnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến ý định mua sắm nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại thông minh cao cấp tại thành phố hồ chí minhXây dựng hệ thống tài khoản kế toán áp dụng chung cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hành chính sự nghiệp ở việt nambài tập ôn tập cấu kiện có lời giảihoc tieng phap du lichHỆ PHƯƠNG TRÌNH HÀM PHƯƠNG PHÁP LẶP CẤP HAI VÀ KHAI TRIỂN TIỆM CẬNHIỆN THỰC XÃ HỘI, Ý THỨC DÂN TỘC VÀ KHÁT VỌNG HÒA BÌNH TRONG NHỮNG TRANG VIẾT CỦA LÝ CHÁNH TRUNGHIỆN TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN DU LỊCH NHÂN VĂN Ở BÌNH DƯƠNG.HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN Ở TỈNH BẾN TREHIỆU ỨNG GIAO THOA ĐIỆN TỬ VỚI VIỆC TÁCH THÔNG TIN CẤU TRÚC PHÂN TỬ OXY TỪ PHỔ SÓNG HÀI BẬC CAOHIỆN TƯỢNG ĐỒNG ÂM TRONG TIẾNG VIỆT ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠIKHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY TẠO RỄ IN VITRO CỦA CÂY ĐƯƠNG QUY NHẬT BẢN (Angelica acutiloba Kitagawa)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập